TS-450S - OK2MTV

Komentáře

Transkript

TS-450S - OK2MTV
KENWOOD
TS-450S
COMPUTER INTERFACE
Schéma zapojení získáno z webu OK1RR s odkazem na článek OM3LU v Radiožurnálu.
Úprava provedení:
OK2MTV
Propojení TS-450S s osobním počítačem
Schéma zapojení - web OK1RR s odkazem na článek OM3LU v Radiožurnálu
Na úvod...
Někdy od konce 80. let 20. století byly tovární transceivery stále více doplňovány o
datové rozhraní umožňující propojení trx a počítače. Pomocí takového propojení je pak
možné přenášet informace z trx do počítače a naopak transceiver počítačem ovládat. V
dnešní době jsou snad již skoro všechna novější zařízení touto možností vybavena.
Vhodným ovládacím programem lze komfortně s trx pracovat. Existují programy určené
pouze pro ovládání trx počítačem, dále staniční a závodní deníky s automatickým
přenosem kmitočtu a druhu provozu do deníku, ladění kliknutím na DX spot a jiné, které
jsou již pojaty komplexně pro práci se zařizením a umožňují počítačem ovládat skoro
všechny funkce trx.
Popis zařízení:
Propojení osobního počítače a krátkovlného transceiveru Kenwood TS-450S bylo
popsáno již mnohokrát v mnoha radioamatérských periodikách a na internetu. Nejčastěji
publikované zapojení s obvodem MAX232, jako převodník úrovní, podobné originálnímu
interfejsu Kenwood IF-232C jsem zavrhl z důvodu jeho velikosti a nutnosti vlastního
napájení.
Zde popisované zapojení je velice jednoduché a levné. Stačí mít dva konektory,
kabel, optočlen, tři rezistory, tři diody a jeden kondenzátor. Obě zařízení jsou galvanicky
odděleny a informace jsou přeneseny velice elegantně optickým elementem.
Mechanické provedení:
Jako kabel je použita stíněná audio/video šňura se zataveným originálním
konektorem DIN 6 pin – EURO-AV, 5 kolíků po 60° + 1 střední. Na straně druhé je
zapojení součástek realizováno do krytu konektoru canon 9 pin female, kde toto je
napojeno mezi vlastní konektor a kabel uchycený v konektoru. Vzhledem k minimu
součástek jsem součástky zapájel jednu ke druhé bez použití plošného spoje a celé
zapojení je zalito tavnou hmotou, která zamezuje pohybu součástek v konetoru a případné
mechanické poškození.
Použité součástky:
kabel: 3 žíly + stínění
konektor DIN 6 pin – EURO-AV, 5 kolíků po 60° + 1 střední
konektor canon 9 pin female s krytkou
optočlen PC 827
tři kusy běžných křemíkových diod
dva kusy rezistorů hodnoty 470 ohmů
jeden kus rezistoru hotnoty 1k5
jeden kus elektrolytického kondenzátoru hodnoty 10M
Schéma zapojení:
Popis optočlenu:
Fotografie provedení:
Dokumentaci
vyhotovil
Vladimír Tomášek, OK2MTV
http://ok2mtv.kadr.cz
[email protected]
ICQ: #244160469
5. prosince 2005

Podobné dokumenty

TS-450S - OK2MTV

TS-450S - OK2MTV klíčovací propojení PC a TRX. V mém případě jsem upravil schémata dostupná na internetu a z manuálů některých programů a jako spínací prvek pro klíčování CW, PTT a FSK jsem použil optočleny. Jako p...

Více

AirLive WL – 1120AP

AirLive WL – 1120AP přijímá nebo odesílá data Bliká když toto zařízení přijímá nebo odesílá data

Více

"Land Art, Space Art"

Snažil se o představení funkce umění v opravdovém životě a prostředí; vytvořil finančně nákladné a masivní konstrukce hlavně v západních Spojených Státech. Přirozeným a základním prvkem pro Smithso...

Více

hp iPAQ Pocket PC h2200 Series

hp iPAQ Pocket PC h2200 Series Prohlášení o shodě s pravidly FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . A–1 Oznámení platná v Evropské Unii . . . . . . . . . . . . . . . . . . A–2 Upozornění k bateriím . . . . . . . . . . . . . . . ....

Více

ISP Programátor Biprog verze 4.2

ISP Programátor Biprog verze 4.2 Avšak narazil jsem na problém, nemám žádný ISP (In System Programmer) programátor. Pro tyto účely jsem na internetu našel perfektní zapojení programátoru Biprog. Jak autor aplikačního software(Lubo...

Více

Powerline modem

Powerline modem Spouštěcím impulzem TX se aktivuje vývod generátoru FSK a na jeho výstupu je přítomno vysokofrekvenční napětí. Kmitočet tohoto napětí je dán logickou úrovní na vstupu data optočlenu Op2. Protože se...

Více

Zde - OK1GTH

Zde - OK1GTH v zapojení s menšími elektronkami (například RE025). Hlavní důraz při vlastním návrhu byl kladen na jednoduchost zapojení a tím i snadnou „opravitelnost“ a především vysokou robustnost při rozumnýc...

Více

Návod hlídač maxima HM2006

Návod hlídač maxima HM2006 Hlídač má 6 výstupů realizovaných pomocí šesti relé (R1–R6). V programovacím režimu lze nastavit hodnotu maximálního průměrného hodinového odběru v kW. Tato hodnota se v nastavitelných pravidelných...

Více

Elektronický spínač s nadproudovou ochranou

Elektronický spínač s nadproudovou ochranou tranzistor Q2 a začne se nabíjet kondenzátor C1 přes odpor R2. Když napětí na kondenzátoru přesáhne polovinu napájecího napětí, na výstupu operačního zesilovače U2 se objeví kladné saturační napětí...

Více