ceník ke stažení v pdf - Beto

Komentáře

Transkript

ceník ke stažení v pdf - Beto
Těsnění spodní stavby
Ceník materiálů platný od 1. 10. 2014
Těsnění spodní stavby
Plošná hydroizolace
Jednotka
Voltex
Granulát Volclay
Granulát tuzemský
Volclay panely
Swelltite
Hydroseal
m2
kg
kg
m2
m2
kg
Těsnění plánovaných trhlin
Formax 3000 B 100
Formax 3000 B 125
Formax 3000 B 150
Formax 3000 B 175
Formax 3000 B 200
Formax 3000 B 250
Formax 3000 B 300
Formax 3000 B 350
Formax 3000 B 400
Formax 3000 C 100
Formax 3000 C 125
Formax 3000 C 150
Formax 3000 C 175
Formax 3000 C 200
Formax 3000 C 250
Formax 3000 C 300
Formax 3000 C 350
Formax 3000 C 400
Zákolník KA (spona obyč.)
PVC-P Q60
PVC-P Q88
PVC-P Q175
Lepidlo K+D
Svařovací sekyrka na PVC 125 W
Svařovací sekyrka na PVC 250 W
Svařovací sekyrka na PVC 300 W
Jednotka
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ks
m
m
m
ks
ks
ks
ks
Cena za jednotku
bez DPH
280,00 Kč
37,00 Kč
10,00 Kč
295,10 Kč
560,00 Kč
57,20 Kč
Prodejní
množství
Cena za jednotku
bez DPH
315,00 Kč
320,00 Kč
320,00 Kč
325,00 Kč
325,00 Kč
370,00 Kč
420,00 Kč
440,00 Kč
460,00 Kč
335,00 Kč
340,00 Kč
340,00 Kč
345,00 Kč
345,00 Kč
390,00 Kč
440,00 Kč
460,00 Kč
480,00 Kč
5,68 Kč
498,90 Kč
696,40 Kč
1 301,30 Kč
202,00 Kč
3 100,00 Kč
4 100,00 Kč
4 100,00 Kč
Prodejní
množství
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
1 ks
20 kg
20 kg
1,49 m2
30 kg
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
1
Beto-Tech Praha s.r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
IČO: 25079166
DIČ: CZ25079166
tel. / fax: +420 274 877 879
e-mail: [email protected]
www.beto-tech.cz
Těsnění spodní stavby
Ceník materiálů platný od 1. 10. 2014
Těsnění pracovních spár
Redstop
Waterstop RX 101
Upevňovací mřížka
Redstop Plus
Upevňovací mřížka Plus
Tmel lepící BY 100 kartuš 310 ml
Hilti 37 s podložkou
Patrony
Bituflex BF 202/0,5
Zákolník KA (spona obyč.)
CETflex
Zákolník KA (spona obyč.)
Spojka PVC pás / těsnící plech
Formax 1000 B 200
Formax 1000 B 250
Formax 1000 B 300
Formax 1000 B 350
Formax 1000 B 400
Formax 1000 B 450
Formax 1000 B 500
Formax 1000 B 550
Formax 1000 B 600
Formax 1000 C 200
Formax 1000 C 250
Formax 1000 C 300
Formax 1000 C 350
Formax 1000 C 400
Formax 1000 C 450
Formax 1000 C 500
Formax 1000 C 550
Formax 1000 C 600
Zákolník KA (spona obyč.)
PVC-P A 19
PVC-P A 24
PVC-P A 32
PVC-P A 50
PVC-P AA 19
PVC-P AA 24
PVC-P AA 32
PVC-P AA 50
Jednotka
m
m
m
m
m
ks
ks
ks
m
ks
m
ks
ks
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ks
m
m
m
m
m
m
m
m
Cena za jednotku
bez DPH
153,40 Kč
188,00 Kč
24,60 Kč
197,40 Kč
40,90 Kč
170,00 Kč
4,78 Kč
4,97 Kč
190,00 Kč
5,68 Kč
225,00 Kč
5,68 Kč
379,50 Kč
450,00 Kč
455,00 Kč
460,00 Kč
465,00 Kč
470,00 Kč
480,00 Kč
490,00 Kč
500,00 Kč
510,00 Kč
470,00 Kč
475,00 Kč
480,00 Kč
485,00 Kč
490,00 Kč
500,00 Kč
510,00 Kč
520,00 Kč
530,00 Kč
5,68 Kč
131,80 Kč
164,50 Kč
290,50 Kč
541,40 Kč
216,90 Kč
268,00 Kč
349,40 Kč
672,30 Kč
Prodejní
množství
1m
1m
1m
1m
1m
1 ks
1 ks
10 ks
2,5 m
1 ks
2,5 m
1 ks
1 ks
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
1 ks
2
Beto-Tech Praha s.r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
IČO: 25079166
DIČ: CZ25079166
tel. / fax: +420 274 877 879
e-mail: [email protected]
www.beto-tech.cz
Těsnění spodní stavby
Ceník materiálů platný od 1. 10. 2014
Lepidlo K+D
Svařovací sekyrka na PVC 125 W
Svařovací sekyrka na PVC 250 W
Svařovací sekyrka na PVC 300 W
Injekt. hadička 12/6
Hadička plná
Spojka injektážní hadičky
Ocelová příchytka k hadičce
Inj.pakr na bednění
Těsnění dilatačních spár
PVC-P D 19
PVC-P D 24
PVC-P D 32
PVC-P D 50
PVC-P D 32 K-DIN
Ocelová pásnice
PVC-P DA 19
PVC-P DA 24
PVC-P DA 32
PVC-P DA 50
PVC-P DA 32 EA
PVC-P DA 32/3K-DIN
Ocelová pásnice
PVC-P FA 50
PVC-P FA 90
PVC-P FA 95/3
Lepidlo K+D
Svařovací sekyrka na PVC 125 W
Svařovací sekyrka na PVC 250 W
Svařovací sekyrka na PVC 300 W
Volclay panely
Bobtnavá pryž 20/25
SwellSeal Mastic 310 ml
Těsnění trubních prostupů
Stopaq FN 2100 310 ml
Stopaq FN 2100 530 ml
Těsnící PE - profil 10
Těsnící PE - profil 20
ks
ks
ks
ks
m
m
ks
ks
ks
Jednotka
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ks
ks
ks
ks
m2
m
ks
Jednotka
ks
ks
m
m
202,00 Kč
3 100,00 Kč
4 100,00 Kč
4 100,00 Kč
125,00 Kč
50,00 Kč
14,00 Kč
5,00 Kč
75,00 Kč
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
m
m
ks
ks
ks
Cena za jednotku
bez DPH
165,80 Kč
230,20 Kč
364,30 Kč
612,30 Kč
751,00 Kč
215,80 Kč
224,70 Kč
289,80 Kč
359,30 Kč
752,30 Kč
573,20 Kč
847,30 Kč
215,80 Kč
217,60 Kč
366,40 Kč
394,00 Kč
202,00 Kč
3 100,00 Kč
4 100,00 Kč
4 100,00 Kč
295,10 Kč
437,80 Kč
408,00 Kč
Prodejní
množství
Cena za jednotku
bez DPH
901,70 Kč
1 076,20 Kč
5,10 Kč
9,50 Kč
Prodejní
množství
1 ks
1 ks
1m
1m
3m
3m
1
1
1
1
1,49
1
1
ks
ks
ks
ks
m2
m
ks
3
Beto-Tech Praha s.r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
IČO: 25079166
DIČ: CZ25079166
tel. / fax: +420 274 877 879
e-mail: [email protected]
www.beto-tech.cz
Těsnění spodní stavby
Ceník materiálů platný od 1. 10. 2014
Těsnící PE - profil 30
Waterstop RX 103
Redpatch Plug F (1min)
Redpatch Plug S (20min)
Dodatečné těsnění trhlin / spár
Pakr 13/100-M-6 DV
Pakr 13/90-M-6
AV PUR 100 Elast
m
m
kg
ptl
Jednotka
ks
ks
kg
22,50 Kč
68,00 Kč
49,50 Kč
637,50 Kč
1
1
6
1
m
m
kg
ptl
Cena za jednotku
bez DPH
46,00 Kč
28,00 Kč
382,50 Kč
Prodejní
množství
1 ks
1 ks
10 kg
4
Beto-Tech Praha s.r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
IČO: 25079166
DIČ: CZ25079166
tel. / fax: +420 274 877 879
e-mail: [email protected]
www.beto-tech.cz

Podobné dokumenty

Příručka výrobku VOLTEX - Beto

Příručka výrobku VOLTEX - Beto Betonuje-li se na Voltex, vznikne houževnaté mechanické spojení s vysoce pevnou geotextilií Voltex. Pokusy provedené nezávislou laboratoří

Více

Waterstop Redstop - Beto

Waterstop Redstop - Beto pokládání se jen natupo přirazí (bez přesahů). Pro montáž se použije lepící tmel (plochy pro lepení musí být suché) nebo se pásek přistřelí přes upevňovací mřížku. Waterstop Redstop Plus se uloží ...

Více

protikorozní ochrana úložných zařízení corrosion

protikorozní ochrana úložných zařízení corrosion Poplatek prosíme uhradit na  účet 474289053/0300 u  ČSOB, a.s. Anglická 20, Praha 2, VS: 7081211, IBAN: CZ11 0300  0000  0004  7428  9053, BIC: CEKOCZPP nejpozději 23. 11.2011. Konečný daňový dokla...

Více

Waterstop - CAPRO spol. s ro

Waterstop - CAPRO spol. s ro přesahů). Pro montáž se použije lepící tmel.

Více

prvků pro monolitickou betonáž

prvků pro monolitickou betonáž • PŘÍSADY – STAVEBNÍ CHEMIE

Více

prvků pro monolitickou betonáž

prvků pro monolitickou betonáž • PŘÍSADY – STAVEBNÍ CHEMIE

Více

Volclay - bentonitové panely - Beto

Volclay - bentonitové panely - Beto 1) Nainstalované nezabetonované Volclay® pásy je nutné chránit před vodou a vlhkostí, jinak by mohlo dojít k jejich poškození či zničení. 2) Panely musí být v dilatační spáře uzavřeny (mezi např. P...

Více