Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
Číslo a název projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií
Číslo a název šablony
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
DUM číslo a název
SSOS_AJ_3.14 The weather - Winter
Název školy
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
Autor Petra Franková
Tematický celek Topics for conversation
Cílová skupina 2., 3. a 4. ročník SŠ s maturitní zkouškou v oboru Kosmetické
služby a Fotograf
Anotace
Materiál má podobu prezentace s úlohami, pomocí kterých se žáci seznámí
a procvičí slovní zásobu potřebnou k popisu počasí v zimě. Materiál je určen k
promítání na tabuli, popř. je možno jej vytisknout a řešit úkoly v něm
obsažené. Lze využít i k samostudiu žáků.
Vytvořeno duben 2013
Použité zdroje a odkazy:
SMITH-DLUHÁ, G. a kol. Angličtina: Otázky a odpovědi. 1. vyd. Dubicko: Infoa,
2007. ISBN 978-80-7240-489-6.
EL-HMOUDOVÁ, D. Angličtina: maturitní témata. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová,
2007. ISBN 978-80-86873-04-6.
Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow: Longman, 1999.ISBN 0582-23749-1.
Zdroj obrázků:
www.office.microsoft.com
DESCRIPTION OF THE WINTER:
Winter begins on December 21st. Hills and valleys are covered
by snow. Lakes and streams have frozen up. There is a season
of winter sports. Children and adults enjoy skiing, skating,
sledding, snowboarding and building snowmen.
The really cold weather sets in January. It is snowy, cloudy and
frosty. We can see icicles hanging from the roofs and there are
snowdrifts along the roads. There are some transport
difficulties due to the ice and slush. The cold wind sometimes
brings snowstorms. Winters are severe, but it usually freezes
hard only for a couple of weeks. At the end of winter the
temperature rises slowly and snow thaws and streets are
covered with slush.
TASK: join words with the correct Czech translation.
to thaw
rozbředlý sníh, břečka
slush /uncountable/
závěj
an icicle
krutý, drsný, náročný
a snowdrift
tát, roztát
severe /adj./
rampouch
rare /adj./
výjimečný, vzácný
SOLUTION:
to thaw
tát, roztát
slush /uncountable/
rozbředlý sníh, břečka
an icicle
rampouch
a snowdrift
závěj
severe /adj./
krutý, drsný, náročný
rare /adj./
výjimečný, vzácný
TASK: match a sport with the correct name.
bobsledding
speed skating
ski jump
alpine skiing
figure skating
cross-country skiing
SOLUTION:
cross-country skiing
ski jump
alpine skiing
figure skating
bobsledding
speed skating
TASK: complete the missing letters.
The really cold w_ _ _ _ _ r sets in January. It is s_ _ _ y, cloudy
and f_ _ _ _y. We can see i_ _ _ _ _ s hanging from the roofs
and there are s_ _ _ _ _ _ _ _ s along the roads. There are some
transport difficulties due to the ice and s_ _ _ h. The cold wind
sometimes brings s_ _ _ _ _ _ _ _ s. Winters are s_ _ _ _ e, but it
usually freezes hard only for a couple of weeks. At the end of
winter the temperature r_ _ _ s slowly and snow t_ _ _ s and
streets are covered with slush.
SOLUTION:
The really cold weather sets in January. It is snowy, cloudy and
frosty. We can see icicles hanging from the roofs and there are
snowdrifts along the roads. There are some transport
difficulties due to the ice and slush. The cold wind sometimes
brings snowstorms. Winters are severe, but it usually freezes
hard only for a couple of weeks. At the end of winter the
temperature rises slowly and snow thaws and streets are
covered with slush.
TASK: do a crossword.
1
2
3
4
5
1: It is a deep mass of snow piled up by the wind.
2: It is a long thin pointed of ice hanging from a roof or other surface.
3: It is the first month of the year, between December and February.
4: It is a natural flow of water that moves across the land and is narrower
than a river.
5: It is an area of land that is higher than the land around it, like a mountain
but smaller.
SOLUTION:
1
N
O
W
C
I
C
L
E
J
A
N
U
A
R
Y
4
S
T
R
E
5
H
I
L
L
2
3
I
S
SLUSH:
It is partly melted snow.
D
R
A
M
I
F
T

Podobné dokumenty