ceník EPET POUZIVANE 2016.xlsx

Komentáře

Transkript

ceník EPET POUZIVANE 2016.xlsx
Ceník zemního plynu
společnosti EP ENERGY TRADING, a.s. pro kategorii Domácnosti a Maloodběratelé
RWE GasNet, s.r.o.
Ceny jsou platné pro zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě
Produktová řada:
Účinnost ceníku od:
Varianta:
KLASIK
Jistota 1/2016
1.1.2016
Od 1.1.2018 se cena pro zbývající dobu trvání smluvního vztahu řídí podle ceníku produktové řady KLASIK varianty Optimum.
Cena za odebraný zemní
plyn a ost. služby dodávky
Cena distribuce
Roční odběr v odběrném
místě
Pevná roční
Pevná cena
Stálý
cena za
za odebraný měsíční plat
vypočtenou
plyn
za kapacitu
kapacitu Crd
kWh/rok
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/m3
Cena za
odebraný
plyn
Celková konečná cena
Celková konečná cena s DPH
Součet cen
Součet cen
Stálý
Součet cen Součet cen
Součet cen Součet cen
za odebraný
za odebraný
měsíční plat
za stálý plat za kapacitu
za stálý plat za kapacitu
plyn
plyn
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/m3
Kč/kWh
Kč/měsíc
do 1 890
0,44501
68,12
0,85400
25,00
1,29901
93,12
1,57180
112,68
nad 1 890 do 7 560
0,24389
99,80
0,81700
45,00
1,06089
144,80
1,28368
175,21
nad 7 560 do 15 000
0,21985
114,94
0,77000
89,00
0,98985
203,94
1,19772
246,77
nad 15 000 do 20 000
0,20085
138,70
0,77000
99,00
0,97085
237,70
1,17473
287,62
nad 20 000 do 25 000
0,20085
138,70
0,77000
99,00
0,97085
237,70
1,17473
287,62
nad 25 000 do 30 000
0,17367
195,33
0,77000
99,00
0,94367
294,33
1,14184
356,14
nad 30 000 do 35 000
0,17367
195,33
0,77000
99,00
0,94367
294,33
1,14184
356,14
nad 35 000 do 40 000
0,17367
195,33
0,77000
99,00
0,94367
294,33
1,14184
356,14
nad 40 000 do 45 000
0,17367
195,33
0,77000
99,00
0,94367
294,33
1,14184
356,14
nad 45 000 do 50 000
0,14138
316,40
0,77000
99,00
0,91138
415,40
1,10277
502,63
nad 50 000 do 55 000
0,14138
316,40
0,77000
99,00
0,91138
415,40
1,10277
502,63
nad 55 000 do 63 000
0,14138
316,40
0,77000
99,00
0,91138
415,40
1,10277
502,63
nad 63 000 do 630 000*
0,12335
0,74700
149,00
0,87035
149,00
1,05312
180,29
113,38780
113,38780
Kč/m3
137,19924
Poznámky a vysvětlivky
Ceny distribuce jsou dány Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 6/2015.
Součástí Pevné ceny za odebraný plyn je i Cena za služby OTE ve výši 1,28 Kč/MW h daná cenovým rozhodnutím ERÚ č. 6/2015 a poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu
ve výši 1,34 Kč /MWh, jehož výši určuje svým nařízením vláda na základě § 17d zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.
* pro odběratele kategorie Domácnost neomezeno
Celková konečná cena s DPH je pouze orientační. Sazba DPH je 21 %.
Ceny kategorie Maloodběratel jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (tzv. ekologické daně).
Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného plynu na kW h se používá konstanta 10,55.
kWh = kilowatthodina (1 kWh = 0,001 MWh)
m 3 = metr krychlový (1 m 3 = 10,55 kWh)
Stanovení celkové měsíční platby za kapacitní složky ceny (MPrC)
Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce: MP rd = ( C rd × RK ) / 12 , kde Crd = součet cen za přidělenou kapacitu dle
Ceníku, RK = denní přidělená pevná kapacita v daném OM v m 3 určená podle vzorce RK = RS / 110, kde RS je roční odběr v daném OM v m 3.
EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233
IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643, www.epet.cz, zákaznická linka: 255 707 099

Podobné dokumenty

Ceník zemního plynu

Ceník zemního plynu nad 63 000 do 630 000*

Více

cenik EPET POUZIVANE.xlsx

cenik EPET POUZIVANE.xlsx Ceny kategorie Maloodběratel jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (tzv. ekologické daně). Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného plynu na kWh se používá konstanta 10,55. kWh = kilowatthodin...

Více

RWE GasNet Blue Light 2015 - Blue-gas

RWE GasNet Blue Light 2015 - Blue-gas ** Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez daně ze zemního plynu která činí 30,60 Kč/MWh. *** Tento přehled cen obsahuje ceny za distribuci dle Cenového rozhodnutí č. 4/2014 Energetického regulačního úřadu...

Více

PPD

PPD Uvedená celková cena s DPH je pouze orientační (DPH je počítáno ve výši 21 %)

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Ladislav Sladký ředitel prodeje

Více

Tisková zpráva

Tisková zpráva United Energy Trading mění jméno na EP ENERGY TRADING – skupina EP ENERGY zahajuje expanzi na českém retailovém trhu Efektivnější integrace prodejní divize pod silnou značku a růst na retailovém en...

Více

Ceník elektřiny 1/2016 EPET

Ceník elektřiny 1/2016 EPET Platba na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen "Cena POZE"), se stanový jako součin proudové hodnoty (A) hlavního jističe, počtu fází, počtu měsíců a ceny 23,96 Kč (např. pro jistič 3...

Více

Ceník dodávky plynu pro zákazníky katerogie maloodběr

Ceník dodávky plynu pro zákazníky katerogie maloodběr Ceny jsou platné od 01. 01. 2014. Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně). Ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH (ceny s DPH, sazba DPH je 21%). Cena s DPH je pouze orientační a sa...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NÍZKÉHO

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NÍZKÉHO (dále jen „ERÚ“) formou cenového rozhodnutí. Tyto položky se u jednotlivých distribučních společností mohou lišit. ab) ceny za systémové služby stanovené jako cena pevná v Kč/MWh, ac) ceny ...

Více