cenik EPET POUZIVANE.xlsx

Komentáře

Transkript

cenik EPET POUZIVANE.xlsx
Ceník zemního plynu
společnosti EP ENERGY TRADING, a.s. pro kategorii Domácnosti a Maloodběratelé
JMP Net, s.r.o.
Ceny jsou platné pro zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě
Produktová řada:
PROFIT
Varianta: AXIGON
Účinnost ceníku od: 1.10.2012
Cena distribuce
Roční odběr v odběrném
místě
Pevná cena za
odebraný plyn
Cena za odebraný zemní plyn a ost.
služby dodávky
Stálý měsíční
Cena za odebraný
plat za
plyn
kapacitu
kWh/rok
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/kWh
Celková konečná cena
Celková konečná cena
s DPH
Součet cen
Součet cen za Součet cen
Součet cen
za odebraný
odebraný plyn za stálý plat
za stálý plat
plyn
Stálý měsíční
plat
Kč/měsíc
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/kWh
Kč/měsíc
do 1 890
0,37367
53,03
1,06600
8,00
1,43967
61,03
1,72760
73,24
nad 1 890 do 7 560
0,17925
71,87
0,85300
20,00
1,03225
91,87
1,23870
110,24
nad 7 560 do 15 000
0,15543
86,65
0,81400
79,00
0,96943
165,65
1,16332
198,78
nad 15 000 do 20 000
0,14967
104,65
0,81400
89,00
0,96367
193,65
1,15640
232,38
nad 20 000 do 25 000
0,14738
117,66
0,81400
89,00
0,96138
206,66
1,15366
247,99
nad 25 000 do 30 000
0,14263
140,24
0,81400
89,00
0,95663
229,24
1,14796
275,09
nad 30 000 do 35 000
0,14126
159,13
0,81400
89,00
0,95526
248,13
1,14631
297,76
nad 35 000 do 40 000
0,13983
178,91
0,81400
89,00
0,95383
267,91
1,14460
321,49
nad 40 000 do 45 000
0,13902
196,34
0,81400
89,00
0,95302
285,34
1,14362
342,41
nad 45 000 do 50 000
0,13790
215,63
0,81400
89,00
0,95190
304,63
1,14228
365,56
nad 50 000 do 55 000
0,13510
237,04
0,81400
89,00
0,94910
326,04
1,13892
391,25
nad 55 000 do 63 000
0,13541
259,65
0,81400
89,00
0,94941
348,65
1,13929
418,38
Cena za odebraný zemní plyn
ost. služby dodávky
Cena distribuce
Roční odběr v odběrném
místě
a
Celková konečná cena
Celková konečná cena
s DPH
Pevná cena za
odebraný plyn
Pevná roční
cena za
vypočtenou
kapacitu Crd
Cena za odebraný
plyn
Pevná roční
cena za
vypočtenou
kapacitu Crd
kWh/rok
Kč/kWh
Kč/m3
Kč/kWh
Kč/m3
Kč/kWh
Kč/m3
Kč/kWh
Kč/m3
nad 63 000 do 630 000*
0,12502
81,99913
0,77500
74,00
0,90002
155,99913
1,08002
187,19896
Součet cen
Součet cen za Součet cen
Součet cen
za odebraný
odebraný plyn za kapacitu
za kapacitu
plyn
Poznámky a vysvětlivky
* pro odběratele kategorie Domácnost neomezeno
Celková konečná cena s DPH je pouze orientační. Sazba DPH je 20 %.
Ceny kategorie Maloodběratel jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (tzv. ekologické daně).
Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného plynu na kWh se používá konstanta 10,55.
kWh = kilowatthodina(1 kWh = 0,001 MWh)
m3 = metr krychlový (1 m3 = 10,55 kWh)
Stanovení celkové měsíční platby za kapacitní složky ceny (MPrC)
Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce: MP rd = ( C rd × RK ) / 12 , kde Crd = součet cen za přidělenou
kapacitu dle Ceníku, RK = denní přidělená pevná kapacita v daném OM v m3 určená podle vzorce RK = RS / 110, kde RS je roční odběr v daném OM v m3.
EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233
IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643, www.epet.cz, zákaznická linka: 255 707 099

Podobné dokumenty

Ceník zemního plynu

Ceník zemního plynu nad 63 000 do 630 000*

Více

ceník EPET POUZIVANE 2016.xlsx

ceník EPET POUZIVANE 2016.xlsx ve výši 1,34 Kč /MWh, jehož výši určuje svým nařízením vláda na základě § 17d zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. * pro odběratele kategorie Domácnost neomezeno...

Více

PPD

PPD Uvedená celková cena s DPH je pouze orientační (DPH je počítáno ve výši 21 %)

Více

RWE GasNet Blue Light 2015 - Blue-gas

RWE GasNet Blue Light 2015 - Blue-gas ** Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez daně ze zemního plynu která činí 30,60 Kč/MWh. *** Tento přehled cen obsahuje ceny za distribuci dle Cenového rozhodnutí č. 4/2014 Energetického regulačního úřadu...

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Ladislav Sladký ředitel prodeje

Více

Tisková zpráva

Tisková zpráva United Energy Trading mění jméno na EP ENERGY TRADING – skupina EP ENERGY zahajuje expanzi na českém retailovém trhu Efektivnější integrace prodejní divize pod silnou značku a růst na retailovém en...

Více

Ceník elektřiny 1/2016 EPET

Ceník elektřiny 1/2016 EPET V ceně silové elektřiny je zahrnuto převzetí závazku odpovědnosti za odchylku dodavatelem. U dvoutarifních produktů je časové vymezení platnosti nízkého tarifu (NT) určováno příslušným provozovatel...

Více

Ceník dodávky plynu pro zákazníky katerogie maloodběr

Ceník dodávky plynu pro zákazníky katerogie maloodběr Ceny jsou platné od 01. 01. 2014. Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně). Ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH (ceny s DPH, sazba DPH je 21%). Cena s DPH je pouze orientační a sa...

Více