Pieri VBA Bio 2

Komentáře

Transkript

Pieri VBA Bio 2
T E C H N I C K Ý
®
L I S T
Pieri VBA Bio 2
Biologicky odbouratelný povrchový zpomalovač na rostlinném základu
s vysokou účinností
Popis
Pieri® V/² /io ; poskytuje kvalitní konečný vzhled vymývaných betonů bez nutnosti
použití rozpouštědelB kyselin nebo brusiva2 Výrobek je speciálně formulován takB aby
na chemickém základu poskytl ° předem určených hloubek expozice2 Vynikajících
výsledků lze dosáhnout rychlé a snadně bez speciálního vybavení4 Pieri® V/² /io ; se
aplikuje bezprostředně po betonáži a následně se promývá další den2 Nejlepších
výsledků se dosáhne v kombinaci s Grace -hromofibreB který poskytuje trvanlivýB
homogenníB barevný beton2 Na technologie Pieri® V/² /io ; se vztahuje mezinárodní
patentem NUS Patent N ° 726(72(°7Z2
Jak funguje
V první řadě působí difúzí na povrchu čerstvého betonuB Pieri® V/² /io ;B poté
dochází k vytvrzování Nv průměru za ;U hodin dochází k zadržení 5 0S, vodyZB a
chrání povrch před deštěm během procesu tuhnutí a tvrdnutí2
Aplikace
• Tradiční vymývané betony s bílým nebo šedým cementem
• Pieri® V/² /io ; není vhodný k okamžitému vyjmut z formy betonuB ani pro postřik
na svislých plochách2 V takových případech se doporučuje použití Pieri® Top2
• Pieri® V/² /io ; je určen k nanášení stříkáním na povrch čerstvého horizontálního
betonuB nikoli pro použití na bednění2
Návod k použití
Nanášejte rozprašovačem NtlakovýmZ plynule v rovnoměrné vrstvě v poměru U m²flitr
na čerstvě vyhlazený povrch betonu2 Před každým použitím důkladně protřepejte2
/arevný indikátor postupně vymizí po aplikaci na povrch betonu2
Doporučení
• Pro zajištění ochrany oblastíB které nemají býti ošetřeny NzídkyB dlažbyB hrany
kamenůB apod2ZB doporučujeme použít Pieri® V/² /io Protector2 /ěhem promývání
retardovaného betonuB umožňuje odstranění veškerých náhodných potřísnění
betonu a retardéru2
• -hceteAli chránit spodní část přilehlých svislých stěn a všechny typy štukuB
doporučujeme použití plastových fólií na zakrytí2 Tato ochrana by měla být
odstraněna až po omytí betonu2
• V průběhu tlakového vymývání povrch betonuB doporučujeme zajistitB aby veškeré
pevné zbytky NcementB písekZ neztékaly do kanalizace2
• Za účelem prodloužení vytvrdnutí betonu bez porušení procesu tvrdnutí
doporučujeme na konci procesu ochránit exponované agregáty betonu produktem
Pieri® Early Protec V/²B tato ochrana může poskytnout okamžitou a trvalou ochranu
proti znečištěníB jakož i zvýšenou odolnost proti oděru betonu2
Pieri je registrovaný obchodní název společnosti W2R2 Grace -o2 -onn2
Údaje na tomto technickém listu jsou v souladu s našimi dosavadními poznatky a zkušenostmi2 Jelikož se při zpracování a použi tí našich
produktů může projevit vliv mnoha činitelůB je třebaB aby zpracovatel provedl vlastní zkoušky a pokusy2 Tento návod k použití není
právně závaznou zárukou za toB že produkt má určité vlastnosti nebo že je vhodný pro konkrétní účel použití2 Neposkytujeme záruku na
skladování ani na další zpracování našich produktů2 Zpracovatel je odpovědný za respektování jakýchkoliv ochranný ch práv tak stávající
zákony a ustanovení2 Za vlastnosti produktů ručíme výlučně v rámci našich Všeobecných obchodních a dodacích podmínekB v žádném
případě ne nad jejich rámec2 Zveřejněním tohoto technického listu ztrácejí dříve publikovaná data platnost2
Výhody
Ž Skládá se z udržitelných a biologicky rozložitelných surovinx
Ž Žádné toxické účinky na životní prostředíx
Ž Pieri® V57 5io 2 je jediný povrchový retardér klasifikovaný jako ysnadno biologicky
odbouratelnýy dle normy D: 6D ²SX 9"BO Nzpráva k dispozici na vyžádáníZx
Ž Pieri® V57 5io 2 je jediný povrchový retardér poskytující vytvrzovací účinek dle D: P
AOŽfIB a certifikace D: BOF na vytvrzování sloučeninx
Ž Vytvrzovací účinek Pieri® V57 5io 2 po aplikaci umožňuje realizaci exponovaného
kameniva podle 6D AfOII a D: P 9O AIBS vztahující se k realizaci betonové dlažby bez
akce nebo doplňkového produktux
Praktické informace
Ž Umožňuje prodlouženouS zpožděnou dobu vymývání Naž "O hodinZS i při vysokých
teplotáchx
Ž Skládá se z velmi homogenních kapalných surovinS výrobek není náchylný k
usazování Npřesto protřepejte před každým použitímZx
Ž Snadné nanášen za všech povětrnostních podmínekS v létě i v ziměS kvůli velmi
stabilní viskozitěx
Ž Xdolný vůči deštix
Technické specifikace
• E barevně odlišených odstínu pro různé typy betonů a kamenivax
Zde naleznete obecné směrnice doporučeného leptání odpovídající každému barevně
odlišenému produktu4
Zelená4 jemná leptaná úpravaS kamenivo o velikosti mezi " a O mmx
%odrá4 vzhledový efekt opotřebovaného betonuS kamenivo o velikost mezi " a AB
mmx
:ialová4 lehký až středně retardovaný vzhledS kamenivo o velikosti mezi E a A2 mmx
Žlutá4 středně retardovaný vzhledS kamenivo o velikosti mezi AB a AE mmx
Růžová4 silně retardovaný vzhledS kamenivo o velikosti částic mezi A" a 2B mmx
Šedivá4 hluboce retardovaný vzhledS kamenivo o velikosti mezi 2B a fB mm
Použití retardéru za účelem vymývání za limity stanovené výše je možnéx /e závislé na
teplotě a požadovaném vzhledu Nviz tabulka nížeZx Pro nejjemnější NmikroZ leptáníS
doporučujeme použít Pieri® V57 %icro a pro velmi silné leptání NmakroZS
doporučujeme použít Pieri® V57 %acro Xrangex
• Výtěžek4 okolo " m² ® lx 7plikace postřikem by měla umožnit rovnoměrné pokrytí
veškerého betonového povrchux
• Pieri® V57 5io 2 tvoří lepkavý vodu odpuzující filmS který ale nezasychá v trysce
postřikovačex
• 5od vzplanutí4 AOB°Ux
• 5iologické rozložitelnosti dle 6D ²SX 9"BO
Ž) EB, Ž snadno biologicky odbouratelné
• Vytvrzování dle D: P AO fIB4
Ž) 9B, po E hodinách
Ž) OF, po 2" hodinách Ž Zpráva na jedno použitíx
• Xdstranění po 2" hodinách je rychlé a snadné použitím tlakového vymytí studenou
vodoux
• •oporučené Pieri® trysky4 plochá tryska OBB" nebo nejlépe kuželovitá tryskové XAOx
Pieri je registrovaný obchodní název společnosti WxRx Mrace Uox Uonnx
Údaje na tomto technickém listu jsou v souladu s našimi dosavadními poznatky a zkušenostmix /elikož se při zpracování a použi tí našich
produktů může projevit vliv mnoha činitelůS je třebaS aby zpracovatel provedl vlastní zkoušky a pokusyx Tento návod k použití není
právně závaznou zárukou za toS že produkt má určité vlastnosti nebo že je vhodný pro konkrétní účel použitíx Deposkytujeme záruku na
skladování ani na další zpracování našich produktůx Zpracovatel je odpovědný za respektování jakýchkoliv ochranný ch práv tak stávající
zákony a ustanoveníx Za vlastnosti produktů ručíme výlučně v rámci našich Všeobecných obchodních a dodacích podmínekS v žádném
případě ne nad jejich rámecx Zveřejněním tohoto technického listu ztrácejí dříve publikovaná data platnostx
Skladování
18 měsíců v originálním balení2
Balení
5 litrová plechovka
22 litrový kanystr
Bezpečnost
Není regulována2 Tento produkt by měl být uchováván v originálním balení2 Pro další
informace8 prosím8 vyžádejte bezpečnostní list2
Doprava
Není regulována2
www.cemex.cz
CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Siemensova 2716/2, 155 0 Praha
tel.: 602 222 163
Pieri je registrovaný obchodní název společnosti W2R2 Grace Co2 Conn2
Údaje na tomto technickém listu jsou v souladu s našimi dosavadními poznatky a zkušenostmi2 Jelikož se při zpracování a použi tí našich
produktů může projevit vliv mnoha činitelů8 je třeba8 aby zpracovatel provedl vlastní zkoušky a pokusy2 Tento návod k použití není
právně závaznou zárukou za to8 že produkt má určité vlastnosti nebo že je vhodný pro konkrétní účel použití2 Neposkytujeme záruku na
skladování ani na další zpracování našich produktů2 Zpracovatel je odpovědný za respektování jakýchkoliv ochranný ch práv tak stávající
zákony a ustanovení2 Za vlastnosti produktů ručíme výlučně v rámci našich Všeobecných obchodních a dodacích podmínek8 v žádném
případě ne nad jejich rámec2 Zveřejněním tohoto technického listu ztrácejí dříve publikovaná data platnost2

Podobné dokumenty

Volná sdělení - Congress Prague

Volná sdělení - Congress Prague EPIDEMIE HEPATITIDY TYPU A MEZI INJEKČNÍMI UŽIVATELI DROG V PRAZE V ROCE 2008 Řehák V, Krekulová L Remedis, Praha Úvod: v souvislosti s epidemií hepatitidy A v Praze a okolí byl proveden epidemiolo...

Více

Výuka na internetu

Výuka na internetu http://www.chmu.cz/  

Více

Agility_instalacni_manualCZv.2

Agility_instalacni_manualCZv.2 Návod na instalaci a programování bezdrátového bezpečnostního systému

Více

www server na platformě linux debian

www server na platformě linux debian cyklus (v řádu let) znamená, že po nějaké době od vydání stabilní verze bude software v distribuci zastarávat. Pokud je prioritou při nasazení webového serveru podpora nejnovějších technologií, jak...

Více

Stáhnout jako PDF

Stáhnout jako PDF ekonomická recese zdůraznila nutnost narovnání finančních toků v našem zdravotnictví tak, aby bylo trvale ve finanční rovnováze a schopné průběžné adaptace na vývoj, a současně abychom měli z každé...

Více

Stáhnout jako PDF

Stáhnout jako PDF unie má v  prvé řadě jako svůj princip, který je ve smlouvě, čili jakýsi ústavní princip, zákaz diskriminace, rovné zacházení mezi muži a  ženami a  boj proti diskriminaci... To je jedna z  nejvyšš...

Více

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Římané a Aztékové přípravky založené na mědi nejen k léčbě bolestí v krku a onemocnění kůže, ale i v  rámci každodenní hygieny. V 19. století, po objevu souvislosti mezi patogenními bakteriemi a  v...

Více