příručku o konferenci

Komentáře

Transkript

příručku o konferenci
Čí je odpovědnost?
Whose
responsibility?
progr
am
BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT V PRAXI
22. 10. 2015
14:00 - 15:15
moderátor Jaromír Průša
• Dobrá praxe bezpečnostního managementu
• Právní aspekty bezpečnosti
• Požadavky na kvalifikaci
Security concept 2015
Přednášející: Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow; Lumír Dejmek, bezpečnostní
poradce; Ing. Martin Dohnal - ředitel interního auditu Letiště Praha
registrace účastníků 8:00–9:00
TECHNOLOGICKÉ NOVINKY
zahájení 9:00–9:10
14:00 - 15:15
BEZPEČNOSTNÍ PRIORITY V ROCE 2015
moderátor Antonín Svoboda
9:10 - 9:40
• Pohled na bezpečnostní priority
• Islamizace a terorismus
Přednášející: MV ČR; Col. (Res.) Dakar Eilat, International Institute for
Counter – Terrorism (ICT) Herzliya
BEZPEČNOST VEŘEJNÝCH PROSTOR PROTI
EXTRÉMNÍMU NÁSILÍ
moderátor Zdeněk Kalvach
15:20 - 16:30
Přednášející: Ing. Ludvík Szabó a Mgr. Karel Lehmert, Ph.D.,
Jonathan A. Fischer, Nordic Jewish Security Council; Ing. Zdeněk Maleník,
DCv.; Dakar Eilat International Institute for Counter – Terrorism (ICT)
Herzliya; Tomáš Děkan, VŠO Praha; Ing. Jan Zýka, VŠO Praha
11:15 - 11:35 Coffee Break
BEZPEČNOST VEŘEJNÁ NEBO SOUKROMÁ?
• Krizové plánování a Business Continuity Planning v praxi
Přednášející: PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD., MBA; Mgr. Dagmar Krausová,
External Communication Manager at Ahold Czech Republic; plk. Miloš
Drahoňovský – Policie ČR
Přednášející: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. – Policejní akademie České
republiky v Praze – katedra krizového řízení; Mgr. Radek Zapletal - Unie
soukromých bezpečnostních služeb České republiky
Martin Kozlovsky - Manažer prevence ztrát a bezpečnosti - Puma
KYBERBEZPEČNOST
16:45 - 18:00
moderátor Martina Hupková
• IT bezpečnost ve firmě – sociální sítě
• Zákon o kybernetické bezpečnosti
• Bezpečnost informací
Přednášející: Martin Baroš, ředitel - Cryptelo s.r.o.; Mgr. Jiří Malý - Národní
bezpečnostní úřad - ředitel Odbor právní a legislativní; Ing. Petr Churý –
Policejní prezidium České republiky
REÁLNÁ HODNOTA bezpečnosti
16:45 - 18:00
moderátor Matěj Bárta
Přednášející: Michal Kuník, generální ředitel Securitas s.r.o.
moderátor Petr Moroz
16:30 - 16:45 Coffee Break
• Hodnota bezpečnosti
15:20 - 16:30
moderátor Matěj Bárta
Organizátor akce
moderátor Jaromír Průša
COMPLIANCE
11:35 - 13:00
13:00 - 14:00 Oběd
Inteligentní kamerové systémy, videodohled
Biometrické systémy, rozpoznávání tváří, identifikace vozidel
Systémy řízení přístupu
Lokalizace a identifikace osob a věcí, systémy řízení přístpu
s NFC a Bluetooth technologií
Řešení zabezpečeného přístupu
KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÁ KOMUNIKACE
• Jak lze zajistit bezpečnost veřejných prostor?
• Analýza aktuálních útoků
• Privatizace bezpečnosti – mezinárodní srovnání
• Má být stát podnikatelem v oblasti bezpečnosti?
• Kde je hranice odpovědnosti mezi bezpečností veřejnou nebo soukromou?
•
•
•
•
•
Přednášející: Ing. Martin Slach – Siemens, s.r.o.; Ima s.r.o. – Ing. Jiří Bárta;
Ing. Karel Kalivoda – Kaba; Ing. Jiří Kubricht – TSS Group s.r.o.; Ing. Štěpán
Alexa – ČVUT
9:45 - 11:15
Pořádá
22. 10. 2015
Zařazení compliance v rámci obchodní společnosti
• Je dodržování etických norem brzdou úspěšného podnikání?
• Etický kodex nejen na papíře
• Dosavadní zkušenosti s trestní odpovědností firem a její vliv na oblast compliance
• Novinky v zákoně o ochraně osobních údajů, pokuty, vlastní inspektor ve firmě
Přednášející: Mgr. Jan Mates, LLM; Ing. Vladimír Brož, MBA, LLM, President
& předseda ŘV Česká pošta, s.p. a Experienced Corporate Governance
& Compliance Professional; Mgr. Leopold Černý, Manager, Screening
Solutions s.r.o.
Mediální partneři
Partneři
1 8 : 0 0 - 1 8 : 3 0 V y h l á š e n í a p ř e d á vá n í c e n
18:30 závěr
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.
Pod záštitou rektora
Vysoké školy obchodní v Praze

Podobné dokumenty

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Pěší, vede O. Obšívač, KČT Nový Jičín, vlak, bus Silvestrovská vycházka Pěší, vede O. Obšívač, KČT Nový Jičín, vlak, bus

Více

Marcela Zoufalá

Marcela Zoufalá PRAGUE CENTRE FOR JEWISH STUDIES CURRICULUM VITAE PhDr. et Mgr. Marcela Zoufalá, Ph.D. E-mail: [email protected] EDUCATION & FELLOWSHIP 2015, April – till now, Tel Aviv University, Kantor C...

Více