BARVENÍ GOLGIHO APARÁTU

Komentáře

Transkript

BARVENÍ GOLGIHO APARÁTU
BARVENÍ GOLGIHO APARÁTU
(podle Elftmana)
Přímé pozorování Golgiho aparátu je obtížné. Pozorování na živých, ať již vitálně zbarvených
nebo nezbarvených preparátů, je prakticky bez užitku. Při pozorování Golgiho aparátu na
trvalých řezových preparátech se používá pro znázornění jeho struktur impregnace stříbrem.
Úkol:
Znázornění Golgiho komplexu přímým stříbřením
Pomůcky:
Podložní sklíčko, kyveta na barvení, pinzeta, 2 % vodný roztok AgNO3, 15 % formaldehyd,
2 % hydrochinon, jádrová červeň.
Pracovní postup:
1. Malé kousky čerstvě odebrané tkáně se přenese do 2 % vodného roztoku AgNO3
v 15 % formaldehydu na 2 hodiny.
2. Objekt přeneseme do vyvolávacího roztoku 2 % hydrochinonu v 15 % formaldehydu
na 2 hodiny.
3. Tkáň dofixujeme v samotném 15 % formaldehydu 24 hodin.
4. Poté propereme asi 1 hodinu ve vodě a dobarví např. jádrovou červení {0,1g barviva
rozpustíme za horka v 5 % vodném roztoku Al2(SO4)3} 10 minut.
5. Připravíme řezový preparát a pozorujeme.
Hodnocení:
Golgiho aparát se barví černě, jádra červeně.
Úkol: zakreslete obarvený preparát
Závěr:
Datum a podpis studenta:..............................................
Hodnocení a podpis vyučujícího:..............................................

Podobné dokumenty

Věžník Z., Přinosilová P., Zajícová A. Výzkumný ústav veterinárního

Věžník Z., Přinosilová P., Zajícová A. Výzkumný ústav veterinárního membrány, postupně mitochondriální struktury a bičík. Funkční testy integrity plazmatické membrány mohou potenciálně charakterizovat kvalitu buněk. Při rutinní analýze spermií zjišťuje se mnohdy vý...

Více

Věstníku MZ ČR, částka 2 z února 2007

Věstníku MZ ČR, částka 2 z února 2007 provedených mamodiagnostických vyšetření, mamografických i ultrasonografických. Za minimální počet zhodnocených mamografických vyšetření se považuje 2000 vyšetření / 1 rok pro jednoho lékaře v posledn...

Více