Kraj Praha

Komentáře

Transkript

Kraj Praha
Kraj Praha
1 Matematika a statistika
2. místo
Autor: Jan Bíma
Název práce: Kvantový algoritmus pro problém bezčtvercového čísla
Škola: Gymnázium profesora Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena rektora Univerzity Hradec Králové (2. místo 2000,- Kč)
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (2. místo)
Cena společnosti Otakara Borůvky, kniha, účast na soustředění týmů ČR a Slovenska
2 Fyzika
4. místo
Autor: Albert Möhwald
Název práce: Měření radioaktivity pomocí GM trubice prostřednictvím Raspberry Pi
Škola: Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5
3 Chemie
2. místo
Autor: Jan Kulička
Název práce: Nový přístup k nukleofilní tetrafluorethylaci
Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1, Praha 7
Zvláštní cena: Návrh na účast na CP SOČ na Slovensku
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (2. místo)
Cena Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (2. místo)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 1000,- Kč)
4 Biologie
5. místo
Autor: Karolína Janoušková
Název práce: Příprava konstruktů glutamátkarboxypeptidasy II a porovnání jejich exprese v
buněčné linii HEK293-6E
Škola: Gymnázium Českolipská, Českolipská 373, Praha 9
6 Zdravotnictví
1. místo
Autor: Tereza Kačerová
Název práce: Obtížně léčitelné astma
Škola: Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha 7
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč)
Cena ředitele Fyziologického ústavu AV, v.v.i (1. místo)
Cena Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové (1. místo 3000,Kč)
6. místo
Autor: Jaroslav Čermák
Název práce: Výživa a sport při diabetu
Škola: Gymnázium, Nad Kavalírkou 1/100, Praha 5
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - SANITAS "Život a zdraví člověka" –
cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
4. místo
Autor: Marie Bostlová
Název práce: Odolnost obalových materiálů před skladištními škůdci
Škola: Gymnázium, Botičská 1, Praha 2
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Futura "Řešení pro budoucnost",
cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
2. místo
Autor: Jan Beránek
Název práce: Izolace mikroorganismů biodegradujících diklofenak
Škola: Gymnázium, Botičská 1, Praha 2
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (2. místo 2000,- Kč)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 1000,- Kč)
7. místo
Autor: Vojtěch Koštíř
Název práce: Mapování motýlů na lokalitě u Stříbrné Skalice
Škola: EKO GYMNÁZIUM PRAHA o. p. s., Nad Vodovodem 460/81, Praha 10
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
8. místo
Autor: Jakub Platil
Název práce: Návrh dopravního řešení oblasti Ladova kraje a Říčanska
Škola: VOŠ a SPŠD, Masná 18, Praha 1
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
3. místo
Autor: Vojtěch Zethner
Název práce: Polovodičově buzený Teslův transformátor
Škola: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 856/3, Praha 1
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. (3. místo)
Cena Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. a Nadačního fondu J.
Heyrovského "NANOškola 2016"
Cena děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavla Ripky, CSc. (3.místo
2000 Kč)
Cena CADware s. r. o. (3. místo)
Předplatné časopisu DPS
Cena ČEZ a. s. (3. místo)
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
2. místo
Autoři: Kateřina Brodňanská, Karolína Chvapilová, Veronika Doubková
Název práce: Návrh pasivního rodinného domu
Škola: Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4
Zvláštní cena: Návrh na účast na CP SOČ na Slovensku
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. (2. místo)
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
12. místo
Autor: Viktória Šupšaková
Název práce: Didaktika detektivky, Teoretické i praktické uvedení žáků do detektivního žánru
Škola: Gymnázium, Arabská 14, Praha 6
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
1. místo
Autor: Josef Škrdlík
Název práce: Vzdělávání pomocí debaty a jeho potenciál v českém školství
Škola: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2/118, Praha 6
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (1. místo 3000,- Kč)
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
12. místo
Autor: Alžběta Ambrožová
Název práce: Dílo Williama Blakea a jeho odkaz v moderní kultuře
Škola: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2/118, Praha 6
16 Historie
15. místo
Autor: Markéta Jónová
Název práce: Češi na bojištích první světové války
Škola: Gymnázium, Arabská 14, Praha 6
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
5. místo
Autoři: Hana Komárková, Michaela Ferklová
Název práce: Čučche a dynastie Kimů
Škola: Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55, Praha 4
9. místo
Autor: Elizabeth Wagebaertová
Název práce: Gender kolem nás
Škola: Gymnázium Nad Alejí, Nad Alejí 1952/5, Praha 6
18 Informatika
6. místo
Autor: Šimon Waage
Název práce: Bezpečnostní kontrola komunikace uživatele
Škola: Gymnázium Arabská, Arabská 14, Praha 6
11. místo
Autor: Jakub Topič
Název práce: IoT: Řízení modelové železnice
Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10
Kraj Jihomoravský
1 Matematika a statistika
4. místo
Autor: Jan Dittrich
Název práce: Eliptické křivky – od geometrie a dělitelnosti po šifrování a digitální podpis
Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno
Zvláštní cena: Návrh na účast na CP SOČ na Slovensku
7. místo
Autor: Lucie Hronová
Název práce: Testy složenosti a prvočíselnosti
Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše, 14, Brno
2 Fyzika
1. místo
Autor: Antonín Baďura
Název práce: Mlžná komora s termoelektrickým chlazením
Škola: Gymnázium Brno, třída Kpt. Jaroše 14, Brno
Zvláštní cena: Cena České nukleární společnosti. (3000,- Kč)
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (1. místo 3000,- Kč)
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (1. místo)
Cena Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. a Nadačního fondu J.
Heyrovského "NANOškola 2016"
5. místo
Autor: Simona Buryšková
Název práce: Vliv přesnosti kalibrační křivky filmových dozimetrů na výsledky měření
klinických plánů v radiační onkologii
Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno
Zvláštní cena: Cena České nukleární společnosti. (2000,- Kč)
Zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR
3 Chemie
1. místo
Autor: Daniel Pluskal
Název práce: Analýza katalytických aminokyselin halogenalkandehalogenázy, luciferázy a
jejich rekonstruovaného předka
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Genus "Člověk a svět kolem něj"
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (1. místo)
Cena Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. a Nadačního fondu J.
Heyrovského "NANOškola 2016"
Cena Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1. místo)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč)
4. místo
Autoři: Martin Zapletal, Jiří Martenek
Název práce: Studium termodynamických a kinetických vlastností komplexotvornosti
cyklodextrinů v léčivech
Škola: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská 65, Brno
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
4 Biologie
8. místo
Autor: Tereza Smutná
Název práce: Vliv FGFR inhibitoru AZD4547 na růst chlupů u myší
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
10. místo
Autor: Martin Vican
Název práce: Jak pluripotentní buňky donutí chybující mechanizmus opravy DNA
nechybovat.
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, p. o., Terezy Novákové 2, Brno
5 Geologie, geografie
4. místo
Autoři: David Mužík, Jaromír Večeřa
Název práce: Mineralogický výzkum sfaleritů z okolí Havlíčkova Brodu se zaměřením na
potenciál india
Škola: Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20, Tišnov
6 Zdravotnictví
3. místo
Autor: Eliška Freibergerová
Název práce: Korelace míry exprese genu FCRN s účinností přenosu protilátek IgG přes
placentu
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč)
Cena ředitele Fyziologického ústavu AV, v.v.i (3. místo)
Cena Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové (3. místo 1000,Kč)
15. místo
Autor: Ivana Koloušková
Název práce: Rozlišení typu mozkového tumoru magnetorezonančními technikami
Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
1. místo
Autor: Martin Mátl
Název práce: Identifikace dsRNA mykovirů ve fytopatogenní houbě Fusarium oxysporum
Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (1. místo 3000,- Kč)
Cena Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. a Nadačního fondu J.
Heyrovského "NANOškola 2016"
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč)
Cena Českého svazu vědeckotechnických společností (3,500,-Kč)
2. místo
Autor: Hana Faldynová
Název práce: Protizánětlivé účinky hovězího kolostra na in vitro modelu prasečích makrofágů
derivovaných z monocytů po stimulaci lipopolysacharidem
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Genus "Člověk a svět kolem něj"
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (2. místo 2000,- Kč)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 1000,- Kč)
3. místo
Autor: Michaela Slánská
Název práce: Studium genetické variability technického konopí
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - SANITAS "Život a zdraví člověka" –
cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (3. místo 1000,- Kč)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč)
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
1. místo
Autor: Matěj Chytrý
Název práce: Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na
Blanensku a přilehlé zříceniny
Škola: Střední průmyslová škola chemická, Vranovská 65, Brno-Husovice
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (1. místo 3000,- Kč)
Cena Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. a Nadačního fondu J.
Heyrovského "NANOškola 2016"
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč)
Cena Českého svazu vědeckotechnických společností (3,500,-Kč)
9. místo
Autor: Markéta Srncová
Název práce: Seznámení občanů se zavlečenými a invazními druhy rostlin a jejich výskyt na
vybraných lokalitách města Brna
Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
5. místo
Autor: David Benda
Název práce: Model lodě s parním pohonem
Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská 1, Brno
Cena ZVU strojírny a. s. Hradec Králové (5. místo 1000,- Kč)
13. místo
Autor: Jan Hezina
Název práce: Dispoziční úprava dopravního uzlu
Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská 1, Brno
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
13. místo
Autor: Matouš Hýbl
Název práce: Pathfinder
Škola: Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, třída Komenského 549,
Kyjov
Předplatné časopisu DPS
14. místo
Autor: Adam Vašina
Název práce: Využití integrovaného obvodu LM3914 pro stavbu LED otáčkoměru
Škola: Gymnázium Blansko, Seifertova 13, Blansko
Předplatné časopisu DPS
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
12. místo
Autor: Oldřich Kupka
Název práce: Chovatelské zařízení pro exotické ptactvo
Škola: Gymnázium a SOŠ ZE Vyškov, Komenského 16/5, Vyškov
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
3. místo
Autoři: Klára Jandorová, Michaela Brožovičová, Veronika Chrastinová
Název práce: Každý chce vidět svoji hvězdu
Škola: Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5, Boskovice
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (3. místo 1000,- Kč)
8. místo
Autoři: Veronika Valouchová, David Pavlík
Název práce: FlowerID – botanický klíč pro chytré mobilní telefony
Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno
10. místo
Autor: Klára Kacetlová
Název práce: Les v barvách čtyř ročních období
Škola: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s
právem SJZ, Pontassievská 3, Znojmo
13 Ekonomika a řízení
10. místo
Autor: Marek Andrysík
Název práce: Fenomén zlato
Škola: OA, SOŠK a VOŠ Brno, p. o., Kotlářská 9, Brno
12. místo
Autor: Pavlína Richtrová
Název práce: Jakost výroby a výrobku
Škola: VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, Hybešova 53, Boskovice
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
5. místo
Autor: Bronislav Zrza
Název práce: Postavení mladých homosexuálně orientovaných mužů v naší současné
společnosti, LGBT centrum Praha
Škola: Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, Riegrova 17, Šlapanice
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Merkur "Člověk a společnost"
8. místo
Autor: Michal Pecháček
Název práce: Prevence onkologických onemocnění u mladé generace
Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
1. místo
Autor: Jaroslav Cibulka
Název práce: Stanley Kubrick: Od fotografie k filmu (1928 – 1951)
Škola: Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, třída Komenského 549/23,
Kyjov
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (1. místo 3000,- Kč)
11. místo
Autor: Martina Jelínková
Název práce: Dvě cesty k poezii Václava Hraběte
Škola: Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova, 2, Brno-Bystrc
16 Historie
2. místo
Autor: Štěpánka Grunová
Název práce: Městečko Hostěradice a jeho obyvatelé ve světle obecních účtů a gruntovních
knih ve 2. polovině 17. a 1. polovině 18. století
Škola: Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova 168, Moravský Krumlov
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (2. místo 2000,- Kč)
11. místo
Autor: David Pokorný
Název práce: Každodenní realita českých vojáků za první světové války s přihlédnutím k
osudům rodáků z Nemotic
Škola: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Součkova 500, Bučovice
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
2. místo
Autor: Milan Kramárik
Název práce: John Searle a teorie percepce
Škola: Gymnázium Brno, Vídeňská 55/47, Brno
Zvláštní cena: Návrh na ceny Sdružení na podporu talentované mládeže ČR Talent 2016 a
firmy CUTTER Systém spol. s r.o.
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (2. místo 2000,- Kč)
7. místo
Autor: Vojtěch Vašák
Název práce: Nástroje demokracie na internetu
Škola: Gymnázium Brno, třída Kpt. Jaroše 14, Brno
Nedostavil(a) se
Autor: Kateřina Mlčúchová
Název práce: Právní tituly nabývání dědictví po rekondifikaci soukromého práva
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
18 Informatika
4. místo
Autor: Vlastimil Blažek
Název práce: EPIC
Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno
12. místo
Autor: Boris Karavasilev
Název práce: JARVIS – virtuální domácí asistent
Škola: SPŠ Brno, Purkyňova 97, Brno
Kraj Jihočeský
1 Matematika a statistika
10. místo
Autor: Michaela Brabcová
Název práce: Apolloniovy a Pappovy úlohy
Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova, 8, České Budějovice
2 Fyzika
13. místo
Autor: Tomáš Lepič
Název práce: Spektrální analýza světla
Škola: Střední škola spojů a informatiky, Bydlinského 2474, Tábor
3 Chemie
8. místo
Autor: Šimon Sebastian Havíř
Název práce: Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v prachových částicích v
ovzduší pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie se spektrofotometrickou a
fluorescenční detekcí
Škola: Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice
4 Biologie
2. místo
Autor: Lukáš Fiedler
Název práce: Padesát odstínů slunéčka východního a pohlavně přenosná choroba
Škola: Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 1000,- Kč)
Cena Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2. místo)
11. místo
Autoři: Ondřej Nykles, Jan Mašek
Název práce: Sukcese forenzního hmyzu a jeho druhová identifikace
Škola: Gymnázium České Budějovice, Česká 142/64, České Budějovice
5 Geologie, geografie
1. místo
Autor: Eliška Bršlicová
Název práce: Subvulkanické intruze v Jižních Čechách: Studie okolí Benešova nad Černou a
Helfenburku
Škola: Gymnázium České Budějovice, Česká 142/64, České Budějovice
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Genus "Člověk a svět kolem něj"
Zvláštní cena: Návrh na účast na CP SOČ na Slovensku
Zvláštní cena: Návrh na ceny Sdružení na podporu talentované mládeže ČR Talent 2016 a
firmy CUTTER Systém spol. s r.o.
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Českého svazu vědeckotechnických společností (3,500,-Kč)
3. místo
Autor: Jakub Vácha
Název práce: Mineralogie okolí Řípce u Soběslavi
Škola: Gymnázium Soběslav, Dr. E. Beneše, 449/II, Soběslav
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Genus "Člověk a svět kolem něj"
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
6 Zdravotnictví
7. místo
Autor: Šárka Volavková
Název práce: Úroveň osobní dentální hygieny u adolescentů
Škola: SZŠ a VOŠZ, Husova 3, České Budějovice
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Nedostavil(a) se
Autor: Ondřej Odehnal
Název práce: Onemocnění divokých prasat
Škola: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická škola a Jazyková škola,
Rudolfovská 92, České Budějovice
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
15. místo
Autoři: Michael Sovadina, Jakub Kníže, Zuzana Homolová
Název práce: Kvalita vody v nádrži Jordán v prvním roce po jeho obnově
Škola: Táborské soukromé gymnázium a základní škola s.r.o., Zavadilská 2472, Tábor
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
4. místo
Autor: Daniel Drnec
Název práce: Systém autovlaků
Škola: Gymnázium, Česká 142/64, České Budějovice
Cena ZVU strojírny a. s. Hradec Králové (4. místo 1000,- Kč)
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
4. místo
Autor: Lukáš Mertlík
Název práce: Efektové světlo MOVING HEAD
Škola: Střední škola spojů a informatiky, Bydlinského 2474, Tábor
Předplatné časopisu DPS
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
14. místo
Autor: Tomáš Řezáč
Název práce: Projekt rodinného domu s wellness, zahradním domkem, sklepem a pozemkem
vymodelovaným v programu Autodesk Revit 2016
Škola: SPŠ strojní a stavební, Komenského 1670, Tábor
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
2. místo
Autor: Daniel Čermák
Název práce: Využití rozhraní NI myDAQ ve výuce elektrotechnických měření
Škola: VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421, Sezimovo Ústí
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (2. místo 2000,- Kč)
13 Ekonomika a řízení
Nedostavil(a) se
Autor: Andrea Majerová
Název práce: Ekonomika ve sportu – zaměřeno na ženský fotbal
Škola: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Budějovická 421,
Sezimovo Ústí
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
11. místo
Autor: Tereza Vaněčková
Název práce: Hikikomori
Škola: Česko-anglické gymnázium, Třebízského 1010, České Budějovice
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
4. místo
Autor: Apolena Marková
Název práce: Žena v uměleckých epochách
Škola: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice
16 Historie
8. místo
Autor: Puran Bahadur Rayamajhi
Název práce: Prostituce v Českých Budějovicích na počátku 20. století
Škola: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
10. místo
Autor: Radka Kmochová
Název práce: Islám – hrozba nebo ne? Průzkum názorů třech generací a pohled denního tisku
Škola: Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112, Český Krumlov
18 Informatika
14. místo
Autor: Martin Krásl
Název práce: Inteligentní programátor jednočipových mikropočítačů
Škola: VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421, Sezimovo Ústí
Kraj Pardubický
2 Fyzika
2. místo
Autor: Jan Jurica
Název práce: Vliv magnetického pole Země na nabité částice pohybující se v jeho dosahu
Škola: Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, Pardubice
Zvláštní cena: Cena Nadačního fondu J. Heyrovského
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (2. místo 2000,- Kč)
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (2. místo)
3 Chemie
5. místo
Autor: Markéta Štejdířová
Název práce: Stanovení obsahu antioxidantů v zeleném čaji
Škola: Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306, Polička
6. místo
Autor: Karel Bartoš
Název práce: Příprava a charakterizace vybraných C,N-chelatovaných organocíničitých azidů
a jejich využití v tzv. click chemii
Škola: Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, Pardubice–Polabiny
4 Biologie
15. místo
Autor: Renata Štaffová
Název práce: Vliv aminokyselin na sodnodraselnou pumpu
Škola: Gymnázium Moravská Třebová, Svitavská 310, Moravská Třebová
5 Geologie, geografie
8. místo
Autor: Sabina Kličková
Název práce: Srovnání vybraných demografických ukazatelů v Litomyšli v období 1869 –
2015
Škola: Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl, T.G.Masaryka 590, Litomyšl
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Merkur "Člověk a společnost"
6 Zdravotnictví
16. místo
Autor: Radka Formánková
Název práce: Využití naturopatických metod k odhalování příčin a léčbě migrény
Škola: Gymnázium Pardubice, Mozartova, 449, Pardubice
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
5. místo
Autoři: Michal Hrubeš, Gabriela Magicová, Markéta Binková
Název práce: Hodnocení kvality vakuovaného masa
Škola: SPŠPaS Pardubice, nám. Republiky 116, Pardubice
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
16. místo
Autor: Silvie Smolová
Název práce: Vývoj lokality Střelnice u obce Semanín
Škola: Gymnázium, Tyršovo nám. 970, Česká Třebová
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
12. místo
Autor: Adam Křesťan
Název práce: Charakterizace funkčních automobilových celků doložených na
zkonstruovaném modelu závodního auta
Škola: Střední zahradnická a technická škola Litomyšl, T. G. Masaryka 659, Litomyšl
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
10. místo
Autor: Jan Knotek
Název práce: Aplikace Arduina pro ovládání vozidla
Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV.
13, Pardubice
Předplatné časopisu DPS
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
15. místo
Autor: Petra Malinská
Název práce: Návrh nového mostu pro silniční dopravu v Pardubicích
Škola: Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči, Vítězslava Nováka 584,
Skuteč
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
15. místo
Autoři: Ondřej Stehlík, Radek Levinský
Název práce: Trkač od A-Z
Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Sportovní 322,
Třemošnice
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
14. místo
Autor: Lenka Vaníčková
Název práce: Film a jeho vliv na člověka
Škola: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl, Komenského
náměstí 22, Litomyšl
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
9. místo
Autor: Veronika Filipi
Název práce: Jak se život na Olivetskou horu vrátil aneb Revitalizace zámeckého návrší v
Litomyšli v letech 2007 až 2014
Škola: Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli, T. G. Masaryka 590, Litomyšl
16 Historie
7. místo
Autor: Tomáš Rothschein
Název práce: Nespravedlivá doba aneb křivdy režimu očima "kulaka" Huberta Maiwalda
Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
13. místo
Autor: Lukáš Rejman
Název práce: Místní organizace KDU-ČSL v Litomyšli v letech 1990 – 2014
Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl
18 Informatika
13. místo
Autor: Dominika Draesslerová
Název práce: Počítačová simulace derivátů grafenu
Škola: Gymnázium, Svitavská 310, Moravská Třebová
Zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR
Kraj Královéhradecký
1 Matematika a statistika
9. místo
Autor: Michal Grňo
Název práce: Vykreslování čtyřrozměrných těles
Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana
Pavla II., Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové
2 Fyzika
9. místo
Autor: Anna Kasáková
Název práce: Chladniho obrazce
Škola: VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234, Hradec Králové
3 Chemie
7. místo
Autor: Lenka Vencovská
Název práce: Studium prostupu protivirového léčiva Brincidofoviru do kůže
Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - SANITAS "Život a zdraví člověka" –
cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
4 Biologie
6. místo
Autor: Tereza Kozáková
Název práce: Interakce modrého světla a hormonu auxinu v růstu rostlin
Škola: První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, Hradec Králové
6 Zdravotnictví
10. místo
Autor: Petr Havel
Název práce: Vliv konzumace nealkoholických nápojů na zdraví chrupu u adolescentů
Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
8. místo
Autor: Kateřina Šimonová
Název práce: Difuzní procesy při výrobě cukru
Škola: První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, Hradec Králové
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
3. místo
Autor: Vít Bureš
Název práce: Hnízdní preference členovců v PP Na Plachtě
Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana
Pavla II., Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (3. místo 1000,- Kč)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč)
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
2. místo
Autoři: Vojtěch Nydrle, Filip Jermann, Radomír Joneš
Název práce: Automatické skladovací CNC zařízení
Škola: SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Ingenium "Svět počítačů a
komunikace"
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Vydavatelství Wolf (2. místo - kniha)
Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. (2. místo)
Cena ZVU strojírny a. s. Hradec Králové (2. místo 5000,- Kč)
Cena Honeywell Aerospace Olomouc (2. místo)
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
7. místo
Autor: Michal Ficbauer
Název práce: Model železničního přejezdu
Škola: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029/2, Hradec Králové
Předplatné časopisu DPS
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
3. místo
Autor: Ondřej Machač
Název práce: Kaple na Rozárce
Škola: Střední průmyslová škola stavební, Pospíšilova třída 787 , Hradec Králové
Zvláštní cena: Návrh na účast na CP SOČ na Slovensku
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. (3. místo)
8. místo
Autoři: Lukáš Znojemský, Martin Vojtíšek
Název práce: Panoramatická kavárna s úpravou stráně Rozárka
Škola: Střední průmyslová škola stavební, Pospíšilova třída 787, Hradec Králové
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
9. místo
Autor: Jan Bernard
Název práce: Praktické využití mikroprocesorové techniky: obsluha LED a mechanických
spínacích prvků
Škola: Střední průmyslová škola, Školní 101, Trutnov
13 Ekonomika a řízení
Nedostavil(a) se
Autor: Veronika Větrovská
Název práce: Realizace, financování a využití workoutového hřiště
Škola: VOŠ a SOŠ Nový Bydžov, Jana Maláta 1869, Nový Bydžov
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
3. místo
Autoři: Tereza Mičiaková, Jakub Šťastný
Název práce: Uplatnění absolventů SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové na trhu práce
Škola: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029, Hradec Králové
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (3. místo 1000,- Kč)
13. místo
Autor: David Vysloužil
Název práce: Nový model a analýza psychologie vrahů
Škola: VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234, Hradec Králové
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
2. místo
Autor: Michal Horák
Název práce: Jazzová (r)evoluce
Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové 3
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (2. místo 2000,- Kč)
16 Historie
1. místo
Autor: Anna Sedláčková
Název práce: Z historie židovského osídlení v Jičíně v letech 1900 – 1948
Škola: Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30, Jičín
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (1. místo 3000,- Kč)
Cena ASUD
Cena Památníku Terezín
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
3. místo
Autor: Adam Volt
Název práce: Komparace krachu režimu a tranzice v ČSSR a PLR v 80. letech 20. století
Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (3. místo 1000,- Kč)
6. místo
Autor: Debora Doksanská
Název práce: Pásmo Gazy aneb analogie problémů arabského světa
Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana
Pavla II., Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové 3
18 Informatika
1. místo
Autoři: Jan Jirman, Jan Polák
Název práce: Kryptograficky bezpečný komunikační nástroj
Škola: Jiráskovo gymnázium Náchod, Řezníčkova 451, Náchod
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Fakulty informatiky a managemnetu Univerzity Hradec Králové (1. místo 3000,- Kč)
Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc.(1. místo)
Cena děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavla Ripky, CSc. (1.místo
5000 Kč)
Kraj Vysočina
1 Matematika a statistika
5. místo
Autor: Matěj Doležálek
Název práce: Suma mocnin
Škola: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Komenského 147, Humpolec
12. místo
Autor: Daniel Mužátko
Název práce: Metody určení prvočíselnosti
Škola: Biskupské gymnázium, U Klafárku 3, Žďár nad Sázavou
2 Fyzika
12. místo
Autoři: Lukáš Podaný, Jakub Mička
Název práce: Hudba v praxi
Škola: Biskupské gymnázium, U Klafárku 3, Žďár nad Sázavou
Nedostavil(a) se
Autor: Hana Pelikánová
Název práce: Charakterizace nanolaminátů
Škola: Biskupské gymnázium, U Klafárku 3, Žďár nad Sázavou
3 Chemie
13. místo
Autor: Petra Tomiczková
Název práce: Vývoj chromatografické metody pro kontrolu kvality léčiv
Škola: Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou, U Klafárku, 3, Žďár nad Sázavou
4 Biologie
14. místo
Autor: Sylvie Strýčková
Název práce: Faktory ovlivňující kořenění a růst vegetativně množených rostlin
Škola: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22, 67401 Třebíč
6 Zdravotnictví
8. místo
Autor: Lucie Vencová
Název práce: Screening několika obsahových látek u vybraných rostlin užívaných v tradiční
čínské medicíně
Škola: Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou, U Klafárku 3, Žďár nad Sázavou
12. místo
Autor: Kateřina Fabíková
Název práce: Vliv pohybu ve vodě na hendikepované děti
Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
11. místo
Autor: Marika Novotná
Název práce: Zpracování obilovin a olejnatých semen
Škola: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč
12. místo
Autor: Marta Hlaváčková
Název práce: Hospodaření na rodinných farmách
Škola: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč,
Žižkova 505, Třebíč
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
5. místo
Autor: Richard Kabelka
Název práce: Výzkum struktury společenstva obojživelníků v lokalitě Jarošovský Kacíř
Škola: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč,
Žižkova 505, Třebíč
11. místo
Autor: Hana Lhotská
Název práce: Estrogeny v odpadních vodách
Škola: Katolické Gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
1. místo
Autor: Petr Fabík
Název práce: Jednostupňová planetová převodovka
Škola: SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Futura "Řešení pro budoucnost",
cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Vydavatelství Wolf (1. místo – předplatné časopisu Městská doprava + kniha)
Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. (1. místo)
Cena ZVU strojírny a. s. Hradec Králové (1. místo 10000,- Kč)
Cena Honeywell Aerospace Olomouc (1. místo)
Nedostavil(a) se
Autor: Richard Kafka
Název práce: Elektrický vrátek
Škola: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
2. místo
Autor: Martin Daněk
Název práce: Vývoj a výroba vlastního Laser Game systému
Škola: Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh na účast na CP SOČ na Slovensku
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. (2. místo)
Cena děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavla Ripky, CSc. (2.místo
3000 Kč)
Cena CADware s. r. o. (2. místo)
Předplatné časopisu DPS
Cena ČEZ a. s. (2. místo)
5. místo
Autor: Vladimír Kutílek
Název práce: Elektrifikace pásového nakladače Caterpillar
Škola: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou
Předplatné časopisu DPS
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
1. místo
Autor: Jan Špás
Název práce: Návrh Letiště Jihlava-Henčov
Škola: SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Jihlavská 628, Havlíčkův Brod
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh na účast na CP SOČ na Slovensku
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. (1. místo)
Cena Českého svazu vědeckotechnických společností (3,500,-Kč)
Nedostavil(a) se
Autor: Libor Malý
Název práce: Provozní budova letiště Jihlava-Henčov
Škola: Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, Třebíč
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
4. místo
Autor: Michaela Ločárková
Název práce: Automatická hra varhan pomocí LOGO!
Škola: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou
13. místo
Autor: Jan Jelínek
Název práce: Tvorba a přednes prezentace
Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo náměstí, 9/116, Třebíč
13 Ekonomika a řízení
1. místo
Autor: Markéta Malá
Název práce: Lokální rozměr společenské odpovědnosti firem (na příkladu Žďárska)
Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 1693/2, Žďár nad Sázavou
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Fakulty informatiky a managemnetu Univerzity Hradec Králové (1. místo 3000,- Kč)
Cena rektorky VŠE v Praze prof. Hany Machkové, CSc. (1. místo 5000,- Kč)
9. místo
Autoři: Jakub Stříteský, Michal Bureš
Název práce: Prosazení na evropském burzovním trhu – akcie
Škola: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
4. místo
Autoři: Anežka Stránská, Denisa Pelikánová
Název práce: Chodit do školy nestačí (aneb historie Euroklubu Gymnázia Chotěboř jako
počátku společenskovědních studentských aktivit)
Škola: Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, Chotěboř
16. místo
Autor: Eliška Saitlová
Název práce: Logopedie, vady řeči a dyslálie
Škola: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22, Třebíč
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
7. místo
Autor: Petr Kratochvíl
Název práce: Jan a Karel Hájkovi
Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč
10. místo
Autor: Jiří Kašpárek
Název práce: Komiks, grafický román, "deváté umění"
Škola: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22, Třebíč
16 Historie
4. místo
Autor: Aneta Chytková
Název práce: Antonín Kalina – třebíčský hrdina, který zachránil více jak 900 dětí z
koncentračního tábora Buchenwald
Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo náměstí 9/116, Třebíč
14. místo
Autor: Robin Burda
Název práce: Generálmajor Emil Strankmüller
Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 1693/2, Žďár nad Sázavou
18 Informatika
7. místo
Autor: Michal Oberreiter
Název práce: Somnium
Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč
9. místo
Autor: Martin Scheubrein
Název práce: Nástroj pro korekci interpunkce na Wikipedii
Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč
Kraj Karlovarský
1 Matematika a statistika
8. místo
Autor: Hoang Anh Nguyen
Název práce: Užití skalárního součinu
Škola: Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, Cheb
3 Chemie
Nedostavil(a) se
Autor: Jan Kříž
Název práce: Chemické a fyzikální vlastnosti ftalokyaninů
Škola: Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb
4 Biologie
1. místo
Autor: Karina Movsesjan
Název práce: Mutace v DNA-opravném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové
nestabilitě a vzniku nádorů
Škola: První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25, Karlovy Vary
Zvláštní cena: Cena Nadačního fondu J. Heyrovského
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - SANITAS "Život a zdraví člověka" –
cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. a Nadačního fondu J.
Heyrovského "NANOškola 2016"
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč)
Cena Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. místo)
6 Zdravotnictví
9. místo
Autor: Petra Stádníková
Název práce: Studium vlivu mutace p53 na regulaci buněčného cyklu po inhibici Hsp90
Škola: První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25, Karlovy Vary
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
14. místo
Autor: Lukáš Tesař
Název práce: Od papíru k 3D tisku
Škola: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Nedostavil(a) se
Autoři: Michal Heger, Martin Koudela
Název práce: Principy letu multikoptér a jejich využití
Škola: Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, Cheb
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
13. místo
Autoři: Václav Kaucký, David Kotlan
Název práce: Mosty kolem nás
Škola: ISŠTE Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
14. místo
Autoři: Ondřej Kubíček, Miloš Dědek
Název práce: Výuková deska pro dílny elektro
Škola: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov
16 Historie
12. místo
Autor: Jiří Klůc
Název práce: Až neuvěřitelně odvážní
Škola: Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, Ostrov
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
15. místo
Autoři: Martina Halamásková, Hanka Princlová
Název práce: Výživa studentů středních škol v Karlovarském kraji
Škola: První české gymnázium v Karlových Varech, Narodní 445/25, Karlovy Vary
Kraj Liberecký
1 Matematika a statistika
15. místo
Autor: Tereza Součková
Název práce: Labyrinty a bludiště
Škola: Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec 11
2 Fyzika
14. místo
Autor: Matěj Pur
Název práce: Mapování radiace na oběžné dráze
Škola: Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova, Jeronýmova 425/27, Liberec 7
3 Chemie
9. místo
Autor: Tereza Svatoňová
Název práce: Využití nanotechnologií v medicíně
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, Liberec
4 Biologie
9. místo
Autor: Janis Romanopulos
Název práce: Antibakteriální účinky látek zázvorového extraktu
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
Liberec
6 Zdravotnictví
5. místo
Autor: Jan Bayram
Název práce: Konstrukce kmenu Bordetella pertussis Tohama I Δ dnt a jeho cytotoxicita
Škola: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, Liberec 11
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
13. místo
Autor: Eliška Sojková
Název práce: Dilatace a torze žaludku u psů a její možná prevence
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova 425/27 , Liberec
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
15. místo
Autoři: Matěj Adamec, Tomáš Hilgartner, Václav Zeithaml
Název práce: Elektromobil
Škola: SŠ a MŠ Liberec, Na Bojišti 759/15, Liberec
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
6. místo
Autor: Pavel Šafář
Název práce: Bezkontaktní měření teplot a detekce pohybu s použitím digitálního maticového
IR snímače
Škola: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, Liberec 1
Předplatné časopisu DPS
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
7. místo
Autor: Barbora Hálková
Název práce: 3D rekonstrukce malých stavebních objektů
Škola: Střední průmyslová škola stavební v Liberci, Sokolovské nám. 14, Liberec
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Ingenium "Svět počítačů a
komunikace"
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Nedostavil(a) se
Autor: Jiří Maškarinec
Název práce: Videonávody k pokusům z fyziky – Termodynamika
Škola: Gymnázium F. X. Šaldy Liberec, Partyzánská 530/3, Liberec 11
13 Ekonomika a řízení
5. místo
Autor: František Jakl
Název práce: Aplikace procesu propagace v komunikačních mediích
Škola: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, Liberec
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
6. místo
Autor: Kateřina Janoušková
Název práce: České lidové zvyky a svátky očima dětí
Škola: Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec 11
10. místo
Autor: Anna Krobotová
Název práce: Canisterapie na území Libereckého kraje
Škola: Podještědské gymnázium, s. r. o., Sokolovská 328, Liberec
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
3. místo
Autor: Lenka Moravcová
Název práce: Tvorba autorského zpěvníku
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, Liberec
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (3. místo 1000,- Kč)
Nedostavil(a) se
Autor: Leona Jenčová
Název práce: Metodologie tvorby portrétu
Škola: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec,
Masarykova 3, Liberec 1
16 Historie
10. místo
Autor: Kateřina Borisjuková
Název práce: Historie hornictví v Kryštofově Údolí
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, Liberec
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
12. místo
Autor: Jana Řepová
Název práce: Závislost mladistvých na počítačích
Škola: Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530, Liberec
18 Informatika
Nedostavil(a) se
Autor: Jakub Hrdý
Název práce: ShareCount
Škola: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Masarykova 3, Liberec
Kraj Olomoucký
1 Matematika a statistika
3. místo
Autor: Jakub Dostál
Název práce: Nový způsob simulace šíření epidemie ve společnosti
Škola: Slovanské Gymnázium Olomouc, třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Ingenium "Svět počítačů a
komunikace"
Zvláštní cena: Cena společnosti Otakara Borůvky (pro práci z oblasti teorie grafů nebo práci
s největším praktickým dopadem)
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena rektora Univerzity Hradec Králové (3. místo 1000,- Kč)
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (3. místo)
Cena společnosti Otakara Borůvky, kniha, účast na soustředění týmů ČR a Slovenska
14. místo
Autor: Monika Machalová
Název práce: Optimalizace roznášky tiskovin
Škola: Slovanské gymnázium Olomouc, třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
2 Fyzika
11. místo
Autor: Simona Górová
Název práce: Pokročilá analýza mikroindentační zkoušky
Škola: Slovanské gymnázium Olomouc, třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
3 Chemie
3. místo
Autor: Martin Vondrák
Název práce: Strukturní změny doprovázející proces oxidace grafenu
Škola: Slovanské gymnázium Olomouc, třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (3. místo)
Cena Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (3. místo)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč)
4 Biologie
3. místo
Autor: Ondřej Belfín
Název práce: Akustický monitoring a variabilita zpěvu lejska malého (Ficedula parva)
Škola: Gymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, Olomouc
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč)
Cena Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. místo)
5 Geologie, geografie
6. místo
Autoři: Otakar Salaj, Jiří Doseděl
Název práce: Monitoring chemického a mikrobiologického složení povrchových vod na
střední Moravě
Škola: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská 4/2, Prostějov
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - SANITAS "Život a zdraví člověka" –
cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
6 Zdravotnictví
2. místo
Autor: Tomáš Heger
Název práce: Biologická aktivita extraktů z květů levandule úzkolisté (Lavandula angustifolia
Mill.)
Škola: Slovanské gymnázium, třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní poukázky v hodnotě 1000,- Kč)
Cena ředitele Fyziologického ústavu AV, v.v.i (2. místo)
Cena Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové (2. místo 2000,Kč)
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
10. místo
Autoři: Veronika Svozilová, Monika Svozilová
Název práce: Ověření účinku perspektivního prostředku AQUITA na růstovou schopnost a
kvalitu trávníku
Škola: Střední škola zemědělská a zahradnická, U Hradiska 4, Olomouc
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
10. místo
Autor: Tobiáš Nevřiva
Název práce: Analýza léčiva Ibuprofen ve vybraných vodních tocích města Olomouce
Škola: Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc-Hejčín
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
11. místo
Autor: Martin Dostál
Název práce: Nápravová reverzační převodovka NKR 16
Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Gen. Krátkého 1, Šumperk
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
1. místo
Autor: Ondřej Tylich
Název práce: Zvuková aparatura 2,5 kW
Škola: Střední průmyslová škola, Havlíčkova 2, Přerov
Zvláštní cena: Návrh na ceny Sdružení na podporu talentované mládeže ČR Talent 2016 a
firmy CUTTER Systém spol. s r.o.
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. (1. místo)
Cena děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavla Ripky, CSc. (1.místo
5000 Kč)
Cena CADware s. r. o. (1. místo)
Předplatné časopisu DPS
Cena ČEZ a. s. (1. místo)
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
9. místo
Autor: Tomáš Kratochvíl
Název práce: Vila Denisia
Škola: SPŠ stavební, Komenského Sady 257, Lipník nad Bečvou
10. místo
Autor: Ladislav Haša
Název práce: Návrh konstrukčního řešení dřevěné lávky přes řeku Bečvu
Škola: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, Hranice
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
11. místo
Autor: Ondřej Pavela
Název práce: Výukový program do matematiky
Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Božetěchova, 3,
Olomouc
13 Ekonomika a řízení
7. místo
Autor: Klaudie Hoffmannová
Název práce: Sociální dávky a jejich zneužívání
Škola: Obchodní akademie Olomouc, Třída Spojenců 11, Olomouc
11. místo
Autoři: Štěpán Bubík, Kryštof Appl, Jakub Gloza
Název práce: Trh se sladkostmi
Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Gen. Krátkého 1, Šumperk
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
9. místo
Autor: Nikola Adámková
Název práce: Pitný režim a jeho vliv na pozornost u dětí v předškolním věku
Škola: Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
8. místo
Autor: Dominika Korcanová
Název práce: Street art a graffiti
Škola: Gymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, Olomouc
16 Historie
3. místo
Autor: Richard Lázna
Název práce: Dům U Anděla Strážce v Prostějově
Škola: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studenská 4/2, Prostějov
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (3. místo 1000,- Kč)
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
14. místo
Autor: Eva Zdráhalová
Název práce: PhDr. Bohuslav Eliáš-Žáček, CSc.
Škola: Církevní gymnázium Německého řádu, Nešverova 693, Olomouc
18 Informatika
5. místo
Autor: Son Hai Nguyen
Název práce: VirtualIO – tester obvodů
Škola: VOŠ a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3, Olomouc
Kraj Plzeňský
1 Matematika a statistika
13. místo
Autor: Dušan König
Název práce: Řetězovka – řešení ideálního tvaru nosníku z hlediska minimalizace potenciální
energie
Škola: Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara,
Klatovská 109, Plzeň
2 Fyzika
6. místo
Autor: Pavel Kůs
Název práce: Numerické řešení pohybu kosmických těles v gravitačním poli jiných objektů ve
vybraných případech a diskuze jejich analytického řešení
Škola: Gymnázium J. Š. Baara Domažlice, Pivovarská 323, Domažlice
3 Chemie
11. místo
Autor: Vojtěch Štverák
Název práce: Materiálová recyklace odpadní pryže
Škola: Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 1115, Rokycany
4 Biologie
7. místo
Autor: Milada Peřinová
Název práce: Morfologie raků v České republice: mezidruhové rozdíly v polygonech klepet a
karapaxů
Škola: Gymnázium Blovice, Družstevní 650, Blovice
5 Geologie, geografie
9. místo
Autor: Jakub Sochor
Název práce: Souvislost výskytu radonu v prostředí s geologickým podložím v oblasti
Blovicka a Nepomucka
Škola: Gymnázium Blovice, Družstevní 650, Blovice
Zvláštní cena: Cena České nukleární společnosti. (2000,- Kč)
6 Zdravotnictví
11. místo
Autoři: Barbora Šimková, Jan Vavřina
Název práce: Problematika bolestí zad v období dospívání
Škola: SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
6. místo
Autoři: Vojtěch Boháč, Adam Václavovič
Název práce: Krátkodobé migrace raka kamenáče ve vybraných tocích v ČR
Škola: Gymnázium Blovice, Družstevní 650, Blovice
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
10. místo
Autoři: Jiří Kubíček, Josef Rajal
Název práce: Návrh a realizace prototypu odlučovače pevných částic z výfukových plynů
vznětových motorů
Škola: Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Národních mučedníků 347, Klatovy
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
8. místo
Autor: Martin Stránský
Název práce: BlueMeteo – Meteostanice s Bluetooth LE a solárním napájením
Škola: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň 4-Doubravka
Předplatné časopisu DPS
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
6. místo
Autor: Anna Linhartová
Název práce: Rostlinná barviva
Škola: Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, Sokolovská 54, Plzeň
13 Ekonomika a řízení
2. místo
Autor: Jan Žemlička
Název práce: Problémy a možná reforma Hospodářské a měnové unie
Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská
828/85, Plzeň
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Fakulty informatiky a managemnetu Univerzity Hradec Králové (2. místo 2000,- Kč)
Cena rektorky VŠE v Praze prof. Hany Machkové, CSc. (2. místo 3000,- Kč)
16 Historie
13. místo
Autor: Šimon Ekl
Název práce: František Hoznauer
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany, Mládežníků 1115, Rokycany
18 Informatika
3. místo
Autor: Lukáš Forst
Název práce: Ergonomie práce na počítači
Škola: Gymnázium J. Š. Baara, Pivovarská 323 , Domažlice
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Ingenium "Svět počítačů a
komunikace"
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Fakulty informatiky a managemnetu Univerzity Hradec Králové (3. místo 1000,- Kč)
Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc.(3. místo)
Cena děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavla Ripky, CSc. (3.místo
2000 Kč)
Kraj Středočeský
1 Matematika a statistika
11. místo
Autor: Jan Petr
Název práce: Problém N-těles a jeho aplikace na Sluneční soustavu
Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166, Poděbrady
2 Fyzika
15. místo
Autoři: Matěj Kukla, Radek Jizba
Název práce: Hladina kapaliny u stěny nádoby
Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166, Poděbrady
3 Chemie
10. místo
Autor: Veronika Boguschová
Název práce: Inhibitory COX-2 a jejich hledání pomocí virtuálního screeningu
Škola: Gymnázium Kladno, Nám. E. Beneše, 1573, Kladno
4 Biologie
4. místo
Autor: Václav Ryšlink
Název práce: Vliv oxidu dusnatého (NO) v regulaci migrace ptačí motolice Trichobilharzia
szidati (Schistosomatidae) v náhodném savčím hostiteli
Škola: Gymnázium Kladno, Nám. E. Beneše, 1573, Kladno
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Genus "Člověk a svět kolem něj"
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
7. místo
Autor: David Mareš
Název práce: Vliv hnojení dusíkem na výnosové prvky jarního ječmene
Škola: VOŠ a SZeŠ, Mendelova 131, Benešov
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
4. místo
Autoři: Denisa Čapková, Tereza Chodová
Název práce: Jakou roli hraje biotop: Nové poznatky o mobilitě vřetenušky mokřadní
Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studenská 166, Poděbrady
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
9. místo
Autor: Martin Trpišovský
Název práce: Štěpkovač, špalíkovač za traktor
Škola: VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938, Čáslav
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
12. místo
Autoři: Štěpán Malec, Tomáš Pešek
Název práce: Předcházení požárů vzniklých vlivem závad na elektrických rozvodech
Škola: SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840, Kladno
Předplatné časopisu DPS
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
11. místo
Autoři: Zdeněk Kolařík, Michal Šmejkal
Název práce: Příhradový most s horní a dolní mostovkou
Škola: Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954,
Kladno
13 Ekonomika a řízení
4. místo
Autor: Matěj Michalička
Název práce: Burza jako součást kapitálových trhů
Škola: Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, Žižkovo náměstí 186, Rakovník
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
2. místo
Autor: Martin Nejedlý
Název práce: Přístup odborné veřejnosti a akademické společnosti k transpersonální
psychologii dle prof. MUDr. Stanislava Grofa
Škola: Gymnázium Jana Palacha, Pod Vrchem 3421, Mělník
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (2. místo 2000,- Kč)
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
6. místo
Autor: Leticie Outhierová
Název práce: Bilingvismus - výhoda, nebo brzda dětského vývoje?
Škola: Gymnázium Říčany, Komenského náměstí 1/1280, Říčany
13. místo
Autor: Jan Mošovský
Název práce: Óda na ego – překlad a rozbor novely Anthem
Škola: Gymnázium Kladno, Nám. Edvarda Beneše 1573, Kladno
16 Historie
9. místo
Autor: Jan Dubecký
Název práce: Banderovci v Československu a jejich činnost na pozadí mocenskopolitických
změn
Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166, Poděbrady
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
8. místo
Autor: Tereza Hynčicová
Název práce: Osudy, o kterých se (ne)mluví
Škola: Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov
18 Informatika
10. místo
Autor: Karel Vrabec
Název práce: Eda – Webová hra pro děti
Škola: Gymnázium Kladno, Nám. E. Beneše 1573, Kladno
Kraj Moravskoslezský
1 Matematika a statistika
1. místo
Autor: Alexandr Jankov
Název práce: Basilejský problém
Škola: Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena rektora Univerzity Hradec Králové (1. místo 3000,- Kč)
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (1. místo)
Cena společnosti Otakara Borůvky, kniha, účast na soustředění týmů ČR a Slovenska
6. místo
Autor: Martina Šarmanová
Název práce: Konvexní obálky konečných množin bodů ve 2D
Škola: Gymnázium Olgy Havlové, Marie Majerové 1691, Ostrava-Poruba
2 Fyzika
8. místo
Autoři: Vojtěch Ovčačík, Tomáš Twardzik
Název práce: Pyrolýzní zpracování odpadního materiálu
Škola: Gymnázium Olgy Havlové, Marie Majerové 1691, Ostrava-Poruba
3 Chemie
15. místo
Autor: Jiří Harazim
Název práce: Laboratorní extrakce galantaminu
Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium,
Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh
4 Biologie
12. místo
Autoři: Šimon Pacola, Martina Černochová, Milan Ridzák
Název práce: Jak je příjemné lehnout si do trávy aneb výskyt a promořenost klíšťové
populace v oblasti Skalek v Novém Jičíně
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Palackého 50, Nový Jičín
5 Geologie, geografie
5. místo
Autor: David Machač
Název práce: Život v karbonském moři na Vítkovsku v období lokálních goniatitových zón
falcatus a gracilis
Škola: Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o., Komenského 754, Vítkov
Cena proděkana geologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (2000 Kč)
6 Zdravotnictví
14. místo
Autor: Hana Šrámková
Název práce: Program prevence relapsu psychotického onemocnění
Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium,
Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
6. místo
Autor: Ondřej Adamčík
Název práce: Agrotechnika pšenice ozimé a pozorování růstu porostů na dvou vybraných
pozemcích.
Škola: Gymnázium Františka Živného, Jana Palacha 794, Bohumín
Nedostavil(a) se
Autor: Anežka Rychlá
Název práce: Vliv obsahu glukosinolátů na napadení mladých rostlin brukve řepky olejky
dřepčíkem olejkovým
Škola: Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
8. místo
Autor: Jan Pohlídal
Název práce: Vliv úspor energií na životní prostředí
Škola: Střední průmyslová škola stavební, Mírová 3, Opava
14. místo
Autor: Veronika Foldynová
Název práce: Vliv světelného znečištění na růst, vývoj a biochemické procesy vybraných
druhů rostlin
Škola: Gymnázium Josefa Kainara, Dr. Ed. Beneše 586/7, Hlučín
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
6. místo
Autoři: Vojtěch Byrtus, Adam Švec
Název práce: Návrh držáků pro anodizaci titanových implantátů
Škola: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola, Frýdek-Místek, 28.
října 1598, Místek
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
11. místo
Autor: Daniel Skalík
Název práce: Ultrazvukové snímače na měření vzdálenosti, využité jako ovladač k stolnímu
počítači
Škola: SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, Havířov-Město
Předplatné časopisu DPS
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
5. místo
Autoři: Martin Špetík, Aneta Marková
Název práce: Přestavba a rekonstrukce zámku v Branticích na hospic
Škola: SPŠ stavební Opava, Mírová 3, Opava
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Futura "Řešení pro budoucnost",
cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
5. místo
Autoři: Martin Mižík, Radim Bűrger
Název práce: Multifunkční budova
Škola: SŠED, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek
13 Ekonomika a řízení
Nedostavil(a) se
Autor: Timea Pelková
Název práce: Vliv marketingových triků na psychiku člověka
Škola: Střední škola, Kapitána Jasioka 50, Havířov-Prostřední Suchá
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
12. místo
Autor: Jan Farkaš
Název práce: Mechanismy představivosti
Škola: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gustava Klimenta 493/3, Ostrava-Poruba
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Nedostavil(a) se
Autor: Karla Smolková
Název práce: Anglická modernistrka Virginie Woolfová
Škola: Wichterlovo gymnázium, Čs. Exilu 669, Ostrava-Poruba
16 Historie
6. místo
Autor: Vít Mužík
Název práce: Čarodějnický proces ve Vítkově, 1707 – 1714
Škola: Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o., Komenského 754, Vítkov
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
11. místo
Autoři: Magdaléna Matoušková, Jakub Filipek
Název práce: Informovanost a postoj studentů středních a základních škol k imigrační krizi
2015
Škola: Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba
18 Informatika
8. místo
Autor: Lukáš Kořínek
Název práce: AI Desktop
Škola: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 7, Ostrava –
Moravská Ostrava
Kraj Ústecký
2 Fyzika
10. místo
Autor: Marie Freibergová
Název práce: Stabilita kalibrace maticového detektoru pro měření ve vysokoenergetických
fotonových svazcích v radioterapii
Škola: Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, Ústí nad Labem
3 Chemie
12. místo
Autor: Eliška Janovská
Název práce: Studium fotokatalytických vlastností oxidu zinečnatého, jeho kompozitu
vzniklého přidáním grafen oxidu a možností zlepšení fotokatalytické aktivity přidáním
vzácných kovů
Škola: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, Roudnice nad Labem
4 Biologie
13. místo
Autor: Matěj Wisura
Název práce: Denní motýli Děčínska
Škola: Gymnázium Děčín, Komenského náměstí 4, Děčín
5 Geologie, geografie
7. místo
Autoři: Petr Suchý, Adéla Lepeyová
Název práce: Tvorba bodového pole
Škola: Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov, Masarykova 12, Duchcov
6 Zdravotnictví
4. místo
Autor: Ondřej Malý
Název práce: Cirkulující nádorové buňky v krvi pacientů s diagnózou nemalobuněčného
plicního karcinomu
Škola: Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, Ústí nad Labem
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
14. místo
Autor: Jitka Barborková
Název práce: Floristika ročních období
Škola: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o.,
Studentského 1354, Žatec
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
12. místo
Autoři: Vasil Kostin, Jana Vysloužilová, Barbora Čechová
Název práce: Kriticky ohrožené a regionálně vymřelé druhy v České republice
Škola: Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
7. místo
Autor: Martin Hermann
Název práce: Krokovací mechanismus
Škola: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Čs. armády 10, Děčín
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
9. místo
Autor: Tomáš Kosťov
Název práce: Multifunkční robotické vozidlo
Škola: Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Resslova 210/5, Ústí nad Labem
Předplatné časopisu DPS
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
1. místo
Autoři: Jakub Jan Fiala, Ondřej Kočan
Název práce: Komplexní učebnice anglického jazyka Improve Yourself
Škola: Gymnázium Kadaň, 5. května 620, Kadaň
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (1. místo 3000,- Kč)
Cena Českého svazu vědeckotechnických společností (3,500,-Kč)
13 Ekonomika a řízení
3. místo
Autor: Matěj Sainer
Název práce: Česká národní banka v kontextu boje za stabilitu měny
Škola: Obchodní akademie a jazyková škola, Pařížská 15, Ústí nad Labem
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Fakulty informatiky a managemnetu Univerzity Hradec Králové (3. místo 1000,- Kč)
Cena rektorky VŠE v Praze prof. Hany Machkové, CSc. (3. místo 2000,-Kč)
6. místo
Autor: Hana Zapletalová
Název práce: Vývoj návštěvnosti zámků v Teplicích a v Děčíně
Škola: Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, Teplice
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
15. místo
Autor: Hana Kokšalová
Název práce: Problematika hormonální antikoncepce a obecné chápání tohoto preparátu
Škola: Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
14. místo
Autor: Anna Kluvancová
Název práce: Seriálová klišé aneb toulky divákovou myslí
Škola: Gymnázium Děčín, Komenského náměstí 4, Děčín
16 Historie
16. místo
Autoři: Terezie Repiská, Kristýna Šťastná
Název práce: Židovské hřbitovy v regionu Žatec
Škola: Gymnázium Žatec, Studentská 1075, Žatec
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
1. místo
Autor: Matouš Mokrý
Název práce: Kontrakulturní tvorba Thursatrú
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Merkur "Člověk a společnost"
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1500,-)
Cena Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (1. místo 3000,- Kč)
18 Informatika
15. místo
Autoři: Tomáš Kosťov, Petr Holický
Název práce: Online meteostanice
Škola: Střední průmyslová škola, Resslova 210/5, Ústí nad Labem
Kraj Zahraniční
6 Zdravotnictví
Host mimo pořadí
Autoři: Alexandra Mýtniková, Katarína Sujová
Název práce: Oxytocin ako modulár sociálnych schopností. Nádej pri liečbe autizmu?
Škola: Súkromné gymnázium MERCURY Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Host mimo pořadí
Autor: Adriana Vojtušová
Název práce: Porovnanie stanovenia počtu buniek kostnej drene mechanickou a automatickou
analýzou
Škola: Gymnázium, 1. mája 8, Malacky, Slovenská republika
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
Host mimo pořadí
Autor: Peter Nociar
Název práce: Monitoring a ochrana mokrade Béter
Škola: Súkromné gymnázium Lučenec, Slovenská republika
Kraj Zlínský
1 Matematika a statistika
16. místo
Autor: Petr Sedláček
Název práce: Matematická analýza hazardních her
Škola: Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496, Kroměříž
2 Fyzika
3. místo
Autor: Adam Greš
Název práce: Objev nové proměnné hvězdy CzeV 690 Lac a určení jejích parametrů
Škola: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, Zlín
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (3. místo 1000,- Kč)
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (3. místo)
7. místo
Autor: Veronika Sedláková
Název práce: Triboluminiscence sacharózy
Škola: Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496, Kroměříž
3 Chemie
14. místo
Autor: Thuy Phuong Le Thi
Název práce: Ekotoxikologické hodnocení účinků vybraných chemických látek pomocí
řasových testů
Škola: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, Zlín
4 Biologie
16. místo
Autor: Lucie Krampotová
Název práce: Strategie invazních druhů v České republice
Škola: Střední škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, Vsetín
5 Geologie, geografie
2. místo
Autor: Monika Kubernátová
Název práce: Mineralogické studium achátů z Doubravice s využitím Ramanovy
spektroskopie
Škola: Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, Uherské Hradiště
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
6 Zdravotnictví
13. místo
Autor: Kateřina Slováková
Název práce: Kardiopulmonální resuscitace a AED v povědomí laické veřejnosti
Škola: MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín, Tyršova 1069, Vsetín
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
9. místo
Autor: Bohdana Šobáňová
Název práce: Sledování výskytu akutních mastitid u dojnic v soukromém chovném stádě
Škola: Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ, Komenského 169, Uherský Brod
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
13. místo
Autor: Lukáš Kroča
Název práce: Květena Nivnice
Škola: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská, 1527, Staré Město
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
3. místo
Autor: Lukáš Lysáček
Název práce: Špalíkovač – drtič větví za traktor
Škola: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781,
Uherský Brod
Zvláštní cena: Návrh na účast na CP SOČ na Slovensku
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (800,-)
Cena Vydavatelství Wolf (3. místo - kniha)
Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. (3. místo)
Cena ZVU strojírny a. s. Hradec Králové (3. místo 3000,- Kč)
Cena Honeywell Aerospace Olomouc (3. místo)
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Nedostavil(a) se
Autor: Martin Růžička
Název práce: Spektrální analyzátor do 4,4 GHz
Škola: SŠIEŘ Rožnov p. R., Školní 1610, Rožnov p. R.
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
4. místo
Autor: Ondřej Zavadil
Název práce: MOON SHELL Multikulturní centrum
Škola: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, Valašské
Meziříčí
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Genus "Člověk a svět kolem něj"
6. místo
Autor: Filip Bala
Název práce: Kavárna & pražírna Analog
Škola: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, Valašské
Meziříčí
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
7. místo
Autoři: Vojtěch Giesl, Lukáš Dohnal
Název práce: LetterRun
Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem SJZ, Nádražní
22, Uherské Hradiště
13 Ekonomika a řízení
8. místo
Autor: Tomáš Novák
Název práce: Analýza nezaměstnanosti na Uherskohradišťsku a práce na dálku jako
alternativa k jejímu snížení
Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola, Nádražní 22, Uherské
Hradiště
13. místo
Autoři: Veronika Várošová, Eliška Vaculová
Název práce: Farma šťastného stáří
Škola: Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503, Kroměříž
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
7. místo
Autor: Vendula Smetanová
Název práce: Jiří Stojan
Škola: Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, Uherské Hradiště
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
5. místo
Autor: Markéta Kučerová
Název práce: Vizuální styl Gymnázia Uherské Hradiště
Škola: Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, Uherské Hradiště
16 Historie
5. místo
Autor: Ondřej Maňák
Název práce: Příběh karpatského Němce Ernesta Achbergera
Škola: Gymnázium Františka Palackého, Husova 146, Valašské Meziříčí
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
4. místo
Autor: Kateřina Vlčková
Název práce: Formy korejského politického odboje v letech 1876 – 1926
Škola: Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, Uherské Hradiště
18 Informatika
2. místo
Autor: Michal Kužela
Název práce: Grafický editor v C#
Škola: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, Slavičín
Cena MŠMT (kniha)
Cena CZ.NIC (1000,-)
Cena Fakulty informatiky a managemnetu Univerzity Hradec Králové (2. místo 2000,- Kč)
Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc.(2. místo)
Cena děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavla Ripky, CSc. (2.místo
3000 Kč)

Podobné dokumenty