Infolist 3/2014 - Koalice nevládek Pardubicka

Komentáře

Transkript

Infolist 3/2014 - Koalice nevládek Pardubicka
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Akce pořádané Koalicí nevládek Pardubicka, o. s.
Hravé odpoledne na farmě zaznamenalo rekord
Zábavný program připravený Koalicí nevládek
Pardubicka a sdružením Apolenka - hiporehabilitace
letos oslovil rekordní počet lidí. Na čtvrtý ročník
oblíbené akce zavítalo okolo 1 000 návštěvníků. O
jejich zábavu se na svých stanovištích staraly
neziskové organizace z celého Pardubického kraje.
Setkání v příjemném prostředí příměstské farmy
Apolenka ve Spojile se neslo v duchu „návratu k
přírodě“. Potěšilo zejména ty nejmenší, kteří mohli
zblízka poznat hospodářská zvířata a život na statku.
Neziskovky dětem dopřály i další netradiční zážitky
například při dojení umělé krávy, výrobě týpí či
recyklovaného papíru nebo malování horkým
voskem.
Jedním z hlavních taháků odpoledne bylo i křtění tří
nově narozených mláďat farmy. Kmotry nových
přírůstků se tento rok stali Miluše Horská,
místopředsedkyně Senátu PČR, Pavel Šotola, radní
Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a
neziskový sektor a Jan Křivka, starosta obce Spojil,
kteří převzali záštitu i nad celým odpolednem. A
koho jsme vlastně na světě přivítali? To zodpověděla
Jolana Štěpánková, ředitelka sdružení Apolenka –
hiporehabilitace a předsedkyně Koalice nevládek
Pardubicka: „Všem přítomným se s elánem
mláďatům vlastním představil oslík Tonda, oslice
Jahoda a lama Seňor. Obzvláště malou Jahodu si děti
díky jménu ihned oblíbily.“
Dalším zajímavým zpestřením dne bylo i
muzikoterapeutické vystoupení hudebního
souboru žáků školy SVÍTÁNÍ. Během představení k
sobě přizvali i „nového spoluhráče“ – radního
Pardubického kraje Pavla Šotolu. „Musím říci, že
hrát před zaplněným areálem Apolenky bylo
zajímavou zkušeností. Určitě nejsem sám, kdo si
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
1
vyzkoušel a užil spoustu poutavých aktivit, které
připravily například i Rodinné pasy. Neziskovky
dokázaly zpříjemnit den mnoha rodinám, za to jim
patří velké poděkování,“ podělil se v průběhu akce o
dojmy Pavel Šotola.
Zajímavostí také je, že nejvyššího počtu návštěvníků
události se podařilo dosáhnout v roce, kdy Koalice
nevládek Pardubicka slaví své 10. výročí vzniku.
Akce pořádané Koalicí nevládek
Pardubicka, o. s.
Aktuální dotační možnosti
Seznamte se s projekty
Úspěšné akce NNO
Neziskovky se představují
NNO Vás zvou
Ocenění 2014
Ostatní
01 - 03
03 - 04
04 - 07
07 - 12
13 - 17
18 - 20
21
22
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Akce pořádané Koalicí nevládek Pardubicka, o. s.
„Učíme se podnikat, Učíme se samostatnosti“
„Učíme se podnikat, učíme se samostatnosti“, zní
hrdé zvolání, které můžeme slyšet z úst žáků
základních a středních škol Pardubického kraje. Díky
stejnojmennému projektu Koalice nevládek
Pardubicka totiž budou lépe připraveni na vstup do
svého budoucího samostatného života.
Smyslem celého projektu „Učíme se podnikat,
učíme se samostatnosti“ je přispět k rozvoji
podnikatelských znalostí a dovedností tak, aby
všichni žáci získali povědomí o fungování
podnikatelského prostředí. Teoretické znalosti jim
osvěžuje i setkávání s úspěšnými podnikateli, kteří
jim vždy pohovoří o svých životních příbězích a
fungování jejich úspěšných firem. To vše usnadní
žákům i jejich cestu v uskutečnění svého vysněného
příběhu, ať už jím bude fungování vlastního
květinářství nebo inovativní IT společnosti.
V současné době žáci absolvují sérii exkurzí po
rozličných firmách, kde mohou čerpat další inspiraci
a vidět na vlastní oči fungování celého
podnikatelského soukolí. Nahlédli tak například do
tajů Pohanky - jídelny pro zdraví, ve které se snoubí
podnikání se zdravým životním stylem. Spektrum
firem, které navštíví je opravdu pestré a inspiruje
každého. Žáci zavítají i do společnosti eBRÁNA, která
se specializuje na tvorbu webových řešení, další
velmi zajímavou návštěvu absolvují ve firmě
Medesa, zaměřující se na oblast laboratorní
techniky a služeb. Na exkurzích navštíví také firmu
podnikající v oblasti stavebnictví Saint-Gobain CZ a
výrobce skleníků společnost Limes, samostatné
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
2
živnostníky reprezentuje pedikérka Martina
Balková.
Na základě všech těchto zkušeností žáci pracují na
vlastním podnikatelském projektu. Pod vedením
odborných lektorů připravují založení svých
„fiktivních firem“, se kterými nás brzy seznámí.
Věřme, že celý projekt probudí v žácích
podnikatelského ducha a podnítí rozvoj nových
talentů. Z jejich nápadů a plodů práce budeme mít
za pár let prospěch všichni, a právě to je hlavním
smyslem projektu „Učíme se podnikat, učíme se
samostatnosti“.
V kraji probíhá výzkum Neziskovek i společensky
odpovědných firem
Díky spolupráci mezi Pardubickým krajem a
Akademií věd ČR je v letošním roce realizován
unikátní výzkumný projekt „Mapování neziskového
sektoru a společenské odpovědnosti firem v
Pardubickém kraji“. Jeho výsledky nám přinesou
zajímavý vhled do života neziskovek a firem, kterým
není dobročinnost a filantropie cizí.
Detaily této výzkumné aktivity přibližuje Pavel
Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za
sociální věci a neziskový sektor: „Smyslem tohoto
výjimečného projektu je získání řady aktuálních
informací o fungování neziskových organizací a
motivaci firem ke spolupráci s nimi. Důležité je také
zjištění představ o možném zlepšení a prohloubení
spolupráce mezi oběma sektory, a to především s
ohledem na společenskou odpovědnost.“
Výzkumný projekt byl zahájen počátkem roku, v
současnosti je proto již v plném běhu. "Aktuálně
jsme absolvovali jednání s paní Mikešovou,
zástupkyní Akademie věd, kde jsme pohovořili o
dílčím postupu výzkumu. Dotazníkové šetření mezi
neziskovými organizacemi se chýlí ke konci, nyní
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Aktuální dotační možnosti
přijde na řadu i dotazování firem v našem kraji,“
informuje o momentálním průběhu Pavel Šotola.
Zdárné realizaci výzkumu přispívá i Trojstranná
dohoda o spolupráci uzavřená mezi Pardubickým
krajem, Krajskou hospodářskou komorou
Pardubického kraje a Koalicí nevládek Pardubicka.
Partnerství napomáhá při oslovování jednotlivých
firem a neziskových organizací pro zapojení do
výzkumu. Tento krok navazuje na minulé úspěšně
realizované aktivity, mezi něž patří například
společné pořádání Burz filantropie, tedy nástroje,
pomocí něhož mohou firmy transparentně
podpořit jednotlivé neziskové organizace.
„Ve výzkumu spatřuji další důležitý signál, že v
našem kraji dochází k propojování cest
neziskového, soukromého a veřejného sektoru, což
je naším společným posláním. Oceňuji proto
angažovanost Pardubického kraje. Díky výzkumu
získáme další zajímavé poznatky z prostředí
neziskovek i firem, kterým záleží na jejich okolí,“
hodnotí přínos aktivity Jana Machová, ředitelka
Koalice nevládek Pardubicka. Výzkum bude
ukončen do konce roku 2014, v začátku roku
nového se tak můžeme těšit i na prezentaci
výsledků výzkumu.
Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora
regionů
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na
podporu veřejně prospěšných projektů.
Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí
a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s
handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či
životního prostředí. Bližší specifikace zaměření
naleznete v dokumentu Podmínky grantového
řízení Podpora regionů.
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
3
Vyplnění, podání a tisk žádosti je umožněno
výhradně prostřednictvím bezpečnostního klíče a
webového formuláře na této adrese:
https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competi
tions/
K otevření formuláře je třeba bezpečnostní klíč,
který žadatel získá při prvním vstupu do žádosti.
Klíč si uložte ve svém PC tak, abyste jej později našli!
Budete ho potřebovat při každém vstupu do žádosti
a případném tisku.
Žádosti můžete podávat průběžně.
Kontakt:tel.: 211046723, Email:[email protected]
Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové
hřiště
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na
podporu výstavby a kompletní rekonstrukce
dětských, sportovních, dětských a sportovních a
dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost
hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a
zdravotních a sociálních zařízení.
Vyplnění, podání a tisk žádosti je umožněno
výhradně prostřednictvím webového formuláře na
této adrese:
https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competi
tions/
Termín podání žádostí:
Od 1. října 2013, konečný termín není určen.
Žádosti můžete podávat průběžně.
kontakt: tel.:211046723, email: [email protected]
Program Fond pro NNO podpoří aktivity českých
nestátních neziskových organizací v celkové výši
208.760.852 Kč.
Zájemci o finační prostředky z programu Fond pro
NNO mohou předložit žádost o grant do těchto
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Aktuální dotační možnosti
fondů:
ź Fond pro bilaterální spolupráci na programové
úrovni
ź Pro Fond pro bilaterální spolupráci na
programové úrovni jsou vyčleněny prostředky ve
výši 3.700.000 Kč.
České NNO můžou žádat o tyto prostředky
prostřednictvím dvou forem podpory:
a) Mikrograntů pro vyhledávání partnerů a rozvoj
bilaterálních projektů
b) Doplňkových grantů jako doplňkového zdroje
financování pro posílení bilaterálního partnerství
(určen pro konečné příjemce)
Podpora v prioritních oblastech
Na přímou podporu projektů nestátních
neziskových organizací (NNO) je v rámci programu
FNNO vyčleněno celkem 205.060.852 Kč.
Definované prioritní oblasti:
Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory:
ź Ochrana lidských práv a multikulturalismus
ź Genderová rovnost
ź Posilování občanské společnosti, mechanismů
demokracie a transparentnosti
ź Děti a mládež v ohrožení
ź Sociální inkluze
ź Ochrana životního prostředí a klimatické změny
Program FNNO bude implementován formou dvou
otevřených výběrových řízení (výzev) ve všech
čtyřech prioritních oblastech podpory.
Výzva Datum
1
20. ledna 2014
2
21. října 2014
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
4
Seznamte se s projekty
Krůček blíže ke vzdělání v obcích svitavského
okresu
Mateřské a rodinné centrum Krůček ze Svitav zúročí
své zkušenosti se vzděláváním. Nejen pro maminky
na rodičovské dovolené z pěti obcí do dvou tisíc
obyvatel ze svitavského okresu Krůček připravuje
cyklus vzdělávacích kurzů pod titulem Gramotnost
není jenom čtení. Pořádání seminářů a konzultací s
odbornými lektory podpořil Evropský sociální fond.
Kurzy zahrnují pět oblastí vzdělávání: IT gramotnost
zaměřenou na práci s tablety, právní gramotnost,
finanční a spotřebitelskou gramotnost nebo základy
podnikání. „Využíváme zkušeností získaných v
projektech Evropské unie zaměřených na posílení
konkurenceschopnosti lidí znevýhodněných na trhu
práce, zejména těch vracejících se z rodičovské
dovolené. Víme, že vzdělávání v menších obcích je
právě pro tyto skupiny hůře dostupné a kvalitní
školení přímo v dané lokalitě se nenabízí často.
Přínos spatřujeme také v tom, že kurzy nejsou
určeny pouze maminkám na mateřské, ale jsou
přístupné všem ekonomicky aktivním obyvatelům,“
vysvětluje věcná manažerka projektu Jaroslava
Herbrichová.
Mateřské a rodinné centrum Krůček zahájí
vzdělávání během září v Telecím na Poličsku a
následně budou školení postupně probíhat až do
poloviny příštího roku v Sebranicích, Bělé nad
Svitavou, Městečku Trnávce a v Bystrém. Kurzy se
shodným obsahem se ovšem uskuteční i v dalších
dvou krajích České republiky, a to ve Zlínském a
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Seznamte se s projekty
Jihomoravském. Metodičkami dvou vzdělávacích
oblastí jsou odbornice ze Svitav Šárka Klodnerová
(právní gramotnost) a Marcela Ducháčková
(podnikatelská gramotnost).
Společný projekt tří institucí získal na školení šesti
stovek lidí celkem 3154390 Kč. Podporu projektu
vyjádřili starosta Svitav David Šimek, radní
Pardubického kraje zodpovědná za školství Jana
Pernicová a zástupce Krajské hospodářské komory
Lenka Báčová.
Více informací poskytnou:
Jaroslava Herbrichová, věcná manažerka, email:
[email protected], tel.:734 134 759
Monika Čuhelová, vedoucí MC Krůček, email:
[email protected], tel: 739 085 457
CEDR Pardubice, o.p.s. - pobočka v Ústí nad Orlicí
CEDR Pardubice je obecně
prospěšnou společností, která od
roku 1994 poskytuje sociální služby
osobám s duševním onemocněním.
Provozuje sociálně terapeutické dílny
a sociálně aktivizační služby. V rámci
sociálně terapeutických dílen
probíhá pracovní rehabilitace a podpora umožňující
uživatelům návrat na trh práce. Organizace
neposkytuje pouze sociální služby, v Pardubicích
ta ké z ř i z u j e c h rá n ě n é d í l ny p ro o s o b y
se zdravotním omezením. Pobočka v Ústí nad Orlicí
vznikla v září roku 2010, poskytuje 2 registrované
sociální služby - sociálně terapeutickou dílnu a
sociálně aktivizační služby. Pracují zde 3 pracovníci,
3 dobrovolníci a 4 lektoři volnočasových aktivit.
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
5
Během letních měsíců jsme nelenili a sociálně
terapeutická dílna pokračovala ve svých aktivitách.
Kromě běžných řemeslných činností jsme si
program dílny zpestřili návštěvou chráněné dílny
Ponny dekor v České Třebové, sociálního podniku
Rettigovka v Litomyšli a vyšlápli jsme i na pěší výlet.
Měli jsme také více prostoru pro plánování
volnočasových aktivit, které od září opět nabízíme v
rámci sociálně aktivizačních služeb. Zájemci se
mohou zapojit do počítačového, tvořivého a
hudebního kurzu, cvičení, vaření a dramaterapie.
Naše služby využívají dospělí lidé se zkušeností s
duševním onemocněním. Kdo nechce volný čas
trávit pouze doma, může přijít mezi nás. Do činností,
na které zveme i veřejnost, patří workshopy
probíhající obvykle 1x měsíčně. V nich se
zaměřujeme především na tvořivé techniky,
společně s námi jste si mohli vyrobit třeba voňavá
mýdla, papírovou krajku, dárkovou tašku. Velmi
úspěšné byly i
workshopy na téma
základy reflexní
terapie a dentální
hygieny. Pozvánky na
workshopy a novinky z
naší organizace
můžete sledovat na
webových stránkách a
na Facebooku.
Zájemci o služby
mohou více informací
získat na uvedených
kontaktech.
www.cedrops.cz
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Seznamte se s projekty
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
6
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Seznamte se s projekty
Vážení přátelé a příznivci Záchranné stanice a
ekocentra „Pasíčka“,
děkujeme Vám za Vaši dlouholetou podporu.
Chtěla bych Vám nabídnout stolní kalendář na rok
2015, který je plný našich
zvířátek.
Cena za staniční stolní kalendář je 45 Kč a zakoupit si
ho můžete přímo
v areálu Záchranné stanice a ekocentra „Pasíčka“.
Zasílání stolních kalendářů:
1. Dobírkou 45 Kč kalendář + 86 Kč poštovné.
Celkem tedy 131 Kč. Objednání kalendáře můžete
buď na tel. čísle 603535994 nebo na e-mailové
adrese [email protected]
2. Platba převodem na účet číslo 1140400369/0800
pod variabilním symbolem 102014; 45 Kč kalendář
+ 25 Kč za obálku a poštovné. Celkem tedy 70 Kč.
Po odeslání peněz na účet organizace zašlete,
prosím e-mail na adresu [email protected] s
informací o odeslání peněz a s poštovní adresou
kam můžeme kalendář zaslat.
Peníze z prodeje kalendářů půjdou na přijaté
poraněné volně žijící živočichy.
Za pracovní tým areálu „Pasíčka“ Majka Cachová
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
7
Úspěšné akce NNO
Občanské sdružení CEMA Žamberk přináší trochu
radosti a odreagování dětem v orlickoústecké
nemocnici
V květnu 2013
jsme začali
spolupracovat
s Orlickoústeckou nemocnicí na společném
projektu, který vznikl díky pracovnici naší
organizace Ladislavě Stejskalové a paní učitelce
M g r .
Stanislavě
Myšákov
é. V rámci
projektu s
názvem
„Pořádání
výtvarnýc
h dílen
pro děti a
mládež hospitalizované v Orlickoústecké
nemocnici“ usnadňujeme dětem pobyt v tomto
prostředí a vytváříme tak radostnější atmosféru.
„Před více jak rokem mě oslovila paní učitelka
Myšáková z nemocnice v Ústí nad Orlicí s tím, že si
koupila na jarmarku v Žamberku výrobek od nás z
dílny a jestli bych výrobu takových věciček
nenaučila malé pacienty. Neváhala jsem ani chvilku.
Vím, jak v nemocnici pomalu ubíhá čas a ráda se o
své dovednosti podělím. Slovo dalo slovo a z první
návštěvy se stala pravidelnost“, vzpomíná Laďka a
dodává „chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli
a pomohli tak dětem zpříjemnit mnohdy
traumatizující pobyt a zároveň jim umožnili naučit
se zajímavé výtvarné techniky“.
Díky projektu „Společně za úsměv“, grantovému
programu Konzumu, obchodního družstva v Ústí
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Úspěšné akce NNO
nad Orlicí a veřejné sbírce, s jehož pomocí náš
projekt vzniknul, výtvarné dílny v Orlickoústecké
nemocnici pokračují i v tomto roce. Děti si tak
mohou vyzkoušet nejrůznější umělecké dovednosti
jako je drátkování, pletení z pedigu, malování na
kamínky a na skleničky, vyrábění kytiček či panenek z
filcu, výrobky z papíru aj.
Na tento projekt bylo získáno 17 730,- Kč ze sbírky a
9 736,- Kč dar Konzumu. Výtěžek ze sbírky i dar byl
použit na nákup výtvarného materiálu a pomůcek.
Dědečkova dílna občanského sdružení CEMA
Žamberk má úspěch
Šikovní senioři byli
ochotni se podělit
o své zkušenosti a
dovednosti v
novém kroužku Dědečkova dílna. Chlapci se během
6 měsíců naučili pracovat s různými nástroji i
materiály, vyrobili si mnoho zajímavých výrobků a
získali spoustu zážitků a cenných rad.
Projekt Dědečkova dílna vznikl díky Burze
filantropie, kterou uspořádala Koalice nevládek
Pardubicka za podpory Pardubického kraje v říjnu
roku 2013 v Ústí nad Orlicí. Investoři z řad
podnikatelů a zástupců veřejné správy zde hodnotili
projekt Dědečkova dílna, který byl vybrán k
prezentaci z řady projektů neziskových organizací.
Na realizaci projektu přispěli Konzum, obchodní
družstvo - „Jsme tu doma“, Masoeko s.r.o.,
Pardubický kraj a Město Ústí nad Orlicí celkovým
finančním darem 34 000,- Kč určeným na nákup
vybavení, pracovního nářadí a materiálu.
Dědečkova dílna byla otevřena v lednu 2014 s
kapacitou osmi dětí. Pod vedením dědečka Jiřího
Prokopce a za pomoci dědečka Petra Zámečníka se
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
8
kluci naučili
poznávat
jednotlivé
druhy dřeva,
zatloukat
h ře b í k y,
vrtat ruční i
stojanovou
vrtačkou,
vyrobit si
dřevěnou
hrací kostku, pomlázku, papírový notýsek s ručně
dělanou vazbou, rámečky na výrobu ručního papíru,
kašírovaný model auta a mnohé další výrobky. Děti
navštívily i muzeum starých strojů a technologií v
Žamberku.
„Díky pozitivnímu ohlasu a nadšení dětí i dědečka
budeme s Dědečkovou dílnou pokračovat i v
následujícím školním roce a zařadíme ji do naší stálé
nabídky kroužků pro děti“, konstatuje Lucie Malá.
„Tatínkův úžasný dětský den“
V sobotu dne 6. 9. 2014 se na Záchranné stanici a
Ekocentru „Pasíčka“ ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Pardubického kraje konal, již
druhý ročník dětského dne pod názvem „Tatínkův
úžasný dětský den“. Záštitu nad touto akcí převzala
radní Pardubického kraje paní Ludmila Navrátilová a
poslanec Parlamentu ČR pan Jan Chvojka, který nás
poctil svoji návštěvou a pronesl několik milých slov.
Moderování se ujala tisková mluvčí HZS
Pardubického kraje paní Vendula Horáková.
Babí léto se nám předvedlo ve své plné kráse a
přilákalo přes tisíc návštěvníků. Děti plnily soutěžní
úkoly, za které poté dostávaly hodnotné odměny. I
rodiče si přišli na své, bylo opravdu na co se dívat. Své
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Úspěšné akce NNO
ukázky nám předvedli HZS Hlinsko při vyprošťování
zraněného řidiče z auta, Sbory dobrovolných hasičů
z Boru u Skutče, Proseče, Krouny a Dašic při hašení
vraku auta a dřevěného domečku. Městská policie
Pardubice a Skuteč nám společně ukázala zadržení
pachatele a policie Lázně Bohdaneč předvedla
zadržení pachatele s pomocí psa. Celní správa
Pardubice předvedla ukázku služebního psa na
vyhledávání tabáku. Český červený kříž a ZZS se
nám představil ukázkou poskytnutí první pomoci.
Milovníky vojenské techniky přilákala ukázka
bojového clubu Patriot a Historické vojenské
techniky.
Přijela také Policie ČR se svým služebním vozidlem,
Lesy ČR, Psí útulek Chrudim, Skautský oddíl Proseč,
Horská služba z Čeňkovic, Vojenské muzeum
Králíky, Airsoft team Orel, Regionální a rozvojová
agentura, vojenská technika, Letečtí modeláři z
Litomyšle, Vysokého Mýta a Pardubic, jejichž
modely celý den brázdily nebe nad hlavami
návštěvníků, BESIP nám představil chůzi s „opilými
brýlemi“, simulující chůzi při 1,5 promile alkoholu v
krvi. Velkou atrakcí byl vrtulník, který k nám přiletěl
z nedalekého letiště Skuteč.
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
9
Po celý slunečný den nám k dobré náladě hrála
kapela SMAŽTETO a LEGEND ROCK.
Na úplný závěr patří velký dík všem účinkujícím,
dobrovolníkům a pořadatelům, kteří nám s tímto
dětským dnem pomohli a zajistili tak hladký a
pohodový průběh celého dne.
Příměstský tábor „Indiáni ve městě“
„Hau, Kóla!“ ozývalo se po dva srpnové týdny po
ránu i odpoledne před Rodinným centrem DaR v
Luži. To když se tu scházeli nebo naopak loučili malí
indiáni z příměstských táborů, které v týdnech od
11. a od 18. srpna pořádala Oblastní charita
Pardubice. Celkem si společný pobyt v přírodě,
ovšem s „luxusem“ domácí koupelny a postele,
užívalo pětačtyřicet dětí.
Malí indiáni dopoledne vyráželi na louku u splavu
pod Košumberkem. Tam si společně postavili dvě
týpí – díky lužským skautům. K dispozici byla také
zastřešená jídelna (díky Františku Bártovi) a
chemická toaleta, cisterna s vodou, stoly a lavice
(díky lužské radnici). Toto úžasné zázemí
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Úspěšné akce NNO
táborníkům umožnilo trávit veškerý společný čas v
přírodě. Děti si užily téměř klasický táborový režim
včetně například ohřívání vody na nádobí v kotlíku
na ohni či umývání ešusů. Jídlo se vozilo ve várnicích
z Hamzovy léčebny – také děkujeme.
Černonožci, Haida, Mandani, Šošoni, Šajeni,
Mohykáni... Účastníci se vždy rozdělili do tří
indiánských kmenů. Každý měl svého náčelníka, své
malování a svůj pokřik, což kolemjdoucím jistě
neuniklo. Plnily se úkoly indiánské stezky – přechod
řeky po laně, zpěv indiánské písně, uzlování,
hodinové mlčení, indiánské dovednosti, mapové
značky. Za splnění každého z úkolů si děti dělaly
zářez na vlastnoručně vyrobeném tomahavku.
Účastníci prvního běhu tábora zamířili na setkání
řezbářů na Bohoušově, v průběhu druhého běhu
všichni společně vyrobili indiánský pow-wow
buben. Střílelo se z luku, házelo se oštěpem, jezdilo
se na koni, zpívalo se s kytarou, bubnovalo se a
tvořilo.
Velkou událostí byl poslední táborový den, na který
si táborníci připravili indiánskou saunu Inipi. Z ní se
vybíhali zchladit rovnou do řeky. Odpoledne patřilo
táboráku s rodiči, kterým děti předvedly nabyté
zkušenosti. A hlavně si rodiče mohli vše vyzkoušet.
Odměnou byl pro každého táborníka indiánský
diplom, ale hlavně spousta zážitků a zvládnutých
dovedností, které se jim třeba budou v životě hodit.
Ještě je potřeba poděkovat Janě Frenclové, která
dětem pekla skvělé buchty ke svačinám, pak
rodičům a skautům, kteří pomohli s hlídáním
tábořiště a s dalšími detaily, bez kterých by se tábory
nemohly uskutečnit. A na závěr pořadatelé děkují
městu Luže, které všem dětem z Luže a přilehlých
obcí přispělo na tábor dvěma sty korunami.
Hau, Kóla! (z lakotštiny: Ahoj, příteli!)
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
10
Za RC DaR Luže a táborový tým Alžběta Jasanská
Němečtí skauti přispěli k záchraně kostelů na
Broumovsku
Již potřetí od roku 2008 vyrazila skupina hlineckých
skautů a skautek na návštěvu své partnerské skupiny
do německého Rottenburgu. Přesun vlakem od
Chrudimky k Neckaru se uskutečnil v pátek 1. srpna
2014. Následujícího dne se obě skupiny vydaly na
prohlídku dvě hodiny vzdáleného francouzského
města Štrasburk. Zde vystoupali na věž štrasburské
katedrály Notre Dame, která byla až do roku 1874
nejvyšší stavbou na světě.
Třináct zástupců hlineckého skautingu v pondělí
4. srpna na rottenburské radnici slavnostně zahájilo
putovní výstavu Tempus fugit – Pro život kostelů
Broumovska. Při této příležitosti je pozdravil
starosta města Stephan Neher, který velice ocenil
dlouhodobou spolupráci obou skupin i iniciativu
směřující k záchraně jedinečné skupiny barokních
kostelů v Broumovském výběžku. Stojí za zmínku, že
tyto kostely byly dílem známých pražských stavitelů
německého původu Kryštofa a Kiliána Ignáce
Dientzenhoferových. Většina z nich je nyní v
dezolátním stavu a vyžaduje nákladnou
rekonstrukci. Za tímto účelem založili němečtí skauti
zvláštní účet, na který mohou jejich krajané posílat
peněžní dary. Během srpna se podařilo vybrat
přibližně tisíc eur.
V úterý skauti zahájili přesun na tábor s přespáním
mimo civilizaci. Následujícího dne již všichni spali ve
svých vlastních stanech a těšili se na připravený
program, který byl opravdu pestrý. Na ploše o
rozloze 34 hektarů si své stany postavily přibližně
čtyři tisícovky skautů a skautek z dvaceti různých
zemí. Na tábořišti byla samozřejmě nejvíce slyšet
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Úspěšné akce NNO
němčina, tábora se ale zúčastnily také oddíly z Velké
Británie, Finska, Ukrajiny, Izraele či Egypta. Hlinecká
skupina jako jediná reprezentovala Českou
republiku.
Nečekaně dramaticky zasáhlo do poklidného
táborového dění počasí. Kvůli hrozbě bouří a
nárazového větru se organizátoři rozhodli tábor
evakuovat. Čtyři tisíce lidí tak byly přesunuty do škol
a tělocvičen v okolí, kde bylo zajištěno bezpečí. Další
den hrozba pominula, proto mohli být všichni
dopraveni zpátky na tábor, kde pokračoval
plánovaný program. Do Hlinska se skauti vrátili v
sobotu 16. srpna.
Dvoutýdenní výjezd do zahraničí si díky finanční
podpoře Pardubického kraje a Koordinačního
centra česko-německých výměn mládeže Tandem
mohli dovolit všichni přihlášení členové hlineckého
skautského střediska. Zvláštní poděkování za
zapůjčení výstavy náleží administrátorovi
broumovské farnosti Martinu Lanžimu. Převoz
všech exponátů zajistil Kamil Růžička z Hlinska.
Úspěšná integrace zdravotně znevýhodněných
V srpnu 2014 byl úspěšně ukončen 2. cyklus
projektu neziskové organizace CEDR Pardubice
o.p.s., který byl zaměřen na integraci osob se
zdravotním znevýhodněním na trh práce. Díky
tomuto projektu vzniklo 12 nových pracovních míst.
Akreditované vzdělávací programy Referent
internetového obchodu a Hospodyně úspěšně
absolvovalo za oba dva cykly projektu celkem 28
osob se zdravotním postižením. Z těchto 28 osob
bylo vybráno 12 nejlepších účastníků, kteří získali
zaměstnání v absolvovaném oboru na dobu půl
roku. Ostatním účastníkům je nadále poskytováno
pracovní a sociální poradenství, sociální pracovnice
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
11
jim pomáhá s hledáním práce a komunikuje s
potenciálními zaměstnavateli a úřady práce.
„U účastníků projektu došlo nejen k pracovní
integraci, ale také k integraci společenské, kdy si
znovu navykali na pravidelný denní režim, poznali
nové přátele a tím načerpali energii do dalších dní“,
uvedla odborná koordinátorka projektu Iveta
Borovcová.
„Zdokonalila jsem se v práci s počítačem a naučila se
pracovat s e-shopem. Po úspěšném absolvování
kurzu jsem dostala příležitost společně se dvěma
kolegy své nově načerpané vědomosti uplatnit.
Všichni tři v současné době pracujeme jako referenti
internetového obchodu. A společnými silami
rozjíždíme e-shop s výrobky chráněných dílen. Díky
tomuto projektu jsem strávila příjemný, ale hlavně
smysluplný půlrok života a nyní dělám práci, která
mě baví. Získala jsem plno důležitých a hodnotných
informací, poznala nové tváře. Navázala i nové
kamarádské vztahy, bez nichž si dnes už život
nedovedu představit. Je moc dobře, že v dnešní
uspěchané době se najdou lidé, kteří chtějí
pomáhat druhým,“ říká Ladislava Baťová,
absolventka kurzu a v současné době referentka
internetového obchodu CEDR Pardubice, o.p.s.
Společnost CEDR Pardubice, o.p.s. poskytuje
sociální služby pro osoby duševně nemocné, snaží
se zkvalitnit jejich život, pomáhat jim v integraci do
společnosti a překonat problémy spojené s nemocí.
Zároveň provozuje chráněné dílny, ve kterých
zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním a
osoby s různým stupně invalidity, čímž pomáhá k
jejich uplatnění na trhu práce.
Bližší informace o projektu Vám poskytne uvedená
kontaktní osoba.
Kontakt: Bc. Iveta Borovcová, Odborný koordinátor,
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Úspěšné akce NNO
tel: +420734854288,
e-mail: [email protected]
Mama klub Chrudim oslavil v chrudimských
Klášterních zahradách 19. září 15 let…
a oslava to byla velkolepá. Na děti během celého
odpoledne čekaly soutěže o hodnotné ceny,
výtvarné dílny, malování na obličej, hledání
ztraceného pokladu a ukázka výcviku vodicích a
canisterapeutických pejsků. Dospělí mohli využít
měření tělesných hodnot Všeobecné zdravotní
pojišťovny ČR, nacvičit si poskytování první pomoci a
využít možnosti líčení kosmetikou Mary Kay
prostřednictvím Evy Šarounové, která také hojně
poskytovala užitečné rady péče o pleť.
K narozeninám přišly Mama klubu Chrudim popřát
hned dva dětské hudební soubory. Prvním byl
soubor Základní školy Bohemia z Chrudimi pod
vedením Věry Kuzmové, druhým byl Klíček a
Klíčenky pod taktovkou Ivy Malinové. Vystoupení
doplnila módní přehlídka dětského oblečení eshopu Fashion For Kids, která všechny přítomné
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
12
naladila nejen svými super modely do školky a školy,
ale dala vyniknout také doplňkům a kabelkám z
bižuterie Kateřiny Paulusové.
Před pátou hodinou odpolední se Mama klub nechal
překvapit a přebral z rukou zástupkyně Zdravého
města Chrudim Šárky Trunečkové svůj první
občanský průkaz. Tento první krok do světa
dospělých oslavil rozkrájením 6-ti kilového dortu
dětem a protože ještě alkohol pít nesmí, připil si jak
jinak než dětským šampaňským.
Hned poté se řada gratulantů rozrostla o skupinu
Myštet, při jejímž koncertě si přišli na své nejen děti,
ale především přítomní pánové. Dámy však
nezůstaly ochuzeny a svlažily svá oka pohledem na
pardubické bubeníky skupiny MLASK, která při
hodinovém koncertu předvedla bubnování na
všechno možné i nemožné.
Mama klub své 15. narozeniny oslavil řádně i
neřádně za pomoci dětí i dospělých a oslavu zakončil
se závazkem dalších 15-ti let úspěšného působení na
volný čas dětí i dospělých v Chrudimi a okolí.
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Neziskovky se představují
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje, o. p. s.,
detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťována těmito
způsoby:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
ź Internetová učebna pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
- bezplatně naučíme základní obsluhu
osobního počítače a vyhledávat si potřebné
informace prostřednictvím internetu. Služba je
poskytována každý všední den od 8:00 do 16:00
osobám se zdravotním postižením od 19 let a
seniorům. Služba je poskytována bezplatně.
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnosti a dalších činností, vedoucích k
sociálnímu začleňování
ź Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
ź Nácvik péče o domácnost
ź Nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
ź Nácvik samostatného pohybu
ź Nácvik dovedností potřebných k úředním
úkonům
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
ź Doprovody osob se zdravotním postižením a
seniorů
ź Nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
ź Nácvik efektivního hledání pracovního místa a
vystupování při pracovním pohovoru
ź Nácvik komunikačních dovedností a práce s
informacemi
ź Nácvik základů znakového jazyka
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
13
ź Podávání informací o možnostech získávání
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
ź Informační servis
OSOBNÍ ASISTENCE: je určena osobám se
zdravotním postižením a seniorům, které potřebují
pomoc při zvládání každodenních situací. Služba je
poskytována osobám od 1 roku věku včetně starších
seniorů nad 80 let se sníženou soběstačností z
důvodů zdravotního postižení, nemoci nebo věku.
Cena za hodinu do 18 let činí 60 Kč, nad 18 let 70 Kč.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: uživatelé se na
nás mohou obrátit s nejrůznějšími dotazy a
problémy, které vznikly v důsledku jejich nepříznivé
sociální nebo zdravotní situace. Mohou se na nás
obrátit osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou.
Také nabízíme prodej baterií do sluchadel za
výhodnou cenu 100 Kč za 6 ks baterií.
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO DĚTI
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: k dispozici máme
mechanický vozík, chodítka, dětské berle, speciálně
upravené kolo a pojízdnou polstrovanou sedačku.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vysoká budova
Rieter – 3. podlaží), ÚO, tel: 465 525 324
web: www.czp-pk.cz
Kontakty: Eva Jiřincová – vedoucí, tel:: 775 693 985,
email: [email protected],
Barbara Mejdrová, DiS. – sociální pracovník, tel.: 775
693 983, email: [email protected]
ŠKOLAMYŠL…když rodiče dělají školu
V září 2014 odstartovala svoji činnost v Litomyšli
Základní škola Mozaika Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
Litomyšlskou třídu („odloučené pracoviště
rychnovské Mozaiky“) navštěvují děti prvního
stupně. Průvodci v jejich učení jsou jim dva
pedagogové – kvalifikované učitelky a samotní
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Neziskovky se představují
rodiče, kteří se do vzdělávání dětí zapojují v roli
asistentů pedagoga. Třída vznikla z iniciativy rodičů,
kteří nejenže měli o vzdělávání svých dětí poměrně
jasnou představu, ale zároveň dokázali učinit
potřebné kroky k tomu, aby ve spolupráci s
„Mozaikou“ uvedli tuto představu do života. Určitě i
štěstí a vhodná „konstelace hvězd“ přispěla k tomu,
že se jejich děti mohou dnes vzdělávat ve věkově
smíšené třídě dle metodiky vzdělávacího programu
Začít spolu přímo v Litomyšli, bez nutnosti dovážet
děti za tímto vzděláváním jinam. Rodiče podporují
vzdělávání svých dětí prostřednictvím rodičovského
spolku Školamyšl, z.s., který za tímto účelem založili.
Na počátku bylo slovo…
„Když jsme se poprvé v půli ledna 2014 sešli jako
rodiče zajímající se o vzdělávání svých dětí v salónku
restaurace a mluvili o svých zkušenostech se školou
a představách o tom, jakou školu bychom pro své
děti chtěli, málo kdo věřil tomu, že nezůstane jen u
slov,“ říká jeden z rodičů Daniel Janata.
„Shodovali jsme se v tom, že chceme pro své děti
školu, která podpoří jejich přirozenou potřebu učit
se a objevovat, do níž budou chodit rády, učení jim
bude dávat smysl. Školu, ve které budou lidsky
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
14
respektovány, s příležitostí osvojovat si dovednosti
klíčové pro život - komunikovat, spolupracovat,
kriticky myslet, prezentovat výstupy své práce,
sebehodnotit se atp. Důležité pro nás rodiče bylo
také být přirozenou součástí školy, moci se
zapojovat do výuky, obohatit školní vzdělávání svých
dětí o dovednosti, které máme“, doplňuje další z
rodičů Hanka Baňouchová.
Od slov k činům…
Čas, který jsme měli, pro realizaci našeho snu byl
vymezen datem 1.9.2014 – tedy cca 7 měsíců. Po
prozkoumání všech podmínek jsme jako
nejvhodnější variantu realizace našeho záměru
shledali model fungování naší třídy v součinnosti s
již existující školou, která by nás zastřešila jak
legislativně, tak svými zkušenostmi. Touto školou se
pro nás stala rychnovská Mozaika, která se rozhodla
nás podpořit. Zřídit pracoviště v Litomyšli bylo na
rodičích.
Bez týmové práce by to nešlo…
Nadešlo období, kdy jsme se v počtu cca 15 rodin
pravidelně scházeli – každou neděli koordinační
schůzka, z níž plynuly úkoly do dalšího týdne i
nadcházejícího období. Více než 30 setkání v široké
skupině, nespočet dílčích schůzek v užších týmech
zaměřených na řešení konkrétních věcí (zajištění
prostor, vybavení prostor, výběr pedagogů,
administrativně-právní věci…), stovky e-mailů,
zdolání procedur, které se na počátku jevily jako
velmi složité…to vše dalo vzniknout třídě v Litomyšli.
Přirozenou se ukázala i potřeba naši činnost
formalizovat a organizačně zaštítit. Založili jsme
spolek na podporu vzdělávání „Školamyšl, z.s.“, pod
jehož hlavičkou naše rodičovská iniciativa funguje a
školu podporuje.
Jak to chodí v naší třídě…
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Neziskovky se představují
Třída v Litomyšli pracuje v souladu s platnou
legislativou a školním vzdělávacím programem ZŠ
Mozaika. Vychází z metodiky vzdělávacího programu
Začít spolu, který staví na osobnostně orientovaném
modelu vzdělávání, důsledné individualizaci a
činnostní výuce. V praxi to znamená:
ź nižší počet dětí ve třídě (do 15 dětí),
ź projektovou výuku probíhající v blocích, která
podporuje učení se v souvislostech, podnětné
prostředí třídy rozčleněné do center aktivit
(učebních pracovišť), v nichž činnosti dětí
probíhají, velký prostor pro spolupráci, čemuž
mimo jiné velmi přispívá i věkově smíšená třída,
slovní hodnocení namísto známek, důraz na
sebehodnocení dětí,
ź vedení dětí k zodpovědnosti, samostatnosti a
spolurozhodování, zapojení rodičů do vzdělávání.
Spolupráce klíč k úspěchu…
Díky uplynulému období máme jako rodiče silnou
zkušenost ze spolupráce komunity, o níž by se slovy
písně dalo říci: „…ten umí to a ten zas tohle a všichni
dohromady uděláme moc“. Zároveň jsme bohatší o
zkušenosti ze spolupráce dvou neziskovek ZŠ
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
15
Mozaika, o.p.s. se spolkem Školamyšl, z.s., které
potvrzují, že mají-li lidé (a organizace) společnou vizi
a odvahu vykročit, cesta se vždycky najde.
Věra Krejčová, rodič z Litomyšle
Více informací:
www.skolamysl.cz,
https://www.facebook.com/skolamysl,
http://www.zsmozaika.info/.
Představujeme Vám činnost o. s. MIRET
Romské občanské sdružení MIRET, které v r. 1999
založila Ida Kelarová, je nezisková organizace
specializující se na vytvoření podmínek pro
humánně pedagogickou, kulturní a uměleckou
činnost. O.s. MIRET se již několik let zabývá
podporou tvůrčích a kulturních aktivit romské
minoritní skupiny. Jedním z hlavních cílů MIRETu je
napomáhat romské minoritě v integraci do
společenského života v ČR a naopak majoritní
skupině obyvatel ČR umožnit a pomoci porozumět
Romům a otevřít se jim. V roce 2011 vstupuje do
členského portfolia nová generace mladých Romů,
kteří prošli uměleckými dílnami a projekty
organizovanými právě Idou Kelarovou a o.s. MIRET.
MIRET zaměřuje svoji pozornost na romskou
kulturu, zejména pak romskou hudbu, jejímž
prostřednictvím se snaží ovlivnit mladé talentované
Romy. Zamýšlí se také nad otázkou vzdělanosti Romů
a jejich dětí a pracuje s cílem motivovat romské děti k
zodpovědnosti, vzdělanosti, a to všechno nejen pro
ně samé, ale i pro jejich děti a jejich lepší
budoucnost. Hlavním cílem vzdělávacích programů
o. s. MIRET je poskytnout talentovaným romským
dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného
prostředí možnost neformálního vzdělávání v rámci
mimoškolních aktivit či mezinárodních letních
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Neziskovky se představují
táborů.
V rámci své dlouhodobé činnosti na podporu
talentovaných mladých romských umělců vznikl díky
o.s. MIRET i pěvecký sbor Čhavorenge. Od konce
roku 2010 se sboru podařilo prezentovat romskou
kulturu prostřednictvím koncertní činnosti u nás i v
zahraničí (např. koncert s královéhradeckou
filharmonií v r. 2011, Menuhin festival ve švýcarském
Gstaadu v r. 2012, koncert s Filahromonií Bohuslava
Martinů ve Zlíně v r. 2013 a série koncertů s Českou
filharmonií v r. 2014). Do sboru Čhavorenge bylo
vybráno 35 romských dětí ze sociálně vyloučených
lokalit a sociálně slabých rodin na základě svého
talentu. Romský původ a prostředí, ze kterého tyto
děti pochází, jim ztěžují možnost rozvíjet své nadání.
V návaznosti na aktivity sboru Čhavorenge v r. 2013
se podařilo uspořádat i několik koncertů ve
spolupráci se sborem studentů Gymnázia Hodonín
Barbastella. Aktivity kolem Čhavorenge tedy velice
efektivně reflektují a řeší také multikulturní výchovu
a komunikaci mezi mládeží pocházejících z
rozd í l nýc h e t n i c k ýc h , s o c i á l n í c h a ta ké
vzdělanostních prostředí naší společnosti. V
návaznosti na sbor Čhavorenge vzniklo letní
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
16
soustředění Romano drom pro sociálně
znevýhodněnou mládež, která podporuje také děti z
romských osad. Součástí letní školy jsou
specializované workshopy, zaměřené na romskou
historii, kulturní tradice a současné problémy
každodenního života. Účastníci prochází
interaktivními programy, které děti motivují ve
vzdělání, umožňují jim lépe se navzájem poznat a
vytvořit tak tým, který bude reprezentovat romskou
kulturu na festivalech, koncertech atd. Přidanou
hodnotou letní školy jsou závěrečné koncerty, na
kterých účastníci pracují po celou dobu. Tyto
koncerty mají také vzdělávací rozměr. Účastníci
navštěvují romské osady na východním Slovensku,
kde vystupují pro chudé Romy extrémně vyloučené
ze společnosti. Účastníci tak mají možnost na vlastní
oči vidět a srovnat různé životní podmínky Romů a
zároveň přináší kulturu a dobrý příklad mezi ostatní
sociálně vyloučené Romy.
MIRET aktivně přispívá k integračním a
multikulturním aktivitám, přičemž multikulturalita
není řešena jako apriorní téma. Figuruje spíše na
pozadí reálných cílů v podobě dobře odvedené
umělecké činnosti. Mládež tak není pasivně a
nuceně vtahována do debat o potřebě multikulturní
společnosti, ale aktivně ji vytváří během své činnosti,
kdy spolupracuje s dalšími sbory – jako např. výše
uvedeným sborem Barbastella, popř. na koncertech
ve spolupráci s Českou filharmonií.
Cílem o.s. MIRET je prezentovat romskou kulturu
české veřejnosti, odbourávat vzájemné předsudky,
pomáhat Romům vyjít z izolace, nalézat uplatnění ve
společnosti, pomáhat jim otevírat se okolí a
nacházet ztracenou důvěru v možnost společného
soužití.
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Neziskovky se představují
PERNÍČEK plný novinek!
Již několikrát jsme vám
přinesli informace o
tom, že v Pardubicích
funguje lesní mateřská
školka Perníček a že
nabízí řadu aktivit
nejen pro děti
předškolního věku, ale také pro rodiny s dětmi a pro
širokou veřejnost. A protože se nechceme
opakovat, přicházíme s něčím naprosto novým.
Perníček je prostě plný novinek!
Za posledních pár měsíců prošla Zážitková lesní
mateřská školka Perníček proměnou. A jak název
napovídá, každodenní program je naplněn zážitky.
„Stále jsme za jedno s myšlenkou, že příroda je
moudrá učitelka a les je skvělým hřištěm plným
úžasných možností. Naše aktivity jsme však ještě
více obohatili,“ říká Michaela Marholdová, hlavní
pedagog Perníčku. Na zahradě naší školky vyrostlo
týpí, které jsme pořídili díky pomoci státního
podniku Lesy ČR, který je zároveň partnerem
projektu „Příroda dětem - děti přírodě“. Získali jsme
tak významného partnera, kterému záleží na
vzdělávání budoucích generací a budování
kladného vztahu dětí k životnímu prostředí.
„Dovolím si tvrdit, že jsme široko daleko jediné
zařízení pro děti, které může dětem dopřát takový
zážitek, jako je pobyt v pravém indiánském příbytku
okořeněný řadou her, zábavných a poznávacích
aktivit. Zažít odpolední odpočinek jako pravý indián
má také své kouzlo a nenajde se snad jediné dítě,
které by po vydatném obědu dobrovolně neulehlo v
jedinečném týpí,“ představuje Michaela
Marholdová největší lákadlo letošní sezóny.
Jsme stále téhož názoru, že děti si zaslouží
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
17
všestranný rozvoj a maximální péči. Proto jsme naší
zahrádku vybavili herními prvky a pískovištěm. Za
naším týpí vyrostl hmyzí hotel, kde mají děti
jedinečnou příležitost pozorovat rozmanitost
hmyzího světa. Naše zahrádka však dává příležitost i
rozvíjet praktické dovednosti, a tak si děti mohou
zahrát na zahradníky a kutily. A protože je pro nás
bezpečnost vždy na prvním místě, veškeré aktivity
se konají za asistence kvalifikovaných pracovníků
Zážitkové lesní mateřské školky Perníček.
Co by to bylo za proměnu, kdybychom se zaměřili
jen navenek? Samozřejmě i interiér dostal novou,
veselejší a hravější tvář a naprosto se tak proměnil
charakter školky jako takové. Díky spolupráci s
řadou organizací, např. TK Xanada, Ritmo Latino,
Tanec v Pardubicích, Dobrovolnickým centrem atd.,
dětem nabízíme řadu zájmových aktivit a tvořivých
kroužků, a tak jsme významně zvýšili kvalitu
nabízených služeb. Spolupracujeme s fotografickým
studiem a obchodem se zdravými potřebami pro
děti. Děti vedeme nejen ke kladnému vztahu k
přírodě, ale také ke zdravému životnímu stylu.
„Chceme, aby se v naší školce děti cítily skvěle, aby k
nám chodily s pocitem, že je naprosto v pořádku, že
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Neziskovky Vás zvou
je maminka každé ráno přivede, protože každý den
se dá zažít tolik úžasných dobrodružství a skvělé
zábavy”, vysvětluje Michaela Marholdová priority
Zážitkové lesní mateřské školky Perníček.
Chcete dopřát dětem pohyb na čerstvém vzduchu a
zároveň je vzdělávat? Chcete, aby vaše děti chodily
do školky rády, získaly všestranný rozvoj a program
nabitý zážitky, dovednostmi a zábavou? Pak je
Zážitková lesní mateřská školka Perníček v
Pardubicích právě pro Vás.
Chcete se dozvědět více o Zážitkové lesní mateřské
školce Perníček? Rádi byste si vyzkoušeli, jak
Perníček funguje v praxi? Zajímají Vás možnosti
mimoškolních aktivit pro Vaše děti i celou rodinu?
Odpověď na tyto a mnoho dalších otázek najdete na
www.pernicekskolka.cz nebo přímo v LMŠ Perníček.
Za tým Zážitkové lesní mateřské školky Perníček vás
zdraví Ing. Šárka Bělohlavová, předsedkyně o.s.
Perníček.
Věnuj 7 hodin svého života dětem z pěstounských
rodin!!!
Každé dítě má mít rodinu. Některé děti mají rodinu
vlastní, jiné jsou v rodině „náhradní“. Děti z těch
„náhradních“ rodin to mají v lecčems obtížnější a
potřebují naši podporu.
SKP-CENTRUM, o.p.s., se snaží být těmto dětem a
jejich rodinám nablízku a nyní se obracíme i na Tebe
– pomůžeš nám pomáhat?
Setkání pěstounských rodin
Milí studenti, milí absolventi, milí kolegové,
dne 4. 10. 2014 proběhne v Pardubicích SETKÁNÍ
PĚSTOUNSKÝCH RODIN, jehož cílem je nabídnout
pěstounským rodinám prostor pro sdílení, společné
trávení volného času, vyzkoušení nových aktivit a
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
18
take pro vzdělávání. Očekáváme přibližně 150
účastníků.
Do organizačního týmu akce hledáme
spolupracovníky-dobrovolníky, kteří nám na místě
pomohou zajistit, aby se akce skutečně vydařila.
Hledáme pomocníky na nejrůznější pozice – tvořivé
a sportovní aktivity s dětmi, zajištění občerstvení,
technické zázemí akce, … Podrobnosti sdělím a
případné dotazy ráda zodpovím telefonicky či emailem [email protected]
POKUD MÁTE CHUŤ POMOCI
4. 10. 2014 při zajištění Setkání pěstounských rodin,
tj. věnovat přibližně 7 hodin svého času dětem z
pěstounských rodin, OZVĚTE SE! Budete-li mít
zájem, je možná i dlouhodobější spolupráce.
Děkuji za Váš čas.
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Neziskovky Vás zvou
Víte jak pomoci? aneb nabídka sociálních služeb
v Pardubicích.
Takový dostalo název interaktivního setkání
poskytovatelů sociálních služeb, které se uskuteční
v úterý 21. října mezi 9. a 15. hodinou v prostorách
Integračního centra Kosatec ve Sladkovského ulici.
Akce se zúčastní 19 poskytovatelů sociálních služeb,
kteří představí svoji službu a nabídku konkrétních
činností, které mohou pomoci osobám se
zdravotním postižením. Návštěvníci získají přehled
o specifikách jednotlivých druhů postižení, o
konkrétních možnostech podpory osob se
zdravotním postižením s uceleným přehledem o
službách, které mohou využít pacienti po
propuštění z nemocnic či po odchodu z ambulancí,
jistotu v poradenství osobám se zdravotním
postižením v jejich každodenním životě a při
překonávání komplikací způsobených handicapem.
Součástí setkání je prohlídka Integračního centra
Kosatec a ukázky zážitků ze života osob se
zdravotním postižením.
Na akci zvou: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s,
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. a Česká
abilympijská asociace, o.s.
Místo konání: Integrační centrum Kosatec,
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 052 052, e-mail: [email protected]
Parkování: Parkovací dům Karlovina, Karla IV. 2749
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
19
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Neziskovky Vás zvou
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
20
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Ocenění 2014
*Infolist neprochází jazykovou korekturou.
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
21
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace v Pardubickém kraji
07-09/2014
Ostatní
*Infolist neprochází jazykovou korekturou.
Koalici nevládek
Pardubicka, o. s.
podporují:
22

Podobné dokumenty