katalog / catalogue 2012

Komentáře

Transkript

katalog / catalogue 2012
KATALOG / CATALOGUE 2012
Výroba pádel Profiplast prochází od založení roku 1990
nepřetržitým vývojem a za tu dobu se neustále přizpůsobuje přáním zákazníků a nově vznikajícím sportům.
Pro své výrobky používáme nejmodernější technologie.
A tak díky aktivně pádlujícím členům firmy a externím
spolupracovníkům, vyrábíme pádla špičkových parametrů. V současné kolekci nabízíme pádla pro turistiku, rafting, dračí lodě, sea kayaking, divokou vodu, freestyle,
SUP a rodeo v několika cenových kategoriích.
The production of Profiplast paddles has been seeing
continuous development since its establishment in
1990, and it has been continuously adapting to the customers’ requirements and to the newly emerging sports.
We use state-of-the-art technologies for our products.
And so we produce top-parameter paddles, thanks to
the actively paddling members of our company as well
as to external co-workers. We offer paddles for touring,
rafting, dragon boats, sea kayaking, whitewater, SUP,
freestyle and rodeo in several price categories in our
present assortment.
Die Herstellung der Profiplast-Paddel durchmacht seit
ihrer Gründung im Jahre 1990 eine ununterbrochene
Entwicklung, und während dieser Zeit passt sie sich
ständig den Kundenwünschen und den neu entstehenden Sportarten an. Für unsere Produkte verwenden wir
die modernste Technologie. Und so erzeugen wir, dank
den aktiv paddelnden Firmenmitgliedern und den externen Mitarbeitern, Paddel mit Spitzenparametern. Im
gegenwärtigen Sortiment bieten wir Paddel für Touren,
Rafting, Drachenschiffe, Sea Kayaking, Wildwasser, Freestyle und Rodeo in mehreren Preiskategorien an.
WWW.PROFIPLAST.CZ
profiplast_2011_katalog_10_print.indd 1
26.8.2011 7:28:20
RELAX
Jednoduchá, lehká, ale funkční pádla, listy jsou vyráběny vstřikováním termoplastu, jejich výsledná
tuhost je dána profilem listu, u pádel Slalom pak
integrovaným duralovým žebrem. Dříky této řady
jsou v provedení jedno, dvou či třídílném z vysoce
pevnostního duralu, v místě úchopu opatřené termoplastovým potahem.
Simple, light but functional paddles, the blades are
made by injection of thermoplastic, their resulting
stiffness is provided by the profile of the blade, and
by the integrated duraluminium rib in Slalom paddles. The shafts of this series are made in one-piece,
two-piece or two-piece models of highly solid duraluminium; they are fitted with thermoplastic coat
in the place of grip.
Einfache, leichte, aber funktionelle Paddel; die
Blätter werden durch Thermoplast-Einspritzen hergestellt; ihre resultierende Steifigkeit wird durch
das Blattprofil gegeben; bei den Paddeln Slalom
durch die integrierte Duralrippe. Die Schäfte in dieser Reihe werden in ein-, zwei- oder dreiteiliger Version aus hochfestem Dural ausgeführt und in der
Griffstelle mit Thermoplastbezug versehen.
Kanoistická pádla
Canoe paddles
Stechpaddel
SLALOM
SLALOM
SLALOM
velmi odolný list z termoplastu s integrovanou
duralovou výztuží, vhodný na divokou vodu
a turistiku, plocha listu 808 cm2, na duralovém
dříku v provedení jedno, dvou, nebo třídílném.
very resistant blade made of thermoplastic with
integrated duraluminium reinforcement, suitable
for whitewater and touring; blade surface 808 cm2
on duraluminium shaft, in one-piece, two-piece or
three-piece versions.
sehr widerstandsfähiges Blatt aus Thermoplast
mit integrierter Duralversteifung, geeignet für
Wildwasser und Touren, Blattfläche 808 cm2
auf Duralschaft, im ein-, zwei- oder dreiteiligem
Modell.
JOKI
JOKI
JOKI
termoplastový list s menší plochou vhodný pro
děti a mládež, plocha listu 644 cm2, na duralovém
dříku v provedení jednodílném.
thermoplastic blade with smaller surface,
intended for juniors, blade surface 644 cm2, on
duraluminium shaft, in one-piece version.
Thermoplastblatt mit einer kleinerer Blattfläche
bestimmt für Junioren, Blattfläche 644 cm2, auf
Duralschaft, im einteiligen Modell.
ALTO
ALTO
ALTO
termoplastový list určený pro SUP s plochou 640
cm2, na duralovém dříku v provedení jednodílném.
thermoplastic blade intended for SUP with blade
surface 640 cm2, on duraluminium shaft, in onepiece version.
Thermoplastblatt bestimmt für SUP mit Blattfläche
640 cm2, auf Duralschaft, im einteiligen Modell.
DRAGO
DRAGO
DRAGO
velmi odolný list z termoplastu s integrovanou
duralovou výztuží, vhodný na dračí lodě, plocha
listu 702 cm2, na duralovém dříku v provedení
jednodílném.
very resistant blade made of thermoplastic with
integrated duraluminium reinforcement, suitable
for dragon boats, blade surface 702 cm2, on
duraluminium shaft, in one-piece version.
sehr widerstandsfähiges Blatt aus Thermoplast
mit integrierter Duralversteifung, geeignet
für Drachennboote, Blattfläche 702 cm2, auf
Duralschaft, im einteiligen Modell.
COMBI
COMBI
COMBI
dvě kanoistická pádla, termoplastový list
s plochou 682 cm2, na duralovém dvoudílném
dříku, umožňující vzájemným spojením vytvoření
jednoho kajakového pádla.
two canoe paddles, the thermoplastic blade
with blade surface 682 cm2, on two-piece
duraluminium shaft, allowing to create one kayak
paddle by mutual connection.
zwei Kanupaddel, Thermoplastblatt mit
Blattfläche 682 cm2, auf zweiteiligem Duralschaft,
der durch gegenseitige Verbindung ein
Kajakpaddel schaffen kann.
Kajaková pádla
Kayak paddles
Kajakpaddel
LUMI
LUMI
LUMI
termoplastový list vhodný na divokou vodu
a turistiku, plocha listu 682 cm2, na duralovém
dříku v provedení jedno, dvou, nebo třídílném.
thermoplastic blade, intended for white water and
touring, blade surface 682 cm2, on duraluminium
shaft, in one-piece, two-piece or three-piece
versions.
Thermoplastblatt, geeignet für Wildwasser und
Touren, Blattfläche 680 cm2, auf Duralschaft, im
ein-, zwei- oder dreiteiligem Modell.
AFON
AFON
AFON
termoplastový list vhodný na divokou vodu
a turistiku, plocha listu 657 cm2, na duralovém
dříku v provedení jedno, dvou, nebo třídílném.
thermoplastic blade, intended for white water and
touring, blade surface 657 cm2, on duraluminium
shaft, in one-piece, two-piece or three-piece
versions.
Thermoplastblatt, geeignet für Wildwasser und
Touren, Blattfläche 657 cm2, auf Duralschaft, im
ein-, zwei- oder dreiteiligem Modell.
LAWA
LAWA
LAWA
termoplastový list vhodný na turistiku, plocha listu
584 cm2, na duralovém dříku v provedení jedno,
dvou, nebo třídílném.
thermoplastic blade, intended for touring, blade
surface 584 cm2, on duraluminium shaft, in onepiece, two-piece or three-piece versions.
Thermoplastblatt, geeignet für Touren, Blattfläche
584 cm2, auf Duralschaft, im ein-, zwei- oder
dreiteiligem Modell.
PROFIPLAST KATALOG / CATALOGUE 2012
profiplast_2011_katalog_10_print.indd 2
WWW.PROFIPLAST.CZ
26.8.2011 7:28:21
ORCA
Robustní pádla pro zkušené jezdce, listy jsou vyráběny vstřikováním termoplastu s příměsí skleněných vláken. Jejich vysoká tuhost je zajištěna
masivním středovým žebrem. Dříky této řady jsou
v provedení jedno dvou či třídílné z vysoce pevnostního duralu, v místě úchopu opatřené termoplastovým potahem, nebo jedno či dvoudílné ze
skelného laminátu s integrovaným oválem z vláken prepregového materiálu, zajišťujícího optimální prosycení základního materiálu pryskyřicí
a tím dosažení maximální pevnosti při minimální
hmotnosti.
Robust paddles for experienced riders; the blades
are made by injection of thermoplastic with admixture of glass fibres. Their high stiffness is provided
by massive central rib. The shafts of this series are
made in one-piece, two-piece or three-piece models of highly solid duraluminium, fitted with thermoplastic coat in the place of grip; or they are made
in one-piece or two-piece models of fibreglass with
integrated oval made of fibres of prepreg material,
providing for optimum resin-penetration of the
basic material to achieve maximum tenacity at minimum weight.
Robuste Paddel für erfahrene Fahrer; die Blätter
werden durch Thermoplast-Einspritzen mit Beimischung von Glasfasern hergestellt. Ihre hohe Steifigkeit wird durch die massive Mittelrippe gesichert.
Die Schäfte dieser Reihe werden in ein-, zwei- oder
dreiteiliger Version aus hochfestem Dural hergestellt und in der Griffstelle mit Thermoplastbezug
versehen, oder werden sie in ein- oder zweiteiliger
Version aus Glaslaminat mit integriertem Oval aus
Prepreg-Material hergestellt, das ein optimales
Durchtreten des Grundmaterials mit Harz und
dadurch die Erreichung der Maximalfestigkeit bei
Minimalgewicht sichert.
Kanoistická pádla
Canoe paddles
Stechpaddel
EXTREME
EXTREME
EXTREME
termoplastový list plněný skleněnými vlákny
určený pro divokou vodu i turistiku, plocha listu
756 cm2, na duralovém nebo sklolaminátovém
dříku v provedení jednodílném.
thermoplastic blade filled with fibreglass,
intended for white water and touring, blade
surface 756 cm2, on duraluminium or fibreglass
shaft, in one-piece version.
Thermoplastblatt, gefüllt mit Glasfasern, bestimmt
für Wildwasser und Touren, Blattfläche 756 cm2
auf Duralschaft oder Glasfasernschaft, im
einteiligen Modell.
Kajaková pádla
Kayak paddles
Kajakpaddel
DELTA
DELTA
DELTA
termoplastový list plněný skleněnými vlákny
určený pro divokou vodu a turistiku, plocha listu
685 cm2, na duralovém dříku v provedení jedno,
dvou, nebo třídílném, nebo na sklolaminátovém
dříku v provedení jedno nebo dvoudílném.
thermoplastic blade filled with fibreglass,
intended for white water and touring, blade
surface 685 cm2, on duraluminium shaft in
one-piece, two-piece or three-piece versions or
fibreglass shaft in one-piece or two-piece versions.
Thermoplastblatt, gefüllt mit Glasfasern, bestimmt
für Wildwasser und Touren, Blattfläche 685 cm2,
auf Duralschaft, im ein-, zwei- oder dreiteiligem
Modell, oder Glasfasernschaft, im ein- oder -,
zweiteiligen Modell.
KOSATKA
KOSATKA
KOSATKA
termoplastový list plněný skleněnými vlákny
určený pro divokou vodu a turistiku, plocha listu
655 cm2, na duralovém dříku v provedení jedno,
dvou, nebo třídílném, nebo na sklolaminátovém
dříku v provedení jedno nebo dvoudílném.
thermoplastic blade filled with fibreglass,
intended for white water and touring, blade
surface 655 cm2, on duraluminium shaft in
one-piece, two-piece or three-piece versions or
fibreglass shaft in one-piece or two-piece versions.
Thermoplastblatt, gefüllt mit Glasfasern, bestimmt
für Wildwasser und Touren, Blattfläche 655 cm2,
auf Duralschaft, im ein-, zwei- oder dreiteiligem
Modell, oder Glasfasernschaft, im ein- oder -,
zweiteiligen Modell.
MARA
MARA
MARA
termoplastový list plněný skleněnými vlákny
určený pro moře a jezera, plocha listu 647 cm2,
na duralovém dříku v provedení jedno, dvou,
nebo třídílném, nebo na sklolaminátovém dříku
v provedení jedno nebo dvoudílném.
thermoplastic blade filled with fibreglass,
intended for seakayaking and touring, blade
surface 647 cm2, on duraluminium shaft in
one-piece, two-piece or three-piece versions or
fibreglass shaft in one-piece or two-piece versions.
Thermoplastblatt, gefüllt mit Glasfasern, bestimmt
für Meer und Touren, Blattfläche 647 cm2, auf
Duralschaft, im ein-, zwei- oder dreiteiligem
Modell, oder Glasfasernschaft, im ein- oder -,
zweiteiligen Modell.
LAGO
LAGO
LAGO
termoplastový list plněný skleněnými vlákny
určený pro moře a jezera, plocha listu 584 cm2,
na duralovém dříku v provedení jedno, dvou,
nebo třídílném, nebo na sklolaminátovém dříku
v provedení jedno nebo dvoudílném.
thermoplastic blade filled with fibreglass,
intended for seakayaking and touring, blade
surface 584 cm2, on duraluminium shaft in
one-piece, two-piece or three-piece versions or
fibreglass shaft in one-piece or two-piece versions.
Thermoplastblatt, gefüllt mit Glasfasern, bestimmt
für Meer und Touren, Blattfläche 584 cm2, auf
Duralschaft, im ein-, zwei- oder dreiteiligem
Modell, oder Glasfasernschaft, im ein- oder -,
zweiteiligen Modell.
Vesla
Oars
Ruder
OAR
OAR
OAR
veslo vhodné pro nafukovací i pevné lodě,
termoplastový list s plochou 680 cm2
na vyztuženém duralovém dříku v provedení
jednodílném, bez havlenky
oar suitable for both inflatable and rigid boats, the
thermoplastic blade with surface of 680 cm2 on
duraluminium shaft in one-piece version, without
oarlock.
Ruder geeignet für Schlauchboote und feste
Boote, Thermoplastblatt mit Fläche von 680 cm2
auf Duralschaft, in einteiliger Ausführung, ohne
Riemendolle.
OAR&LOCK
OAR&LOCK
OAR&LOCK
veslo vhodné pro nafukovací i pevné lodě,
termoplastový list s plochou 680 cm2, vyztužený
duralový dřík v provedení jednodílném s robustní
PAG havlenkou a nerez čepem.
oar suitable for both inflatable and rigid boats,
the thermoplastic blade with surface of 680 cm2
on duraluminium shaft in one-piece version, with
robust PAG oarlock and stainless pivot.
Ruder geeignet für Schlauchboote und feste
Boote, Thermoplastblatt mit Fläche von 680 cm2
auf Duralschaft, in einteiliger Ausführung, mit
robuster PAG Riemendolle und rostfreiem Zapfen.
KATALOG / CATALOGUE 2012 PROFIPLAST
profiplast_2011_katalog_10_print.indd 3
26.8.2011 7:28:26
STORM
Pádla nejvyšší kvality pro náročné vyráběná technologií GIT – Gas Injection Technology. Listy pádel
nové generace jsou vyrobeny z termoplastu s uhlíkovými vlákny a jsou výrazně vylehčeny dutým
žebrem. Žebro pádla s dvojím profilem navazující
na zesílení na konci listu zaručuje vysokou pevnost
a materiál s uhlíkovým vláknem velkou houževnatost a odolnost proti otěru. Nové tvary pádel jsou
velmi efektivní v záběru dopředu i vzad. Dříky
této řady jsou v provedení jednodílném z vysoce
pevnostního duralu, v místě úchopu opatřené
termoplastovým potahem, nebo z kombinace
skleněných, uhlíkových a kevlarových vláken s integrovaným oválem z prepregového materiálu, zajišťujícího optimální prosycení základního materiálu
pryskyřicí a tím dosažení maximální pevnosti při
minimální hmotnosti.
Paddles of the highest quality for demanding customers, made with the help of GIT – Gas Injection
Technology. The blades of new generation paddles
are made of thermoplastic with carbon fibres and
markedly lightened by hollow rib. The paddle rib
with double cross section continuing the strengthened blade end guarantees high tenacity and
the material with carbon fibre provides for high
toughness and abrasion resistance. The new paddle shapes are very efficient in strokes both forward
and back. The shafts of this series are made in one-piece models of highly solid duraluminium, fitted
with thermoplastic coat in the place of grip; or they
are made of combination of glass, carbon and kevlar fibres with integrated oval made of fibres of
prepreg material, providing for optimum resin-penetration of the basic material to achieve maximum
tenacity at minimum weight.
Höchstqualitätspaddel für Anspruchsvolle, hergestellt durch GIT-Technologie – Gas Injection
Technology. Die Paddelblätter der neuen Generation werden aus Thermoplast mit Carbonfasern
hergestellt und durch eine Hohlrippe deutlich
erleichtert. Die Paddelrippe mit Doppelprofil, die
an die Verstärkung am Ende des Blatts anschließt,
sichert eine hohe Festigkeit, und das Material mit
dem Carbonfaser eine hohe Standhaftigkeit und
Abriebfestigkeit. Die neuen Paddelformen sind
sehr effektiv im Schlag nach vorn und nach hinten. Die Schäfte dieser Reihe werden in einteiliger
Version aus hochfestem Dural hergestellt und in
der Griffstelle mit Thermoplastbezug versehen,
oder werden sie aus der Kombination der Glas-,
Carbon- und Kevlarfasern mit integriertem Oval
aus Prepreg-Material hergestellt, das ein optimales Durchtreten des Grundmaterials mit Harz und
dadurch die Erreichung der Maximalfestigkeit bei
Minimalgewicht sichert.
Kanoistická pádla
Canoe paddles
Stechpaddel
RAFTER
RAFTER
RAFTER
termoplastový list plněný uhlíkovými vlákny
s progresivním tvarem určený pro divokou vodu
a rafting, plocha listu 780 cm2, na duralovém nebo
kompozitním dříku v provedení jednodílném.
thermoplastic blade filled with carbon fibres,
with progressive shape, intended for white
water and rafting with blade surface 780 cm2 on
duraluminium or composite shaft, in one-piece
version.
Thermoplastblatt, gefüllt mit Carbonfasern mit
progressiv Form, bestimmt für Wildwasser und
Rafting, Blattfläche 780 cm2, auf Duralschaft oder
Kompositschaft, im einteiligen Modell.
Kajaková pádla
Kayak paddles
Kajakpaddel
XENA
XENA
XENA
termoplastový list plněný uhlíkovými vlákny
s progresivním tvarem, určený pro divokou vodu
a rodeo, plocha listu 723 cm2, na duralovém, nebo
kompozitním dříku v provedení jednodílném.
thermoplastic blade filled with carbon fibres, with
progressive shape, intended for white water and
rodeo, blade surface 723 cm2, on duraluminium or
composite shaft, in one-piece version.
Thermoplastblatt, gefüllt mit Carbonfasern mit
progressiv Form, bestimmt für Wildwasser und
Rodeo, Blattfläche 723 cm2, auf Duralschaft oder
Kompositschaft, im einteiligen Modell.
PURO
PURO
PURO
termoplastový list plněný uhlíkovými vlákny
s progresivním tvarem, určený pro divokou vodu
a rodeo, plocha listu 705 cm2, na duralovém, nebo
kompozitním dříku v provedení jednodílném.
thermoplastic blade filled with carbon fibres, with
progressive shape, intended for white water and
rodeo, blade surface 705 cm2, on duraluminium or
composite shaft, in one-piece version.
Thermoplastblatt, gefüllt mit Carbonfasern mit
progressiv Form, bestimmt für Wildwasser und
Rodeo, Blattfläche 705 cm2, auf Duralschaft oder
Kompositschaft, im einteiligen Modell.
NOMAD
NOMAD
NOMAD
termoplastový list plněný uhlíkovými vlákny
s progresivním tvarem, určený pro moře a jezera,
plocha listu 645 cm2, na duralovém, nebo
kompozitním dříku v provedení jednodílném.
thermoplastic blade filled with carbon fibres, with
progressive shape, intended for seakayaking and
touring, blade surface 645 cm2, on duraluminium
or composite shaft, in one-piece version.
Thermoplastblatt, gefüllt mit Carbonfasern mit
progressiv Form, bestimmt für Meer und Touren
Blattfläche 645 cm2, auf Duralschaft oder
Kompositschaft, im einteiligen Modell.
LAHE
LAHE
LAHE
termoplastový list plněný uhlíkovými vlákny
s progresivním tvarem, určený pro moře a jezera,
plocha listu 555 cm2, na duralovém, nebo
kompozitním dříku v provedení jednodílném.
thermoplastic blade filled with carbon fibres, with
progressive shape, intended for seakayaking and
touring, blade surface 555 cm2, on duraluminium
or composite shaft, in one-piece version.
Thermoplastblatt, gefüllt mit Carbonfasern
mit progressiv Form, bestimmt für Meer und
Touren, Blattfläche 555 cm2, auf Duralschaft oder
Kompositschaft, im einteiligen Modell.
ENVI-PUR, s.r.o
Šebířov 2, 391 43 Mladá Vožice
Czech Republic
GPS: 49°33‘55.60“S | 14°49‘25.93“V
T: +420 381 214 044
E: [email protected]
W: www.profiplast.cz
profiplast_2011_katalog_10_print.indd 4
26.8.2011 7:28:29

Podobné dokumenty