STaRGATE STaRGATE - Farnost Napajedla

Komentáře

Transkript

STaRGATE STaRGATE - Farnost Napajedla
STaRGATE
STaRGATE
Milý ministrante!
I tento rok je pro tebe připraven tábor plný her, legrace,
dobrodružství a kamarádů, kteří stejně jako ty slouží
u oltáře při mši svaté. Neváhej a pojď si s námi užít poslední
dny prázdnin.
Staň se členem SGC a objevuj s námi nové světy skryté
hluboko ve vesmíru, pomocí zařízení zvaného „HVĚZDNÁ BRÁNA“!
Milý ministrante!
I tento rok je pro tebe připraven tábor plný her, legrace,
dobrodružství a kamarádů, kteří stejně jako ty slouží
u oltáře při mši svaté. Neváhej a pojď si s námi užít poslední
dny prázdnin.
Staň se členem SGC a objevuj s námi nové světy skryté
hluboko ve vesmíru, pomocí zařízení zvaného „HVĚZDNÁ BRÁNA“!
Kdy:
Kde:
Cena:
Cena:
27.8. - 1.9.
1.9. 2012
2012
SGC (fara
(fara Bratřejov)
650 Kč
Přihlášku společně s penězi
odevzdejte prosím “co
co nejdříve“
nejdříve
níže uvedeným osobám!
Kdy:
Kde:
Cena:
Cena:
27.8. - 1.9.
1.9. 2012
2012
SGC (fara
(fara Bratřejov)
650 Kč
Přihlášku společně s penězi
odevzdejte prosím “co
co nejdříve“
nejdříve
níže uvedeným osobám!
Aleš Holeček (Alic)
mobil: 608 314 861
Aleš Holeček (Alic)
mobil: 608 314 861
P. Ryszard Turko
mobil: 739 692 213
P. Ryszard Turko
mobil: 739 692 213
P. Bohumil Kundl
mobil: 732 983 208
P. Bohumil Kundl
mobil: 732 983 208
Podrobnější informace týkající se tábora jsou ke stažení
na stránkách Ministrantů Napajedla:
Podrobnější informace týkající se tábora jsou ke stažení
na stránkách Ministrantů Napajedla:
www.napajedla.farnost.cz/ministranti
✄---------------------------------------------------
www.napajedla.farnost.cz/ministranti
✄---------------------------------------------------
ministrantský tábor 2012
ministrantský tábor 2012
Jméno, příjmení: …………………………….……… Věk: ………
Jméno, příjmení: …………………………….……… Věk: ………
Bydliště: ……………………………………………...……………......
Bydliště: ……………………………………………...……………......
Telefon na rodiče: ……………………………………...…………..
Telefon na rodiče: ……………………………………...…………..
pøihláška
Dne: ……………….…..
Podpis rodičů: ………………...........
Uvedená data budou sloužit výhradně pro vedení tábora.
pøihláška
Dne: ……………….…..
Podpis rodičů: ………………...........
Uvedená data budou sloužit výhradně pro vedení tábora.

Podobné dokumenty

přihláška - Fan Klub HC Kometa Brno

přihláška - Fan Klub HC Kometa Brno Prohlášení zákonného zástupce o souhlasu s pøidruženým èlenstvím osoby mladší 18-ti let

Více

Přihláška chovatele

Přihláška chovatele Doprava: pouze osobnì Úèastnický poplatek: splatnost pøi pøedání ryb v hotovosti; èástka: 350,- Kè / exponát Termín pøihlášek: Pøihlášky do 31.8.2009 na adresu: ÈSKCHT, Miroslav Hanzel, Opuková 164...

Více

Účty pro zasílání peněžních částek Roční registrační - Invest

Účty pro zasílání peněžních částek Roční registrační - Invest Důvod platby (var.symbol) nebo taky Zpráva pro příjemce – dle banky: vaše jméno a příjmení, dále např. ID: 12345, přidělí každému intelligent PRODUCT při prvotní registraci ze strany sponzora, např...

Více

Instalace a Servis detekčních systémů DEGA

Instalace a Servis detekčních systémů DEGA b) Èidla - DEGA Tc II (detekce kritické teploty), DEGA Zc II (detekce zaplavení) c) Havarijní ventily - DEGA HV-DNx (DN15, DN20, DN25)

Více

KRUH PŘÁTEL ROLNIČKY

KRUH PŘÁTEL ROLNIČKY Èlenem se stane každý, kdo se rozhodne vìnovat èástku od 100 Kè mìsíènì, nebo jednorázovì od 1 000 Kè roènì. Vámi poskytnuté finance užijeme v souladu s posláním Rolnièky. Jako podìkování od nás ka...

Více

pozemky s nejasnými vlastníky

pozemky s nejasnými vlastníky Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Více

FL 07-04-05

FL 07-04-05 9.30 hod. všechny ministranty, jejich rodiče a sourozence. Ke společné modlitbě za ministranty zveme všechny farníky (a Vás, kteří přijdete na mši od 8.00 nebo 18.00 prosíme abyste se za ně přimlou...

Více