Nařízení č. 2/2013/CZ generálního ředitele společnosti Dom

Komentáře

Transkript

Nařízení č. 2/2013/CZ generálního ředitele společnosti Dom
Nařízení č. 2/2013/CZ
generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika,
ze dne 14. ledna 2013
o úrokové míře na peněžních účtech
Order No 2/2013/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika
dated 14th January 2013
on interest rate on the cash account
Článek 1
§1
Já, jako generální ředitel společnosti Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, tímto nařizuji následující:
Acting as Managing Director of Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, I hereby resolve as follows:
1) v souladu s bodem 5.13 Pravidel
poskytování služeb spočívajících v
provádění pokynů k nákupu či prodeji
CFD kontraktů a vedení výkazů
takových smluv a peněžních účtů
společnosti Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika
je úroková míra na peněžních účtech
Klientů 0% p.a.
1) pursuant to point 5.13 Regulations on
the provision of services consisting in
the execution of orders to buy or sell
contracts for differences (CFDs),
keeping registers of such contracts
and cash accounts by Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna, organizační složka Česká
republika interest rate 0% per annum
on the Client’s cash account shall
apply.
Článek 2
§2
Nařízení vstupuje v platnost ke dni 14. ledna Order shall become effective as of 14th
2013.
January 2013.
_________________________
Remigiusz Górski
Generální ředitel pro Českou republiku
_________________________
Remigiusz Górski
Managing Director in the Czech Republic
1

Podobné dokumenty

platný od 12.8.2015

platný od 12.8.2015 EUR/GBP EUR/JPY GBP/USD USD/CHF USD/CZK USD/JPY

Více

Nařízení č. 13/2016/CZ Generálního ředitele společnosti Dom

Nařízení č. 13/2016/CZ Generálního ředitele společnosti Dom organizační složka Česká republika, ze dne 10. srpna 2016 o platebních převodech ve dnech 15. srpna 2016

Více

CFDs: Výhody pro akciové obchodníky

CFDs: Výhody pro akciové obchodníky Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu nepředstavuje nabídku k nákupu nebo prodeji jakékoliv měny, produktu nebo finančního nástroje, k provedení jakékoliv investice, nebo k využití jednotl...

Více

Informační povinnost OCP dle ust. § 206 odst. 1 vyhlášky

Informační povinnost OCP dle ust. § 206 odst. 1 vyhlášky Společnost jako obchodník s cennými papíry pracuje pod zákonným dohledem České národní banky. organizační složka zahraniční právnické osoby – akciové společnosti X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓLK...

Více