Osobnosti střední Moravy - Knihovna města Olomouce

Komentáře

Transkript

Osobnosti střední Moravy - Knihovna města Olomouce
Osobnosti střední Moravy
PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA
PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS
Kalendář výročí 2015
Anniversaries
Jubiläuskalender
Knihovna města Olomouce
příspěvková organizace
2014
Obsah / Contents / Inhalt
Úvodem / Summary / Resümee .....................................................................................3
Osobnosti střední Moravy 2015 / Personages of the Central Moravia 2015 /
Persönlichkeiten des Mittelmährens 2015........................................................................4
Personální rejstřík / Nominal Index / Personenregister....................................................62
Zeměpisný rejstřík / Geographical Index of Localities / Geographisches Register.............75
Výběr celostátních a zahraničních výročí na rok 2015
Selected Foreign and Czech Anniversaries for the Year 2015 /
Auswahl von den tschechischen und ausländischen Jubiläen für das Jahr 2015.............81
ÚVODEM
Osobnosti střední Moravy 2015 – kalendář výročí – je souborem každoročně vydávaného
chronologického přehledu výročí osobností se vztahem k regionu. K regionálním osobnostem řadíme takové, které se na střední Moravě narodily, zemřely nebo zde pobývaly. Naší
snahou bylo připomenout jména těch, kteří jsou zapomínáni, i když svou činností ovlivnili
své okolí. Publikace má plnit pouze informativní účel a neklade si za cíl jakékoli hodnocení
uvedených osobností či jejich díla. Jednotlivé záznamy obsahují datum a místo narození či
úmrtí, jméno a příjmení osobnosti, obor působnosti, místa pobytu (označená P/) a číselné
vročení k datu. Uvedené záznamy jsou opatřeny pořadovými čísly, aby se usnadnila orientace při vyhledávání v personálním a zeměpisném rejstříku.
Součástí publikace je Výběr celostátních a zahraničních výročí na rok 2015 spolu s uvedením významných dní roku.
Pro zahraniční zájemce je určen Personální rejstřík, opatřený anglickými a německými
ekvivalenty oboru působnosti a číslem záznamu. Podrobnější informace o uvedených
osobnostech, stejně jako o personách, které z kapacitních důvodů v kalendáriu absentují,
lze dohledat v regionální počítačové databázi Knihovny města Olomouce. Biografické údaje jsou čerpány především z regionálních i celostátních periodik i z encyklopedií a vlastivědné literatury.
Děkujeme všem konzultantům a pracovníkům archivů, muzeí, knihoven, škol, obecních
úřadů, stejně jako kronikářům a osvětovým aktivistům za jejich pomoc při vyhledávání
a ověřování údajů. Vítáme všechny nové informace, doplňky či dokumentaci o zajímavých
osobnostech našeho regionu.
SUMMARY
The book you have in your hands is a compilation of the annually published chronological
list of major personages related to our region.
All the notes contain: date and place of birth or death, first name and surname of a personage where appropriate, places of stay (marked by P/) and dating. The notes are numbered to facilitate the orientation in the geographical index of localities.
Foreign persons concerned will find an appendix in English and German with the list
of names and the field of action.
RESÜMEE
Die Persönlichkeiten des Mittelmährens 2015 - der Jubiläumskalender – ist die Zusammenfassung der alljährlich herausgegebenen chronologischen Übersicht der Jahresjubiläen von
den Persönlichkeiten mit ihrer Beziehung zur Region.
Die Publikation hat nur den informativen Charakter und hat kein Ziel, die angeführten Personen und ihre Werke zu würdigen. Die einzelnen Aufzeichnungen enthalten: Datum, Geburtsoder Todesort, Vorname und Familienname der Person, Wirkungsbereich, Aufenthaltsorte
(bezeichnet P/) und Datennummer. Die angeführten Aufzeichnungen sind mit den Reihenfolgennummern bezeichnet, um bessere Orientierung beim Aufsuchen im geografischen
und Personenregister zu erleichtern.
OSOBNOSTI STŘEDNÍ MORAVY 2015
PERSONAGES OF THE CENTRAL MORAVIA 2015 | PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS 2015
LEDEN
Datum narození: 1. 1. 1540 Vídeň (Rakousko)
1.
Hellerus, Alexander – rektor jezuitské akademie a univerzity v Olomouci. P/Olomouc
Datum úmrtí: 2. 10. 1611 Kostnice (Německo)
475. výročí narození
Datum narození: 1. 1. 1935 Olomouc
2.
Přikryl, Jaroslav - muzikolog, klavírista, hudební kritik a pedagog. P/Praha
Datum úmrtí: 26. 10. 2009 Praha 80. výročí narození
Datum úmrtí: 1. 1. 1950 Plzeň
3.
Bastl, Emanuel - dirigent, šéf opery. P/Olomouc, Ostrava
Datum narození: 19. 5. 1874 Praha 65. výročí úmrtí
Datum narození: 1. 1. 1895 Pitten (Rakousko)
4.
Holoubek, Alois - hudební pedagog, sbormistr, dirigent, skladatel. P/Litovel
Datum úmrtí: 17. 2. 1967 Litovel 120. výročí narození
Datum narození: 1. 1. 1890 Olomouc
5.
Spunda, Franz - spisovatel, básník, esejista, pedagog. P/Vídeň, Olomouc
Datum úmrtí: 1. 7. 1963 Vídeň (Rakousko) 125. výročí narození
Datum narození: 1. 1. 1915 Lhota nad Moravou
6.
Opletal, Jan - student Lékařské fakulty UK, první oběť protifašistického odboje.
P/Náklo, Litovel, Hranice na Moravě, Praha
Datum úmrtí: 11. 11. 1939 Praha 100. výročí narození
Datum úmrtí: 2. 1. 1775 Praha
7.
Slezina, Jan - teolog, filozof, vysokoškolský pedagog. P/Brno, Olomouc
Datum narození: 7. 12. 1714 Opava 240. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 3. 1. 1970 Hranice na Moravě
8.
Fröhlich, Antonín - pedagog, redaktor, vydavatel. P/Lipník nad Bečvou
Datum narození: 11. 6. 1894 Dolní Újezd u Lipníka
45. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 1. 1920 Stavenice u Úsova
9.
Šula, Bohumil - botanik, muzeolog, člen Mezinárodní rady muzeí při UNESCO,
ochranář přírody, odborný spisovatel, jeden z obnovitelů Vlastivědné společnosti muzejní,
vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 2. 11. 2001 Moravský Beroun
95. výročí narození
Datum narození: 4. 1. 1845 Bochoř
10.
Skácelík, František – městský lékař, starosta města Přerova, kulturní pracovník, politik. P/Přerov
Datum úmrtí: 12. 5. 1926 Přerov
170. výročí narození
Datum úmrtí: 5. 1. 1730 Olomouc
11.
Kniebandl, Jan Jakub – stavitel, architekt (kaple Božího těla, Sarkandrova kaple, přestavba radnice). P/Olomouc
Datum narození: 1680 pravděpodobně Znojmo 335. výročí narození
285. výročí úmrtí
4
Datum úmrtí: 5. 1. 1925 Přerov
12.
Telička, Antonín - pedagog, vlastivědný pracovník, archeolog. P/Přerov
Datum narození: 29. 4. 1866 Němčice nad Hanou
90. výročí úmrtí
Datum narození: 6. 1. 1950 Olomouc
13.
Daniel, Ladislav - historik umění, vysokoškolský profesor. P/Olomouc, Praha
65. výročí narození
Datum narození: 7. 1. 1890 Velká Bystřice
14.
Vitásek, František - geograf, přírodovědec, odborný spisovatel, vysokoškolský profesor.
P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 19. 8. 1973 Brno
125. výročí narození
Datum narození: 8. 1. 1865 Určice
15.
Sedláček, Josef - pedagog, vlastivědný badatel, publicista, sběratel lidových pověstí.
P/Malé Hradisko
Datum úmrtí: 21. 1. 1921 Malé Hradisko
150. výročí narození
Datum úmrtí: 9. 1. 1905 Šternberk
16.
Spáčil-Žeranovský, Jan - spisovatel, redaktor, překladatel. P/Brno, Prostějov, Kroměříž, Olomouc
Datum narození: 26. 1. 1857 Žešov u Prostějova
110. výročí úmrtí
Datum narození: 9. 1. 1845 Horní Studénky u Šumperka
17.
Rýzner, Čeněk - lékař, archeolog, odborný spisovatel. P/Olomouc, Roztoky u Prahy
Datum úmrtí: 12. 2. 1923 Roztoky u Prahy
170. výročí narození
Datum narození: 9. 1. 1895 Štramberk
18.
Paus, Arnošt - archivář, zakladatel archivu v Přerově. P/Přerov
Datum úmrtí: 1. 5. 1969 Přerov
120. výročí narození
Datum úmrtí: 11. 1. 1990 Jevíčko
19.
Továrek, František - pedagog, vlastivědný pracovník, redaktor, překladatel, autor knih pro děti,
sběratel lidových pověstí. P/Prostějov, Dzbel, Velké Opatovice, Jevíčko
Datum narození: 29. 9. 1915 Konice
100. výročí narození
25. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 11. 1. 1945 Olomouc
20.
Czeschner, Heinrich - architekt, stavitel, autor pavilonů 2. průmyslové a živnostenské výstavy
v Olomouci. P/Olomouc, Krnov
Datum narození: 17. 7. 1869 Krnov
70. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 12. 1. 2005 Olomouc
21.
Wiedermann, Miloš - lékař, endokrinolog, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Olomouc, Šternberk
Datum narození: 11. 11. 1922 Ráječek u Zábřehu
10. výročí úmrtí
Datum narození: 14. 1. 1880 Štěpánov
22.
Lýsek, Jaroslav - písmák, kronikář, publicista. P/Štěpánov
Datum úmrtí: 4. 11. 1957 Štěpánov
135. výročí narození
Datum úmrtí: 15. 1. 1975 Olomouc
23.
Mikulka, Josef - fotograf. P/Bohuslavice, Olomouc
Datum narození: 2. 11. 1892 Bohuslavice u Litovle
40. výročí úmrtí
5
Datum narození: 15. 1. 1935 Hustopeče
24.
Trapl, Miloš - historik, spisovatel, vlastivědný pracovník, vysokoškolský profesor. P/Olomouc
80. výročí narození
Datum úmrtí: 17. 1. 1940 Brno
25.
Pelikán, Richard – houslista, skladatel, dirigent. P/Kroměříž, Brno
Datum narození: 21. 1. 1890 Bystřice pod Hostýnem
125. výročí narození
75. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 17. 1. 1975 Velký Újezd u Olomouce
26.
Navrátil, Vladimír - sochař, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Olomouc
Datum narození: 29. 3. 1907 Olomouc 40. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 19. 1. 1965 Prostějov
27.
Grumlík, Alois - sbormistr, dirigent, pedagog, publicista. P/Prostějov, Čechovice, Smržice, Plumlov, Brno
Datum narození: 30. 3. 1893 Vídeň (Rakousko)
50. výročí úmrtí
Datum narození: 20. 1. 1930 Velký Týnec
28.
Slavětínský, Milan - lékař, původně stomatolog, historik lékařství, prozaik, vysokoškolský profesor,
poslanec Federálního shromáždění. P/Prostějov, Olomouc, Náklo, Litovel
Datum úmrtí: 16. 12. 2001 Olomouc
85. výročí narození
Datum narození: 20. 1. 1950 Olomouc
29.
Ritter, Petr - prozaik, scenárista, advokát. P/Olomouc
65. výročí narození
Datum úmrtí: 21. 1. 1955 Rychnov nad Kněžnou
30.
Dytrt, Karel - pedagog, vlastivědný pracovník. P/Bludov
Datum narození: 11. 1. 1885 Potštejn
130. výročí narození
60. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 1. 1920 Vídeň (Rakousko)
31.
Stárek, Josef - sochař, restaurátor. P/Svatý Kopeček u Olomouce
Datum úmrtí: 20. 5. 1996 Svatý Kopeček u Olomouce
95. výročí narození
Datum narození: 21. 1. 1905 Třebíč
32.
Němec, František - mineralog, petrolog, vysokoškolský profesor. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 26. 1. 1983 Olomouc 110. výročí narození
Datum narození: 21. 1. 1850 Dolní Kounice u Brna
33.
Hulla, Karel - technik, chemik, národní a kulturní pracovník, člen českých spolků v Litovli. P/Brno,
Litovel, Praha
Datum úmrtí: 5. 12. 1932 Praha
165. výročí narození
Datum narození: 22. 1. 1905 Šternberk
34.
Gröger, Kurt - malíř, výtvarník, zapojil se za 2. světové války do odboje ve Francii. P/Šternberk,
Paříž (Francie)
Datum úmrtí: 11. 9. 1952 Paříž (Francie)
110. výročí narození
Datum narození: 23. 1. 1900 Suchdol nad Odrou
35.
Vincourek, Josef - dirigent, hudební pedagog, dramaturg. P/Olomouc, Ostrava, Prostějov
Datum úmrtí: 20. 11. 1976 Praha
115. výročí narození
6
Datum narození: 23. 1. 1915 Zborovice
36.
Nop, Vladimír - knihovník, pracovník Muzea Kroměřížska, odborný publicista. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 3. 4. 1982 Zborovice
100. výročí narození
Datum narození: 24. 1. 1925 Praha
37.
Jílek, Jiří - sochař, malíř, ilustrátor, výtvarný pedagog. P/Olomouc, Sobotín, Šumperk, Přerov,
Mohelnice, Bludov
Datum úmrtí: 14. 6. 1981 Sobotín
90. výročí narození
Datum narození: 24. 1. 1815 Úsobrno
38.
Sicha, Karel - duchovní, historik, náboženský spisovatel. P/Vsetín, Prostějov
Datum úmrtí: 16. 4. 1888 Eggenberger (Rakousko)
200. výročí narození
Datum narození: 26. 1. 1905 Jihlava
39.
Pospíšil, Jára - zpěvák, herec. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 11. 2. 1979 Praha
110. výročí narození
Datum úmrtí: 26. 1. 1890 Litovel
40.
Wozak, Johann - vlastivědný pracovník, spisovatel, úředník. P/Litovel
Datum narození: 22. 10. 1853 Litovel
125. výročí úmrtí
Datum narození: 26. 1. 1895 Holešov
41.
Groh, Vladimír - historik, archeolog, vysokoškolský profesor, znalec římských dějin, spisovatel.
P/Brno
Datum úmrtí: 30. 9. 1941 Brno
120. výročí narození
Datum úmrtí: 27. 1. 1945 Fürstengrube u Katovic (Polsko)
42.
Klein, Gideon - hudebník, pianista, skladatel. P/Přerov, Praha, Terezín
Datum narození: 6. 12. 1919 Přerov
70. výročí úmrtí
Datum narození: 27. 1. 1715 Solnice
43.
Kalous, Václav - hudební skladatel, varhaník, duchovní. P/Lipník nad Bečvou, Kroměříž
Datum úmrtí: 22. 7. 1786 Rychnov nad Kněžnou
300. výročí narození
Datum narození: 27. 1. 1935 Čechy pod Kosířem
44.
Železňák, František - dirigent, kapelník, dramaturg, skladatel. P/Prostějov
Datum úmrtí: 16. 7. 1982 Praha
80. výročí narození
Datum narození: 28. 1. 1905 Litovel
45.
Kučera, Alois – akademický malíř, grafik, vysokoškolský pedagog. P/Litovel, Opava, Olomouc
Datum úmrtí: 28. 3. 1962 Olomouc 110. výročí narození
Datum narození: 29. 1. 1900 Lašovice
46.
Kohout, Karel - odborný spisovatel, pracovník Výzkumného ústavu ovocnářského. P/Šumperk
Datum úmrtí: 5. 2. 1967 Šumperk
115. výročí narození
Datum narození: 29. 1. 1840 Černotín
47.
Černochová, Josefina – vydavatelka časopisu Našinec, osobnost olomouckého národního
kulturního života. P/Olomouc, Přerov
Datum úmrtí: 5. 1. 1902 Podolí
175. výročí narození
Datum úmrtí: 29. 1. 1880 Split (Jugoslávie)
48.
Javůrek, Norbert - vojenský lékař, skladatel, hudební kritik, odborný publicista. P/Olomouc, Brno
Datum narození: 18. 1. 1839 Vojnův Městec
135. výročí úmrtí
7
Datum narození: 29. 1. 1915 Česká Třebová
49.
Preisler, František - dirigent, hudebník. P/Olomouc, Opava
Datum úmrtí: 25. 3. 1983 Olomouc 100. výročí narození
Datum úmrtí: 29. 1. 1990 Olomouc
50.
Eschler, Alfréd - malíř, grafik. P/Olomouc
Datum narození: 18. 4. 1921 Zaječí
25. výročí úmrtí
Datum narození: 30. 1. 1885 Cholina
51.
Šindler, Valentin - pěvec, herec, pedagog, lidový vypravěč „stréček Křópal“, autor rozhlasových her.
P/Kroměříž, Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 21. 1. 1957 Praha
130. výročí narození
Datum narození: 30. 1. 1890 Veselí u Počátek
52.
Kurandová, Jarmila - herečka, vysokoškolská pedagožka. P/Ostrava, Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 6. 12. 1978 Brno
125. výročí narození
Datum narození: 30. 1. 1825 Loštice
53.
Kessler, Josef – akademický malíř. P/Palonín, Prostějov, Loštice
Datum úmrtí: 6. 12. 1888 Vídeň (Rakousko)
190. výročí narození
Datum úmrtí: 30. 1. 1940 Olomouc
54.
Ambrož, Vlastimil - pedagog, historik, publicista. P/Olomouc, Uherské Hradiště, Boskovice
Datum narození: 18. 4. 1880 Moravičany
135. výročí narození
75. výročí úmrtí
Datum narození: 30. 1. 1900 Kladno
55.
Brabec, Josef - houslista, sbormistr, pedagog, hudebník, publicista, dirigent. P/Valašské Meziříčí, Uherský Brod, Krnov, Kroměříž
Datum úmrtí: 21. 12. 1977 Kladno
115. výročí narození
Datum narození: 31. 1. 1900 Valašské Klobouky
56.
Bureš, František - hudební pedagog, skladatel, varhaník. P/Olomouc, Brno, Valašské Meziříčí
Datum úmrtí: 19. 9. 1959 Valašské Klobouky
115. výročí narození
Datum narození: 31. 1. 1940 Brno
57.
Kosková, Inge - výtvarnice, grafička, pedagožka. P/Olomouc, Šternberk, Přerov
75. výročí narození
ÚNOR
Datum úmrtí: 2. 2. 1920 Olomouc
58.
Kořínek, Karel - středoškolský pedagog, ředitel Slovanského gymnázia, literární historik, publicista.
P/Olomouc
Datum narození: 15. 2. 1856 Olomouc
95. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 2. 1895 Strupšín u Zábřeha
59.
Drozd, Josef - pedagog, autor loutkových her, odborný publicista. P/Mohelnice
Datum úmrtí: 3. 9. 1959 Zábřeh na Moravě
120. výročí narození
Datum narození: 4. 2. 1895 Lužice
60.
Kopecký, Vojtěch - letec, skladatel, sbormistr. P/Prostějov
Datum úmrtí: 29. 4. 1939 Praha
8
120. výročí narození
Datum úmrtí: 4. 2. 1915 Prostějov
61.
Bernát, Ignác – městský fyzik (městský lékař) v Prostějově. P/Olomouc, Prostějov
Datum narození: 25. 5. 1868 Kníničky u Drahanovic
100. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 4. 2. 1950 Velký Týnec
62.
Bečák, Jaroslav – politik, starosta obce Velký Týnec, poslanec Národního shromáždění. P/Olomouc, Vyškov, Velký Týnec, Brno
Datum narození: 9. 5. 1887 Velký Týnec
65. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 5. 2. 1935 Olomouc
63.
Hejčl, Jan - vysokoškolský profesor, náboženský spisovatel, překladatel. P/Olomouc, Hradec Králové
Datum narození: 15. 5. 1868 Žamberk
80. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 5. 2. 1975 Praha
64.
Kubín, Oto - operní pěvec. P/Olomouc
Datum narození: 16. 5. 1895 Nové Dvory u Kutné Hory
120. výročí narození
40. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 7. 2. 1950 Lisabon (Portugalsko)
65.
Straka, Jiří - hudebník, houslový virtuos. P/Olomouc, Praha, Londýn (Velká Británie), Brusel (Belgie)
Datum narození: 15. 11. 1923 Olomouc-Hodolany
65. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 2. 1855 Blansko
66.
Bufková, Karla – sběratelka hudebního folkloru a moravských lidových pověstí a tradic, autorka knih pro děti a divadelních her. P/Olomouc, Boskovice, Praha
Datum úmrtí: 29. 11. 1941 Praha
160. výročí narození
Datum narození: 8. 2. 1780 Andělská Hora
67.
Staudinger, Johann Nepomuk Ignaz - varhanář. P/Kroměříž, Olomouc, Svatý Kopeček u Olomuce,
Velký Týnec
Datum úmrtí: 15. 1. 1843 Olomouc
235. výročí narození
Datum úmrtí: 8. 2. 1970 Šumperk
68.
Zapletal, Miroslav - vlastivědný pracovník, pedagog, redaktor, publicista, sběratel lidových pověstí,
heraldik. P/Olomouc, Brno, Šumperk
Datum narození: 15. 3. 1902 Chropyně
45. výročí úmrtí
Datum narození: 8. 2. 1915 Karlovice
69.
Tkadlčík, Vojtěch - vysokoškolský profesor, duchovní, slavista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 25. 12. 1997 Olomouc 100. výročí narození
Datum narození: 8. 2. 1880 Chvalčov
70.
Hrdlička, Valentin - architekt, výtvarník. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 20. 6. 1961 Brno
135. výročí narození
Datum narození: 9. 2. 1905 Bouzov-Svojanov
71.
Kopka, Ludvík - řezbář, restaurátor, intarzista. P/Olomouc, Loštice
Datum úmrtí: 6. 6. 1996 Olomouc 110. výročí narození
Datum narození: 9. 2. 1905 Úpice
72.
Hník, František Maria - teolog, sociolog, biskup Církve československé husitské, vysokoškolský
profesor. P/Olomouc
Datum úmrtí: 28. 4. 1962 Olomouc 110. výročí narození
9
Datum narození: 9. 2. 1920 Pištín
73.
Šulista, Josef - pěvec, sólista opery Státního divadla Oldřicha Stibora. P/Olomouc
Datum úmrtí: 12. 1. 2008 Olomouc 95. výročí narození
Datum narození: 9. 2. 1960 Vyškov
74.
Trávníček, Jiří - literární teoretik a kritik, vysokoškolský pedagog. P/Brno, Praha
55. výročí narození
Datum narození: 10. 2. 1920 Dolní Suchá
75.
Sivek, Alois - literární historik, kritik, pedagog, editor. P/Olomouc
Datum úmrtí: 7. 10. 1971 Havířov
95. výročí narození
Datum narození: 10. 2. 1860 Přerov
76.
Sojková, Berta - etnografka, kulturní pracovnice. P/Svatý Kopeček u Olomouce, Olomouc
Datum úmrtí: 30. 4. 1932 Svatý Kopeček u Olomouce
155. výročí narození
Datum úmrtí: 10. 2. 1985 Liberty Ville (USA)
77.
Glocar, Emilian – prozaik, básník, výtvarník, pravoslavný kněz. P/Sarajevo (Bosna a Hercegovina), Srbsko, Akron (Ohio, USA), Lublin (Wisconsin, USA)
Datum narození: 11. 7. 1906 Lukavice
30. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 12. 2. 1815 Olomouc
78.
Wekebrod, František - zemský advokát, historik. P/Loštice, Olomouc
Datum narození: 19. 10. 1759 Olomouc 200. výročí úmrtí
Datum narození: 13. 2. 1900 Velká Bystřice
79.
Blaha, Josef - vinař, vinohradník, vědec, redaktor, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc,
Velká Bystřice, Brno
Datum úmrtí: 30. 8. 1994 Brno
115. výročí narození
Datum úmrtí: 13. 2. 1965 Zábřeh na Moravě
80.
Malý, Joža – knihkupec, redaktor, tiskař, pedagog, vlastivědný pracovník. P/Zábřeh na Moravě
Datum narození: 2. 11. 1875 Jedlí
140. výročí narození
50. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 14. 2. 1965 Olomouc
81.
Doucha, František - vlastivědný pracovník, redaktor, publicista, autor pověstí, pedagog. P/Kyjov,
Strážnice, Olomouc, Vsetín
Datum narození: 17. 9. 1881 Topol u Chrudimi
50. výročí úmrtí
Datum narození: 14. 2. 1955 Olomouc
82.
Sulovský, Jan - dramaturg, rozhlasový redaktor, dramatik. P/Olomouc
60. výročí narození
Datum narození: 14. 2. 1850 Šumvald u Uničova
83.
Axman, Vilém - pedagog, hudebník. P/Zdounky, Rataje, Chropyně, Olomouc, Hroznová Lhota
Datum úmrtí: 3. 9. 1939 Chropyně
165. výročí narození
Datum narození: 14. 2. 1875 Žárovice
84.
Sekanina, František - redaktor, překladatel, básník, literární kritik, spisovatel, pedagog,
literární historik. P/Prostějov, Nové Město na Moravě
Datum úmrtí: 4. 3. 1958 Smečno
140. výročí narození
10
Datum narození: 14. 2. 1850 Horní Moštěnice
85.
Kulp, Vojtěch - starosta Kroměříže, politik, soudce. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 23. 3. 1932 Kroměříž
165. výročí narození
Datum úmrtí: 15. 2. 2000 Mikulov
86.
Skopalík, Jindřich - středoškolský profesor, autor studie o čuháckém nářečí. P/Olomouc, Brno,
Velký Týnec
Datum narození: 13. 1. 1920 Vsisko
95. výročí narození
15. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 15. 2. 1840 Hranice
87.
Gallaš, Josef Heřman Agapit - lékař, spisovatel, překladatel, sběratel folklóru. P/Olomouc, Blansko, Hranice, Lipník nad Bečvou, Uničov
Datum narození: 4. 4. 1756 Hranice
175. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 2. 1780 Jedlí
88.
Čermák, František Anton - varhaník, skladatel. P/Olomouc, Malacky
Datum úmrtí: 14. 5. 1856 Malacky (Slovensko)
235. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 2. 2005 Olomouc
89.
Štafl, Josef - cukrář, předseda Společenstva cukrářů, sportovní funkcionář, předseda SK Hodolany.
P/Olomouc, Litovel
Datum narození: 20. 11. 1909 Cholenice u Jičína
10. výročí úmrtí
Datum narození: 16. 2. 1905 Slatinice
90.
Sedláčková, Jitka - hudební pedagožka, sbormistryně. P/Olomouc
Datum úmrtí: 28. 4. 1951 Brno
110. výročí narození
Datum úmrtí: 17. 2. 1865 Brno
91.
Kubíček, František Jaroslav - novinář, redaktor, fejetonista, prozaik, básník, satirik, autor cestopisů.
P/Brno, Olomouc
Datum narození: 14. 9. 1838 Smržice u Prostějova
150. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 2. 1725 Olomouc
92.
Sadler, Josef Ignác – malíř, autor fresek. P/Olomouc
Datum úmrtí: 9. 1. 1767 Olomouc 290. výročí narození
Datum úmrtí: 17. 2. 1990 Přerov
93.
Havelka, Bedřich - optik, fyzik, univerzitní profesor. P/Přerov, Brno, Olomouc
Datum narození: 17. 7. 1907 Protivanov u Prostějova
25. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 18. 2. 1825 Olomouc
94.
Kammreuth, Jan Josef Vincenc - sochař. P/Olomouc
Datum narození: 6. 9. 1751 Olomouc 190. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 18. 2. 1905 Vídeň (Rakousko)
95.
Fleischer, Max - architekt, stavitel. P/Tovačov
Datum narození: 29. 3. 1841 Prostějov
110. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 18. 2. 1875 Brno
96.
Neruda, Josef – hudební pedagog, varhaník, vojenský hudebník. P/Brno, Náměšť nad Oslavou,
Olomouc
Datum narození: 16. 1. 1807 Mohelno
140. výročí úmrtí
11
Datum úmrtí: 18. 2. 1890 Brno
97.
Hein, Franz - právník, politik, poslanec Říšského sněmu. P/Olomouc, Kroměříž
Datum narození: 28. 6. 1808 Olomouc 125. výročí úmrtí
Datum narození: 19. 2. 1895 Přerov
98.
Janiška, Josef - filolog, tlumočník, redaktor. P/Přerov, Valašské Meziříčí, Hranice
Datum úmrtí: 11. 8. 1923 Hranice
120. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 2. 1895 Olomouc
99.
Kramář, Josef - vydavatel, zakladatel české tiskárny v Olomouci, předseda Matice školské, odborný spisovatel, lékárník, překladatel. P/Přerov, Olomouc
Datum narození: 23. 6. 1814 Vysoké nad Jizerou
120. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 2. 1860 Domažlice
100.
Čapek-Chod, Karel Matěj - novinář, spisovatel, dramatik. P/Olomouc
Datum úmrtí: 3. 11. 1927 Praha
155. výročí narození
Datum narození: 21. 2. 1820 Uherské Hradiště
101.
Pražák, Alois - právník, politik, ministr, zakladatel Matice moravské. P/Kroměříž, Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 30. 1. 1901 Vídeň (Rakousko)
195. výročí narození
Datum narození: 21. 2. 1915 Hoštice u Kroměříže
102.
Filipec, Josef - jazykovědec, lexikograf, pedagog. P/Praha
Datum úmrtí: 7. 4. 2001 100. výročí narození
Datum narození: 21. 2. 1890 Slížany
103.
Obruča, Josef - kapelník, skladatel. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 8. 11. 1964 Roudnice nad Labem
125. výročí narození
Datum narození: 21. 2. 1870 Vyškov
104.
Navrátil, Bohumil - spisovatel, knihovník, zemský archivář, historik, vysokoškolský pedagog. P/Brno
Datum úmrtí: 2. 7. 1936 Brno
145. výročí narození
Datum narození: 21. 2. 1900 Kladno
105.
Kleinová, Vlasta – herečka, autorka her pro děti. P/Olomouc
Datum úmrtí: 24. 2. 1982 Praha
115. výročí narození
Datum narození: 22. 2. 1895 Slavkov u Brna
106.
Bílek, Ladislav - vysokoškolský pedagog, znalec dějin moravské farmacie, sběratel receptů
veterinárních léčiv, odborný spisovatel. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 6. 7. 1972 Brno
120. výročí narození
Datum narození: 23. 2. 1890 Olomouc
107.
Odstrčilová, Liběna - herečka, recitátorka, loutkářka. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 19. 9. 1962 Praha
125. výročí narození
Datum úmrtí: 23. 2. 1940 Dolany
108.
Šindler, Jan - pedagog, kronikář Štěpánova. P/Dolany, Hnojice, Štěpánov
Datum narození: 25. 2. 1901 Dolany
75. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 24. 2. 1920 Hranice
109.
Oeconomo, Jiří - malíř, výtvarný pedagog. P/Hranice
Datum narození: 18. 8. 1860 Athény (Řecko)
12
155. výročí narození
95. výročí úmrtí
Datum narození: 24. 2. 1955 Prostějov
110.
Axmann, Mikoláš - kreslíř, grafik, ilustrátor. P/Praha
60. výročí narození
Datum narození: 24. 2. 1905 Kvasice
111.
Štanglica, Jaroslav - pedagog, skladatel. P/Kroměříž, Nová Dědina
Datum úmrtí: 11. 6. 1934 Nová Dědina
110. výročí narození
Datum narození: 25. 2. 1930 Milkov
112.
Březina, Jan - filozof, překladatel, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Šternberk
Datum úmrtí: 8. 7. 1994 Uničov
85. výročí narození
Datum narození: 25. 2. 1860 Jažlovice
113.
Vach, Ferdinand - sbormistr, skladatel, pedagog, odborný publicista, dirigent. P/Kroměříž, Brno
Datum úmrtí: 16. 2. 1939 Brno
155. výročí narození
Datum úmrtí: 25. 2. 1945 Praha
114.
Šikolová, Anna - operní pěvkyně, hudební pedagožka. P/Olomouc
Datum narození: 25. 7. 1890 Malé Prosenice
125. výročí narození
70. výročí úmrtí
Datum narození: 26. 2. 1825 Doly u Bouzova
115.
Balatka, Hans - sbormistr. P/Olomouc, Vídeň (Rakousko), Chicago (USA)
Datum úmrtí: 17. 4. 1899 Chicago (USA)
190. výročí narození
Datum úmrtí: 26. 2. 1970 Křelov
116.
Papica, Josef - redaktor, překladatel, publicista, pedagog. P/Olomouc
Datum narození: 12. 9. 1903 Mezice
45. výročí úmrtí
BŘEZEN
Datum narození: 1. 3. 1870 Dluhonice
117.
Horák, Inocenc - zvěrolékař, zootechnik, odborný spisovatel. P/Vizovice, Dluhonice
Datum úmrtí: 27. 12. 1962 Dluhonice
145. výročí narození
Datum úmrtí: 1. 3. 1950 Holešov
118.
Krumpholc, Josef - pedagog, vlastivědný pracovník, redaktor, sběratel lidových pověstí. P/Fryšták, Bystřice pod Hostýnem, Přerov, Holešov
Datum narození: 19. 10. 1870 Hradčany
145. výročí narození
65. výročí úmrtí
Datum narození: 1. 3. 1800 Litovel
119.
Ulrich, Donat – městský purkrabí, kronikář města Litovle, malíř. P/Litovel
Datum úmrtí: 3. 6. 1874 Litovel
215. výročí narození
Datum narození: 2. 3. 1875 Bělá pod Bezdězem
120.
Mittenhuberová, Anuše - spisovatelka, překladatelka. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 4. 8. 1953 Kroměříž
140. výročí narození
Datum narození: 4. 3. 1860 Bystrovany
121.
Peřina, Eduard - pedagog, předseda Národní jednoty, starosta Sokolské župy Olomoucké.
P/Olomouc, Lošov
Datum úmrtí: 12. 5. 1928 Praha
155. výročí narození
13
Datum narození: 4. 3. 1935 Olomouc
122.
Fiedler, Jiří – historik, překladatel, redaktor, muzejník, znalec židovských památek v Československu.
P/Praha
Datum úmrtí: 31. 1. 2014 Praha 80. výročí narození
Datum narození: 4. 3. 1900 Přerov
123.
Libiger, Jan – učitel tance a společenské výchovy, archivář. P/Přerov, Praha
Datum úmrtí: 24. 6. 1967 Přerov
115. výročí narození
Datum narození: 5. 3. 1960 Olomouc
124.
Válka, Zbyněk - výtvarník, ilustrátor, publicista, spisovatel, pedagog. P/Olomouc
55. výročí narození
Datum narození: 5. 3. 1885 Úsov
125.
Zabloudil, Alois – malíř, účastník protinacistického odboje. P/Litovel, Praha
Datum úmrtí: 18. 5. 1942 Mauthausen (Rakousko)
130. výročí narození
Datum narození: 5. 3. 1900 Štěpánov
126.
Petr, Vladimír – astronom, zakladatel a předseda pobočky České astronomické společnosti
v Olomouci, zakladatel a první ředitel hvězdárny v Olomouci. P/Olomouc
Datum úmrtí: 20. 6. 1976 Olomouc 115. výročí narození
Datum narození: 5. 3. 1875 Unhošť u Kladna
127.
Wellner, Karel - malíř, grafik, ilustrátor, tvůrce ex libris, kunsthistorik, pedagog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 4. 6. 1926 Olomouc 140. výročí narození
Datum narození: 5. 3. 1915
128.
Mišák, Josef – zubní technik, odbojář, sokolský aktivista, popraven i s manželkou a synem
při druhém stanném právu. P/Olomouc
Datum úmrtí: 23. 6. 1942 Brno
100. výročí narození
Datum narození: 6. 3. 1925 Lhota u Nákla
129.
Olbert, Jaroslav - kulturní a vlastivědný pracovník, loutkář, kronikář obce Lhota nad Moravou.
P/Lhota nad Moravou, Přerov, Mohelnice, Náklo
Datum úmrtí: 25. 7. 1998 Olomouc 90. výročí narození
Datum úmrtí: 6. 3. 1960 Brodek u Přerova
130.
Kučerka, Metoděj - pedagog, starosta Sokola, člen Žerotína. P/Přerov, Olomouc
Datum narození: 30. 4. 1885 Tučín
130. výročí narození
55. výročí úmrtí
Datum narození: 8. 3. 1920 Uherské Hradiště
131.
Vaculková, Ida - výtvarnice, keramička. P/Olomouc
Datum úmrtí: 16. 10. 2003 Uherské Hradiště 95. výročí narození
Datum narození: 8. 3. 1880 Studénka u Nové Paky
132.
Drašar, Antonín - divadelní ředitel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 16. 12. 1939 Praha
135. výročí narození
Datum narození: 9. 3. 1845 Vlčice u Javorníka
133.
Müller, Willibald – spisovatel, redaktor, ředitel Studijní knihovny. P/Olomouc, Praha,
Vídeň (Rakousko)
Datum úmrtí: 8. 12. 1919 Jeseník
170. výročí narození
14
Datum úmrtí: 9. 3. 1905 Olomouc
134.
Kovařík, Jan – pedagog, kulturní pracovník, organizátor spolkového života. P/Olomouc
Datum narození: 11. 9. 1829 Vršce
110. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 9. 3. 1990 Olomouc
135.
Polák, Vlastimil Artur - básník, prozaik. P/Olomouc, Úsov
Datum narození: 3. 4. 1914 Úsov 25. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 9. 3. 1965 Olomouc
136.
Kratochvíl, František - pedagog, hudebník, publicista. P/Kroměříž, Příbor, Valašské Meziříčí, Olomouc
Datum narození: 28. 2. 1902 Kelč
50. výročí úmrtí
Datum narození: 10. 3. 1860 Měník
137.
Melhuba, Ignát - pedagog, sbormistr, sběratel lidových písní, folklorista, vydavatel. P/Olomouc,
Příbor, Senice na Hané, Střelice
Datum úmrtí: 21. 2. 1927 Olomouc 155. výročí narození
Datum úmrtí: 12. 3. 1940 Brno
138.
Mlčoch, Augustin - lékař, odborný spisovatel. P/Kroměříž
Datum narození: 27. 7. 1875 Kotojedy
140. výročí narození
75. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 3. 1870 Police u Zábřeha
139.
Hrubý, Josef - kněz, člen Družiny literární a umělecké. P/Náklo, Jívová, Štěpánov
Datum úmrtí: 22. 4. 1932 Šternberk
145. výročí narození
Datum narození: 13. 3. 1880 Brodek u Prostějova
140.
Macharáček, Josef - projektant, architekt. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 3. 11. 1943 Olomouc 135. výročí narození
Datum narození: 13. 3. 1925 Holice u Olomouce
141.
Kutra, Radoslav – malíř, grafik, autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby,
vysokoškolský pedagog, teoretik. P/Olomouc, Brno, Luzern (Švýcarsko)
90. výročí narození
Datum narození: 15. 3. 1925 Prostějov
142.
Coufal, Zdeněk - rozhlasový pracovník, televizní a dabingový režisér. P/Praha
Datum úmrtí: 12. 10. 2005 90. výročí narození
10. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 3. 1860 Krnov
143.
Zbořil, Alois – kapelník, včelař. P/Štěpánov
Datum úmrtí: 13. 5. 1921 Štěpánov
155. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 3. 1945 Praha
144.
Černý, Karel Valtr - herec, režisér, šéf činohry divadla v Olomouci. P/Ostrava, Olomouc
Datum narození: 12. 12. 1892 Praha
70. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 3. 1930 Přerov
145.
Zapletal, Vladislav - historik, archeolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 25. 9. 1993 Přerov
85. výročí narození
15
Datum narození: 17. 3. 1885 Prostějov
146.
Fiedler, Franz - malíř, fotograf. P/Prostějov
Datum úmrtí: 5. 2. 1956 Drážďany (Německo)
130. výročí narození
Datum úmrtí: 17. 3. 1620 Olomouc
147.
Jan Sarkander, svatý - duchovní, svatořečen v květnu 1995. P/Olomouc, Uničov, Charváty,
Zdounky, Boskovice, Holešov
Datum narození: 20. 12. 1576 Skočov (Polsko)
395. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 3. 1885 Velká Bystřice
148.
Reich, Edvard - vysokoškolský profesor, redaktor, autor učebnic, zemědělský odborník. P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 24. 5. 1943 u Zdounek (autohavárie)
130. výročí narození
Datum úmrtí: 18. 3. 1925 Prostějov
149.
Hoch, Jan - právník, politik, kulturní pracovník, starosta Sokola, předseda pěveckého spolku Orlice.
P/Olomouc, Prostějov
Datum narození: 21. 12. 1860 Hrubčice
155. výročí narození
90. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 18. 3. 1915 Kyjov
150.
Joklík, Severin - lékař, náčelník Sokola, vlastenec. P/Kyjov
Datum narození: 25. 8. 1857 Troubelice u Šternberka
100. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 20. 3. 1985 Olomouc
151.
Kubis, Miroslav - lékař, internista, vysokoškolský profesor, odborný publicista. P/Olomouc
Datum narození: 10. 5. 1933 Přerov
30. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 20. 3. 1665 Praha
152.
Krnowsky, Daniel – rektor univerzity a jezuitské koleje. P/Olomouc
Datum narození: 1608 Krnov
350. výročí úmrtí
Datum narození: 20. 3. 1875 Určice
153.
Konšel, Josef - duchovní, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel, lesní inženýr. P/Olomouc,
Brno, Kroměříž
Datum úmrtí: 18. 7. 1958 Velká Bystřice
140. výročí narození
Datum úmrtí: 22. 3. 1990 Washington (USA)
154.
Klimek, Adolf - právník, politik, poslanec. P/Zábřeh na Moravě
Datum narození: 17. 6. 1895 Nemile
120. výročí narození
25. výročí úmrtí
Datum narození: 22. 3. 1920 Brno
155.
Kundera, Ludvík - literární vědec, básník, dramatik, germanista, romanista, překladatel, editor,
vysokoškolský profesor. P/Brno, Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 17. 8. 2010 Boskovice 95. výročí narození
5. výročí úmrtí
Datum narození: 22. 3. 1910 Šklin (Rusko)
156.
Haken, Eduard - operní pěvec. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 12. 1. 1996 Praha
16
105. výročí narození
Datum narození: 22. 3. 1840 Přerov
157.
Zimek, Hugo - pedagog, hudebník. P/Přerov, Kroměříž
Datum úmrtí: 26. 11. 1902 Kroměříž
175. výročí narození
Datum úmrtí: 22. 3. 1865 Olomouc
158.
Kreiml, Franz - starosta města Olomouce. P/Olomouc
Datum narození: 26. 8. 1808 Olomouc 150. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 22. 3. 1880 Zlín
159.
Babička, Hynek - hudební kritik, literární kritik. P/Olomouc
Datum narození: 26. 10. 1855 Blatec
160. výročí narození
135. výročí úmrtí
Datum narození: 23. 3. 1820 Hulín
160.
Rozehnal, Bedřich Milota - redaktor, politik, poslanec, publicista, právník. P/Prostějov, Olomouc
Datum úmrtí: 6. 3. 1876 Kroměříž
195. výročí narození
Datum úmrtí: 23. 3. 1855 Náměšť na Hané
161.
Šenk, Antonín Bedřich - prozaik, spisovatel, redaktor, pedagog. P/Náměšť na Hané
Datum narození: 30. 11. 1796 Plumlov
160. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 25. 3. 2000 Olomouc
162.
Neoral, Lubomír - soudní lékař, odborný spisovatel, vysokoškolský profesor,
děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého, autor monografií, učebnic a skript. P/Vítkov, Olomouc
Datum narození: 31. 10. 1927 Olomouc 15. výročí úmrtí
Datum narození: 26. 3. 1925 Drahotuše
163.
Klíma, Bohuslav - archeolog, vysokoškolský pedagog. P/Brno, Předmostí
Datum úmrtí: 6. 2. 2000 Brno 90. výročí narození
15. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 26. 3. 1940 Lázně Bělohrad
164.
Čermák, Jan – pedagog, filolog, překladatel, odborný spisovatel, filatelista. P/Olomouc
Datum narození: 23. 5. 1854 Havlíčkův Brod
75. výročí úmrtí
Datum narození: 26. 3. 1920 Loštice
165.
Šilberský, Hugo - malíř, ilustrátor, grafik. P/Loštice, Mohelnice, Zábřežsko
Datum úmrtí: 18. 12. 1974 Loštice 95. výročí narození
Datum úmrtí: 27. 3. 1920 Přerov
166.
Levý, František - historik, vlastivědný spisovatel. P/Přerov
Datum narození: 17. 11. 1844 Rakovník
95. výročí úmrtí
Datum narození: 27. 3. 1920 Police u Úsova
167.
Novák, Bořivoj - zoolog, antropolog, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel. P/Zábřeh, Litovel, Brno, Mohelnice, Plumlov, Vřesovice, Olomouc
Datum úmrtí: 13. 2. 2002 Olomouc
95. výročí narození
Datum úmrtí: 27. 3. 1750 Praha
168.
Roller, Jan – rektor univerzity a jezuitské koleje, duchovní. P/Olomouc, Praha
Datum narození: 13. 11. 1678 Lanškroun
265. výročí úmrtí
17
Datum úmrtí: 27. 3. 1990 Prostějov
169.
Kopečný, František - jazykovědec, bohemista, slavista, dialektolog, etymolog, vysokoškolský
pedagog. P/Olomouc, Prostějov, Brno
Datum narození: 4. 10. 1909 Určice
25. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 28. 3. 1900 Brumov
170.
Pluskal-Moravičanský, František - odborný spisovatel, přírodovědec, lékař, geolog. P/Olomouc,
Loštice
Datum narození: 29. 1. 1811 Moravičany
115. výročí úmrtí
Datum narození: 29. 3. 1900 Prostějov
171.
Wolker, Jiří - básník, prozaik, dramatik. P/Prostějov, Svatý Kopeček u Olomouce
Datum úmrtí: 3. 1. 1924 Prostějov
115. výročí narození
Datum narození: 29. 3. 1930 Olomouc
172.
Březinová, Miluše - spisovatelka, básnířka, výtvarnice, nakladatelka, pedagožka. P/Olomouc
85. výročí narození
Datum narození: 30. 3. 1900 Vyškov
173.
Štědroň, Vladimír - skladatel, pianista, violista, varhaník, dirigent, sbormistr, hudební pedagog,
vysokoškolský pedagog, soudce. P/Vyškov, Brno
Datum úmrtí: 12. 12. 1982 Brno
115. výročí narození
DUBEN
Datum úmrtí: 1. 4. 1985 Praha
174.
Matoušek, Miloslav – lékař, gynekolog, vysokoškolský profesor, sociolog, diplomat, autor odborných
publikací. P/Olomouc
Datum narození: 29. 8. 1900 Domažlice
115. výročí narození
30. výročí úmrtí
Datum narození: 2. 4. 1860 Kokory
175.
Bartoník, František - pedagog, včelař, pomolog, odborný publicista. P/Přerov, Hrabová
Datum úmrtí: 20. 7. 1929 Místek
155. výročí narození
Datum narození: 2. 4. 1900 Kroměříž
176.
Blažek, Vilém - varhaník, skladatel, sbormistr, hudební pedagog. P/Kroměříž, Zlín, Brno
Datum úmrtí: 7. 12. 1974 Brno
115. výročí narození
Datum úmrtí: 2. 4. 1915 Přerov
177.
Vaněk, Ferdinand - pedagog, sbormistr, dirigent, filolog, spisovatel. P/Olomouc, Přerov
Datum narození: 28. 11. 1879 Olomouc 100. výročí úmrtí
Datum narození: 2. 4. 1875 Plumlov
178.
Jiřík, Emil - pedagog, hudební pedagog, hudebník. P/Bystročice, Příbor
Datum úmrtí: 27. 3. 1922 Olomouc 140. výročí narození
Datum narození: 2. 4. 1930 Praha
179.
Koval, Libor – básník, filolog, kněz. P/Frýdek, Olomouc
Datum úmrtí: 28. 12. 2003 Freiburg (Německo) 18
85. výročí narození
Datum úmrtí: 3. 4. 1925 Prostějov
180.
Tušek, Antonín - sbormistr, houslista, varhaník, hudební pedagog. P/Prostějov
Datum narození: 31. 10. 1855 Praha
160. výročí narození
90. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 4. 1945 Praha
181.
Kožušník, Václav – emeritní ředitel Moravského divadla. P/Ostrava, Brno, Opava, Olomouc
70. výročí narození
Datum úmrtí: 3. 4. 1920 Olomouc
182.
Gottwald, Adolf - jazykovědec, překladatel, redaktor. P/Olomouc
Datum narození: 16. 1. 1870 Horka nad Moravou
145. výročí narození
95. výročí úmrtí
Datum narození: 4. 4. 1885 Hranice
183.
Hanslian, Alois - veterinář, vysokoškolský profesor, odborný publicista. P/Lipník nad Bečvou, Praha,
Vídeň
Datum úmrtí: 30. 10. 1948 Brno
130. výročí narození
Datum narození: 4. 4. 1850 Přerov
184.
Tropper, Fratišek - starosta města Přerova, pekař. P/Přerov
Datum úmrtí: 14. 9. 1912 Přerov
165. výročí narození
Datum úmrtí: 5. 4. 1970 Svatý Kopeček u Olomouce
185.
Řehák, Antonín - malíř, kreslíř, art brut. P/Svatý Kopeček u Olomouce, Chválkovice
Datum narození: 17. 1. 1902 Svatý Kopeček u Olomouce
45. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 5. 4. 1975 Praha
186.
Černý, Walter - ornitolog, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc, Praha
Datum narození: 5. 11. 1905 Hamburk (Německo)
110. výročí narození
40. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 4. 1905 Kutná Hora
187.
Fetter, Vojtěch - antropolog, vysokoškolský profesor, autor učebnic. P/Olomouc
Datum úmrtí: 26. 9. 1971 Praha
110. výročí narození
Datum úmrtí: 7. 4. 1970 Brno
188.
Richter, Václav - kunsthistorik, vysokoškolský profesor. P/Olomouc
Datum narození: 30. 8. 1900 Třešť
115. výročí narození
45. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 4. 1935 Štěpánov
189.
Kráčmar, Jiří - právník, publicista, překladatel, spisovatel, redaktor. P/Štěpánov, Olomouc, Šternberk,
Troubelice
Datum úmrtí: 2. 10. 2006 Rhodos (Řecko)
80. výročí narození
Datum úmrtí: 7. 4. 1910 Fayetteville (Texas, USA)
190.
Chromčík, Josef – kněz, misionář. P/Lichnov
Datum narození: 25. 1. 1845 Olomouc
170. výročí narození
105. výročí úmrtí
Datum narození: 8. 4. 1950 Brno
191.
Vodička, Leo Marian - operní pěvec, pěvecký pedagog. P/Praha, Brno, Olomouc
65. výročí narození
19
Datum narození: 8. 4. 1915 Prostějov
192.
Kraus, Vilém - malíř, grafik, keramik. P/Prostějov
Datum úmrtí: 3. 8. 1998 Prostějov
100. výročí narození
Datum narození: 9. 4. 1900 Střížov
193.
Skokánek, Jan - odbojář, zpravodajský důstojník, politický vězeň. P/Olomouc, Velký Týnec,
Velká Bystřice, Grygov
Datum úmrtí: 22. 1. 1944 Vratislav (Polsko)
115. výročí narození
Datum narození: 9. 4. 1885 Drnholec
194.
Matula, Antonín – pedagog, prozaik, redaktor. P/Přerov
Datum úmrtí: 21. 1. 1953 Praha
130. výročí narození
Datum narození: 10. 4. 1925 Vídeň (Rakousko)
195.
Doubravský, Petr - dirigent, skladatel. P/Ostrava, Olomouc
Datum úmrtí: 31. 3. 2004 Liberec 90. výročí narození
Datum úmrtí: 10. 4. 1910 Praha
196.
Drtil, Artuš - básník, literární historik, redaktor. P/Zábřeh, Úsov, Šumperk
Datum narození: 6. 1. 1885 Klopina
130. výročí narození
105. výročí úmrtí
Datum narození: 10. 4. 1880 Otinoves
197.
Studnář, František - právník, mecenáš, okresní hejtman, sběratel starožitností. P/Olomouc, Prostějov,
Sudkov, Ostrava, Brno, Zábřeh
Datum úmrtí: 22. 8. 1969 Praha
135. výročí narození
Datum narození: 11. 4. 1810 Loučky u Bruntálu
198.
Kutschker, Johann Baptist Rudolf - duchovní, teolog, vysokoškolský pedagog, rektor univerzity,
vídeňský arcibiskup. P/Opava, Olomouc, Vídeň
Datum úmrtí: 27. 1. 1881 Vídeň (Rakousko)
205. výročí narození
Datum narození: 12. 4. 1895 Olomouc
199.
Kolář, Josef - legionář, odbojář. P/Litoměřice, Litovel, Lučenec
Datum úmrtí: 2. 11. 1944 Vratislav (Polsko)
120. výročí narození
Datum narození: 13. 4. 1905 Boskovice
200.
Vodáček, Adolf - typograf, bibliofil, vlastivědný pracovník, člen Vlastivědné společnosti muzejní
v Olomouci. P/Boskovice, Přerov, Vyškov, Olomouc
Datum úmrtí: 1. 2. 1998 Olomouc 110. výročí narození
Datum narození: 14. 4. 1925 Brno
201.
Trávníček, Dušan - geograf, biogeograf, historik, vysokoškolský pedagog, tvůrce map, spisovatel.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 12. 4. 1996 Brno
90. výročí narození
Datum narození: 15. 4. 1920 Olomouc
202.
Chlup, Vít - dirigent, hudební pedagog. P/Olomouc, Prostějov, Kroměříž
Datum úmrtí: 24. 2. 1995 Praha 95. výročí narození
20. výročí úmrtí
20
Datum úmrtí: 16. 4. 1955 Olomouc
203.
Fürst, Josef – pedagog, přírodovědec, speleolog, odborný publicista, překladatel. P/Litovel, Praha, Opava, Olomouc, Velká Bystřice
Datum narození: 17. 6. 1878 Praha
60. výročí úmrtí
Datum narození: 16. 4. 1930 Mohelnice
204.
Kokta, Zdeněk - právník, divadelní ochotník, dramaturg, redaktor, odborný publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 14. 5. 1986 Olomouc
85. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 4. 1940 Slavkov u Brna
205.
Procházka, Alois - pedagog, archeolog, vlastivědný pracovník, odborný publicista, sběratel lidových
pověstí. P/ Slavkov, Vyškovsko
Datum narození: 18. 5. 1875 Lomnice u Tišnova
140. výročí narození
75. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 17. 4. 1540 Olomouc
206.
Thurzo, Stanislav – humanista, propagátor knih a češtiny, olomoucký biskup. P/Olomouc
Datum narození: 1470 Krakov (Polsko)
545. výročí narození
475. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 4. 1880 Třebčín
207.
Mlčoch, Rudolf - ministr, politik, redaktor. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 8. 4. 1948 Praha
135. výročí narození
Datum narození: 17. 4. 1960 Olomouc
208.
Šmoldasová, Jarmila - lékařka, psychiatrička, adiktoložka. P/Olomouc
55. výročí narození
Datum narození: 19. 4. 1915 Zábřeh na Moravě
209.
Málek, Prokop - chirurg, vysokoškolský profesor, ředitel IKEM, odborný spisovatel, redaktor,
autor patentů. P/Praha
Datum úmrtí: 30. 9. 1992 Praha
100. výročí narození
Datum narození: 19. 4. 1920 Vyškov
210.
Nožířová, Jiřina – sportovkyně, házenkářka. P/Vyškov, Olomouc
Datum úmrtí: 5. 9. 2007 Olomouc 95. výročí narození
Datum narození: 19. 4. 1845 Brušperk
211.
Pinkava, František - pedagog, vlastivědný pracovník, duchovní, spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 15. 11. 1907 Olomouc 170. výročí narození
Datum narození: 19. 4. 1905 Prostějov
212.
Mathon, Karel - lékař, neurolog, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel. P/Brno
Datum úmrtí: 15. 8. 1971 Praha
110. výročí narození
Datum narození: 20. 4. 1915 Velký Týnec
213.
Bečák, Jan Rudolf - etnograf, muzeolog, národopisec, zemědělský inženýr.
P/Rožnov pod Radhoštěm, Olomouc
Datum úmrtí: 1. 1. 1987 Velký Týnec
100. výročí narození
Datum narození: 20. 4. 1920 Daskabát
214.
Enenkl, Vladimír – profesor katedry termodynamiky VUT Brno, prorektor VUT, autor vědeckých
publikací, konzultant pro jadernou energetiku. P/Napajedla, Brno
Datum úmrtí: 2. 8. 1991 Brno
95. výročí narození
21
Datum úmrtí: 21. 4. 1900 Vídeň (Rakousko)
215.
Jahn, Wilhelm - ředitel opery ve Vídni. P/Vídeň, Olomouc
Datum narození: 24. 11. 1835 Dvorce
180. výročí narození
115. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 21. 4. 1935 Přerov
216.
Neoral, Josef - pedagog, historik, filolog, autor prací o moravských nářečích. P/Přerov
Datum narození: 13. 6. 1852 Bohuslavice
80. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 22. 4. 1935 Praha
217.
Machát, František – geograf, kartograf, autor učebnic, vysokoškolský pedagog, redaktor. P/Olomouc,
Praha
Datum narození: 25. 12. 1876 Horka nad Moravou
80. výročí úmrtí
Datum narození: 22. 4. 1865 Chlumec u Hluboké nad Vltavou
218.
Cvach, František - dirigent, vojenský kapelník. P/Olomouc, Šumperk
Datum úmrtí: 22. 1. 1934 Žilina (Slovensko)
150. výročí narození
Datum narození: 22. 4. 1895 Leština
219.
Linhart, Jan - pedagog, odbojář. P/Cotkytle, Ruda na Moravě, Litovel
Datum úmrtí: 21. 12. 1944 Vratislav (Polsko)
120. výročí narození
Datum narození: 23. 4. 1930 Přerov
220.
Klabazňa, Jaroslav - fyzik, optik, vysokoškolský pedagog, autor učebnic, výzkumný pracovník.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 15. 6. 1993 Přerov
85. výročí narození
Datum narození: 23. 4. 1915 Hroznová Lhota
221.
Šantavý, František – lékař, odborný spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 27. 3. 1983 Olomouc
100. výročí narození
Datum narození: 24. 4. 1890 Zvole u Zábřeha
222.
Hoplíček, František - malíř, grafik, výtvarný pedagog, sportovec. P/Litovel, Olomouc
Datum úmrtí: 13. 4. 1946 Olomouc 125. výročí narození
Datum narození: 25. 4. 1855 Laškov
223.
Sloupský, Josef - pedagog, historik, odborný spisovatel. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 8. 5. 1941 Kroměříž
160. výročí narození
Datum úmrtí: 27. 4. 1935 Olomouc
224.
Votruba, František - lékař, ředitel Zemské nemocnice v Olomouci, vysokoškolský pedagog,
odborný spisovatel, předseda Družstva českého divadla v Olomouci. P/Olomouc
Datum narození: 27. 6. 1873 Praha
80. výročí úmrtí
Datum narození: 27. 4. 1900 Holešov
225.
Uherek, Richard - malíř. P/Přerovsko
Datum úmrtí: 31. 3. 1974 Hranice 115. výročí narození
Datum narození: 28. 4. 1875 Fryšták
226.
Kamenář, Jan - pedagog, překladatel, publicista, redaktor. P/Kroměříž, Přerov, Prostějov,
Vyškov, Brno
Datum úmrtí: 1. 3. 1952 Brno
140. výročí narození
22
Datum narození: 28. 4. 1935 Olšany u Šumperka
227.
Valouch, František - literární historik, teoretik a kritik, básník, publicista, editor, vysokoškolský
pedagog. P/Olomouc 80. výročí narození
Datum úmrtí: 28. 4. 1900 Olomouc
228.
Engel, Josef von - starosta města Olomouce. P/Olomouc
Datum narození: 19. 1. 1830 Bratislava (Slovensko)
185. výročí narození
115. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 29. 4. 1955 Přerov
229.
Matzenauer, Jaroslav - muzeolog, archivář, odborný publicista. P/Přerov
Datum narození: 23. 2. 1903 Přerov
60. výročí úmrtí
Datum narození: 30. 4. 1905 Litovel
230.
Pospíšil, Rudolf - technik, numismatik, odborný publicista, člen Vlastivědné společnosti muzejní
v Olomouci. P/Olomouc
Datum úmrtí: 23. 9. 1977 Olomouc 110. výročí narození
Datum úmrtí: 30. 4. 1905 Prostějov
231.
Wait, Josef - starosta města Prostějova, národohospodářský pracovník. P/Prostějov
Datum narození: 29. 8. 1845 Rakovník
170. výročí narození
110. výročí úmrtí
KVĚTEN
Datum narození: 1. 5. 1935 Litovel
232.
Kučera, Zdeněk – malíř, ilustrátor, sochař, vysokoškolský profesor. P/Olomouc, Havířov
80. výročí narození
Datum úmrtí: 1. 5. 1975 Soběsuky
233.
Procházka, Alois Vítězslav - básník, spisovatel, knihovník, kronikář, osvětový pracovník. P/Soběsuky,
Prostějov
Datum narození: 18. 7. 1902 Žárovice
40. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 1. 5. 2005 Prostějov
234.
Eliáš, Bohuslav – historik, regionální spisovatel, překladatel, prozaik, vysokoškolský pedagog.
P/Olomouc, Kojetín, Brno, Kostelec na Hané, Praha, Prostějov
Datum narození: 6. 1. 1920 Brno
95. výročí narození
10. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 2. 5. 1945 Olomouc (popraven)
235.
Kokojan, Hynek - voják, odbojář, účastník přerovského povstání. P/Přerov
Datum narození: 29. 5. 1895 Horní Loučky
120. výročí narození
70. výročí úmrtí
Datum narození: 2. 5. 1885 Vlachovice
236.
Trčka, František – redaktor Našince. P/Olomouc
Datum úmrtí: 30. 10. 1929 Olomouc 130. výročí narození
Datum úmrtí: 2. 5. 1945 Olomouc (popraven)
237.
Machovec, Jan - pedagog, odborný publicista, odbojář, účastník přerovského povstání. P/Přerov
Datum narození: 16. 5. 1895 Cerhonice
120. výročí narození
70. výročí úmrtí
23
Datum úmrtí: 2. 5. 1945 Terezín
238.
Reiss, Otakar – lékař, ředitel léčebny dětské tuberkulózy v Šumperku. P/Šumperk
Datum narození: 24. 9. 1890 Jindřichův Hradec
125. výročí narození
70. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 5. 1815 Uherské Hradiště
239.
Enders, Johann Nepomuk - nakladatel, spisovatel, redaktor. P/Nový Jičín
Datum úmrtí: 11. 3. 1877 Nový Jičín
200. výročí narození
Datum úmrtí: 3. 5. 1915 Gorlice (Polsko)
240.
Schubert, Richard Johann - geolog, paleontolog. P/Vídeň, Olomouc, Praha
Datum narození: 18. 12. 1876 Mohelnice
100. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 5. 1930 Jihlava
241.
Habermann, Alfred - umělecký kovář, pedagog, jeden ze zakladatelů kovářského sympozia Hefaiston.
P/Helfštýn
Datum úmrtí: 28. 4. 2008 Ybbsitz (Rakousko)
85. výročí narození
Datum narození: 7. 5. 1895 Nová Říše
242.
Sedlák, Josef Marcel - básník, prozaik, pedagog. P/Olomouc, Velké Meziříčí
Datum úmrtí: 26. 10. 1964 Olomouc
120. výročí narození
Datum narození: 7. 5. 1885 Obřany
243.
Kratina, Ferdinand - pedagog, psycholog, překladatel. P/Kroměříž, Olomouc, Telč
Datum úmrtí: 14. 12. 1944 Brno
130. výročí narození
Datum úmrtí: 7. 5. 1975 Olomouc
244.
Obšil, Karel - agronom, historik, regionální publicista. P/Litovel, Brno, Olomouc
Datum narození: 8. 3. 1914 Litovel
40. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 5. 1875 Senička
245.
Martinčík, Richard - typograf, sběratel pověstí, autor povídek, bibliofil, publicista. P/Olomouc, Přerov
Datum úmrtí: 21. 12. 1959 Přerov
140. výročí narození
Datum narození: 7. 5. 1945 Přerov
246.
Veřmiřovská, Marie – loutkářka, pedagožka. P/Olomouc, Přerov
70. výročí narození
Datum narození: 7. 5. 1875 Kojetín
247.
Motal, Antonín - hudebník, houslista, vojenský kapelník, sbormistr, dirigent. P/Olomouc
Datum úmrtí: 9. 4. 1934 Brno
140. výročí narození
Datum úmrtí: 8. 5. 1885 Brno
248.
Křížkovský, Pavel Karel - skladatel, pedagog, kněz. P/Olomouc, Brno, Jamnice, Opava
Datum narození: 9. 1. 1820 Holasovice
195. výročí narození
130. výročí úmrtí
Datum narození: 8. 5. 1870 Praha
249.
Gedenk, Josef - dirigent, vojenský kapelník, skladatel. P/Olomouc, Šumperk
Datum úmrtí: 3. 9. 1929 Paseka
145. výročí narození
Datum narození: 8. 5. 1945 Modrá u Uherského Hradiště
250.
Pojsl, Miloslav - historik, spisovatel, vysokoškolský profesor. P/Olomouc
70. výročí narození
24
Datum narození: 8. 5. 1855 Písek
251.
Štětka, Tomáš - malíř, ilustrátor, pedagog. P/Prostějov
Datum úmrtí: 4. 5. 1918 Písek
160. výročí narození
Datum úmrtí: 9. 5. 1685 Bissone (Švýcarsko)
252.
Tencalla, Carpoforo – malíř fresek. P/Olomouc, Kroměříž, Pasov (Německo)
Datum narození: 10. 9. 1623 Bissone (Švýcarsko)
330. výročí úmrtí
Datum narození: 9. 5. 1845 Kroměříž
253.
Ludwig, Mořic - sbormistr, kapelník, varhaník. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 5. 2. 1907 Vidnava
170. výročí narození
Datum narození: 9. 5. 1900 Praha
254.
Májová, Jarmila - herečka. P/Olomouc, Ostrava
Datum úmrtí: 23. 2. 1982 Praha
115. výročí narození
Datum úmrtí: 10. 5. 1945 Svitavy
255.
Fritscher, Karl - kněz, politik, senátor. P/Svitavy, Olomouc
Datum narození: 28. 7. 1875 Mohelnice
140. výročí narození
70. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 5. 1905 Zelov (Polsko)
256.
Jersák, Jan - pedagog, historik, diplomat. P/Šumperk
Datum úmrtí: 26. 12. 1984 Praha
110. výročí narození
Datum narození: 14. 5. 1880 Radslavice u Přerova
257.
Dostalík, Jaroslav - divadelní režisér, sbormistr, starosta města Přerova. P/Přerov, Přerovsko
Datum úmrtí: 2. 2. 1943 Osvětim (Polsko)
135. výročí narození
Datum úmrtí: 15. 5. 1970 Olomouc
258.
Sobota, Jaroslav - operní pěvec. P/Brno, Olomouc
Datum narození: 12. 1. 1903 Holešov
45. výročí úmrtí
Datum narození: 16. 5. 1915 Holice u Olomouce
259.
Heinc, Antonín - lékař, oftalmolog, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 24. 8. 1983 Olomouc 100. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 5. 1970 Darmstadt (Německo)
260.
Strnad, Anton - lékař, vlastivědný pracovník, redaktor, vydavatel. P/Šumperk, Sobotín
Datum narození: 22. 3. 1895 Šumvald
120. výročí narození
45. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 16. 5. 1985 Olomouc
261.
Hub, Jan - dirigent, sbormistr, hudební pedagog, houslista, zpěvák. P/Olomouc, Šumperk
Datum narození: 11. 3. 1901 Horní Studénky
30. výročí úmrtí
Datum narození: 16. 5. 1910 Vídeň (Rakousko)
262.
Keprt, Engelbert - fyzik, optik, vysokoškolský profesor. P/Přerov, Olomouc
Datum úmrtí: 2. 9. 1974 Olomouc 105. výročí narození
Datum narození: 17. 5. 1915 Holešov
263.
Simonides, Jaroslav – překladatel, spoluzakladatel Společnosti Fryderyka Chopina. P/Holešov
Datum úmrtí: 25. 5. 1996 Praha 100. výročí narození
25
Datum narození: 17. 5. 1950 Olomouc
264.
Hogel, Pavel - malíř, grafik. P/Olomouc
65. výročí narození
Datum úmrtí: 17. 5. 1960 Přerov
265.
Vanýsek, Rudolf - pedagog, vlastivědný pracovník, komeniolog, dramatik, režisér, literární a výtvarný
kritik, malíř. P/Velký Týnec, Tovačov, Přerov
Datum narození: 20. 4. 1879 Velký Týnec
55. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 17. 5. 1895 Vídeň (Rakousko)
266.
Gutmann, Wilhelm Isak Wolf – podnikatel, mecenáš, prezident židovské obce ve Vídni. P/Orlová,
Moravská Ostrava
Datum narození: 18. 8. 1826 Lipník nad Bečvou
120. výročí úmrtí
Datum narození: 18. 5. 1875 Ivanovice na Hané
267.
Wiedermann, Vojtěch - pedagog, sbormistr. P/Kroměříž, Vyškov
Datum úmrtí: 3. 11. 1934 Dědice
140. výročí narození
Datum narození: 18. 5. 1870 Žerotín u Uničova
268.
Lukeš, Josef - právník, politik, senátor, soudce, odborný publicista. P/Přerov, Olomouc, Uničov,
Bohumín, Opava, Ostrava, Frýdek-Místek
Datum úmrtí: 4. 7. 1956 Opava
145. výročí narození
Datum úmrtí: 18. 5. 1950 Měrotín
269.
Juráš, Vladimír - pedagog, varhaník, skladatel. P/Olomouc, Rychnov nad Kněžnou, Brno,
Senice na Hané, Vilémov, Měrotín
Datum narození: 4. 4. 1872 Unčovice
65. výročí úmrtí
Datum narození: 19. 5. 1775 Hudlice
270.
Jungmann, Antonín Jan - lékař, český vydavatel, překladatel, odborný spisovatel.
P/Lipník nad Bečvou, Napajedla
Datum úmrtí: 10. 4. 1854 Praha
240. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 5. 1970 Praha
271.
Schenk, Antonín – právník, osobní sekretář prezidenta Masaryka. P/Praha
Datum narození: 23. 12. 1896 Svatý Kopeček u Olomouce
45. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 5. 1935 Hranice
272.
Budík, Miloslav - hudební pedagog, básník, vlastivědný pracovník. P/Litovel,
Svatý Kopeček u Olomouce
Datum úmrtí: 23. 4. 1999 Olomouc
80. výročí narození
Datum narození: 21. 5. 1855 Cholina
273.
Smyčka, Jan - lékař, historik, kronikář, muzejní pracovník, národopisný pracovník, publicista.
P/Olomouc, Cholina, Litovel
Datum úmrtí: 15. 10. 1927 Litovel
160. výročí narození
Datum narození: 21. 5. 1900 Morkovice
274.
Zapletal, Vladimír - lékař, vlastivědný pracovník, muzeolog, historik, odborný publicista.
P/Boskovice, Brno, Kroměříž, Olomouc, Tišnov
Datum úmrtí: 11. 2. 1983 Brno
115. výročí narození
26
Datum narození: 21. 5. 1920 Kyjov
275.
Švabík, Vladimír - herec, divadelní ředitel. P/Olomouc, Uherské Hradiště, Šumperk, Kolín, Praha,
Moravský Krumlov
Datum úmrtí: 2. 3. 1992 Praha
95. výročí narození
Datum narození: 22. 5. 1950 Horní Štěpánov
276.
Šmíd, Miroslav - archeolog, malíř. P/Prostějov
65. výročí narození
Datum narození: 22. 5. 1780 Rudoltice u Libavé
277.
Rudolf, Jan - duchovní, pomolog, pedagog. P/Štěpánov, Štarnov, Velehrad
Datum úmrtí: 30. 8. 1838 Uherské Hradiště
235. výročí narození
Datum úmrtí: 23. 5. 1925 Olomouc
278.
Ambros, Julius - právník, spisovatel, starosta Sokola. P/Olomouc
Datum narození: 13. 4. 1855 Hradčany u Kojetína
Datum narození: 23. 5. 1895 Rakovník
279.
Křikava, Josef - operní pěvec. P/Olomouc
Datum úmrtí: 9. 4. 1981 Praha
Datum narození: 25. 5. 1935 Hořelice
280.
Bibrlík, Jiří - tanečník, sólista baletu. P/Olomouc
Datum úmrtí: 12. 6. 1988 Beroun
160. výročí narození
90. výročí úmrtí
120. výročí narození
80. výročí narození
Datum narození: 25. 5. 1870 Nivnice
281.
Prager, Ferdinand - pedagog, regionální publicista, kulturní pracovník. P/Olomouc, Kroměříž,
Uherský Brod
Datum úmrtí: 30. 12. 1938 Uherský Brod
145. výročí narození
Datum narození: 25. 5. 1860 Kostelec u Holešova
282.
Doležal, Jan - pedagog, národopisný pracovník. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 20. 1. 1924 Kroměříž
155. výročí narození
Datum narození: 26. 5. 1880 Prosetín
283.
Fiala, Ladislav – pedagog, jeden ze zakladatelů sociální demokracie na severní Moravě. P/Zábřeh,
Šumperk
Datum úmrtí: 5. 2. 1931 Chotěboř
135. výročí narození
Datum narození: 27. 5. 1890 Přerov
284.
Hrbáček, Jindřich - sbormistr, skladatel, dirigent, vydavatel, redaktor, houslista. P/Přerov
Datum úmrtí: 13. 9. 1964 Přerov
125. výročí narození
Datum narození: 28. 5. 1870 Prostějov
285.
Otáhal, Vilém - pedagog, starosta města Prostějova, vlastivědný spisovatel, správce muzea.
P/Prostějov
Datum úmrtí: 16. 10. 1954 Prostějov
145. výročí narození
Datum narození: 29. 5. 1845 Hředle, okres Beroun
286.
Sudík, František Josef - novinář, redaktor, divadelník. P/Olomouc
Datum úmrtí: 26. 9. 1906 Praha
170. výročí narození
27
Datum úmrtí: 31. 5. 1915 Prostějov
287.
Ambros, Ezechiel - skladatel, sbormistr, varhaník, hudební pedagog. P/Kroměříž, Prostějov
Datum narození: 8. 12. 1861 Kavriánov u Šaratic
100. výročí úmrtí
ČERVEN
Datum narození: 1. 6. 1940 Ostrava-Zábřeh
288.
Vacek, Zdeněk – malíř, grafik, fotograf, filmař. P/Olomouc
75. výročí narození
Datum úmrtí: 3. 6. 1945 Vyškov
289.
Skalický, Karel – keramik, lidový džbánkař, poslední mistr toufarský ve Vyškově. P/Vyškov
Datum narození: 8. 1. 1867 Vyškov
70. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 4. 6. 1965 Olomouc
290.
Ketman, Miroslav - malíř. P/Olomouc, Zlín
Datum narození: 10. 10. 1927 Spytihněv
50. výročí úmrtí
Datum narození: 4. 6. 1885 Odrlice
291.
Vaněk, Karel - kulturní pracovník, divadelní ochotník, organizátor divadla, majitel kina. P/Litovel
Datum úmrtí: 14. 8. 1949 Litovel
130. výročí narození
Datum narození: 4. 6. 1935 Milevsko
292.
Šanda, Jaroslav - hudebník, houslista, člen Moravské filharmonie. P/Olomouc
80. výročí narození
Datum narození: 4. 6. 1935 Praha
293.
Tajovský, Ladislav - tanečník, choreograf. P/Olomouc
Datum úmrtí: 21. 1. 1990 Praha 80. výročí narození
25. výročí úmrtí
Datum narození: 5. 6. 1885 Skaštice u Kroměříže
294.
Pospíšil, František - etnograf, muzejník, pedagog, publicista. P/Kroměříž, Přerov, Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 26. 4. 1958 Bolešov u Ilavy (Slovensko)
130. výročí narození
Datum narození: 6. 6. 1920 Kaňovice
295.
Vlček, Josef - žurnalista, publicista, překladatel. P/Olomouc 95. výročí narození
Datum narození: 7. 6. 1885 Ivanovice na Hané
296.
Župka, František Cyril - knihovník, básník, beletrista. P/Prostějov
Datum úmrtí: 3. 4. 1964 Kostelec na Hané
130. výročí narození
Datum úmrtí: 9. 6. 1910 Olomouc
297.
Petzoldová-Rubešová, Božena - operní pěvkyně, členka kuratoria Pöttingea. P/Olomouc, Plzeň
Datum narození: 4. 4. 1850 Potštýn
165. výročí narození
105. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 9. 6. 1935 Olomouc
298.
Minařík, Karel - astronom, pedagog, fyzik, matematik. P/Olomouc, Přerov, Kroměříž
Datum narození: 20. 9. 1856 Přerov
80. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 9. 6. 1980 Mnichov (Německo)
299.
Zischka, Rudolf - německý antifašista. P/Šternberk, Šumperk
Datum narození: 22. 7. 1895 Most
28
120. výročí narození
35. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 10. 6. 1955 Brno
300.
Ambros, Emanuel - hudební pedagog, hudební kritik, skladatel. P/Olomouc, Prostějov, Jevíčko, Praha,
Ostrava, Brno
Datum narození: 26. 9. 1885 Kroměříž
130. výročí narození
60. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 10. 6. 1945 Praha
301.
Doležil, Hubert - pedagog, skladatel, sbormistr, odborný spisovatel, hudební kritik. P/Olomouc, Praha
Datum narození: 25. 10. 1876 Velké Kunčice pod Ondřejníkem
70. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 11. 6. 1935 Svatý Kopeček u Olomouce
302.
Derka, Jan Nepomuk - nakladatel, odborný spisovatel. P/Svatý Kopeček u Olomouce
Datum narození: 16. 5. 1864 Samotišky
80. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 6. 1825 Budětsko
303.
Tilšer, František - geometr, filozof, politik, univerzitní profesor, odborný spisovatel, komeniolog.
P/Olomouc, Louky
Datum úmrtí: 5. 2. 1913 Praha
190. výročí narození
Datum narození: 12. 6. 1845 Hradec Králové
304.
Štandera, Antonín - divadelní ředitel, herec, zakladatel divadelní společnosti. P/Prostějov
Datum úmrtí: 22. 4. 1906 Prostějov
170. výročí narození
Datum narození: 12. 6. 1845 Pačlavice
305.
Kříž, František Otto - lodní důstojník, cestovatel, účastník rakouské výpravy k severnímu pólu.
P/Vídeň, Terst, Země Františka Josefa
Datum úmrtí: 16. 3. 1874 Země Františka Josefa (dnes Rusko, Archangelská oblast)
170. výročí narození
Datum narození: 12. 6. 1910 Vysoké Mýto
306.
Cejp, Ladislav - filolog, anglista, vysokoškolský profesor, odborný publicista, překladatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 11. 9. 1959 Olomouc 105. výročí narození
Datum narození: 12. 6. 1930 Brno
307.
Bistřický, Jan – historik, vysokoškolský pedagog, archivář, odborný publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 21. 10. 2008 Dačice u Jindřichova Hradce
85. výročí narození
Datum narození: 12. 6. 1880 Senička u Litovle
308.
Lakomý, Antonín - pedagog, filolog, překladatel, vydavatel, odborný spisovatel. P/Senice, Olomouc
Datum úmrtí: 29. 9. 1928 Moravská Ostrava
135. výročí narození
Datum narození: 13. 6. 1795 Medlov
309.
Schindler, Anton Felix – dirigent, první Beethovenův životopisec, hudební spisovatel, houslista,
hudební pedagog. P/Olomouc, Konice, Brno
Datum úmrtí: 16. 1. 1864 Bockenheim (Německo)
220. výročí narození
Datum úmrtí: 14. 6. 1960 Olomouc
310.
Jemelka, Miloslav - malíř, kreslíř, grafik, krajinář. P/Olomouc
Datum narození: 22. 8. 1925 Olomouc 90. výročí narození
55. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 14. 6. 1985 Praha
311.
Popelová, Jiřina - filozofka, vysokoškolská profesorka, první žena rektorka Univerzity Palackého,
odborná spisovatelka. P/Olomouc, Břeclav, Strážnice
Datum narození: 29. 2. 1904 Praha
30. výročí úmrtí
29
Datum narození: 15. 6. 1920 Hluboká nad Vltavou
312.
Eremiáš, Václav – operní pěvec. P/Olomouc
Datum úmrtí: 18. 7. 1984 Hluboká nad Vltavou
95. výročí narození
Datum narození: 15. 6. 1915 St. Pölten (Rakousko)
313.
Mazal, Emil - vědecký pracovník, chemik, sportovec. P/Šumperk, Zlín
Datum úmrtí: 3. 5. 1943 Berlín (Německo)
100. výročí narození
Datum narození: 16. 6. 1800 Vlkoš
314.
Lorenc, František - varhaník, skladatel, pedagog. P/Kroměříž, Vlkoš
Datum úmrtí: 2. 5. 1863 Kroměříž
215. výročí narození
Datum narození: 16. 6. 1875 Prosenice
315.
Beníšek, Eduard - pedagog, odborný publicista, hudebník. P/Přerov
Datum úmrtí: 20. 2. 1963 Rokytnice
140. výročí narození
Datum narození: 16. 6. 1960 Olomouc
316.
Hrubošová, Zuzana – textilní výtvarnice, šperkařka, grafická designérka, pedagožka. P/Olomouc
55. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 6. 1970 Olomouc
317.
Menšík, Stanislav - malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor. P/Svatý Kopeček u Olomouce, Olomouc
Datum narození: 9. 11. 1912 Svatý Kopeček u Olomouce
45. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 6. 1905 Olomouc
318.
Chromec, Jan - vojenský kapelník, skladatel, hudební pedagog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 9. 3. 1989 Mladá Boleslav
110. výročí narození
Datum úmrtí: 17. 6. 1720 Olomouc
319.
Strauss, Friedrich - malíř, kněz, autor obrazů a fresek na Hradisku a na Sv. Kopečku, portrétista
duchovních hodnostářů. P/Olomouc
Datum narození: 17. 2. 1660 Moravská Třebová
355. výročí narození
295. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 6. 1895 Loštice
320.
Lang, Adolf - folklorista, sběratel pověstí, autor pohádek, odborný publicista, vlastivědný pracovník, archivář. P/Loštice, Zábřeh na Moravě, Šumperk, Příkazy, Moravičany
Datum úmrtí: 27. 6. 1983 Příkazy
120. výročí narození
Datum narození: 18. 6. 1925 Litovel
321.
Cholinská, Jarmila - básnířka, pedagožka. P/Litovel, Praha, Teplice
90. výročí narození
Datum narození: 20. 6. 1940 Prostějov
322.
Kavička, Karel – pedagog, dělník, kancléř Arcibiskupství olomouckého, vedoucí Arcidiecézního
archivu v Olomouci. P/Prostějov, Olomouc
75. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 6. 1940 Praha
323.
Táborský, František - spisovatel, překladatel, středoškolský pedagog, literární historik a teoretik,
výtvarný historik. P/Olomouc, Brno
Datum narození: 15. 1. 1858 Bystřice pod Hostýnem
75. výročí úmrtí
30
Datum úmrtí: 20. 6. 1995 Šternberk
324.
Vlach, Jaroslav - knihovník, bibliograf, redaktor, vlastivědný pracovník. P/Olomouc, Šternberk, Brno
Datum narození: 30. 9. 1913 Žarošice
20. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 6. 1825 Praha
325.
Vaníček, Alois - filolog, překladatel, pedagog. P/Olomouc, Třebíč
Datum úmrtí: 9. 5. 1883 Praha
190. výročí narození
Datum úmrtí: 21. 6. 1925 Olomouc
326.
Sojka, Karel - kulturní pracovník, ředitel tiskárny, redaktor, divadelník, zpěvák, člen Sokola.
P/Olomouc
Datum narození: 30. 11. 1849 Praha
90. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 23. 6. 2000 Olomouc
327.
Mašatová, Milada - teoretička umění, pedagožka, dramaturgyně. P/Olomouc, Horka nad Moravou
Datum narození: 2. 2. 1934 Olomouc
15. výročí úmrtí
Datum narození: 23. 6. 1950 Třebčín
328.
Přichystal, Antonín - geolog, paleontolog, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Brno
65. výročí narození
Datum narození: 23. 6. 1890 Plzeň
329.
Krs, Bohumil - výtvarník, scénograf, pedagog. P/Olomouc, Přerov
Datum úmrtí: 17. 5. 1962 Plzeň
125. výročí narození
Datum úmrtí: 24. 6. 1960 Praha
330.
Vnouček, František - herec, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
Datum narození: 27. 12. 1903 Benešov
55. výročí úmrtí
Datum narození: 25. 6. 1885 Slavkov u Brna
331.
Kopřiva, Emil - malíř, sochař, grafik, ilustrátor, scénograf. P/Olomouc
Datum úmrtí: 12. 7. 1938 Náměšť nad Oslavou
130. výročí narození
Datum narození: 25. 6. 1900 Hronov
332.
Hofmann, Ladislav - hudebník, houslista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 26. 7. 1961 Roztoky
115. výročí narození
Datum narození: 25. 6. 1950 Petrovice
333.
Pechová, Jaroslava - novinářka, spisovatelka, básnířka. P/Olomouc, Praha
65. výročí narození
Datum narození: 26. 6. 1905 Brno
334.
Václavková, Jaroslava - literární historička, překladatelka. P/Brno, Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 1. 11. 1978 Kralupy nad Vltavou
110. výročí narození
Datum narození: 27. 6. 1905 Věrovany
335.
Hradil, Bohuš - herec, divadelní a rozhlasový režisér. P/Ostrava, Brno, Prostějov, Praha
Datum úmrtí: 28. 2. 1984 Praha 110. výročí narození
Datum narození: 27. 6. 1925 Olomouc
336.
Kutáček, Milan - botanik, agronom, vysokoškolský pedagog. P/Brno
Datum úmrtí: 29. 11. 1989 Praha
90. výročí narození
31
Datum narození: 28. 6. 1895 Kostelec na Hané
337.
Losíková, Ludmila - básnířka, prozaička, etnografka. P/Olomouc
Datum úmrtí: 10. 7. 1964 Olomouc 120. výročí narození
Datum narození: 29. 6. 1885 Olomouc
338.
Zapletal, Petr - pedagog, ředitel menšinové české školy. P/Šternberk
Datum úmrtí: 3. 1. 1963 Olomouc 130. výročí narození
Datum úmrtí: 29. 6. 1980 Kroměříž
339.
Zezula, Oldřich – akademický malíř, pedagog. P/Kroměříž
Datum narození: 24. 5. 1907 Rataje
35. výročí úmrtí
Datum narození: 30. 6. 1905 Olomouc
340.
Kosatík, František - právník, odborný publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 1. 3. 1993 Olomouc 110. výročí narození
ČERVENEC
Datum narození: 1. 7. 1890 Kroměříž
341.
Jílovský, Rudolf - kabaretní zpěvák, nakladatelský pracovník, redaktor. P/Kroměříž, Praha
Datum úmrtí: 10. 6. 1954 New York (USA)
125. výročí narození
Datum úmrtí: 1. 7. 2010 Olomouc
342.
Babka, Václav - herec. P/Praha, Zlín, Olomouc
Datum narození: 11. 8. 1927 Praha
5. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 1. 7. 1995 Olomouc
343.
Roubic, Antonín - archivář, historik, publicista. P/Olomouc
Datum narození: 15. 5. 1932 Plzeň
20. výročí úmrtí
Datum narození: 2. 7. 1905 Hrabí
344.
Kohoutek, Hynek - pedagog, spisovatel, dramatik, básník. P/Olomouc, Bouzov, Bílá Lhota,
Nasobůrky, Zábřeh, Ostrava
Datum úmrtí: 6. 5. 1978 Zlín
110. výročí narození
Datum narození: 2. 7. 1910 Nový Jičín
345.
Kryl, Karel - podnikatel, tiskař, typograf, grafik. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 23. 3. 1971 Nový Jičín
105. výročí narození
Datum úmrtí: 2. 7. 2005 Písek
346.
Dragoun, František Roman - malíř, ilustrátor, básník, pedagog, překladatel. P/Olomouc, Brno,
Samotišky, Prostějov
Datum narození: 21. 10. 1916 Písek
10. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 2. 7. 1995 Praha
347.
Košler, Zdeněk - dirigent, šéf opery. P/Ostrava, Olomouc, Praha
Datum narození: 25. 3. 1928 Praha
20. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 7. 1880 Praha
348.
Vdolek, Josef - básník, spisovatel, dramatik, starosta města Přerova. P/Přerov
Datum úmrtí: 9. 2. 1931 Přerov
135. výročí narození
32
Datum narození: 4. 7. 1880 Troubelice
349.
Filip, Josef - pedagog, vlastivědný pracovník, spisovatel. P/Olomouc, Zábřeh na Moravě, Troubelice
Datum úmrtí: 29. 9. 1934 Olomouc 135. výročí narození
Datum narození: 5. 7. 1920 Tučín
350.
Barbořík, Metoděj - lékař, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 4. 8. 1982 Olomouc 95. výročí narození
Datum narození: 5. 7. 1925 Souš
351.
Novák, Jaromír - geolog, archeolog. P/Rýmařov, Šumperk
Datum úmrtí: 4. 9. 1989 Rýmařov
90. výročí narození
Datum úmrtí: 5. 7. 1955 Olomouc
352.
Smital, Jan – malíř, krajinář, portrétista. P/Olomouc, Prostějov
Datum narození: 24. 6. 1896 Loštice
60. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 6. 7. 1950 Kroměříž
353.
Třasoň, Eugen - dirigent, varhaník, sbormistr, hudební pedagog. P/Kroměříž
Datum narození: 20. 7. 1886 Kroměříž
65. výročí úmrtí
Datum narození: 6. 7. 1935 Košice (Slovensko)
354.
Vystrčil, Otakar - malíř, grafik, výtvarný pedagog. P/Litovel, Moravská Třebová, Olomouc
80. výročí narození
Datum narození: 7. 7. 1860 Kaliště
355.
Mahler, Gustav - skladatel, dirigent, divadelní kapelník. P/Olomouc
Datum úmrtí: 18. 5. 1911 Vídeň (Rakousko)
155. výročí narození
Datum narození: 7. 7. 1915 Bezděkov u Havlíčkova Brodu
356.
Beránek, Václav - malíř, kreslíř, art brut. P/Olomouc, Jihlava
Datum úmrtí: 27. 6. 1982 Jihlava
100. výročí narození
Datum úmrtí: 8. 7. 2000 Olomouc
357.
Grmelová, Anna - grafička, ilustrátorka. P/Zlín, Olomouc
Datum narození: 31. 1. 1926 Nový Jičín
15. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 8. 7. 1965 Přerov
358.
Magerstein, Čeněk - botanik, odborný publicista, pedagog. P/Přerov
Datum narození: 28. 2. 1873 Horní Heřmanice
50. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 8. 7. 1940 Brno
359.
Gerlich, Antonín - úředník, překladatel. P/Olomouc, Brno
Datum narození: 8. 6. 1863 Tovačov
75. výročí úmrtí
Datum narození: 8. 7. 1865 Prostějov
360.
Spáčil, Alois - sochař. P/Prostějov, Kroměříž
Datum úmrtí: 3. 6. 1912 Kroměříž
150. výročí narození
Datum narození: 9. 7. 1900 Přerov
361.
Ehre, Ida - herečka, režisérka. P/Vídeň (Rakousko), Bielsko (Polsko), Budapešť (Maďarsko), Stuttgart
(Německo), Kaliningrad (Rusko), Cottbus (Německo), Bonn (Německo), Mannheim (Německo),
Berlín (Německo), Hamburk (Německo)
Datum úmrtí: 16. 2. 1989 Hamburk (Německo)
115. výročí narození
33
Datum narození: 10. 7. 1940 Rokytnice u Přerova
362.
Dvořák, Lubomír - fyzik, emeritní rektor Univerzity Palackého, vysokoškolský profesor. P/Olomouc
75. výročí narození
Datum narození: 10. 7. 1905 Podol-Orlov
363.
Havelka, František - matematik, autor učebnic, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 24. 2. 1986 Olomouc 110. výročí narození
Datum narození: 11. 7. 1875 Seloutky u Plumlova
364.
Kaňák, Jan - pedagog, člen Sokola, publicista. P/Rataje, Kroměříž
Datum úmrtí: 2. 10. 1958 Kroměříž
140. výročí narození
Datum úmrtí: 11. 7. 1950 Praha
365.
Kovář, Vladimír - malíř, grafik. P/Prostějov
Datum narození: 18. 5. 1899 Jilemnice
65. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 11. 7. 1915 Velká Bystřice
366.
Linhart, Rudolf - kněz, básník, historik, kritik, překladatel. P/Olomouc, Kroměříž, Město Libavá
Datum narození: 8. 12. 1883 Lechotice
100. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 7. 1825 Klobouky
367.
Wurm, Ignát - kněz, politik, národopisný pracovník, náboženský publicista. P/Kroměříž, Brno, Dědice,
Olomouc, Loštice
Datum úmrtí: 4. 10. 1911 Olomouc 190. výročí narození
Datum narození: 12. 7. 1900 Vysoké Mýto
368.
Ševčík, Václav - fotograf, malíř, kreslíř, pedagog. P/Prostějov, Olomouc
Datum úmrtí: 30. 1. 1971 Prostějov
115. výročí narození
Datum úmrtí: 12. 7. 1955 Písek
369.
Doubek, Dalibor – dirigent, hudební pedagog. P/Olomouc
Datum narození: 25. 9. 1898 Tábor
60. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 7. 1910 Majetín
370.
Pelíšek, Ludvík - skladatel, pedagog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 30. 7. 1953 Olomouc 105. výročí narození
Datum úmrtí: 12. 7. 1985 Olomouc
371.
Herman, Eduard - typograf. P/Olomouc
Datum narození: 4. 10. 1883 Olomouc 30. výročí úmrtí
Datum narození: 13. 7. 1910 Mastník
372.
Dokulil, Jan - básník, překladatel, knihovník, archivář, duchovní. P/Protivanov
Datum úmrtí: 1. 2. 1974 Svitávka
105. výročí narození
Datum narození: 13. 7. 1915 Přerov
373.
Vignati, Vilém - lékař, skladatel, klavírista. P/Přerov, Luhačovice
Datum úmrtí: 10. 4. 1981 Kroměříž
100. výročí narození
Datum úmrtí: 13. 7. 1985 Brno
374.
Mikulášek, Oldřich - básník, publicista, redaktor. P/Přerov, Brno, Zlín
Datum narození: 26. 5. 1910 Přerov
105. výročí narození
30. výročí úmrtí
34
Datum úmrtí: 14. 7. 1975 Olomouc
375.
Flašar, Rudolf - pedagog, ředitel Dívčího reálného gymnázia v Olomouci, ředitel zdravotní školy
v Pöttingeu, politik. P/Olomouc
Datum narození: 17. 4. 1893 Bystřice pod Hostýnem
40. výročí úmrtí
Datum narození: 14. 7. 1910 Řestoky u Chrudimi
376.
Šmahelová, Helena - spisovatelka. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 5. 11. 1997 Rakovník
105. výročí narození
Datum narození: 14. 7. 1750 Vejprty
377.
Bartel, František Konrád - matematik, pedagog, odborný publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 28. 10. 1813 Olomouc
265. výročí narození
Datum úmrtí: 14. 7. 1975 Olomouc
378.
Dolének, Antonín – lékař, oftalmolog, autor učebnic. P/Olomouc
Datum narození: 6. 12. 1915 Bystrovany
100. výročí narození
40. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 14. 7. 1920 Praha
379.
Halman, Adolf - sochař. P/Olomouc
Datum narození: 28. 5. 1872 Olomouc 95. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 7. 1905 Přerov
380.
Beníšek, Ladislav - chemik, pedagog, odborný spisovatel, skladatel. P/Brno
Datum úmrtí: 4. 6. 1977 Litoměřice
110. výročí narození
Datum úmrtí: 17. 7. 1820 Vídeň (Rakousko)
381.
Procházka, Jiří - lékař, anatom, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc, Znojmo,
Praha
Datum narození: 10. 4. 1749 Blížkovice
195. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 18. 7. 1875 Praha
382.
Houška, Josef Vojtěch - pedagog, překladatel, prozaik, redaktor. P/Olomouc
Datum narození: 30. 6. 1826 Plzeň
140. výročí úmrtí
Datum narození: 19. 7. 1870 Drahanovice
383.
Smyčka, František - pedagog, přírodovědec, odborný publicista. P/Olomouc, Prostějov, Zábřeh,
Kroměříž
Datum úmrtí: 1. 5. 1918 Kroměříž
145. výročí narození
Datum narození: 20. 7. 1865 Blansko
384.
Wanklová, Madlena - etnografka, odborná publicistka, kustodka Národopisného muzea v Praze.
P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 14. 3. 1922 Brno
150. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 7. 2005 Olomouc
385.
Čotek, Pavel - skladatel, pedagog, sbormistr, spolutvůrce Podzimního festivalu duchovní hudby,
předseda programové rady Svátků písní Olomouc. P/Olomouc
Datum narození: 12. 3. 1922 Fryšava
10. výročí úmrtí
Datum narození: 22. 7. 1835 Loštice
386.
Scholz, Libor – historik, spisovatel, duchovní. P/Hranice, Bělotín
Datum úmrtí: 9. 6. 1881 Hranice 180. výročí narození
35
Datum narození: 23. 7. 1890 Hrabenov
387.
Kubíček, Metoděj - pedagog, kulturně-osvětový pracovník. P/Loštice, Bludov, Olomouc
Datum úmrtí: 3. 2. 1963 Olomouc
125. výročí narození
Datum narození: 23. 7. 1825 Olomouc
388.
Machanek, Ignaz - skladatel, básník, advokát. P/Olomouc, Vídeň
Datum úmrtí: 18. 5. 1903 Vídeň (Rakousko)
190. výročí narození
Datum úmrtí: 24. 7. 1950
389.
Rolný, Arnošt – podnikatel, majitel firmy na výrobu konfekce. P/Prostějov
Datum narození: 28. 2. 1987 Prostějov 65. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 24. 7. 2005 Brno
390.
Dostál, Pavel - dramatik, režisér, dramaturg, redaktor, politik. P/Olomouc, Přerov
Datum narození: 25. 2. 1943 Olomouc 10. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 24. 7. 1945 Brno
391.
Karel, Josef – herec, pedagog. P/Olomouc, Ostrava
Datum narození: 15. 12. 1900 Německý Brod
115. výročí narození
70. výročí úmrtí
Datum narození: 25. 7. 1845 Lipinka
392.
Lolek, Jakub – folklorista, pedagog, komeniolog, historik. P/Palonín, Zvole, Olomouc
Datum úmrtí: 7. 1. 1917 Zvole
170. výročí narození
Datum narození: 26. 7. 1710 Uničov
393.
Oderlický, Ignác – malíř, autor fresek. P/Uničov
Datum úmrtí: 31. 3. 1761 Uničov
305. výročí narození
Datum narození: 26. 7. 1895 Kobeřice u Brna
394.
Ripka, Hubert - politik, novinář, historik. P/Praha
Datum úmrtí: 7. 1. 1958 Londýn (Velká Británie)
120. výročí narození
Datum narození: 27. 7. 1890 Kroměříž
395.
Sixta, František – advokát, skladatel, hudební organizátor, sbormistr. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 15. 2. 1954 Praha
125. výročí narození
Datum narození: 28. 7. 1930 Hranice na Moravě
396.
Zaoral, Jaromír - kameraman. P/Ostrava
85. výročí narození
Datum úmrtí: 29. 7. 1985 Kroměříž
397.
Bartek, Jan - duchovní, sbormistr. P/Kroměříž
Datum narození: 6. 3. 1911 Nivnice
30. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 30. 7. 1875 Prostějov
398.
Krumlovský, František Xaver - herec, dramatik. P/Vranov, Prostějov
Datum narození: 12. 11. 1817 Praha
140. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 30. 7. 1915 Kroměříž
399.
Hrbáček, František – pedagog, duchovní. P/Kroměříž
Datum narození: 20. 5. 1847 Blatec
100. výročí úmrtí
36
Datum narození: 30. 7. 1880 Olšany-Hablov
400.
Zapletal, Josef - pedagog, sbormistr. P/Olomouc, Kroměříž, Prostějov, Lešany, Brno
Datum úmrtí: 12. 11. 1954 Brno
135. výročí narození
Datum úmrtí: 31. 7. 1915 Lublin (Polsko)
401.
Taufer, František – básník, pedagog. P/Brno, Boskovice
Datum narození: 2. 4. 1885 Němčice nad Hanou
130. výročí narození
100. výročí úmrtí
SRPEN
Datum úmrtí: 1. 8. 1645 Uherské Hradiště
402.
Schoenberger, Georgius – pedagog, matematik, rektor univerzity a jezuitské koleje. P/Olomouc
Datum narození: 1597 Innsbruck (Rakousko)
370. výročí úmrtí
Datum narození: 1. 8. 1860 Bříza
403.
Polívka, František - botanik, pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 2. 7. 1923 Olomouc 155. výročí narození
Datum narození: 1. 8. 1895 Bystřice pod Hostýnem
404.
Waissar, Alfons - pěvec, muzikolog, sběratel lidových písní. P/Bystřice pod Hostýnem, Olomouc
Datum úmrtí: 10. 5. 1971 Kroměříž
120. výročí narození
Datum narození: 2. 8. 1935 Příbram
405.
Klán, Josef - operní pěvec. P/Opava, Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 11. 12. 2012 Brno 80. výročí narození
Datum narození: 2. 8. 1895 Přerov
406.
Hudousek, Vavřinec - právník, vlastivědný pracovník, odborný publicista. P/Přerov
Datum úmrtí: 10. 12. 1963 Přerov
120. výročí narození
Datum úmrtí: 2. 8. 1950 Brno
407.
Hromádka, Antonín - hudební pedagog, dirigent, varhaník, zakladatel časopisu Hudební výchova.
P/Kroměříž, Brno
Datum narození: 10. 3. 1876 Žďár nad Sázavou
65. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 2. 8. 2005 Praha
408.
Pokorný, Pavel - dirigent, sbormistr, hudební lektor, porotce pěveckých a hudebních soutěží.
P/Olomouc
Datum narození: 26. 4. 1935 Praha
80. výročí narození
10. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 3. 8. 2005 Olomouc
409.
Holinková, Jiřina - historička, vysokoškolská pedagožka. P/Olomouc
Datum narození: 27. 10. 1921 Hranice 10. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 8. 1895 Horní Studénka
410.
Přikryl, Vladimír - brigádní generál, za 1. světové války člen legií v Rusku, účastník bojů
za 2. světové války v Sovětském svazu a Velké Británii. P/Velká Bystřice, Rusko, Velká Británie,
Štěpánov, Brno, Praha
Datum úmrtí: 13. 4. 1968 Plzeň
120. výročí narození
37
Datum narození: 3. 8. 1920 Ruda nad Moravou
411.
Rulíšek, Adolf - hudební skladatel, hudební pedagog. P/Šumperk
Datum úmrtí: 26. 11. 1989 Šumperk
95. výročí narození
Datum narození: 4. 8. 1745 Nové Lublice
412.
Klein, Dominik – malíř, autor fresek. P/Olomouc
Datum úmrtí: 6. 9. 1788 Olomouc
270. výročí narození
Datum narození: 4. 8. 1705 Přerov
413.
Gurecký, Václav Matyáš - hudební skladatel, kapelník. P/Kroměříž, Olomouc
Datum úmrtí: 25. 6. 1743 Olomouc 310. výročí narození
Datum narození: 4. 8. 1905 Olomouc
414.
Kohoutek, Jaromír - fotograf, člen skupiny DOFO. P/Olomouc
Datum úmrtí: 24. 10. 1976 Olomouc
110. výročí narození
Datum narození: 4. 8. 1875 Ochoz u Konice
415.
Burian, Bohumil - pedagog, vlastivědný pracovník, odborný publicista. P/Konice, Olomouc
Datum úmrtí: 17. 12. 1956 Olomouc
140. výročí narození
Datum úmrtí: 5. 8. 2005 Ostrava
416.
Šec, František - herec, překladatel. P/Olomouc, Ostrava
Datum narození: 2. 10. 1919 Mladá Boleslav
10. výročí úmrtí
Datum narození: 5. 8. 1900 Kroměříž
417.
Kulpová, Anna – lékařka, odborná publicistka, členka Vlastivědné společnosti muzejní. P/Olomouc
Datum úmrtí: 4. 2. 1984 Olomouc
115. výročí narození
Datum narození: 6. 8. 1910 Jiříkovice
418.
Poulík, Josef - archeolog, spisovatel, vysokoškolský profesor. P/Olomouc
Datum úmrtí: 28. 2. 1998 Brno
105. výročí narození
Datum narození: 7. 8. 1945 Olomouc
419.
Mašata, Ladislav – literární historik, divadelní kritik, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Ostrava
Datum úmrtí: 1. 7. 1979 Vysoké Tatry (Slovensko)
70. výročí narození
Datum úmrtí: 8. 8. 1865 Kroměříž
420.
Kunerth, Jan Leopold - skladatel, houslista, hudební pedagog. P/Olomouc, Vyškov, Kroměříž
Datum narození: 27. 12. 1784 Huzová
150. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 8. 8. 1975 Olomouc
421.
Janásek, Jan - chemik, archeolog, botanik, publicista, redaktor. P/Doloplazy, Holice u Olomouce,
Olomouc
Datum narození: 23. 11. 1898 Žeranovice
40. výročí úmrtí
Datum narození: 8. 8. 1965 Vysoké Mýto
422.
Voženílek, Vít – kartograf, geoinformatik a geograf, autor odborných publikací a vědeckých
tematických atlasů, vysokoškolský profesor. P/Olomouc 50. výročí narození
Datum narození: 10. 8. 1915 Praha
423.
Cinybulk, Vojtěch - loutkář, výtvarník, spisovatel, dramatik. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 6. 2. 1994 Praha
100. výročí narození
38
Datum narození: 10. 8. 1895 Odrlice
424.
Pillich, Jan - malíř. P/Cholina, Litovelsko
Datum úmrtí: 21. 3. 1943 Praha
120. výročí narození
Datum úmrtí: 10. 8. 1985 Olomouc - Chválkovice
425.
Roháč, Miloslav - fotograf, vysokoškolský pedagog, dokumentarista. P/Olomouc
Datum narození: 22. 8. 1900 Kokory
115. výročí narození
30. výročí úmrtí
Datum narození: 11. 8. 1870 Grygov
426.
Šrámek, Jan - kněz, teolog, politik. P/Velehrad, Životice, Brno
Datum úmrtí: 22. 4. 1956 Praha
145. výročí narození
Datum úmrtí: 12. 8. 1940 Olomouc
427.
Kux, Johann - lékař, archivář, historik. P/Litovel, Olomouc
Datum narození: 20. 1. 1861 Medlov
75. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 8. 1890 Hudcov
428.
Chutný, František - hudebník, hudební pedagog, dirigent. P/Olomouc, Prostějov
Datum úmrtí: 3. 3. 1968 Opava
125. výročí narození
Datum úmrtí: 17. 8. 1895 Kroměříž
429.
Chodníček, Julius – historik, duchovní, spisovatel, pedagog. P/Olomouc, Kroměříž
Datum narození: 6. 2. 1837 Opava
120. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 17. 8. 1935 Prostějov
430.
Škrachová, Marie - pedagožka, překladatelka. P/Cholina, Vilémov, Prostějov
Datum narození: 13. 5. 1860 Bystrovany
155. výročí narození
80. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 8. 1800 Bavorov
431.
Chmelenský, Josef Krasoslav - právník, spisovatel, básník, literární kritik, hudební a divadelní kritik.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 2. 1. 1839 Praha
215. výročí narození
Datum úmrtí: 18. 8. 1955 Brno
432.
Boček, Antonín - pedagog, speleolog. P/Hranice
Datum narození: 15. 8. 1880 Brno
135. výročí narození
60. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 19. 8. 1765 Přerov
433.
Nedoma, František Antonín - duchovní, spisovatel. P/Přerov
Datum narození: 17. 9. 1689 Prostějov
250. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 20. 8. 1975 Olomouc
434.
Králík, Oldřich - literární vědec, filolog, redaktor, vysokoškolský profesor. P/Kroměříž, Brno, Olomouc,
Opava
Datum narození: 9. 6. 1907 Kroměříž
40. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 20. 8. 1960 Bělkovice-Lašťany
435.
Koudelák, Josef - pedagog, spisovatel, editor, vlastivědný pracovník, literární kritik.
P/Náměšť na Hané, Šternberk, Štarnov, Bělkovice, Litovel, Olomouc, Červenka, Uničov
Datum narození: 26. 2. 1906 Senička
55. výročí úmrtí
39
Datum úmrtí: 20. 8. 2005 Bratislava (Slovensko)
436.
Vychodil, Ladislav - scénograf, vysokoškolský pedagog. P/Náměšť na Hané, Olomouc, Brno, Praha,
Bratislava
Datum narození: 28. 2. 1920 Hačky u Konice
95. výročí narození
10. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 21. 8. 1895 Náklo
437.
Vídrman, Osvald - sbormistr, skladatel, pedagog. P/Olomouc, Náklo
Datum narození: 29. 2. 1832 Štěpánov
120. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 21. 8. 1945 Olomouc
438.
Haderka, František - pedagog, žurnalista, odborný spisovatel, redaktor, politik. P/Šumperk, Brno
Datum narození: 3. 7. 1886 Kroměříž
70. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 8. 1955 Kroměříž
439.
Veličková, Helena – knihovnice, spisovatelka, publicistka, grafoložka, psychoterapeutka. P/Olomouc
60. výročí narození
Datum úmrtí: 22. 8. 1970 Olomouc
440.
Kučera, Jan - starosta města Olomouce. P/Olomouc
Datum narození: 22. 11. 1893 Žďár u Boskovic
45. výročí úmrtí
Datum narození: 23. 8. 1845 Bojkovice
441.
Koželuha, František - spisovatel, pedagog, sběratel národních písní, duchovní. P/Prostějov
Datum úmrtí: 3. 1. 1912 Prostějov
170. výročí narození
Datum úmrtí: 23. 8. 1795 Hranice
442.
Gallas, František – sochař, řezbář. P/Hranice
Datum narození: 12. 11. 1723 Hranice 220. výročí úmrtí
Datum narození: 23. 8. 1850 Citov
443.
Pazdírek, Ludevít Raimund – pedagog, nakladatel, hudebník. P/Olomouc, Citov, Roštín u Zdounek,
Bučovice, Brno
Datum úmrtí: 30. 4. 1914 Brno
165. výročí narození
Datum úmrtí: 24. 8. 1980 Přerov
444.
Horák, Antonín - pedagog, kritik, odborný publicista. P/Přerov
Datum narození: 1. 1. 1896 Přerov
35. výročí úmrtí
Datum narození: 24. 8. 1895 Paskov
445.
Pivoňka, Gustav – hudebník, varhaník, pianista, hudební skladatel, dirigent, pedagog. P/Olomouc,
Brno, Koryčany, Místek, Kroměříž
Datum úmrtí: 3. 10. 1977 Olomouc
120. výročí narození
Datum narození: 24. 8. 1920 Hrdibořice
446.
Bereza, Oldřich - básník, prozaik, knihovník. P/Prostějov
Datum úmrtí: 15. 5. 2004 Prostějov 95. výročí narození
Datum úmrtí: 25. 8. 1955 Vyškov
447.
Dorazilová, Miroslava - vlastivědná pracovnice, odborná spisovatelka. P/Vyškov
Datum narození: 29. 5. 1880 Křečkovice
135. výročí narození
60. výročí úmrtí
40
Datum narození: 25. 8. 1860 Kokory
448.
Matulová, Marie - pedagožka, zakladatelka průmyslové školy pro dívky. P/Olomouc, Moravská
Ostrava
Datum úmrtí: 20. 1. 1909 Ostrava
155. výročí narození
Datum narození: 25. 8. 1875 Pravčice
449.
Korčián, František Bedřich - hudební pedagog, skladatel, kapelník, právník, autor učebnic.
P/Kroměříž
Datum úmrtí: 16. 4. 1929 Kroměříž
140. výročí narození
Datum úmrtí: 26. 8. 1905 Lipník nad Bečvou
450.
Neff, Jan - velkoobchodník, vlastenec, moravský buditel. P/Lipník nad Bečvou, Praha
Datum narození: 6. 5. 1832 Lipník nad Bečvou
110. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 28. 8. 1945 Zábřeh
451.
Falz, Leopold - historik. P/Zábřeh, Litovel
Datum narození: 1. 10. 1868 Litovel
70. výročí úmrtí
Datum narození: 28. 8. 1900 Svatý Kopeček u Olomouce
452.
Letfus, Oldřich - klavírista, skladatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 2. 2. 1959 Krompach
115. výročí narození
Datum narození: 28. 8. 1905 Olomouc
453.
Lenhart, Otakar - malíř, ilustrátor, fotograf, filmař, etnograf. P/Olomouc
Datum úmrtí: 3. 8. 1992 Olomouc 110. výročí narození
Datum úmrtí: 28. 8. 1580 Praha
454.
Brus z Mohelnice, Antonín - teolog, zpovědník Ferdinanda I., nejvyšší kazatel habsburských vojsk,
pražský arcibiskup. P/Praha, Vídeň
Datum narození: 13. 2. 1518 Mohelnice
435. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 29. 8. 1990 Praha
455.
Wichterlová, Hana - sochařka. P/Smržice
Datum narození: 2. 3. 1903 Prostějov
25. výročí úmrtí
Datum narození: 29. 8. 1905 Prostějov
456.
Kuraš, Mečislav – chemik, vysokoškolský profesor. P/Brno, Olomouc, Zlín
Datum úmrtí: 24. 7. 1964 Olomouc 110. výročí narození
Datum narození: 29. 8. 1865 Bučovice
457.
Kratochvíl, Augustin - muzeolog, vlastivědný spisovatel, redaktor, duchovní. P/Brno, Bučovice,
Vyškov
Datum úmrtí: 18. 8. 1946 Bučovice
150. výročí narození
Datum úmrtí: 30. 8. 1970 Karlovy Vary
458.
Benetka, Bořivoj - novinář, publicista, katolický spisovatel, redaktor, historik. P/Opava, Olomouc,
Ostrava
Datum narození: 9. 8. 1903 Býkev u Mělníka
45. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 30. 8. 1935 Brno
459.
Konečná, Ludmila - spisovatelka, novinářka, redaktorka. P/Brno
Datum narození: 24. 2. 1862 Náklo
80. výročí úmrtí
41
Datum úmrtí: 30. 8. 1955 Brno
460.
Picbauer, Richard - pedagog, mykolog, botanik, fytopatolog, odborný publicista. P/Kroměříž,
Olomouc
Datum narození: 2. 2. 1866 Záseka
60. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 30. 8. 1915 Ruda Šlaska (Polsko)
461.
Boecker, Martin - konstruktér, hutník, manažer, technik. P/Štěpánov
Datum narození: 24. 7. 1854 Krefeld (Německo)
100. výročí úmrtí
ZÁŘÍ
Datum narození: 1. 9. 1890 Velká Bystřice
462.
Kolbe, Josef – stavitel, projektant. P/Šternberk, Olomouc, Velká Bystřice
Datum úmrtí: 12. 4. 1964 Velká Bystřice
125. výročí narození
Datum narození: 1. 9. 1905 Praha
463.
Lampa, Rudolf - herec, zpěvák, režisér, hudební pedagog. P/Brno
Datum úmrtí: 28. 4. 1989 Vyškov
110. výročí narození
Datum narození: 1. 9. 1870 Horní Štěpánov
464.
Karafiát, Ferdinand - lékař, literát, publicista, první starosta Sokola Konice. P/Praha, Konice
Datum úmrtí: 13. 4. 1928 Konice
145. výročí narození
Datum úmrtí: 3. 9. 1755 Praha
465.
Rentsch, Karel – rektor olomoucké jezuitské univerzity, teolog, filozof, pedagog. P/Hradec Králové, Olomouc, Brno, Praha
Datum narození: 19. 11. 1699 Broumov
260. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 9. 1930 Bošovice
466.
Mezuláník, František - architekt, designér nábytku, spoluautor učebnice Konstrukce nábytku,
odborný publicista. P/Bučovice, Rousínov
Datum úmrtí: 12. 7. 2011 85. výročí narození
Datum narození: 3. 9. 1935 Bojkovice
467.
Tillich, Josef – vysokoškolský pedagog (fyzika, psychohygiena), autor odborných textů i básní,
lektor jógy. P/Olomouc
80. výročí narození
Datum úmrtí: 4. 9. 1910 Olomouc
468.
Janiš, František - kněz, teolog, autor učebnic a odborných článků. P/Olomouc, Kroměříž, Bludov,
Přestavlky
Datum narození: 19. 6. 1848 Beňov
105. výročí úmrtí
Datum narození: 4. 9. 1920 Studnice u Telče
469.
Vávra, Jaroslav - fotograf, malíř, lektor, pedagog, odborný publicista, zakládající člen Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci a fotoskupiny DOFO. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 25. 8. 1981 Olomouc
95. výročí narození
Datum úmrtí: 6. 9. 1965 Přerov
470.
Pilc, Alois - stavitel, projektant, scénograf. P/Přerov
Datum narození: 11. 2. 1892 Bílý Újezd
50. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 9. 1905 Opatovice u Hranic
471.
Šumšal, Jaroslav - kněz, básník, hagiograf. P/Olomouc
Datum úmrtí: 4. 12. 1942 Osvětim (Polsko)
110. výročí narození
42
Datum narození: 8. 9. 1915 Olomouc
472.
Lysický, Vojtěch – voják, letec, odbojář, účastník bitvy o Anglii. P/Olomouc, Velká Británie
Datum úmrtí: 26. 4. 1944 Chichester (Velká Británie)
100. výročí narození
Datum úmrtí: 9. 9. 1925 Olomouc
473.
Bacher, Rudolf - lékař, průkopník rentgenologie, primář a zakladatel rentgenologického oddělení
v Olomouci. P/Olomouc
Datum narození: 8. 7. 1877 Zábřeh
90. výročí úmrtí
Datum narození: 9. 9. 1890 Uničov
474.
Petzný, Josef - hudebník, skladatel, violoncellista, pedagog. P/Uničov, Brno
Datum úmrtí: 10. 1. 1967 Brno
125. výročí narození
Datum úmrtí: 9. 9. 2010 Olomouc
475.
Schindler, Antonín - varhanní virtuos, houslista, violista, skladatel, organolog, spoluzakladatel
Moravské filharmonie Olomouc, zakladatel Mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci,
ředitel kůru u svatého Mořice, odborný spisovatel, publicista. P/Olomouc
Datum narození: 25. 5. 1925 Dvorce
90. výročí narození
5. výročí úmrtí
Datum narození: 10. 9. 1925 Olomouc
476.
Sedláček, Jan - malíř, kreslíř, grafik, keramik. P/Zlín, Olomouc
Datum úmrtí: 27. 1. 1996 Olomouc
90. výročí narození
Datum narození: 11. 9. 1925 Ostrava
477.
Novobilská, Jarmila – herečka, sólistka operety. P/Olomouc
Datum úmrtí: 30. 4. 2009 Olomouc
90. výročí narození
Datum úmrtí: 12. 9. 1925 Přerov
478.
Bayer, František - sběratel lidové slovesnosti, odborný spisovatel, pedagog, vydavatel, redaktor.
P/Olomouc, Přerov
Datum narození: 29. 3. 1853 Rožnov pod Radhoštěm
90. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 12. 9. 1655 Olomouc
479.
Remigii, Eustachius – rektor olomoucké jezuitské univerzity. P/Olomouc
Datum narození: 8. 10. 1598 Lutych (Belgie)
340. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 9. 1930 Praha
480.
Stuna, Rudolf - historik, filozof, básník, publicista, vysokoškolský pedagog. P/Prostějov
Datum úmrtí: 11. 2. 2008 Šternberk
85. výročí narození
Datum narození: 12. 9. 1925 Přerov
481.
Jirka, Jan - organizátor atletiky, rozhodčí, spisovatel, oceněn vyznamenáními (např. Cena města
Přerova – medaile Jana Amose Komenského 1999), autor knih (např. Kdo byl kdo v české atletice). P/Praha
90. výročí narození
Datum narození: 12. 9. 1935 Olomouc
482.
Přeček, Ivo – fotograf, člen skupiny DOFO, tvůrce objektů a asambláží. P/Olomouc
Datum úmrtí: 21. 2. 2006 Olomouc
80. výročí narození
Datum narození: 14. 9. 1890 Žitovlice u Jičína
483.
Kuncíř, Ladislav - nakladatel, redaktor, editor sborníků, knihkupec. P/Olomouc, Prostějov
Datum úmrtí: 5. 6. 1974 Praha
125. výročí narození
43
Datum úmrtí: 14. 9. 1980 Praha
484.
Červinková, Ludmila - operní pěvkyně, sólistka opery Národního divadla v Praze, hudební pedagožka.
P/Olomouc, Ostrava, Praha
Datum narození: 29. 4. 1908 Praha
35. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 14. 9. 1980 Asie
485.
Mikula, František - lékař, neurolog, vysokoškolský profesor. P/Olomouc
Datum narození: 13. 6. 1914 Zábřeh
35. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 14. 9. 1955 Svatý Kopeček u Olomouce
486.
Lenhart, Jindřich – akademický malíř. P/Olomouc
Datum narození: 6. 4. 1878 Vídeň (Rakousko)
60. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 9. 1940 Těšetice
487.
Valoušek, Jaroslav - chemik, manažer, ekolog. P/Pardubice
75. výročí narození
Datum úmrtí: 15. 9. 1950 Praha
488.
Říhovský, Vojtěch – skladatel, hudebník, sbormistr, ředitel kůru, vydavatel národních písní.
P/Šternberk, Olomouc, Dub nad Moravou
Datum narození: 21. 4. 1871 Dub nad Moravou
65. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 9. 1915 Kutná Hora
489.
Poldauf, Ivan - anglista, filolog, lexikograf, vysokoškolský profesor, překladatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 9. 8. 1984 Praha
100. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 9. 1925 Vídeň (Rakousko)
490.
Fall, Leo – hudební skladatel, autor operet, dirigent. P/Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Datum narození: 2. 2. 1873 Olomouc
90. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 16. 9. 1945 Olomouc
491.
Hruban, Mořic - spisovatel, katolický politik, právník, divadelní ochotník. P/Olomouc
Datum narození: 30. 11. 1862 Brodek u Prostějova
70. výročí úmrtí
Datum narození: 16. 9. 1910 Olomouc
492.
Vodička, Timotheus - literární historik, literární kritik, překladatel, filozof, esejista, nakladatelský
redaktor. P/Olomouc
Datum úmrtí: 12. 5. 1967 Olomouc
105. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 9. 1970 Praha
493.
Gabriel, Josef - malíř, scénograf, výtvarník, spoluzakladatel Skupiny olomouckých výtvarníků.
P/Olomouc
Datum narození: 2. 6. 1902 Praha
45. výročí úmrtí
Datum narození: 18. 9. 1885 Velký Týnec
494.
Klobouk, Antonín - veterinář, vysokoškolský pedagog, vědec, odborný publicista, objevitel tzv.
Kloboukovy nemoci vepřů. P/Olomouc, Vídeň, Brno
Datum úmrtí: 12. 11. 1956 Brno
130. výročí narození
Datum úmrtí: 18. 9. 1965 Varšava (Polsko)
495.
Skutil, Josef - archeolog, historik, krasový badatel, vlastivědný pracovník, odborný publicista.
P/Boskovice, Olomouc, Brno, Mohelnice
Datum narození: 7. 3. 1904 Zbýšov u Brna
50. výročí úmrtí
44
Datum narození: 18. 9. 1890 Prostějov
496.
Ambros, Vladimír - skladatel, dirigent, učitel hudby, sbormistr. P/Brno, Londýn (Anglie), Břeclav,
Prostějov
Datum úmrtí: 12. 5. 1956 Prostějov
125. výročí narození
Datum narození: 20. 9. 1945 Přerov
497.
Markulček, Petr - malíř, sochař, spoluzakladatel Unie výtvarných umělců Olomoucka. P/Přerov
Datum úmrtí: 9. 2. 2007 Přerov 70. výročí narození
Datum narození: 21. 9. 1930 Brno
498.
Mikšík, Oldřich - psycholog, odborný spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 29. 8. 2009 Praha
85. výročí narození
Datum narození: 21. 9. 1830 Ježkovice
499.
Aujezdský, Matyáš - hudebník, zpěvák, skladatel, pedagog. P/Vyškov
Datum úmrtí: 1. 5. 1878 Vyškov
185. výročí narození
Datum úmrtí: 21. 9. 1995 Praha
500.
Smékal, Mojmír – dramaturg, hudební redaktor, skladatel, hudebník, saxofonista. P/Praha
Datum narození: 27. 5. 1920 Olomouc
95. výročí narození
20. výročí úmrtí
Datum narození: 22. 9. 1950 Postřelmov
501.
Pelcl, Jiří -architekt, designér, odborný publicista. P/Praha
65. výročí narození
Datum narození: 22. 9. 1910 Tovačov
502.
Slavický, Klement - dirigent, dramaturg, rozhlasový hudební režisér. P/Bystřice pod Hostýnem,
Tovačov, Přerov, Brno
Datum úmrtí: 4. 9. 1999 Praha
105. výročí narození
Datum narození: 23. 9. 1840 Prostějov
503.
Wichterle, František – podnikatel, zakladatel firmy První prostějovská továrna na hospodářské stroje
F. Wichterle. P/Prostějov
Datum úmrtí: 11. 6. 1891 Prostějov
175. výročí narození
Datum narození: 24. 9. 1920 Kotvrdovice
504.
Tomášová, Míla - mikrobioložka, básnířka, autorka publikací s duchovní tematikou. P/Olomouc
Datum úmrtí: 12. 5. 2001 Posázaví
95. výročí narození
Datum narození: 24. 9. 1925 Kutná Hora
505.
Nohejl, Jaromír - dirigent, sbormistr, ředitel Moravské filharmonie. P/Olomouc
Datum úmrtí: 22. 3. 2004 Olomouc
90. výročí narození
Datum narození: 24. 9. 1915 Bolelouc
506.
Hradil, Bohuslav – voják, letec, odbojář, účastník bitvy o Anglii. P/Olomouc, Francie, Velká Británie
Datum úmrtí: 3. 3. 1942 Creil (Francie)
100. výročí narození
Datum úmrtí: 25. 9. 2000 Praha
507.
Homola, Luboš - loutkoherec, loutkář, člen Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze, stálý vodič loutky
Spejbla. P/Praha, Olomouc
Datum narození: 10. 9. 1928 Olomouc
15. výročí úmrtí
45
Datum úmrtí: 26. 9. 1970 Praha
508.
Pištora, Jiří - básník, knihovník, nakladatelský pracovník, esejista. P/Olomouc
Datum narození: 12. 6. 1932 Pardubice
45. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 26. 9. 1940 Isle of Wight (Velká Británie)
509.
Horský, Vladimír – voják, letec, odbojář, účastník bitvy o Anglii. P/Olomouc, Velká Británie
Datum narození: 11. 2. 1914 Břuchotín
75. výročí úmrtí
Datum narození: 26. 9. 1930 Praha
510.
Horejsek, Jaroslav - historik, vysokoškolský profesor, autor publikací z oboru moderních dějin.
P/Olomouc, Brno, Ostrava
Datum úmrtí: 31. 3. 2007 Olomouc
85. výročí narození
Datum úmrtí: 27. 9. 1970 Záhřeb (Chorvatsko)
511.
Šimčík, Antun - historik, znalec lidové písně jihoslovanské, knihovník, redaktor, člen Vlastivědné
společnosti muzejní v Olomouci. P/Olomouc
Datum narození: 27. 1. 1893 Zářičí u Chropyně
45. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 28. 9. 1995 Holešov
512.
Gogela, Jaromír - středoškolský profesor, badatel, básník, odborný publicista, překladatel,
vlastivědný pracovník. P/Holešov
Datum narození: 15. 2. 1908 Holešov
20. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 28. 9. 1970 Praha
513.
Dvořák, Emil - spisovatel, prozaik, básník, odborný publicista. P/Praha, Brno, Olomouc, Opava
Datum narození: 17. 10. 1896 Vlkoš u Kyjova
45. výročí úmrtí
Datum narození: 28. 9. 1910 Žopy
514.
Dovrtěl, Bohumil - sbormistr, skladatel, hudební pedagog, ředitel kůru. P/Lipník nad Bečvou, Holešov,
Zlín
Datum úmrtí: 5. 4. 1966 Holešov
105. výročí narození
Datum narození: 29. 9. 1895 Český Bohdíkov
515.
Zaoral, Bohumil - právník, bibliofil, člen Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. P/Kroměříž,
Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 23. 10. 1978 Olomouc
120. výročí narození
Datum narození: 29. 9. 1845 Kralice
516.
Hradil, František - pedagog, slavista, novinář, vlastivědný pracovník. P/Olomouc
Datum úmrtí: 30. 8. 1928 Olomouc
170. výročí narození
Datum narození: 29. 9. 1855 Počátky
517.
Brdlík, František - pedagog, historik, odborný spisovatel. P/Přerov, Praha
Datum úmrtí: 18. 5. 1936 Praha
160. výročí narození
Datum narození: 30. 9. 1955 Olomouc
518.
Trizuljaková, Miroslava - malířka, restaurátorka. P/Senička, Olomouc
60. výročí narození
Datum narození: 30. 9. 1940 Prostějov
519.
Ehrmann, Jiří – lékař, internista, vysokoškolský pedagog, autor odborných publikací. P/Brno,
Olomouc
75. výročí narození
46
Datum úmrtí: 30. 9. 1995 Velký Újezd
520.
Domes, Karel - pedagog, malíř, kronikář, sběratel pověstí. P/Velký Újezd, Daskabát, Ústí,
Lipník nad Bečvou
Datum narození: 6. 11. 1911 Velký Újezd
20. výročí úmrtí
ŘÍJEN
Datum narození: 1. 10. 1890 Vyškov
521.
Skopal, Otmar - operní pěvec, dirigent. P/Vyškov, Brno, Krnov
Datum úmrtí: 14. 1. 1964 Brno
125. výročí narození
Datum narození: 2. 10. 1940
522.
Hrbková, Drahomíra – pedagožka, lektorka Filmového klubu, porotkyně při recitačních a literárních soutěžích. P/Olomouc
75. výročí narození
Datum narození: 2. 10. 1915 Holešov
523.
Skálová, Ema - herečka. P/Brno, Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 29. 11. 2012 Praha
100. výročí narození
Datum narození: 2. 10. 1905 Kunčice u Vrchlabí
524.
Vaněk, Jan – vysokoškolský pedagog, knihovník, odborný publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 8. 2. 1984 Brno
110. výročí narození
Datum úmrtí: 3. 10. 1975 Olomouc
525.
Dejmal, Jaroslav - cukrář. P/Olomouc
Datum narození: 2. 5. 1892 Jihlava
40. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 10. 1920 Kutná Hora
526.
Louda, Jiří - heraldik, výtvarník, pedagog, knihovník, odborný spisovatel, služba v zahraničí v armádě
za války v Alžíru, ve Francii a Velké Británii. P/Jihlava, Vyškov, Olomouc
95. výročí narození
Datum narození: 3. 10. 1900 Drahotuše
527.
Klvaňa, František – voják, aktivní účastník zahraničního odboje. P/ Anglie, Francie, Polsko
Datum úmrtí: 8. 2. 1981 Drahotuše
115. výročí narození
Datum narození: 4. 10. 1845 Radslavice
528.
Slaměník, František – pedagog, komeniolog, zakladatel Muzea Komenského v Přerově, redaktor,
spisovatel. P/Kroměříž, Kojetín, Přerov
Datum úmrtí: 2. 7. 1919 Přerov
170. výročí narození
Datum úmrtí: 4. 10. 1945 Bučovice
529.
Doležal, František – voják, letec, odbojář, účastník bitvy o Anglii. P/Olomouc, Francie, Velká Británie
Datum narození: 14. 9. 1909 Česká Třebová
70. výročí úmrtí
Datum narození: 4. 10. 1935 Brodek u Přerova
530.
Spáčil, Vladimír - archivář, historik, odborný publicista. P/Olomouc
80. výročí narození
Datum narození: 4. 10. 1950 Olomouc
531.
Koutník, Tomáš - dirigent. P/Ostrava, Praha, Bratislava, Košice, Zlín, Teplice
65. výročí narození
47
Datum úmrtí: 5. 10. 1980 Olomouc
532.
Talpa, Jaroslav - hudební skladatel, sbormistr, dirigent, folklorista, pedagog. P/Olomouc, Šternberk
Datum narození: 22. 5. 1894 Český Bohdíkov
35. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 10. 1885 Věrovany
533.
Smolka, František - malíř, pedagog, legionář. P/Olomouc
Datum úmrtí: 25. 2. 1974 Moravský Beroun
130. výročí narození
Datum narození: 7. 10. 1910 Kostelec u Holešova
534.
Andrlík, Antonín - lingvista, středoškolský profesor, regionální publicista, historik. P/Kroměříž,
Holešov, Šumperk, Moravská Třebová, Hranice, Zlín
Datum úmrtí: 6. 9. 1998 Zlín
105. výročí narození
Datum narození: 8. 10. 1895 Budětsko
535.
Barták, Ferdinand – pedagog, odbojář. P/Prostějov, Rýmařov
Datum úmrtí: 7. 5. 1942 Mauthausen (Rakousko)
120. výročí narození
Datum úmrtí: 8. 10. 1940 Cuddington Way (Anglie)
536.
František, Josef – voják, letec, odbojář, účastník bitvy o Anglii, legendární a mimořádně úspěšný
stíhač. P/Praha, Polsko, Francie, Velká Británie
Datum narození: 7. 10. 1914 Otaslavice
75. výročí úmrtí
Datum narození: 9. 10. 1925 Olomouc
537.
Steidl, Ladislav - lékař, neurolog, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 3. 12. 2010 90. výročí narození
5. výročí úmrtí
Datum narození: 10. 10. 1915 Šternberk
538.
Zlamal, Wilhelm - malíř, autor sgrafit v hale hlavního nádraží v Olomouci. P/Olomouc, Šternberk
Datum úmrtí: 22. 12. 1995 Šternberk
100. výročí narození
20. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 11. 10. 2000 Olomouc
539.
Bartoň, Josef Bernard - duchovní, odborný publicista, překladatel. P/Olomouc, Praha, Fulnek, Odry,
Spálov, Kroměříž
Datum narození: 4. 1. 1920 Mořkov
95. výročí narození
15. výročí úmrtí
Datum narození: 13. 10. 1945 České Budějovice
540.
Ševčíková, Hana - autorka biografií, knihovnice. P/Olomouc
70. výročí narození
Datum narození: 13. 10. 1935 Prostějov
541.
Přidal, Antonín - překladatel, moderátor, spisovatel, dramatik. P/Brno
80. výročí narození
Datum úmrtí: 15. 10. 1970 Vyškov
542.
Zháněl, Jan - lékař, muzejník, konzervátor, vlastivědný pracovník. P/Vyškov
Datum narození: 21. 8. 1900 Vranov u Brna
115. výročí narození
45. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 10. 1900 Prostějov
543.
Svozil, Bohumil - pedagog, duchovní, literární historik, filolog. P/Prostějov, Uherský Brod
Datum úmrtí: 5. 8. 1979 Vyškov
115. výročí narození
48
Datum narození: 16. 10. 1875 Olomouc
544.
Černý, František - houslista, hudební skladatel, kapelník, hudební pedagog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 26. 8. 1943 Olomouc
140. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 10. 1940 při náletu na Brémy (Německo)
545.
Jirsák, Otto – voják, letec, odbojář, účastník bitvy o Anglii. P/Olomouc, Velká Británie
Datum narození: 3. 10. 1907 Olomouc
75. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 10. 1925 Šumperk
546.
Filip, Zdeněk - historik, vlastivědný pracovník, vysokoškolský pedagog, odborný publicista.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 7. 12. 2008 Šumperk
90. výročí narození
Datum narození: 17. 10. 1905 Stříbrnice
547.
Vrana, Josef - biskup, pedagog, apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze. P/Kroměříž,
Olomouc
Datum úmrtí: 30. 11. 1987 Olomouc
110. výročí narození
Datum úmrtí: 17. 10. 1920 Praha
548.
Bílý, František - literární kritik, literární historik, redaktor, autor učebnic, pedagog, editor,
jazykovědec. P/Přerov, Praha
Datum narození: 8. 11. 1854 Brno
95. výročí úmrtí
Datum narození: 18. 10. 1930 Olomouc
549.
Fiala, Boris – lékař, stomatolog, odborný publicista, vysokoškolský profesor. P/Bruntál, Olomouc
Datum úmrtí: 23. 2. 2008 Olomouc
85. výročí narození
Datum narození: 18. 10. 1935 Český Těšín
550.
Foltýn, Jaroslav - hudebník, houslista. P/Olomouc
80. výročí narození
Datum úmrtí: 19. 10. 2005 Olomouc
551.
Novák, Karel - herec, režisér, ředitel divadla. P/Cheb, Olomouc, Zlín, Plzeň
Datum narození: 25. 2. 1925 Dobřany u Přeštic
90. výročí narození
10. výročí úmrtí
Datum narození: 19. 10. 1900 Dolní Studénky
552.
Čičák, Jan - tělovýchovný pracovník, člen Sokola, účastník protifašistického odboje. P/Šumperk,
Olomouc
Datum úmrtí: 18. 8. 1944 Vratislav (Polsko)
115. výročí narození
Datum narození: 19. 10. 1960 Olomouc
553.
Kučera, Jiří – operní pěvec, barytonista. P/ Olomouc, St. Pölten (Rakousko), Bad Hall (Rakousko)
55. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 10. 2010 Olomouc
554.
Sekanina, Jiří - sólista baletu, dlouholetý šéf baletního souboru Moravského divadla, pedagog.
P/Opava, Olomouc
Datum narození: 16. 1. 1944 Oslavany
5. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 20. 10. 1995 Mnichov (Německo)
555.
Podivínský, Miroslav - rozhlasový pracovník, redaktor Svobodné Evropy, vysílal pod jménem Martin Zemek. P/Olomouc, Brno, Mnichov (Německo)
Datum narození: 13. 11. 1925 Náměšť na Hané
90. výročí narození
20. výročí úmrtí
49
Datum narození: 20. 10. 1895 Lipník nad Bečvou
556.
Uherek, Rudolf - malíř, restaurátor. P/Přerov
Datum úmrtí: 18. 9. 1964 Hulín
120. výročí narození
Datum narození: 21. 10. 1940 Prostějov
557.
Dyba, Karel - vědecký pracovník, ekonom, politik, autor odborných publikací. P/Praha
75. výročí narození
Datum narození: 21. 10. 1930 Olomouc
558.
Opelík, Jiří - literární historik, literární kritik. P/Olomouc, Praha
85. výročí narození
Datum úmrtí: 22. 10. 1990 Olomouc
559.
Beran, Aljo - malíř, grafik, pedagog, ilustrátor, organizátor kulturního života, autor loga Univerzity
Palackého. P/Olomouc, Brno, Třebíč, Uherské Hradiště, Ostrava, Zábřeh na Moravě
Datum narození: 15. 4. 1907 Podgoreze u Krakova (Polsko)
25. výročí úmrtí
Datum narození: 22. 10. 1905 Velký Újezd
560.
Nechvátal, František – básník, pedagog, překladatel, publicista. P/Olomouc, Prostějov, Praha
Datum úmrtí: 10. 9. 1983 Tanvald
110. výročí narození
Datum narození: 22. 10. 1915 Paskov
561.
Dvořáček, Čestmír – lékař, patolog, odborný publicista, vysokoškolský pedagog,
přednosta Ústavu patologie Fakultní nemocnice v Olomouci. P/Olomouc, Ostrava
Datum úmrtí: 4. 12. 1988 Ostrava
100. výročí narození
Datum úmrtí: 23. 10. 1925 Praha
562.
Šprinc, Antonín - knihovník, první ředitel veřejné knihovny v Olomouci, publicista, pedagog.
P/Olomouc, Zábřeh na Moravě, Prostějov
Datum narození: 9. 2. 1887 Olomouc
90. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 23. 10. 1985 Olomouc
563.
Birgus, Josef - germanista, překladatel, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Olomouc,
Brno, Valašské Meziříčí, Kroměříž, Praha
Datum narození: 23. 5. 1905 Přerov
110. výročí narození
30. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 25. 10. 1975 Neu-Ulm (Německo)
564.
Mather, Rudolf - grafik, malíř, pedagog. P/Olomouc, Moravská Třebová
Datum narození: 25. 1. 1891 Olomouc
40. výročí úmrtí
Datum narození: 25. 10. 1930 Olomouc
565.
Jemelík, Antonín - klavírista, skladatel. P/Valašské Meziříčí
Datum úmrtí: 14. 1. 1962 Praha
85. výročí narození
Datum narození: 26. 10. 1950 Konice
566.
Trávníček, Pavel - herec, moderátor, režisér, dabér. P/Brno, Praha
65. výročí narození
Datum narození: 26. 10. 1925 Borová
567.
Čáp, Bohuslav - herec. P/Olomouc, Ostrava
Datum úmrtí: 11. 6. 1997 Praha
90. výročí narození
50
Datum narození: 26. 10. 1950 Brno
568.
Volejník, Ladislav - hudebník, violoncellista. P/Olomouc
65. výročí narození
Datum narození: 26. 10. 1900 Hradec Králové
569.
Wyzula, Josef - letec, zpravodajský důstojník, odbojář. P/Hranice, Olomouc, Šternberk
Datum úmrtí: 27. 1. 1996 Olomouc
115. výročí narození
Datum úmrtí: 28. 10. 2000 Olomouc
570.
Myšák, Jaroslav - mikrobiolog, odborný publicista. P/Olomouc
Datum narození: 30. 5. 1931 Štěpánov
15. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 28. 10. 1885 Přerov
571.
Škoda, Jakub – pedagog, překladatel, autor učebnic, první ředitel gymnázia v Přerově, organizátor
kulturního života. P/Přerov
Datum narození: 30. 4. 1835 Počátky
180. výročí narození
130. výročí úmrtí
Datum narození: 28. 10. 1935 Boskovice
572.
Jurek, Miroslav - sportovec, atlet, vytrvalec, zasloužilý mistr sportu, účastník mistrovství Evropy
(1958) a olympijských her (1960). P/Zlín, Uherské Hradiště
80. výročí narození
Datum úmrtí: 28. 10. 1985 Orlová
573.
Valový, Evžen - houslista, muzikolog, vysokoškolský pedagog. P/Ostrava, Zlín, Otrokovice, Olomouc,
Brno
Datum narození: 16. 11. 1920 Orlová
95. výročí narození
30. výročí úmrtí
Datum narození: 29. 10. 1895 Přerov
574.
Prachař, Evžen - soudní lékař, po roce 1945 první posádkový lékař v Olomouci. P/Olomouc
Datum úmrtí: 26. 10. 1973 Olomouc
120. výročí narození
Datum úmrtí: 29. 10. 1975 Praha
575.
Mokrý, František - malíř, ilustrátor, vysokoškolský pedagog, odborný publicista, autor monografií.
P/Olomouc
Datum narození: 8. 4. 1892 Praha
40. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 29. 10. 1915 Kroměříž
576.
Nábělek, František - astronom, fyzik, matematik, filozof, odborný spisovatel, pedagog. P/Kroměříž,
Přerov
Datum narození: 3. 3. 1852 Cetechovice
100. výročí úmrtí
Datum narození: 30. 10. 1930 Horní Štěpánov
577.
Klementa, Josef - antropolog, vysokoškolský pedagog, autor vědeckých publikací. P/Olomouc
Datum úmrtí: 7. 9. 2011 Horní Štěpánov
85. výročí narození
Datum narození: 30. 10. 1905 Vyškov
578.
Štědroň, Bohumír - muzikolog, pedagog, pianista, sbormistr, odborný publicista. P/Vyškov, Brno,
Kuchařovice
Datum úmrtí: 24. 11. 1982 Brno
110. výročí narození
Datum narození: 31. 10. 1935 Šurany u Nových Zámků (Slovensko)
579.
Topoľský, Dušan – malíř, básník, autor textů písní pro divadlo Semafor. P/Olomouc
Datum úmrtí: 28. 2. 2011 Olomouc
80. výročí narození
51
Datum úmrtí: 31. 10. 1980 Ruda nad Moravou
580.
Drexler, Antonín - důstojník, odbojář. P/Šumperk, Francie, Velká Británie
Datum narození: 7. 6. 1912 Ruda nad Moravou
35. výročí úmrtí
Datum narození: 31. 10. 1880 Oplocany
581.
Steinman, Vilém - violista, sbormistr, skladatel, pedagog. P/Kroměříž, Prostějov, Brno
Datum úmrtí: 23. 2. 1962 Brno
135. výročí narození
Datum narození: 31. 10. 1875 Kopřivnice
582.
Galia, Jaroslav - sbormistr, skladatel, hudební pedagog. P/Prostějov
Datum úmrtí: 22. 5. 1941 Praha
140. výročí narození
LISTOPAD
Datum narození: 1. 11. 1925 Úsov
583.
Utěšený, Slavomír - filolog, dialektolog, pedagog, autor vědeckých publikací. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 22. 3. 1989 Praha
90. výročí narození
Datum narození: 1. 11. 1905 Sušice
584.
Matušík, Bohumil - pedagog, pomolog, regionální historik, odborný publicista. P/Přerov
Datum úmrtí: 1. 1. 1988 Sušice
110. výročí narození
Datum narození: 3. 11. 1850 Chotěboř
585.
Sláma, František - právník, politik, publicista, spisovatel, buditel, sběratel lidových pověstí.
P/Německý Brod, Olomouc, Uherské Hradiště, Třebíč, Brno
Datum úmrtí: 25. 4. 1917 Brno
165. výročí narození
Datum narození: 3. 11. 1920 Kanibadam (Rusko)
586.
Malcev, Viktor - tanečník, choreograf, pedagog, publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 20. 1. 2002 Praha
95. výročí narození
Datum úmrtí: 4. 11. 1990 Praha
587.
Ornest, Zdeněk - herec. P/Olomouc, Praha
Datum narození: 10. 1. 1929 Kutná Hora
25. výročí úmrtí
Datum narození: 5. 11. 1930 Zlín
588.
Cekota, Vojtěch - archivář, historik, vysokoškolský pedagog, autor
historických článků, studií a publikací. P/Olomouc, Přerov
85. výročí narození
Datum narození: 5. 11. 1890 Vadín u Havlíčkova Brodu
589.
Zrzavý, Jan - malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 12. 10. 1977 Praha
125. výročí narození
Datum úmrtí: 5. 11. 1940 Temže u Southendu (Velká Británie)
590.
Hradil, František – voják, letec, člen Hanáckého aeroklubu, odbojář, účastník bitvy o Anglii.
P/Olomouc, Anglie
Datum narození: 21. 9. 1912 Těšetice
75. výročí úmrtí
Datum narození: 5. 11. 1930 Žadlovice
591.
Švec, Luboš - hudebník, trumpetista, člen Moravské filharmonie Olomouc. P/Olomouc
85. výročí narození
52
Datum úmrtí: 6. 11. 1995 Olomouc
592.
Hron, Antonín - překladatel, člen Sokola. P/Olomouc
Datum narození: 24. 12. 1920 Praha
95. výročí narození
20. výročí úmrtí
Datum narození: 6. 11. 1925 Olomouc
593.
Talpová, Zdena - operní pěvkyně. P/Olomouc, Ostrava
Datum úmrtí: 23. 10. 1981 Olomouc
90. výročí narození
Datum úmrtí: 8. 11. 1995 Šternberk
594.
Vítámvás, Josef - voják, odbojář, účastník bitvy o Normandii. P/Francie, Velká Británie, Šternberk
Datum narození: 28. 2. 1911 Hrotovice
20. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 8. 11. 1970 Brno
595.
Petráš, Oldřich - muzikolog, muzejní pracovník, sběratel lidových písní, odborný publicista. P/Brno,
Šumperk, Opava
Datum narození: 3. 1. 1921 Přerov
45. výročí úmrtí
Datum narození: 9. 11. 1905 Drahany u Plumlova
596.
Pořízka, Vincenc - filolog, indolog, pedagog, první vysokoškolský učitel hindštiny ve střední Evropě.
P/Kroměříž, Praha
Datum úmrtí: 22. 8. 1982 Praha
110. výročí narození
Datum úmrtí: 9. 11. 1910 Rožnov pod Radhoštěm
597.
Přibyl, Antonín - kněz, básník, sběratel lidových písní, publicista. P/Kroměříž, Olomouc, Vsetín
Datum narození: 13. 6. 1848 Srbce u Kojetína
105. výročí úmrtí
Datum narození: 10. 11. 1920 Přerov
598.
Doupal, Miloslav – filolog, vysokoškolský pedagog, bohemista, romanista, překladatel. P/Uničov,
Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 25. 11. 2006 Olomouc
95. výročí narození
Datum úmrtí: 10. 11. 1995 Prostějov
599.
Kubíčková, Vlasta – režisérka, dramatička, autorka her pro děti. P/Prostějov
Datum narození: 22. 2. 1925 Prostějov
90. výročí narození
20. výročí úmrtí
Datum narození: 11. 11. 1920 Konice
600.
Hekelová, Žofie - spisovatelka, autorka rozhlasových her. P/Loštice
Datum úmrtí: 20. 7. 1993 Lechovice
95. výročí narození
Datum narození: 11. 11. 1935 Olomouc
601.
Lošťák, Radoslav - dramaturg, dramatik, redaktor, prozaik. P/Olomouc, Prostějov
Datum úmrtí: 10. 9. 1992 Praha
80. výročí narození
Datum úmrtí: 12. 11. 2005 Olomouc
602.
Chudoba, Vratislav - lékař, gynekolog, odborný publicista, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
Datum narození: 19. 2. 1918 Náměšť na Hané
10. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 11. 1965 Prostějov
603.
Dadák, Jan - básník, dramaturg, editor, scenárista, režisér. P/Olomouc, Ostrava, Brno
50. výročí narození
53
Datum úmrtí: 12. 11. 1995 Praha
604.
Vonásek, Rudolf - operní pěvec, tenorista, překladatel. P/Praha, Olomouc
Datum narození: 11. 3. 1914 Chrudim
20. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 11. 1965
605.
Serafín, Čestmír - vysokoškolský pedagog, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.
P/Olomouc
50. výročí narození
Datum narození: 13. 11. 1895 Říkovice
606.
Štuřík, František - pedagog, filolog, překladatel. P/Prostějov
Datum úmrtí: 4. 2. 1968 Prostějov
120. výročí narození
Datum úmrtí: 15. 11. 1670 Amsterodam (Nizozemí)
607.
Komenský, Jan Amos – filozof, teolog, pedagog, spisovatel. P/Přerov, Fulnek, Strážnice, Nivnice,
Polsko, Nizozemí
Datum narození: 28. 3. 1592 Uherský Brod
345. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 15. 11. 1945 Praha
608.
Malíř, Josef - astronom, matematik, fyzik, pedagog. P/Zábřeh
Datum narození: 7. 3. 1874 Prachovice
70. výročí úmrtí
Datum narození: 16. 11. 1900 Olomouc
609.
Junková, Eliška - automobilová závodnice, autorka vlastní biografie. P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 5. 1. 1994 Praha
115. výročí narození
Datum narození: 16. 11. 1890 Vrbátky
610.
Procházka, Vojtěch - historik, muzejní pracovník, pedagog, archivář, knihovník, kronikář, konzervátor.
P/Vyškov
Datum úmrtí: 4. 12. 1946 Vyškov
125. výročí narození
Datum narození: 16. 11. 1880 Olomouc
611.
Žižka, Edmund - malíř, krajinář, pedagog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 19. 11. 1967 Olomouc
135. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 11. 1940 Buchenwald (Německo)
612.
Herz, Otto - herec, divadelník. P/Kroměříž
Datum narození: 7. 8. 1907 Kroměříž
75. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 18. 11. 1860 Vyškov
613.
Trávníček, Josef - lékař, chirurg, oftalmolog, gynekolog, autor odborných publikací. P/Vyškov
Datum narození: 18. 3. 1779 Kyjov
155. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 18. 11. 2000 Brno
614.
Kudělka, Zdeněk - kunsthistorik, vysokoškolský pedagog, autor odborných publikací. P/Olomouc
Datum narození: 4. 12. 1926 Brno
15. výročí úmrtí
Datum narození: 18. 11. 1940 Prostějov
615.
Čečman, Milan - sportovec, atlet, překážkář, trenér, Mistr sportu. P/Lipník nad Bečvou, Prostějov
75. výročí narození
Datum narození: 18. 11. 1875 Ctidružice
616.
Bořecký, Karel - pedagog, starosta města Přerova, literární historik. P/Přerov
Datum úmrtí: 7. 3. 1938 Ctidružice
140. výročí narození
54
Datum narození: 18. 11. 1925 Brno
617.
Válek, Drahomír - sportovní trenér, vedl družstvo basketbalu na olympijských hrách v Mnichově.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 27. 11. 2001 Olomouc 90. výročí narození
Datum narození: 20. 11. 1910 Kroměříž
618.
Gardavský, Čeněk - hudebník, klavírista, cembalista, varhaník, skladatel, muzikolog, hudební
publicista. P/Hranice
Datum úmrtí: 11. 6. 1978 Hranice
105. výročí narození
Datum narození: 20. 11. 1925 Olomouc
619.
Holec, Miloslav - malíř, grafik, návrhář, výtvarník. P/Olomouc, Prostějov
90. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 11. 2000 Trechtinghausen (Německo)
620.
Batěk, Oskar - režisér, dramaturg, autor divadelních textů. P/Olomouc, Ostrava, Liberec
Datum narození: 9. 11. 1923 Nymburk
15. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 21. 11. 2005 Olomouc
621.
Bartoš, Josef - historik, vysokoškolský pedagog, archivář. P/Zábřeh, Janovice u Rýmařova, Olomouc,
Praha
Datum narození: 4. 12. 1931 Klopina u Zábřeha
10. výročí úmrtí
Datum narození: 22. 11. 1880 Všemina
622.
Urban, Klement - geograf, pedagog, autor učebnic, odborný publicista. P/Litovel, Prostějov, Praha
Datum úmrtí: 1. 3. 1973 Praha
135. výročí narození
Datum úmrtí: 22. 11. 1995 Brno
623.
Neužil, František - spisovatel, redaktor, pedagog. P/Šumvald, Rybníček, Olomouc, Nový Jičín, Brno
Datum narození: 9. 5. 1907 Jezery u Pozořic
20. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 23. 11. 2000 Velký Týnec
624.
Dočkal, František - kronikář, lidový písmák, textař, básník. P/Velký Týnec
Datum narození: 13. 5. 1921 Velký Týnec
15. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 24. 11. 1965 Praha
625.
Stupka, František - dirigent, houslista, hudební pedagog. P/Olomouc, Brno
Datum narození: 18. 1. 1879 Tedražice
50. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 24. 11. 1995 Praha
626.
Machonin, Sergej - literární kritik, divadelní kritik, překladatel, redaktor, dramaturg, scenárista,
spisovatel. P/Prostějov, Praha
Datum narození: 29. 12. 1918 Moskva (Rusko)
20. výročí úmrtí
Datum narození: 25. 11. 1890 Otaslavice
627.
Černý, Norbert - pedagog, redaktor, vlastivědný pracovník. P/Litovel, Vyškov, Olomouc
Datum úmrtí: 28. 4. 1973 Olomouc
125. výročí narození
Datum úmrtí: 25. 11. 1915 Olomouc
628.
Bauer, František Saleský - teolog, publicista, překladatel, vysokoškolský pedagog, olomoucký
arcibiskup, kardinál. P/Olomouc, Kroměříž, Vyškov, Praha, Brno
Datum narození: 26. 1. 1841 Hrachovec
100. výročí úmrtí
55
Datum narození: 26. 11. 1945 Olomouc
629.
Kunetka, František - teolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
70. výročí narození
Datum úmrtí: 26. 11. 1950 Pavlovice
630.
Špunar, Hynek - sběratel pověstí, publicista. P/Přerov
Datum narození: 27. 6. 1888 Pavlovice
65. výročí úmrtí
Datum narození: 26. 11. 1930 Olomouc
631.
Lisická, Helena - etnografka, folkloristka, knihovnice, prozaička, vydavatelka pověstí. P/Olomouc
Datum úmrtí: 30. 11. 2009 Olomouc
85. výročí narození
Datum úmrtí: 26. 11. 2005 Olomouc
632.
Kocián, Mojmír - vysokoškolský pedagog, matematik, atletický trenér, rozhodčí. P/Praha, Olomouc
Datum narození: 9. 1. 1914 Tišnov
10. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 27. 11. 2000 Brno
633.
Konvalinka, Miloš - dirigent, skladatel, rozhlasový redaktor. P/Brno, Ostrava, Olomouc
Datum narození: 3. 1. 1919 Nové Město na Moravě
15. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 27. 11. 1970 Olomouc
634.
Hikl, Rudolf - pedagog, vlastivědný pracovník, spisovatel. P/Olomouc
Datum narození: 13. 2. 1890 Dzbel
125. výročí narození
45. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 27. 11. 2000 Olomouc
635.
Pánková, Věra - dramatička, herečka, pedagožka. P/Olomouc
Datum narození: 17. 10. 1929 Zábřeh na Moravě
15. výročí úmrtí
Datum narození: 28. 11. 1900 Kladno
636.
Brož, František - herec. P/Olomouc
Datum úmrtí: 26. 5. 1987 Olomouc
115. výročí narození
Datum narození: 28. 11. 1945 Kroměříž
637.
Krajný, Boris - klavírista, koncertní mistr, hudební pedagog. P/Kroměříž
70. výročí narození
Datum úmrtí: 28. 11. 1965 Prostějov
638.
Cejpek, Jan - pedagog, sběratel, publicista. P/Jevíčko, Prostějov
Datum narození: 10. 11. 1895 Vídeň (Rakousko)
120. výročí narození
50. výročí úmrtí
Datum narození: 29. 11. 1850 Rychnov nad Kněžnou
639.
Kratochvíl, Josef – redaktor, spisovatel, básník, dramatik, prozaik, překladatel. P/Prostějov, Brno
Datum úmrtí: 1. 11. 1921 Praha
165. výročí narození
Datum narození: 29. 11. 1945 Šternberk
640.
Maciuchová, Hana - herečka, profesorka. P/Praha, Olomouc
70. výročí narození
Datum narození: 30. 11. 1650 Lucca (Itálie)
641.
Martinelli, Domenico - architekt, duchovní, kněz. P/Olomouc, Svatý Kopeček, Slavkov, Uherský Brod,
Valtice, Bzenec, Rousínov, Letonice, Itálie, Rakousko, Nizozemí
Datum úmrtí: 11. 9. 1718 Lucca (Itálie)
365. výročí narození
56
PROSINEC
Datum úmrtí: 1. 12. 1925 Dešov
642.
Papoušek, Jan - sbormistr, kapelník, skladatel, sběratel lidových písní, pedagog. P/Přerov, Letovice
Datum narození: 16. 6. 1859 Blatnice
90. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 1. 12. 1935 Vrahovice
643.
Kyselý, Bohumil Svatopluk - duchovní, překladatel, odborný publicista, prozaik. P/Kroměříž,
Olomouc, Kokory, Rokytnice u Přerova, Třeština, Choryně
Datum narození: 9. 12. 1872 Držovice
80. výročí úmrtí
Datum narození: 1. 12. 1940 Olomouc
644.
Schulz, Jindřich - historik, geograf, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel, člen Vlastivědné
společnosti muzejní v Olomouci. P/Olomouc
75. výročí narození
Datum úmrtí: 1. 12. 1985 Brno
645.
Vinařický, Richard - fyziolog, biolog, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Brno, Olomouc
Datum narození: 16. 11. 1907 Nedašova Lhota
30. výročí úmrtí
Datum narození: 2. 12. 1930 Vídeň (Rakousko)
646.
Mixová, Ivana - operní pěvkyně, altistka, hudební pedagožka. P/Olomouc, Brno, Ostrava, Praha,
Berlín (Německo), Hannover (Německo)
Datum úmrtí: 5. 9. 2002 Praha
85. výročí narození
Datum úmrtí: 2. 12. 1990 Olomouc
647.
Kebza, Josef - vojenský letec, básník, prozaik, překladatel, publicista. P/Přerov, Olomouc
Datum narození: 10. 6. 1933 Lučenec
25. výročí úmrtí
Datum narození: 2. 12. 1885 Kostelec na Hané
648.
Opluštil, Zdeněk - pedagog, vlastivědný pracovník, spisovatel, regionální historik. P/Bohuňovice,
Šternbersko
Datum úmrtí: 18. 2. 1939 Bohuňovice
130. výročí narození
Datum úmrtí: 2. 12. 1890 Praha
649.
Seidan, Tomáš - sochař, výtvarný pedagog. P/Přerov
Datum narození: 5. 9. 1830 Praha
185. výročí narození
125. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 2. 12. 1975 Brno
650.
Doubrava, František - malíř, ilustrátor, pedagog. P/Litovel, Brno
Datum narození: 22. 3. 1901 Litovel
40. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 3. 12. 1980 Přerov
651.
Baják, Josef – sochař, medailér. P/Přerov
Datum narození: 20. 2. 1906 Přerov
35. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 12. 1935 Praha
652.
Opatrný, Evžen - zoolog, vysokoškolský pedagog, autor odborných publikací. P/Olomouc
Datum úmrtí: 30. 5. 2008 Olomouc
80. výročí narození
Datum úmrtí: 4. 12. 1990 Ostrava
653.
Mlčák, Čeněk – operní pěvec, pedagog. P/Olomouc
Datum narození: 19. 3. 1927 Kroměříž
25. výročí úmrtí
57
Datum úmrtí: 4. 12. 1915 Ehrenhausen (Rakousko)
654.
Kohn, Theodor – arcibiskup olomoucký, vysokoškolský profesor. P/Kroměříž, Olomouc
Datum narození: 22. 3. 1845 Březnice
170. výročí narození
100. výročí úmrtí
Datum narození: 4. 12. 1870 Jesenec u Konice
655.
Bombera, Josef – katolický kněz, vojenský kaplan, pedagog. P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 2. 1. 1927 Praha
145. výročí narození
Datum úmrtí: 4. 12. 1995 Olomouc
656.
Lukl, Pavel - lékař, kardiolog, vysokoškolský profesor, odborný publicista, autor učebnic. P/Olomouc,
Praha, Hradec Králové
Datum narození: 21. 4. 1905 Praha
110. výročí narození
20. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 5. 12. 1975 Olomouc
657.
Vrzala, František – voják, odbojář, parašutista. P/Velká Británie, Francie, Sovětský svaz, Slovensko,
Šternberk, Hranice
Datum narození: 2. 9. 1911 Velehrad
40. výročí úmrtí
Datum narození: 5. 12. 1940 Olomouc
658.
Opravil, Milan – saxofonista, klavírista, zakladatel skupiny Free Jazz Trio, kreslíř. P/Olomouc
Datum úmrtí: 18. 12. 2012
75. výročí narození
Datum úmrtí: 6. 12. 2000 Šternberk
659.
Hošek, Emil – lesní inženýr, autor odborných publikací. P/Olomouc, Čechy pod Kosířem,
Brandýs nad Labem
Datum narození: 11. 10. 1923 Čelechovice na Hané
15. výročí úmrtí
Datum narození: 6. 12. 1930 Brno
660.
Trnavský, Karel - lékař, revmatolog, vědec, poradce Světové zdravotnické organizace, spisovatel.
P/Olomouc
85. výročí narození
Datum úmrtí: 7. 12. 1945 Vinary
661.
Petřivalský, Julius - lékař, chirurg, autor odborných publikací. P/Brno
Datum narození: 29. 11. 1873 Vinary
70. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 9. 12. 1975 Olomouc
662.
Šmoldas, Jiří - lékař, internista, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Olomouc
Datum narození: 24. 3. 1923 Olomouc
40. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 9. 12. 1990 Příbram
663.
Svoboda, Jiří - divadelní režisér, šéf činohry Moravského divadla. P/Zlín, Olomouc
Datum narození: 17. 3. 1924 Nové Dvory
25. výročí úmrtí
Datum narození: 9. 12. 1925 Žilina (Slovensko)
664.
Gabaj, Eduard - tanečník, choreograf. P/Olomouc, Opava
Datum úmrtí: 12. 2. 1988 Liberec
90. výročí narození
Datum narození: 9. 12. 1895 Malíkov
665.
Stryk, Osvald - hudebník, varhaník, sbormistr, skladatel, pedagog. P/Brno, Cholina, Litovel,
Senice na Hané
Datum úmrtí: 15. 8. 1948 Praha
120. výročí narození
58
Datum narození: 10. 12. 1925 Vlaštovičky u Opavy
666.
Trávníček, Jiří - houslista, koncertní mistr. P/Přerov, Brno
Datum úmrtí: 16. 6. 1973 Brno 90. výročí narození
Datum úmrtí: 11. 12. 1935 Olomouc
667.
Tomek, Ferdinand - organizátor hudebního života, sběratel lidových písní, advokát. P/Olomouc
Datum narození: 18. 4. 1874 Vídeň (Rakousko)
80. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 11. 12. 1995 Praha
668.
Lehovec, Jiří - režisér, dokumentarista, fotograf, pedagog. P/Kroměříž, Praha
Datum narození: 3. 1. 1909 Praha
20. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 14. 12. 1940 Šumperk
669.
Knitschková, Marie - spisovatelka, autorka divadelních her. P/Šumperk
Datum narození: 3. 5. 1857 Šumperk
75. výročí úmrtí
Datum narození: 14. 12. 1885 Nahošovice
670.
Zmeškal, Josef - pedagog, ředitel kůru, hudebník. P/Olomouc, Kroměříž
Datum úmrtí: 19. 5. 1943 Kroměříž
130. výročí narození
Datum narození: 16. 12. 1915 Prostějov
671.
Polišenský, Josef - historik, vysokoškolský profesor, autor odborných publikací. P/Olomouc
Datum úmrtí: 11. 1. 2001 Praha
100. výročí narození
Datum narození: 17. 12. 1945 Uherské Hradiště
672.
Hastík, Jiří - malíř, grafik, výtvarný teoretik, publicista, ilustrátor. P/Olomouc, Vídeň (Rakousko)
70. výročí narození
Datum narození: 18. 12. 1900 Olomouc
673.
Řezníčková, Marie – operní pěvkyně, hudební pedagožka. P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 8. 6. 1972 Olomouc
115. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 12. 1905 Vídeň (Rakousko)
674.
Kusý, Emanuel - lékař, epidemiolog, autor odborných publikací. P/Olomouc, Brno
Datum narození: 22. 3. 1844 Mohelnice
110. výročí úmrtí
Datum narození: 20. 12. 1960 Prostějov
675.
Víšek, Jiří - umělecký fotograf, pedagog. P/Brno
55. výročí narození
Datum narození: 20. 12. 1855 Březce
676.
Opluštil, Štěpán - písmák, kronikář, starosta obce Březce. P/Štěpánov, Březce
Datum úmrtí: 11. 8. 1939 Březce
160. výročí narození
Datum narození: 20. 12. 1820 Budišov u Třebíče
677.
Pötting-Persingová, Emilie - vlastivědná pracovnice, čestná předsedkyně Pöttingea. P/Olomouc,
Praha, Vídeň, Velký Týnec
Datum úmrtí: 3. 8. 1902 Velký Týnec
195. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 12. 1955 Olomouc
678.
Aust, Hubert - architekt, projektant. P/Olomouc
Datum narození: 31. 10. 1891 Holice u Olomouce
60. výročí úmrtí
59
Datum narození: 21. 12. 1890 Sobětuchy u Chrudimi
679.
Lédl, František - lékař, otorinolaryngolog, vysokoškolský pedagog, autor odborných publikací.
P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 10. 10. 1959 Olomouc
125. výročí narození
Datum úmrtí: 22. 12. 1960 Praha
680.
Lébl, Julius - režisér, umělecký ředitel, dramaturg. P/Olomouc
Datum narození: 10. 5. 1897 Peruc
55. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 23. 12. 1960 Litovel
681.
Horák, Vincenc - teolog, vysokoškolský pedagog, starosta města Litovle. P/Kroměříž, Olomouc,
Prostějov, Charváty
Datum narození: 25. 1. 1876 Brušperk
55. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 24. 12. 1960 Šumperk
682.
Lochovská, Marie - herečka. P/Šumperk, Praha, Hranice, Pardubice
Datum narození: 14. 6. 1904 Praha
55. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 24. 12. 1980 Praha
683.
Navrátil, Ladislav - spisovatel, publicista. P/Olomouc
Datum narození: 27. 6. 1892 Náklo
35. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 24. 12. 1995 Beroun
684.
Schneeweis, Jan - pianista, sbormistr, sběratel lidových písní, historik, hudební skladatel.
P/Holešov, Praha, Beroun, Hořovice
Datum narození: 1. 1. 1904 Holešov
20. výročí úmrtí
Datum narození: 24. 12. 1925 Velký Týnec
685.
Vychodil, Zdeněk - učitel, metodik českého jazyka, recenzent učebnic. P/Olomouc, Velký Týnec
90. výročí narození
Datum narození: 25. 12. 1900 Hlavnice
686.
Schreiber, Josef - skladatel, sbormistr, hudební pedagog, dramaturg. P/Olomouc, Ostrava, Opava
Datum úmrtí: 5. 11. 1981 Ostrava
115. výročí narození
Datum narození: 25. 12. 1890 Němčice nad Hanou
687.
Kahaj, Jan - restaurátor, autor plastik. P/Přerov
Datum úmrtí: 15. 4. 1969 Praha
125. výročí narození
Datum narození: 25. 12. 1880 Topolany
688.
Sonnevend, Jan - duchovní, činný v protifašistickém odboji. P/Brno
Datum úmrtí: 4. 9. 1942 Praha
135. výročí narození
Datum narození: 26. 12. 1920 Kropáčova Vrutice
689.
Zítek, Vlastimil - teolog, duchovní, spisovatel, novinář. P/Praha, Ostrava, Litoměřice, Olomouc
Datum úmrtí: 26. 4. 2005 Olomouc 95. výročí narození
10. výročí úmrtí
Datum narození: 26. 12. 1950 Olomouc
690.
Saligerová, Růžena - sbormistryně, dirigentka, laborantka. P/Olomouc
65. výročí narození
60
Datum narození: 26. 12. 1930 Senice na Hané
691.
Navrátil, Oldřich - jaderný chemik, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel. P/Brno, Vyškov
85. výročí narození
Datum narození: 27. 12. 1885 Bobrová
692.
Bílek, Jaroslav – pedagog, odborný publicista, kulturní pracovník. P/Litovel
Datum úmrtí: 4. 3. 1964 Praha
130. výročí narození
Datum narození: 28. 12. 1825 Tovačov
693.
Tovačovský-Förchtgott, Arnošt - skladatel, dirigent, sbormistr, barytonista. P/Olomouc, Tovačov
Datum úmrtí: 18. 12. 1874 Vídeň (Rakousko)
190. výročí narození
Datum narození: 28. 12. 1935 Dobronín
694.
Bialas, Milan - hudebník, klavírista, hudební pedagog, vysokoškolský pedagog. P/Blansko, Kroměříž,
Brno, Jihlava
80. výročí narození
Datum úmrtí: 28. 12. 1920 Kroměříž
695.
Neumann, Ferdinand - sochař, architekt, řezbář. P/Kroměříž
Datum narození: 31. 1. 1858 Lednice na Moravě
95. výročí úmrtí
Datum narození: 28. 12. 1875 Bílovice
696.
Světlík, František – duchovní, redaktor, politik. P/Olomouc, Vsetín, Kroměříž
Datum úmrtí: 13. 12. 1949 Olomouc
140. výročí narození
Datum úmrtí: 29. 12. 1970 Brno
697.
Wagner, Oktavián - lékař, chemik, vysokoškolský profesor, první děkan Lékařské fakulty Univerzity
Palackého. P/Olomouc
Datum narození: 9. 1. 1894 Dobřiv
45. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 29. 12. 1960 Kroměříž
698.
Vrchovecký, Josef - filozof, teolog, kroměřížský kanovník. P/Olomouc, Kroměříž
Datum narození: 24. 2. 1879 Zábřeh u Dolního Benešova
55. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 30. 12. 2005 Praha
699.
Gabzdyl, René - herec, sólista baletu, choreograf, zpěvák, textař, asistent režie. P/Olomouc
Datum narození: 25. 7. 1943 Ostrava
10. výročí úmrtí
Datum narození: 30. 12. 1895 Suchonice
700.
Nesvadba, František - legionář, zemědělec. P/Kroměříž, Topolná
Datum úmrtí: 7. 12. 1968 St. Anne - Montreal (Kanada)
120. výročí narození
Datum narození: 31. 12. 1910 Mladá Boleslav
701.
Brunner, Vladislav - flétnista, hudební pedagog. P/Olomouc, Ostrava, Brno
Datum úmrtí: 13. 1. 1989 Bratislava (Slovensko)
105. výročí narození
Datum úmrtí: 31. 12. 2005 Praha
702.
Chmelík, Radúz - herec, režisér. P/Nový Jičín, Opava, Olomouc
Datum narození: 3. 5. 1924 Brno
10. výročí úmrtí
Datum narození: 31. 12. 1890 Štarnov
703.
Stejskal, Cyril - psycholog, vysokoškolský pedagog, autor odborných publikací. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 10. 9. 1969 Liberec
125. výročí narození
61
PERSONÁLNÍ REJSTŘÍK / NOMINAL INDEX / PERSONENREGISTER
Ambros, Emanuel (300) - hudební pedagog/music teacher/Musiklehrer
Ambros, Ezechiel (287) - skladatel/composer/Komponist
Ambros, Julius (278) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Ambros, Vladimír (496) - skladatel/composer/Komponist
Ambrož, Vlastimil (54) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Andrlík, Antonín (534) - lingvista/linguist/Linguist
Aujezdský, Matyáš (499) - hudebník/musician/Musiker
Aust, Hubert (678) - architekt/architect/Architekt
Axman, Vilém (83) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Axmann, Mikoláš (110) - kreslíř/cartoonist/Zeichner
Babička, Hynek (159) - hudební kritik/music critic/Musikkritiker
Babka, Václav (342) - herec/actor/Schauspieler
Bacher, Rudolf (473) - lékař/doctor/Arzt
Baják, Josef (651) - sochař/sculptor/Bildhauer
Balatka, Hans (115) - sbormistr/choirmaster/Chormeister
Barbořík, Metoděj (350) - lékař/doctor/Arzt
Barták, Ferdinand (535) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Bartek, Jan (397) - duchovní/parson/Pater
Bartel, František Konrád (377) - matematik/mathematician/Mathematiker
Bartoň, Josef Bernard (539) - duchovní/parson/Pater
Bartoník, František (175) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Bartoš, Josef (621) - historik/historian/Historiker
Bastl, Emanuel (3) - dirigent/conductor/Dirigent
Batěk, Oskar (620) - režisér/director/Spielleiter
Bauer, František Saleský (628) - teolog/theologian/Theologe
Bayer, František (478) - sběratel lidové slovesnosti/collector of folk literature/Sammler von Volksliteratur
Bečák, Jan Rudolf (213) - etnograf/ethnographer/Ethnograf
Bečák, Jaroslav (62) - politik/politician/Politiker
Benetka, Bořivoj (458) - novinář/journalist/Pressevertreter
Beníšek, Eduard (315) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Beníšek, Ladislav (380) - chemik/chemist/Chemiker
Beran, Aljo (559) - malíř/painter/Maler
Beránek, Václav (356) - malíř/painter/Maler
Bereza, Oldřich (446) - básník/poet/Dichter
Bernát, Ignác (61) - městský fyzik/urban physicist/Stadt Physiker
Bialas, Milan (694) - hudebník/musician/Musiker
Bibrlík, Jiří (280) - tanečník/dancer/Tänzer
Bílek, Jaroslav (692) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Bílek, Ladislav (106) - vysokoškolský pedagog/College teacher/Hochschullehrer
Bílý, František (548) - literární kritik/literary critic/Literaturkritiker
Birgus, Josef (563) - germanista/germanist/Germanist
Bistřický, Jan (307) - historik/historian/Historiker
Blaha, Josef (79) - vinař/winemaker/Winzer
Blažek, Vilém (176) - varhaník/organist/Orgelspieler
Boček, Antonín (432) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Boecker, Martin (461) - konstruktér/constructor/Konstrukteur
Bombera, Josef (655) - katolický kněz/catholic priest/katholischer Priester
Bořecký, Karel (616) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Brabec, Josef (55) - houslista/violinist/Geiger
Brdlík, František (517) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Brož, František (636) - herec/actor/Schauspieler
Brunner, Vladislav (701) - flétnista/flautist/Flötist
62
Brus z Mohelnice, Antonín (454) - teolog/theologian/Theologe
Březina, Jan (112) - filozof/philosopher/Philosoph
Březinová, Miluše (172) - spisovatelka/writer/Schriftstellerin
Budík, Miloslav (272) - hudební pedagog/music teacher/Musiklehrer
Bufková, Karla (66) - autorka knih pro děti/childbook writer/Kinderbuchautorin
Bureš, František (56) - hudební pedagog/music teacher/Musiklehrer
Burian, Bohumil (415) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Cejp, Ladislav (306) - filolog/philologist/Philologe
Cejpek, Jan (638) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Cekota, Vojtěch (588) - archivář/archivist/Archivar
Cinybulk, Vojtěch (423) - loutkář/puppeteer/Puppenspieler
Coufal, Zdeněk (142) - rozhlasový pracovník/radio employee/Radio Arbeiter
Cvach, František (218) - dirigent/conductor/Dirigent
Czeschner, Heinrich (20) - architekt/architect/Architekt
Čáp, Bohuslav (567) - herec/actor/Schauspieler
Čapek-Chod, Karel Matěj (100) - novinář/journalist/Pressevertreter
Čečman, Milan (615) - sportovec/athlete/Sportler
Čermák, František Anton (88) - varhaník/organist/Orgelspieler
Čermák, Jan (164) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Černochová, Josefina (47) - vydavatelka/publisher/Herausgeberin
Černý, František (544) - houslista/violinist/Geiger
Černý, Karel Valtr (144) - herec/actor/Schauspieler
Černý, Norbert (627) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Černý, Walter (186) - ornitolog/ornithologist/Ornithologe
Červinková, Ludmila (484) - operní pěvkyně/opera singer/Opernsängerin
Čičák, Jan (552) - tělovýchovný pracovník/physical education staff/Sportunterricht Arbeiter
Čotek, Pavel (385) - skladatel/composer/Komponist
Dadák, Jan (603) - básník/poet/Dichter
Daniel, Ladislav (13) - historik umění/art historian/Kunsthistoriker
Dejmal, Jaroslav (525) - cukrář/confectioner/Zuckerbäcker
Derka, Jan Nepomuk (302) - nakladatel/publisher/Verleger
Dočkal, František (624) - kronikář/chronicler/Chronicler
Dokulil, Jan (372) - básník/poet/Dichter
Dolének, Antonín (378) - lékař/doctor/Arzt
Doležal, František (529) - voják/soldier/Soldat
Doležal, Jan (282) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Doležil, Hubert (301) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Domes, Karel (520) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Dorazilová, Miroslava (447) - vlastivědná pracovnice/homeland studies staff/Heimatwissenschaftler Arbeiterin
Dostál, Pavel (390) - dramatik/dramatist/Dramatiker
Dostalík, Jaroslav (257) - divadelní režisér/stage director/Theaterregisseur
Doubek, Dalibor (369) - dirigent/conductor/Dirigent
Doubrava, František (650) - malíř/painter/Maler
Doubravský, Petr (195) - dirigent/conductor/Dirigent
Doucha, František (81) - vlastivědný pracovník/homeland studies staff/Heimatwissenschaftler Arbeiter
Doupal, Miloslav (598) - filolog/philologist/Philologe
Dovrtěl, Bohumil (514) - sbormistr/choirmaster/Chormeister
Dragoun, František Roman (346) - malíř/painter/Maler
Drašar, Antonín (132) - divadelní ředitel/theater director/Theaterdirektor
Drexler, Antonín (580) - důstojník/officer/Offizier
Drozd, Josef (59) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Drtil, Artuš (196) - básník/poet/Dichter
Dvořáček, Čestmír (561) - lékař/doctor/Arzt
Dvořák, Emil (513) - spisovatel/writer/Schriftsteller
63
Dvořák, Lubomír (362) - fyzik/physicist/Physiker
Dyba, Karel (557) - vědecký pracovník/researcher/Forscher
Dytrt, Karel (30) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Ehre, Ida (361) - herečka/actress/Schauspielerin
Ehrmann, Jiří (519) - lékař/doctor/Arzt
Eliáš, Bohuslav (234) - historik/historian/Historiker
Enders, Johann Nepomuk (239) - nakladatel/publisher/Verleger
Enenkl, Vladimír (214) - profesor/professor/Professor
Engel, Josef von (228) - starosta/mayor/Bürgermeister
Eremiáš, Václav (312) - operní pěvec/opera singer/Opernsänger
Eschler, Alfréd (50) - malíř/painter/Maler
Fall, Leo (490) - hudební skladatel/composer/Komponist
Falz, Leopold (451) - historik/historian/Historiker
Fetter, Vojtěch (187) - antropolog/anthropologist/Anthropologe
Fiala, Boris (549) - lékař/doctor/Arzt
Fiala, Ladislav (283) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Fiedler, Franz (146) - malíř/painter/Maler
Fiedler, Jiří (122) - historik/historian/Historiker
Filip, Josef (349) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Filip, Zdeněk (546) - historik/historian/Historiker
Filipec, Josef (102) - jazykovědec/linguist/Sprachwissenschaftler
Flašar, Rudolf (375) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Fleischer, Max (95) - architekt/architect/Architekt
Foltýn, Jaroslav (550) - hudebník/musician/Musiker
František, Josef (536) - voják/soldier/Soldat
Fritscher, Karl (255) - kněz/priest/Priester
Fröhlich, Antonín (8) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Fürst, Josef (203) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Gabaj, Eduard (664) - tanečník/dancer/Tänzer
Gabriel, Josef (493) - malíř/painter/Maler
Gabzdyl, René (699) - herec/actor/Schauspieler
Galia, Jaroslav (582) - sbormistr/choirmaster/Chormeister
Gallas, František (442) - sochař/sculptor/Bildhauer
Gallaš, Josef Heřman Agapit (87) - lékař/doctor/Arzt
Gardavský, Čeněk (618) - hudebník/musician/Musiker
Gedenk, Josef (249) - dirigent/conductor/Dirigent
Gerlich, Antonín (359) - úředník/clerk/Beamte
Glocar, Emilian (77) - prozaik/novelist/Schriftsteller
Gogela, Jaromír (512) - středoškolský profesor/high school teacher/Lehrer
Gottwald, Adolf (182) - lingvista/linguist/Linguist
Grmelová, Anna (357) - grafička/graphic designer/Graphikerin
Gröger, Kurt (34) - malíř/painter/Maler
Groh, Vladimír (41) - historik/historian/Historiker
Grumlík, Alois (27) - sbormistr/choirmaster/Chormeister
Gurecký, Václav Matyáš (413) - hudební skladatel/composer/Komponist
Gutmann, Wilhelm Isak Wolf (266) - podnikatel/businessman/Geschäftsmann
Habermann, Alfred (241) - umělecký kovář/artistic smith/Kunst-schmied
Haderka, František (438) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Haken, Eduard (156) - operní pěvec/opera singer/Opernsänger
Halman, Adolf (379) - sochař/sculptor/Bildhauer
Hanslian, Alois (183) - veterinář/veterinarian/Tierarzt
Hastík, Jiří (672) - malíř/painter/Maler
Havelka, Bedřich (93) - optik/optician/Optiker
Havelka, František (363) - matematik/mathematician/Mathematiker
64
Hein, Franz (97) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Heinc, Antonín (259) - lékař/doctor/Arzt
Hejčl, Jan (63) - vysokoškolský profesor/college professor/Hochschulprofessor
Hekelová, Žofie (600) - spisovatelka/writer/Schriftstellerin
Hellerus, Alexander (1) - rektor jezuitské akademie a univerzity v Olomouci/rector of the Jesuit
College in Olomouc/Rektor des Jesuitenkollegs in Olmütz
Herman, Eduard (371) - typograf/typographer/Schriftsetzer
Herz, Otto (612) - herec/actor/Schauspieler
Hikl, Rudolf (634) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Hník, František Maria (72) - teolog/theologian/Theologe
Hofmann, Ladislav (332) - hudebník/musician/Musiker
Hogel, Pavel (264) - malíř/painter/Maler
Hoch, Jan (149) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Holec, Miloslav (619) - malíř/painter/Maler
Holinková, Jiřina (409) - historička/historian/Historikerin
Holoubek, Alois (4) - hudební pedagog/music teacher/Musiklehrer
Homola, Luboš (507) - loutkoherec/puppeteer/Puppenspieler
Hoplíček, František (222) - malíř/painter/Maler
Horák, Antonín (444) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Horák, Inocenc (117) - zvěrolékař/veterinarian/Tierarzt
Horák, Vincenc (681) - teolog/theologian/Theologe
Horejsek, Jaroslav (510) - historik/historian/Historiker
Horský, Vladimír (509) - voják/soldier/Soldat
Hošek, Emil (659) - lesní inženýr/forest engineer/Forstingenieur
Houška, Josef Vojtěch (382) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Hradil, Bohuslav (506) - voják/soldier/Soldat
Hradil, Bohuš (335) - herec/actor/Schauspieler
Hradil, František (516) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Hradil, František (590) - voják/soldier/Soldat
Hrbáček, František (399) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Hrbáček, Jindřich (284) - sbormistr/choirmaster/Chormeister
Hrbková, Drahomíra (522) - pedagožka/pedagogue/Pädagoge
Hrdlička, Valentin (70) - architekt/architect/Architekt
Hromádka, Antonín (407) - hudební pedagog/music teacher/Musiklehrer
Hron, Antonín (592) - překladatel/translator/Übersetzer
Hruban, Mořic (491) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Hrubošová, Zuzana (316) - textilní výtvarnice/textile artist/Textilkünstlerin
Hrubý, Josef (139) - kněz/priest/Priester
Hub, Jan (261) - dirigent/conductor/Dirigent
Hudousek, Vavřinec (406) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Hulla, Karel (33) - technik/technician/Techniker
Chlup, Vít (202) - dirigent/conductor/Dirigent
Chmelenský, Josef Krasoslav (431) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Chmelík, Radúz (702) - herec/actor/Schauspieler
Chodníček, Julius (429) - historik/historian/Historiker
Cholinská, Jarmila (321) - básnířka/poet/Dichterin
Chromčík, Josef (190) - kněz/priest/Priester
Chromec, Jan (318) - vojenský kapelník/military bandmaster/Militärkapellmeister
Chudoba, Vratislav (602) - lékař/doctor/Arzt
Chutný, František (428) - hudebník/musician/Musiker
Jahn, Wilhelm (215) - ředitel opery/opera director/Direktor der Oper
Jan Sarkander, svatý (147) - duchovní/parson/Pater
Janásek, Jan (421) - chemik/chemist/Chemiker
Janiš, František (468) - kněz/priest/Priester
65
Janiška, Josef (98) - filolog/philologist/Philologe
Javůrek, Norbert (48) - vojenský lékař/military doctor/Militärarzt
Jemelík, Antonín (565) - klavírista/pianist/Klavierspieler
Jemelka, Miloslav (310) - malíř/painter/Maler
Jersák, Jan (256) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Jílek, Jiří (37) - sochař/sculptor/Bildhauer
Jílovský, Rudolf (341) - kabaretní zpěvák/cabaret singer/Kabarettsänger
Jirka, Jan (481) - organizátor atletiky/organizer of athletics/Organisator des Athletik
Jirsák, Otto (545) - voják/soldier/Soldat
Jiřík, Emil (178) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Joklík, Severin (150) - lékař/doctor/Arzt
Jungmann, Antonín Jan (270) - lékař/doctor/Arzt
Junková, Eliška (609) - automobilová závodnice/car racer/Rennfahrerin
Juráš, Vladimír (269) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Jurek, Miroslav (572) - sportovec/athlete/Sportler
Kahaj, Jan (687) - restaurátor/restorer/Restaurator
Kalous, Václav (43) - hudební skladatel/composer/Komponist
Kamenář, Jan (226) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kammreuth, Jan Josef Vincenc (94) - sochař/sculptor/Bildhauer
Kaňák, Jan (364) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Karafiát, Ferdinand (464) - lékař/doctor/Arzt
Karel, Josef (391) - herec/actor/Schauspieler
Kavička, Karel (322) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kebza, Josef (647) - vojenský letec/military fighter/Militärflieger
Keprt, Engelbert (262) - fyzik/physicist/Physiker
Kessler, Josef (53) - akademický malíř/painter/Maler
Ketman, Miroslav (290) - malíř/painter/Maler
Klabazňa, Jaroslav (220) - fyzik/physicist/Physiker
Klán, Josef (405) - operní pěvec/opera singer/Opernsänger
Klein, Dominik (412) - malíř/painter/Maler
Klein, Gideon (42) - hudebník/musician/Musiker
Kleinová, Vlasta (105) - herečka/actress/Schauspielerin
Klementa, Josef (577) - antropolog/anthropologist/Anthropologe
Klíma, Bohuslav (163) - archeolog/archaeologist/Archäologe
Klimek, Adolf (154) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Klobouk, Antonín (494) - veterinář/veterinarian/Tierarzt
Klvaňa, František (527) - voják/soldier/Soldat
Kniebandl, Jan Jakub (11) - stavitel/builder/Baumeister
Knitschková, Marie (669) - spisovatelka/writer/Schriftstellerin
Kocián, Mojmír (632) - vysokoškolský pedagog/College teacher/Hochschullehrer
Kohn, Theodor (654) - arcibiskup/archbishop/Erzbischof
Kohout, Karel (46) - odborný spisovatel/senior writer/beruflich Schriftsteller
Kohoutek, Hynek (344) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kohoutek, Jaromír (414) - fotograf/photographer/Fotograf
Kokojan, Hynek (235) - voják/soldier/Soldat
Kokta, Zdeněk (204) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Kolář, Josef (199) - legionář/legionary/Legionär
Kolbe, Josef (462) - stavitel/builder/Baumeister
Komenský, Jan Amos (607) - filozof/philosopher/Philosoph
Konečná, Ludmila (459) - spisovatelka/writer/Schriftstellerin
Konšel, Josef (153) - duchovní/parson/Pater
Konvalinka, Miloš (633) - dirigent/conductor/Dirigent
Kopecký, Vojtěch (60) - letec/fighter/Flieger
Kopečný, František (169) - jazykovědec/linguist/Sprachwissenschaftler
66
Kopka, Ludvík (71) - řezbář/carver/Holzschnitzer
Kopřiva, Emil (331) - malíř/painter/Maler
Korčián, František Bedřich (449) - hudební pedagog/music teacher/Musiklehrer
Kořínek, Karel (58) - středoškolský pedagog/high school teacher/Lehrer
Kosatík, František (340) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Kosková, Inge (57) - výtvarnice/artist/Künstlerin
Košler, Zdeněk (347) - dirigent/conductor/Dirigent
Koudelák, Josef (435) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Koutník, Tomáš (531) - dirigent/conductor/Dirigent
Koval, Libor (179) - básník/poet/Dichter
Kovář, Vladimír (365) - malíř/painter/Maler
Kovařík, Jan (134) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Koželuha, František (441) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Kožušník, Václav (181) - emeritní ředitel Moravského divadla/Director Emeritus of the Moravian
Theatre/emeritierter Direktor des Mährischen Theaters
Kráčmar, Jiří (189) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Krajný, Boris (637) - klavírista/pianist/Klavierspieler
Králík, Oldřich (434) - literární vědec/literary scholar/Literaturwissenschaftler
Kramář, Josef (99) - vydavatel/publisher/Herausgeber
Kratina, Ferdinand (243) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kratochvíl, Augustin (457) - muzeolog/museologist/Museologe
Kratochvíl, František (136) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kratochvíl, Josef (639) - redaktor/editor/Schriftleiter
Kraus, Vilém (192) - malíř/painter/Maler
Kreiml, Franz (158) - starosta/mayor/Bürgermeister
Krnowsky, Daniel (152) - rektor univerzity a jezuitské koleje/rector of the Jesuit College/Rektor des Jesuitenkollegs
Krs, Bohumil (329) - výtvarník/artist/Künstler
Krumlovský, František Xaver (398) - herec/actor/Schauspieler
Krumpholc, Josef (118) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kryl, Karel (345) - podnikatel/businessman/Geschäftsmann
Křikava, Josef (279) - operní pěvec/opera singer/Opernsänger
Kříž, František Otto (305) - lodní důstojník/mate/Schiff-Offizier
Křížkovský, Pavel Karel (248) - skladatel/composer/Komponist
Kubíček, František Jaroslav (91) - novinář/journalist/Pressevertreter
Kubíček, Metoděj (387) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kubíčková, Vlasta (599) - režisérka/director/Spielleiterin
Kubín, Oto (64) - operní pěvec/opera singer/Opernsänger
Kubis, Miroslav (151) - lékař/doctor/Arzt
Kučera, Alois (45) - akademický malíř/painter/Maler
Kučera, Jan (440) - starosta/mayor/Bürgermeister
Kučera, Jiří (553) - operní pěvec/opera singer/Opernsänger
Kučera, Zdeněk (232) - malíř/painter/Maler
Kučerka, Metoděj (130) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kudělka, Zdeněk (614) - kunsthistorik/art historian/Kunsthistoriker
Kulp, Vojtěch (85) - starosta/mayor/Bürgermeister
Kulpová, Anna (417) - lékařka/doctor/Ärztin
Kuncíř, Ladislav (483) - nakladatel/publisher/Verleger
Kundera, Ludvík (155) - literární vědec/literary scholar/Literaturwissenschaftler
Kunerth, Jan Leopold (420) - skladatel/composer/Komponist
Kunetka, František (629) - teolog/theologian/Theologe
Kurandová, Jarmila (52) - herečka/actress/Schauspielerin
Kuraš, Mečislav (456) - chemik/chemist/Chemiker
Kusý, Emanuel (674) - lékař/doctor/Arzt
Kutáček, Milan (336) - botanik/botanist/Botaniker
67
Kutra, Radoslav (141) - malíř/painter/Maler
Kutschker, Johann Baptist Rudolf (198) - duchovní/parson/Pater
Kux, Johann (427) - lékař/doctor/Arzt
Kyselý, Bohumil Svatopluk (643) - duchovní/parson/Pater
Lakomý, Antonín (308) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Lampa, Rudolf (463) - herec/actor/Schauspieler
Lang, Adolf (320) - folklorista/folklorist/Volkskundler
Lébl, Julius (680) - režisér/director/Spielleiter
Lédl, František (679) - lékař/doctor/Arzt
Lehovec, Jiří (668) - režisér/director/Spielleiter
Lenhart, Jindřich (486) - akademický malíř/painter/Maler
Lenhart, Otakar (453) - malíř/painter/Maler
Letfus, Oldřich (452) - klavírista/pianist/Klavierspieler
Levý, František (166) - historik/historian/Historiker
Libiger, Jan (123) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Linhart, Jan (219) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Linhart, Rudolf (366) - kněz/priest/Priester
Lisická, Helena (631) - etnografka/ethnographer/Ethnografin
Lochovská, Marie (682) - herečka/actress/Schauspielerin
Lolek, Jakub (392) - folklorista/folklorist/Volkskundler
Lorenc, František (314) - varhaník/organist/Orgelspieler
Losíková, Ludmila (337) - básnířka/poet/Dichterin
Lošťák, Radoslav (601) - dramaturg/dramaturge/Dramaturg
Louda, Jiří (526) - heraldik/heraldist/Heraldiker
Ludwig, Mořic (253) - sbormistr/choirmaster/Chormeister
Lukeš, Josef (268) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Lukl, Pavel (656) - lékař/doctor/Arzt
Lýsek, Jaroslav (22) - písmák/scribe/Schreiber
Lysický, Vojtěch (472) - voják/soldier/Soldat
Maciuchová, Hana (640) - herečka/actress/Schauspielerin
Magerstein, Čeněk (358) - botanik/botanist/Botaniker
Mahler, Gustav (355) - skladatel/composer/Komponist
Machanek, Ignaz (388) - skladatel/composer/Komponist
Macharáček, Josef (140) - projektant/designer/Konstrukteur
Machát, František (217) - geograf/geographer/Geograph
Machonin, Sergej (626) - literární kritik/literary critic/Literaturkritiker
Machovec, Jan (237) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Májová, Jarmila (254) - herečka/actress/Schauspielerin
Malcev, Viktor (586) - tanečník/dancer/Tänzer
Málek, Prokop (209) - chirurg/surgeon/Chirurg
Malíř, Josef (608) - astronom/astronomer/Astronom
Malý, Joža (80) - knihkupec/bookseller/Buchhändler
Markulček, Petr (497) - malíř/painter/Maler
Martinčík, Richard (245) - typograf/typographer/Schriftsetzer
Martinelli, Domenico (641) - architekt/architect/Architekt
Mašata, Ladislav (419) - literární historik/literary historian/Literaturhistoriker
Mašatová, Milada (327) - teoretička umění/art theorist/Kunsttheoretikerin
Mather, Rudolf (564) - grafik/graphic designer/Graphiker
Mathon, Karel (212) - lékař/doctor/Arzt
Matoušek, Miloslav (174) - lékař/doctor/Arzt
Matula, Antonín (194) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Matulová, Marie (448) - pedagožka/pedagogue/Pädagoge
Matušík, Bohumil (584) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Matzenauer, Jaroslav (229) - muzeolog/museologist/Museologe
68
Mazal, Emil (313) - vědecký pracovník/researcher/Forscher
Melhuba, Ignát (137) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Menšík, Stanislav (317) - malíř/painter/Maler
Mezuláník, František (466) - architekt/architect/Architekt
Mikšík, Oldřich (498) - psycholog/psychologist/Psychologe
Mikula, František (485) - lékař/doctor/Arzt
Mikulášek, Oldřich (374) - básník/poet/Dichter
Mikulka, Josef (23) - fotograf/photographer/Fotograf
Minařík, Karel (298) - astronom/astronomer/Astronom
Mišák, Josef (128) - zubní technik/dental technician/Zahntechniker
Mittenhuberová, Anuše (120) - spisovatelka/writer/Schriftstellerin
Mixová, Ivana (646) - operní pěvkyně/opera singer/Opernsängerin
Mlčák, Čeněk (653) - operní pěvec/opera singer/Opernsänger
Mlčoch, Augustin (138) - lékař/doctor/Arzt
Mlčoch, Rudolf (207) - ministr/minister/Minister
Mokrý, František (575) - malíř/painter/Maler
Motal, Antonín (247) - hudebník/musician/Musiker
Müller, Willibald (133) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Myšák, Jaroslav (570) - mikrobiolog/microbiologist/Mikrobiologe
Nábělek, František (576) - astronom/astronomer/Astronom
Navrátil, Bohumil (104) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Navrátil, Ladislav (683) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Navrátil, Oldřich (691) - jaderný chemik/nuclear chemist/Kernchemiker
Navrátil, Vladimír (26) - sochař/sculptor/Bildhauer
Nedoma, František Antonín (433) - duchovní/parson/Pater
Neff, Jan (450) - velkoobchodník/wholesaler/Großhändler
Nechvátal, František (560) - básník/poet/Dichter
Němec, František (32) - mineralog/mineralogist/Mineraloge
Neoral, Josef (216) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Neoral, Lubomír (162) - soudní lékař/forensic physician/Gerichtsmediziner
Neruda, Josef (96) - hudební pedagog/music teacher/Musiklehrer
Nesvadba, František (700) - legionář/legionary/Legionär
Neumann, Ferdinand (695) - sochař/sculptor/Bildhauer
Neužil, František (623) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Nohejl, Jaromír (505) - dirigent/conductor/Dirigent
Nop, Vladimír (36) - knihovník/librarian/Bibliothekar
Novák, Bořivoj (167) - zoolog/zoologist/Zoologe
Novák, Jaromír (351) - geolog/geologist/Geologe
Novák, Karel (551) - herec/actor/Schauspieler
Novobilská, Jarmila (477) - herečka/actress/Schauspielerin
Nožířová, Jiřina (210) - sportovkyně/athlete/Sportlerin
Obruča, Josef (103) - kapelník/band-master/Kapellmeister
Obšil, Karel (244) - agronom/agronomist/Agronom
Oderlický, Ignác (393) - malíř/painter/Maler
Odstrčilová, Liběna (107) - herečka/actress/Schauspielerin
Oeconomo, Jiří (109) - malíř/painter/Maler
Olbert, Jaroslav (129) - kulturní pracovník/cultural staff/Kulturarbeiter
Opatrný, Evžen (652) - zoolog/zoologist/Zoologe
Opelík, Jiří (558) - literární historik/literary historian/Literaturhistoriker
Opletal, Jan (6) - student/student/Student
Opluštil, Štěpán (676) - písmák/scribe/Schreiber
Opluštil, Zdeněk (648) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Opravil, Milan (658) - saxofonista/saxophonist/Saxophonist
Ornest, Zdeněk (587) - herec/actor/Schauspieler
69
Otáhal, Vilém (285) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Pánková, Věra (635) - dramatička/dramatist/Dramatikerin
Papica, Josef (116) - redaktor/editor/Schriftleiter
Papoušek, Jan (642) - sbormistr/choirmaster/Chormeister
Paus, Arnošt (18) - archivář/archivist/Archivar
Pazdírek, Ludevít Raimund (443) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Pechová, Jaroslava (333) - novinářka/journalist/Pressevertreterin
Pelcl, Jiří (501) - architekt/architect/Architekt
Pelikán, Richard (25) - houslista/violinist/Geiger
Pelíšek, Ludvík (370) - skladatel/composer/Komponist
Peřina, Eduard (121) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Petr, Vladimír (126) - astronom/astronomer/Astronom
Petráš, Oldřich (595) - muzikolog/musicologist/Musikwissenschaftler
Petřivalský, Julius (661) - lékař/doctor/Arzt
Petzný, Josef (474) - hudebník/musician/Musiker
Petzoldová-Rubešová, Božena (297) - operní pěvkyně/opera singer/Opernsängerin
Picbauer, Richard (460) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Pilc, Alois (470) - stavitel/builder/Baumeister
Pillich, Jan (424) - malíř/painter/Maler
Pinkava, František (211) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Pištora, Jiří (508) - básník/poet/Dichter
Pivoňka, Gustav (445) - hudebník/musician/Musiker
Pluskal-Moravičanský, František (170) - odborný spisovatel/senior writer/beruflich Schriftsteller
Podivínský, Miroslav (555) - rozhlasový pracovník/radio employee/Radio Arbeiter
Pojsl, Miloslav (250) - historik/historian/Historiker
Pokorný, Pavel (408) - dirigent/conductor/Dirigent
Polák, Vlastimil Artur (135) - básník/poet/Dichter
Poldauf, Ivan (489) - anglista/Anglicist/Anglist
Polišenský, Josef (671) - historik/historian/Historiker
Polívka, František (403) - botanik/botanist/Botaniker
Popelová, Jiřina (311) - filozofka/philosopher/Philosophin
Pořízka, Vincenc (596) - filolog/philologist/Philologe
Pospíšil, František (294) - etnograf/ethnographer/Ethnograf
Pospíšil, Jára (39) - zpěvák/singer/Sänger
Pospíšil, Rudolf (230) - technik/technician/Techniker
Pötting-Persingová, Emílie (677) - vlastivědná pracovnice/homeland studies
staff/Heimatwissenschaftler Arbeiterin
Poulík, Josef (418) - archeolog/archaeologist/Archäologe
Prager, Ferdinand (281) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Prachař, Evžen (574) - soudní lékař/forensic physician/Gerichtsmediziner
Pražák, Alois (101) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Preisler, František (49) - dirigent/conductor/Dirigent
Procházka, Alois (205) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Procházka, Alois Vítězslav (233) - básník/poet/Dichter
Procházka, Jiří (381) - lékař/doctor/Arzt
Procházka, Vojtěch (610) - historik/historian/Historiker
Přeček, Ivo (482) - fotograf/photographer/Fotograf
Přibyl, Antonín (597) - kněz/priest/Priester
Přidal, Antonín (541) - překladatel/translator/Übersetzer
Přichystal, Antonín (328) - geolog/geologist/Geologe
Přikryl, Jaroslav (2) - muzikolog/musicologist/Musikwissenschaftler
Přikryl, Vladimír (410) - brigádní generál/brigadier general/Brigadegeneral
Reich, Edvard (148) - vysokoškolský profesor/college professor/Hochschulprofessor
Reiss, Otakar (238) - lékař/doctor/Arzt
70
Remigii, Eustachius (479) - rektor olomoucké jezuitské univerzity/rector of the Jesuit College in Olomouc
/Rektor des Jesuitenkollegs in Olmütz
Rentsch, Karel (465) - rektor olomoucké jezuitské univerzity/rector of the Jesuit College in Olomouc
/Rektor des Jesuitenkollegs in Olmütz
Richter, Václav (188) - kunsthistorik/art historian/Kunsthistoriker
Ripka, Hubert (394) - politik/politician/Politiker
Ritter, Petr (29) - prozaik/novelist/Schriftsteller
Roháč, Miloslav (425) - fotograf/photographer/Fotograf
Roller, Jan (168) - rektor univerzity a jezuitské koleje/rector of the Jesuit College/Rektor des Jesuitenkollegs
Rolný, Arnošt (389) - podnikatel/businessman/Geschäftsmann
Roubic, Antonín (343) - archivář/archivist/Archivar
Rozehnal, Bedřich Milota (160) - redaktor/editor/Schriftleiter
Rudolf, Jan (277) - duchovní/parson/Pater
Rulíšek, Adolf (411) - hudební skladatel/composer/Komponist
Rýzner, Čeněk (17) - lékař/doctor/Arzt
Řehák, Antonín (185) - malíř/painter/Maler
Řezníčková, Marie (673) - operní pěvkyně/opera singer/Opernsängerin
Říhovský, Vojtěch (488) - skladatel/composer/Komponist
Sadler, Josef Ignác (92) - malíř/painter/Maler
Saligerová, Růžena (690) - sbormistryně/choirmaster/Chormeisterin
Sedláček, Jan (476) - malíř/painter/Maler
Sedláček, Josef (15) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Sedláčková, Jitka (90) - hudební pedagožka/music teacher/Musiklehrerin
Sedlák, Josef Marcel (242) - básník/poet/Dichter
Seidan, Tomáš (649) - sochař/sculptor/Bildhauer
Sekanina, František (84) - redaktor/editor/Schriftleiter
Sekanina, Jiří (554) - sólista baletu/ballet soloist/balletten Solist
Serafín, Čestmír (605) - vysokoškolský pedagog/College teacher/Hochschullehrer
Schenk, Antonín (271) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Schindler, Anton Felix (309) - dirigent/conductor/Dirigent
Schindler, Antonín (475) - varhanní virtuos/organ virtuoso/Orgelvirtuose
Schneeweis, Jan (684) - pianista/pianist/Klavierspieler
Schoenberger, Georgius (402) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Scholz, Libor (386) - historik/historian/Historiker
Schreiber, Josef (686) - skladatel/composer/Komponist
Schubert, Richard Johann (240) - geolog/geologist/Geologe
Schulz, Jindřich (644) - historik/historian/Historiker
Sicha, Karel (38) - duchovní/parson/Pater
Simonides, Jaroslav (263) - překladatel/translator/Übersetzer
Sivek, Alois (75) - literární historik/literary historian/Literaturhistoriker
Sixta, František (395) - advokát/lawyer/Rechtsanwalt
Skácelík, František (10) - městský lékař/town physician/Stadtarzt
Skalický, Karel (289) - keramik/ceramist/Keramiker
Skálová, Ema (523) - herečka/actress/Schauspielerin
Skokánek, Jan (193) - odbojář/resistance fighter/Widerstandskämpfer
Skopal, Otmar (521) - operní pěvec/opera singer/Opernsänger
Skopalík, Jindřich (86) - středoškolský profesor/high school teacher/Lehrer
Skutil, Josef (495) - archeolog/archaeologist/Archäologe
Sláma, František (585) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Slaměník, František (528) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Slavětínský, Milan (28) - lékař/doctor/Arzt
Slavický, Klement (502) - dirigent/conductor/Dirigent
Slezina, Jan (7) - teolog/theologian/Theologe
Sloupský, Josef (223) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
71
Smékal, Mojmír (500) - dramaturg/dramaturge/Dramaturg
Smital, Jan (352) - malíř/painter/Maler
Smolka, František (533) - malíř/painter/Maler
Smyčka, František (383) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Smyčka, Jan (273) - lékař/doctor/Arzt
Sobota, Jaroslav (258) - operní pěvec/opera singer/Opernsänger
Sojka, Karel (326) - kulturní pracovník/cultural staff/Kulturarbeiter
Sojková, Berta (76) - etnografka/ethnographer/Ethnografin
Sonnevend, Jan (688) - duchovní/parson/Pater
Spáčil, Alois (360) - sochař/sculptor/Bildhauer
Spáčil, Vladimír (530) - archivář/archivist/Archivar
Spáčil-Žeranovský, Jan (16) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Spunda, Franz (5) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Stárek, Josef (31) - sochař/sculptor/Bildhauer
Staudinger, Johann Nepomuk Ignaz (67) - varhanář/organ builder/Orgelbauer
Steidl, Ladislav (537) - lékař/doctor/Arzt
Steinman, Vilém (581) - violista/violist/Bratschist
Stejskal, Cyril (703) - psycholog/psychologist/Psychologe
Straka, Jiří (65) - hudebník/musician/Musiker
Strauss, Friedrich (319) - malíř/painter/Maler
Strnad, Anton (260) - lékař/doctor/Arzt
Stryk, Osvald (665) - hudebník/musician/Musiker
Studnář, František (197) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Stuna, Rudolf (480) - historik/historian/Historiker
Stupka, František (625) - dirigent/conductor/Dirigent
Sudík, František Josef (286) - novinář/journalist/Pressevertreter
Sulovský, Jan (82) - dramaturg/dramaturge/Dramaturg
Světlík, František (696) - duchovní/parson/Pater
Svoboda, Jiří (663) - divadelní režisér/stage director/Theaterregisseur
Svozil, Bohumil (543) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Šanda, Jaroslav (292) - hudebník/musician/Musiker
Šantavý, František (221) - lékař/doctor/Arzt
Šec, František (416) - herec/actor/Schauspieler
Šenk, Antonín Bedřich (161) - prozaik/novelist/Schriftsteller
Ševčík, Václav (368) - fotograf/photographer/Fotograf
Ševčíková, Hana (540) - autorka biografií/author of biographies/Autorin den Biografien
Šikolová, Anna (114) - operní pěvkyně/opera singer/Opernsängerin
Šilberský, Hugo (165) - malíř/painter/Maler
Šimčík, Antun (511) - historik/historian/Historiker
Šindler, Jan (108) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Šindler, Valentin (51) - pěvec/singer/Sänger
Škoda, Jakub (571) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Škrachová, Marie (430) - pedagožka/pedagogue/Pädagoge
Šmahelová, Helena (376) - spisovatelka/writer/Schriftstellerin
Šmíd, Miroslav (276) - archeolog/archaeologist/Archäologe
Šmoldas, Jiří (662) - lékař/doctor/Arzt
Šmoldasová, Jarmila (208) - lékařka/doctor/Ärztin
Šprinc, Antonín (562) - knihovník/librarian/Bibliothekar
Špunar, Hynek (630) - sběratel pověstí/legends collector/Legende Sammler
Šrámek, Jan (426) - kněz/priest/Priester
Štafl, Josef (89) - cukrář/confectioner/Zuckerbäcker
Štandera, Antonín (304) - divadelní ředitel/theater director/Theaterdirektor
Štanglica, Jaroslav (111) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Štědroň, Bohumír (578) - muzikolog/musicologist/Musikwissenschaftler
72
Štědroň, Vladimír (173) - skladatel/composer/Komponist
Štětka, Tomáš (251) - malíř/painter/Maler
Štuřík, František (606) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Šula, Bohumil (9) - botanik/botanist/Botaniker
Šulista, Josef (73) - pěvec/singer/Sänger
Šumšal, Jaroslav (471) - kněz/priest/Priester
Švabík, Vladimír (275) - herec/actor/Schauspieler
Švec, Luboš (591) - hudebník/musician/Musiker
Táborský, František (323) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Tajovský, Ladislav (293) - tanečník/dancer/Tänzer
Talpa, Jaroslav (532) - hudební skladatel/composer/Komponist
Talpová, Zdena (593) - operní pěvkyně/opera singer/Opernsängerin
Taufer, František (401) - básník/poet/Dichter
Telička, Antonín (12) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Tencalla, Carpoforo (252) - malíř fresek/painter of frescoes/Maler der Fresken
Thurzo, Stanislav (206) - humanista/humanist/Humanist
Tillich, Josef (467) - vysokoškolský pedagog/College teacher/Hochschullehrer
Tilšer, František (303) - geometr/surveyor/Geometer
Tkadlčík, Vojtěch (69) - vysokoškolský profesor/college professor/Hochschulprofessor
Tomášová, Míla (504) - mikrobioložka/microbiologist/Mikrobiologe
Tomek, Ferdinand (667) - organizátor hudebního života/organizer of musical life/Organisator des Musiklebens
Topoľský, Dušan (579) - malíř/painter/Maler
Tovačovský-Förchtgott, Arnošt (693) - skladatel/composer/Komponist
Továrek, František (19) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Trapl, Miloš (24) - historik/historian/Historiker
Trávníček, Dušan (201) - geograf/geographer/Geograph
Trávníček, Jiří (666) - houslista/violinist/Geiger
Trávníček, Jiří (74) - literární kritik/literary critic/Literaturkritiker
Trávníček, Josef (613) - lékař/doctor/Arzt
Trávníček, Pavel (566) - herec/actor/Schauspieler
Trčka, František (236) - redaktor/editor/Schriftleiter
Trizuljaková, Miroslava (518) - malířka/painter/Malerin
Trnavský, Karel (660) - lékař/doctor/Arzt
Tropper, Fratišek (184) - starosta/mayor/Bürgermeister
Třasoň, Eugen (353) - dirigent/conductor/Dirigent
Tušek, Antonín (180) - sbormistr/choirmaster/Chormeister
Uherek, Richard (225) - malíř/painter/Maler
Uherek, Rudolf (556) - malíř/painter/Maler
Ulrich, Donat (119) - městský purkrabí/town burgrave/städtischen Burggrafen
Urban, Klement (622) - geograf/geographer/Geograph
Utěšený, Slavomír (583) - filolog/philologist/Philologe
Vacek, Zdeněk (288) - malíř/painter/Maler
Václavková, Jaroslava (334) - literární historička/literary historian/Literaturhistorikerin
Vaculková, Ida (131) - výtvarnice/artist/Künstlerin
Vach, Ferdinand (113) - sbormistr/choirmaster/Chormeister
Válek, Drahomír (617) - sportovní trenér/sports coach/Sporttrainer
Válka, Zbyněk (124) - výtvarník/artist/Künstler
Valouch, František (227) - literární historik/literary historian/Literaturhistoriker
Valoušek, Jaroslav (487) - chemik/chemist/Chemiker
Valový, Evžen (573) - houslista/violinist/Geiger
Vaněk, Ferdinand (177) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Vaněk, Jan (524) - vysokoškolský pedagog/College teacher/Hochschullehrer
Vaněk, Karel (291) - kulturní pracovník/cultural staff/Kulturarbeiter
Vaníček, Alois (325) - filolog/philologist/Philologe
73
Vanýsek, Rudolf (265) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Vávra, Jaroslav (469) - fotograf/photographer/Fotograf
Vdolek, Josef (348) - básník/poet/Dichter
Veličková, Helena (439) - knihovnice/librarian/Bibliothekarin
Veřmiřovská, Marie (246) - loutkářka/puppeteer/Puppenspielerin
Vídrman, Osvald (437) - sbormistr/choirmaster/Chormeister
Vignati, Vilém (373) - lékař/doctor/Arzt
Vinařický, Richard (645) - fyziolog/physiologist/Physiologe
Vincourek, Josef (35) - dirigent/conductor/Dirigent
Víšek, Jiří (675) - umělecký fotograf/art photographer/Fotokünstler
Vítámvás, Josef (594) - voják/soldier/Soldat
Vitásek, František (14) - geograf/geographer/Geograph
Vlach, Jaroslav (324) - knihovník/librarian/Bibliothekar
Vlček, Josef (295) - žurnalista/journalist/Journalist
Vnouček, František (330) - herec/actor/Schauspieler
Vodáček, Adolf (200) - typograf/typographer/Schriftsetzer
Vodička, Leo Marian (191) - operní pěvec/opera singer/Opernsänger
Vodička, Timotheus (492) - literární historik/literary historian/Literaturhistoriker
Volejník, Ladislav (568) - hudebník/musician/Musiker
Vonásek, Rudolf (604) - operní pěvec/opera singer/Opernsänger
Votruba, František (224) - lékař/doctor/Arzt
Voženílek, Vít (422) - kartograf/cartographer/Cartographer
Vrana, Josef (547) - biskup/bishop/Bischof
Vrchovecký, Josef (698) - filozof/philosopher/Philosoph
Vrzala, František (657) - voják/soldier/Soldat
Vychodil, Ladislav (436) - scénograf/stage designer/Szenengestalter
Vychodil, Zdeněk (685) - učitel/teacher/Lehrer
Vystrčil, Otakar (354) - malíř/painter/Maler
Wagner, Oktavián (697) - lékař/doctor/Arzt
Waissar, Alfons (404) - pěvec/singer/Sänger
Wait, Josef (231) - starosta/mayor/Bürgermeister
Wanklová, Madlenka (384) - etnografka/ethnographer/Ethnografin
Wekebrod, František (78) - zemský advokát/provincial lawyer/Provinzanwalt
Wellner, Karel (127) - malíř/painter/Maler
Wiedermann, Miloš (21) - lékař/doctor/Arzt
Wiedermann, Vojtěch (267) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Wichterle, František (503) - podnikatel/businessman/Geschäftsmann
Wichterlová, Hana (455) - sochařka/sculptor/Bildhauerin
Wolker, Jiří (171) - básník/poet/Dichter
Wozak, Johann (40) - vlastivědný pracovník/homeland studies staff/Heimatwissenschaftler Arbeiter
Wurm, Ignát (367) - kněz/priest/Priester
Wyzula, Josef (569) - letec/fighter/Flieger
Zabloudil, Alois (125) - malíř/painter/Maler
Zaoral, Bohumil (515) - právník/lawyer/Rechtsanwalt
Zaoral, Jaromír (396) - kameraman/director of photography/Kameramann
Zapletal, Josef (400) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Zapletal, Miroslav (68) - vlastivědný pracovník/homeland studies staff/Heimatwissenschaftler Arbeiter
Zapletal, Petr (338) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Zapletal, Vladimír (274) - lékař/doctor/Arzt
Zapletal, Vladislav (145) - historik/historian/Historiker
Zbořil, Alois (143) - kapelník/band-master/Kapellmeister
Zezula, Oldřich (339) - akademický malíř/painter/Maler
Zháněl, Jan (542) - lékař/doctor/Arzt
Zimek, Hugo (157) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
74
Zischk, Rudolf (299) - německý antifašista/German anti-fascist/deutsche Antifaschist
Zítek, Vlastimil (689) - teolog/theologian/Theologe
Zlamal, Wilhelm (538) - malíř/painter/Maler
Zmeškal, Josef (670) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Zrzavý, Jan (589) - malíř/painter/Maler
Železňák, František (44) - dirigent/conductor/Dirigent
Žižka, Edmund (611) - malíř/painter/Maler
Župka, František Cyril (296) - knihovník/librarian/Bibliothekar
ZEMĚPISNÝ REJSTŘÍK / GEOGRAPHICAL INDEX OF LOCALITIES / GEOGRAPHISCHER REGISTER
Akron (Ohio, USA) 77
Amsterodam (Nizozemí) 607
Andělská Hora 67
Asie 485
Atheny (Řecko) 109
Bad Hall (Rakousko) 553
Bavorov 431
Bělá pod Bezdězem 120
Bělkovice-Lašťany 435
Bělotín 386
Benešov 330
Beňov 468
Berlín (Německo) 313, 361, 646
Beroun 280, 684
Bězděkov u Havlíčkova Brodu 356
Bílá Lhota 344
Bílovice 696
Bílý Újezd 470
Bissone (Švýcarsko) 252
Blansko 66, 87, 384, 694
Blatec 159, 399
Blatnice 643
Blížkovice 381
Bludov 30, 37, 387, 468
Bobrová 692
Bockenheim (Německo) 309
Bohumín 268
Bohuňovice 648
Bohuslavice 23, 216
Bochoř 10
Bojkovice 441, 467
Bolelouc 506
Bolešov u Ilavy (Slovensko) 294
Bonn (Německo) 361
Borová 567
Boskovice 54, 66, 147, 155, 200, 274, 401, 495, 572
Bošovice 466
Bouzov 344
Bouzov-Svojanov 71
Brandýs nad Labem 659
Bratislava (Slovensko) 228, 436, 531, 701
Brémy 545
Brno 7, 14, 16, 25, 27, 32, 33, 41, 48, 51, 52, 56, 57, 62, 68,
70, 74, 79, 86, 90, 91, 93, 96, 97, 101, 104, 106, 113, 128,
138, 140, 141, 148, 153, 155, 163, 167, 169, 173, 176, 181,
183, 188, 191, 197, 201, 212, 214, 226, 234, 243, 244, 247,
248, 258, 269, 274, 294, 300, 307, 309, 323, 324, 328, 334,
335, 336, 346, 359, 367, 374, 380, 384, 390, 391, 400, 401,
405, 407, 410, 418, 426, 432, 434, 436, 438, 443, 445, 456,
457, 459, 460, 463, 465, 469, 474, 494, 495, 496, 498, 510,
513, 519, 521, 523, 524, 541, 548, 555, 559, 563, 566, 568,
573, 578, 581, 585, 595, 598, 603, 609, 614, 617, 623, 625,
628, 633, 639, 645, 646, 650, 655, 660, 661, 665, 666, 673,
674, 675, 688, 691, 694, 697, 701, 702
Brodek u Prostějova 140, 491
Brodek u Přerova 130, 530
Broumov 465
Brumov 170
Bruntál 549
Brusel (Belgie) 65
Brušperk 211, 681
Břeclav 311, 496
Březce 676
Březnice 654
Bříza 403
Břuchotín 509
Bučovice 443, 457, 466, 529
Budapešť (Maďarsko) 361
Budětsko 303, 535
Budišov u Třebíče 677
Buchenwald (Německo) 612
Býkev u Mělníka 458
Bystročice 178
Bystrovany 121, 378, 430
Bystřice pod Hostýnem 25, 118, 323, 375, 404, 502
Bzenec 641
Cerhonice 237
Cetechovice 576
Citov 443
Cotkytle 219
Cottbus (Německo) 361
Creil (Francie) 506
Ctidružice 616
Cuddington Way (Anglie) 536
75
Čechovice 27
Čechy pod Kosířem 44, 659
Čelechovice na Hané 659
Černotín 47
Červenka 435
Česká Třebová 49, 529
České Budějovice 540
Český Bohdíkov 515, 532
Český Těšín 550
Dačice u Jindřichova Hradce 307
Darmstadt (Německo) 260
Daskabát 214, 520
Dědice 267, 367
Dešov 642
Dluhonice 117
Dobronín 694
Dobřany u Přeštic 551
Dobřiv 698
Dolany 108
Dolní Kounice u Brna 33
Dolní Studénky 552
Dolní Suchá 75
Dolní Újezd u Lipníka 8
Doloplazy 421
Doly u Bouzova 115
Domažlice 100, 174
Drahanovice 383
Drahany u Plumlova 596
Drahotuše 163, 527
Drážďany (Německo) 146
Drnholec 194
Držovice 643
Dub nad Moravou 488
Dvorce 215, 475
Dzbel 19, 634
Eggenberger (Rakousko) 38
Ehrenhausen (Rakousko) 654
Fayetteville (Texas, USA) 190
Freiburg (Německo) 179
Frýdek 179
Frýdek-Místek 268
Fryšava 385
Fryšták 118, 226
Fulnek 539, 607
Fürstengrube u Katovic (Polsko) 42
Grygov 193, 426
Hačky u Konice 436
Halič 240
Hamburk (Německo) 186, 361
Hannover (Německo) 646
Havířov 75, 232
Havlíčkův Brod 164
Helfštýn 241
Hlavnice 686
Hluboká nad Vltavou 312
Hnojice 108
Holasovice 248
Holešov 41, 118, 147, 225, 258, 263, 512, 514, 523, 534,
684
Holice u Olomouce 141, 259, 421, 678
Horka nad Moravou 182, 217, 327
Horní Heřmanice 358
76
Horní Loučky 235
Horní Moštěnice 85
Horní Studénky u Šumperka 17, 261, 410
Horní Štěpánov 276, 464, 577
Hořelice 280
Hořovice 684
Hoštice, okr. Kroměříž 102
Hrabenov 387
Hrabí 344
Hrabová 175
Hradčany u Bystřice pod Hostýnem 118
Hradčany u Prostějova 278
Hradec Králové 63, 304, 465, 569, 656
Hrachovec 628
Hranice na Moravě 6, 8, 87, 98, 109, 183, 225, 272, 386,
396, 409, 432, 442, 534, 569, 618, 657, 682
Hrdibořice 446
Hronov 332
Hrotovice 594
Hroznová Lhota 83, 221
Hrubčice 149
Hředle, okr. Beroun 286
Hudcov 428
Hudlice 270
Hulín 160, 556
Hustopeče 24
Huzová 420
Charváty 147, 681
Cheb 551
Chicago (USA) 115
Chichester (Velká Británie) 472
Chlumec u Hluboké nad Vltavou 218
Cholenice u Jičína 89
Cholina 51, 273, 424, 430, 665
Choryně 643
Chotěboř 283, 585
Chropyně 68, 83
Chrudim 604
Chvalčov 70
Chválkovice 185
Innsbruck (Rakousko) 402
Isle of Wight (Velká Británie) 509
Ivanovice na Hané 267, 296
Jamnice okr. Opava 248
Janovice u Rýmařova 621
Jažlovice 113
Jedlí 80, 88
Jesenec u Konice 655
Jeseník 133
Jevíčko 19, 300, 638
Jezery u Pozořic 623
Ježkovice 499
Jihlava 39, 356, 525, 526, 694
Jilemnice 365
Jindřichův Hradec 238
Jiříkovice 418
Jívová 139
Kaliningrad (Rusko) 361
Kaliště 355
Kanibadam (Rusko) 586
Kaňovice 295
Karlovice 69
Karlovy Vary 458
Kavriánov u Šaratic 287
Kelč 136
Kladno 55, 105, 636
Klobouky 367
Klopina u Zábřeha 196, 621
Kníničky u Drahanovic 61
Kobeřice u Vyškova 394
Kojetín 234, 247, 528
Kokory 175, 425, 448, 643
Kolín 275
Konice 19, 309, 415, 464, 566, 600
Konstanz (Německo) 1
Kopřivnice 582
Koryčany 445
Kostelec na Hané 234, 296, 337, 648
Kostelec u Holešova 282, 534
Košice (Slovensko) 354, 531
Kotojedy 138
Kotvrdovice 504
Krakov (Polsko) 206
Kralice 516
Kralupy nad Vltavou 334
Krefeld (Německo) 461
Krnov 20, 55, 143, 152, 521
Kroměříž 16, 25, 36, 43, 51, 55, 67, 70, 85, 97, 101, 102,
111, 113, 120, 136, 138, 153, 157, 160, 176, 202, 223,
226, 243, 252, 253, 267, 274, 281, 282, 287, 294, 298,
300, 314, 339, 341, 345, 353, 360, 363, 366, 367, 373, 383,
395, 397, 399, 400, 404, 407, 413, 417, 420, 429, 434, 438,
439, 445, 449, 460, 468, 528, 534, 539, 563, 576, 581, 596,
597, 612, 618, 628, 637, 643, 653, 654, 668, 670, 681, 694,
695, 696, 698, 700
Krompach 452
Kropáčova Vrutice 689
Křečkovice 447
Křelov 116
Kuchařovice 578
Kunčice u Vrchlabí 524
Kutná Hora 187, 489, 505, 526, 587
Kvasice 111
Kyjov 81, 150, 275, 613
Lanškroun 168
Laškov 223
Lašovice 46
Lázně Bělohrad 164
Lednice na Moravě 695
Lechotice 366
Lechovice 600
Lešany 400
Leština 219
Letonice 641, 642
Lhota nad Moravou 6, 129
Liberec 195, 620, 664, 703
Liberty Ville (USA) 77
Lichnov 190
Lipinka 392
Lipník nad Bečvou 8, 43, 87, 183, 266, 270, 450, 514, 520,
556, 615
Lisabon (Portugalsko) 65
Litoměřice 199, 380, 689
Litovel 4, 6, 28, 33, 40, 45, 89, 119, 125, 167, 199, 203,
219, 222, 230, 232, 244, 272, 273, 291, 321, 354, 427, 435,
441, 622, 627, 650, 665, 681, 692
Lomnice u Tišnova 205
Londýn (Velká Británie) 65, 394
Lošov 121
Loštice 53, 71, 78, 165, 170, 320, 352, 367, 386, 600
Loučky u Bruntálu 198
Louky 303
Lublin (Polsko) 401
Lublin (Wisconsin, USA) 77
Lucca (Itálie) 641
Lučenec (Slovensko) 199, 647
Luhačovice 373
Lukavice 77
Lutych (Belgie) 479
Luzern (Švýcarsko) 141
Lužice 60
Majetín 370
Malacky (Slovensko) 88
Malé Hradisko 15
Malé Prosenice 114
Malíkov 665
Mannheim (Německo) 361
Mastník 372
Mauthausen (Rakousko) 125, 535
Medlov 309, 427
Měník 137
Měrotín 269
Město Libavá 366
Mezice 116
Mikulov 86
Milevsko 292
Milkov 112
Místek 175, 445
Mladá Boleslav 318, 416, 701
Mnichov (Německo) 299, 555
Modrá u Uherského Hradiště 250
Mohelnice 37, 59, 129, 165, 167, 204, 240, 255, 454, 674
Mohelno 96
Moravičany 54, 170, 320
Moravská Ostrava 266, 308
Moravská Třebová 319, 354, 534, 564
Moravský Beroun 9, 533
Moravský Krumlov 275
Morkovice 274
Mořkov 539
Moskva (Rusko) 626
Most 299
Nahošovice 670
Náklo 6, 28, 139, 437, 459, 683
Náměšť na Hané 161, 435, 436, 555, 602
Náměšť nad Oslavou 96, 331
Napajedla 214, 270
Nasobůrky 344
Nedašova Lhota 645
Němčice nad Hanou 12, 401, 687
Německý Brod 391, 585
Nemile 154
Neu-Ulm (Německo) 564
New York (USA) 341
Nivnice 281, 397, 607
Nová Dědina 111
77
Nová Říše 242
Nové Dvory u Kutné Hory 64, 663
Nové Lublice 412
Nové Město na Moravě 84, 633
Nový Jičín 239, 345, 357, 623
Nymburk 620
Obřany 243
Odrlice 291
Odry 539
Ochoz u Konice 415
Olomouc 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24,
26, 28, 29, 32, 35, 37, 39, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56,
57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76,
78, 79, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99,
100, 101, 105, 106, 107, 112, 114, 115, 116, 121, 122, 124,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
140, 141, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156,
158, 159, 162, 164, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 177, 178,
179, 181, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211,
213, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 224, 227, 228, 230, 232,
234, 235, 236, 237, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 252, 254, 255, 258, 259, 261, 262, 264, 268, 269,
272, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 286, 288, 290, 292,
293, 294, 295, 297, 298, 300, 301, 303, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 316, 317, 318, 319, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 340, 342,
343, 344, 346, 347, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 359,
362, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 375, 376, 377, 378,
379, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 392, 400,
403, 404, 405, 408, 409, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 425, 427, 428, 429, 431, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 440, 443, 445, 448, 452, 453, 456, 458,
460, 462, 465, 469, 471, 472, 473, 475, 476, 478, 479, 482,
484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 498,
500, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 515, 516, 518, 519,
522, 523, 524, 525, 526, 529, 530, 531, 532, 533, 537, 538,
539, 540, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570,
573, 574, 577, 579, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591,
592, 593, 597, 598, 601, 602, 603, 604, 605, 609, 611, 614,
617, 619, 620, 621, 623, 625, 627, 628, 629, 631, 632, 633,
634, 635, 636, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 652, 653,
654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 667, 670,
671, 672, 673, 674, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 685, 686,
689, 690, 693, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703
Olšany u Šumperka 227
Olšany-Hablov 400
Opatovice u Hranic 471
Opava 7, 45, 49, 181, 198, 203, 248, 268, 428, 429, 434,
458, 513, 554, 595, 664, 686, 702
Oplocany 581
Orlová 266, 573
Oslavany 554
Ostrava 3, 35, 52, 144, 181, 195, 197, 254, 268, 288, 335,
344, 396, 416, 419, 477, 531, 559, 561, 567, 573, 593, 603,
620, 633, 646, 653, 686, 689, 699, 701
Osvětim (Polsko) 257, 471
Otaslavice 536, 627
Otinoves 197
Otrokovice 573
Pačlavice 305
78
Palonín 53, 392
Pardubice 487, 508, 682
Paříž (Francie) 34
Paseka 249
Paskov 445, 561
Pasov (Německo) 252
Pavlovice 630
Peruc 680
Petrovice 333
Písek 251, 346, 369
Pištín 73
Pitten (Rakousko) 4
Plumlov 27, 161, 167, 178
Plzeň 3, 297, 329, 343, 382, 410, 551
Počátky 571
Podgoreze u Krakova (Polsko) 559
Podolí 47
Podol-Orlov 363
Police u Šumperka 139, 167
Postřelmov 501
Potštejn 30
Praha 2, 3, 6, 7, 13, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 51, 60, 64, 65,
66, 74, 100, 102, 105, 107, 110, 114, 121, 122, 123, 125,
132, 133, 142, 144, 152, 155, 156, 168, 174, 179, 180, 181,
183, 186, 187, 191, 194, 196, 197, 202, 203, 207, 209, 212,
217, 224, 234, 240, 249, 254, 256, 263, 270, 271, 275, 279,
286, 293, 300, 301, 303, 311, 321, 323, 325, 326, 330, 333,
334, 335, 336, 341, 342, 347, 348, 365, 376, 379, 381, 382,
394, 395, 398, 408, 410, 423, 424, 426, 431, 436, 450, 454,
455, 463, 464, 465, 480, 481, 483, 484, 488, 489, 493, 498,
500, 501, 502, 507, 508, 510, 513, 515, 517, 523, 531, 536,
539, 548, 557, 558, 560, 562, 563, 565, 566, 567, 575, 582,
583, 586, 587, 589, 592, 596, 601, 604, 608, 609, 621, 622,
625, 626, 628, 632, 639, 640, 646, 649, 652, 655, 656,
665, 668, 671, 677, 680, 681, 683, 684, 687, 688, 689,
692, 699, 702, 703
Prachovice 608
Pravčice 449
Prosenice 315
Prosetín 283
Prostějov 16, 19, 27, 28, 35, 38, 44, 53, 60, 61, 84, 95, 110,
142, 146, 149, 160, 169, 171, 180, 192, 197, 202, 212, 226,
231, 233, 234, 251, 276, 285, 287, 296, 300, 304, 322, 335,
346, 352, 360, 365, 368, 383, 389, 398, 400, 428, 430, 433,
441, 446, 455, 456, 480, 483, 496, 503, 519, 535, 541, 543,
557, 560, 562, 581, 582, 599, 601, 603, 606, 615, 619, 622,
626, 638, 639, 671, 675, 681
Protivanov u Prostějova 93, 372
Předmostí u Přerova 163
Přerov 10, 12, 18, 37, 42, 47, 57, 76, 93, 98, 99, 118, 123,
129, 130, 145, 151, 157, 166, 175, 177, 184, 194, 200,
216, 220, 235, 237, 245, 246, 257, 262, 265, 284, 294,
298, 315, 329, 348, 358, 361, 373, 374, 380, 390, 406,
413, 433, 444, 470, 478, 481, 497, 502, 517, 528, 548, 556,
571, 574, 576, 584, 588, 595, 598, 607, 616, 630, 642, 647,
649, 651, 666, 687
Přestavlky 468
Příbor 136, 137, 178
Příbram 405, 663
Příkazy 320
Radslavice u Přerova 257, 528
Ráječek u Zábřehu 21
Rakovník 166, 231, 279, 376
Rataje 83, 339, 364
Rhodos (Řecko) 189
Rokytnice u Přerova 315, 362, 643
Roštín u Zdounek 443
Roudnice nad Labem 103
Rousínov 466, 641
Roztoky 17, 332
Rožnov pod Radhoštěm 213, 478, 597
Ruda nad Moravou (i na Moravě) 219, 411, 580
Ruda Šlaska (Polsko) 461
Rudoltice u Libavé 277
Rybníček 623
Rychnov nad Kněžnou 30, 43, 269, 297, 639
Rýmařov 351, 535
Řestoky u Chrudimi 376
Říkovice 606
Samotišky 302, 346
Sankt Pölten (Rakousko) 553
Sarajevo (Bosna a Hercegovina) 77
Seloutky u Plumlova 364
Senice na Hané 137, 269, 308, 665, 691
Senička 245, 308, 435, 518
Skaštice u Kroměříže 294
Skoczóv (Polsko) 147
Slatinice 90
Slavkov 106, 205, 331, 641
Slížany 103
Smečno 84
Smržice 27, 91, 455
Soběsuky 233
Sobětuchy u Chrudimy 679
Sobotín 37, 260
Solnice 43
Souš 351
Spálov 539
Split (Jugoslávie) 48
Spytihněv 290
Srbce u Kojetína 597
St. Anne Montreal (Kanada) 700
St. Pölten (Rakousko) 313
Stavenice u Úsova 9
Strážnice 81, 311, 607
Strupšín u Zábřeha 59
Střelice 137
Stříbrnice 547
Střížov 193
Studénka u Nové Paky 132
Studnice 469
Stuttgart (Německo) 361
Sudkov 197
Suchdol nad Odrou 35
Suchonice 700
Sušice 584
Svatý Kopeček u Olomouce 31, 67, 76, 171, 185, 271, 272,
302, 317, 452, 486, 641
Svitávka 372
Svitavy 255
Šklin (Rusko) 156
Štarnov 277, 435, 703
Štěpánov 22, 108, 126, 139, 143, 189, 277, 437, 461, 570,
676
Šternberk 16, 21, 34, 57, 112, 139, 189, 299, 324, 338,
435, 462, 480, 488, 532, 538, 569, 594, 640, 659
Štramberk 18
Šumperk 37, 46, 68, 196, 218, 238, 249, 256, 260, 261,
275, 283, 299, 313, 320, 351, 411, 438, 534, 546, 552,
580, 595, 669, 682
Šumvald (i u Uničova) 83, 260, 623
Šurany u Nových Zámků (Slovensko) 579
Tábor 369
Tanvald 560
Tedražice 625
Telč 243
Temže u Southendu (Velká Británie) 590
Teplice 321, 531
Terezín 42, 238
Terst (Itálie) 305
Těšetice 487, 590
Tišnov 274, 632
Topol u Chrudimě 81
Topolany 688
Topolná 700
Tovačov 95, 265, 359, 502, 693
Trechtinghausen (Německo) 620
Troubelice 150, 189, 349
Třebčín 328
Třebíč 32, 207, 325, 559, 585
Třešť 188
Třeština 643
Tučín 130, 350
Uherské Hradiště 54, 101, 131, 239, 275, 277, 402, 559,
572, 585, 641, 672
Uherský Brod 55, 281, 543, 607
Unčovice 269
Unhošť u Kladna 127
Uničov 87, 112, 147, 268, 393, 435, 474, 598
Úpice 72
Určice 15, 153, 169
Úsobrno 38
Úsov 125, 135, 196, 583
Ústí 520
Vadín u Havlíčkova Brodu 589
Valašské Klobouky 56
Valašské Meziříčí 55, 56, 98, 136, 563, 565
Valtice 641
Varšava (Polsko) 495
Vejprty 377
Velehrad 277, 426, 657
Velká Bystřice 14, 79, 148, 153, 193, 203, 366, 410, 462
Velké Kunčice pod Ondřejníkem 301
Velké Meziříčí 242
Velké Opatovice 19
Velký Týnec 28, 62, 67, 86, 193, 213, 265, 494, 624, 677,
685
Velký Újezd 26, 520, 560
Věrovany 335, 533
Veselí u Počátek 52
Vídeň (Rakousko) 1, 5, 27, 31, 53, 95, 101, 115, 133, 183,
195, 198, 215, 240, 262, 266, 305, 355, 361, 381, 388, 454,
486, 490, 494, 638, 646, 667, 672, 674, 677, 693
Vidnava 253
Vilémov 269, 430
Vinary 661
79
Vítkov 162
Vizovice 117
Vlachovice 236
Vlaštovičky u Opavy 665
Vlčice u Javorníka 133
Vlkoš u Přerova 314
Vlkoš u Kyjova 513
Vojnův Městec 48
Vrahovice 643
Vranov nad Dyjí 398
Vranov u Brna 542
Vratislav (Polsko) 193, 199, 219, 552
Vrbátky 610
Vršce 134
Vřesovice 167
Vsetín 38, 81, 597, 696
Vsisko 86
Všemina 622
Vysoké Mýto 306, 368, 422
Vysoké nad Jizerou 99
Vysoké Tatry 419
Vyškov 62, 74, 104, 173, 200, 210, 226, 267, 289, 420,
447, 457, 463, 499, 521, 526, 542, 543, 578, 610, 613,
627, 628, 691
Washington (USA) 154
Ybbsitz (Rakousko) 241
Zábřeh na Moravě 59, 80, 154, 167, 196, 197, 209, 283,
320, 344, 349, 383, 451, 473, 485, 559, 562, 608, 621, 635
Zábřeh u Dolního Benešova 698
Záhřeb (Chorvatsko) 511
Zaječí 50
Zářičí u Chropyně 511
Záseka 460
Zborovice 36
Zbýšov u Brna 495
Zdounky 83, 147, 148
Zelov (Polsko) 256
Země Františka Josefa 305
Zlín 159, 176, 290, 313, 342, 344, 357, 374, 456, 476, 514,
531, 534, 551, 572, 573, 588, 663
Znojmo 11, 381
Zvole u Zábřeha 222, 392
Žadlovice 591
Žamberk 63
Žarošice 324
Žárovice 84, 233
Žďár nad Sázavou 407
Žďár u Boskovic 440
Žeranovice 421
Žerotín u Uničova 268
Žešov u Prostějova 16
Žilina (Slovensko) 218, 664
Žitovlice u Jičína 483
Životice 426
Žopy 514
80
VÝBĚR CELOSTÁTNÍCH A ZAHRANIČNÍCH VÝROČÍ 2015
LEDEN
2. 1. 1965
2. 1. 1920
3. 1. 1860
Československá televize začala pravidelně vysílat Večerníček
50. výročí
narozen Isaac Asimov, americký spisovatel (+6. 4. 1992)
95. výročí
narozen Arnošt Emanuel Silva-Tarouca, právník, politik, dendrolog, zakladatel
parku v Průhonicích (+15. 8. 1936)
155. výročí
4. 1. 1785 narozen Jacob Grimm, sběratel lidových pohádek (+20. 9. 1863)
230. výročí
6. 1. 1850 narozen Ladislav Stroupežnický, dramatik (+11. 8. 1892)
165. výročí
7. 1. 1925 narozen Gerald Durrell, spisovatel, zoolog (+30. 1. 1995)
90. výročí
20. výročí
9. 1. 1890 narozen Karel Čapek, spisovatel, dramatik, novinář (+25. 12. 1938)
125. výročí
11. 1. 1875 narozena Terezie Brzková, herečka (+19. 11. 1966)
140. výročí
14. 1. 1875 narozen Albert Schweitzer, lékař, myslitel, muzikolog, nositel Nobelovy ceny
(+4. 9. 1965)
140. výročí
50. výročí
15. 1. 1865 založil Vojta Náprstek v domě U Halánků osvětový soukromý salon
Americký klub dam
150. výročí
15. 1. 1995 zemřel Josef Kemr, divadelní a filmový herec (*20. 6. 1922)
20. výročí
17. 1. 1930 narozena Jaroslava Moserová-Davidová, lékařka, překladatelka, scenáristka,
politička (+24. 3. 2006)
85. výročí
17. 1. 1905 narozen Jan Zahradníček, spisovatel, překladatel, publicista (+7. 10. 1960) 110. výročí
55. výročí
20. 1. 1930 narozen Egon Bondy (vlastním jménem Zbyněk Fišer), básník, filozof
(+9. 4. 2007)
85. výročí
23. 1. 1890 založena Česká akademie věd a umění
125. výročí
24. 1. 1965 zemřel Winston Churchill, britský premiér (*30. 11. 1874)
50. výročí
27. 1. 1895 narozen generál Karel Kutlvašr, aktivní v odboji za nacistické okupace, vrchní velitel
pražského povstání (+2. 10. 1961)
120. výročí
27. 1.
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
28. 1. 1910 narozena Adina Mandlová, herečka (+16. 6. 1991)
105. výročí
28. 1. 1930 zemřela Ema Destinnová (vlastním jménem Emilie Pavlína Kittlová), operní pěvkyně
(*26. 2. 1878)
85. výročí
31. 1. 1785 narozena Magdalena Dobromila Rettigová, národní buditelka, spisovatelka, autorka
kuchařek (+5. 8. 1845)
230. výročí
170. výročí
ÚNOR
4. 2. 1820 narozena Božena Němcová, spisovatelka (+21. 1. 1862)
6. 2. 1905 narozen Jan Werich, herec (+31. 10. 1980)
6. 2. 1895 narozen Ferdinand Peroutka, novinář, politický publicista (+20. 4. 1978)
7. 2. 1885 slavnostně otevřen Dům umělců, též zvaný Rudolfinum podle korunního
prince Rudolfa, který měl patronát nad výstavbou
10. 2. 1975 otevřen obchodní dům Kotva v Praze
10. 2. 1890 narozen Boris Pasternak, spisovatel, nositel Nobelovy ceny (+30. 5. 1960)
11. 2. 1905 narozen Zdeněk Burian, malíř, ilustrátor (+1. 7. 1981)
12. 2. 1910 narozen Jindřich Chalupecký, literární a hudební kritik, překladatel
(+19. 6. 1990)
21. 2. 1860 narozen Karel Matěj Čapek – Chod, spisovatel a novinář (+3. 11. 1927)
195. výročí
110. výročí
35. výročí
120. výročí
130. výročí
40. výročí
125. výročí
55. výročí
110. výročí
105. výročí
25. výročí
155. výročí
81
21. 2.
Mezinárodní den mateřského jazyka
22. 2. 1835 Kajetánské divadlo na Malé Straně uvedlo první české veřejné divadelní
představení
24. 2. 1830 narozena Karolina Světlá (vlastním jménem Johanna Rottová), spisovatelka
(+7. 9. 1899)
24. 2. 1925 zemřel Alois Mrštík, spisovatel (*14. 10. 1861)
24. 2. 1775 narozen Matěj Kopecký, zakladatel českého loutkového divadla (+3. 7. 1847) 26. 2. 1965 zahájil činnost Činoherní klub v Praze
27. 2. 1855 narozen Jakub Schikaneder, malíř (+15. 11. 1924)
28. 2. 1895 narozen Marcel Pagnol, spisovatel, dramatik (+18. 4. 1974)
180. výročí
185. výročí
90. výročí
240. výročí
50. výročí
160. výročí
120. výročí
BŘEZEN
2. 3. 1880
6. 3. 1475
7. 3. 1850
narozen Arne Novák, literární kritik, historik a teoretik (+26. 11. 1939)
narozen Michelangelo Buonarroti, sochař, malíř, architekt (+18. 2. 1564)
narozen Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československa
(+14. 9. 1937)
7. 3. 1940 narozen Miloslav Šimek, herec, autor povídek (+16. 2. 2004)
7. 3. 1765 narozen Nicéphore Niépce, francouzský průkopník fotografie (+5. 7. 1833)
8. 3. 1990 zemřel Tomáš Holý, dětský herec (*17. 3. 1968)
10. 3. 1995 zemřel Michal Tučný, zpěvák (*11. 1. 1947)
12. 3. 1915 narozen Jiří Mucha, novinář, spisovatel, překladatel (+5. 4. 1991)
12. 3. 1930 zemřel Alois Jirásek, spisovatel (*23. 8. 1851)
13. 3. 1880 narozen Josef Gočár, architekt (+10. 9. 1945)
21. 3. 1685 narozen Johann Sebastian Bach, barokní skladatel (+28. 7. 1750)
22. 3. 1920 narozen Ludvík Kundera, spisovatel (+17. 8. 2010)
22. 3.
Světový den vody
23. 3.
Světový den meteorologie
24. 3. 1905 zemřel Jules Verne, spisovatel (*8. 2. 1828)
26. 3. 1905 narozen Václav Černý, literární historik, překladatel, spisovatel
(+2. 7. 1987)
28. 3.
Den učitelů
29. 3. 1900 narozen Jiří Wolker, básník (+3. 1. 1924)
30. 3. 1965 zemřela Amálie Kutinová, spisovatelka (*22. 6. 1898)
135. výročí
540. výročí
165. výročí
75. výročí
250. výročí
25. výročí
20. výročí
100. výročí
85. výročí
135. výročí
70. výročí
330. výročí
265. výročí
95. výročí
5. výročí
110. výročí
110. výročí
115. výročí
50. výročí
DUBEN
1. 4. 1815 narozen Otto von Bismarck, německý kancléř (+30. 7. 1898)
1. 4. 1875 narozen Edgar Wallace, spisovatel (+10. 2. 1932)
2. 4. 1805 narozen Hans Christian Andersen, spisovatel (+4. 8. 1875)
4. 4. 1935 narozen Wabi Ryvola, trampský písničkář (+28. 2. 1995)
4. 4. 2005 zemřela Helena Zmatlíková, malířka a ilustrátorka (*19. 11. 1923)
4. 4. 1915 narozen Jan Drda, spisovatel (+28. 11. 1970)
5. 4. 1355 Karel IV. korunován v Římě císařem Říše římské
5. 4. 1835 narozen Vítězslav Hálek, básník, prozaik, dramatik, literární kritik a publicista
(+8. 10. 1874)
6. 4. 885
zemřel Metoděj, slovanský věrozvěst
6. 4. 1925 narozena Olga Čechová, malířka, ilustrátorka (+24. 11. 2010)
82
200. výročí
140. výročí
210. výročí
140. výročí
80. výročí
20. výročí
10. výročí
100. výročí
45. výročí
660. výročí
180. výročí
1130. výročí
90. výročí
7. 4.
Světový den zdraví
7. 4. 1915 narozena Billie Holiday, americká jazzová zpěvačka (+17. 7. 1959)
10. 4. 1945 zemřel Josef Čapek, malíř, spisovatel, výtvarný kritik (*23. 3. 1887)
13. 4. 1900 narozen Prokop Drtina, právník a politik, tajemník Edvarda Beneše,
ministr spravedlnosti (+16. 10. 1980)
13. 4. 1695 narozen Jean de La Fontaine, básník, dramatik (+8. 7. 1621)
15. 4. 1865 zemřel Abraham Lincoln, prezident USA (*12. 2. 1809)
23. 4. 1420 narozen Jiří z Poděbrad, český král (+22. 3. 1471)
23. 4.
Světový den knihy a autorských práv
26. 4. 2005 zemřel Josef Nesvadba, lékař, spisovatel, nejvýraznější osobnost sci-fi
v současné české literatuře (*19. 6. 1926)
28. 4. 1925 narozen Otto Šimánek, herec (+8. 5. 1992)
29. 4. 1885 narozen Egon Ervín Kisch, pražský německy píšící novinář a spisovatel
(+31. 3. 1948)
30. 4. 1930 narozena Ljuba Štíplová, spisovatelka a scenáristka (+24. 9. 2009)
5. výročí
100. výročí
70. výročí
115. výročí
35. výročí
320. výročí
150. výročí
595. výročí
10. výročí
90. výročí
130. výročí
85. výročí
KVĚTEN
1. 5. 1880 narozen Herbert Masaryk, malíř (+15. 3. 1915)
135. výročí
100. výročí
3. 5.
Světový den svobody tisku
3. 5. 1895 narozen Gabriel Chevallier, spisovatel (+6. 11. 1969)
120. výročí
5. 5. 1995 zemřel Josef Bek, herec (*21. 12. 1918)
20. výročí
6. 5. 2000 zemřel Josef Vágner, zoolog, cestovatel, spisovatel, zakladatel královédvorského
safari (*26. 5. 1928)
15. výročí
6. 5. 1915 narozen Orson Welles, americký režisér (+10. 10. 1985)
100. výročí
30. výročí
7. 5. 1915 potopení zaoceánského parníku Lusitania
100. výročí
8. 5. 1945 konec 2. světové války, podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa
70. výročí
12. 5. 1820 narozen Josef Mánes, malíř (+9. 12. 1871)
195. výročí
13. 5. 1795 narozen Pavel Josef Šafařík, spisovatel, literární historik a jazykovědec
(+26. 6. 1861)
220. výročí
14. 5. 1925 narozen Vladimír Dvořák, televizní dramaturg, herec, konferenciér
(+28. 12. 1999)
90. výročí
15. 5. 1895 zahájena v Praze Národopisná výstava československá, navštívilo ji
přes dva miliony lidí
120. výročí
15. 5.
Mezinárodní den rodiny
16. 5. 1965 narozen Petr Lébl, režisér (+12. 12. 1999)
50. výročí
17. 5. 2005 zemřela Stella Zázvorková, herečka (*14. 4. 1922)
10. výročí
22. 5. 1905 narozen Vilém Závada, básník (+30. 11. 1982)
110. výročí
26. 5. 1900 narozen Vítězslav Nezval, básník (+6. 4. 1958)
115. výročí
26. 5. 1910 narozen Oldřich Mikulášek, básník (+13. 7. 1985)
105. výročí
30. výročí
29. 5. 1935 zemřel Josef Suk, skladatel a houslista (*4. 1. 1874)
80. výročí
ČERVEN
1. 6. 1910 narozen Jan Kodet, sochař (+11. 11. 1974)
5. 6.
Světový den životního prostředí
6. 6. 1875 narozen Thomas Mann, spisovatel, nositel Nobelovy ceny (+12. 8. 1955)
105. výročí
140. výročí
60. výročí
83
7. 6. 1835
8. 6. 1600
narozen Adolf Heyduk, básník (+6. 2. 1923)
Ján Jesenský známý jako Jessenius provedl první pitvu lidského těla
v českých zemích
8. 6. 1810 narozen Robert Schumann, německý hudební skladatel (+29. 7. 1856)
10. 6. 1915 narozen Saul Bellow, spisovatel, nositel Nobelovy ceny (+5. 4. 2005)
11. 5. 1925 narozen William Styron, spisovatel (+1. 11. 2006)
12. 6. 1840 narozen Jakub Arbes, spisovatel, novinář (+8. 4. 1914)
13. 6. 1940 narozen Václav Hrabě, básník (+5. 3. 1965)
14. 6. 2005 zemřel Leoš Suchařípa, herec a překladatel (*15. 2. 1932)
18. 6. 1815 bitva u Waterloo
19. 6. 1905 narozen Jiří Voskovec, herec (+1. 7. 1981)
21. 6. 1905 narozen Jean-Paul Sartre, spisovatel, filozof,
nositel Nobelovy ceny (+15. 4. 1980)
21. 6. 1945 zemřel Josef Hora, básník (*8. 7. 1891)
25. 6. 2005 zemřel Jiří Kodet, herec (*6. 12. 1937)
27. 6. 1950 popravena Milada Horáková, politička, právnička (*25. 12. 1901)
29. 6. 1985 zemřel Jaroslav Dietl, dramatik a scenárista (*22. 5. 1929)
180. výročí
415. výročí
205. výročí
100. výročí
10. výročí
90. výročí
175. výročí
75. výročí
50. výročí
10. výročí
200. výročí
110. výročí
110. výročí
35. výročí
70. výročí
10. výročí
65. výročí
30. výročí
ČERVENEC
2. 7. 1930
3. 7. 1950
narozen Ota Pavel, spisovatel (+31. 3. 1973)
narozen Jan Zajíc, student, upálil se na protest proti nastupující normalizaci
po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968
(+25. 2. 1969)
4. 7. 2000 zemřel Vladimír Ráž, herec (*1. 7. 1923)
4. 7. 1865 vyšla kniha Alenka v říši divů od Lewise Carolla
5. 7.
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 1415 upálen mistr Jan Hus (*1369)
6. 7. 1915 narozena Herberta Masaryková, redaktorka a překladatelka, vnučka
T. G. Masaryka (+30. 9. 1996)
11. 7. 1920 narozena Dana Medřická, herečka (+21. 1. 1983)
11. 7. 1895 narozena Susanne Marwille, herečka (+14. 1. 1962)
13. 7. 1925 narozen Ivan Medek, muzikolog, hudební kritik, novinář (+6. 1. 2010)
19. 7. 1970 zemřel Bedřich Nikodem, skladatel (*12. 8. 1909)
21. 7. 1880 narozen Milan Rastislav Štefánik, astronom, politik, diplomat (+4. 5. 1919)
24. 7. 1860 narozen Alfons Mucha, malíř (+14. 7. 1939)
24. 7. 1895 narozen Robert Graves, spisovatel (+7. 12. 1985)
28. 7. 1960 zemřel Arnold Jirásek, lékař, chirurg, univerzitní profesor (*3. 7. 1887)
29. 7. 1985 zemřel Vlastimil Hála, trumpetista, aranžér, skladatel, hudební režisér
(*7. 7. 1924)
30. 7. 1900 narozen Vojtěch Tittelbach, malíř (+16. 9. 1971)
85. výročí
65. výročí
15. výročí
150. výročí
600. výročí
100. výročí
95. výročí
120. výročí
90. výročí
5. výročí
45. výročí
135. výročí
155. výročí
120. výročí
30. výročí
55. výročí
30. výročí
115. výročí
SRPEN
1. 8. 1555
2. 8. 1965
5. 8. 1880
7. 8. 1865
84
narozen Edward Kelly, anglický alchymista, činný též na pražském dvoře
Rudolfa II.
zemřel František Langer, spisovatel, dramatik, lékař (*3. 3. 1888)
zemřel Quido Mánes, malíř (*17. 7. 1828) narozen Luděk Marold, malíř (+1. 12. 1898)
460. výročí
50. výročí
135. výročí
150. výročí
8. 8. 1900
zemřel Emil Škoda, technik a podnikatel, zakladatel Škodových závodů
v Plzni (*19. 11. 1839)
10. 8. 1930 narozen Valtr Komárek, ekonom, prognostik, politik (+16. 5. 2013)
14. 8. 1915 narozena Inka Zemánková, zpěvačka (+23. 5. 2000)
15. 8. 1815 narozen Jan Bosco, zakladatel řádu Salesiánů (+31. 1. 1888)
16. 8. 1920 narozen Charles Bukowski, spisovatel (+9. 3. 1994)
17. 8. 1950 zemřel Antonín Matějček, historik umění (*31. 1. 1889)
18. 8. 1830 narozen František Josef I., rakouský císař, český a uherský král z dynastie
habsbursko-lotrinské (+21. 11. 1916)
22. 8. 1925 zemřel Vojtěch Hynais, malíř, dekoratér, grafik (*14. 12. 1854)
23. 8. 1965 zemřel Jan Antonín Baťa, podnikatel (*7. 3. 1898)
24. 8. 1885 narozen Václav Špála, malíř (+13. 5. 1946)
25. 8. 1925 narozen Miroslav Plzák, lékař, psychiatr (+13. 11. 2010)
29. 8. 1960 zemřel Jaroslav Žák, spisovatel (*28. 11. 1906)
29. 8. 1915 narozena Ingrid Bergmanová, švédská herečka (+29. 8. 1982)
30. 8. 1920 narozen Zdeněk Řehoř, herec (+8. 11. 1994)
31. 8. 2000 zemřel Jaroslav Dudek, divadelní a televizní režisér (*17. 1. 1932)
115. výročí
85. výročí
100. výročí
200. výročí
95. výročí
65. výročí
185. výročí
90. výročí
50. výročí
130. výročí
90. výročí
5. výročí
55. výročí
100. výročí
95. výročí
15. výročí
ZÁŘÍ
1. 9. 1310
sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny – nástup Lucemburků
na český trůn
1. 9. 1875 narozen Edgar Rice Burroughs, spisovatel (*19. 3. 1950)
7. 9. 1915 zemřel Antonín Petrof, podnikatel, zakladatel české výroby pian
(*15. 8. 1839)
8. 9. 1915 zemřel František Adolf Šubert, spisovatel, dramatik, první ředitel Národního
divadla v Praze (*27. 3. 1849)
8. 9. 1995 zemřel František Nepil, spisovatel (*10. 2. 1929)
9. 9. 1890 narozen Vilém Zítek, operní pěvec (+11. 8. 1956)
10. 9. 1890 narozen Franz Werfel, pražský německý spisovatel (+26. 8. 1945)
16. 9. 1905 narozen Vladimír Holan, básník (+31. 3. 1980)
17. 9. 1910 narozen František Hrubín, básník a spisovatel (+1. 3. 1971)
17. 9. 1905 narozena Jiřina Šejbalová, herečka (+23. 8. 1981)
21. 9.
Mezinárodní den míru
22. 9. 1920 narozen Miroslav Smotlacha, mykolog, popularizátor houbařství
(+6. 6. 2007)
23. 9. 1875 zahájila provoz první pražská tramvaj – koňka
24. 9. 1735 zemřel Petr Jan Brandl, malíř (*24. 10. 1668)
24. 9. 1980 zemřel Jiří Hrzán, herec (*30. 3. 1939)
26. 9. 1970 zemřel Jiří Pištora, básník a literární kritik (*12. 6. 1932)
27. 9. 1865 narozen Václav Laurin, český technik, spoluzakladatel firmy
Laurin a Klement (+4. 12. 1930)
28. 9. 995 vyvraždění Slavníkovců na Libici, nastolení vlády Přemyslovců
28. 9.
Den české státnosti
29. 9. 1820 zemřel Antonín Jaroslav Puchmajer, básník (*7. 1. 1769)
29. 9. 1920 narozen Václav Neumann, dirigent (+2. 9. 1995)
705. výročí
140. výročí
65. výročí
100. výročí
100. výročí
20. výročí
125. výročí
125. výročí
70. výročí
110. výročí
35. výročí
105. výročí
110. výročí
95. výročí
140. výročí
280. výročí
35. výročí
45. výročí
150. výročí
85. výročí
1020. výročí
195. výročí
95. výročí
20. výročí
85
ŘÍJEN
1. 10.
1. 10. 1920
2. 10. 1925
7. 10. 1900
9. 10. 1410
Mezinárodní den seniorů
narozen Zdeněk Rotrekl, spisovatel, literární historik (+9. 6. 2013)
narozen Alois Piňos, hudební skladatel (+19. 9. 2008)
narozen Václav Krška, filmový režisér (+17. 11. 1969)
dokončen Staroměstský orloj, kdy se o něm také objevuje poprvé zmínka
v písemných pramenech
9. 10. 1925 narozen Josef Janáček, historik, zpopularizoval dějiny českého středověku
(+20. 10. 1994)
10. 10.
Světový den duševního zdraví
14. 10. 1615 narozen Carlo Lurago, italský architekt a stavitel raného baroka, autor mnoha
staveb v Praze a v Čechách (+22. 10. 1684)
14. 10. 1890 zemřel Josef Václav Frič, básník a revolucionář (*5. 9. 1829)
16. 10.
Světový den výživy
17. 10. 1920 narozen Rudolf Hrušínský, herec (+13. 4. 1994)
17. 10. 1915 narozen Arthur Miller, americký spisovatel (+10. 2. 2005)
18. 10. 1995 zemřel Bohumil Bezouška, herec (*19. 12. 1921)
18. 10. 1935 narozena Viola Fischerová, spisovatelka (+4. 11. 2010)
21. 10. 1125 zemřel Kosmas, první český kronikář (*asi 1045)
21. 10. 1835 zemřel Josef Božek, mechanik, hodinář, vynálezce parního automobilu a
konstruktér první parní lodě na Vltavě (*28. 2. 1782)
22. 10. 1990 zemřel Kamil Lhoták, malíř (*25. 7. 1912)
23. 10. 1920 narozen Gianni Rodari, spisovatel a novinář (+14.4. 1980)
24. 10. 1925 zemřel Jindřich Šimon Baar, spisovatel (*7. 2. 1869)
26. 10. 1765 narozen Jakub Jan Ryba, hudebník, hudební skladatel (+8. 4. 1815)
27. 10. 1845 narozen Josef Václav Sládek, básník (+28. 6. 1912)
27. 10. 2000 zemřela Lída Baarová, herečka (*7. 9. 1914)
29. 10. 1815 narozen Ľudovít Štúr, slovenský politik, jazykovědec a spisovatel
(+12. 1. 1856)
30. 10. 1995 zemřela Nelly Gaierová, herečka a operetní zpěvačka (*3. 10. 1908)
95. výročí
90. výročí
115. výročí
605. výročí
90. výročí
400. výročí
125. výročí
95. výročí
100. výročí
10. výročí
20. výročí
80. výročí
5. výročí
890. výročí
180. výročí
25. výročí
95. výročí
35. výročí
90. výročí
250. výročí
200. výročí
170. výročí
15. výročí
200. výročí
20. výročí
LISTOPAD
2. 11. 1935
3. 11. 1910
4. 11. 1910
5. 11. 1890
8. 11. 1620
8. 11. 1900
9. 11. 1980
10. 11. 1930
11. 11. 1930
13. 11. 1885
15. 11. 1630
15. 11. 1865
16. 11. 1810
19. 11. 1580
21. 11. 1870
86
narozena Iva Hercíková, spisovatelka (+27. 1. 2007)
narozen Karel Zeman, filmový režisér, scenárista, výtvarník (+5. 4. 1989)
zemřel Antonín Wiehl, architekt (*26. 4. 1846)
narozen Jan Zrzavý, malíř, grafik, ilustrátor, scénický výtvarník
(+12. 10. 1977)
bitva na Bílé hoře
narozena Margaret Mitchell, spisovatelka (+16. 8. 1949)
zemřela Toyen, malířka a grafička (*21. 9. 1902)
narozen Josef Vinklář, herec (+18. 9. 2007)
narozen Antonín Moskalyk, režisér (+27. 1. 2006)
narozen Václav Rabas, malíř (+26. 10. 1954)
zemřel Johannes Kepler, matematik, astrolog, astronom (*27. 12. 1571)
zemřel Jindřich Fügner, spoluzakladatel sokolského hnutí (*12. 9. 1822)
narozen Karel Hynek Mácha, básník (+6. 11. 1836)
zemřel Jiří Melantrich z Aventina, humanista a nakladatel (*1511)
zemřel Karel Jaromír Erben, básník, překladatel (*7. 11. 1811)
80. výročí
105. výročí
105. výročí
125. výročí
395. výročí
115. výročí
35. výročí
85. výročí
85. výročí
130. výročí
385. výročí
150. výročí
205. výročí
435. výročí
145. výročí
21. 11. 2000 zemřel Emil Zátopek, sportovec, olympijský vítěz (*19. 9. 1922)
22. 11. 1890 narozen Charles de Gaulle, generál, politik, státník (+9. 11. 1970)
25. 11. 1915 Albert Einstein formuloval Obecnou teorii relativity
28. 11. 1695 zemřel Jan Sladký Kozina, vůdce chodského povstání (*10. 9. 1652)
29. 11. 1780 zemřela Marie Terezie, česká a uherská královna (*13. 5. 1717)
30. 11. 1835 narozen Mark Twain (vl. jm. Samuel L. Clemens), spisovatel a novinář
(+21. 4. 1910)
15. výročí
125. výročí
45. výročí
150. výročí
320. výročí
235. výročí
180. výročí
105. výročí
PROSINEC
4. 12. 1875 narozen Reiner Maria Rilke, německy píšící spisovatel (+29. 12. 1926)
7. 12. 1905 primář očního oddělení olomoucké kliniky Karl Eduard Zirm provedl první
transplantaci oční rohovky na světě
8. 12. 1890 narozen Bohuslav Martinů, skladatel (+28. 8. 1959)
10. 12. 1790 narozen Václav Veverka, vynálezce ruchadla spolu s bratrancem Františkem
(+23. 2. 1849)
10. 12. 1935 narozen Jaromil Jireš, filmový režisér a scenárista (+24. 10. 2001)
10. 12.
Den lidských práv
12. 12. 1915 narozen Frank Sinatra, americký zpěvák a herec (+14. 5. 1998)
13. 12. 1900 narozen Karel Teige, teoretik umění, redaktor, kritik (+1. 10. 1951)
15. 12. 1920 narozen Vlastimil Brodský, herec (+20. 4. 2002)
16. 12. 1775 narozena Jane Austenová, spisovatelka (+18. 7. 1817)
19. 12. 1915 narozena Édith Piaf, francouzská zpěvačka (+11. 10. 1963)
20. 12. 1890 narozen Jaroslav Heyrovský, fyzikální chemik, tvůrce polarografické analytické
metody, nositel Nobelovy ceny (+27. 3. 1967)
21. 12. 1375 zemřel Giovanni Boccaccio, básník, humanista (*16. 7. 1313)
21. 12. 1765 zemřel Prokop Diviš, přírodovědec, vynálezce bleskosvodu (*26. 3. 1698)
21. 12. 1940 zemřel Francis Scott Fitzgerald, americký spisovatel (*24. 12. 1896)
23. 12. 1555 narozen Mikuláš Dačický z Heslova, spisovatel (+25. 9. 1626)
24. 12. 1930 zemřel Oskar Nedbal, skladatel, dirigent (*26. 3. 1874)
24. 12. 1920 narozen Jiří Hanzelka, cestovatel (+15. 2. 2003)
27. 12. 1920 narozen Jiří Sovák, herec (+6. 9. 2000)
29. 12. 1925 narozena Alena Ladová, malířka, ilustrátorka (+25. 6. 1992)
30. 12. 1865 narozen Rudyard Kipling, spisovatel (+18. 1. 1936)
140. výročí
110. výročí
125. výročí
225. výročí
80. výročí
100. výročí
115. výročí
95. výročí
240. výročí
100. výročí
125. výročí
640. výročí
250. výročí
75. výročí
460. výročí
85. výročí
95. výročí
95. výročí
15. výročí
90. výročí
150. výročí
87
OSOBNOSTI STŘEDNÍ MORAVY 2015 – Kalendář výročí
PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA 2015 - Anniversaries
PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS 2015 – Jubiläuskalender
Vydala Knihovna města Olomouce příspěvková organizace.
Sestavila: Mgr. Stanislava Honová a Mgr. Kamila Kotková
Překlady do cizojazyčných mutací: Martin Benčík
Korektura: Mgr. Stanislava Honová,
Mgr. Kamila Kotková, Bc. Iveta Kratochvílová
Odpovědná redaktorka: RNDr. Lenka Prucková
Tisk: Walker reklama, s r.o.
ISBN 978-80-85061-57-4 (brož.)
Uzávěrka tisku publikace ke dni 29. 08. 2014

Podobné dokumenty

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2013

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2013 um bessere Orientierung beim Aufsuchen im geografischen und Personenregister zu erleichtern.

Více

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2014

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2014 Personální rejstřík / Nominal Index / Personenregister Zeměpisný rejstřík / Geographical Index of Localities / Geographisches Register

Více

Untitled - Knihovna města Olomouce

Untitled - Knihovna města Olomouce Osobnosti střední Moravy 2012 – kalendář výročí – je souborem každoročně vydávaného chronologického přehledu výročí osobností se vztahem k regionu. K regionálním osobnostem řadíme takové, které se ...

Více

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2016

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2016 Personální rejstřík / Nominal Index / Personenregister ......................................................................................... 62 Zeměpisný rejstřík / Geographical Index of Locali...

Více

OSOBNOSTI STřEDNÍ MORAVY - Knihovna města Olomouce

OSOBNOSTI STřEDNÍ MORAVY - Knihovna města Olomouce Osobnosti střední Moravy 2011 – kalendář výročí – je souborem každoročně vydávaného chronologického přehledu výročí osobností se vztahem k regionu. K regionálním osobnostem řadíme takové, které se ...

Více