pdf 241 kB - Centrum Korálek

Komentáře

Transkript

pdf 241 kB - Centrum Korálek
Llama
Anglický jazyk, 7. - 9. ročník
II. stupeň ZŠ
Pokyny pro žáka:
Přečti si pozorně text. Na základě informací z textu vypracuj zadané úkoly. Při postupném
vypracovávání jednotlivých úkolů ti mohou pomoci informace z již zpracovaných úkolů pro
úkoly následující.
Pokyny pro učitele:
Podle jazykové pokročilosti vaší skupiny žáků je u šikovné skupiny možno zadat tuto aktivitu
jako samostatnou práci s následnou společnou kontrolou. Pro skupiny, pro něž by byla
samostatná četba příliš náročná, je vhodné text přečíst a přeložit společně.
Řešení úkolů:
1)1,8m a 240kg
2) a)P, b)P, c)N, d)P, e)N, f)N
3) 1.(c) Llamas are very social animals and like to live together in herds.
2.(e) They are very intelligent and able to learn simple tasks.
3.(f) Spitting is a usual activity in a herd of llamas.
4) a) shaped
f) simple
b) fur
g) task
c) surprisingly
h) curious
d) social
i) spitting
e) herd
j) guard
5)a) They don’t have eyelashes.
b) You must be careful not to be spat.
c) Because they are very effective in protecting the animals against predators.
Příprava: Vytisknout pracovní list s textem a úkoly pro každého žáka
Pomůcky: Pracovní list, případně slovníky
Doba realizace: 40 minut
Co se osvědčilo:
Zkusit četbu i úkoly zvládnout bez slovníků, významy neznámých slov odhadovat podle
kontextu.
Očekávané výstupy:
Porozumění čtenému s textem s odhadováním neznámých slov podle kontextu, získávání
informací z čteného textu a jejich dvojjazyčná interpretace.
Mezipředmětový vztah: Přírodopis, ekologická výchova
Metodický list
Centrum Korálek
Jazyk a jazyková komunikace
Llama
Zohlednění žáků se SVP:
Pro žáky s SVP je zde využita metoda „dvojjazyčného přepínání“ v rámci úkolů k textu. Ti
žáci, kterým by činila velké obtíže práce bez slovníků, mohou slovníky použít.
Autor: Ing. Alena Jankovská
Použitá literatura, zdroj obrázků:
Časopis „Hello – English for Beginners“, č.6 ročník XX. z února 2010, str.15, článek „Llama“
Metodický list
Centrum Korálek
Jazyk a jazyková komunikace
Llama
Text článku:
Llama
The llama can be one point eight m tall and weigh up to two hundred and forty kg. Llamas
have long “banana” shaped ears, and their fur is long and soft. Surprisingly, they don’t have
eyelashes. Llamas are very social animals and like to live together in herds. They are very
intelligent and can learn simple tasks. Moreover, llamas are curious and not afraid of people.
But be careful not to be spat at. Spitting is simply a usual activity in herd of llamas. In some
parts of the world llamas are used as guards for sheep or goats. They are very effective in
protecting the animals against predators.
Úkoly:
1) Uveď číslovkami výšku a maximální váhu lamy:
2) Označ pravdivé výroky P a nepravdivé N
a) Lama má dlouhé uši do tvaru banánu.
b) Její srst je dlouhá a měkká.
c) Lamy nejsou společenská zvířata a rády žijí samotářsky.
d) Lamy jsou zvědavé a nebojí se lidí.
e) Nejsou moc inteligentní a nejsou schopné se naučit jednoduché úkony.
f) Plivání je výjimečná aktivita ve stádě lam.
3) Nepravdivé výroky oprav (česky + anglicky)
1.
2.
3.
4) Vyhledej v textu pro tato slova anglické výrazy:
a) ve tvaru
b) srst
c) překvapivě
d) společenský
e) stádo
5)
a)
b)
c)
f) jednoduchý
g) úkol
h) zvědavý
i) plivání
j) hlídač
Odpověz na otázky (česky + anglicky)
What do llamas miss on their eyes?
What must you be careful about with llamas?
Why do peole use llamas as guards for sheep or goats?
Metodický list
Centrum Korálek
Jazyk a jazyková komunikace
Llama

Podobné dokumenty

Turkey - Centrum Korálek

Turkey - Centrum Korálek Příprava: Vytisknout pracovní list s textem a úkoly pro každého žáka. Pomůcky: Pracovní list, případně slovníky Doba realizace: 30 minut Co se osvědčilo: Zkusit četbu i úkoly zvládnout bez slovníků...

Více

pravda o kardiu - Underground Arena

pravda o kardiu - Underground Arena První dobrá zpráva je, že přesně takový typ tréninku zažiješ při bootcampu v Underground Areně. Druhá dobrá zpráva je, že tu mám pro tebe jednoduchý trénink, který ti pomůže rozpátlit metabolismus ...

Více

Ostrich - Centrum Korálek

Ostrich - Centrum Korálek Pomůcky: Pracovní list, případně slovníky Doba realizace: 30 minut Co se osvědčilo: Zkusit četbu i úkoly zvládnout bez slovníků, významy neznámých slov odhadovat podle kontextu. Očekávané výstupy: ...

Více

Pyro-LogTM - Morgan Thermal Ceramics

Pyro-LogTM - Morgan Thermal Ceramics Speciální rozmûry jsou vyfiezávány z Pyro-LogÛ o rozmûrech 152 x 1220 x 11940 mm. Dodávány jsou také Pyro-Logy v tlou‰Èkách 100 a 125 mm. Nestandardní tlou‰Èky a rozmûry jsou dodávány s ohledem na o...

Více

Platypus - Centrum Korálek

Platypus - Centrum Korálek Přečti si pozorně text. Na základě informací z textu vypracuj zadané úkoly. Při postupném vypracovávání jednotlivých úkolů ti mohou pomoci informace z již zpracovaných úkolů pro úkoly následující. ...

Více

Flying squirrel - Centrum Korálek

Flying squirrel - Centrum Korálek Přečti si pozorně text. Na základě informací z textu vypracuj zadané úkoly. Při postupném vypracovávání ti mohou pomoci informace z již zpracovaných úkolů pro úkoly následující. Pokyny pro učitele:...

Více

Echidna - Centrum Korálek

Echidna - Centrum Korálek Přečti si pozorně text. Na základě informací z textu vypracuj zadané úkoly. Při postupném vypracovávání ti mohou pomoci informace z již zpracovaných úkolů pro úkoly následující. Pokyny pro učitele:...

Více