ůže podnikat Ochranka hlídá, aby se do prostor už nedostala

Komentáře

Transkript

ůže podnikat Ochranka hlídá, aby se do prostor už nedostala
SERVIS 17
Pondělí 11. ledna 2016
ůže podnikat
Ochranka hlídá, aby se do prostor už nedostala
N eprávem
á jmu“
Pozor!
torách si
V pronajatých pros
se vám zlíbí
nemůžete dělat, co s předchozím pí-
věci jen
pronasemným souhlasem to proo
jímatele. Jakmile
sí námu
,
ádá
najímatel pož
původjemce uvést věci do to neue
ního stavu. Jestliž ímatel
naj
dělá, může pro nájem
dět
skutečně vypově y,“ uvedob
dní
bez výpově
tmann.
dl právník Jiří Har e!
em
Příběh dále sleduj
INZERCE
naopak
Jestliže se u ssoudu níci zaprokáže, že nájem nemosahovali do úprav najípro
vitosti za zády
uvést
matele a odmítli
ího
prostory do původn vý
vých
jeji
e
stavu, bud
dle
pověď platná. „Po oní
zák
občanského
prá
ce
em
náj
ku má
ěnu
vo provést změn
Do domu, ve kterém
provozovala swingers
club, se nemá šanci
dostat. Z druhé strany
zámku jsou klíče
a hned za dveřmi
ochranka, která objekt
hlídá 24 hodin denně.
Právní zástupce podnikatelů:
Až soud může určit, jestli je
výpověď z nájmu platná
výpověď, musí vyklidit nebytové prostory. Je velmi smutné, že se tento spor řeší de
facto na ulici pomocí ochranky,“ řekl Blesku Jiří Vágner.
JUDr. Jiří Hartmann:
Důležité budou důkazy
Rada:
JUDr. Jiří
Hartmann
Klíčový
líč ý jje podle Ombudsmana
Blesku
souhlas pojišťovny
se stavební úpravou „Za situace,
kdy již byla podána žaloba na přezkoumání
oprávněnosti
výpovědi, bude nyní rozhodující, zda se
podaří nájemcům
v soudním řízení prokázat, že ke stavebním
změnám udělil pronajímatel písemný souhlas,“
řekl Blesku právník. Jestliže se prokáže, že pronajímatel udělil písemný
souhlas, pak prý nevznikl důvod k podání výpovědi. „Za takových
okolností bude nájemce v soudním řízení pravděpodobně úspěšný,“ dodal
Hartmann.
Pokud
by spor Šůsovi vyhráli, mohli by zpětně požadovat náhradu škody za ušlý zisk a veškeré náklady.
„Až soud může určit, jestli je naše
výpověď z nájmu platná. Já ale do té
doby nemůžu podnikat, už teď jsem
přišla o statisíce,“ rozhořčovala se
paní Šůsová.
OMBUDSMAN
BLESKU
www.blesk.cz a TV Relax
246426/26
Právník paní Šůsové podal
žalobu na okresní soud kvůli přezkoumání oprávnění výpovědi. „Nikde není stanoveno, že když dostanou klienti

Podobné dokumenty