thirty ninety a hundred ten twenty seventy fifty forty eighty sixty

Komentáře

Transkript

thirty ninety a hundred ten twenty seventy fifty forty eighty sixty
EU – 4 – 57
1) Spoj následující čísla podle velikosti
a hundred
ninety
thirty
ten
fifty
twenty
seventy
sixty
eighty
forty
2) Slova ve správné pořadí zapiš
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
3) Vybarvi stejnou barvou slova a čísla, která k sobě patří
eighty - four
79
thirty- three
55
twenty-seven
94
ninety-four
22
eighty-eight
34
fifty-five
84
sixty-one
33
seventy-nine
88
thirty-four
27
twenty-two
61
4) Odhadni a zapiš věk členů rodiny (rodiče, sourozenci, prarodiče)
My mum is …………………………………………….………….
………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………….
4) Zapiš číslovky slovy podle vzoru
42 ……..forty-two……..….
81 ………………………….
55 …………………………
72 ………………………….
34 …………………………
43 ………………………….
87 …………………………
99 …………………………..
26 ………………………….
37 …………….…………….
53 …………………………
65 …………………………..
5) Následující číslovky zapiš číslicemi
sixty-nine
seventy-four
eighty-one
twenty-four
sixty-seven
thirty-two
fifty-seven
ninety-five
EU – 4 – 57 - Řešení
1) Spoj následující čísla podle velikosti
a hundred
ninety
thirty
ten
fifty
twenty
seventy
sixty
eighty
forty
2) Slova zapiš ve správné pořadí
TEN, TWENTY, THIRTY, FORTY, FIFTY, SIXTY, SEVENTY,
EIGHTY, NINETY, A HUNDRED
3) Vybarvi stejnou barvou slova a čísla, která k sobě patří
eighty - four
79
thirty- three
55
twenty-seven
94
ninety-four
22
eighty-eight
34
fifty-five
84
sixty-one
33
seventy-nine
88
thirty-four
27
twenty-two
61
4) Odhadni a zapiš věk členů rodiny (rodiče, sourozenci, prarodiče)
My mum is thirty-five, my dad is thirty-eight, my sister is six, my
grandmother is sixty, …..
5) Zapiš číslovky slovy podle vzoru
42
forty-two
81
eighty-one
55
fifty-five
72
seventy-two
34
thirty-four
43
forty-three
87
eighty-seven
99
ninety-nine
26
twenty-six
37
thirty-seven
53
fifty-three
65
sixty-five
6) Následující číslovky zapiš číslicemi
sixty-nine
seventy-four
eighty-one
fifty-seven
69
74
81
57
twenty-four
sixty-seven
thirty-two
ninety-five
24
67
32
95
Identifikátor materiálu: EU - 4 - 57 (Anglický jazyk – číslovky do sta)
Anotace
Žáci si osvojí učivo o psaní číslovek v oboru do sta. Na jednoduchých
cvičeních si procvičí pravopis názvů dvojciferných čísel a jejich správné
zapisování.
Autor
Marcela Sekerová
Jazyk
Angličtina
Očekávaný výstup
Žák rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem
k osvojovaným tématům.
Speciální
- žádné –
vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního
materiálu
Twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, a hundred
Pracovní list
Druh interaktivity Výklad
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ
Základní vzdělávání – první stupeň
vzdělávání
Typická věková
7-9 let / 4. ročník
skupina
Datum vytvoření
8. 5. 2012
materiálu

Podobné dokumenty