Signature Not Verified

Komentáře

Transkript

Signature Not Verified
1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh
v České Republice, která byla vyrobena mimo území České Republiky
6
Provozovatel potravinářského podniku
Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o.
IČO
25780204
Místo podnikání
Obec
Praha 8
Ulice
Sokolovská 105/68
PSČ
168 00
Tel
777 477 910
PSČ
100 00
Šarže
L2348CU
Tel
Sídlo
Obec
Ulice
Praha 10
Nad Vodovodem 32
Obchodní název lihoviny
Tanqueray Malacca
Kategorie lihoviny
22085011
Vel. spotřebitelského balení v Lt., včetně % alkoholu
Množství ks spotřebitelského balení
0,70
Země původu lihoviny
Velká Británie
Jméno a příjmení
Jakub Janeček
Datum
Datum výroby
N/A
Množství v lt. 100% etanolu
40,00%
12
3,36
Dodavatel
Big Spirits, Reisenhofer Getranke GmbH, Nostisstrasse 2, Krottendorf, Austria
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku
E-mail
Tel
[email protected]
602 585 558
Otisk razítka
Podpis
2.12.2013
Společnost Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o. dodává na trh ČR lihoviny označené Kontrolní páskou (daňový kolek) číslo 7019/A006.
Výhradně u takto označených lihovin garantuje zpětnou dohledatelnost původu dle NV 317. ze dne 27.9. 2012
Signature Not
Verified
Digitally signed by
Jakub Janeek
Date: 2013.12.02
17:53:24 CET
Reason: Autorský
podpis
Location: Praha

Podobné dokumenty