VBS. Systémy třmenových příchytek BBS

Komentáře

Transkript

VBS. Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy tfimenov˘ch pfiíchytek BBS kompletují pfiedchozí kapitolu o systémech li‰t. S patkami tvarovan˘mi
vhodn˘m zpÛsobem k nejrÛznûj‰ím ‰ífikám v˘fiezÛ je lze snadno zaklesnout na profilové li‰ty a zde je upevnit.
Provedení z oceli, hliníku a nerezové oceli jsou k dispozici pro jeden, dva nebo tfii kabely a rÛzné speciální varianty.
290 VBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Výběrová matice
od strany 292
Přehled systému
od strany 294
Použití třmenových příchytek BBS
od strany 296
Třmenové příchytky BSS(16–17 mm)
od strany 298
Třmenové příchytky BSS (11–12 mm)
od strany 303
Třmenové příchytky BSS (18-22 mm)
od strany 306
Třmenové příchytky BSS (úhelník)
od strany 309
Třmenové příchytky BSS (plochá ocel)
od strany 311
Třmenové příchytky BBS (kruhové profily)
od strany 313
Třmenové příchytky BSS(3 jednožilové kabely)
od strany 313
Svazkové příchytky
od strany 314
Podélné opěrky / dvojité podélné opěrky
od strany 314
VBS 291
Výběrová matice
Systémy tfimenov˘ch pfiíchytek BBS
Náhled
v˘robku
Typ
Tvar patky
tfimenové
pfiíchytky
·ífika
v˘fiezu
Pro poãet
kabelÛ
Materiál
Materiál/podélná
opûrka
pro profilové lišty, šířka výřezu 11–12 mm od strany 303
2056 N
1
11
2056 N
2
12
1
s pfiipojením stínûní
2056 N/
SAS
pro profilové lišty, šířka výřezu 16-17 mm od strany 298
2056
1
2056
2
2056
3
pro svazky do
30 mm
–
2057
pro pancéfiové
trubky
–
2056/E
pro 3 jednoÏilové
kabely
Svazková
příchytka
2056/B
ke svazkovému uloÏení
kabelÛ
2056/BE
292 VBS
16
17
–
Výběrová matice
Systémy tfimenov˘ch pfiíchytek BBS
Náhled
v˘robku
Typ
Tvar patky
tfimenové
pfiíchytky
·ífika
v˘fiezu
Pro poãet
kabelÛ
Materiál
Materiál/podélná
opûrka
pro profilové lišty, šířka výřezu 18 mm a 22 mm od strany 306
2056 U
2056 U
2056 U
1
18
2
22
3
pro 3 jednoÏilové
kabely
2056 U/E
2056 W
2056 W
pro úhelníky
pro úhelníky L 40 od strany 309
1
2
2056 F
2056 F
pro ocel od 4 do
12 mm tlou‰Èky
pro plochou ocel, úhelníky a profily U tloušťky 4-12 mm od strany 311
1
–
2
pro trubky nebo kruhové profily průměru přibližně 22 mm od strany 313
2056R/M
pro trubky
1
2056RS/M
pro trubky
1
VBS 293
Systémy třmenových příchytek BBS
Pfiehled systému
Třmenové příchytky BBS
294 VBS
str. 296
Svazkové příchytky
str. 314
VBS 295
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Použití třmenové příchytky BBS v
profilových lištách
S třmenovými příchytkami lze upevnit jak vedení a kabely, tak i trubky na profilové lišty. Třmenové příchytky se
zaklesnou do odpovídajících výřezů profilových lišt a upevňovaný prvek se stabilizuje pomocí přítlačné opěrky
třmenové příchytky na profilovou lištu a upevní.
Komponenty systému
Třmenové příchytky, svazkové příchytky, podélné opěrky, meziopěrky, profilové lišty, kluzné matice
Montované třmenové příchytky na stěnu s jednotlivým, dvojitým, trojitým a svazkovým uložením
296 VBS
Použití montáž na strop
Použití montáž na stěnu svisle
Montované třmenové příchytky na strop s jednotlivým, dvojitým, trojitým a svazkovým uložením
Montované třmenové příchytky svisle na stěnu s
jednotlivým, dvojitým, trojitým a svazkovým uložením
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
Použití montáž na stěnu
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Příprava montáže
Pro správné vrtání otvorů pro profilové lišty použijte
trasovací šňůru.
Montáž vedení na strop
Montáž vedení s třmenovými příchytkami na profilové lišty.
Montáž profilových lišt
Montáž profilových lišt se šroubovými kotvami nebo
šrouby Sprint a hmoždinkou Angler.
Montáž vedení na stěnu
Montáž vedení s třmenovými příchytkami na profilové lišty.
Montáž vedení na strop
Montáž vedení s třmenovými příchytkami na profilové lišty.
Montáž vedení na stěnu
Montáž vedení s třmenovými příchytkami na profilové lišty.
Montované třmenové příchytky
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
Hotové instalace a montáže vedení třmenovými příchytkami na stěnu a strop.
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
VBS 297
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s patkou T
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
70 -76
76 -82
82 -90
90 -100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
25
25
25
3,540
3,820
4,508
6,240
7,680
8,260
10,900
11,900
14,300
15,600
18,200
20,600
22,000
26,200
27,800
St
23
10
B
E
/ FT
1160 12 5
1160 16 8
1160 22 2
1160 28 1
1160 34 6
1160 40 0
1160 45 1
1160 52 4
1160 58 3
1160 64 8
1160 70 2
1160 76 1
1160 82 6
1160 90 7
1160 99 0
t
H
kg/% ks
Cena
€/% ks
Č. výr.
x
kus
hmotnost
L
Bal.
7
Rozsah
upnutí D
mm
Typ
SW 10
G
A
C
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově pozinkované ponorem, přítlačná opěrka z polypropylenu, bezhalogenová, barva světle šedá RAL 7035.
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
Důležité rozměry třmenové příchytky
t
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
16
20
27
33
33
45
51
57
64
70
76
82
88
97
107
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Rozsah
upnutí D
mm
Bal.
kus
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
H
L
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,2
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
hmotnost
4,100
4,650
5,150
7,700
10,200
11,450
14,950
16,700
21,400
24,250
5
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
40
44
50
58
58
72
79
79
93
99
106
114
121
130
140
mm
34
34
34
34
34
37,5
44,5
44,5
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
57,5
57,5
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
kg/% ks
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
x
23
10
B
E
/ FT
1161 12 1
1161 16 4
1161 22 9
1161 28 8
1161 34 2
1161 40 7
1161 46 6
1161 52 0
1161 57 1
1161 64 4
t
H
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
G
mm mm mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
76 - 82
82 - 90
90 - 100
Typ
C
x
mm
B
L
A
7
D
G
SW 10
A
C
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově pozinkované ponorem, přítlačná opěrka z polypropylenu, bezhalogenová, barva světle šedá RAL 7035.
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
D
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
298 VBS
A
B
C
G
mm mm mm
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
34
34
34
34
34
34
34
34
34
40
t
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
52
61
73
87
101
114
129
142
154
167
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
Důležité rozměry třmenové příchytky
L
mm
34
34
47
47
44,5
44,5
44,5
45,5
45,5
45,5
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s patkou T
23
10
Typ
Rozsah
upnutí D
mm
2056/3
2056/3
2056/3
2056/3
2056/3
2056/3
2056/3
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
B
H
L
x
7
t
SW 10
G
A
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
4,900
6,200
7,100
10,650
13,100
14,350
19,800
50
50
50
50
50
50
50
Č. výr.
St
Cena
€/% ks
E
/ FT
1162 12 8
1162 16 0
1162 22 5
1162 28 4
1162 34 9
1162 40 3
1162 46 2
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově pozinkované ponorem, přítlačná opěrka z polypropylenu, bezhalogenová, barva světle šedá RAL 7035.
C
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
23
B
A
B
7
H
L
x
D
SW 10
G
A
C
G
mm mm mm
23
23
23
23
23
23
23
16
20
27
33
39
45
51
34
34
34
34
34
34
40
t
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
1,2
1,5
1,5
2
2
2
2
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
Typ
Rozsah
upnutí D
mm
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
2056/M
2056/M
2056/M
2056/M
2056/M
2056/M
2056/M
2056/M
2056/M
2056/M
2056/M
2056/M
2056/M
2056/M
2056/M
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
70 -76
76 -82
82 -90
90 -100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
25
25
25
3,200
3,500
4,400
6,100
7,700
8,600
9,600
10,400
13,100
14,500
16,100
18,300
19,100
23,300
25,400
t
10
C
70
82
101
121
142
162
184
L
mm
47
47
47
47
56,5
56,5
56,5
Č. výr.
St
Cena
€/% ks
/ FT
E
1156 00 4
1156 01 2
1156 02 0
1156 03 9
1156 04 7
1156 05 5
1156 06 3
1156 07 1
1156 09 8
1156 10 1
1156 12 8
1156 13 6
1156 14 4
1156 15 2
1156 16 0
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Příchytka, šroub a přítlačná opěrka z oceli žárově pozinkované ponorem.
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
76 - 82
82 - 90
90 - 100
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
A
B
C
G
mm mm mm
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
82
88
97
107
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
t
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
3,5
4,5
4,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
40
44
50
58
66
72
79
86
93
99
106
114
121
130
140
L
mm
32,5
32,5
46,5
46,5
44
44
44
44
44
56
56
56
56
56
56
VBS 299
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s patkou T
1156 17 9
1156 18 7
1156 19 5
1156 20 9
D
C
G
mm mm mm
23
23
23
23
16
20
27
33
34
34
34
34
t
50
50
50
50
H
L
C
mm mm mm mm
M6
M6
M6
M6
1,5
1,5
1,5
2
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
2056/M3 8 -12
2056/M3 12 -16
2056/M3 16 -22
2056/M3 22 -28
x
A
4,050
5,800
6,500
9,500
5
5
5
5
52
61
73
87
34
34
47
47
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
1156 24 1
1156 26 8
1156 27 6
1156 28 4
D
G
mm mm mm
23
23
23
23
Typ
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
70 -76
34
34
34
34
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
x
H
L
L
C
mm mm mm mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
16
20
27
33
t
A
M6
M6
M6
M6
3,300
3,600
4,200
6,500
7,400
8,000
10,900
11,400
14,500
15,600
18,200
20,800
1,2
1,5
1,5
2
5
5
5
5
70
82
101
121
47
47
47
47
Cena
€/% ks
Č. výr.
23
10
B
E
V2A
1159 51 8
1159 52 6
1159 53 4
1159 54 2
1159 55 0
1159 56 9
1159 57 7
1159 58 5
1159 59 3
1159 60 7
1159 61 5
1159 62 3
t
x
C
SW 10
G
L
B
t
7
mm
A
B
10
E
/ FT
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Příchytka, šroub a přítlačná opěrka z oceli žárově pozinkované ponorem.
D
23
x
Typ
B
SW 10
G
7
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
A
L
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Příchytka, šroub a přítlačná opěrka z oceli žárově pozinkované ponorem.
D
t
x
3,980
4,750
6,900
7,800
E
/ FT
B
10
H
50
50
50
50
St
23
H
2056/M2 8 -12
2056/M2 12 -16
2056/M2 16 -22
2056/M2 22 -28
Cena
€/% ks
Č. výr.
H
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
7
Typ
G
SW 10
A
C
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Příchytka a šroub z nerezové oceli, přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá
RAL 7035.
(přítlačné opěrky z kovu na vyžádání).
Důležité rozměry třmenové příchytky
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
300 VBS
A
B
C
G
mm mm mm
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
82
34
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
40
t
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
40
44
50
58
66
72
79
86
93
99
106
114
L
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
44,5
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
D
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s patkou T
23
10
Typ
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
t
7
B
L
x
H
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
SW 10
G
A
C
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
5,150
7,700
10,200
11,450
14,950
16,700
21,400
24,250
50
50
50
50
50
50
50
50
Č. výr.
Cena
€/% ks
V2A
E
1161 82 2
1161 83 0
1161 84 9
1161 85 7
1161 86 5
1161 87 3
1161 88 1
1161 90 3
Vhodné také ke všem profilovým lištám C s výřezem 16 - 17 mm.
Příchytka a šroub z nerezové oceli,
přítlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny, světle šedá RAL 7035.
(přítlačné opěrky z kovu na vyžádání).
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
A
B
23
23
23
23
23
23
23
23
27
33
39
45
51
57
64
70
t
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
H
L
x
7
G
SW 10
C
34
34
34
34
40
40
40
40
t
x
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
70 -76
H
L
mm mm mm
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
B
A
G
mm mm mm
Typ
23
10
C
0,750
0,900
1,050
1,500
2,300
2,700
3,600
3,900
4,200
4,500
5,400
5,850
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
mm
73
87
101
114
129
142
154
167
47
47
44,5
44,5
44,5
45,5
45,5
45,5
Č. výr.
Cena
€/% ks
Al
E
1183 20 6
1183 21 4
1183 22 2
1183 23 0
1183 24 9
1183 25 7
1183 26 5
1183 27 3
1183 28 1
1183 30 3
1183 31 1
1183 33 8
Vhodné také ke všem profilovým lištám C s výřezem 16 - 17 mm.
Příchytka a šroub ze slitiny AlMg 3,
přítlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny, světle šedá RAL 7035.
Třmenové příchytky 2056/ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné k samostatné instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, neboť nevznikne uzavřený feromagnetický obvod. Je však třeba vzít v úvahu menší mechanickou pevnost hliníkových příchytek v případě zkratu, tzn. zajistit co možnou nejmenší vzdálenost mezi příchytkami v podélném směru a dbát
dostatečné postranní vzdálenosti mezi kabely.
(přítlačné opěrky z kovu na vyžádání).
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
A
B
C
G
mm mm mm
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
82
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
40
40
t
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
40
44
50
58
66
72
79
86
93
99
106
114
L
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
44,5
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
VBS 301
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s patkou T
B
t
E
Al
1183 38 9
1183 39 7
1183 40 0
1183 41 9
1183 42 7
1183 43 5
1183 44 3
1183 45 1
1183 47 8
H
1,000
1,250
1,500
2,000
3,200
3,750
4,850
5,300
6,000
50
50
50
50
50
50
50
50
50
23
10
x
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
Cena
€/% ks
Č. výr.
L
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
2056/2
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
7
Typ
G
A
C
Vhodné také ke všem profilovým lištám C s výřezem 16 - 17 mm.
Příchytka a šroub ze slitiny AlMg 3,
přítlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny, světle šedá RAL 7035.
Třmenové příchytky 2056/ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné k samostatné instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, neboť nevznikne uzavřený feromagnetický obvod. Je však třeba vzít v úvahu menší mechanickou pevnost hliníkových příchytek v případě zkratu, tzn. zajistit co možnou nejmenší vzdálenost mezi příchytkami v podélném směru a dbát
dostatečné postranní vzdálenosti mezi kabely.
(přítlačné opěrky z kovu na vyžádání).
Důležité rozměry třmenové příchytky
G
mm mm mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
Typ
C
23
23
23
23
23
23
23
23
23
16
20
27
33
39
45
51
57
64
34
34
34
34
34
34
40
40
40
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
2056/3 16 -22
2056/3 22 -28
2056/3 28 -34
t
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
52
61
73
87
101
114
129
142
93
L
mm
34
34
47
47
44,5
44,5
44,5
45,5
45,5
Cena
€/% ks
Č. výr.
23
10
t
2,050 1183 52 4
2,900 1183 53 2
4,200 1183 54 0
50
50
50
B
E
Al
H
mm
B
x
A
7
D
L
Vhodné také ke všem profilovým lištám C s výřezem 16 - 17 mm.
Příchytka a šroub ze slitiny AlMg 3,
přítlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny, světle šedá RAL 7035.
SW 10
G
A
Třmenové příchytky 2056/ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné k samostatné instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, neboť nevznikne uzavřený feromagnetický obvod. Je však třeba vzít v úvahu menší mechanickou pevnost hliníkových příchytek v případě zkratu, tzn. zajistit co možnou nejmenší vzdálenost mezi příchytkami v podélném směru a dbát
dostatečné postranní vzdálenosti mezi kabely.
C
(přítlačné opěrky z kovu na vyžádání).
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
A
B
C
G
mm mm mm
t
x
H
mm mm mm
L
mm
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 101 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 121 47
28 - 34 23 39 34 M8 2 5,5 142 56,5
2056/BE
100
kg/% ks
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
39
2
10
E
/ FT
4,700 1174 05 3
K upevnění pásových zemničů do 30 mm šířky na profilových lištách a také k veškerým
profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
302 VBS
23
37
kus
hmotnost
7
Bal.
35
Typ
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
Třmenová příchytka (příchytka BBS) pro upevnění pásových zemničů
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) pro upevnění trubek
Typ
23
B
2057 M
2057 M
2057 M
2057 M
2057 M
2057 M
2057 M
L
H
G
Velikost
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
100 3,500 1193 70 8
100 4,400 1193 71 6
100 6,100 1193 72 4
100 7,700 1193 73 2
100 8,600 1193 74 0
100 10,400 1193 75 9
100 14,500 1193 76 7
t
7
10
SW 10
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
E
/ FT
K upevnění metrických pancéřových trubek na profilových lištách a také k veškerým
profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Důležité rozměry třmenové příchytky
Velikost
B
H
t
G
mm mm mm
M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
M 63
20
27
33
39
45
57
70
44
50
58
66
72
86
99
1,5
1,5
2
2
2
2
2,5
L
mm
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
34
34
34
36
36
39
39
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s patkou N
20
10,5
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
Typ
B
t
4
L
x
H
5.5
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
G
SW 10
C
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
Č. výr.
St
Cena
€/% ks
/ FT
E
100 2,500 1163 12 4
100 2,750 1163 16 7
100 3,100 1163 22 1
100 4,600 1163 28 0
100 5,900 1163 34 5
100 6,300 1163 39 6
100 7,650 1163 46 9
100 8,750 1163 52 3
100 11,000 1163 58 2
100 12,100 1163 64 7
50 13,550 1163 70 1
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s šířkou výřezu 11 - 12 mm, světlou vnitřní výškou mnimálně 6,5 mm a světlou vnitřní šířkou minimálně 18,5 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově pozinkované ponorem.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, barva světle šedá RAL 7035, bezhalogenová.
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
B
C
G
t
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
mm mm mm
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
40
x
H
mm mm mm
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
34
38
44
51
59
66
72
79
86
92
99
L
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
37,5
37,5
45,5
45,5
45,5
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
A
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
VBS 303
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s patkou N
3,500
3,850
4,650
7,500
10,050
10,050
11,050
12,400
15,600
E
/ FT
1164 12 0
1164 16 3
1164 22 8
1164 28 7
1164 34 1
1164 40 6
1164 46 5
1164 51 1
1164 58 9
B
10,5
t
4
H
50
50
50
50
50
50
50
50
50
St
20
x
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
Cena
€/% ks
Č. výr.
L
2056N/2
2056N/2
2056N/2
2056N/2
2056N/2
2056N/2
2056N/2
2056N/2
2056N/2
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
5.5
Typ
G
SW 10
C
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s šířkou výřezu 11 - 12 mm, světlou vnitřní výškou mnimálně 6,5 mm a světlou vnitřní šířkou minimálně 18,5 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově pozinkované ponorem.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, barva světle šedá RAL 7035, bezhalogenová.
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
Důležité rozměry třmenové příchytky
G
mm mm mm
20
20
20
20
20
20
20
20
23
16
20
27
33
39
45
51
57
64
34
34
34
34
34
34
40
40
40
t
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
x
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
49
57
70
84
97
110
124
137
150
L
mm
47
47
59
47
56,5
56,5
56,5
57,5
57,5
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
100 2,450
100 2,800
100 3,150
100 4,900
100 6,400
100 7,000
100 8,500
100 9,150
100 12,100
10,5
E
/ FT
1155 40 7
1155 41 5
1155 42 3
1155 43 1
1155 45 8
1155 46 6
1155 47 4
1155 48 2
1155 49 0
B
20
t
4
H
2056N/M
2056N/M
2056N/M
2056N/M
2056N/M
2056N/M
2056N/M
2056N/M
2056N/M
C
x
Typ
B
L
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
A
5.5
D
G
SW 10
C
Vhodné také ke všem profilovým lištám C s výřezem 11-12 mm, minimálně 6,5 mm světlá vnitřní
výška a minimálně 18,5 mm světlá vnitřní šířka.
Kovové opěrky mají po všech stranách silně zaoblené hrany zabraňující poškození kabelu.
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
Důležité rozměry třmenové příchytky
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
304 VBS
A
B
C
G
mm mm mm
20
20
20
20
20
20
20
20
23
16
20
27
33
39
45
51
57
64
30
30
30
30
35
35
35
35
35
t
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
5
5
5
5
34
38
44
51
59
66
72
79
86
L
mm
32,5
32,5
33,5
33,5
37
37
37
37
37
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
D
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s patkou N
A
Typ
B
10,5
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
t
4
L
X
H
5.5
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
G
SW 10
C
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2,700
3,800
4,400
6,500
8,000
8,300
11,700
11,150
15,200
15,250
Č. výr.
Cena
€/% ks
V2A
E
1166 01 8
1166 02 6
1166 03 4
1166 04 2
1166 05 0
1166 06 9
1166 07 7
1166 08 5
1166 09 3
1166 10 7
Vhodná také ke všem profilovým lištám C s výřezem 11-12 mm, vnitřní světlou výškou alespoň
6,5 mm
a vnitřní světlou šířkou alespoň 18,5 mm.
Příchytka a šroub z nerezové oceli. Přítlačná opěrka z polypropylénu, světle šedá RAL 7035,
neobsahuje halogeny.
(přítlačné opěrky z VA na vyžádání).
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 24
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
A
B
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
L
x
H
5.5
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
2056N
SW 10
C
G
t
34
34
34
34
34
34
40
34
40
40
x
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
H
L
mm mm mm
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
t
4
G
C
mm mm mm
Typ
B
10,5
A
0,900
1,050
1,200
1,700
2,200
2,350
2,850
3,300
4,100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
34
38
44
51
59
66
72
79
86
92
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
37,5
38,5
45,5
45,5
Č. výr.
Cena
€/% ks
Al
E
1183 60 5
1183 61 3
1183 62 1
1183 64 8
1183 65 6
1183 66 4
1183 67 2
1183 68 0
1183 69 9
Vhodné také ke všem profilovým lištám s výřezem 11-12mm; vnitřní světlou výškou alespoň
6,5 mm a vnitřní světlou šířkou alespoň 18,5 mm.
Příchytka a šroub ze slitiny AlMg3,
přítlačná opěrka z polypropylénu, světle šedá RAL 7035, neobsahuje halogeny
Třmenové příchytky 2056/N ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné pro
samostatnou instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, protože nevytvoří uzavřený feromagnetický obvod. Je však třeba vzít v úvahu menší mechanickou pevnost hliníkových příchytek v
případě zkratu, tzn. zajistit co možnou nejmenší vzdálenost mezi příchytkami v podélném směru,
dbát dostatečné postranní vzdálenosti mezi kabely.
(přítlačné opěrky z kovu na vyžádání)
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
8 - 16
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
A
B
C
G
t
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
mm mm mm
20
20
20
20
20
20
20
20
23
16
20
27
33
39
45
51
57
64
34
34
34
34
34
34
40
40
40
x
H
mm mm mm
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
34
38
44
51
59
66
72
79
86
L
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
37,5
38,5
45,5
VBS 305
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s připojením stínění
Typ
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
2056N/SAS 4 -8 100
2056N/SAS 8 -12 100
2056N/SAS 12 -16 100
2056N/SAS 16 -22 100
2056N/SAS 22 -28 100
2,900
3,700
4,200
4,850
6,600
Č. výr.
Cena
€/% ks
V2A
E
1167 00 6
1167 01 4
1167 02 2
1167 03 0
1167 04 9
Pro elektrické připojení stínícího opletení stíněných vedení.
Dodávka kompletně s podélnou opěrkou, kovová opěrka a podélná opěrka z VA.
Stínění vedení pro ochranu před elektromagnetickými vlivy může také přispět k vyrovnání potenciálu, protože jeho oba konce jsou spojeny se vztažným potenciálem.
D
A
mm
B
C
G
t
mm mm mm
4-8
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
20
20
20
20
20
12
16
20
27
33
28
34
34
34
34
M6
M6
M6
M6
M6
x
H
L
mm
mm
mm
mm
1,5
1,5
1,5
1,5
2
3,25
5
5
5
5
30
34
38
44
51
32,5
34
34
34
34
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s patkou U
Bal.
kus
kg/% ks
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
70 -76
76 -82
82 -90
90 -100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
25
25
25
3,150
3,600
4,200
5,800
7,500
8,100
10,000
11,200
13,400
14,300
15,250
20,600
22,000
26,200
30,000
hmotnost
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
7,5
E
/ FT
1175 12 2
1175 16 5
1175 21 1
1175 28 9
1175 34 3
1175 40 8
1175 46 7
1175 52 1
1175 58 0
1175 64 5
1175 69 6
1175 76 9
1175 82 3
1175 90 4
1175 99 8
B
A
t
4
9.5
H
x
L
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
Rozsah
upnutí D
mm
3,5
Typ
G
SW 10
C
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 18 mm. Pro plochou ocel, úhelníky a ocel U o
tloušťce 4-12 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově pozinkované ponorem.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.
(Ocelové přítlačné opěrky na vyžádání).
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
Důležité rozměry třmenové příchytky
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
76 - 82
82 - 90
90 - 100
306 VBS
A
B
C
G
mm mm mm
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
25
25
25
25
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
82
88
97
107
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
40
40
40
40
40
t
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
42
46
53
59
67
73
79
85
91
97
103
110
116
125
135
L
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
37,5
38,5
38,5
38,5
38,5
45,5
45,5
45,5
45,5
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
D
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s patkou U
Typ
B
A
7,5
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
t
4
L
x
H
3,5
9.5
2056U/2
2056U/2
2056U/2
2056U/2
2056U/2
2056U/2
2056U/2
2056U/2
2056U/2
SW 10
G
C
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
2,850
3,050
4,950
6,940
9,500
11,350
11,350
15,050
19,800
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Č. výr.
St
Cena
€/% ks
E
/ FT
1176 12 9
1176 16 1
1176 22 6
1176 28 5
1176 33 1
1176 40 4
1176 46 3
1176 52 8
1176 58 7
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 18 mm. Pro plochou ocel, úhelníky a ocel U o
tloušťce 4-12 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově pozinkované ponorem.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.
(Ocelové přítlačné opěrky na vyžádání).
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
7,5
B
20
20
20
20
20
20
20
20
20
16
20
27
33
39
45
51
57
64
9.5
2056U/3
2056U/3
2056U/3
2056U/3
2056U/3
2056U/3
L
x
H
3,5
G
SW 10
G
t
34
34
34
34
34
34
40
40
40
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
t
4
C
C
mm mm mm
Typ
B
A
A
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
4,850
6,600
10,500
13,250
14,400
18,950
50
50
50
50
50
50
56
64
77
89
103
115
128
140
152
L
mm
34
34
47
47
44,5
44,5
44,5
45,5
45,5
Č. výr.
St
Cena
€/% ks
/ FT
E
1177 16 8
1177 22 2
1177 28 1
1177 34 6
1177 40 0
1177 45 1
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 18 mm. Pro plochou ocel, úhelníky a ocel U o
tloušťce 4-12 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově pozinkované ponorem.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.
(Ocelové přítlačné opěrky na vyžádání).
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
B
C
G
mm mm mm
20
20
20
20
20
20
20
27
33
39
45
51
34
34
34
34
34
40
t
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
1,5
1,5
2
2
2
2
5
5
5
5,5
5,5
5,5
82
101
119
139
157
177
L
mm
47
47
47
44,5
44,5
56,5
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
A
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
VBS 307
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s patkou U
E
/ FT
1158 00 7
1158 01 5
1158 02 3
1158 03 1
1158 05 8
1158 06 6
1158 07 4
1158 08 2
1158 09 0
1158 10 4
1158 11 2
1158 12 0
t
4
H
3,300
3,520
3,960
5,890
7,650
8,360
10,890
11,660
14,740
15,730
18,200
20,600
7,5
x
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
St
B
A
L
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
70 -76
Cena
€/% ks
Č. výr.
9.5
2056U/M
2056U/M
2056U/M
2056U/M
2056U/M
2056U/M
2056U/M
2056U/M
2056U/M
2056U/M
2056U/M
2056U/M
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
3,5
Typ
SW 10
G
C
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 18 mm. Pro plochou ocel, úhelníky a ocel U o
tloušťce 4-12 mm.
Příchytka, šroub a přítlačná opěrka z oceli žárově pozinkované ponorem.
E
1178 50 4
1178 51 2
1178 52 0
1178 53 9
1178 54 7
1178 55 5
1178 56 3
1178 57 1
1178 59 8
1178 60 1
1178 62 8
1178 63 6
4
B
7,5
t
H
3,000
3,200
3,800
5,350
7,200
8,100
9,900
11,200
13,400
14,300
20,500
19,100
V2A
A
x
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
Cena
€/% ks
L
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
70 -76
Č. výr.
9.5
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
3.5
Typ
G
SW 10
C
Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 18 mm. Pro plochou ocel, úhelníky a ocel U o
tloušťce 4-12 mm.
Příchytka a šroub z nerezové oceli.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.
(Ocelové přítlačné opěrky na vyžádání).
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
B
C
G
mm mm mm
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
25
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
82
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
40
40
t
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
42
46
53
59
67
73
79
85
91
97
103
110
L
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
37,5
38,5
38,5
38,5
38,5
45,5
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
A
308 VBS
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) s patkou U
A
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
Typ
B
7.5
t
4
L
x
H
3.5
9.5
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
2056U
G
C
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
70 -76
1,100
1,200
1,350
1,950
2,550
2,800
3,600
3,950
4,900
5,250
5,600
7,050
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
Č. výr.
Cena
€/% ks
Al
E
1184 40 7
1184 41 5
1184 42 3
1184 43 1
1184 45 8
1184 46 6
1184 47 4
1184 48 2
1184 49 0
1184 50 4
1184 53 9
1184 51 2
Vhodná pro plochou ocel, úhelníky a ocel U o tloušťce 4-12 mm. Příchytka a šroub z slitiny AlMg
3, přítlačná opěrka z polypropylénu,neobsahuje halogeny,světle šedá RAL 7035.
Třmenové příchytky 2056/U ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné pro
samostatnou instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, protože nevytvoří uzavřený feromagnetický obvod. Je však třeba vzít v úvahu menší mechanickou pevnost hliníkových příchytek v
případě zkratu, tzn. zajistit co možnou nejmenší vzdálenost mezi příchytkami v podélném směru,
dbát dostatečné postranní vzdálenosti mezi kabely.
(Ocelové přítlačné opěrky na vyžádání).
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
B
C
G
mm mm mm
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
25
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
82
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
40
40
t
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
42
46
53
59
67
73
79
85
91
97
103
110
L
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
37,5
38,5
38,5
38,5
38,5
45,5
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
A
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
VBS 309
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) pro upevnění na úhelník
kg/% ks
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
70 -76
76 -82
82 -90
90 -100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
25
25
25
25
4,450
4,890
5,700
7,800
9,400
10,000
12,800
13,600
17,100
18,600
18,500
20,600
22,000
26,200
30,000
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
E
/ FT
1180 12 6
1180 16 9
1180 22 3
1180 28 2
1180 34 7
1180 40 1
1180 46 0
1180 52 5
1180 58 4
1180 64 9
1180 68 1
1180 76 2
1180 82 7
1180 90 8
1180 99 1
22
B
E
t
8
kus
hmotnost
13
Bal.
H
x
D
L
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
Rozsah
upnutí D
mm
43
Typ
G
A
C
Vhodná pro úhelníky L 40.
Příchytka a šroub z oceli žárově pozinkované ponorem.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.
Důležité rozměry třmenové příchytky
G
t
mm mm mm
Rozsah
upnutí D
mm
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Bal.
kus
50
50
50
50
50
50
50
50
50
L
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
hmotnost
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
74
78
85
91
99
105
111
117
123
130
136
143
149
158
168
mm
27
27
27
27
31,5
31,5
31,5
32,5
32,5
32,5
32,5
38,5
38,5
38,5
38,5
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
kg/% ks
5,150
5,700
7,050
10,350
11,600
12,700
16,750
18,200
23,000
E
/ FT
1181 12 2
1181 16 5
1181 21 1
1181 28 9
1181 34 3
1181 40 8
1181 46 7
1181 52 1
1181 58 0
22
B
E
t
H
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
82
88
97
107
H
D
x
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
x
L
2056W/2
2056W/2
2056W/2
2056W/2
2056W/2
2056W/2
2056W/2
2056W/2
2056W/2
C
8
Typ
B
13
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
76 - 82
82 - 90
90 - 100
A
43
D
G
A
C
Vhodná pro úhelníky L 40.
Příchytka a šroub z oceli žárově pozinkované ponorem.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.
(Ocelové přítlačné opěrky na vyžádání).
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání! Třmenové příchytky pro úhelníky L 25, L 30 a L 50 na vyžádání.
Důležité rozměry třmenové příchytky
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
310 VBS
A
B
C
G
mm mm mm
23
23
23
23
23
23
25
25
25
16
20
27
33
39
45
51
57
64
34
34
34
34
34
34
40
40
40
t
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
88
96
109
121
135
147
160
172
185
L
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
D
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
37,5
38,5
38,5
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) pro upevnění na úhelník
22
B
Typ
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
8
t
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
H
43
13
E
L
x
D
G
A
C
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
5,700
7,800
9,400
10,000
12,800
13,600
17,100
100
100
100
100
100
100
50
Č. výr.
Cena
€/% ks
V2A
E
1185 43 8
1185 44 6
1185 45 4
1185 46 2
1185 47 0
1185 48 9
1185 49 7
Vhodné také pro úhelníky L 40 mm.
Příchytka a šroub z nerezové oceli,
přítlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny, světle šedá RAL 7035
(Přítlačné opěrky z VA na objednávku.)
Třmenové příchytky BBS pro úhelníky L 25, L 30 a L 50 na objednávku.
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
22
B
B
23
23
23
23
25
25
25
27
33
39
45
51
57
64
8
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
2056W
H
x
L
G
A
C
G
34
34
34
34
40
40
40
t
x
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
H
L
mm mm mm
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
2
2
2
2
2
2,5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
Typ
D
C
mm mm mm
t
43
13
E
A
1,600
1,800
1,900
2,550
3,200
3,500
4,550
4,800
5,850
6,450
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
mm
85
91
99
105
111
117
123
27
27
31,5
31,5
31,5
32,5
32,5
Č. výr.
Cena
€/% ks
Al
E
1184 00 8
1184 01 6
1184 02 4
1184 03 2
1184 04 0
1184 05 9
1184 06 7
1184 07 5
1184 08 3
1184 09 1
Vhodné také pro úhelníky L 40 mm.
Příchytka a šroub z slitiny AlMg 3,
přítlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny,světle šedá RAL 7035
Třmenové příchytky 2056/W ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné pro
samostatnou instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, protože nevytvoří uzavřený feromagnetický obvod. Je však třeba vzít v úvahu menší mechanickou pevnost hliníkových příchytek v
případě zkratu, tzn. zajistit co možnou nejmenší vzdálenost mezi příchytkami v podélném směru,
dbát dostatečné postranní vzdálenosti mezi kabely.
(Kovové přítlačné opěrky na objednávku.)
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
A
B
C
G
mm mm mm
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
16
20
27
33
39
46
51
57
64
70
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
t
x
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
74
78
85
91
99
105
111
117
123
130
L
mm
27
27
27
27
31,5
31,5
31,5
32,5
32,5
32,5
VBS 311
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) pro upevnění na plochou ocel
3,700
3,900
4,500
6,000
8,000
8,500
10,600
11,700
13,050
14,800
17,700
20,600
22,000
26,200
1169 12 2
1169 16 5
1169 21 1
1169 28 9
1169 34 3
1169 40 8
1169 46 7
1169 52 1
1169 58 0
1169 64 5
1169 69 6
1169 76 9
1169 82 3
1169 90 4
t
10
E
/ FT
H
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
25
25
St
B
E
x
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
70 -76
76 -82
82 -90
Cena
€/% ks
Č. výr.
L
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
14
Typ
G
SW 10
A
C
Pro plochou ocel, úhelníky a ocel U o tloušťce 4 - 12 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově pozinkované ponorem.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
Důležité rozměry třmenové příchytky
G
mm mm mm
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
82
88
97
34
34
34
34
13
34
40
40
40
40
40
40
40
40
H
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
x
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
43
47
54
60
68
74
80
86
92
98
104
111
117
126
L
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
37,5
38,5
38,5
38,5
38,5
45,5
45,5
45,5
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
E
/ FT
50 4,250 1170 12 0
50 4,550 1170 16 3
50 5,200 1170 22 8
50 7,900 1170 28 7
50 9,900 1170 34 1
50 11,200 1170 40 6
50 12,000 1170 46 5
50 16,600 1170 51 1
B
t
E
H
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
25
25
25
t
x
2056F/2
2056F/2
2056F/2
2056F/2
2056F/2
2056F/2
2056F/2
2056F/2
C
L
Typ
B
10
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
76 - 82
82 - 90
A
14
D
G
SW 10
A
C
Pro plochou ocel, úhelníky a ocel U o tloušťce 4 - 12 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově pozinkované ponorem.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
Důležité rozměry třmenové příchytky
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
312 VBS
A
B
C
G
mm mm mm
23
23
23
23
23
23
25
25
16
20
2
33
39
45
51
57
34
34
34
34
34
13
40
40
t
x
mm mm
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
H
L
mm
mm
57
65
54
90
68
74
37,5
86
34
34
34
47
37,5
37,5
128
38,5
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
D
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) pro upevnění na plochou ocel
Typ
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
2056F/M 8 -12 100
2056F/M 12 -16 100
2056F/M 16 -22 100
2056F/M 22 -28 100
3,700
3,900
4,550
6,000
Č. výr.
St
Cena
€/% ks
E
/ FT
1156 80 2
1156 81 0
1156 82 9
1156 83 7
Vhodné také ke všem profilovým lištám C se šířkou výřezu 16-17 mm,
kovové opěrky mají na všech stranách značně zaoblené hrany vylučující poškození kabelů.
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti
vibracím na vyžádání!
Typ
B
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
t
10
E
L
x
H
14
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
G
A
C
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3,700
3,900
4,500
6,000
8,000
8,500
10,600
11,700
13,050
14,800
Č. výr.
Cena
€/% ks
V2A
E
1185 00 4
1185 01 2
1185 02 0
1185 03 9
1185 04 7
1185 05 5
1185 06 3
1185 07 1
1185 09 8
1185 10 1
Pro plochou ocel, úhelníky a ocel U o o tloušťce 4-12 mm.
Příchytka a šroub z nerezové oceli,
přítlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny,světle šedá RAL 7035.
(přítlačná opěrka z VA na vyžádání).
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
A
B
C
G
t
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
mm mm mm mm
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
Typ
B
10
L
x
H
14
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
2056F
G
A
C
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
x
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
H
L
mm mm mm
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
t
E
E
1,200
1,250
1,450
2,050
2,650
2,850
3,650
100
100
100
100
100
100
100
43
47
54
60
68
74
80
86
92
98
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
37,5
38,5
38,5
38,5
Č. výr.
Cena
€/% ks
Al
E
1184 70 9
1184 71 7
1184 72 5
1184 73 3
1184 74 1
1184 76 8
1184 77 6
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
Pro plochou ocel, úhelníky a ocel U o tloušťce 4-12 mm.
Příchytka a šroub z slitiny AlMg 3,
přítlačná opěrka z polypropylénu,neobsahuje halogeny,světle šedá RAL 7035.
Třmenové příchytky 2056/F ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné pro
samostatnou instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, protože nevytvoří uzavřený feromagnetický obvod. Je však třeba vzít v úvahu menší mechanickou pevnost hliníkových příchytek v
případě zkratu, tzn. zajistit co možnou nejmenší vzdálenost mezi příchytkami v podélném směru,
dbát dostatečné postranní vzdálenosti mezi kabely.
(přítlačná opěrka z kovu na vyžádání)
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
A
B
C
E
G
t
M6
M6
M6
M6
M8
M6
M6
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
mm mm mm mm
23
23
23
23
23
23
25
16
20
27
33
39
45
51
34
34
34
34
34
34
40
13
13
13
13
13
13
13
x
H
mm mm mm
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
43
47
54
60
68
74
80
L
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
37,5
VBS 313
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) pro upevnění na kruhových profilech / trubkách
Typ
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
2056R/M
2056R/M
2056R/M
2056R/M
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
5,240
7,413
8,805
9,785
100
100
100
100
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
E
/ FS
1158 41 0
1158 41 4
1158 41 8
1158 42 2
Vhodná ke všem kruhovým profilům, resp. trubkám s průměrem do 22 mm, příchytka, přítlačná
opěrka a šroub z oceli žárově pozinkováné ponorem,
kovové opěrky mají na všech stranách značně zaoblené hrany, takže se není třeba obávat poškození kabelů.
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
16-22
22-28
28-34
34-40
B
C
G
t
mm mm
27
33
39
45
Typ
28
28
33
33
H
L
mm mm mm
M6
M6
M6
M6
1,5
2,0
2,0
2,0
64
71
78
87
26
30
33
33
Rozsah Bal. hmotnost
upnutí D
mm
kus kg/% ks
2056RS/M
2056RS/M
2056RS/M
2056RS/M
2056RS/M
2056RS/M
2056RS/M
2056RS/M
2056RS/M
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4,000
5,200
7,500
9,000
10,000
10,900
12,200
15,000
16,500
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
E
/ FT
1158 30 5
1158 30 9
1158 31 3
1158 31 7
1158 32 1
1158 32 5
1158 32 9
1158 33 3
1158 33 7
Vhodná ke všem kruhovým profilům, resp. trubkám s průměrem do 22 mm, příchytka, přítlačná
opěrka a šroub z oceli žárově pozinkováné ponorem,
kovové opěrky mají na všech stranách značně zaoblené hrany, takže se není třeba obávat poškození kabelů.
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
12-16
16-22
22-28
28-34
34-40
40-46
46-52
52-58
58-64
B
C
G
t
mm mm
20
27
33
39
45
51
57
64
70
28
28
28
33
33
33
33
33
33
H
L
mm mm mm
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
57
69
73
79
86
92
97
103
112
26
30
38
33
33
33
33
33
33
Třmenová příchytka (příchytka BBS) pro 3 jednovodičové kabely
2056U/E
2056U/E
2056U/E
2056U/E
2056U/E
2056U/E
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
25
25
25
25
25
25
25 -28
28 -31
31 -34
34 -37
37 -40
40 -44
20,000
19,500
23,000
24,600
26,000
28,300
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
A
B
E
/ FT
1174 50 9
1174 54 1
1174 51 7
1174 56 8
1174 52 5
1174 57 6
50
3
Tělo příchytky, šroub a opěrná deska z oceli žárově pozinkované ponorem,
Přítlačná a podélná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.
Dodávka kompletně s opěrnou deskou a podélnými opěrkami.
M8 2 gängig
25
SW 10
Třmenové příchytky 2056/U-E slouží systémovému ukládání jednožilových kabelů třífázového rozvodu. Vzhledem k tomu, že při tomto způsobu instalace se magnetická pole navzájem ruší, není
nutné se obávat zahřívání a lze použít ocelové příchytky.
2056/U-E je vhodná pro všechny profilové lišty se šířkou výřezu 18 nebo 22 mm.
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
mm
25 - 28
28 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 40
40 - 44
314 VBS
A
B
H
mm mm mm
77
83
89
95
101
109
63
69
75
81
87
95
101
107
112
118
123
143
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
mm
H max.
kabel-Ø
2,5
Typ
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Třmenová příchytka (příchytka BBS) pro 3 jednovodičové kabely
Typ
A
B
kabel-Ø
mm
50
H max.
2,5
3
M8 2 gängig
25
SW 10
2056/E 28 -31
2056/E 34 -37
2056/E 40 -44
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
Č. výr.
St
/ FT
Cena
€/% ks
E
25 19,500 1174 60 6
25 24,600 1174 61 4
25 28,300 1174 63 0
Tělo příchytky, šroub a opěrná deska z oceli žárově pozinkované ponorem,
Přítlačná a podélná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.
Dodávka kompletně s opěrnou deskou a podélnými opěrkami.
Třmenové příchytky 2056/E slouží k systémovému ukládání jednožilových kabelů třífázového rozvodu. Vzhledem k tomu, že při tomto způsobu instalace se magnetická pole navzájem ruší, není
nutné se obávat zahřívání a lze použít ocelové příchytky.
2056/E je vhodná pro všechny profilové lišty s výřezem 16-17 mm.
Důležité rozměry třmenové příchytky
D
A
mm
B
H
mm mm mm
28 - 31 83 69 107
34 - 37 95 81 118
40 - 44 109 95 143
Svazková příchytka
Typ
Světlý rozměr Rozměr Rozměr
výška x šířka
H
B
mm
mm
mm
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
Č. výr.
St
/ FT
2056/B 35 x 50
2056/B 40 x 100
2056/B 80 x 100
35
40
80
50
100
100
100 16,000 1194 05 4
50 32,700 1194 04 6
25 38,300 1194 08 9
2056/B 80 x 100
80
100
25 38,300 1194 37 2
Cena
€/% ks
E
V2A
Příchytka a šroub z oceli pozinkované ponorem, šroub se zapuštěnou hlavou z nerez oceli, kluzná matice z galvanicky pozinkovné oceli.
Nerezové provedení: příchytka, šroub a zápustný šroub z nerezové oceli, kluzná matice typ 5019 z
nerezové oceli
Podélná opěrka
Typ
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
Rozsah Rozměr Rozměr Rozměr
L
B
H
upnutí D
mm
mm
mm
mm
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
Barva
Přepr.
karton
kus
34
12 5,4 světle šedá 2700
34 15,5
6 světle šedá 2700
34
20 6,7 světle šedá 2700
34
25 8,1 světle šedá 1800
34
30 9,5 světle šedá 1200
34
35 10,8 světle šedá 1200
40
40 12,2 světle šedá 1200
40
42
11 světle šedá 1200
40
45 11,5 světle šedá 1200
40
48 11,8 světle šedá 500
40
50 11,5 světle šedá 500
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
0,177
0,189
0,187
0,244
0,303
0,325
0,409
0,442
0,486
0,540
0,550
Č. výr.
Cena
€/% ks
PP
E
1195 12 3
1195 16 6
1195 22 0
1195 27 1
1195 34 4
1195 40 9
1195 46 8
1195 52 2
1195 58 1
1195 64 6
1195 70 0
Oblast použití lišt se šířkou výřezu 16-17. Pro ochranu je mezi kabelem a lištou nasazena podélná
opěrka do výřezu lišty.
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
Typ
2058FW
2058FW
2058FW
2058FW
2058FW
2058FW
2058FW
2058FW
2058FW
2058FW
2058FW
2058FW
2058FW
2058FW
2058FW
Rozsah Rozměr Rozměr Rozměr
L
B
H
upnutí D
mm
mm
mm
mm
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
70 -76
76 -82
82 -90
90 -100
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Barva
Přepr.
karton
kus
16,5
5 světle šedá 2700
20
5 světle šedá 2700
25,5 5,8 světle šedá 2700
31,5 7,2 světle šedá 1800
37 8,4 světle šedá 1200
42,5 9,7 světle šedá 1200
48
11 světle šedá 1200
51,5 9,8 světle šedá 1600
57 10,6 světle šedá 1600
61,2 10,4 světle šedá 600
67,2 10,4 světle šedá 400
71,4
11 světle šedá 500
75,6
11 světle šedá 500
82,6
12 světle šedá 500
89,5
12 světle šedá 500
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
25
25
25
25
0,156
0,183
0,200
0,233
0,360
0,410
0,540
0,576
0,603
0,680
0,764
0,924
0,998
1,070
1,150
Č. výr.
Cena
€/% ks
PP
E
1197 12 6
1197 16 9
1197 22 3
1197 28 2
1197 34 7
1197 40 1
1197 46 0
1197 52 5
1197 58 4
1197 64 9
1197 70 3
1197 76 2
1197 82 7
1197 90 8
1197 99 1
Nezávislá na liště, univerzálně použitelná nasunutím na rameno třmenové příchytky BBS.
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
VBS 315
Systémy třmenových příchytek BBS
Systémy třmenových příchytek BBS
Podélná opěrka
Typ
2058FW/M
2058FW/M
2058FW/M
2058FW/M
2058FW/M
2058FW/M
2058FW/M
2058FW/M
2058FW/M
2058FW/M
2058FW/M
Rozsah Rozměr Rozměr Rozměr Přepr.
L
B
H
karton
upnutí D
mm
mm
mm
mm
kus
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
58 -64
64 -70
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
35 17,5 6,5
35 21,5 7,7
35
28 8,8
35
34 10,4
35
40 135
35
46 15,1
35
52 17,2
35
58 19,2
35
40 13,5
35
70 22,4
35
76 24,5
1000
1200
1200
1000
400
200
200
200
200
300
200
0,940
1,100
1,200
1,400
2,160
2,490
3,270
3,460
3,620
4,280
4,590
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
E
/ FT
1199 84 6
1199 85 4
1199 86 2
1199 87 0
1199 88 9
1199 89 7
1199 90 0
1199 91 9
1199 92 7
1199 93 5
1199 94 3
Nezávislá na liště, univerzálně použitelná nasunutím na rameno třmenové příchytky BBS.
Typ
Rozsah Rozměr Rozměr Rozměr Přepr.
L
B
H
karton
upnutí D
mm
mm
mm
mm
kus
2058FW/M 4 -8
2058FW/M 8 -12
2058FW/M 12 -16
2058FW/M 16 -22
2058FW/M 22 -28
35
13 2,25
35 17,5 6,5
35 21,5 7,7
35
28 8,8
35
34 10,4
1500
1200
1000
1200
1000
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
100
100
100
100
100
0,130
0,160
0,180
0,200
0,233
Č. výr.
Cena
€/% ks
V2A
E
1197 09 6
1197 13 4
1197 17 7
1197 23 1
1197 29 0
Nezávislá na liště, univerzálně použitelná nasunutím na rameno třmenové příchytky BBS.
Dvojitá podélná opěrka
Typ
2058/2
2058/2
2058/2
2058/2
2058/2
2058/2
2058/2
2058/2
2058/2
Rozsah Rozměr Rozměr Rozměr
L
B
H
upnutí D
mm
mm
mm
mm
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
40 -46
46 -52
52 -58
34
34
34
34
34
34
40
40
40
16,5
20
25,5
31,5
37
42
47,5
53
58
7
9
11
14
16
18
20
22
24
Barva
Přepr.
karton
kus
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
2000
1350
1350
900
600
600
800
600
600
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0,170
0,225
0,287
0,382
0,470
0,700
0,886
1,112
1,156
Č. výr.
Cena
€/% ks
PP
E
1196 11 1
1196 16 2
1196 22 7
1196 28 6
1196 34 0
1196 40 5
1196 46 4
1196 52 9
1196 58 8
Dvojitá opěrka jako vložka mezi dvěma nebo třemi kabely uvnitř třmenové příchytky BBS.
Typ
2058/2 M
2058/2 M
2058/2 M
2058/2 M
2058/2 M
2058/2 M
Rozsah Rozměr Rozměr Rozměr Přepr.
L
B
H
karton
upnutí D
mm
mm
mm
mm
kus
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
8 -12
12 -16
16 -22
22 -28
28 -34
34 -40
100
50
50
50
50
50
35 17,6
35 21,5
35
28
35
34
35
40
35
46
5,4
5,4
5,4
5,4
6,4
6,4
600
600
500
600
300
100
1,360
1,800
2,300
3,100
3,760
5,600
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
E
/ FT
1199 70 6
1199 71 4
1199 72 2
1199 73 0
1199 74 9
1199 75 7
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)
Dvojitá opěrka jako vložka mezi dvěma nebo třemi kabely uvnitř třmenové příchytky BBS.
316 VBS
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
VBS 317
01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)

Podobné dokumenty

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295 - Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C pevné uloÏení od -40 °C do +80 °C - Jmenovité napûtí Uo/U 300/500 V - Stfiídavé zku‰ební napûtí 4000 V - Jiskr...

Více

Šroubové a natloukací systémy

Šroubové a natloukací systémy nutné zajistit napájení všech těchto systémů elektrickým proudem. Použitím speciálních vedení a systémů ukládání vedení je možné napájení elektrickým proudem zabezpečit i v případě požáru, a zaruči...

Více

VBS | Upevňovací systém trubek a kabelů - plastový

VBS | Upevňovací systém trubek a kabelů - plastový nutné zajistit napájení všech těchto systémů elektrickým proudem. Použitím speciálních vedení a systémů ukládání vedení je možné napájení elektrickým proudem zabezpečit i v případě požáru, a zaruči...

Více

VBS | Zvláštní systém upevnění trubek a kabelů

VBS | Zvláštní systém upevnění trubek a kabelů nutné zajistit napájení všech těchto systémů elektrickým proudem. Použitím speciálních vedení a systémů ukládání vedení je možné napájení elektrickým proudem zabezpečit i v případě požáru, a zaruči...

Více

noviny 4a

noviny 4a se stala dostateãn˘m impulsem, aby se za pouhé dva mûsíce více neÏ sto uÏivatelÛ rozhodlo pov˘‰it svÛj systém. A jak vidí v˘voj ArchiCADu jeho v˘robce? Slogan Graphisoftu zní: Je‰tû lep‰í... 3D tec...

Více

Elektronická ăasová relé fiady CT Műfiicí a monitorovací relé fiady

Elektronická ăasová relé fiady CT Műfiicí a monitorovací relé fiady jakoÏ i jasnû oznaãené pfiipojovací svorky usnadÀují pfiipojení vodiãÛ a nastavení. V˘robky jsou sv˘m designem kompaktní, ‰etfií instalaãní prostor a sniÏují náklady na instalaci.

Více

Systémy kabelových žebříků

Systémy kabelových žebříků systémy stíněna. Při ukládání vedení do kabelových nosných systémů se velmi silně zmenšuje galvanická vazba i vazby vznikající v důsledku působení elektrických a  magnetických polí. Kabelové nosné ...

Více

Systémy mřížových žlabů

Systémy mřížových žlabů systémy stíněna. Při ukládání vedení do kabelových nosných systémů se velmi silně zmenšuje galvanická vazba i vazby vznikající v důsledku působení elektrických a  magnetických polí. Kabelové nosné ...

Více