Canada

Komentáře

Transkript

Canada
Digitální učební materiál
Evidenční číslo materiálu: 184
Autor: Mgr. Martina Harazimová
Datum: 13.1.2012
Ročník: Žáci 8.ročníku
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Cizí jazyk – Anglický jazyk
Tematický okruh: Reálie
Téma: Canada
Druh učebního materiálu: Materiál k procvičení znalostí o Kanadě. K použití na
interaktivní tabuli.
(Lze vytisknout i jako pracovní list.)
Anotace: Vyplněním si žáci procvičí a upevní znalosti o Kanadě
jako anglofonní zemi. (Je možné použít k ověření
porozumění po přečtení textu o Kanadě - Project 3.)
(Ověřeno 17.1.2012)
WHAT DO YOU KNOW ABOUT
CANADA
Find the right answer:
1, Canada is the
a, largest country in the world.
6, In winter Canada
b, second largest country in the world.
a, isn´t cold, it rains a lot.
c, smallest country in the world.
b, is hot but it doesn´t rain a lot.
c, is very cold and it has a lot of snow.
2, It´s area is nearly
a, 5 million square kilometres.
7, The head of the state is
b, 10 million square kilometres.
a, the British King
c, 20 million square kilometres.
b, the British Queen
c, the American President.
3, It´s population is about
a, 2 million people.
8, The largest city in Canada is
b, 27 million people.
a, Montreal.
c, 272 million people.
b, Ottawa.
c, Toronto.
4, Most of Canadians are descendants of
a, African immigrants.
9, Most Canadians speak
b, Australian immigrants.
a, English and Spanish
c, European immigrants.
b, English and Chinese
c, English and French
5, The capital of Canada is
a, Montreal.
b, Ottawa.
c, Toronto.
Řešení:
6, In winter Canada
a, isn´t cold, it rains a lot.
1, Canada is the
b, is hot but it doesn´t rain a lot.
a, largest country in the world.
c, is very cold and it has a lot of snow.
b, second largest country in the world.
c, smallest country in the world.
7, The head of the state is
a, the British King
2, It´s area is nearly
b, the British Queen
a, 5 million square kilometres.
c, the American President.
b, 10 million square kilometres.
c, 20 million square kilometres.
8, The largest city in Canada is
a, Montreal.
3, It´s population is about
b, Ottawa.
a, 2 million people.
c, Toronto.
b, 27 million people.
c, 272 million people.
9, Most Canadians speak
a, English and Spanish
4, Most of Canadians are descendants of
b, English and Chinese
a, African immigrants.
c, English and French
b, Australian immigrants.
c, European immigrants.
5, The capital of Canada is
a, Montreal.
b, Ottawa.
c, Toronto.

Podobné dokumenty

Irregular verbs

Irregular verbs Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 

Více

Číslo projektu

Číslo projektu Název materiálu

Více

Canada – board game

Canada – board game Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0052  Číslo sady 

Více

METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY - Časopis Meteorologické zprávy

METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY - Časopis Meteorologické zprávy catchment basin of the Sázava River, the headwater level rose approx. three meters above the highest floods on the hydrological record and 1.5m above the highest historical floodmark. Taking into a...

Více

The weather – Počasí - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

The weather – Počasí - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  V práci bylo použito klipartů z webu Office Online  Výrazy a náměty byly čerpány z učebnice: Angličtina pro

Více