NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI V ODBORNÉ

Komentáře

Transkript

NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI V ODBORNÉ
Kód pojišťovny
IČP
Ev. číslo
Odbornost
Čís. návrhu
NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI
V ODBORNÉ LÉČEBNĚ – díl 1
Rok návrhu
potvrzená objednávka léčebně
Zák. zástupce
Pacient
Příjmení a jméno
Číslo pojištěnce
Bydliště (adresa) vč. PSČ a
kontaktního e-mail
e-mail:
tel.:
e-mail:
tel.:
Prohlašuji, ţe uvedené údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, ţe při změně pojišťovny do doby nástupu
do léčebny pozbývá návrh platnosti. Byl jsem poučen o pravidlech pro úhradu dopravy.
Podpis pacienta (zák. zástupce):
Dne:
STANOVISKO REVIZNÍHO LÉKAŘE
Indikace / Typ:
Diagnóza základní:
Diagnóza vedlejší:
/
Schvaluji léčebnu:
1
Zdůvodnění poţadavku na poskytnutí péče:
2
Navrhovaná léčebna:
Upravuji – zamítám (důvod):
1 Janské LáznČ
2
Dne:
razítko, jmenovka a podpis lékaře
Dne:
jmenovka a podpis
revizního lékaře
podpis a
razítko
pojišťovny
LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA
A: DŮLEŢITÁ ANAMNESTICKÁ DATA (RA, OA, očkování, alergie, dřívější pobyt v léčebně)
RA (i sourozenci):
OA:
Očkování:
Alergie:
Předchozí pobyt v léčebně, lázeňské léčebně (kdy, ve které):
B: NO:
C: OBJEKTIVNÍ NÁLEZ A FUNKČNÍ STAV (event. odborná vloţka nebo překladová zpráva):
D: LABORATORNÍ A EVENT. DALŠÍ VYŠETŘENÍ související s onemocněním, pro které je léčebna navrhována a nejsou uvedena v bodě C:
E: LÉKAŘEM DOPORUČENÉ ZVLÁŠTNÍ POŢADAVKY NA POBYT V LÉČEBNĚ (event. jiná sdělení):
VZP-17/2013
Kód pojišťovny
IČP
Ev. číslo
Odbornost
Čís. návrhu
NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI
V ODBORNÉ LÉČEBNĚ – díl 2
Rok návrhu
k vyúčtování
Zák. zástupce
Pacient
Příjmení a jméno
Číslo pojištěnce
Bydliště (adresa) vč. PSČ a
kontaktního e-mail
e-mail:
tel.:
e-mail:
tel.:
Prohlašuji, ţe uvedené údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, ţe při změně pojišťovny do doby nástupu
do léčebny pozbývá návrh platnosti. Byl jsem poučen o pravidlech pro úhradu dopravy.
Podpis pacienta (zák. zástupce):
Dne:
STANOVISKO REVIZNÍHO LÉKAŘE
Indikace / Typ:
Diagnóza základní:
Diagnóza vedlejší:
/
Schvaluji léčebnu:
1
Zdůvodnění poţadavku na poskytnutí péče:
2
Navrhovaná léčebna:
Upravuji – zamítám (důvod):
1 Janské LáznČ
2
Dne:
razítko, jmenovka a podpis lékaře
Dne:
jmenovka a podpis
revizního lékaře
podpis a
razítko
pojišťovny
LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA
A: DŮLEŢITÁ ANAMNESTICKÁ DATA (RA, OA, očkování, alergie, dřívější pobyt v léčebně)
RA (i sourozenci):
OA:
Očkování:
Alergie:
Předchozí pobyt v léčebně, lázeňské léčebně (kdy, ve které):
B: NO:
C: OBJEKTIVNÍ NÁLEZ A FUNKČNÍ STAV (event. odborná vloţka nebo překladová zpráva):
D: LABORATORNÍ A EVENT. DALŠÍ VYŠETŘENÍ související s onemocněním, pro které je léčebna navrhována a nejsou uvedena v bodě C:
E: LÉKAŘEM DOPORUČENÉ ZVLÁŠTNÍ POŢADAVKY NA POBYT V LÉČEBNĚ (event. jiná sdělení):
VZP-17/2013
Kód pojišťovny
IČP
Ev. číslo
Odbornost
Čís. návrhu
NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI
V ODBORNÉ LÉČEBNĚ – díl 3
Rok návrhu
reviznímu lékaři k dokumentaci
Zák. zástupce
Pacient
Příjmení a jméno
Číslo pojištěnce
Bydliště (adresa) vč. PSČ a
kontaktního e-mail
e-mail:
tel.:
e-mail:
tel.:
Prohlašuji, ţe uvedené údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, ţe při změně pojišťovny do doby nástupu
do léčebny pozbývá návrh platnosti. Byl jsem poučen o pravidlech pro úhradu dopravy.
Podpis pacienta (zák. zástupce):
Dne:
STANOVISKO REVIZNÍHO LÉKAŘE
Indikace / Typ:
Diagnóza základní:
Diagnóza vedlejší:
/
Schvaluji léčebnu:
1
Zdůvodnění poţadavku na poskytnutí péče:
2
Navrhovaná léčebna:
Upravuji – zamítám (důvod):
1 Janské LáznČ
2
Dne:
razítko, jmenovka a podpis lékaře
Dne:
jmenovka a podpis
revizního lékaře
podpis a
razítko
pojišťovny
LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA
A: DŮLEŢITÁ ANAMNESTICKÁ DATA (RA, OA, očkování, alergie, dřívější pobyt v léčebně)
RA (i sourozenci):
OA:
Očkování:
Alergie:
Předchozí pobyt v léčebně, lázeňské léčebně (kdy, ve které):
B: NO:
C: OBJEKTIVNÍ NÁLEZ A FUNKČNÍ STAV (event. odborná vloţka nebo překladová zpráva):
D: LABORATORNÍ A EVENT. DALŠÍ VYŠETŘENÍ související s onemocněním, pro které je léčebna navrhována a nejsou uvedena v bodě C:
E: LÉKAŘEM DOPORUČENÉ ZVLÁŠTNÍ POŢADAVKY NA POBYT V LÉČEBNĚ (event. jiná sdělení):
VZP-17/2013
Kód pojišťovny
IČP
Ev. číslo
Odbornost
Čís. návrhu
NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI
V ODBORNÉ LÉČEBNĚ – díl 4
Rok návrhu
navrhujícímu lékaři k dokumentaci
Zák. zástupce
Pacient
Příjmení a jméno
Číslo pojištěnce
Bydliště (adresa) vč. PSČ a
kontaktního e-mail
e-mail:
tel.:
e-mail:
tel.:
Prohlašuji, ţe uvedené údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, ţe při změně pojišťovny do doby nástupu
do léčebny pozbývá návrh platnosti. Byl jsem poučen o pravidlech pro úhradu dopravy.
Podpis pacienta (zák. zástupce):
Dne:
STANOVISKO REVIZNÍHO LÉKAŘE
Indikace / Typ:
Diagnóza základní:
Diagnóza vedlejší:
/
Schvaluji léčebnu:
1
Zdůvodnění poţadavku na poskytnutí péče:
2
Navrhovaná léčebna:
Upravuji – zamítám (důvod):
1 Janské LáznČ
2
Dne:
razítko, jmenovka a podpis lékaře
Dne:
jmenovka a podpis
revizního lékaře
podpis a
razítko
pojišťovny
LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA
A: DŮLEŢITÁ ANAMNESTICKÁ DATA (RA, OA, očkování, alergie, dřívější pobyt v léčebně)
RA (i sourozenci):
OA:
Očkování:
Alergie:
Předchozí pobyt v léčebně, lázeňské léčebně (kdy, ve které):
B: NO:
C: OBJEKTIVNÍ NÁLEZ A FUNKČNÍ STAV (event. odborná vloţka nebo překladová zpráva):
D: LABORATORNÍ A EVENT. DALŠÍ VYŠETŘENÍ související s onemocněním, pro které je léčebna navrhována a nejsou uvedena v bodě C:
E: LÉKAŘEM DOPORUČENÉ ZVLÁŠTNÍ POŢADAVKY NA POBYT V LÉČEBNĚ (event. jiná sdělení):
VZP-17/2013

Podobné dokumenty

NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI V ODBORNÉ

NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI V ODBORNÉ A: DŮLEŽITÁ ANAMNESTICKÁ DATA (RA, OA, očkování, alergie, dřívější pobyt v léčebně) RA (i sourozenci): OA: Očkování: Alergie: Předchozí pobyt v léčebně, lázeňské léčebně (kdy, ve které): B: NO:

Více

II. Datové rozhraní – individuální doklady

II. Datové rozhraní – individuální doklady II – 4.01. Vyúčtování výkonů v ambulantní péči.............................................................................................. 7 II – 4.01s. Vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologi...

Více

ml_cenik_prispev_2016_CZ_po A4.indd

ml_cenik_prispev_2016_CZ_po A4.indd Postup vystavení návrhu na komplexní lázeňskou péči: Návrh vystavuje registrující praktický lékař na základě doporučení odborného lékaře, případně ošetřující lékař při hospitalizaci. Tento návrh je...

Více

Stáhnout - Rehabilitační ústav Hostinné

Stáhnout - Rehabilitační ústav Hostinné typu pokoje/ a 2 400Kč na PP. Platbu lze provést v hotovosti nebo platební kartou – bude vystaven příjmový doklad o zaplacení. Dále je možno provést úhradu bankovním převodem na č.ú. 351303710389/0...

Více

Strešní ventilátory IP 55 CTHB, CTHT, CTVB, CTVT

Strešní ventilátory IP 55 CTHB, CTHT, CTVB, CTVT úprava černým epoxidovým lakem. Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropické úpravě s izolací třídy F a trvalou pracovní teplotou -40 až +200˚C. Kuličková ložiska mají tukovou ...

Více