HVĚZDY TOSKÁNSKA a ostrov ELBA ,-Kč

Komentáře

Transkript

HVĚZDY TOSKÁNSKA a ostrov ELBA ,-Kč
HVĚZDY TOSKÁNSKA
a ostrov ELBA
BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU
1.6. - 5.6.
1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd Rakouskem a Itálií. V odpoledních
hodinách zastávka v BOLOGNI, hlavním městě provincie Emilia-Romagna, sídle
arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Ubytování. Nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka FLORENCIE – Palazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi s
mnoha slavnými sochami, Piazza del Duomo s katedrálou a Giottovou zvonicí,
Baptisterium, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky. Návštěva a prohlídka města SAN
GIMIGNANO, jedno z nejatraktivnějších měst v Toskánsku. Poté SIENA – prohlídka
centra města, náměstí del Campo, kde kostely a paláce vytvářejí architektonický
komplex. Nocleh.
3. den: Po snídani LUCCA – malebné toskánské město obehnané hradbami. Hlavní
náměstí nese jméno Napoleona, tržiště na místě starého římského divadla, rodný dům
Giacoma Pucciniho. PISA – město proslavené šikmou věží, Dómském náměstí s
Dómem, šikmou věží a baptisteriem. Poté město VOLTERA – známé zpracováním
alabastru. Prohlídka historické části, která je tvořena středověkými paláci a impozantní
radnicí, městská brána Arco Etrusco. Nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do přístaviště a plavba lodí na ostrov ELBA, do hlavního
města PORTOFERRAIA (Železný přístav). Prohlídka dominant města – radnice, kostel
Miseriocordia, kde se každý rok 5. května koná zádušní mše za Napoleona. Villa di
Molini, bývalá Napoleonova rezidence. Odpoledne návrat lodí do Piombina. Poté
prohlídka POPULONIA. Odjezd do ČR
5. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách
cena:
6790,-Kč
Cena zahrnuje: Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu se
snídaní, služby průvodce, trajekt na ostrov Elba.
CK Bohemian Fantasy spol. s r.o. - www.bohemianfantasy.cz