Žádost o přenos telefonního čísla Number Portability Application

Komentáře

Transkript

Žádost o přenos telefonního čísla Number Portability Application
Žádost o přenos telefonního čísla
Number Portability Application
Ještě nemáte SIM kartu Vectone Mobile?
Pro zažádání si o přenos telefonního čísla k Vectone Mobile potřebujete nejdřív naší SIM kartu Vectone Mobile. Můžete si ji objednat zdarma na našich webových stránkách
www.vectonemobile.cz. Po obdržení naší SIM karty zašlete tuto vyplněnou žádost na adresu [email protected], nebo pošto u na níže uvedenou adresu.
Pro pouhou registraci čísla stačí vyplnit sekci 1 a 3. Pro převod čísla vyplňte celý formulář.
No Vectone Mobile SIM yet?
To apply for the number Port-In you first need to have a Vectone Mobile SIM. You can order one for free via the homepage of the website vectonemobile.cz. Following receipt of
your SIM, please send this application to [email protected] or post it to us at address below.
For registration only complete section 1 and 3. For a Number transfer application please complete all the sections.
1. Žadatel / Applicant
Jméno + Příjmení / First name + Surname
Ulice / Street
Číslo orientační / House Number
Obec / City
PSČ / Post Code
Emailová adresa / Email address
2. Převáděné číslo / Number Port-In
Telefonní číslo převáděné k Vectone Mobile / Mobile number you are going to transfer to Vectone Mobile
Jméno operátora od kterého chcete přenést své číslo / Your current service provider
Sériové číslo staré SIM karty (Číslo je vyraženo na zadní straně SIM karty) / Serial Number of your old SIM (The number is written on the back of the SIM)
Číslo Vectone Mobile – Vaše číslo Vectone Mobile, které se ukáže na obrazovce po vložení Vectone Mobile SIM karty a vytočení *105#
Vectone Mobile Number – Your Vectone Mobile Number appears on your screen when you insert the SIM in your mobile and then type *105# and press send
Sériové číslo nové SIM karty Vectone Mobile (Číslo je vyraženo na zadní straně SIM karty)
Serial Number of your Vectone Mobile SIM (The number is written on the back of the SIM)
K jakému datu si přejete provést převod čísla (dd/mm/rrrr)
Preferred date of port-in (dd/mm/yyyy)
Co nejdříve / Immediately
Datum / Date
3. Podpis / Signature
Místo / Place
Datum / Date
Důležité upozornění: Může trvat přibližně 1 pracovní den od doručení tohoto formuláře, než bude Váš požadavek zpracován. SIM karta od předchozího operátora nebude po dokončení převodu čísla funkční. Pokud kdokoli jiný užívá Váš
telefon, musíte jej o převodu čísla informovat. Pokud si převod čísla rozmyslíte, nebo si přejete převod uskutečnit k jinému datu, neprodleně nás o této skutečnosti informujte alespoň 3 pracovní dny před tím, než se má přenos
uskutečnit. Tento formulář musí být podepsán majitelem převáděného telefonního čísla. Tento formulář je platný po dobu 2 měsíců od jeho podpisu.
Important Information: It takes approximately 1 working day to process your request after it has been received. The SIM from your previous Network Provider will not be operational until the porting has been completed. If someone
else besides you is using the mobile number, it is your responsibility to inform this person about the number port-in. If you change your mind about Port-In or if you want to port-in on another day, you need to inform us by letter, at
least 3 working days before the port-In takes place. This form need to be signed by the owner of the number. The form is valid for 2 months after signing.
Souhlasím s uvedenými podmínkami a tímto dávám Vectone Mobile souhlas ke kontaktování mého současného mobilního operátora pro účely
uskutečnění přenosu mého telefonního čísla. / I accept the terms and give Vectone Mobile the right to contact my current Network Provider for my
Port-In.
Odeslat na / Sent to: [email protected]
Nebo na adresu / or the address: Mundio Distribution Czech Republic s.r.o. Toužimská 588/70, Praha 9 - Kbely, 197 00
Pro vice informací kontaktujte naší zákaznickou podporu: 222 nebo +420 794 099 962
For more information please contact our Customer Service: 222 or +420 794 099 962

Podobné dokumenty

bez DPH vč. DPH Afghánistán 4,60 5,57 Afghánistán

bez DPH vč. DPH Afghánistán 4,60 5,57 Afghánistán SIP na IP Skype Slovensko Slovensko - mobil Slovinsko Slovinsko - mobil Slovinsko Kosovo mob. Somálsko Somálsko - mobil Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty - mobil Spojené státy Americk...

Více

Kompletní ceník služby VoIP

Kompletní ceník služby VoIP účtováno je vždy po vteřině (1+1) hned od začátku hovoru s výjimkou hovorů na informační a komerční linky v ČR s prefixem +4201XXX, které jsou účtovány po minutě 60+60. veškeré ceny uvedeny včetně ...

Více

Zápis členské schůze - SHIH

Zápis členské schůze - SHIH zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy. bod č.13 - Pokud je plemeno zastřešeno ...

Více

Honeywell

Honeywell Prostudujte možnosti řízení přípravy TUV v zásobníku s kombinovaným ohřevem (fototermický solární systém, elektřina) z hlediska optimalizace spotřeby el. energie. (Minimálním požadavkem na regulaci...

Více

Systém členských příspěvků 11-12

Systém členských příspěvků 11-12 a) při dvou splátkách celkem 3.500 Kč/sezónu (splátky do 1.7.2011 a do 30.9.2011) b) při platbě v jedné splátce 3.200 Kč/sezónu (termín do 1.7.2011)* *pro uznání nižší částky čl.příspěvků musí být ...

Více

Pravidla klientských změn

Pravidla klientských změn 2) uhrazení 1. dílčího plnění ze smlouvy výše uvedené 3) uplatnění požadavku klienta na klientskou změnu nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy uvedené v bodu 1), a to formou přílohy formuláře „kl...

Více