Vorderseite des CSG Info

Komentáře

Transkript

Vorderseite des CSG Info
Kontaktní partner svépomocné skupiny CSG:
Předseda: Dr. Harald Müller, 41539 Dormagen Tel.
0049-2133-478484
[email protected]
Generální tajemník: Jakob C. Terhaag, 52525
Waldfeucht Tel. 0049-2455-9309954, Fax 0049-2455
9309952 [email protected]
Místopředseda: Hans-Josef Liebertz, 50321 Brühl Tel.
0049-2232-931550
[email protected]
Pokladník: Anja Alsleben, 48599 Gronau Tel. 00492562-965255 [email protected]pfschmerzSelbsthilfe.de
Váš kontaktní partner v regionu:
Poskytování třetím osobám a
rozmnožování za účelem bezplatného
šíření je výslovně vítáno.
Za tímto účelem si můžete na níže
uvedených adresách vyžádat
příslušnou disketu nebo stáhnout
potřebné soubory na níže uvedené
domovské stránce.
Není dovoleno měnit obsah ani
grafickou podobu.
Copyright 2001
CSG e.V.
Talstr. 53
52525 Waldfeucht
Tel. 02455 / 9309954
www.clusterkopf.de
www.clusterkopfschmerz.de
www.clusterkopfschmerz-selbsthilfe.de
[email protected]
1.1-260601
Für die Übersetzung dieses Flyers danken wir sehr herzlich
tectranslate OHG, unserem Sponsor für Übersetzungen –
www.tectranslate.com - Sabine Nowak
Cluster headache –
clusterové bolesti hlavy
nebo-li nakupení
bolesti hlavy – co to
vlastně je?
CSG
ClusterkopfschmerzSelbsthilfeGruppen
svépomocné skupiny zabývající se clusterovými
bolestmi hlavy
Německo
Příčiny clusterových bolestí hlavy
Co je to cluster headache nebo-li
nakupení bolesti hlavy ?
Tyto velmi silné clusterové bolesti hlavy,
označované také jako Hortonova – Bingova
kafalgie, se vyskytují téměř výlučně unilaterálně,
a to konstantně na zasažené straně. K atakám
dochází většinou pouze během několika týdnů v
roce. Rozlišujeme několik různých forem podle
průběhu
bolesti.
Název
„cluster“
pochází
z angličtiny a znamená shluk, hnízdo. To
znamená, že k záchvatům dochází opakovaně,
častěji v určitých obdobích, kupříkladu na jaře
nebo na podzim. Nové výzkumy však toto
nepotvrzují. Tyto mimořádně prudké bolesti hlavy
propukají najednou, jako záchvat, a jsou
pociťovány
téměř
výhradně
jednostranně
v oblasti oka potažmo spánku. Doba trvání těchto
atak, které přichází bez ohlášení, a to obzvláště
v noci cca. 90 minut po usnutí, se pohybuje mezi
15 minutami a 3 hodinami. Mnoho takto
postižených je bolestmi atakováno i v bdělém
stavu nebo ve dne. Počet záchvatů se pohybuje
mezi jedním a osmi za den/noc. Při výskytu ataky
začne zpravidla téci z nosní dírky na postižené
straně, oko zrudne a začne slzet. Na rozdíl
migrenika, který se stáhne do tmavé místnosti a
vyhledává klid, se člověka stiženého clusterovými
bolestmi hlavy zmocňuje neklid. Začíná pobíhat
sem a tam, tiskne ruce na spánky nebo oči,
vyhledává chlad a v extrémních případech křičí a
bije hlavou do zdi. U cca 80 % pacientů
postižených clusterovými bolestmi hlavy se ataky
objevují periodicky během několika týdnů nebo
měsíců v roce. V tomto případě se hovoří o
epizodické clusterové bolesti hlavy. Během
tohoto období jsou bolestné ataky často
vyvolávány spouštěcími faktory tzv. triggers.
Taková perioda clusterové bolesti může trvat pár
dnů i několik měsíců. Poté následují týdny,
měsíce ba dokonce celé roky, během kterých
může postižený žít bezstarostně.
Skutečná příčina clusterových bolestí hlavy stále
ještě není známa. Existují však minimálně dvě
teorie, s pomocí kterých se věda pokouší vznik
těchto bolestí vysvětlit.
Clusterové bolesti hlavy jsou vaskulárními
bolestmi hlavy.
Tato teorie zastává názor, že ataku clusterové
bolesti hlavy mohou spouštět substance vyvolávající
rozšíření cév. Bolesti pak podle této teorie vznikají
v důsledku nebakteriálního zánětu v žilní pleteni očí
a ve stěně sinus cavernosus. Tyto změny v žilách se
podařilo také vizualizovat vhodnými zobrazovacími
metodami. Žíly zesílené působením zánětu přitom
brání odtoku krve a tlačí arteria carotis (krční tepnu)
na stěnu kanálku, kterým tato vstupuje do lebky.
Tímto podmíněné podráždění sympatických nervů
způsobuje typické doprovodné symptomy jako je
slzení, zarudnutí očí a ucpaný, kapající nos.
Může za to podvěsek mozkový
Druhý názor vychází ze skutečnosti, že osoby trpící
clusterovými bolestmi hlavy vykazují zvýšenou
tvorbu
mozkové
hmoty
v oblasti
podvěsku
mozkového, jenž je součástí mezimozku. Poněvadž
mezimozek řídí mimo jiné rytmus střídání fází bdění
a spánku a další biorytmy, mohl by fakt, že je do
tohoto bolestného procesu zapojen, vysvětlovat,
proč se clusterové bolesti hlavy vyskytují s železnou
pravidelností a v rytmu jaro - podzim. Použitím
zobrazovacích metod lze u osob postižených
clusterovými bolestmi hlavy během záchvatu
pozorovat aktivaci nervových buněk, které u
pacientů
s bolestmi
hlavy
jiného
druhu
nenalezneme. Pro nemocného je důležité najít
lékaře, který se v dané problematice vyzná. To sice
není vždy snadné, ale vyplatí se.
Pokud jste těmito bolestmi postižen,
hledejte tak dlouho, dokud toho
„správného“ lékaře nenajdete.
Další důležitou možností, jak s clusterovými
bolestmi hlavy a jejich následky zacházet, je
účast ve svépomocné skupině. V Německu
v současné
době
vznikají
nezávislé
svépomocné skupiny zabývající se clusterovými
bolestmi
hlavy
(ClusterkopfschmerzSelbsthilfe-Gruppen). S cílem odlišit se od
ostatních aktivit a vystupovat pod společnou
hlavičkou používají tyto skupiny zkratku
CSG.
Jestliže jste sama nebo sám také postižena
resp. postižen, přidejte se k nám. Pomůžete
sobě i druhým. Kontaktní partnery naleznete
na přední straně tohoto informačního letáku.
Pokud se sami nechcete nebo nemůžete
aktivně zapojit, ať už se Vás samotných toto
téma dotýká nebo nikoliv, můžete přesto
přispět formou finanční podpory. Nebo můžete
uvést jméno nějakého případného sponzora.
Na tomto informačním letáčku je stále ještě
dostatek
prostoru
pro
sponzorující
subjekty.......

Podobné dokumenty

2.EMR jako `region top technologií`

2.EMR jako `region top technologií` 22 Inovačních voucherů/49 partnerů (5000 EUR) 2) ‘Přeshraniční clusterová stimulace’ (GCS): 5,3 mil. EUR 22 Projekty/87 partnerů (100.000-250.000 EUR)

Více

Migréna a její léčba Absolventská práce

Migréna a její léčba Absolventská práce citlivost na zvuky), nevolností, často zvracením a nesnášenlivostí některých pachů (jídlo, parfémy, cigaretový kouř). Záchvatovitá bolest trvá od 4 hodin po 3 dny a přichází v atakách. Je pociťován...

Více

"DIAQUICK" ROTAVIRUS kazeta

Rotavirus je nejběžnějším původcem akutní gastroenteritidy, zejména u malých dětí. Byl objeven roku 1973 a byl prokázán jeho významný podíl na dětských gastroenteritidách nebakteriálního původu. Ro...

Více

biofarmab CZ.cdr

biofarmab CZ.cdr Působení: Hlavní účinné látky přípravku Bio Flog působí především hřejivě. Po nanesení na kůži způsobují lokální prokrvení a zvýšení teploty daného místa. To přispívá k urychlení hojení ran. Suchý ...

Více

více zde - Sanosil

více zde - Sanosil Bakterie Legionella jsou tyčinkovité aerobní bakterie negativně reagující na Gramův test, které se přirozeně objevují u vodních živočichů. „Legionellosis/legionelóza“ je termín používaný pro infekc...

Více

SICLI – Field Service - Katalog řešení a služeb

SICLI – Field Service - Katalog řešení a služeb Obchodní a průmyslová řešení Mobilní a embedded řešení Gotive a.s.

Více

Autoimunita - Ústav imunologie

Autoimunita - Ústav imunologie dermatitis herpetiformis Duhring, orgánově specifické autoimunity

Více

Transport (add on modul pro Microsoft Axapta)

Transport (add on modul pro Microsoft Axapta) Obchodní a průmyslová řešení Řešení ERP, ekonomické agendy, personalistika Circon Circle Consulting, s.r.o. Sokolovská 201/270, 190 00 Praha 9 Tel.: +420 - 227 024 120, fax: +420 - 227 024 180 Kont...

Více