INFO - faby.cz

Komentáře

Transkript

INFO - faby.cz
INFO
Bystrc, 5. května 2013
č. 13/18
Úmysl modlitby farnosti na týden:
„Prosme za sjednocení všech křesťanů v jedné církvi.“
Slovo duchovního správce:
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření.“ (Mk 16,15)
Svátky v týdnu
Neděle, 5. května: 6. neděle velikonoční
Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.
Pondělí, 6. května: sv. Jana Sarkandra, kněze
Středa, 8. května: Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Čtvrtek, 9. května: slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
mše svatá v kostele ráno v 7 a večer v 18:30 h.
Májová pobožnost nebude.
Neděle, 12. května: 7. neděle velikonoční
Den matek.
Pozvání:
Pátek,
Pátek,
10. května, 8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
10. května, 17:10; Archa; schůzka misijního klubka dětí
Od pátku 10. května začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha
svatého:
v kostele po každé večerní mši svaté nebo v 18:30 (včetně soboty)
v Arše ve 20:15, ve čtvrtek (16. 5.) po večerní mši svaté
(novéna v Arše bude probíhat formou převážně tiché adorace)
V pátek 10. 5. bude v Arše od 16.30 h bohoslužba slova pro děti.
Oznámení:
Májové pobožnosti v kostele tento týden: pondělí, středa, pátek, neděle a
v Arše v úterý vždy v 18.30 h. (V úterý v Arše a v neděli před večerní mší svatou
se modlíme loretánskou litanii).
Náboženství v úterý 7. 5. (7. a 8. tř.) odpadá, dále odpadá náboženství třetí třídě
na ZŠ Heyrovského ve čtvrtek 9. 5.
Kapli sv. Cyrila a Metoděje v Kníničkách jsme zaregistrovali do hry CMcaching aneb Putování za sv. Cyrilem a Metodějem. CM-caching chce
originálním způsobem nabídnout možnost, jak se dostat na místa spojená s
cyrilometodějskou tradicí. Cílem je hledání „schránek“ ukrytých v místech
spojených s Cyrilometodějskou tradicí. Potřebujete k tomu GPS navigaci. Kromě
pěkného výletu může být bonusem poselství na kartičkách, které jsou vloženy do
každé „schránky“. Když si tedy po úspěšném odlovení „schránky“ ponesete domů
kartičku, budete v ruce držet citát z Bible, který pro nás do srozumitelné řeči
překládali, a všetečná otázka se vás bude ptát, jestli víte i něco víc o jejich
životě. Záštitu nad touto iniciativou převzalo arcibiskupství olomoucké. Více si o
této hře můžete přečíst a zapojit se na stránkách http://cm-caching.cz/
Májové pobožnosti u Milosrdných bratří. Tradiční májové pobožnosti s
nemocnými se budou konat v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně, každý čtvrtek
v květnu vždy v 15:30 u sochy Panny Marie v zahradě nemocnice.
Katolický spolek v Žebětíně zahajuje malý cyklus pořadů pro širokou veřejnost
a zve všechny příznivce na přednášku o historii zaniklých a upravovaných
brněnských kostelů. Přednáška (setkání) proběhne v Katolickém domě v neděli 5.
května od 16 hodin. Autobus č. 52 odjíždí od ZOO v 15.39. Katolický dům je na
Křivánkově nám. č. 35
Poutní slavnost ke cti sv. Peregrina, patrona při bolestech nohou a rakovině se
koná v neděli 8. května ve farnosti Ořechov u Brna. Průvod vychází ve 14.00 h od
pneuservisu Kadlec na ul. Kyselkova, mše sv. začíná v 15 h u lesní kaple sv.
Peregrina. Hlavní celebrant P. Pavel Konzbul. www.farnostorechov.cz
Přednáška Prof. Jana Sokola. V rámci programu SaVIO (salesiánské
vzdělávací informační okruhy) se v sále Salesiánského střediska mládeže v BrněLíšni (Kotlanova 13, zastávka tramvaje č. 8) uskuteční v úterý 14. května 2013 v
19.00 hodin přednáška Prof. Jana Sokola nazvaná "Svoboda - a co s ní?"
Koncert duchovní hudby v Žebětíně. Koncert s názvem Musica da chiesa se
bude konat v sobotu 25. května 2013 v 18:00 ve farním kostele sv. Bartoloměje v
Brně – Žebětíně. Účinkují: P. Jaroslav Konečný (platerspiel, gemshorny,
cornamusy, regál… zpěv), Tomáš Najbrt (renesanční loutna, teorba, barokní
kytara, citera… zpěv). Přijměte srdečné pozvání
Májová pouť do Maria Loretto. Institut pro křesťanskou kulturu zve srdečně
zájemce o poznávání křesťanských kořenů Evropy na Májovou pouť do Maria
Loretto (Rakousko) v sobotu 25. května 2013 Putujeme a modlíme se za mír
mezi národy. Přihlášky na pouť přijímáme na tel. č. 728 272 760, e-mail:
[email protected] Cena činí 690,- Kč pro dospělé, 640,- Kč pro děti do
15 let. V ceně je zahrnuta doprava, mše v poutní bazilice, vstupné a průvodce do
historických objektů. Poutníky v autobuse bude doprovázet kněz.
U. I. O. G. D.
INFO, informační věstník Farnosti u kostela sv. Janů v Brně – Bystrci.
Vydává: Ř-k. farnost při kostele sv. Janů, nám. 28. dubna 8, 635 00 Brno – Bystrc.
Mons. Vnislav Fruvirt, farář, P. Pavel Fatěna, kaplan, E. Máchová, pastorační asistentka.
Tel. 546 220 389, E-mail: <[email protected]>, <www.faby.cz>