Kumulativní účinky UV záření na oko

Komentáře

Transkript

Kumulativní účinky UV záření na oko
Kumulativní
UV
UV Eye Damage may beúčinky
invisible, but it is
there!záření na oko
Chronická expozice UV záření může přispívat k procesu stárnutí oka
An Australian group of researchers, led by Professor
Minas Coroneo have developed a method to detect precursors of ocular sun damage, using ultraviolet fluorescence
photography (UVFP). Presence of areas of increased fluorescence was detected by UVFP, or presence of pinguecula
Žlutobělavé
prominující
ztluštění spojivky v oblasti
was detected
by standard photography.
Percentage of subjects with ocular changes
consistent with pinguecula
Pinguecula
oční štěrbiny při limbu rohovky. Zatímco změny viditelné pouhým okem lze rozpoznat pomocí UV fluorescenční fotografie již v období dospívání, prvotní příznaky lze zaznamenat již u malých dětí ve věku okolo devíti let.1 Vyskytuje se častěji v oblastech
Established pingueculae, on standard photography, were
3xSymptomy32zahrnují
a u činností
s vysokou
expozicí
UV
záření
a vlivy prostředí (vítr, prach).
pocit suchosti a nepohodlí – s těmito mohou pomoci zvlhčující
%
seen in 10%
of the children;
on UVFP,
all of
these pingueculae demonstrated fluorescence (Figure 1). In total, 32%
oční kapky.
have increased fluorescence detected on UVFP, including
10 %
the 30% with pingueculae. Of the remaining 70%, the
changes were only detectable using UVFP (Figures 2, 3).
0 – Normální
1 – Stopové
Fluorescence on UVFP was seen in children aged 9 years
and above, with prevalence increasing with age. The presence of fluorescence was 0% for children aged 3 to 8 years,
26% for those aged 9 to 11 years, and 81% of those aged
12 to 15 years.
2 – Mírné
Standard (Control)
Photography
3 – Střední
4 – Závažné
Ultraviolet Fluorescence
Photography (UVFP)
UV Fluorescence photography reveals early sun damage
not seen in standard photography*
Technika včasného zjištění – UV fluorescenční fotografie
Corresponding
UV-fluorescence
photograph illustrates
fluorescence at the side
of the pinguecula
Control photograph
demonstrates an
established pinguecula
Věk 13 let – první příznaky
pinqueculy viditelné
Figure 1: Left nasal interpalpebral region of a 13-year-old boy with an established pinguecula.
pomocí
štěrbinové lampy
Věk 13 let, stejné oko –
záznam pomocí UV
fluorescenční fotografie
Corresponding
UV-fluorescence photograph
demonstrates an area of
fluorescence in the
right temporal
interpalpebral region
Věk 11 let, stejné oko  –
první příznaky zaznamenané pomocí UV
fluorescenční fotografie
Věk 11 let – Control
nejsou
vidět
photograph
is apparently
normal
žádné příznaky
pomocí
štěrbinové lampy
Obrazkygirl
sewithout
svolením
Prof. Minas Coroneo.
Figure 2: Right temporal interpalpebral region of an 11-year-old
pinguecula.
Pterygium
Zjištění časných příznaků
pingueculy u dětí 1
Věková
kategorie
(roky)
Obraz pomocí
bílého světla
(viditelné
příznaky)
Obraz pomocí
UV fluorescenční
fotografie (viditelné příznaky)
3-8 (n=27)
0%
0%
9-11 (n=23)
0%
29 %
12-15 (n=21)
33 %
81 %
Corresponding
UV-fluorescence photograph
demonstrates an area of
fluorescence in the left
nasal interpalpebral region
Control photograph
is apparently normal
Vzniká většinou nazálně. Okraj spojivky s aktivní fibrovaskulární tkání přerůstá přes okraj rohovky, směřuje k jejímu centru a postupně může narušovat vidění.
Vyskytuje se mezi dvacátým a třicátým rokem věku, v oblastech a u činností s vysokou expozicí UV záření (např. surfaři, námořníci, rybáři), a dále je také spojo2
váno se
suchým
větrným
podnebím.
Zvlhčující
oční kapky pomohou se symptomy pocitu suchosti a nepohodlí, ale je tu i stránka kosmetická.
Figure
3: Left nasal a
interpalpebral
region
of an 11-year-old girl
without pinguecula.
0 – Normální
1 – Stopové
2 – Mírné
3 – Střední
4 – Závažné
Photos provided courtesy of: Professor Minas T. Coroneo Department of Ophthalmology, 2nd Floor, South Wing, Edmund Blacket Building, Prince
of Wales Hospital, Randwick NSW 2031 AUSTRALIA.
* Ooi J, Sharma N, Papalkar D, Sharma S, Oakey M, Dawes P, and Coroneo M. Ultraviolet Fluorescence Photography to Detect Early Sun
Damage in the Eyes of School-Aged Children. American Journal of Ophthalmology, 2006 Feb; 141(2): 294 -298.
A magazine from Johnson & Johnson Vision Care
10
Kortikální katarakta
Zakalení oční čočky, paprskovitého tvaru, které se objevuje mezi čtyřicátým a padesátým rokem věku a má úzkou spojitost s expozicí UV záření.3 K dalším
rizikovým faktorům patří věk, kouření, strava, léky a celkový zdravotní stav. Symptomy zahrnují rozostřené vidění, halo efekty a odlesky při nočním řízení.
0 – Normální
1 – Stopové
2 – Mírné
3 – Střední
4 – Závažné
Hustota makulárního pigmentu
Větší množství makulárního pigmentu má zřejmě ochranný účinek vůči věkem podmíněné makulární degeneraci, která je hlavní příčinou zhoršení zraku
u lidí starších 55 let věku. Chronická expozice UV záření přispívá k procesu stárnutí oka, včetně makulárních změn.4 U malých dětí existuje větší riziko
v souvislosti s expozicí UV záření, jelikož jejich oční čočka má malou schopnost blokovat UV záření.5 K dalším rizikovým faktorům patří věk, dědičnost,
zdraví, kouření a strava. Symptomy zahrnují rozostřené centrální vidění a mohou vést až ke slepotě.
Techniky včasného zjištění
Symptomy pacienta
Zraková ostrost s nízkým kontrastem
Vyšetření pomocí štěrbinové lampy
Zobrazení sítnice
UV fluorescenční fotografie
Optická hustota makulárního pigmentu
Tento materiál je poskytnut jako vzdělávací pomůcka, kterou můžete využít v rámci vyhodnocování stavu vašeho pacienta. Tento materiál není určen jako lékařská nebo optometrická rada a nepředstavuje lékařskou nebo optometrickou radu.
Pomozte svým pacientům chránit oči
Oči jsou vystavované škodlivému UV záření a stejně tak, jako tomu je
u pokožky, následky UV záření na oči mají kumulativní charakter6
Celodenní ochrana je zapotřebí
po celý rok
Solární úhel – vliv denní doby a místa7
Prostředí – vlivy počasí a odrazivost povrchu
Úhel
slunce nad
obzorem
Expozice – v nepravděpodobných časech, na
nepravděpodobných místech7
• E
xpozice očí UV záření může být významným rizikem během
celého roku
Optika rohovky zaostřuje a prohlubuje
intenzitu paprsků, které vstupují
ze spánkové periferie do oční čočky
a nazálního limbu. Tomuto efektu se
říká periferní fokusace paprsků (PLF).
Sluneční brýle s UV filtrem, které
dokonale nepřiléhají k obličeji, nemohou
zajistit plnou ochranu, jelikož světlo
proniká k oku okolo brýlových čoček.
35 - 45°
Plně ozářené
>45°
Expozice
očí
Částečně vystavené
Zdroje UV
Rozptýlené UV záření Přímé UV záření, od- Nepřímé UV záření
odrazem od povrchů ražené a rozptýlené odrazem od povrchů
a rozptylem světla
světlo
a rozptylem světla
Léto
• Časně ráno a pozdě • Dopoledne a odpoodpoledne, ve
ledne, v nižších až
všech zeměpisných středních zeměpisšířkách
ných šířkách
• V poledne, v extré­
mních zeměpisných
šířkách
Zima
• N
ejenom, že UV paprsky pronikají skrze oblaka, navíc se
odrážejí od všech povrchů v odlišných a často překvapivě
vysokých stupních
Periferní fokusace paprsků – sluneční
brýle poskytují jen částečnou ochranu8
<35°
•T
ěsně před východem a západem
slunce, ve všech
zeměpisných
šířkách
• Téměř celý den, ve
všech zeměpisných
šířkách, kromě
rovníku
Samotné sluneční brýle nestačí
Brýlová čočka s UV filtrem
I při použití brýlových čoček s UV
filtrem existuje možná expozice UV
záření z periferních zdrojů.
Zcela ve stínu
• V poledne, v nižších
až středních zeměpisných šířkách
• Nevyskytuje se
v extrémních zeměpisných šířkách
•P
ouze v poledne,
v rovníkových zeměpisných šířkách
Sluneční brýle v kombinaci
s kontaktními čočkami s UV filtrem
Brýlová čočka s UV filtrem
Kontaktní čočka
s UV filtrem
Použití kontaktních čoček s UV
filtrem poskytuje dodatečnou
ochranu.
Možnosti
•P
okládejte svým pacientům otázky, které souvisejí s jejich životním stylem,
zájmy a povoláním
• Pomocí řady technik sledujte časné a pre-klinické příznaky
• Seznamte všechny své pacienty s riziky UV záření
Kdo je nejvíce zranitelný?
• Doporučte komplexní ochranu očí před UV zářením
Mladí pacienti jsou obzvlášť citliví
• Mají větší zorničky
• Mají čiřejší oční čočky
• Tráví více času venku
• Málo z nich nosí sluneční brýle nebo klobouk9
Všichni, kteří vykonávají venkovní povolání a koníčky
Stanovte ochranu očí před UV zářením jako
součást vaší každodenní profesionální
komunikace v souvislosti se zdravím očí
Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují sluneční brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí.
1. Ooi J-L et al. Ultraviolet fluorescence photography to detect early sun damage in the eyes of school-aged children. Amer J Ophthalmol 2006; 14(2): 294-298. 2. McCarty et al. Epidemiology of pterygium in Victoria, Australia. Brit J Ophthalmol 2000; 84(3): 289-292.
3. McCarty et al. Attributable Risk Estimates for Cataract to Prioritize Medical and Public Health Action. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.2000; 41(12): 3720-3725. 4. Chalam KV, Khetpal V, Rusovici R et al. A review: role of ultraviolet radiation in age-related macular
degeneration. Eye & Contact Lens 2011; 37(4): 225-232. 5. Wagner R S. Why children must wear sunglasses. Contemp Pediatr, 1995, 12: 27-31. 6. A Special Issue: Ultraviolet Radiation and Its Effects on the Eye. Eye & Contact Lens 2011; 37(4): 167-272. 7. Sasaki
H, Sakamoto Y, Schnider C et al. UV-B exposure to the eye depending on solar altitude. Eye & Contact Lens 2011; 37(4): 191-195. 8. Kwok LS, Daszynski DC, Kuznetsov VA, Pham T, Ho A, Coroneo MT. Peripheral light-focussing as a potential mechanism for phakic
dysphotopsia and lens phototoxicity. Opthalmic Physiol Opt 2004;24(2):119-29. 9. Maddock J et al. Use of Sunglasses in Public Outdoor Recreation Settings in Honolulu, Hawaii. Optom Vis Sci, 2009, 86 (2): 165–166.
© Johnson & Johnson, s. r. o.

Podobné dokumenty