Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader

Komentáře

Transkript

Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader
Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU
- Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti
B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba
B2. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba
B3. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
B4. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Polní výroba
Výrobní zaměření: Zahradnictví
B5. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Zahradnictví
B6. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
B7. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Zahradnictví
Výrobní zaměření: Produkce mléka
B8. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka
B9. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
B10. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Produkce mléka
Výrobní zaměření: Chov skotu
B11. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Chov skotu
B12. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Chov skotu
B13. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Smíšená výroba
B14. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
B15. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
B16. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik
Výrobní zaměření: Smíšená výroba
Výrobní zaměření: Smíšená výroba
Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
B17. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik
B18. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik
SV FADN EU = Standardní výstup FADN EU
Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Polní výroba
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
80
217
45
53
395
2 785
2 068
262
170
5 284
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
střední
(VII.-IX.)
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
3,4
1,6
1,5
2,4
2,0
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
3,3
0,8
0,1
0,0
0,6
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
0,1
0,9
1,4
2,4
1,4
ha/podnik
32,4
187,3
861,4
1 606,8
184,7
%
52,5
78,6
87,6
90,5
81,6
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
65,3
61,1
64,5
57,3
61,2
Ostatní polní plodiny
%
21,9
29,1
26,5
29,0
27,8
Zelenina a květiny
%
0,2
0,7
0,5
2,3
1,1
Vinice
%
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
Trvalé kultury
%
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
Krmné plodiny
%
12,0
8,5
7,5
9,8
9,0
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,5
2,1
0,1
0,3
1,1
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
7,7
4,1
5,5
12,2
7,0
Dojnice
DJ/100ha
0,0
0,1
0,4
2,7
0,9
Ostatní skot
DJ/100ha
5,2
3,4
2,9
6,6
4,3
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,5
0,0
0,0
0,0
0,1
Prasata
DJ/100ha
2,0
0,5
1,9
2,7
1,6
Drůbež
DJ/100ha
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
Výnos pšenice
t/ha
4,6
5,0
4,1
4,8
4,7
Výnos kukuřice
t/ha
6,8
7,2
7,4
8,4
7,6
DJ/ha
0,5
0,4
0,3
0,8
0,5
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
4 333
6 580
7 285
7 300
7 252
Celková produkce
Kč/ha
25 576
29 439
30 671
40 044
32 330
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
23 436
27 256
26 169
33 618
28 429
Obiloviny
Kč/ha
14 918
15 550
15 410
14 979
15 299
Proteinové plodiny
Kč/ha
17
62
61
119
74
Brambory
Kč/ha
1 354
1 710
1 004
2 098
1 622
Cukrovka
Kč/ha
539
1 368
1 903
2 659
1 775
6 389
Roční dojivost
l/ks
Olejniny
Kč/ha
5 412
6 935
5 941
6 307
Průmyslové plodiny
Kč/ha
267
112
239
1 789
624
Zelenina a květiny
Kč/ha
221
716
658
3 534
1 444
Ovoce
Kč/ha
61
27
73
215
93
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
78
25
25
Krmné plodiny
Kč/ha
568
661
506
845
668
Ostatní plodiny
Kč/ha
79
116
297
1 048
415
1 596
Kč/ha
1 413
705
982
3 430
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
20
61
216
1 480
490
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
873
491
301
722
547
Vepřové maso
Kč/ha
431
118
334
962
433
Produkce živočišné výroby celkem
Ovce a kozy
Kč/ha
51
4
0
0
6
Drůbeží maso
Kč/ha
0
-3
91
84
43
Vejce
Kč/ha
8
18
0
0
8
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
6
0
0
2
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
30
11
40
182
67
Kč/ha
727
1 478
3 520
2 996
2 304
Ostatní produkce
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
22 977
27 725
32 361
43 494
32 763
Výrobní spotřeba
Kč/ha
16 441
19 261
21 237
28 788
22 119
Přímé náklady
Kč/ha
7 840
9 406
11 328
14 356
11 088
Osiva nakupovaná
Kč/ha
1 652
2 134
2 451
2 926
2 384
Osiva vlastní
Kč/ha
140
85
80
76
86
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
2 544
3 258
3 848
4 333
3 629
Kč/ha
2 151
3 010
3 368
3 773
3 226
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
212
302
683
1 021
582
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
226
114
342
878
390
Krmiva vlastní
Kč/ha
749
405
434
1 001
610
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
164
93
122
349
178
Kč/ha
8 601
9 856
9 909
14 432
11 031
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 884
3 131
3 130
5 127
3 665
Energie
Kč/ha
3 387
3 282
3 706
4 287
3 670
Služby
Kč/ha
1 089
1 449
1 201
1 998
1 512
Ostatní náklady
2 183
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
1 240
1 995
1 872
3 020
Odpisy
Kč/ha
5 063
3 946
3 726
3 705
3 931
Externí faktory
Kč/ha
1 474
4 518
7 398
11 000
6 713
Mzdové náklady
Kč/ha
258
2 305
4 957
8 407
4 433
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
995
1 587
1 886
2 082
1 739
Nákladové úroky
Kč/ha
220
626
555
511
540
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
6 891
7 090
7 174
7 748
7 275
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
451
437
609
918
613
Environmentální dotace
Kč/ha
265
348
244
473
351
Dotace na LFA
Kč/ha
130
80
84
46
76
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
9
24
5
9
14
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
553
542
620
803
634
Dotace na externí faktory
Kč/ha
105
291
232
168
226
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 378
5 368
5 380
5 329
5 361
Daně a poplatky
Kč/ha
336
208
211
230
227
Investiční dotace
Kč/ha
299
186
105
717
326
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
15 690
17 060
16 397
18 773
17 259
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
10 627
13 114
12 671
15 068
13 328
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
9 453
8 783
5 377
4 785
6 941
309 410
796 362
841 754
617 791
666 071
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
83 464
62 952
73 228
89 349
74 600
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
68 648
47 812
51 569
62 042
54 584
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
27 736
13 739
9 530
8 055
12 474
Stavby
Kč/ha
13 746
11 123
16 822
27 290
17 200
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
26 637
22 633
24 773
25 808
24 385
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
530
318
445
888
526
Kč/ha
14 815
15 141
21 658
27 308
20 016
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
756
462
369
953
605
Výrobky
Kč/ha
2 097
1 836
2 913
4 883
2 960
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
11 962
12 842
18 377
21 472
16 451
Kč/ha
4 247
12 282
16 069
22 417
15 245
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
2 806
8 300
11 330
14 562
10 241
Krátkodobé závazky
Kč/ha
1 441
3 982
4 739
7 855
5 004
Kč/ha
79 217
50 670
57 158
66 932
59 355
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B2. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Polní výroba
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
1)
střední
(VII.-IX.)
malá
(IV.-VI.)
2
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
42
37
53
134
425
189
170
814
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
1,7
1,6
2,4
2,0
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
0,0
0,0
0,0
0,0
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
1,7
1,6
2,4
2,0
299,9
906,4
1 606,8
703,5
%
92,9
90,0
90,5
90,9
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
ha/podnik
Výměra:
Obiloviny
%
58,9
63,7
57,3
59,6
Ostatní polní plodiny
%
29,0
26,7
29,0
28,4
Zelenina a květiny
%
0,5
0,1
2,3
1,3
Vinice
%
0,0
0,1
0,1
0,1
Trvalé kultury
%
0,0
0,2
0,2
0,1
Krmné plodiny
%
10,8
8,7
9,8
9,7
Výměra lesní půdy
ha/podnik
9,2
0,1
0,3
4,9
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
2,3
6,3
12,2
8,2
Dojnice
DJ/100ha
0,0
0,2
2,7
1,3
Ostatní skot
DJ/100ha
2,2
3,4
6,6
4,6
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,0
0,0
0,0
0,0
Prasata
DJ/100ha
0,0
2,5
2,7
2,1
Drůbež
DJ/100ha
0,0
0,3
0,2
0,2
Výnos pšenice
t/ha
4,9
4,1
4,8
4,7
Výnos kukuřice
t/ha
7,4
7,3
8,4
7,8
DJ/ha
0,2
0,3
0,8
0,5
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
0
10 000
7 300
7 401
Celková produkce
Kč/ha
29 758
29 716
40 044
34 647
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
26 734
25 032
33 618
29 512
Obiloviny
Kč/ha
15 107
15 144
14 979
15 066
Proteinové plodiny
Kč/ha
56
77
119
92
Brambory
Kč/ha
1 827
418
2 098
1 531
Cukrovka
Kč/ha
563
2 023
2 659
1 997
Olejniny
Kč/ha
7 386
5 804
6 307
6 406
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
315
1 789
946
Zelenina a květiny
Kč/ha
687
311
3 534
1 929
Ovoce
Kč/ha
0
58
215
120
Víno a hrozny
Kč/ha
0
90
25
39
Krmné plodiny
Kč/ha
1 046
601
845
815
Ostatní plodiny
Kč/ha
62
191
1 048
570
2 013
Roční dojivost
Kč/ha
295
1 051
3 430
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
0
115
1 480
739
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
270
326
722
501
Vepřové maso
Kč/ha
3
439
962
590
Ovce a kozy
Kč/ha
2
0
0
1
Drůbeží maso
Kč/ha
0
120
84
76
Vejce
Kč/ha
0
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
10
0
0
2
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
10
50
182
104
Kč/ha
2 728
3 633
2 996
3 123
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
1)
l/ks
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
1)
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
32 033
32 214
43 494
37 559
Výrobní spotřeba
Kč/ha
21 218
20 429
28 788
24 600
Přímé náklady
Kč/ha
8 599
10 445
14 356
11 898
Osiva nakupovaná
Kč/ha
2 260
2 159
2 926
2 549
Osiva vlastní
Kč/ha
46
82
76
71
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
3 060
3 586
4 333
3 824
Kč/ha
2 595
3 023
3 773
3 287
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
295
645
1 021
747
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
59
436
878
562
Krmiva vlastní
Kč/ha
190
401
1 001
639
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
76
112
349
217
Kč/ha
12 619
9 985
14 432
12 701
Náklady budov a strojů
Kč/ha
3 902
3 323
5 127
4 318
Energie
Kč/ha
3 385
3 726
4 287
3 918
Služby
Kč/ha
2 128
1 042
1 998
1 741
Ostatní náklady
2 724
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
3 204
1 893
3 020
Odpisy
Kč/ha
3 742
3 697
3 705
3 709
Externí faktory
Kč/ha
7 072
8 088
11 000
9 250
Mzdové náklady
Kč/ha
4 485
5 677
8 407
6 710
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
2 236
1 949
2 082
2 079
Nákladové úroky
Kč/ha
352
462
511
461
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
6 744
7 234
7 748
7 368
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
229
713
918
702
Environmentální dotace
Kč/ha
490
251
473
410
Dotace na LFA
Kč/ha
49
86
46
59
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
2
6
9
7
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
475
611
803
672
Dotace na externí faktory
Kč/ha
155
190
168
172
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 343
5 378
5 329
5 347
Daně a poplatky
Kč/ha
180
204
230
211
Investiční dotace
Kč/ha
35
112
717
383
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
15 104
16 317
18 773
17 204
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
11 361
12 620
15 068
13 495
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
4 324
4 644
4 785
4 628
671 123
794 671
617 791
666 325
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
63 779
75 836
89 349
79 577
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
43 897
52 152
62 042
54 999
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
3 529
8 145
8 055
7 059
Stavby
Kč/ha
16 681
17 927
27 290
22 075
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
23 563
25 564
25 808
25 259
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
124
517
888
605
Kč/ha
19 882
23 683
27 308
24 578
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
227
400
953
624
Výrobky
Kč/ha
1 272
3 011
4 883
3 509
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
18 383
20 273
21 472
20 444
Kč/ha
15 025
16 395
22 417
18 964
Kč/ha
7 395
10 656
14 562
11 789
Kč/ha
7 630
48 754
5 739
59 441
7 855
66 932
7 175
60 613
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Vlastní kapitál
1)
Kč/ha
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B3. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Polní výroba
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
střední
(VII.-IX.)
Celkem
velká
(X.-XIV.)
78
175
8
261
2 755
1 642
73
4 470
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
3,4
1,6
1,2
2,0
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
3,3
1,2
0,3
1,5
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
0,1
0,5
1,0
0,4
ha/podnik
32,4
158,2
744,1
90,2
%
51,9
71,6
80,0
68,4
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
65,3
62,2
66,9
63,5
Ostatní polní plodiny
%
21,8
29,1
25,8
27,0
Zelenina a květiny
%
0,2
0,8
1,5
0,7
Vinice
%
0,0
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
%
0,1
0,1
0,4
0,1
Krmné plodiny
%
12,2
7,4
3,7
7,9
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,5
0,3
0,1
0,4
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
7,8
5,0
2,9
5,3
Dojnice
DJ/100ha
0,0
0,1
1,3
0,3
Ostatní skot
DJ/100ha
5,3
3,9
1,5
3,9
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,5
0,0
0,0
0,1
Prasata
DJ/100ha
2,0
0,7
0,0
0,9
Drůbež
DJ/100ha
0,0
0,1
0,0
0,0
Výnos pšenice
t/ha
4,5
5,0
4,1
4,8
Výnos kukuřice
t/ha
6,8
7,1
8,1
7,2
DJ/ha
0,5
0,5
0,5
0,5
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
4 333
6 580
6 160
6 234
Celková produkce
Kč/ha
25 497
29 283
33 704
29 037
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
23 338
27 513
29 778
26 891
Obiloviny
Kč/ha
14 858
15 767
16 252
15 631
Proteinové plodiny
Kč/ha
17
65
9
47
Brambory
Kč/ha
1 370
1 652
2 865
1 752
Cukrovka
Kč/ha
545
1 763
1 522
1 461
Olejniny
Kč/ha
5 341
6 714
6 376
6 364
Průmyslové plodiny
Kč/ha
270
168
0
168
Zelenina a květiny
Kč/ha
221
731
1 759
755
Ovoce
Kč/ha
62
40
123
56
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
38
5
Krmné plodiny
Kč/ha
575
472
204
459
Ostatní plodiny
Kč/ha
80
142
632
194
1 003
Roční dojivost
l/ks
Kč/ha
1 430
906
765
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
21
91
538
135
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
883
600
221
612
Vepřové maso
Kč/ha
436
174
0
209
Ovce a kozy
Kč/ha
52
4
0
14
Drůbeží maso
Kč/ha
0
-4
0
-3
Vejce
Kč/ha
8
26
0
19
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
4
0
2
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
31
11
6
15
Kč/ha
730
864
3 161
1 142
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
Celkem
velká
(X.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
22 775
25 610
32 830
25 949
Výrobní spotřeba
Kč/ha
16 299
18 301
23 803
18 594
Přímé náklady
Kč/ha
7 794
9 802
14 134
9 937
Osiva nakupovaná
Kč/ha
1 631
2 072
3 378
2 149
Osiva vlastní
Kč/ha
142
103
72
108
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
2 535
3 356
4 679
3 351
Kč/ha
2 129
3 213
4 464
3 140
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
204
305
801
349
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
229
140
42
147
Krmiva vlastní
Kč/ha
758
510
541
569
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
166
101
156
123
Kč/ha
8 505
8 499
9 668
8 657
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 835
2 752
2 515
2 739
Energie
Kč/ha
3 379
3 231
3 641
3 318
Služby
Kč/ha
1 077
1 115
1 705
1 186
Ostatní náklady
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
1 214
1 401
1 808
1 414
Odpisy
Kč/ha
5 090
4 046
3 819
4 247
Externí faktory
Kč/ha
1 386
3 264
5 208
3 108
Mzdové náklady
Kč/ha
203
1 235
2 672
1 199
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
965
1 268
1 685
1 257
Nákladové úroky
Kč/ha
218
761
851
653
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
6 900
7 260
6 983
7 143
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
454
540
282
486
Environmentální dotace
Kč/ha
268
278
221
268
Dotace na LFA
Kč/ha
132
95
78
101
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
9
35
0
25
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
554
575
647
580
Dotace na externí faktory
Kč/ha
106
358
366
303
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 378
5 379
5 389
5 380
Daně a poplatky
Kč/ha
339
221
232
249
Investiční dotace
Kč/ha
303
260
81
246
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
15 760
18 021
16 652
17 337
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
10 670
13 975
12 833
13 090
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
9 587
10 972
7 706
10 228
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
313 826
860 444
1 032 863
665 701
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
288 448
944 200
2 992 271
673 033
Aktiva celkem
Kč/ha
83 599
62 547
64 944
67 531
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
68 983
49 734
49 717
53 995
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
28 054
18 751
13 929
20 166
Stavby
Kč/ha
13 904
8 394
13 313
10 273
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
26 490
22 176
22 261
23 143
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
536
413
214
413
Kč/ha
14 616
12 813
15 227
13 536
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
765
578
272
578
Výrobky
Kč/ha
2 121
2 113
2 601
2 180
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
11 730
10 122
12 355
10 777
Kč/ha
4 064
10 936
15 035
9 963
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
2 719
8 745
13 470
8 043
Krátkodobé závazky
Kč/ha
1 345
2 192
1 565
1 920
Kč/ha
79 535
51 610
49 909
57 568
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B4. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Zahradnictví
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
13
60
5
5
83
145
274
23
20
462
30,7
151,8
98,7
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
72,9
129,2
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
66,6
54,9
5,7
9,3
34,6
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
6,3
74,2
25,0
142,6
64,1
ha/podnik
2,1
3,1
25,9
20,1
4,7
%
19,2
45,5
78,4
61,3
53,6
11,8
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
10,2
0,0
38,3
0,0
Ostatní polní plodiny
%
13,2
4,9
6,5
1,1
5,8
Zelenina a květiny
%
10,9
78,8
55,0
61,0
59,2
Vinice
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
%
19,9
12,3
0,0
32,8
13,9
Krmné plodiny
%
2,9
2,7
0,1
5,2
2,5
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
5,4
3,8
0,0
2,0
2,7
Dojnice
DJ/100ha
5,2
0,0
0,0
0,0
0,7
Ostatní skot
DJ/100ha
0,2
0,5
0,0
1,6
0,5
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,0
3,4
0,0
0,4
1,4
Prasata
DJ/100ha
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Drůbež
DJ/100ha
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnos pšenice
t/ha
6,2
0,0
5,7
0,0
5,8
Výnos kukuřice
t/ha
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DJ/ha
0,2
0,2
0,0
0,4
0,2
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
7 391
0
0
0
7 391
Celková produkce
Kč/ha
448 004
855 434
636 842
2 970 322
1 138 108
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
427 415
846 503
636 842
2 970 180
1 131 584
3 697
Roční dojivost
l/ks
Obiloviny
Kč/ha
3 725
0
11 681
0
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
0
0
0
0
Brambory
Kč/ha
0
778
9 377
0
2 847
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
3 793
0
0
0
545
Průmyslové plodiny
Kč/ha
9 233
4 433
0
0
3 083
Zelenina a květiny
Kč/ha
209 954
758 882
613 633
2 771 930
1 021 800
Ovoce
Kč/ha
0
1 329
0
8 100
2 060
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
181
70
11
535
158
Ostatní plodiny
Kč/ha
200 530
81 011
2 139
189 616
97 393
Kč/ha
3 251
237
0
49
570
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
3 093
0
0
0
444
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
158
64
0
8
50
Vepřové maso
Kč/ha
0
0
0
0
0
Ovce a kozy
Kč/ha
0
173
0
41
76
Drůbeží maso
Kč/ha
0
0
0
0
0
Vejce
Kč/ha
0
0
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
0
0
0
0
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
0
0
0
0
0
Kč/ha
17 338
8 694
0
93
5 954
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
273 600
699 048
586 023
2 770 036
999 401
Výrobní spotřeba
Kč/ha
205 396
400 947
380 173
1 965 822
663 488
Přímé náklady
Kč/ha
89 357
221 214
132 508
818 403
291 314
Osiva nakupovaná
Kč/ha
67 778
144 503
70 640
662 790
211 605
Osiva vlastní
Kč/ha
0
2 973
0
0
1 178
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
5 395
10 938
10 907
29 332
13 616
Kč/ha
7 369
16 135
11 727
44 668
19 084
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
7 680
46 216
39 234
81 388
45 448
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
316
232
0
85
153
Krmiva vlastní
Kč/ha
181
29
0
116
60
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
248
188
0
23
115
Kč/ha
116 039
179 732
247 664
1 147 419
372 174
Náklady budov a strojů
Kč/ha
34 846
84 131
197 154
437 835
174 610
Energie
Kč/ha
34 184
35 962
21 329
381 975
97 252
Služby
Kč/ha
4 665
24 713
12 449
161 951
44 494
Ostatní náklady
55 817
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
42 344
34 927
16 732
165 658
Odpisy
Kč/ha
43 958
83 143
120 031
19 029
75 361
Externí faktory
Kč/ha
24 247
214 959
85 820
785 185
260 552
Mzdové náklady
Kč/ha
11 312
199 127
55 921
378 101
167 256
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
2 980
11 656
27 096
405 776
89 204
Nákladové úroky
Kč/ha
9 955
4 176
2 803
1 308
4 092
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
12 000
3 601
5 826
9 918
6 606
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
404
248
86
148
208
Environmentální dotace
Kč/ha
2 551
214
650
0
627
Dotace na LFA
Kč/ha
0
0
0
0
0
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
0
0
0
0
0
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
68
241
336
4 965
1 136
Dotace na externí faktory
Kč/ha
4 560
10
439
822
934
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
4 417
2 889
4 315
3 984
3 702
Daně a poplatky
Kč/ha
2 912
3 213
1 168
1 274
2 249
Investiční dotace
Kč/ha
0
0
0
2 441
462
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
251 696
454 875
261 328
1 013 145
478 977
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
207 738
371 732
141 297
994 116
403 617
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
183 491
156 773
55 477
211 372
143 527
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
284 948
287 782
460 141
654 758
408 848
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
1 045 673
1 264 262
1 872 049
1 839 964
1 506 383
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
466 741
924 767
1 675 328
374 239
957 917
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
82 062
96 276
24 598
44 954
65 113
Stavby
Kč/ha
271 103
481 253
1 181 091
106 999
569 660
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
111 070
347 181
469 640
222 285
322 761
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
2 506
58
0
0
383
Kč/ha
578 933
339 495
196 720
1 465 726
548 466
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
0
372
0
19
151
Výrobky
Kč/ha
439 554
8 086
0
96 741
84 677
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
139 379
331 037
196 720
1 368 966
463 638
Kč/ha
85 206
184 364
776 250
1 114 424
506 429
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
55 015
41 525
477 272
0
153 565
Krátkodobé závazky
Kč/ha
30 191
142 840
298 978
1 114 424
352 864
Kč/ha
960 467
1 079 898
1 095 799
725 541
999 955
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B5. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Zahradnictví
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední 1)
(VII.-IX.)
1)
4
Počet podniků v souboru
Celkem
1)
velká
(X.-XI.)
největší
(XII.-XIV.)
1
1
6
70
Počet reprezentovaných podniků
372,3
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
0,0
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
372,3
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
4,3
ha/podnik
%
100,0
0,0
Výměra:
Obiloviny
%
Ostatní polní plodiny
%
2,6
Zelenina a květiny
%
94,1
Vinice
%
0,0
Trvalé kultury
%
3,4
Krmné plodiny
%
0,0
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,0
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
9,4
Dojnice
DJ/100ha
0,0
Ostatní skot
DJ/100ha
0,0
Ovce a kozy
DJ/100ha
9,4
Prasata
DJ/100ha
0,0
Drůbež
DJ/100ha
0,0
Výnos pšenice
t/ha
0,0
Výnos kukuřice
t/ha
0,0
DJ/ha
0,0
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
Roční dojivost
0
l/ks
Celková produkce
Kč/ha
5 630 132
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
5 628 849
Obiloviny
Kč/ha
0
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
Brambory
Kč/ha
0
Cukrovka
Kč/ha
0
Olejniny
Kč/ha
0
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
Zelenina a květiny
Kč/ha
5 493 130
Ovoce
Kč/ha
0
Víno a hrozny
Kč/ha
0
Krmné plodiny
Kč/ha
0
Ostatní plodiny
Kč/ha
135 720
Kč/ha
484
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
0
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
0
Vepřové maso
Kč/ha
0
Produkce živočišné výroby celkem
Ovce a kozy
Kč/ha
484
Drůbeží maso
Kč/ha
0
Vejce
Kč/ha
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
0
Kč/ha
799
Ostatní produkce
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední 1)
(VII.-IX.)
1)
velká
(X.-XI.)
1)
největší
(XII.-XIV.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/ha
5 414 516
Výrobní spotřeba
Kč/ha
3 537 621
Přímé náklady
Kč/ha
1 401 915
Osiva nakupovaná
Kč/ha
1 006 947
Osiva vlastní
Kč/ha
0
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
55 416
Kč/ha
78 402
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
259 988
645
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
Krmiva vlastní
Kč/ha
0
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
516
Kč/ha
2 135 706
Náklady budov a strojů
Kč/ha
1 009 470
Energie
Kč/ha
563 460
Služby
Kč/ha
269 905
Ostatní náklady
Kč/ha
292 870
Ostatní věcné náklady
Odpisy
Kč/ha
287 649
Externí faktory
Kč/ha
1 589 245
Mzdové náklady
Kč/ha
958 643
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
615 999
Nákladové úroky
Kč/ha
14 603
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
6 475
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
0
Environmentální dotace
Kč/ha
0
Dotace na LFA
Kč/ha
0
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
0
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
5 873
Dotace na externí faktory
Kč/ha
602
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
0
Daně a poplatky
Kč/ha
4 855
Investiční dotace
Kč/ha
0
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
2 094 131
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
1 806 482
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
217 237
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
485 213
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
6 700 279
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
4 098 258
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
0
Stavby
Kč/ha
2 366 969
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
1 731 127
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
161
Kč/ha
2 602 022
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
452
Výrobky
Kč/ha
114 775
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
2 486 795
Kč/ha
3 364 463
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
966 497
Krátkodobé závazky
Kč/ha
2 397 966
Kč/ha
3 335 816
Vlastní kapitál
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B6. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Zahradnictví
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
střední
(VII.-IX.)
Celkem
velká
(X.-XIV.)
13
56
8
77
145
221
25
391
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
72,9
91,0
15,1
53,6
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
66,6
66,8
8,5
40,3
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
6,3
24,2
6,6
13,3
ha/podnik
2,1
3,2
33,1
4,7
%
19,2
33,8
66,1
46,0
13,8
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
10,2
0,0
26,7
Ostatní polní plodiny
%
13,2
5,8
4,3
6,3
Zelenina a květiny
%
10,9
75,8
50,5
53,5
Vinice
%
0,0
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
%
19,9
13,5
16,0
15,7
Krmné plodiny
%
2,9
3,3
2,6
2,9
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,0
0,0
0,4
0,0
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
5,4
0,5
1,0
1,5
Dojnice
DJ/100ha
5,2
0,0
0,0
0,9
Ostatní skot
DJ/100ha
0,2
0,5
0,8
0,6
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,0
0,0
0,2
0,1
Prasata
DJ/100ha
0,0
0,0
0,0
0,0
Drůbež
DJ/100ha
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnos pšenice
t/ha
6,2
0,0
5,7
5,8
Výnos kukuřice
t/ha
0,0
0,0
0,0
0,0
DJ/ha
0,2
0,2
0,4
0,2
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
7 391
0
0
7 391
Celková produkce
Kč/ha
448 004
563 033
239 899
397 437
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
427 415
552 733
239 830
390 049
4 307
Roční dojivost
l/ks
Obiloviny
Kč/ha
3 725
0
8 134
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
0
0
0
Brambory
Kč/ha
0
945
6 530
3 316
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
3 793
0
0
635
Průmyslové plodiny
Kč/ha
9 233
5 389
0
3 592
Zelenina a květiny
Kč/ha
209 954
475 341
152 123
284 541
Ovoce
Kč/ha
0
1 616
3 944
2 400
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
181
85
268
184
Ostatní plodiny
Kč/ha
200 530
69 355
68 832
91 074
Kč/ha
3 251
78
24
585
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
3 093
0
0
518
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
158
78
4
58
Vepřové maso
Kč/ha
0
0
0
0
Ovce a kozy
Kč/ha
0
0
20
9
Drůbeží maso
Kč/ha
0
0
0
0
Vejce
Kč/ha
0
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
0
0
0
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
0
0
0
0
Kč/ha
17 338
10 222
45
6 804
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
Celkem
velká
(X.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
273 600
411 313
153 297
271 411
Výrobní spotřeba
Kč/ha
205 396
266 936
118 883
189 585
Přímé náklady
Kč/ha
89 357
144 022
85 110
108 192
Osiva nakupovaná
Kč/ha
67 778
104 054
65 375
80 465
Osiva vlastní
Kč/ha
0
3 615
0
1 373
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
5 395
8 327
5 869
6 723
Kč/ha
7 369
12 433
7 394
9 303
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
7 680
15 552
6 363
10 073
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
316
1
42
72
Krmiva vlastní
Kč/ha
181
36
57
69
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
248
4
11
48
Kč/ha
116 039
122 914
33 772
81 392
Náklady budov a strojů
Kč/ha
34 846
63 341
15 607
36 953
Energie
Kč/ha
34 184
30 264
6 994
20 381
Služby
Kč/ha
4 665
10 524
5 631
7 327
Ostatní náklady
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
42 344
18 786
5 541
16 730
Odpisy
Kč/ha
43 958
73 055
11 610
40 357
Externí faktory
Kč/ha
24 247
71 321
22 804
41 470
Mzdové náklady
Kč/ha
11 312
67 536
20 377
36 768
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
2 980
3 403
1 219
2 343
Nákladové úroky
Kč/ha
9 955
383
1 208
2 359
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
12 000
4 378
6 529
6 628
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
404
302
132
242
Environmentální dotace
Kč/ha
2 551
260
453
731
Dotace na LFA
Kč/ha
0
0
0
0
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
0
0
0
0
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
68
293
513
355
Dotace na externí faktory
Kč/ha
4 560
12
487
988
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
4 417
3 512
4 944
4 312
Daně a poplatky
Kč/ha
2 912
2 899
510
1 819
Investiční dotace
Kč/ha
0
0
1 189
538
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
251 696
297 574
127 036
212 661
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
207 738
224 520
115 426
172 304
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
183 491
153 198
93 811
131 373
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
284 948
246 685
763 601
321 403
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
275 703
229 440
1 105 659
325 685
Aktiva celkem
Kč/ha
1 045 673
951 423
250 993
649 984
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
466 741
764 387
158 388
440 120
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
82 062
117 036
39 019
75 849
Stavby
Kč/ha
271 103
490 842
91 727
273 309
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
111 070
156 509
27 643
90 542
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
2 506
0
0
419
Kč/ha
578 933
187 037
92 604
209 864
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
0
256
9
101
Výrobky
Kč/ha
439 554
9 830
5 322
79 714
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
139 379
176 951
87 273
130 049
Kč/ha
85 206
40 275
12 417
35 179
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
55 015
23 997
2 657
19 524
Krátkodobé závazky
Kč/ha
30 191
16 279
9 760
15 655
Kč/ha
960 467
911 148
238 575
614 805
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B7. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Produkce mléka
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
20
68
21
44
153
238
559
69
109
975
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
5,6
3,4
3,5
3,8
3,7
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
5,6
1,5
0,0
0,0
0,5
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
0,0
2,0
3,5
3,8
3,2
ha/podnik
31,8
141,1
748,6
1 457,3
304,4
%
41,6
72,0
91,9
89,8
84,2
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
29,1
20,6
25,4
28,2
25,7
Ostatní polní plodiny
%
1,0
1,8
4,5
10,3
6,8
Zelenina a květiny
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Vinice
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
%
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
Krmné plodiny
%
69,9
77,2
69,9
61,8
67,5
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,7
0,8
0,1
2,0
0,8
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
65,1
62,7
57,9
60,2
60,6
Dojnice
DJ/100ha
40,5
36,1
31,5
32,9
33,7
Ostatní skot
DJ/100ha
24,1
26,3
25,0
26,6
26,2
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,2
0,2
0,0
0,1
0,1
Prasata
DJ/100ha
0,2
0,1
0,4
0,6
0,4
Drůbež
DJ/100ha
0,0
0,0
0,9
0,1
0,2
Výnos pšenice
t/ha
4,8
4,0
4,1
4,9
4,7
Výnos kukuřice
t/ha
0,0
0,0
0,0
10,2
10,2
DJ/ha
0,9
0,8
0,8
1,0
0,9
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
6 615
6 157
6 444
7 453
6 894
Celková produkce
Kč/ha
35 307
31 682
33 421
46 087
39 777
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
10 351
7 775
9 521
13 774
11 351
5 020
Roční dojivost
l/ks
Obiloviny
Kč/ha
5 863
3 680
3 935
6 001
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
10
0
41
24
Brambory
Kč/ha
1 321
26
37
481
304
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
0
625
1 700
2 860
1 991
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
0
0
45
24
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
0
0
0
0
Ovoce
Kč/ha
0
3
0
4
3
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
3 061
3 304
3 580
3 915
3 673
Ostatní plodiny
Kč/ha
105
127
269
427
311
Kč/ha
24 894
23 523
20 587
23 715
23 149
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
20 497
19 088
15 916
18 736
18 383
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
4 257
4 396
4 173
4 712
4 523
Vepřové maso
Kč/ha
39
10
148
172
121
Ovce a kozy
Kč/ha
22
18
0
4
7
Drůbeží maso
Kč/ha
0
0
309
53
82
Vejce
Kč/ha
0
0
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
80
4
0
8
8
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
0
9
41
30
25
Kč/ha
61
384
3 313
8 599
5 276
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
31 688
32 268
42 501
52 731
44 973
Výrobní spotřeba
Kč/ha
25 609
22 052
27 183
33 564
29 190
Přímé náklady
Kč/ha
14 700
12 474
14 889
18 044
15 929
Osiva nakupovaná
Kč/ha
771
545
994
1 419
1 096
Osiva vlastní
Kč/ha
33
44
44
70
58
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
837
648
1 384
2 010
1 509
Kč/ha
581
549
757
1 642
1 171
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
702
479
229
395
396
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
2 234
2 660
4 274
4 879
4 116
Krmiva vlastní
Kč/ha
7 170
6 098
5 450
5 573
5 732
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
2 371
1 449
1 756
2 056
1 851
Kč/ha
10 909
9 578
12 294
15 520
13 261
Náklady budov a strojů
Kč/ha
3 697
2 556
3 951
5 309
4 300
Energie
Kč/ha
4 141
4 267
4 469
4 992
4 687
Služby
Kč/ha
588
955
921
1 074
1 004
Ostatní náklady
3 271
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
2 483
1 800
2 953
4 144
Odpisy
Kč/ha
5 147
3 988
3 497
4 992
4 469
Externí faktory
Kč/ha
932
6 228
11 821
14 176
11 315
Mzdové náklady
Kč/ha
0
5 014
10 155
11 981
9 506
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
579
565
1 043
1 072
920
Nákladové úroky
Kč/ha
353
648
622
1 122
890
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
11 011
11 482
10 338
9 032
9 961
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
1 023
717
641
615
657
Environmentální dotace
Kč/ha
2 076
2 428
1 942
1 072
1 609
Dotace na LFA
Kč/ha
1 958
2 206
1 669
1 124
1 528
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
116
27
5
11
17
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
343
495
559
729
627
Dotace na externí faktory
Kč/ha
107
225
195
177
191
Jednotná platba na plochu
5 331
Kč/ha
5 389
5 383
5 328
5 305
Daně a poplatky
Kč/ha
459
192
158
183
188
Investiční dotace
Kč/ha
0
199
1 010
1 780
1 180
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
20 251
20 920
16 418
21 373
20 360
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
15 103
16 931
12 921
16 381
15 891
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
14 171
10 903
2 110
3 986
5 757
271 281
493 493
369 745
428 666
428 879
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
92 097
80 116
104 633
136 276
114 710
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
77 259
62 956
80 970
107 651
90 348
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
22 906
12 155
4 699
5 770
7 718
Stavby
Kč/ha
22 383
21 827
44 812
58 821
45 619
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
22 237
20 533
23 337
34 483
28 521
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
9 734
8 441
8 122
8 576
8 491
Kč/ha
14 838
17 160
23 663
28 624
24 361
4 112
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
3 111
3 559
4 159
4 418
Výrobky
Kč/ha
4 479
3 216
2 756
4 394
3 798
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
7 247
10 384
16 748
19 812
16 452
Kč/ha
9 356
15 649
33 396
46 380
35 006
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
5 505
12 068
21 619
32 637
24 558
Krátkodobé závazky
Kč/ha
3 850
3 581
11 777
13 743
10 448
Kč/ha
82 741
64 467
71 238
89 895
79 704
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B8. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Produkce mléka
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Počet podniků v souboru
10
21
44
75
Počet reprezentovaných podniků
70
69
109
248
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
3,5
3,5
3,8
3,7
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
0,0
0,0
0,0
0,0
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
3,5
3,5
3,8
3,7
393,8
748,6
1 457,3
959,5
%
96,1
91,9
89,8
91,0
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
ha/podnik
Výměra:
Obiloviny
%
10,1
25,4
28,2
25,5
Ostatní polní plodiny
%
0,3
4,5
10,3
7,9
Zelenina a květiny
%
0,0
0,0
0,0
0,0
Vinice
%
0,0
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
%
0,0
0,0
0,0
0,0
Krmné plodiny
%
89,7
69,9
61,8
66,8
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,0
0,1
2,0
0,9
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
46,8
57,9
60,2
58,2
Dojnice
DJ/100ha
25,8
31,5
32,9
31,8
Ostatní skot
DJ/100ha
20,7
25,0
26,6
25,6
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,0
0,0
0,1
0,1
Prasata
DJ/100ha
0,3
0,4
0,6
0,5
Drůbež
DJ/100ha
0,0
0,9
0,1
0,3
Výnos pšenice
t/ha
2,1
4,1
4,9
4,7
Výnos kukuřice
t/ha
0,0
0,0
10,2
10,2
DJ/ha
0,5
0,8
1,0
0,9
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
5 304
6 444
7 453
7 033
Celková produkce
Kč/ha
18 805
33 421
46 087
40 171
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
3 231
9 521
13 774
11 627
4 962
Roční dojivost
l/ks
Obiloviny
Kč/ha
917
3 935
6 001
Proteinové plodiny
Kč/ha
12
0
41
28
Brambory
Kč/ha
0
37
481
329
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
0
1 700
2 860
2 276
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
0
45
30
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
0
0
0
Ovoce
Kč/ha
0
0
4
3
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
2 211
3 580
3 915
3 645
Ostatní plodiny
Kč/ha
91
269
427
354
Kč/ha
15 079
20 587
23 715
22 034
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
12 397
15 916
18 736
17 388
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
2 663
4 173
4 712
4 358
Vepřové maso
Kč/ha
16
148
172
149
Ovce a kozy
Kč/ha
1
0
4
3
Drůbeží maso
Kč/ha
0
309
53
102
Vejce
Kč/ha
0
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
0
8
6
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
3
41
30
29
Kč/ha
495
3 313
8 599
6 510
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
28 428
42 501
52 731
47 690
Výrobní spotřeba
Kč/ha
16 054
27 183
33 564
30 147
Přímé náklady
Kč/ha
7 692
14 889
18 044
16 158
Osiva nakupovaná
Kč/ha
258
994
1 419
1 192
Osiva vlastní
Kč/ha
37
44
70
61
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
151
1 384
2 010
1 658
Kč/ha
153
757
1 642
1 277
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
277
229
395
345
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
1 903
4 274
4 879
4 402
Krmiva vlastní
Kč/ha
3 596
5 450
5 573
5 317
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
1 317
1 756
2 056
1 905
Kč/ha
8 361
12 294
15 520
13 989
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 546
3 951
5 309
4 693
Energie
Kč/ha
3 921
4 469
4 992
4 754
Služby
Kč/ha
684
921
1 074
996
Ostatní náklady
3 545
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
1 211
2 953
4 144
Odpisy
Kč/ha
2 087
3 497
4 992
4 330
Externí faktory
Kč/ha
10 287
11 821
14 176
13 213
Mzdové náklady
Kč/ha
9 296
10 155
11 981
11 273
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
606
1 043
1 072
1 012
Nákladové úroky
Kč/ha
385
622
1 122
928
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
12 401
10 338
9 032
9 707
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
540
641
615
612
Environmentální dotace
Kč/ha
3 046
1 942
1 072
1 490
Dotace na LFA
Kč/ha
2 889
1 669
1 124
1 447
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
10
5
11
9
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
384
559
729
652
Dotace na externí faktory
Kč/ha
148
195
177
178
Jednotná platba na plochu
5 319
Kč/ha
5 384
5 328
5 305
Daně a poplatky
Kč/ha
139
158
183
172
Investiční dotace
Kč/ha
65
1 010
1 780
1 414
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
15 013
16 418
21 373
19 558
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
12 926
12 921
16 381
15 228
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
2 704
2 110
3 986
3 429
367 691
369 745
428 666
409 924
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
61 657
104 633
136 276
120 746
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
44 774
80 970
107 651
94 561
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
2 391
4 699
5 770
5 146
Stavby
Kč/ha
22 845
44 812
58 821
51 605
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
14 010
23 337
34 483
29 687
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
5 528
8 122
8 576
8 124
Kč/ha
16 883
23 663
28 624
26 185
4 141
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
2 512
4 159
4 418
Výrobky
Kč/ha
1 245
2 756
4 394
3 673
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
13 126
16 748
19 812
18 371
Kč/ha
24 715
33 396
46 380
41 045
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
19 095
21 619
32 637
28 671
Krátkodobé závazky
Kč/ha
5 619
11 777
13 743
12 374
Kč/ha
36 943
71 238
89 895
79 701
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B9. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Produkce mléka
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XIV.)
Celkem
20
58
78
238
489
727
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
5,6
3,4
3,7
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
5,6
2,3
2,7
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
0,0
1,1
1,0
ha/podnik
31,8
104,9
80,9
%
41,6
59,0
56,8
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
29,1
26,2
26,6
Ostatní polní plodiny
%
1,0
2,7
2,4
Zelenina a květiny
%
0,0
0,0
0,0
Vinice
%
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
%
0,0
0,1
0,1
Krmné plodiny
%
69,9
70,4
70,4
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,7
0,9
0,8
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
65,1
71,2
70,4
Dojnice
DJ/100ha
40,5
41,6
41,5
Ostatní skot
DJ/100ha
24,1
29,3
28,7
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,2
0,2
0,2
Prasata
DJ/100ha
0,2
0,0
0,1
Drůbež
DJ/100ha
0,0
0,0
0,0
Výnos pšenice
t/ha
4,8
4,5
4,5
Výnos kukuřice
t/ha
0,0
0,0
0,0
DJ/ha
0,9
1,0
1,0
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
6 615
6 441
6 463
Celková produkce
Kč/ha
35 307
38 608
38 182
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
10 351
10 219
10 236
5 256
Roční dojivost
l/ks
Obiloviny
Kč/ha
5 863
5 166
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
9
8
Brambory
Kč/ha
1 321
40
206
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
0
962
838
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
0
0
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
0
0
Ovoce
Kč/ha
0
5
4
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
3 061
3 892
3 785
Ostatní plodiny
Kč/ha
105
146
141
Kč/ha
24 894
28 065
27 656
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
20 497
22 686
22 404
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
4 257
5 328
5 190
Vepřové maso
Kč/ha
39
6
11
Ovce a kozy
Kč/ha
22
27
26
Drůbeží maso
Kč/ha
0
0
0
Vejce
Kč/ha
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
80
6
16
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
0
12
10
Kč/ha
61
324
290
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XIV.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/ha
31 688
34 333
33 992
Výrobní spotřeba
Kč/ha
25 609
25 278
25 320
Přímé náklady
Kč/ha
14 700
15 045
15 001
Osiva nakupovaná
Kč/ha
771
700
709
Osiva vlastní
Kč/ha
33
48
46
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
837
914
904
Kč/ha
581
762
739
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
702
587
602
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
2 234
3 067
2 959
Krmiva vlastní
Kč/ha
7 170
7 443
7 408
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
2 371
1 520
1 630
Kč/ha
10 909
10 233
10 320
Náklady budov a strojů
Kč/ha
3 697
2 562
2 708
Energie
Kč/ha
4 141
4 453
4 413
Služby
Kč/ha
588
1 101
1 035
Ostatní náklady
2 164
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
2 483
2 117
Odpisy
Kč/ha
5 147
5 011
5 028
Externí faktory
Kč/ha
932
4 044
3 643
Mzdové náklady
Kč/ha
0
2 712
2 362
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
579
543
548
Nákladové úroky
Kč/ha
353
789
733
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
11 011
10 987
10 990
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
1 023
813
840
Environmentální dotace
Kč/ha
2 076
2 096
2 093
Dotace na LFA
Kč/ha
1 958
1 839
1 855
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
116
36
47
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
343
555
528
Dotace na externí faktory
Kč/ha
107
266
246
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 389
5 382
5 383
Daně a poplatky
Kč/ha
459
221
252
Investiční dotace
Kč/ha
0
271
236
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
20 251
24 096
23 601
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
15 103
19 085
18 572
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
14 171
15 312
15 165
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
271 281
563 747
506 512
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
254 541
677 128
564 293
Aktiva celkem
Kč/ha
92 097
90 043
90 307
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
77 259
72 734
73 317
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
22 906
17 407
18 115
Stavby
Kč/ha
22 383
21 279
21 421
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
22 237
24 041
23 809
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
9 734
10 008
9 972
Kč/ha
14 838
17 309
16 990
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
3 111
4 122
3 992
Výrobky
Kč/ha
4 479
4 276
4 303
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
7 247
8 910
8 696
Kč/ha
9 356
10 774
10 591
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
5 505
8 290
7 931
Krátkodobé závazky
Kč/ha
3 850
2 484
2 660
Kč/ha
82 741
79 269
79 717
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B10. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Chov skotu
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Celkem
největší 1)
(XII.-XIV.)
velká
(X.-XI.)
123
83
9
2 428
731
30
3 193
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
střední
(VII.-IX.)
2
217
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
3,1
1,7
2,1
2,1
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
2,8
0,3
0,0
1,0
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
0,3
1,4
2,1
1,1
ha/podnik
56,0
399,4
1 227,6
148,0
%
55,2
74,3
88,9
70,1
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
3,1
4,7
14,9
5,4
Ostatní polní plodiny
%
0,0
0,4
2,5
0,6
Zelenina a květiny
%
0,0
0,0
0,0
0,0
Vinice
%
0,0
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
%
0,0
0,2
0,0
0,1
Krmné plodiny
%
92,2
93,9
81,8
92,0
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,6
1,1
2,0
0,7
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
45,1
DJ/100ha
43,6
44,0
54,9
Dojnice
DJ/100ha
0,3
1,4
8,3
1,9
Ostatní skot
DJ/100ha
34,2
40,9
44,4
39,2
Ovce a kozy
DJ/100ha
5,7
0,9
2,1
2,3
Prasata
DJ/100ha
0,1
0,6
0,1
0,5
Drůbež
DJ/100ha
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnos pšenice
t/ha
3,8
3,9
4,1
4,0
Výnos kukuřice
t/ha
0,0
10,0
0,0
10,0
DJ/ha
0,4
0,5
0,7
0,5
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
6 258
5 819
6 235
5 996
Celková produkce
Kč/ha
11 001
10 131
16 877
11 219
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
4 011
3 914
6 626
4 253
Obiloviny
Kč/ha
521
714
2 271
838
Proteinové plodiny
Kč/ha
3
7
25
7
Brambory
Kč/ha
1
14
0
9
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
1
96
958
173
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
0
0
0
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
0
0
0
Ovoce
Kč/ha
7
13
0
10
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
3 456
2 967
3 119
3 116
Ostatní plodiny
Kč/ha
22
103
253
99
5 630
Roční dojivost
Kč/ha
5 596
4 835
9 502
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
167
611
4 049
877
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
3 513
3 876
4 949
3 909
Vepřové maso
Kč/ha
8
140
7
126
Ovce a kozy
Kč/ha
808
71
226
294
Drůbeží maso
Kč/ha
0
23
0
15
Vejce
Kč/ha
0
0
0
3
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
458
64
238
190
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
643
50
34
216
Kč/ha
1 394
1 383
749
1 335
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
1)
l/ks
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
největší 1)
(XII.-XIV.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/ha
16 980
19 804
26 935
19 773
Výrobní spotřeba
Kč/ha
11 851
12 045
16 160
12 450
Přímé náklady
Kč/ha
5 654
5 330
8 186
5 760
Osiva nakupovaná
Kč/ha
94
177
525
188
Osiva vlastní
Kč/ha
10
21
19
19
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
114
134
406
170
Kč/ha
79
65
396
112
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
263
221
85
223
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
942
836
1 584
960
Krmiva vlastní
Kč/ha
3 336
3 294
4 179
3 403
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
811
578
990
683
Kč/ha
6 196
6 715
7 974
6 690
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 169
2 011
2 339
2 083
Energie
Kč/ha
2 302
2 308
3 076
2 391
Služby
Kč/ha
534
832
1 036
756
Ostatní náklady
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
1 191
1 564
1 523
1 460
Odpisy
Kč/ha
3 539
2 221
1 957
2 602
Externí faktory
Kč/ha
1 591
5 539
8 819
4 721
Mzdové náklady
Kč/ha
759
3 975
7 261
3 367
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
427
1 123
1 304
941
Nákladové úroky
Kč/ha
405
441
253
413
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
14 189
14 216
12 897
14 026
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
737
618
655
653
Environmentální dotace
Kč/ha
4 486
4 677
3 905
4 507
Dotace na LFA
Kč/ha
3 056
3 070
2 524
2 999
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
106
27
7
48
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
290
315
397
318
Dotace na externí faktory
Kč/ha
156
143
74
141
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 358
5 366
5 335
5 360
Daně a poplatky
Kč/ha
236
142
101
166
Investiční dotace
Kč/ha
426
469
140
439
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
13 103
12 160
13 513
12 629
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
9 565
9 940
11 557
10 027
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
8 400
4 870
2 878
5 745
309 707
593 761
546 618
471 028
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
71 667
59 719
55 311
63 331
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
57 510
44 314
38 818
48 082
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
16 248
8 887
4 140
10 583
Stavby
Kč/ha
17 198
16 731
15 125
17 022
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
17 818
12 807
12 369
14 362
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
6 247
5 889
7 184
6 114
Kč/ha
14 156
15 405
16 493
15 249
3 228
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
3 932
2 913
2 770
Výrobky
Kč/ha
1 912
1 147
1 084
1 403
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
8 313
11 345
12 640
10 619
Kč/ha
6 783
14 273
13 274
12 012
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
3 780
9 235
9 454
7 701
Krátkodobé závazky
Kč/ha
3 003
5 038
3 819
4 310
Kč/ha
64 884
45 445
42 037
51 319
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B11. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Chov skotu
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
1)
střední
(VII.-IX.)
malá
(IV.-VI.)
4
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
Celkem
největší 1)
(XII.-XIV.)
velká
(X.-XI.)
39
9
357
30
2
451
54
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
1,8
2,1
1,9
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
0,0
0,0
0,0
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
1,8
2,1
1,9
536,5
1 227,6
537,9
%
83,7
88,9
84,9
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
ha/podnik
Výměra:
Obiloviny
%
4,7
14,9
6,8
Ostatní polní plodiny
%
0,3
2,5
0,9
Zelenina a květiny
%
0,0
0,0
0,0
Vinice
%
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
%
0,2
0,0
0,1
Krmné plodiny
%
93,6
81,8
91,1
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,6
2,0
0,7
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
44,1
DJ/100ha
42,1
54,9
Dojnice
DJ/100ha
1,4
8,3
2,9
Ostatní skot
DJ/100ha
39,3
44,4
39,3
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,6
2,1
0,9
Prasata
DJ/100ha
0,7
0,1
0,8
Drůbež
DJ/100ha
0,1
0,0
0,1
Výnos pšenice
t/ha
3,8
4,1
4,1
Výnos kukuřice
t/ha
0,0
0,0
0,0
DJ/ha
0,4
0,7
0,5
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
5 567
6 235
5 919
Celková produkce
Kč/ha
9 949
16 877
11 691
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
3 668
6 626
4 285
Roční dojivost
Obiloviny
Kč/ha
641
2 271
987
Proteinové plodiny
Kč/ha
1
25
5
Brambory
Kč/ha
12
0
9
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
57
958
267
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
0
0
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
0
0
Ovoce
Kč/ha
0
0
0
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
2 809
3 119
2 842
Ostatní plodiny
Kč/ha
148
253
174
Kč/ha
4 569
9 502
5 641
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
604
4 049
1 356
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
3 622
4 949
3 856
Vepřové maso
Kč/ha
187
7
222
Produkce živočišné výroby celkem
Ovce a kozy
Kč/ha
26
226
57
Drůbeží maso
Kč/ha
35
0
28
Vejce
Kč/ha
0
0
6
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
73
238
94
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
22
34
23
Kč/ha
1 713
749
1 766
Ostatní produkce
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
1)
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
největší 1)
(XII.-XIV.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/ha
21 216
26 935
22 522
Výrobní spotřeba
Kč/ha
12 092
16 160
13 018
Přímé náklady
Kč/ha
4 983
8 186
5 643
Osiva nakupovaná
Kč/ha
152
525
221
Osiva vlastní
Kč/ha
25
19
25
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
109
406
191
Kč/ha
35
396
123
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
230
85
206
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
784
1 584
966
Krmiva vlastní
Kč/ha
3 063
4 179
3 249
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
584
990
660
Kč/ha
7 109
7 974
7 375
Náklady budov a strojů
Kč/ha
1 926
2 339
2 130
Energie
Kč/ha
2 320
3 076
2 477
Služby
Kč/ha
1 022
1 036
990
Ostatní náklady
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
1 842
1 523
1 779
Odpisy
Kč/ha
2 006
1 957
2 033
Externí faktory
Kč/ha
7 118
8 819
7 470
Mzdové náklady
Kč/ha
5 247
7 261
5 687
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
1 441
1 304
1 396
Nákladové úroky
Kč/ha
430
253
387
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
14 474
12 897
14 029
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
581
655
581
Environmentální dotace
Kč/ha
4 843
3 905
4 571
Dotace na LFA
Kč/ha
3 249
2 524
3 074
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
21
7
18
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
324
397
339
Dotace na externí faktory
Kč/ha
98
74
93
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 358
5 335
5 354
Daně a poplatky
Kč/ha
130
101
124
Investiční dotace
Kč/ha
710
140
612
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
12 202
13 513
12 577
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
10 196
11 557
10 544
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
3 787
2 878
3 686
569 929
546 618
558 058
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
61 887
55 311
61 469
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
43 648
38 818
43 422
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
6 604
4 140
6 053
Stavby
Kč/ha
20 350
15 125
19 983
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
11 538
12 369
11 954
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
5 155
7 184
5 432
Kč/ha
18 239
16 493
18 047
2 912
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
2 922
2 770
Výrobky
Kč/ha
747
1 084
880
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
14 570
12 640
14 255
Kč/ha
16 501
13 274
16 281
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
9 836
9 454
9 810
Krátkodobé závazky
Kč/ha
6 665
3 819
6 471
Kč/ha
45 386
42 037
45 188
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B12. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Chov skotu
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XIV.)
Celkem
119
44
163
2 368
374
2 742
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
3,1
1,5
2,4
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
2,9
0,9
2,0
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
0,2
0,6
0,4
ha/podnik
54,7
268,6
83,9
%
53,1
56,4
54,5
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
3,3
4,6
3,8
Ostatní polní plodiny
%
0,0
0,5
0,2
Zelenina a květiny
%
0,0
0,0
0,0
Vinice
%
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
%
0,0
0,2
0,1
Krmné plodiny
%
91,8
94,5
93,0
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,6
1,5
0,7
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
46,2
DJ/100ha
45,0
47,7
Dojnice
DJ/100ha
0,3
1,3
0,8
Ostatní skot
DJ/100ha
35,4
44,0
39,2
Ovce a kozy
DJ/100ha
5,9
1,4
3,9
Prasata
DJ/100ha
0,1
0,3
0,2
Drůbež
DJ/100ha
0,0
0,0
0,0
Výnos pšenice
t/ha
3,8
4,0
3,9
Výnos kukuřice
t/ha
0,0
10,0
10,0
DJ/ha
0,5
0,5
0,5
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
6 258
6 322
6 308
Celková produkce
Kč/ha
10 908
10 478
10 720
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
4 094
4 383
4 220
Roční dojivost
l/ks
Obiloviny
Kč/ha
547
853
681
Proteinové plodiny
Kč/ha
3
19
10
Brambory
Kč/ha
1
19
9
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
1
169
75
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
0
0
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
0
0
Ovoce
Kč/ha
8
38
21
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
3 511
3 268
3 405
Ostatní plodiny
Kč/ha
23
16
20
5 619
Kč/ha
5 835
5 341
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
176
625
372
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
3 657
4 360
3 964
Vepřové maso
Kč/ha
8
49
26
Produkce živočišné výroby celkem
Ovce a kozy
Kč/ha
844
158
544
Drůbeží maso
Kč/ha
0
0
0
Vejce
Kč/ha
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
481
47
292
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
668
102
421
Kč/ha
979
754
881
Ostatní produkce
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XIV.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/ha
16 686
17 113
16 873
Výrobní spotřeba
Kč/ha
11 770
11 955
11 851
Přímé náklady
Kč/ha
5 800
5 991
5 884
Osiva nakupovaná
Kč/ha
98
224
153
Osiva vlastní
Kč/ha
10
14
12
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
120
183
148
Kč/ha
83
121
100
268
205
240
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
966
936
953
Krmiva vlastní
Kč/ha
3 434
3 734
3 565
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
817
565
707
Kč/ha
5 970
5 964
5 967
Náklady budov a strojů
Kč/ha
1 925
2 174
2 034
Energie
Kč/ha
2 311
2 286
2 300
Služby
Kč/ha
540
470
509
Ostatní náklady
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
1 193
1 033
1 123
Odpisy
Kč/ha
3 644
2 631
3 201
Externí faktory
Kč/ha
1 271
2 528
1 820
Mzdové náklady
Kč/ha
430
1 550
920
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
419
516
462
Nákladové úroky
Kč/ha
421
462
439
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
14 256
13 723
14 023
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
760
688
728
Environmentální dotace
Kč/ha
4 499
4 361
4 439
Dotace na LFA
Kč/ha
3 071
2 728
2 921
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
111
39
80
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
295
298
296
Dotace na externí faktory
Kč/ha
164
228
192
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 356
5 382
5 367
Daně a poplatky
Kč/ha
244
165
209
Investiční dotace
Kč/ha
448
11
257
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
13 150
12 082
12 684
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
9 506
9 451
9 482
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
8 683
6 934
7 919
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
306 584
649 613
398 169
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
297 237
814 839
392 699
Aktiva celkem
Kč/ha
72 833
55 585
65 296
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
58 753
45 584
52 998
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
17 011
13 239
15 362
Stavby
Kč/ha
17 052
9 835
13 898
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
18 206
15 224
16 903
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
6 483
7 286
6 834
Kč/ha
14 080
10 002
12 298
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
4 078
2 895
3 561
Výrobky
Kč/ha
1 989
1 909
1 954
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
8 013
5 198
6 783
Kč/ha
5 551
10 027
7 507
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
3 449
8 089
5 477
Krátkodobé závazky
Kč/ha
2 103
1 938
2 031
Kč/ha
67 282
45 558
57 788
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B13. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Smíšená výroba
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
75
89
45
195
404
1 934
748
201
594
3 476
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
střední
(VII.-IX.)
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
4,7
2,4
2,7
3,1
3,1
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
4,4
1,0
0,0
0,0
0,3
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
0,3
1,5
2,6
3,1
2,8
ha/podnik
31,0
206,1
790,6
1 889,6
429,9
%
42,2
78,5
89,3
90,5
87,2
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
34,9
34,4
42,6
46,7
44,5
Ostatní polní plodiny
%
6,3
8,8
16,4
19,0
17,1
Zelenina a květiny
%
0,0
0,3
0,1
0,0
0,1
Vinice
%
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
Trvalé kultury
%
0,7
0,6
0,1
0,5
0,4
Krmné plodiny
%
57,3
55,1
40,4
33,5
37,4
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,6
0,3
0,2
1,9
0,7
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
49,5
39,8
41,6
50,2
48,1
Dojnice
DJ/100ha
0,9
4,0
13,4
20,2
17,0
Ostatní skot
DJ/100ha
31,2
26,7
20,8
19,4
20,8
Ovce a kozy
DJ/100ha
3,3
0,5
0,0
0,0
0,2
Prasata
DJ/100ha
9,8
7,3
5,1
8,7
8,2
Drůbež
DJ/100ha
0,0
0,9
2,3
1,9
1,7
Výnos pšenice
t/ha
4,4
4,4
4,3
4,9
4,8
Výnos kukuřice
t/ha
4,8
6,9
7,9
8,2
8,1
DJ/ha
0,6
0,6
0,8
1,2
1,0
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
4 588
6 352
6 610
7 587
7 468
Celková produkce
Kč/ha
24 920
22 454
32 270
44 406
40 070
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
13 397
12 989
17 156
22 124
20 304
10 180
Roční dojivost
l/ks
Obiloviny
Kč/ha
7 227
7 078
8 800
10 959
Proteinové plodiny
Kč/ha
40
30
36
102
85
Brambory
Kč/ha
1 290
239
52
792
676
Cukrovka
Kč/ha
0
165
762
1 895
1 520
Olejniny
Kč/ha
1 275
2 450
4 179
4 617
4 213
Průmyslové plodiny
Kč/ha
25
0
17
138
107
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
354
44
62
88
Ovoce
Kč/ha
275
193
0
279
240
Víno a hrozny
Kč/ha
51
0
60
117
97
Krmné plodiny
Kč/ha
2 653
2 317
2 682
2 434
2 457
Ostatní plodiny
Kč/ha
561
163
523
729
642
15 676
Kč/ha
8 247
7 046
11 735
17 818
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
349
1 990
6 717
11 769
9 765
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
3 543
2 881
2 752
2 934
2 934
Vepřové maso
Kč/ha
2 404
1 696
1 245
2 266
2 104
Ovce a kozy
Kč/ha
318
52
0
2
20
Drůbeží maso
Kč/ha
0
98
715
657
579
Vejce
Kč/ha
0
220
0
142
129
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
466
29
0
0
22
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
1 167
80
305
48
123
Kč/ha
3 277
2 419
3 379
4 464
4 090
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
23 919
26 937
37 212
49 609
44 922
Výrobní spotřeba
Kč/ha
17 995
17 949
25 034
32 579
29 683
Přímé náklady
Kč/ha
9 416
9 259
14 537
19 106
17 216
Osiva nakupovaná
Kč/ha
754
1 010
1 405
1 840
1 665
Osiva vlastní
Kč/ha
225
37
365
204
205
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
796
1 229
2 474
3 192
2 817
Kč/ha
739
1 133
1 996
2 505
2 238
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
364
404
405
769
676
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
1 674
1 358
2 855
4 592
3 957
Krmiva vlastní
Kč/ha
4 069
3 429
3 877
4 181
4 066
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
792
653
1 161
1 821
1 589
Kč/ha
8 579
8 691
10 497
13 473
12 467
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 796
2 415
2 999
3 688
3 448
Energie
Kč/ha
3 279
3 097
3 926
5 069
4 672
Služby
Kč/ha
683
1 103
1 158
1 158
1 133
Ostatní náklady
3 214
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
1 821
2 076
2 414
3 559
Odpisy
Kč/ha
4 384
4 032
3 041
4 173
4 047
Externí faktory
Kč/ha
1 541
4 955
9 137
12 856
11 192
Mzdové náklady
Kč/ha
854
3 437
7 571
10 573
9 128
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
465
948
1 145
1 604
1 442
Nákladové úroky
Kč/ha
223
570
421
679
622
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
9 937
9 859
8 365
8 252
8 498
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
598
480
467
958
842
Environmentální dotace
Kč/ha
2 132
2 292
934
571
850
Dotace na LFA
Kč/ha
1 385
1 068
730
400
544
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
58
30
14
7
13
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
357
446
723
854
778
Dotace na externí faktory
Kč/ha
103
182
148
159
158
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 303
5 361
5 349
5 303
5 314
Daně a poplatky
Kč/ha
309
192
156
235
225
Investiční dotace
Kč/ha
228
551
715
883
805
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
16 553
14 171
15 445
19 845
18 660
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
12 170
10 139
12 404
15 671
14 613
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
10 857
5 735
3 982
3 698
4 225
258 429
414 046
463 994
504 229
477 870
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
102 426
78 791
76 828
121 416
111 517
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
76 407
60 355
54 018
91 376
83 604
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
28 022
11 032
6 455
7 279
8 410
Stavby
Kč/ha
24 790
25 600
23 828
47 394
41 735
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
19 065
20 092
19 150
31 453
28 477
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
4 529
3 631
4 585
5 249
4 983
Kč/ha
26 019
18 436
22 810
30 040
27 913
3 707
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
5 313
3 201
3 359
3 740
Výrobky
Kč/ha
3 669
2 710
3 466
4 510
4 179
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
17 038
12 525
15 985
21 790
20 026
Kč/ha
5 882
16 924
22 186
31 997
28 352
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
3 162
10 133
12 959
22 672
19 564
Krátkodobé závazky
Kč/ha
2 720
6 791
9 227
9 325
8 789
Kč/ha
96 544
61 867
54 643
89 419
83 165
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B14. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Smíšená výroba
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
1)
střední
(VII.-IX.)
malá
(IV.-VI.)
1
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
19
42
195
257
144
173
594
922
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
2,4
2,8
3,1
3,0
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
0,1
0,0
0,0
0,0
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
2,3
2,8
3,1
3,0
514,2
816,2
1 889,6
1 450,5
%
91,7
91,5
90,5
90,7
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
ha/podnik
Výměra:
Obiloviny
%
24,4
42,4
46,7
45,0
Ostatní polní plodiny
%
4,5
15,9
19,0
17,8
Zelenina a květiny
%
0,0
0,1
0,0
0,0
Vinice
%
0,0
0,2
0,2
0,2
Trvalé kultury
%
0,4
0,1
0,5
0,4
Krmné plodiny
%
69,4
41,0
33,5
36,3
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,1
0,2
1,9
1,3
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
47,9
DJ/100ha
28,4
40,1
50,2
Dojnice
DJ/100ha
2,1
12,2
20,2
18,3
Ostatní skot
DJ/100ha
24,2
19,6
19,4
19,7
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,3
0,0
0,0
0,0
Prasata
DJ/100ha
1,2
5,7
8,7
7,9
Drůbež
DJ/100ha
0,6
2,6
1,9
1,9
Výnos pšenice
t/ha
3,7
4,3
4,9
4,8
Výnos kukuřice
t/ha
9,2
7,9
8,2
8,2
DJ/ha
0,4
0,8
1,2
1,0
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
5 778
6 709
7 587
7 514
Celková produkce
Kč/ha
15 599
32 012
44 406
41 481
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
7 955
17 031
22 124
20 792
Obiloviny
Kč/ha
3 950
8 812
10 959
10 338
Proteinové plodiny
Kč/ha
8
41
102
90
Brambory
Kč/ha
-20
59
792
669
Cukrovka
Kč/ha
0
556
1 895
1 648
Roční dojivost
Olejniny
Kč/ha
1 259
4 297
4 617
4 395
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
20
138
118
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
50
62
57
Ovoce
Kč/ha
171
0
279
243
Víno a hrozny
Kč/ha
0
68
117
106
Krmné plodiny
Kč/ha
2 417
2 656
2 434
2 457
Ostatní plodiny
Kč/ha
171
474
729
671
Kč/ha
3 298
11 293
17 818
16 317
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
1 028
6 171
11 769
10 577
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
1 500
2 569
2 934
2 816
512
1 404
2 266
2 077
Produkce živočišné výroby celkem
Vepřové maso
Kč/ha
Ovce a kozy
Kč/ha
37
0
2
4
Drůbeží maso
Kč/ha
212
806
657
647
Vejce
Kč/ha
0
0
142
119
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
0
0
0
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
8
344
48
77
Kč/ha
4 346
3 687
4 464
4 373
Ostatní produkce
1)
l/ks
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
1)
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
27 323
37 212
49 609
47 051
Výrobní spotřeba
Kč/ha
16 157
24 805
32 579
30 837
Přímé náklady
Kč/ha
6 096
14 106
19 106
17 849
Osiva nakupovaná
Kč/ha
789
1 382
1 840
1 733
Osiva vlastní
Kč/ha
37
135
204
187
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
718
2 443
3 192
2 974
Kč/ha
570
1 981
2 505
2 341
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
370
424
769
710
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
713
2 845
4 592
4 190
Krmiva vlastní
Kč/ha
2 365
3 670
4 181
4 026
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
535
1 225
1 821
1 685
Kč/ha
10 061
10 699
13 473
12 988
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 634
3 127
3 688
3 569
Energie
Kč/ha
3 149
3 787
5 069
4 826
Služby
Kč/ha
1 432
1 214
1 158
1 179
Ostatní náklady
3 414
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
2 845
2 571
3 559
Odpisy
Kč/ha
3 901
3 050
4 173
4 041
Externí faktory
Kč/ha
7 265
9 357
12 856
12 173
Mzdové náklady
Kč/ha
5 564
7 781
10 573
9 996
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
1 182
1 165
1 604
1 533
Nákladové úroky
Kč/ha
520
412
679
643
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
11 041
8 141
8 252
8 399
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
394
421
958
870
Environmentální dotace
Kč/ha
3 265
859
571
753
Dotace na LFA
Kč/ha
1 408
731
400
493
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
26
11
7
9
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
422
645
854
808
Dotace na externí faktory
Kč/ha
149
128
159
156
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 377
5 345
5 303
5 311
Daně a poplatky
Kč/ha
157
148
235
221
Investiční dotace
Kč/ha
1 014
620
883
862
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
10 326
15 200
19 845
18 822
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
6 425
12 149
15 671
14 781
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
174
3 413
3 698
3 471
268 604
439 207
504 229
487 619
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
82 359
76 709
121 416
114 611
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
60 847
53 189
91 376
85 738
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
3 189
3 875
7 279
6 690
Stavby
Kč/ha
35 334
24 746
47 394
44 414
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
19 419
20 210
31 453
29 610
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
2 905
4 358
5 249
5 025
Kč/ha
21 512
23 520
30 040
28 873
3 581
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
1 880
3 212
3 740
Výrobky
Kč/ha
1 537
3 428
4 510
4 228
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
18 095
16 880
21 790
21 063
Kč/ha
23 863
23 647
31 997
30 737
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
12 446
13 495
22 672
21 167
Krátkodobé závazky
Kč/ha
11 416
10 153
9 325
9 570
Kč/ha
58 496
53 062
89 419
83 874
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B15. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Smíšená výroba
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
Celkem
velká 1)
(X.-XIV.)
střední
(VII.-IX.)
74
70
1 922
604
3
2 554
147
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
4,7
2,5
3,3
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
4,5
1,8
2,6
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
0,3
0,7
0,7
ha/podnik
30,8
132,5
61,5
%
41,5
66,2
57,6
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
35,3
43,6
40,6
Ostatní polní plodiny
%
6,3
12,8
11,3
Zelenina a květiny
%
0,0
0,5
0,2
Vinice
%
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
%
0,7
0,8
0,6
Krmné plodiny
%
56,8
41,8
46,7
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,6
0,3
0,5
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
50,4
DJ/100ha
49,6
50,3
Dojnice
DJ/100ha
1,0
5,7
5,9
Ostatní skot
DJ/100ha
31,1
29,1
29,9
Ovce a kozy
DJ/100ha
3,4
0,7
1,6
Prasata
DJ/100ha
9,9
13,0
10,4
Drůbež
DJ/100ha
0,0
1,1
0,6
Výnos pšenice
t/ha
4,4
4,8
4,6
Výnos kukuřice
t/ha
4,8
6,9
6,8
DJ/ha
0,6
0,8
0,8
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
4 588
6 548
6 275
Celková produkce
Kč/ha
25 153
28 810
28 061
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
13 517
17 656
16 153
8 832
Roční dojivost
Obiloviny
Kč/ha
7 318
9 979
Proteinové plodiny
Kč/ha
40
50
41
Brambory
Kč/ha
1 306
480
736
Cukrovka
Kč/ha
0
317
433
2 669
Olejniny
Kč/ha
1 292
3 555
Průmyslové plodiny
Kč/ha
25
0
10
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
681
347
Ovoce
Kč/ha
277
214
213
Víno a hrozny
Kč/ha
52
0
20
Krmné plodiny
Kč/ha
2 639
2 225
2 456
Ostatní plodiny
Kč/ha
568
156
397
Kč/ha
8 318
10 522
10 227
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
353
2 881
2 858
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
3 555
4 162
3 937
Vepřové maso
Kč/ha
2 434
2 794
2 339
154
Produkce živočišné výroby celkem
Ovce a kozy
Kč/ha
322
65
Drůbeží maso
Kč/ha
0
-7
-4
Vejce
Kč/ha
0
425
216
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
472
56
206
Ostatní zvířata a produkty
Kč/ha
1 181
147
520
Kč/ha
3 318
631
1 681
Ostatní produkce
1)
l/ks
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
velká 1)
(X.-XIV.)
střední
(VII.-IX.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/ha
23 942
26 578
26 802
Výrobní spotřeba
Kč/ha
18 077
19 612
19 859
Přímé náklady
Kč/ha
9 482
12 192
11 827
Osiva nakupovaná
Kč/ha
763
1 214
1 086
Osiva vlastní
Kč/ha
228
37
353
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
806
1 702
1 482
Kč/ha
745
1 656
1 365
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
368
435
390
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
1 694
1 956
1 968
Krmiva vlastní
Kč/ha
4 073
4 416
4 410
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
802
762
765
Kč/ha
8 594
7 420
8 033
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 824
2 211
2 417
Energie
Kč/ha
3 286
3 050
3 363
Služby
Kč/ha
670
797
740
Ostatní náklady
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
1 814
1 362
1 512
Odpisy
Kč/ha
4 367
4 154
4 099
Externí faktory
Kč/ha
1 499
2 812
2 843
Mzdové náklady
Kč/ha
835
1 466
1 738
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
464
731
660
Nákladové úroky
Kč/ha
200
616
445
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
9 862
8 764
9 333
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
597
560
604
Environmentální dotace
Kč/ha
2 104
1 390
1 674
Dotace na LFA
Kč/ha
1 361
753
978
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
52
35
41
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
348
468
522
Dotace na externí faktory
Kč/ha
98
213
180
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 302
5 346
5 334
Daně a poplatky
Kč/ha
313
225
258
Investiční dotace
Kč/ha
231
122
316
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
16 626
17 736
17 276
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
12 259
13 582
13 178
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
10 991
10 892
10 651
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
258 094
543 031
401 262
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
246 244
613 942
405 935
Aktiva celkem
Kč/ha
100 541
75 482
85 177
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
74 414
59 898
65 434
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
28 362
18 305
23 051
Stavby
Kč/ha
22 811
16 572
18 927
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
18 705
20 716
18 829
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
4 535
4 304
4 627
Kč/ha
26 127
15 583
19 743
4 778
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/ha
5 332
4 426
Výrobky
Kč/ha
3 715
3 797
3 762
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
17 080
7 360
11 203
Kč/ha
3 947
10 490
8 052
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
2 245
7 988
5 913
Krátkodobé závazky
Kč/ha
1 701
2 502
2 139
Kč/ha
96 594
64 992
77 124
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B16. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/podnik
Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
10
18
7
9
44
117
128
62
69
376
10,3
34,8
9,4
Vstup pracovní síly
AWU/podnik
1,3
2,4
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/podnik
1,1
1,3
0,3
0,1
0,9
Vstup placené pracovní síly
AWU/podnik
0,2
1,1
10,1
34,7
8,5
ha/podnik
2,0
15,3
33,8
0,2
11,4
ha/podnik
0,6
9,8
17,6
0,0
6,4
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
ha/podnik
1,6
11,2
27,5
0,0
8,8
Ostatní polní plodiny
ha/podnik
0,3
3,2
4,6
0,0
1,9
Zelenina a květiny
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Vinice
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Krmné plodiny
ha/podnik
0,2
0,8
1,7
0,0
0,6
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
0,3
0,1
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/podnik
24,0
129,4
787,8
2 867,9
710,3
Dojnice
DJ/podnik
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ostatní skot
DJ/podnik
0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
Ovce a kozy
DJ/podnik
0,0
0,0
0,3
0,5
0,1
Prasata
DJ/podnik
22,2
50,2
518,3
1 347,8
358,0
Drůbež
DJ/podnik
1,5
79,2
269,0
1 519,5
352,0
Výnos pšenice
t/ha
4,0
5,0
4,5
0,0
4,6
Výnos kukuřice
t/ha
0,0
8,4
0,0
0,0
8,4
DJ/ha
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
0
0
0
0
0
Celková produkce
Kč/podnik
813 504
5 133 558
26 508 159
103 256 407
25 412 428
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/podnik
42 618
362 022
750 324
0
259 919
Obiloviny
Kč/podnik
26 022
239 986
708 321
0
206 348
Proteinové plodiny
Kč/podnik
0
4 061
0
0
1 381
Brambory
Kč/podnik
4 069
19 783
0
0
7 991
Cukrovka
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Roční dojivost
l/ks
Olejniny
Kč/podnik
9 547
92 293
27 986
0
38 958
Průmyslové plodiny
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Zelenina a květiny
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Ovoce
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Víno a hrozny
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/podnik
2 762
2 919
10 630
0
3 602
Ostatní plodiny
Kč/podnik
218
2 981
3 387
0
1 639
23 879 196
Kč/podnik
728 664
4 730 912
22 438 207
99 463 809
Mléko a mléčné výrobky
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Hovězí a telecí maso
Kč/podnik
5 893
0
0
0
1 832
Vepřové maso
Kč/podnik
610 184
1 294 483
13 832 279
40 093 962
10 304 284
Produkce živočišné výroby celkem
Ovce a kozy
Kč/podnik
0
0
2 540
-2 464
-36
Drůbeží maso
Kč/podnik
37 995
3 419 275
8 087 625
36 945 229
9 321 925
Vejce
Kč/podnik
60 800
0
0
22 427 082
4 156 126
Ovčí a kozí mléko
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Ostatní zvířata a produkty
Kč/podnik
13 792
17 154
515 762
0
95 065
Kč/podnik
42 222
40 624
3 319 628
3 792 598
1 273 313
Ostatní produkce
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
největší
(XII.-XIV.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/podnik
598 302
4 826 900
26 699 116
101 135 018
24 881 380
Výrobní spotřeba
Kč/podnik
512 583
4 247 079
21 816 403
85 802 762
21 024 994
Přímé náklady
Kč/podnik
320 167
3 583 115
16 996 962
70 662 968
17 152 762
Osiva nakupovaná
Kč/podnik
2 720
41 321
71 787
0
26 719
Osiva vlastní
Kč/podnik
0
1 370
0
0
466
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/podnik
4 221
36 362
170 490
0
41 755
Kč/podnik
4 046
38 968
74 271
0
26 740
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/podnik
0
12 178
0
0
4 141
Krmiva nakupovaná
Kč/podnik
258 118
3 179 262
14 168 772
63 098 523
15 134 909
Krmiva vlastní
Kč/podnik
22 672
85 290
33 866
0
41 625
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/podnik
28 390
188 364
2 360 554
7 564 445
1 857 101
Kč/podnik
192 416
663 963
4 819 441
15 139 794
3 872 232
Náklady budov a strojů
Kč/podnik
42 487
185 651
756 828
6 118 722
1 329 729
Energie
Kč/podnik
86 826
335 200
1 480 387
4 484 647
1 212 084
Služby
Kč/podnik
28 497
25 839
123 422
312 286
95 579
Ostatní náklady
1 254 147
Ostatní věcné náklady
Kč/podnik
34 606
117 273
2 576 027
4 224 141
Odpisy
Kč/podnik
58 973
283 896
1 390 819
3 724 795
1 031 057
Externí faktory
Kč/podnik
26 747
295 925
3 491 894
11 607 460
2 825 328
Mzdové náklady
Kč/podnik
22 154
260 048
3 037 948
11 268 989
2 674 498
Nájemné půdy a budov
Kč/podnik
1 374
12 722
326 249
117 590
80 178
Nákladové úroky
Kč/podnik
3 219
23 155
127 697
220 881
70 652
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/podnik
12 439
168 115
675 323
2 543 726
641 507
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/podnik
991
654
2 235
51 990
10 489
Environmentální dotace
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Dotace na LFA
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/podnik
0
0
9 046
18 317
4 869
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/podnik
590
81 906
479 694
2 467 933
562 310
Dotace na externí faktory
Kč/podnik
0
3 378
2 390
5 486
2 554
Jednotná platba na plochu
Kč/podnik
10 859
82 177
181 958
0
61 285
Daně a poplatky
Kč/podnik
7 017
9 920
71 285
157 303
46 313
Investiční dotace
Kč/podnik
144 132
0
0
1 832 489
382 844
Hrubá přidaná hodnota
Kč/podnik
306 344
1 044 675
5 295 793
19 840 068
4 982 628
Čistá přidaná hodnota
Kč/podnik
247 371
760 778
3 904 974
16 115 273
3 951 571
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/podnik
364 756
464 853
413 080
6 340 302
1 509 087
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
184 045
312 490
377 572
463 455
422 019
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/podnik
1 862 359
7 731 554
55 449 705
132 454 233
36 774 696
Stálá aktiva celkem
Kč/podnik
1 145 235
5 999 542
40 575 729
87 634 015
25 244 964
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/podnik
105 429
566 907
983 205
2 325 477
816 454
Stavby
Kč/podnik
749 119
4 377 441
32 112 242
55 076 241
17 170 285
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/podnik
254 965
979 631
6 502 917
27 697 458
6 592 845
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/podnik
35 721
75 563
977 365
2 534 840
665 380
Kč/podnik
717 125
1 732 011
14 873 976
44 820 218
11 529 732
Zvířata
Kč/podnik
131 398
460 689
6 763 374
16 559 997
4 366 305
Výrobky
Kč/podnik
12 742
55 856
28 829
138 477
53 246
Ostatní oběžná aktiva
Kč/podnik
572 985
1 215 466
8 081 773
28 121 744
7 110 182
Kč/podnik
34 853
1 711 821
8 263 265
45 882 741
10 418 047
Dlouhodobé závazky
Kč/podnik
25 299
1 199 271
2 470 231
17 931 350
4 130 368
Krátkodobé závazky
Kč/podnik
9 554
512 550
5 793 034
27 951 391
6 287 679
Kč/podnik
1 827 507
6 019 733
47 186 440
86 571 492
26 356 649
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B17. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/podnik
Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední 1)
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
2
Počet podniků v souboru
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
5
9
16
52
69
163
11,5
34,8
19,0
Počet reprezentovaných podniků
Vstup pracovní síly
AWU/podnik
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/podnik
0,0
0,1
0,0
Vstup placené pracovní síly
AWU/podnik
11,5
34,7
18,9
ha/podnik
18,3
0,2
5,9
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
ha/podnik
18,0
0,0
5,7
Ostatní polní plodiny
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
Zelenina a květiny
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
Vinice
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
Krmné plodiny
ha/podnik
0,3
0,0
0,1
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,0
0,3
0,1
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/podnik
810,0
2 867,9
1 502,1
Dojnice
DJ/podnik
0,0
0,0
0,0
Ostatní skot
DJ/podnik
0,0
0,0
0,0
Ovce a kozy
DJ/podnik
0,3
0,5
0,3
Prasata
DJ/podnik
572,6
1 347,8
753,1
Drůbež
DJ/podnik
236,9
1 519,5
748,7
Výnos pšenice
t/ha
6,2
0,0
6,2
Výnos kukuřice
t/ha
0,0
0,0
0,0
DJ/ha
1,0
0,0
0,6
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
0
0
0
Celková produkce
Kč/podnik
29 016 183
103 256 407
54 396 245
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/podnik
734 534
0
231 446
Obiloviny
Kč/podnik
731 476
0
230 482
Proteinové plodiny
Kč/podnik
0
0
0
Brambory
Kč/podnik
0
0
0
Cukrovka
Kč/podnik
0
0
0
Olejniny
Kč/podnik
0
0
0
Průmyslové plodiny
Kč/podnik
0
0
0
Zelenina a květiny
Kč/podnik
0
0
0
Ovoce
Kč/podnik
0
0
0
Víno a hrozny
Kč/podnik
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/podnik
3 058
0
964
Ostatní plodiny
Kč/podnik
0
0
0
Roční dojivost
Kč/podnik
24 360 233
99 463 809
51 295 718
Mléko a mléčné výrobky
Kč/podnik
0
0
0
Hovězí a telecí maso
Kč/podnik
0
0
0
15 115 757
40 093 962
21 798 019
Produkce živočišné výroby celkem
Vepřové maso
Kč/podnik
Ovce a kozy
Kč/podnik
3 058
-2 464
-83
Drůbeží maso
Kč/podnik
9 039 175
36 945 229
19 905 213
Vejce
Kč/podnik
0
22 427 082
9 528 844
Ovčí a kozí mléko
Kč/podnik
0
0
0
Ostatní zvířata a produkty
Kč/podnik
202 243
0
63 725
Kč/podnik
3 921 416
3 792 598
2 869 081
Ostatní produkce
1)
l/ks
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední 1)
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
největší
(XII.-XIV.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/podnik
29 230 054
101 135 018
53 658 307
Výrobní spotřeba
Kč/podnik
23 922 689
85 802 762
45 332 223
Přímé náklady
Kč/podnik
18 605 207
70 662 968
37 067 166
Osiva nakupovaná
Kč/podnik
32 781
0
10 329
Osiva vlastní
Kč/podnik
0
0
0
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/podnik
147 123
0
46 357
Kč/podnik
60 340
0
19 013
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/podnik
0
0
0
32 979 449
Krmiva nakupovaná
Kč/podnik
15 963 492
63 098 523
Krmiva vlastní
Kč/podnik
3 058
0
964
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/podnik
2 257 290
7 564 445
3 966 588
Kč/podnik
5 317 482
15 139 794
8 265 057
Náklady budov a strojů
Kč/podnik
814 405
6 118 722
2 921 425
Energie
Kč/podnik
1 556 133
4 484 647
2 459 397
Služby
Kč/podnik
141 123
312 286
312 286
Ostatní náklady
2 751 551
Ostatní věcné náklady
Kč/podnik
2 946 944
4 224 141
Odpisy
Kč/podnik
1 376 204
3 724 795
2 042 657
Externí faktory
Kč/podnik
3 931 161
11 607 460
6 283 426
Mzdové náklady
Kč/podnik
3 417 216
11 268 989
5 977 111
Nájemné půdy a budov
Kč/podnik
366 465
117 590
165 998
Nákladové úroky
Kč/podnik
147 480
220 881
140 318
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/podnik
634 518
2 543 726
1 327 130
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/podnik
2 690
51 990
22 937
Environmentální dotace
Kč/podnik
0
0
0
Dotace na LFA
Kč/podnik
0
0
0
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/podnik
10 890
18 317
11 214
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/podnik
522 083
2 467 933
1 259 500
Dotace na externí faktory
Kč/podnik
0
5 486
2 331
Jednotná platba na plochu
Kč/podnik
98 854
0
31 148
Daně a poplatky
Kč/podnik
76 720
157 303
92 523
Investiční dotace
Kč/podnik
0
1 832 489
778 590
Hrubá přidaná hodnota
Kč/podnik
5 651 293
19 840 068
10 298 629
Čistá přidaná hodnota
Kč/podnik
4 275 089
16 115 273
8 255 972
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/podnik
343 927
6 340 302
2 751 136
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
371 785
463 455
434 987
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/podnik
60 798 002
132 454 233
77 428 615
Stálá aktiva celkem
Kč/podnik
45 315 653
87 634 015
53 131 311
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/podnik
1 105 544
2 325 477
1 345 852
Stavby
Kč/podnik
36 274 981
55 076 241
36 339 517
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/podnik
6 976 420
27 697 458
14 066 856
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/podnik
958 709
2 534 840
1 379 087
Kč/podnik
15 482 350
44 820 218
24 297 304
9 628 914
Oběžná aktiva celkem
Zvířata
Kč/podnik
7 796 068
16 559 997
Výrobky
Kč/podnik
1 408
138 477
59 280
Ostatní oběžná aktiva
Kč/podnik
7 684 874
28 121 744
14 609 110
Kč/podnik
9 804 786
45 882 741
23 458 851
Dlouhodobé závazky
Kč/podnik
2 930 049
17 931 350
9 053 094
Krátkodobé závazky
Kč/podnik
6 874 738
27 951 391
14 405 756
Kč/podnik
50 993 216
86 571 492
53 969 764
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B18. Standardní výstup FADN EU
- Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/podnik
Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
Celkem
velká 1)
(X.-XIV.)
střední
(VII.-IX.)
10
16
117
86
2
213
28
Vstup pracovní síly
AWU/podnik
1,3
2,5
2,0
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/podnik
1,1
2,0
1,5
Vstup placené pracovní síly
AWU/podnik
0,2
0,5
0,5
ha/podnik
2,0
22,9
15,7
ha/podnik
0,6
14,7
11,3
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
ha/podnik
1,6
16,8
11,2
Ostatní polní plodiny
ha/podnik
0,3
4,8
3,4
Zelenina a květiny
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
Vinice
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
Trvalé kultury
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
Krmné plodiny
ha/podnik
0,2
1,2
1,0
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,0
0,0
0,0
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/podnik
24,0
139,4
102,6
Dojnice
DJ/podnik
0,0
0,0
0,0
Ostatní skot
DJ/podnik
0,3
0,0
0,2
Ovce a kozy
DJ/podnik
0,0
0,0
0,0
Prasata
DJ/podnik
22,2
75,2
54,8
Drůbež
DJ/podnik
1,5
64,3
47,6
Výnos pšenice
t/ha
4,0
5,0
3,2
Výnos kukuřice
t/ha
0,0
8,4
8,4
DJ/ha
0,0
0,0
0,0
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
0
0
0
Celková produkce
Kč/podnik
813 504
5 043 865
3 171 844
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/podnik
42 618
541 974
281 768
Obiloviny
Kč/podnik
26 022
359 277
187 829
Proteinové plodiny
Kč/podnik
0
6 079
2 440
Brambory
Kč/podnik
4 069
29 616
14 123
Cukrovka
Kč/podnik
0
0
0
Roční dojivost
Olejniny
Kč/podnik
9 547
138 169
68 852
Průmyslové plodiny
Kč/podnik
0
0
0
Zelenina a květiny
Kč/podnik
0
0
0
Ovoce
Kč/podnik
0
0
0
Víno a hrozny
Kč/podnik
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/podnik
2 762
4 371
5 626
Ostatní plodiny
Kč/podnik
218
4 462
2 897
2 841 267
Kč/podnik
728 664
4 483 266
Mléko a mléčné výrobky
Kč/podnik
0
0
0
Hovězí a telecí maso
Kč/podnik
5 893
0
3 237
Vepřové maso
Kč/podnik
610 184
1 937 939
1 484 625
Produkce živočišné výroby celkem
Ovce a kozy
Kč/podnik
0
0
0
Drůbeží maso
Kč/podnik
37 995
2 519 646
1 200 894
Vejce
Kč/podnik
60 800
0
33 397
Ovčí a kozí mléko
Kč/podnik
0
0
0
Ostatní zvířata a produkty
Kč/podnik
13 792
25 681
119 114
Kč/podnik
42 222
18 624
48 809
Ostatní produkce
1)
l/ks
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
FADN CZ 2012
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
velká 1)
(X.-XIV.)
střední
(VII.-IX.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/podnik
598 302
4 401 236
2 799 551
Výrobní spotřeba
Kč/podnik
512 583
3 799 661
2 372 966
Přímé náklady
Kč/podnik
320 167
3 105 687
1 871 546
Osiva nakupovaná
Kč/podnik
2 720
61 861
39 296
Osiva vlastní
Kč/podnik
0
2 051
823
Hnojiva nakupovaná
Prostředky ochrany rostlin
Kč/podnik
4 221
54 437
38 224
Kč/podnik
4 046
58 338
32 669
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/podnik
0
18 231
7 318
Krmiva nakupovaná
Kč/podnik
258 118
2 580 124
1 441 993
Krmiva vlastní
Kč/podnik
22 672
127 686
72 826
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/podnik
28 390
202 960
238 397
Kč/podnik
192 416
693 975
501 420
Náklady budov a strojů
Kč/podnik
42 487
153 518
108 349
Energie
Kč/podnik
86 826
380 183
254 964
Služby
Kč/podnik
28 497
38 684
32 985
Ostatní náklady
Ostatní věcné náklady
Kč/podnik
34 606
121 590
105 121
Odpisy
Kč/podnik
58 973
374 488
254 811
Externí faktory
Kč/podnik
26 747
227 086
171 774
Mzdové náklady
Kč/podnik
22 154
174 458
140 255
Nájemné půdy a budov
Kč/podnik
1 374
17 964
14 325
Nákladové úroky
Kč/podnik
3 219
34 664
17 195
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/podnik
12 439
162 947
115 398
TOP UP a ostatní dotace na výrobu
Kč/podnik
991
979
937
Environmentální dotace
Kč/podnik
0
0
0
Dotace na LFA
Kč/podnik
0
0
0
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/podnik
0
0
0
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/podnik
590
33 886
27 324
Dotace na externí faktory
Kč/podnik
0
5 057
2 726
Jednotná platba na plochu
Kč/podnik
10 859
123 026
84 411
Daně a poplatky
Kč/podnik
7 017
11 956
10 853
Investiční dotace
Kč/podnik
144 132
0
79 171
Hrubá přidaná hodnota
Kč/podnik
306 344
1 395 195
903 422
Čistá přidaná hodnota
Kč/podnik
247 371
1 020 706
648 611
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/podnik
364 756
793 620
556 008
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
184 045
403 283
326 843
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
320 257
400 280
371 684
Aktiva celkem
Kč/podnik
1 862 359
7 762 241
5 579 118
Stálá aktiva celkem
Kč/podnik
1 145 235
5 887 446
3 846 517
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/podnik
105 429
830 632
410 223
Stavby
Kč/podnik
749 119
3 669 257
2 460 873
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/podnik
254 965
1 274 433
857 700
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/podnik
35 721
113 124
117 721
Kč/podnik
717 125
1 874 795
1 732 601
Zvířata
Kč/podnik
131 398
428 927
328 068
Výrobky
Kč/podnik
12 742
83 620
48 616
Ostatní oběžná aktiva
Kč/podnik
572 985
1 362 247
1 355 917
Kč/podnik
34 853
890 562
411 252
Dlouhodobé závazky
Kč/podnik
25 299
818 236
352 939
Krátkodobé závazky
Kč/podnik
9 554
72 327
58 314
Kč/podnik
1 827 507
6 871 679
5 167 866
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť
Zpracoval: J. Hanibal a kolektiv (ÚZEI)

Podobné dokumenty

Zaměstnanost a venkovský rozvoj

Zaměstnanost a venkovský rozvoj Měsíční nominální mzda v zemědělství (2003: 11 762 Kč)

Více

číslo 98 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

číslo 98 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací 2.10 Ukazatel hrubé přidané hodnoty, resp. čisté přidané hodnoty na ha z. p., resp. AWU ................................................................................................................

Více

2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací podniky na požadované úrovni významnosti (10 %). V případě dílčího cíle 2 bylo provedeno vyhodnocení účinku podpor pro vybrané typy investic v chovu dojnic na základě dat Nákladového šetření ÚZEI p...

Více

Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.

Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.  český, zahraniční, nezemědělský kapitál

Více

Ročenka ÚZeI 2015 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Ročenka ÚZeI 2015 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací Další významnou činností ústavu je každoročně schvalovaný a následně realizovaný plán tematických úkolů řešených pro MZe. S touto aktivitou souvisí i operativně-analytická podpora pro rozhodování M...

Více

PILOVÉ KOTOUČE

PILOVÉ KOTOUČE použití laseru ve tváření kotouče, byl dosažen

Více

2013 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2013 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací Žádná kvalitní vědecká instituce se však nemůže spoléhat primárně na stálé úkoly k udržení potřebné odborné úrovně. A i kdyby spoléhala, velice rychle se otupí i její schopnost poskytovat fundované...

Více