Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader

Komentáře

Transkript

Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader
Tabulková část B Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti
B01. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba
B02. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
B03. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
B04. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Polní výroba
Výrobní zaměření: Polní výroba
Výrobní zaměření: Zahradnictví
B05. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Zahradnictví
B06. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
B07. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Zahradnictví
Výrobní zaměření: Produkce mléka
B08. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Produkce mléka
B09. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka
B10. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci
B11. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci
B12. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci
B13. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Smíšená výroba
Výrobní zaměření: Smíšená výroba
B14. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
B15. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
B16. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik
Výrobní zaměření: Smíšená výroba
Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
B17. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik
B18. SV FADN EU - Výsl. soub. FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik
Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
87
236
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
49
52
424
2 781
2 077
249
177
5 284
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
3,46
1,64
1,82
2,27
2,03
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
3,42
0,77
0,06
0,01
0,62
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
Počet reprezentovaných podniků
0,04
0,86
1,76
2,26
1,41
ha/podnik
32,90
198,62
868,61
1 834,41
197,85
%
50,90
77,49
88,25
85,38
79,84
Obiloviny
%
61,85
58,57
59,81
58,38
59,05
Ostatní polní plodiny
%
24,74
32,15
29,46
28,70
29,87
Zelenina a květiny
%
0,24
0,47
0,32
2,16
0,94
Vinice
%
0,00
0,04
0,09
0,05
0,05
Trvalé kultury
%
0,03
0,14
0,24
0,16
0,16
Krmné plodiny
%
12,03
7,77
9,51
9,83
9,14
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,23
1,74
0,16
0,28
0,82
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
7,18
3,38
4,29
12,58
6,77
Dojnice
DJ/100ha
0,01
0,18
0,51
2,45
0,94
Ostatní skot
DJ/100ha
4,46
2,50
2,56
4,66
3,36
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,13
0,04
0,01
0,00
0,03
Prasata
DJ/100ha
2,37
0,55
1,10
4,59
2,08
Drůbež
DJ/100ha
0,01
0,05
0,10
0,87
0,31
Výnos pšenice
t/ha
5,24
5,60
5,58
5,98
5,68
Výnos kukuřice
t/ha
7,92
7,32
6,56
7,40
7,16
DJ/ha
0,34
0,32
0,30
0,68
0,44
0
8 280
8 072
7 187
7 357
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/ha
25 463
29 359
33 203
40 593
33 308
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
23 512
27 144
27 131
33 085
28 672
Obiloviny
Kč/ha
13 154
14 223
14 383
15 530
14 569
Proteinové plodiny
Kč/ha
70
59
21
140
77
Brambory
Kč/ha
2 642
1 977
1 146
1 528
1 724
Cukrovka
Kč/ha
338
1 310
2 459
2 722
1 901
Olejniny
Kč/ha
6 208
8 015
7 056
7 384
7 462
Průmyslové plodiny
Kč/ha
88
154
405
1 366
578
Zelenina a květiny
Kč/ha
274
549
647
3 181
1 364
Ovoce
Kč/ha
9
57
47
104
65
Víno a hrozny
Kč/ha
0
15
105
37
39
Krmné plodiny
Kč/ha
637
685
621
810
707
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
90
100
242
283
185
Kč/ha
1 311
712
989
3 861
1 801
Produkce živočišné výroby celkem
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
0
127
322
1 460
571
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
728
354
353
593
461
Vepřové maso
Kč/ha
558
178
194
1 354
581
Ovce a kozy
Kč/ha
17
4
0
0
3
Drůbeží maso
Kč/ha
0
-4
51
340
115
Vejce
Kč/ha
3
24
0
0
10
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
3
6
0
0
3
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
2
22
68
115
59
Kč/ha
640
1 503
5 084
3 646
2 835
Ostatní produkce
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
23 667
28 198
36 378
43 870
34 369
Výrobní spotřeba
Kč/ha
17 339
19 678
23 992
29 173
23 320
Přímé náklady
Kč/ha
8 530
9 923
11 377
14 942
11 664
Osiva nakupovaná
Kč/ha
1 832
2 239
2 371
2 753
2 390
Osiva vlastní
Kč/ha
79
75
161
193
130
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
2 858
3 553
4 368
4 851
4 065
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
2 269
3 269
3 314
3 722
3 332
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
309
296
481
830
502
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
214
119
190
1 054
433
Krmiva vlastní
Kč/ha
728
304
390
1 098
606
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
238
67
102
442
206
Kč/ha
8 809
9 755
12 615
14 231
11 656
Náklady budov a strojů
Kč/ha
3 017
3 174
3 338
4 608
3 640
Energie
Kč/ha
3 282
3 397
3 995
4 330
3 801
Služby
Kč/ha
1 133
1 320
1 390
1 956
1 516
Ostatní náklady
Kč/ha
1 377
1 863
3 892
3 338
2 699
Odpisy
Kč/ha
5 026
3 728
3 777
4 240
4 011
Externí faktory
Kč/ha
1 302
4 792
8 609
10 456
7 038
Ostatní věcné náklady
Mzdové náklady
Kč/ha
83
2 519
5 962
7 801
4 661
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
969
1 667
2 154
2 150
1 857
Nákladové úroky
Kč/ha
250
606
492
504
520
Kč/ha
7 128
7 810
8 376
9 524
8 401
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 962
5 879
5 908
5 806
5 869
Environmentální dotace
Kč/ha
218
265
227
442
308
Dotace na LFA
Kč/ha
141
52
83
46
65
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
45
22
9
6
16
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
376
487
495
635
525
Dotace na externí faktory
Kč/ha
117
275
173
167
206
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
268
830
1 481
2 423
1 411
Daně a poplatky
Kč/ha
394
227
197
262
246
Investiční dotace
Kč/ha
21
52
260
269
160
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
14 858
17 263
17 391
20 682
18 143
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
9 832
13 535
13 614
16 441
14 132
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
8 551
8 795
5 265
6 254
7 253
284 282
826 680
748 098
724 535
695 770
Provozní dotace a podpory celkem
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
82 637
64 916
81 934
100 899
81 182
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
66 189
48 302
57 182
71 423
58 898
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
25 609
15 110
9 112
11 692
13 725
Stavby
Kč/ha
14 814
10 834
21 211
29 202
19 043
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
25 421
22 079
26 496
29 557
25 612
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
345
279
364
972
518
Kč/ha
16 448
16 614
24 752
29 475
22 284
Zvířata
Kč/ha
833
304
324
946
554
Výrobky
Kč/ha
2 323
1 566
4 151
6 222
3 615
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
13 292
14 744
20 277
22 308
18 114
Kč/ha
4 186
13 290
20 139
22 213
16 685
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
2 254
9 317
13 741
14 057
11 088
Krátkodobé závazky
Kč/ha
1 932
3 973
6 398
8 156
5 597
Kč/ha
78 451
51 626
61 795
78 686
64 496
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B2. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá 1)
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
2
Počet podniků v souboru
velká
(X.-XI.)
48
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
42
51
143
423
195
170
814
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
1,68
1,97
2,29
2,08
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
0,10
0,00
0,00
0,03
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
Počet reprezentovaných podniků
1,58
1,96
2,28
2,05
290,93
900,41
1 867,94
757,71
%
92,16
89,32
85,94
88,16
Obiloviny
%
55,50
59,97
58,36
58,26
Ostatní polní plodiny
%
29,82
28,40
28,49
28,70
Zelenina a květiny
%
0,44
0,17
2,22
1,28
Vinice
%
0,15
0,12
0,05
0,09
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
ha/podnik
Výměra:
Trvalé kultury
%
0,24
0,18
0,16
0,18
Krmné plodiny
%
12,03
10,57
9,98
10,54
Výměra lesní půdy
ha/podnik
7,80
0,20
0,26
4,16
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
1,83
4,51
12,49
8,07
Dojnice
DJ/100ha
0,00
0,27
2,52
1,37
Ostatní skot
DJ/100ha
1,77
2,75
4,78
3,59
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,03
0,01
0,00
0,01
Prasata
DJ/100ha
0,02
1,35
4,29
2,60
Drůbež
DJ/100ha
0,00
0,12
0,90
0,50
Výnos pšenice
t/ha
5,46
5,58
6,00
5,78
Výnos kukuřice
t/ha
7,43
6,62
7,41
7,15
DJ/ha
0,13
0,26
0,69
0,44
0
9 621
7 187
7 325
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/ha
28 618
33 306
40 861
36 241
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
25 271
26 334
33 278
29 689
Obiloviny
Kč/ha
12 957
14 510
15 622
14 775
Proteinové plodiny
Kč/ha
64
24
144
94
Brambory
Kč/ha
1 822
618
1 561
1 342
Cukrovka
Kč/ha
744
2 258
2 671
2 165
Olejniny
Kč/ha
7 202
6 961
7 371
7 215
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
498
1 402
862
Zelenina a květiny
Kč/ha
719
460
3 265
1 960
Ovoce
Kč/ha
9
36
107
67
Víno a hrozny
Kč/ha
50
129
38
66
Krmné plodiny
Kč/ha
1 546
704
828
935
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
158
137
269
209
Kč/ha
264
949
3 840
2 297
Produkce živočišné výroby celkem
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
0
190
1 498
824
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
206
374
608
460
Vepřové maso
Kč/ha
3
238
1 267
720
Ovce a kozy
Kč/ha
2
0
0
0
Drůbeží maso
Kč/ha
0
63
349
197
Vejce
Kč/ha
0
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
13
0
0
3
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
41
84
118
93
Kč/ha
3 082
6 023
3 742
4 255
Ostatní produkce
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B2. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá 1)
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
34 015
38 002
44 350
40 451
Výrobní spotřeba
Kč/ha
22 840
24 540
29 423
26 701
Přímé náklady
Kč/ha
9 666
11 182
15 072
12 872
Osiva nakupovaná
Kč/ha
2 556
2 211
2 769
2 566
Osiva vlastní
Kč/ha
89
180
198
171
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
3 470
4 391
4 908
4 470
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
3 022
3 219
3 754
3 453
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
312
540
850
654
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
60
233
1 081
634
Krmiva vlastní
Kč/ha
116
322
1 063
661
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
36
87
447
261
Kč/ha
13 174
13 358
14 351
13 830
Náklady budov a strojů
Kč/ha
4 216
3 522
4 597
4 210
Energie
Kč/ha
3 613
4 061
4 376
4 133
Služby
Kč/ha
2 347
1 510
2 000
1 930
Ostatní náklady
Kč/ha
2 998
4 265
3 378
3 556
Odpisy
Kč/ha
3 723
4 024
4 307
4 104
Externí faktory
Kč/ha
7 452
9 438
10 620
9 645
Mzdové náklady
Kč/ha
4 696
6 686
7 937
6 928
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
2 392
2 232
2 176
2 234
Nákladové úroky
Kč/ha
364
519
508
483
Kč/ha
8 555
8 548
9 558
9 066
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 797
5 908
5 805
5 833
Environmentální dotace
Kč/ha
428
234
446
381
Dotace na LFA
Kč/ha
42
82
48
56
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
11
11
5
8
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
469
493
636
562
Dotace na externí faktory
Kč/ha
168
165
163
165
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
1 640
1 655
2 456
2 061
Daně a poplatky
Kč/ha
183
207
265
232
Investiční dotace
Kč/ha
0
319
276
233
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
14 149
17 107
20 730
18 374
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
10 426
13 083
16 424
14 270
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
2 974
3 964
6 079
4 857
619 666
665 057
718 642
685 675
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
73 919
88 378
102 747
92 867
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
49 479
62 418
72 875
65 193
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
4 543
8 505
11 787
9 388
Stavby
Kč/ha
19 125
24 551
29 901
26 182
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
25 699
28 985
30 198
28 984
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
113
377
989
638
Kč/ha
24 439
25 960
29 872
27 674
Zvířata
Kč/ha
104
341
956
609
Výrobky
Kč/ha
1 195
3 283
6 029
4 279
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
23 140
22 335
22 887
22 786
Kč/ha
19 590
22 797
22 680
22 102
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
10 017
15 162
14 331
13 709
Krátkodobé závazky
Kč/ha
9 574
7 634
8 348
8 393
Kč/ha
54 328
65 581
80 068
70 765
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B3. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
střední
(VII.-IX.)
Celkem
velká
(X.-XIV.)
85
188
8
281
2 755
1 654
61
4 470
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
3,42
1,62
1,26
1,96
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
3,41
1,06
0,28
1,47
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
Počet reprezentovaných podniků
0,02
0,56
0,97
0,49
ha/podnik
32,88
175,02
794,76
95,90
%
50,40
71,26
80,24
67,87
Obiloviny
%
61,78
59,87
59,14
60,19
Ostatní polní plodiny
%
24,87
33,13
34,54
31,55
Zelenina a květiny
%
0,23
0,48
0,82
0,47
Vinice
%
0,00
0,00
0,00
0,00
Trvalé kultury
%
0,03
0,10
0,42
0,12
Krmné plodiny
%
12,15
5,96
4,69
7,12
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,23
0,19
0,08
0,21
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
7,26
4,05
5,53
4,89
Dojnice
DJ/100ha
0,01
0,25
1,29
0,32
Ostatní skot
DJ/100ha
4,51
2,81
1,44
3,01
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,14
0,04
0,00
0,06
Prasata
DJ/100ha
2,39
0,78
2,76
1,34
Drůbež
DJ/100ha
0,01
0,07
0,00
0,05
Výnos pšenice
t/ha
5,23
5,66
5,54
5,55
Výnos kukuřice
t/ha
7,92
7,25
6,17
7,18
DJ/ha
0,35
0,49
0,55
0,44
0
8 280
6 890
7 561
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/ha
25 465
29 674
32 351
29 088
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
23 494
27 940
29 779
27 209
Obiloviny
Kč/ha
13 116
14 760
13 524
14 273
Proteinové plodiny
Kč/ha
71
57
6
54
Brambory
Kč/ha
2 669
2 043
2 910
2 274
Cukrovka
Kč/ha
341
1 550
3 561
1 522
Olejniny
Kč/ha
6 236
8 361
7 536
7 818
Průmyslové plodiny
Kč/ha
89
220
0
167
Zelenina a květiny
Kč/ha
229
476
1 210
507
Ovoce
Kč/ha
9
77
78
63
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
643
320
235
379
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
91
76
720
152
Kč/ha
1 324
903
1 759
1 089
Produkce živočišné výroby celkem
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
0
181
745
207
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
736
417
216
461
Vepřové maso
Kč/ha
564
253
798
380
Ovce a kozy
Kč/ha
17
5
0
7
Drůbeží maso
Kč/ha
0
-5
0
-3
Vejce
Kč/ha
3
34
0
24
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
3
3
0
3
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
2
14
0
10
Kč/ha
647
832
813
790
Ostatní produkce
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B3. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
Celkem
velká
(X.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
23 646
25 726
28 652
25 618
Výrobní spotřeba
Kč/ha
17 329
18 334
21 266
18 454
Přímé náklady
Kč/ha
8 551
10 032
11 849
9 925
Osiva nakupovaná
Kč/ha
1 831
2 104
2 906
2 137
Osiva vlastní
Kč/ha
80
69
65
71
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
2 866
3 588
3 996
3 482
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
2 271
3 374
3 518
3 158
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
308
289
199
283
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
217
144
0
143
Krmiva vlastní
Kč/ha
735
384
981
526
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
240
80
184
125
Kč/ha
8 778
8 302
9 417
8 529
Náklady budov a strojů
Kč/ha
3 030
2 732
2 956
2 820
Energie
Kč/ha
3 280
3 305
3 514
3 323
Služby
Kč/ha
1 120
884
764
920
Ostatní náklady
Kč/ha
1 347
1 381
2 183
1 465
Odpisy
Kč/ha
5 070
3 730
2 533
3 878
Externí faktory
Kč/ha
1 247
3 662
4 854
3 286
Mzdové náklady
Kč/ha
40
1 594
2 777
1 400
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
962
1 359
1 704
1 314
Nákladové úroky
Kč/ha
245
709
374
573
Kč/ha
7 128
7 493
7 732
7 443
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 963
5 913
5 897
5 922
Environmentální dotace
Kč/ha
220
196
218
204
Dotace na LFA
Kč/ha
143
57
71
77
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
46
27
5
29
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
373
494
518
472
Dotace na externí faktory
Kč/ha
112
320
226
265
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
270
485
797
475
Daně a poplatky
Kč/ha
397
246
150
267
Investiční dotace
Kč/ha
22
74
0
54
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
14 867
18 587
18 667
17 810
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
9 797
14 857
16 135
13 932
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
8 571
11 269
11 281
10 700
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
286 102
918 182
1 282 335
711 202
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
251 461
1 062 905
3 977 980
728 663
Kč/ha
Důchod ze zemědělské činnosti
Aktiva celkem
Kč/ha
82 652
61 089
49 816
64 368
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
66 350
47 801
31 212
49 840
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
25 866
19 602
11 136
19 966
Stavby
Kč/ha
14 963
7 309
5 931
8 771
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
25 172
20 540
13 836
20 759
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
349
350
309
345
Kč/ha
16 302
13 288
18 604
14 527
Zvířata
Kč/ha
842
389
303
475
Výrobky
Kč/ha
2 302
1 724
8 900
2 660
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
13 158
11 175
9 402
11 393
Kč/ha
3 964
10 612
7 835
8 892
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
2 121
9 019
6 865
7 317
Krátkodobé závazky
Kč/ha
1 843
1 593
970
1 575
Kč/ha
78 688
50 477
41 981
55 476
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B4. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Zahradnictví
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
10
Počet podniků v souboru
velká
(X.-XI.)
57
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
5
5
77
95
261
16
21
392
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
165,78
176,38
32,12
77,91
114,72
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
133,90
75,32
18,99
3,02
41,93
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
31,87
101,06
13,13
74,90
72,78
1,37
2,26
13,82
32,99
4,14
%
11,92
42,72
38,56
83,61
57,02
Obiloviny
%
46,48
6,41
0,00
28,68
18,21
Ostatní polní plodiny
%
14,71
6,83
10,19
7,73
8,29
Zelenina a květiny
%
22,80
63,25
48,04
48,25
51,64
Vinice
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trvalé kultury
%
10,49
17,72
40,01
12,44
17,86
Krmné plodiny
%
0,00
3,78
1,29
2,90
2,78
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,00
0,00
0,71
0,00
0,03
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
0,00
0,35
0,00
1,29
0,67
Dojnice
DJ/100ha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ostatní skot
DJ/100ha
0,00
0,35
0,00
0,90
0,51
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,00
0,00
0,00
0,39
0,16
Prasata
DJ/100ha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Drůbež
DJ/100ha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Výnos pšenice
t/ha
6,30
6,06
0,00
6,28
6,25
Výnos kukuřice
t/ha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DJ/ha
0,00
0,09
0,00
0,45
0,24
0
0
0
0
0
Počet reprezentovaných podniků
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
ha/podnik
Výměra:
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/ha
875 383
1 178 337
374 439
1 511 706
1 188 803
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
731 949
1 147 484
374 439
1 509 750
1 165 245
Obiloviny
Kč/ha
12 311
1 965
0
8 280
5 210
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
0
955
0
126
Brambory
Kč/ha
0
1 412
9 625
12 053
6 894
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
0
0
0
0
0
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
6 038
145
0
2 216
Zelenina a květiny
Kč/ha
435 855
1 020 432
236 619
1 413 353
1 036 192
Ovoce
Kč/ha
0
1 686
10 479
846
2 359
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
0
107
72
158
116
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
283 783
115 844
116 544
75 061
112 133
Kč/ha
0
140
0
37
67
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
0
0
0
0
0
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
0
140
0
0
51
Vepřové maso
Kč/ha
0
0
0
0
0
Ovce a kozy
Kč/ha
0
0
0
37
16
Drůbeží maso
Kč/ha
0
0
0
0
0
Vejce
Kč/ha
0
0
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
0
0
0
0
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
0
0
0
0
0
Kč/ha
143 434
30 713
0
1 918
23 491
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B4. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Zahradnictví
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
472 473
998 778
278 825
1 559 875
1 098 909
Výrobní spotřeba
Kč/ha
322 303
598 166
206 397
1 080 573
728 510
Přímé náklady
Kč/ha
153 414
353 965
139 311
437 729
344 936
Osiva nakupovaná
Kč/ha
97 772
254 116
113 113
332 494
256 105
Osiva vlastní
Kč/ha
0
1 760
0
0
640
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
25 233
13 955
6 745
19 976
16 456
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
14 217
19 929
9 929
27 357
21 293
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
15 191
64 159
9 524
57 782
50 295
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
0
3
0
16
8
Krmiva vlastní
Kč/ha
0
41
0
68
44
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
0
2
0
36
16
Kč/ha
168 888
244 201
67 086
642 843
383 574
Náklady budov a strojů
Kč/ha
69 701
99 197
28 224
300 299
172 621
Energie
Kč/ha
62 630
49 409
14 590
168 923
96 486
Služby
Kč/ha
927
39 215
13 548
86 598
52 817
Ostatní náklady
Kč/ha
35 630
56 379
10 725
87 023
61 650
Odpisy
Kč/ha
70 837
111 395
28 239
81 787
84 588
Externí faktory
Kč/ha
79 333
289 217
44 189
397 516
285 811
Mzdové náklady
Kč/ha
73 241
268 952
40 701
190 255
189 692
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
6 092
15 845
2 547
203 269
92 696
Nákladové úroky
Kč/ha
0
4 420
941
3 991
3 423
Kč/ha
4 247
2 841
6 437
8 227
5 711
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
3 923
2 276
5 944
5 082
4 082
Environmentální dotace
Kč/ha
0
300
0
517
328
Dotace na LFA
Kč/ha
0
0
0
0
0
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
0
0
0
0
0
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
166
190
376
1 971
967
Dotace na externí faktory
Kč/ha
0
5
0
648
276
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
159
70
117
9
57
Daně a poplatky
Kč/ha
5 545
4 662
1 158
706
2 593
Investiční dotace
Kč/ha
0
0
0
128 926
54 614
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
551 783
578 349
173 321
438 653
463 411
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
480 946
466 955
145 083
356 867
378 823
Kč/ha
401 613
177 737
100 894
88 277
147 626
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
290 112
264 748
451 724
458 029
330 229
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
Důchod ze zemědělské činnosti
Aktiva celkem
Kč/ha
1 416 598
1 652 177
589 016
1 602 443
1 471 433
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
807 054
1 169 297
379 722
841 901
897 000
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
108 551
122 407
70 806
21 830
71 858
Stavby
Kč/ha
512 668
633 209
254 132
316 600
439 226
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
185 836
413 681
54 784
503 471
385 915
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
0
0
0
0
0
Kč/ha
609 544
482 880
209 294
760 542
574 433
Zvířata
Kč/ha
0
0
0
61
26
Výrobky
Kč/ha
139 669
12 076
2 766
81
15 998
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
469 875
470 804
206 528
760 399
558 409
Kč/ha
17 833
206 820
11 145
910 565
463 859
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
0
48 989
0
260 024
127 968
Krátkodobé závazky
Kč/ha
17 833
157 831
11 145
650 541
335 892
Kč/ha
1 398 765
1 445 357
577 871
691 877
1 007 573
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B5. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Zahradnictví
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední 1)
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
3
Počet podniků v souboru
Celkem
největší 1)
(XII.-XIV.)
2
5
62
Počet reprezentovaných podniků
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
379,27
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
0,00
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
379,27
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
3,86
ha/podnik
%
100,00
Obiloviny
%
0,00
Ostatní polní plodiny
%
1,97
Zelenina a květiny
%
93,72
Vinice
%
0,00
Trvalé kultury
%
4,31
Krmné plodiny
%
0,00
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,00
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
0,00
Dojnice
DJ/100ha
0,00
Ostatní skot
DJ/100ha
0,00
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,00
Prasata
DJ/100ha
0,00
Drůbež
DJ/100ha
0,00
Výnos pšenice
t/ha
0,00
Výnos kukuřice
t/ha
0,00
DJ/ha
0,00
Výměra:
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
0
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/ha
5 331 805
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
5 293 725
Obiloviny
Kč/ha
0
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
Brambory
Kč/ha
0
Cukrovka
Kč/ha
0
Olejniny
Kč/ha
0
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
Zelenina a květiny
Kč/ha
5 147 439
Ovoce
Kč/ha
0
Víno a hrozny
Kč/ha
0
Krmné plodiny
Kč/ha
0
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
146 286
Kč/ha
0
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
0
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
0
Vepřové maso
Kč/ha
0
Ovce a kozy
Kč/ha
0
Drůbeží maso
Kč/ha
0
Vejce
Kč/ha
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
0
Kč/ha
38 080
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B5. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Zahradnictví
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední 1)
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
největší 1)
(XII.-XIV.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/ha
5 566 152
Výrobní spotřeba
Kč/ha
3 655 588
Přímé náklady
Kč/ha
1 579 123
Osiva nakupovaná
Kč/ha
1 175 959
Osiva vlastní
Kč/ha
0
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
56 415
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
79 698
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
267 051
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
0
Krmiva vlastní
Kč/ha
0
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
0
Kč/ha
2 076 465
Náklady budov a strojů
Kč/ha
923 775
Energie
Kč/ha
509 360
Služby
Kč/ha
317 391
Ostatní náklady
Kč/ha
325 939
Odpisy
Kč/ha
310 922
Externí faktory
Kč/ha
1 599 642
Mzdové náklady
Kč/ha
970 280
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
611 364
Nákladové úroky
Kč/ha
17 998
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
5 116
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
0
Environmentální dotace
Kč/ha
0
Dotace na LFA
Kč/ha
0
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
0
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
4 684
Dotace na externí faktory
Kč/ha
432
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
0
Provozní dotace a podpory celkem
Daně a poplatky
Kč/ha
4 664
Investiční dotace
Kč/ha
370 104
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
1 676 670
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
1 365 747
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
136 210
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
360 101
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
5 898 265
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
3 181 412
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
0
Stavby
Kč/ha
1 076 770
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
2 104 642
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
0
Kč/ha
2 716 853
Zvířata
Kč/ha
0
Výrobky
Kč/ha
0
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
2 716 853
Kč/ha
2 952 476
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
772 924
Krátkodobé závazky
Kč/ha
2 179 552
Kč/ha
2 945 789
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B6. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Zahradnictví
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
10
Počet podniků v souboru
Celkem
velká
(X.-XIV.)
54
8
72
95
210
25
330
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
165,78
132,17
17,57
68,92
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
133,90
98,47
7,68
49,19
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
31,87
33,70
9,89
19,73
1,37
2,15
32,22
4,19
%
11,92
25,11
69,47
49,58
Obiloviny
%
46,48
8,38
24,59
21,36
Ostatní polní plodiny
%
14,71
8,93
8,77
9,38
Zelenina a květiny
%
22,80
54,24
42,29
44,35
Vinice
%
0,00
0,00
0,00
0,00
Trvalé kultury
%
10,49
20,89
21,39
20,20
Krmné plodiny
%
0,00
4,94
2,84
3,26
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,00
0,00
0,45
0,03
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
0,00
0,45
1,11
0,79
Dojnice
DJ/100ha
0,00
0,00
0,00
0,00
Ostatní skot
DJ/100ha
0,00
0,45
0,78
0,60
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,00
0,00
0,33
0,19
Prasata
DJ/100ha
0,00
0,00
0,00
0,00
Drůbež
DJ/100ha
0,00
0,00
0,00
0,00
Výnos pšenice
t/ha
6,30
6,06
6,28
6,25
Výnos kukuřice
t/ha
0,00
0,00
0,00
0,00
DJ/ha
0,00
0,09
0,39
0,24
0
0
0
0
Počet reprezentovaných podniků
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
ha/podnik
Výměra:
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/ha
875 383
739 364
255 252
471 619
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
731 949
716 599
255 053
450 576
Obiloviny
Kč/ha
12 311
2 569
7 100
6 111
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
0
256
148
Brambory
Kč/ha
0
1 846
12 916
8 087
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
0
0
0
0
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
7 894
39
2 599
Zelenina a květiny
Kč/ha
435 855
596 199
153 401
324 506
Ovoce
Kč/ha
0
2 204
3 534
2 768
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
0
140
155
136
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
283 783
105 746
77 653
106 220
Kč/ha
0
183
32
78
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
0
0
0
0
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
0
183
0
60
Vepřové maso
Kč/ha
0
0
0
0
Ovce a kozy
Kč/ha
0
0
32
18
Drůbeží maso
Kč/ha
0
0
0
0
Vejce
Kč/ha
0
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
0
0
0
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
0
0
0
0
Kč/ha
143 434
22 582
167
20 965
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B6. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Zahradnictví
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
Celkem
velká
(X.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
472 473
547 837
176 576
325 597
Výrobní spotřeba
Kč/ha
322 303
356 946
129 383
221 812
Přímé náklady
Kč/ha
153 414
195 094
91 761
131 290
Osiva nakupovaná
Kč/ha
97 772
144 877
69 688
96 871
Osiva vlastní
Kč/ha
0
2 301
0
751
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
25 233
11 320
5 986
9 538
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
14 217
15 457
8 283
11 183
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
15 191
21 080
7 701
12 773
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
0
4
14
9
Krmiva vlastní
Kč/ha
0
54
58
51
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
0
2
31
19
Kč/ha
168 888
161 853
37 622
90 522
Náklady budov a strojů
Kč/ha
69 701
79 761
17 253
42 591
Energie
Kč/ha
62 630
43 731
8 365
25 015
Služby
Kč/ha
927
10 946
5 792
7 017
Ostatní náklady
Kč/ha
35 630
27 414
6 211
15 900
Odpisy
Kč/ha
70 837
95 635
12 989
45 408
Externí faktory
Kč/ha
79 333
95 255
34 204
58 377
Mzdové náklady
Kč/ha
73 241
90 316
31 399
54 566
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
6 092
4 034
1 761
2 911
Nákladové úroky
Kč/ha
0
905
1 044
900
Kč/ha
4 247
3 715
7 252
5 814
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
3 923
2 976
5 951
4 789
Environmentální dotace
Kč/ha
0
393
443
385
Dotace na LFA
Kč/ha
0
0
0
0
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
0
0
0
0
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
166
249
392
324
Dotace na externí faktory
Kč/ha
0
6
426
249
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
159
91
39
67
Daně a poplatky
Kč/ha
5 545
4 263
555
2 235
Investiční dotace
Kč/ha
0
0
0
0
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
551 783
381 869
132 566
253 387
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
480 946
286 234
119 576
207 979
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
401 613
190 979
85 373
149 602
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
290 112
216 570
680 671
301 772
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
299 924
193 948
1 111 915
304 130
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
Aktiva celkem
Kč/ha
1 416 598
1 230 080
293 907
705 116
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
807 054
979 306
182 859
501 551
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
108 551
160 039
37 699
84 297
Stavby
Kč/ha
512 668
648 592
118 937
328 863
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
185 836
170 675
26 223
88 391
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
0
0
0
0
Kč/ha
609 544
250 774
111 048
203 565
Zvířata
Kč/ha
0
0
52
30
Výrobky
Kč/ha
139 669
15 788
811
18 767
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
469 875
234 986
110 184
184 768
Kč/ha
17 833
68 566
15 538
33 062
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
0
41 691
4 683
16 321
Krátkodobé závazky
Kč/ha
17 833
26 875
10 855
16 741
Kč/ha
1 398 765
1 161 514
278 369
672 055
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B7. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
18
Počet podniků v souboru
velká
(X.-XI.)
67
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
27
50
162
228
540
82
103
953
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
8,49
3,56
3,48
3,65
3,68
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
8,49
1,47
0,01
0,00
0,52
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
Počet reprezentovaných podniků
0,00
2,09
3,47
3,65
3,16
ha/podnik
23,05
139,13
756,03
1 487,79
310,61
%
46,28
69,52
91,32
88,82
83,70
Obiloviny
%
30,30
21,28
25,85
28,82
26,31
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Ostatní polní plodiny
%
1,81
3,57
5,19
10,18
7,31
Zelenina a květiny
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinice
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trvalé kultury
%
0,04
0,04
0,00
0,01
0,02
Krmné plodiny
%
67,86
75,12
68,59
61,33
66,47
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,95
0,78
0,11
1,89
0,88
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
84,12
63,16
58,07
59,45
60,54
Dojnice
DJ/100ha
52,00
36,82
31,27
31,74
33,29
Ostatní skot
DJ/100ha
31,99
26,02
26,36
26,78
26,59
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,00
0,11
0,03
0,08
0,07
Prasata
DJ/100ha
0,13
0,17
0,41
0,77
0,53
Drůbež
DJ/100ha
0,00
0,00
0,00
0,09
0,05
Výnos pšenice
t/ha
4,71
4,87
4,69
5,75
5,37
Výnos kukuřice
t/ha
0,00
0,00
6,00
5,40
5,55
DJ/ha
1,07
0,84
0,84
0,96
0,90
5 665
6 182
6 137
7 338
6 730
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/ha
42 971
35 581
33 058
43 831
39 455
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
10 934
8 702
9 890
13 808
11 637
Obiloviny
Kč/ha
5 125
3 685
4 407
6 005
5 064
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
25
12
28
23
Brambory
Kč/ha
1 737
64
42
422
275
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
33
17
Olejniny
Kč/ha
157
992
1 609
3 200
2 251
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
0
0
42
22
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
0
6
1
2
Ovoce
Kč/ha
0
1
0
2
2
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
3 648
3 772
3 623
3 699
3 701
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
267
162
191
375
281
Kč/ha
32 002
25 778
20 643
25 260
24 539
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
25 913
21 030
16 375
20 014
19 610
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
5 977
4 684
4 078
4 896
4 689
Vepřové maso
Kč/ha
45
15
134
176
124
Ovce a kozy
Kč/ha
0
9
0
6
5
Drůbeží maso
Kč/ha
0
0
0
54
28
Vejce
Kč/ha
0
0
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
1
0
9
5
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
68
39
55
105
77
Kč/ha
35
1 101
2 525
4 763
3 279
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B7. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření
a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
35 042
35 503
43 839
54 479
47 081
Výrobní spotřeba
Kč/ha
28 504
24 388
27 651
34 253
30 259
Přímé náklady
Kč/ha
17 607
13 819
15 440
18 455
16 629
Osiva nakupovaná
Kč/ha
736
726
1 041
1 376
1 129
Osiva vlastní
Kč/ha
50
64
38
76
64
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
1 084
919
1 320
2 094
1 615
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
909
699
1 132
1 666
1 295
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
807
437
361
564
493
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
3 956
2 825
3 657
5 174
4 237
Krmiva vlastní
Kč/ha
7 820
6 600
6 139
5 568
5 990
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
2 244
1 547
1 750
1 938
1 805
Kč/ha
10 897
10 570
12 211
15 797
13 629
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 989
3 042
3 861
5 224
4 344
Energie
Kč/ha
4 638
4 710
4 509
5 006
4 820
Služby
Kč/ha
404
701
1 119
1 065
972
Ostatní náklady
Kč/ha
2 865
2 118
2 723
4 502
3 494
Odpisy
Kč/ha
5 509
4 255
3 997
5 744
4 994
Externí faktory
Kč/ha
1 029
6 860
12 190
14 482
11 827
Mzdové náklady
Kč/ha
0
5 493
10 368
12 125
9 857
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
647
710
1 143
1 245
1 077
Nákladové úroky
Kč/ha
382
657
680
1 112
893
Kč/ha
10 072
11 364
11 980
14 310
12 997
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 958
5 918
5 899
5 862
5 885
Environmentální dotace
Kč/ha
1 394
2 290
1 968
1 045
1 561
Dotace na LFA
Kč/ha
1 596
1 954
1 684
997
1 395
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
0
23
9
9
12
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
296
352
470
542
474
Dotace na externí faktory
Kč/ha
90
236
165
167
183
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
738
592
1 784
5 689
3 486
Daně a poplatky
Kč/ha
455
212
160
170
184
Investiční dotace
Kč/ha
0
185
81
1 108
638
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
24 085
22 345
17 227
23 718
22 010
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
18 575
18 090
13 230
17 973
17 016
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
Důchod ze zemědělské činnosti
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
17 546
11 415
1 120
4 599
5 826
218 882
508 004
380 038
491 981
462 459
Aktiva celkem
Kč/ha
104 169
108 056
101 290
151 053
128 841
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
85 983
65 692
78 872
119 200
96 549
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
32 069
14 289
5 769
6 419
8 734
Stavby
Kč/ha
17 506
20 029
39 695
65 670
47 770
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
24 442
22 697
25 019
38 574
31 443
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
11 966
8 677
8 388
8 538
8 603
Kč/ha
18 186
42 363
22 418
31 853
32 292
Zvířata
Kč/ha
4 000
3 942
3 960
4 475
4 223
Výrobky
Kč/ha
4 431
3 543
2 946
4 503
3 930
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
9 755
34 878
15 512
22 875
24 138
Kč/ha
8 076
16 206
36 014
47 331
36 357
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
5 317
12 443
25 140
32 788
25 530
Krátkodobé závazky
Kč/ha
2 759
3 763
10 875
14 543
10 827
Kč/ha
96 093
91 850
65 276
103 722
92 484
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B8. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
9
Počet podniků v souboru
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
27
50
86
74
82
103
259
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
3,66
3,48
3,65
3,61
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
0,02
0,01
0,00
0,00
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
Počet reprezentovaných podniků
3,64
3,47
3,65
3,61
364,14
756,03
1 487,79
935,69
%
94,00
91,32
88,82
90,04
Obiloviny
%
10,24
25,85
28,82
26,00
Ostatní polní plodiny
%
0,41
5,19
10,18
7,82
Zelenina a květiny
%
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinice
%
0,00
0,00
0,00
0,00
Trvalé kultury
%
0,00
0,00
0,01
0,01
Krmné plodiny
%
89,35
68,59
61,33
66,29
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,00
0,11
1,89
0,79
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
45,52
58,07
59,45
57,56
Dojnice
DJ/100ha
26,41
31,27
31,74
31,03
Ostatní skot
DJ/100ha
19,06
26,36
26,78
25,82
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,06
0,03
0,08
0,06
Prasata
DJ/100ha
0,00
0,41
0,77
0,59
Drůbež
DJ/100ha
0,00
0,00
0,09
0,06
Výnos pšenice
t/ha
3,09
4,69
5,75
5,42
Výnos kukuřice
t/ha
0,00
6,00
5,40
5,55
DJ/ha
0,51
0,84
0,96
0,86
5 426
6 137
7 338
6 847
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
ha/podnik
Výměra:
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/ha
21 522
33 058
43 831
38 595
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
4 282
9 890
13 808
11 748
Obiloviny
Kč/ha
992
4 407
6 005
5 040
Proteinové plodiny
Kč/ha
35
12
28
24
Brambory
Kč/ha
0
42
422
278
Cukrovka
Kč/ha
0
0
33
21
Olejniny
Kč/ha
0
1 609
3 200
2 437
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
0
42
27
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
6
1
2
Ovoce
Kč/ha
0
0
2
1
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
3 079
3 623
3 699
3 611
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
176
191
375
306
Kč/ha
16 266
20 643
25 260
23 079
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
13 490
16 375
20 014
18 357
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
2 776
4 078
4 896
4 452
Vepřové maso
Kč/ha
0
134
176
146
Ovce a kozy
Kč/ha
0
0
6
4
Drůbeží maso
Kč/ha
0
0
54
34
Vejce
Kč/ha
0
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
0
9
6
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
0
55
105
80
Kč/ha
974
2 525
4 763
3 769
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B8. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
31 275
43 839
54 479
49 178
Výrobní spotřeba
Kč/ha
17 099
27 651
34 253
30 659
Přímé náklady
Kč/ha
8 136
15 440
18 455
16 539
Osiva nakupovaná
Kč/ha
303
1 041
1 376
1 172
Osiva vlastní
Kč/ha
79
38
76
66
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
233
1 320
2 094
1 689
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
185
1 132
1 666
1 365
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
277
361
564
480
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
1 353
3 657
5 174
4 361
Krmiva vlastní
Kč/ha
4 215
6 139
5 568
5 565
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
1 490
1 750
1 938
1 840
Kč/ha
8 963
12 211
15 797
14 120
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 821
3 861
5 224
4 608
Energie
Kč/ha
3 994
4 509
5 006
4 767
Služby
Kč/ha
386
1 119
1 065
1 004
Ostatní náklady
Kč/ha
1 761
2 723
4 502
3 742
Odpisy
Kč/ha
2 842
3 997
5 744
4 974
Externí faktory
Kč/ha
11 334
12 190
14 482
13 545
Mzdové náklady
Kč/ha
9 879
10 368
12 125
11 425
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
909
1 143
1 245
1 182
Nákladové úroky
Kč/ha
546
680
1 112
939
Kč/ha
12 930
11 980
14 310
13 559
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 922
5 899
5 862
5 878
Environmentální dotace
Kč/ha
3 470
1 968
1 045
1 550
Dotace na LFA
Kč/ha
2 665
1 684
997
1 358
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
0
9
9
8
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
306
470
542
497
Dotace na externí faktory
Kč/ha
193
165
167
170
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
374
1 784
5 689
4 098
Daně a poplatky
Kč/ha
155
160
170
166
Investiční dotace
Kč/ha
80
81
1 108
730
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
17 198
17 227
23 718
21 329
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
14 355
13 230
17 973
16 355
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
3 102
1 120
4 599
3 540
392 401
380 038
491 981
453 082
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
69 371
101 290
151 053
129 232
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
49 873
78 872
119 200
101 170
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
2 654
5 769
6 419
5 836
Stavby
Kč/ha
22 171
39 695
65 670
54 184
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
19 059
25 019
38 574
32 933
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
5 989
8 388
8 538
8 218
Kč/ha
19 497
22 418
31 853
28 062
Zvířata
Kč/ha
2 445
3 960
4 475
4 118
Výrobky
Kč/ha
1 469
2 946
4 503
3 767
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
15 583
15 512
22 875
20 177
Kč/ha
27 337
36 014
47 331
42 212
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
20 141
25 140
32 788
29 424
Krátkodobé závazky
Kč/ha
7 196
10 875
14 543
12 788
Kč/ha
42 034
65 276
103 722
87 020
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B9. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
18
Počet podniků v souboru
velká
(X.-XIV.)
Celkem
58
76
228
466
694
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
8,49
3,51
4,00
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
8,49
2,27
2,88
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
Počet reprezentovaných podniků
0,00
1,23
1,11
ha/podnik
23,05
103,56
77,14
%
46,28
55,92
54,97
Obiloviny
%
30,30
27,41
27,70
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Ostatní polní plodiny
%
1,81
5,32
4,98
Zelenina a květiny
%
0,00
0,00
0,00
Vinice
%
0,00
0,00
0,00
Trvalé kultury
%
0,04
0,06
0,05
Krmné plodiny
%
67,86
67,21
67,27
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,95
0,90
0,92
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
84,12
72,96
74,06
Dojnice
DJ/100ha
52,00
42,61
43,53
Ostatní skot
DJ/100ha
31,99
29,89
30,10
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,00
0,14
0,13
Prasata
DJ/100ha
0,13
0,27
0,26
Drůbež
DJ/100ha
0,00
0,00
0,00
Výnos pšenice
t/ha
4,71
5,17
5,12
Výnos kukuřice
t/ha
0,00
0,00
0,00
DJ/ha
1,07
1,08
1,08
5 665
6 442
6 351
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/ha
42 971
43 395
43 353
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
10 934
11 159
11 137
Obiloviny
Kč/ha
5 125
5 182
5 177
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
20
18
Brambory
Kč/ha
1 737
100
260
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
157
1 543
1 407
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
0
0
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
0
0
Ovoce
Kč/ha
0
2
2
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
3 648
4 157
4 107
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
267
155
166
Kč/ha
32 002
31 065
31 156
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
25 913
25 221
25 289
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
5 977
5 744
5 767
Vepřové maso
Kč/ha
45
24
26
Ovce a kozy
Kč/ha
0
14
13
Drůbeží maso
Kč/ha
0
0
0
Vejce
Kč/ha
0
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
1
1
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
68
61
62
Kč/ha
35
1 172
1 060
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B9. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XIV.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/ha
35 042
37 852
37 577
Výrobní spotřeba
Kč/ha
28 504
28 440
28 446
Přímé náklady
Kč/ha
17 607
16 977
17 039
Osiva nakupovaná
Kč/ha
736
960
938
Osiva vlastní
Kč/ha
50
55
55
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
1 084
1 300
1 279
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
909
985
978
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
807
526
554
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
3 956
3 643
3 674
Krmiva vlastní
Kč/ha
7 820
7 925
7 915
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
2 244
1 579
1 644
Kč/ha
10 897
11 463
11 407
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 989
3 164
3 147
Energie
Kč/ha
4 638
5 107
5 061
Služby
Kč/ha
404
876
829
Ostatní náklady
Kč/ha
2 865
2 316
2 370
Odpisy
Kč/ha
5 509
5 040
5 086
Externí faktory
Kč/ha
1 029
4 373
4 045
Mzdové náklady
Kč/ha
0
3 055
2 755
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
647
599
604
Nákladové úroky
Kč/ha
382
719
686
Kč/ha
10 072
10 493
10 452
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 958
5 916
5 920
Environmentální dotace
Kč/ha
1 394
1 634
1 610
Dotace na LFA
Kč/ha
1 596
1 559
1 563
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
0
36
32
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
296
377
369
Dotace na externí faktory
Kč/ha
90
260
243
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
738
712
715
Daně a poplatky
Kč/ha
455
243
264
Investiční dotace
Kč/ha
0
243
219
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
24 085
25 205
25 095
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
18 575
20 166
20 010
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
17 546
16 036
16 184
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
218 882
575 027
500 842
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
206 758
705 110
561 278
Aktiva celkem
Kč/ha
104 169
129 556
127 066
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
85 983
74 484
75 612
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
32 069
20 755
21 865
Stavby
Kč/ha
17 506
18 839
18 708
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
24 442
24 719
24 692
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
11 966
10 171
10 347
Kč/ha
18 186
55 071
51 454
Zvířata
Kč/ha
4 000
4 774
4 698
Výrobky
Kč/ha
4 431
4 695
4 669
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
9 755
45 602
42 087
Kč/ha
8 076
10 019
9 829
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
5 317
8 164
7 885
Krátkodobé závazky
Kč/ha
2 759
1 855
1 944
Kč/ha
96 093
119 536
117 237
Kč/ha
Důchod ze zemědělské činnosti
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B10. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Celkem
největší 1)
(XII.-XIV.)
velká
(X.-XI.)
134
78
7
2 460
720
29
3 215
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
střední
(VII.-IX.)
3
222
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
3,05
1,59
1,87
2,05
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
2,72
0,30
0,05
0,96
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
0,33
1,29
1,82
1,09
ha/podnik
56,05
429,40
1 062,88
152,23
%
54,17
75,36
79,02
69,89
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
3,68
5,41
13,15
6,03
Ostatní polní plodiny
%
0,02
0,42
2,67
0,65
Zelenina a květiny
%
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinice
%
0,00
0,00
0,00
0,00
Trvalé kultury
%
0,04
0,14
0,00
0,10
Krmné plodiny
%
90,68
93,20
84,18
91,13
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,38
1,10
0,34
0,55
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
44,70
38,45
56,04
42,30
Dojnice
DJ/100ha
0,28
1,13
8,37
2,05
Ostatní skot
DJ/100ha
34,90
36,00
47,34
36,70
Ovce a kozy
DJ/100ha
6,17
0,78
0,31
2,25
Prasata
DJ/100ha
0,03
0,25
0,00
0,17
Drůbež
DJ/100ha
0,02
0,04
0,00
0,04
Výnos pšenice
t/ha
4,39
3,89
4,35
4,20
Výnos kukuřice
t/ha
0,00
0,00
0,00
0,00
DJ/ha
0,45
0,41
0,67
0,45
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
5 620
5 632
8 035
6 418
Celková produkce
Kč/ha
11 564
9 766
17 993
11 453
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
3 991
3 852
6 100
4 217
Obiloviny
Kč/ha
579
691
2 117
866
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
8
7
7
Brambory
Kč/ha
17
3
576
44
l/ks
Roční dojivost
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
2
105
606
167
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
2
0
1
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
0
0
0
Ovoce
Kč/ha
33
14
0
18
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
3 331
2 980
2 738
3 064
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
28
48
56
49
Kč/ha
5 970
4 367
11 450
5 742
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
154
537
5 938
1 148
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
3 710
3 375
5 480
3 697
Vepřové maso
Kč/ha
3
82
0
54
Ovce a kozy
Kč/ha
824
70
32
279
Drůbeží maso
Kč/ha
3
16
0
12
Vejce
Kč/ha
1
0
0
5
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
554
227
0
300
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
720
60
0
248
Kč/ha
1 604
1 547
443
1 494
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B10. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
největší 1)
(XII.-XIV.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/ha
18 131
19 305
24 867
19 919
Výrobní spotřeba
Kč/ha
12 464
11 926
16 260
12 758
Přímé náklady
Kč/ha
6 152
5 113
8 315
5 908
Osiva nakupovaná
Kč/ha
124
198
501
216
Osiva vlastní
Kč/ha
4
14
82
18
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
125
133
280
184
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
109
71
277
126
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
274
163
312
203
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
1 014
903
1 580
1 105
Krmiva vlastní
Kč/ha
3 460
2 950
4 122
3 226
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
1 031
673
1 159
822
Kč/ha
6 312
6 813
7 946
6 850
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 155
2 096
3 093
2 208
Energie
Kč/ha
2 442
2 191
2 788
2 372
Služby
Kč/ha
392
934
456
746
Ostatní náklady
Kč/ha
1 323
1 592
1 609
1 523
Odpisy
Kč/ha
3 880
2 364
2 313
2 821
Externí faktory
Kč/ha
1 787
5 015
6 293
4 340
Mzdové náklady
Kč/ha
830
3 644
5 299
3 109
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
480
1 022
773
853
Nákladové úroky
Kč/ha
477
349
221
378
Ostatní věcné náklady
Kč/ha
14 133
14 247
13 695
14 054
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 887
5 835
5 859
5 851
Environmentální dotace
Kč/ha
4 476
4 776
4 286
4 569
Dotace na LFA
Kč/ha
2 910
2 897
2 578
2 834
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
105
14
0
39
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
267
217
259
240
Dotace na externí faktory
Kč/ha
148
130
62
131
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
340
379
650
389
Daně a poplatky
Kč/ha
222
120
132
149
Investiční dotace
Kč/ha
444
221
59
285
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
13 011
11 967
15 296
12 599
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
9 131
9 603
12 982
9 778
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
7 789
4 809
6 748
5 723
299 278
604 243
695 704
477 733
Provozní dotace a podpory celkem
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
77 220
57 002
63 710
64 114
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
62 524
43 512
47 783
49 806
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
17 834
10 060
7 986
12 030
Stavby
Kč/ha
19 072
14 995
19 317
16 843
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
18 962
13 062
12 147
14 920
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
6 655
5 394
8 333
6 013
Kč/ha
14 696
13 490
15 926
14 308
Zvířata
Kč/ha
3 945
2 242
3 375
2 867
Výrobky
Kč/ha
1 780
1 144
1 490
1 391
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
8 971
10 104
11 061
10 050
Kč/ha
7 388
12 491
10 032
11 104
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
4 631
7 125
5 419
6 463
Krátkodobé závazky
Kč/ha
2 757
5 366
4 613
4 640
Kč/ha
69 832
44 511
53 678
53 010
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B11. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle
výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
střední
(VII.-IX.)
Celkem
největší 1)
(XII.-XIV.)
velká
(X.-XI.)
5
33
6
81
331
21
3
440
47
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
3,54
1,64
1,91
1,79
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
0,72
0,02
0,00
0,03
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
2,81
1,63
1,91
1,76
ha/podnik
89,48
568,33
1 276,47
532,81
%
96,87
88,41
77,15
87,28
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
0,67
6,30
10,94
7,92
Ostatní polní plodiny
%
0,00
0,56
1,06
1,02
Zelenina a květiny
%
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinice
%
0,00
0,00
0,00
0,00
Trvalé kultury
%
0,00
0,10
0,00
0,08
Krmné plodiny
%
56,61
92,96
88,01
89,59
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,00
0,57
0,46
0,51
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
18,60
36,17
52,30
39,69
Dojnice
DJ/100ha
0,00
1,48
5,39
3,34
Ostatní skot
DJ/100ha
8,68
33,95
46,55
35,36
Ovce a kozy
DJ/100ha
6,34
0,21
0,34
0,41
Prasata
DJ/100ha
0,00
0,41
0,00
0,34
Drůbež
DJ/100ha
0,00
0,06
0,00
0,08
Výnos pšenice
t/ha
0,00
3,64
3,83
3,99
Výnos kukuřice
t/ha
0,00
0,00
0,00
0,00
DJ/ha
0,27
0,38
0,59
0,44
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
0
5 534
7 089
6 094
Celková produkce
Kč/ha
11 300
9 454
14 124
11 466
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
1 498
3 859
4 823
4 285
Obiloviny
Kč/ha
107
744
1 703
1 079
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
2
7
4
Brambory
Kč/ha
0
0
0
4
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
0
143
262
275
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
3
0
2
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
0
0
0
Ovoce
Kč/ha
0
0
0
0
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
1 387
2 898
2 805
2 845
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
3
70
46
75
Kč/ha
3 847
3 785
8 806
5 409
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
0
694
3 542
1 796
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
859
2 876
5 229
3 313
Vepřové maso
Kč/ha
0
134
0
111
Ovce a kozy
Kč/ha
557
9
35
29
Drůbeží maso
Kč/ha
0
26
0
22
Vejce
Kč/ha
0
0
0
10
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
2 229
5
0
74
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
201
40
0
53
Kč/ha
5 956
1 809
495
1 773
l/ks
Roční dojivost
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Tabulka B11. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle
výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
největší 1)
(XII.-XIV.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/ha
23 487
20 876
24 579
22 560
Výrobní spotřeba
Kč/ha
13 016
12 394
15 704
13 633
Přímé náklady
Kč/ha
4 222
4 877
7 504
5 808
Osiva nakupovaná
Kč/ha
25
248
433
301
Osiva vlastní
Kč/ha
0
8
91
23
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
0
152
173
241
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
0
58
170
136
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
396
163
260
180
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
790
796
1 524
1 155
Krmiva vlastní
Kč/ha
1 183
2 812
3 861
3 015
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
1 827
636
990
753
Kč/ha
8 794
7 517
8 199
7 825
Náklady budov a strojů
Kč/ha
4 630
2 044
3 164
2 328
Energie
Kč/ha
2 389
2 289
2 840
2 503
Služby
Kč/ha
262
1 207
501
1 071
Ostatní náklady
Kč/ha
1 513
1 977
1 694
1 923
Odpisy
Kč/ha
3 545
2 122
2 079
2 243
Externí faktory
Kč/ha
6 927
6 360
6 796
6 685
Mzdové náklady
Kč/ha
6 107
4 807
5 807
5 230
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
553
1 258
758
1 164
Nákladové úroky
Kč/ha
266
295
231
290
Kč/ha
13 670
14 106
14 203
13 846
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 936
5 899
5 852
5 891
Environmentální dotace
Kč/ha
4 319
4 777
4 647
4 555
Dotace na LFA
Kč/ha
2 719
2 740
2 728
2 649
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
0
11
0
10
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
389
215
262
240
Dotace na externí faktory
Kč/ha
141
98
70
99
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
166
366
644
402
Daně a poplatky
Kč/ha
121
98
138
105
Investiční dotace
Kč/ha
259
120
66
146
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
11 834
11 069
12 486
11 575
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
8 289
8 946
10 407
9 333
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/ha
Důchod ze zemědělské činnosti
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
1 621
2 706
3 676
2 793
234 400
543 860
544 650
520 972
Aktiva celkem
Kč/ha
58 589
54 660
64 132
58 087
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
42 674
39 139
47 967
41 898
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
1 084
5 568
8 411
5 794
Stavby
Kč/ha
20 575
16 383
20 302
17 798
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
19 176
12 579
11 327
13 189
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
1 838
4 608
7 927
5 116
Kč/ha
15 915
15 521
16 164
16 189
Zvířata
Kč/ha
1 389
2 159
3 164
2 413
Výrobky
Kč/ha
571
810
698
904
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
13 955
12 553
12 302
12 873
Kč/ha
30 574
15 014
10 767
15 303
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
14 667
7 573
6 054
7 902
Krátkodobé závazky
Kč/ha
15 906
7 441
4 713
7 401
Kč/ha
28 015
39 647
53 364
42 785
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B12. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
Počet podniků v souboru
Počet reprezentovaných podniků
Celkem
velká 1)
(X.-XIV.)
střední
(VII.-IX.)
129
45
2 378
390
1
2 775
175
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
3,02
1,50
2,28
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
2,84
0,75
1,81
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
0,19
0,76
0,47
ha/podnik
54,91
311,35
91,91
%
51,79
55,12
53,92
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Obiloviny
%
3,84
4,04
4,29
Ostatní polní plodiny
%
0,02
0,20
0,31
Zelenina a květiny
%
0,00
0,00
0,00
Vinice
%
0,00
0,00
0,00
Trvalé kultury
%
0,04
0,21
0,12
Krmné plodiny
%
92,58
93,58
92,54
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,39
1,56
0,55
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
46,16
41,98
44,70
Dojnice
DJ/100ha
0,30
0,59
0,86
Ostatní skot
DJ/100ha
36,36
39,19
37,93
Ovce a kozy
DJ/100ha
6,16
1,67
3,95
Prasata
DJ/100ha
0,03
0,00
0,01
Drůbež
DJ/100ha
0,02
0,00
0,01
Výnos pšenice
t/ha
4,39
4,48
4,55
Výnos kukuřice
t/ha
0,00
0,00
0,00
DJ/ha
0,46
0,44
0,46
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
5 620
6 010
7 576
Celková produkce
Kč/ha
11 579
10 250
11 441
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
4 130
3 841
4 154
Obiloviny
Kč/ha
606
610
671
Proteinové plodiny
Kč/ha
0
19
9
Brambory
Kč/ha
18
7
81
l/ks
Roční dojivost
Cukrovka
Kč/ha
0
0
0
Olejniny
Kč/ha
2
47
68
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
0
0
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
0
0
Ovoce
Kč/ha
35
35
35
Víno a hrozny
Kč/ha
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/ha
3 440
3 108
3 266
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
29
15
24
Kč/ha
6 088
5 269
6 049
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
163
293
553
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
3 869
4 149
4 049
Vepřové maso
Kč/ha
4
0
2
Ovce a kozy
Kč/ha
839
165
508
Drůbeží maso
Kč/ha
3
0
2
Vejce
Kč/ha
1
0
0
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
460
571
507
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
749
91
427
Kč/ha
1 361
1 139
1 239
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B12. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
velká 1)
(X.-XIV.)
střední
(VII.-IX.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/ha
17 832
16 869
17 493
Výrobní spotřeba
Kč/ha
12 433
11 201
11 955
Přímé náklady
Kč/ha
6 259
5 479
6 001
Osiva nakupovaná
Kč/ha
130
121
137
Osiva vlastní
Kč/ha
4
22
13
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
132
102
131
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
115
91
117
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
267
162
223
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
1 027
1 068
1 059
Krmiva vlastní
Kč/ha
3 587
3 164
3 421
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
987
730
885
Kč/ha
6 174
5 722
5 954
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 017
2 177
2 099
Energie
Kč/ha
2 445
2 040
2 251
Služby
Kč/ha
399
510
448
Ostatní náklady
Kč/ha
1 313
995
1 156
Odpisy
Kč/ha
3 899
2 740
3 353
Externí faktory
Kč/ha
1 500
2 928
2 185
Mzdové náklady
Kč/ha
535
1 840
1 161
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
476
656
567
Nákladové úroky
Kč/ha
489
433
458
Kč/ha
14 159
14 465
14 245
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 884
5 735
5 814
Environmentální dotace
Kč/ha
4 485
4 774
4 582
Dotace na LFA
Kč/ha
2 921
3 140
3 005
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
111
19
66
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
260
220
241
Dotace na externí faktory
Kč/ha
149
179
161
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
349
398
377
Daně a poplatky
Kč/ha
228
154
191
Investiční dotace
Kč/ha
454
378
412
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
13 077
13 360
13 540
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
9 178
10 620
10 187
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
8 133
8 070
8 414
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
303 513
706 765
446 539
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
286 757
1 082 307
464 284
Kč/ha
Důchod ze zemědělské činnosti
Aktiva celkem
Kč/ha
78 260
60 634
69 651
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
63 632
50 293
57 071
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
18 769
17 026
17 760
Stavby
Kč/ha
18 988
12 842
15 964
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
18 950
13 812
16 509
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
6 924
6 614
6 838
Kč/ha
14 628
10 341
12 580
Zvířata
Kč/ha
4 088
2 371
3 285
Výrobky
Kč/ha
1 847
1 662
1 839
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
8 693
6 307
7 456
Kč/ha
6 094
8 579
7 246
Dlouhodobé závazky
Kč/ha
4 070
6 430
5 142
Krátkodobé závazky
Kč/ha
2 023
2 148
2 104
Kč/ha
72 166
52 055
62 405
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B13. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Smíšená výroba
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
70
Počet podniků v souboru
velká
(X.-XI.)
90
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
44
180
384
1 922
757
201
596
3 476
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
4,92
2,29
2,44
3,14
3,04
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
4,65
0,83
0,06
0,00
0,28
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
Počet reprezentovaných podniků
0,26
1,46
2,39
3,14
2,76
ha/podnik
31,00
225,21
822,99
1 887,14
437,46
%
43,11
81,16
86,23
89,00
86,02
Obiloviny
%
36,18
33,71
40,09
44,91
42,79
Ostatní polní plodiny
%
6,74
11,71
17,25
19,45
17,85
Zelenina a květiny
%
0,00
0,16
0,06
0,06
0,07
Vinice
%
0,05
0,02
0,10
0,23
0,19
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Trvalé kultury
%
0,54
0,38
0,12
0,56
0,49
Krmné plodiny
%
56,38
53,91
41,83
34,53
38,36
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,23
0,63
0,23
2,11
0,64
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
49,39
42,31
42,96
50,72
48,88
Dojnice
DJ/100ha
0,86
3,55
13,86
19,80
16,59
Ostatní skot
DJ/100ha
33,42
29,77
21,81
19,46
21,42
Ovce a kozy
DJ/100ha
2,54
0,33
0,02
0,02
0,16
Prasata
DJ/100ha
8,91
7,70
4,65
9,13
8,47
Drůbež
DJ/100ha
0,00
0,77
2,61
2,30
2,07
Výnos pšenice
t/ha
4,66
5,18
5,34
6,07
5,89
Výnos kukuřice
t/ha
7,89
7,48
6,66
7,54
7,51
DJ/ha
0,65
0,62
0,84
1,13
0,99
5 637
6 074
6 471
7 794
7 628
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/ha
24 605
23 055
32 597
46 468
41 477
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
12 572
12 758
16 647
23 094
20 821
Obiloviny
Kč/ha
6 496
6 820
8 324
11 072
10 117
Proteinové plodiny
Kč/ha
9
180
60
72
80
Brambory
Kč/ha
1 068
257
220
1 008
841
Cukrovka
Kč/ha
100
173
217
1 851
1 417
Olejniny
Kč/ha
1 752
2 889
4 760
5 158
4 727
Průmyslové plodiny
Kč/ha
19
0
21
150
114
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
228
37
66
79
Ovoce
Kč/ha
233
68
53
428
339
Víno a hrozny
Kč/ha
65
22
78
197
160
Krmné plodiny
Kč/ha
2 658
1 923
2 399
2 366
2 331
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
171
197
478
725
617
Kč/ha
8 903
7 783
12 879
19 694
17 194
Produkce živočišné výroby celkem
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
422
1 868
8 116
13 119
10 816
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
4 109
3 530
2 971
3 230
3 269
Vepřové maso
Kč/ha
2 254
1 989
1 017
2 383
2 185
Ovce a kozy
Kč/ha
315
38
5
2
19
Drůbeží maso
Kč/ha
0
152
693
758
654
Vejce
Kč/ha
0
147
0
171
143
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
303
16
0
0
14
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
1 500
44
77
32
95
Kč/ha
3 130
2 514
3 071
3 679
3 461
Ostatní produkce
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B13. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Smíšená výroba
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
23 991
28 204
37 839
52 569
47 114
Výrobní spotřeba
Kč/ha
17 729
19 468
25 471
34 249
30 989
Přímé náklady
Kč/ha
9 122
10 730
14 139
19 673
17 655
Osiva nakupovaná
Kč/ha
743
1 150
1 252
1 906
1 705
Osiva vlastní
Kč/ha
110
69
170
216
190
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
646
1 704
2 444
3 433
3 022
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
601
1 423
2 099
2 646
2 369
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
271
634
520
698
655
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
1 438
1 364
3 180
5 073
4 309
Krmiva vlastní
Kč/ha
4 580
3 677
3 436
3 916
3 863
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
732
708
1 037
1 784
1 541
Kč/ha
8 607
8 738
11 333
14 575
13 334
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 954
2 311
2 754
4 108
3 714
Energie
Kč/ha
3 447
3 123
4 207
5 286
4 854
Služby
Kč/ha
519
1 031
1 198
1 213
1 164
Ostatní náklady
Kč/ha
1 687
2 273
3 173
3 967
3 602
Odpisy
Kč/ha
4 466
3 276
3 322
4 609
4 314
Externí faktory
Kč/ha
1 796
5 459
9 046
13 711
11 811
Mzdové náklady
Kč/ha
872
4 039
7 317
11 153
9 535
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
558
1 044
1 237
1 876
1 661
Nákladové úroky
Kč/ha
367
377
492
682
615
Kč/ha
10 130
11 179
9 933
10 563
10 547
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 894
5 827
5 894
5 821
5 832
Environmentální dotace
Kč/ha
2 185
1 961
1 086
560
838
Dotace na LFA
Kč/ha
1 270
1 349
803
376
567
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
88
29
12
6
12
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
259
356
603
702
635
Dotace na externí faktory
Kč/ha
190
157
146
141
145
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
244
1 500
1 388
2 957
2 517
Daně a poplatky
Kč/ha
312
138
140
239
220
Investiční dotace
Kč/ha
178
88
227
392
332
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
16 695
14 628
16 919
22 543
20 815
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
12 228
11 352
13 597
17 934
16 501
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
10 610
5 981
4 778
4 616
5 021
248 574
495 771
556 464
571 693
543 427
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
105 509
73 172
83 492
129 990
117 599
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
79 677
53 823
60 735
98 414
88 579
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
30 245
9 611
7 607
8 772
9 581
Stavby
Kč/ha
23 549
19 774
25 450
49 970
42 880
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
21 084
20 331
22 225
34 243
30 860
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
4 799
4 106
5 452
5 428
5 258
Kč/ha
25 832
19 348
22 757
31 576
29 020
Zvířata
Kč/ha
6 161
3 478
2 919
3 930
3 857
Výrobky
Kč/ha
3 650
2 628
3 460
5 011
4 522
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
16 021
13 242
16 378
22 635
20 642
Kč/ha
4 802
16 294
23 545
32 334
28 500
Kč/ha
3 197
10 007
16 112
22 027
19 298
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Kč/ha
1 605
6 286
7 433
10 307
9 202
Kč/ha
100 707
56 878
59 946
97 656
89 099
Tabulka B14. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle
výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Smíšená výroba
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
16
Počet podniků v souboru
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
39
180
235
163
163
596
922
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
2,23
2,52
3,14
3,02
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
0,04
0,00
0,00
0,00
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
Počet reprezentovaných podniků
2,20
2,52
3,14
3,01
528,94
844,13
1 887,14
1 462,67
%
98,51
88,04
89,00
89,51
Obiloviny
%
25,72
41,28
44,91
43,31
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
ha/podnik
Výměra:
Ostatní polní plodiny
%
8,67
16,73
19,45
18,48
Zelenina a květiny
%
0,00
0,07
0,06
0,05
Vinice
%
0,00
0,12
0,23
0,20
Trvalé kultury
%
0,31
0,11
0,56
0,50
Krmné plodiny
%
65,29
41,02
34,53
37,16
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,91
0,28
2,11
1,58
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
31,55
42,07
50,72
48,61
Dojnice
DJ/100ha
2,58
13,13
19,80
18,02
Ostatní skot
DJ/100ha
26,36
20,18
19,46
19,98
Ovce a kozy
DJ/100ha
0,14
0,00
0,02
0,03
Prasata
DJ/100ha
1,82
5,61
9,13
8,30
Drůbež
DJ/100ha
0,65
3,15
2,30
2,28
Výnos pšenice
t/ha
4,29
5,17
6,07
5,92
Výnos kukuřice
t/ha
7,91
6,66
7,54
7,51
DJ/ha
0,45
0,80
1,13
1,01
5 463
6 638
7 794
7 687
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/ha
16 459
32 325
46 468
43 107
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
7 871
16 645
23 094
21 463
Obiloviny
Kč/ha
4 335
8 477
11 072
10 376
Proteinové plodiny
Kč/ha
242
72
72
83
Brambory
Kč/ha
0
78
1 008
849
Cukrovka
Kč/ha
0
215
1 851
1 566
Olejniny
Kč/ha
1 565
4 591
5 158
4 870
Průmyslové plodiny
Kč/ha
0
25
150
127
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
45
66
60
Ovoce
Kč/ha
20
49
428
364
Víno a hrozny
Kč/ha
0
94
197
174
Krmné plodiny
Kč/ha
1 536
2 472
2 366
2 324
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
173
527
725
669
Kč/ha
4 268
12 211
19 694
17 945
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
1 152
7 404
13 119
11 771
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
2 235
2 649
3 230
3 107
Vepřové maso
Kč/ha
614
1 228
2 383
2 152
Ovce a kozy
Kč/ha
8
0
2
2
Drůbeží maso
Kč/ha
259
837
758
734
Vejce
Kč/ha
0
0
171
143
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
0
0
0
0
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
1
93
32
36
Kč/ha
4 320
3 470
3 679
3 699
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B14. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle
výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
Výrobní zaměření: Smíšená výroba
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
28 695
38 939
52 569
49 653
Výrobní spotřeba
Kč/ha
18 466
26 203
34 249
32 419
Přímé náklady
Kč/ha
8 606
14 115
19 673
18 399
Osiva nakupovaná
Kč/ha
1 101
1 273
1 906
1 790
Osiva vlastní
Kč/ha
98
85
216
195
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
1 484
2 435
3 433
3 206
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
1 081
2 012
2 646
2 481
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
811
441
698
679
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
981
3 173
5 073
4 617
Krmiva vlastní
Kč/ha
2 475
3 562
3 916
3 788
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
574
1 133
1 784
1 640
Kč/ha
9 860
12 088
14 575
14 020
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 178
2 995
4 108
3 872
Energie
Kč/ha
3 042
4 138
5 286
5 026
Služby
Kč/ha
1 353
1 341
1 213
1 235
Ostatní náklady
Kč/ha
3 288
3 614
3 967
3 888
Odpisy
Kč/ha
2 342
3 446
4 609
4 346
Externí faktory
Kč/ha
7 887
9 289
13 711
12 888
Mzdové náklady
Kč/ha
6 403
7 589
11 153
10 486
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
1 245
1 237
1 876
1 770
Nákladové úroky
Kč/ha
238
463
682
632
Kč/ha
13 380
9 762
10 563
10 662
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 913
5 889
5 821
5 834
Environmentální dotace
Kč/ha
2 479
911
560
719
Dotace na LFA
Kč/ha
1 840
731
376
506
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
33
10
6
8
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
332
551
702
663
Dotace na externí faktory
Kč/ha
131
133
141
140
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
2 654
1 537
2 957
2 793
Daně a poplatky
Kč/ha
81
144
239
219
Investiční dotace
Kč/ha
0
67
392
334
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
11 292
15 741
22 543
21 130
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
8 950
12 294
17 934
16 785
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
1 063
3 072
4 616
4 231
400 533
488 011
571 693
556 459
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
Aktiva celkem
Kč/ha
66 339
87 304
129 990
121 570
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
44 957
62 792
98 414
91 365
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
1 521
5 746
8 772
8 000
Stavby
Kč/ha
21 654
27 489
49 970
45 869
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
18 492
24 439
34 243
32 237
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
3 291
5 119
5 428
5 260
Kč/ha
21 381
24 512
31 576
30 204
Zvířata
Kč/ha
1 817
2 847
3 930
3 684
Výrobky
Kč/ha
2 111
3 645
5 011
4 686
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
17 454
18 020
22 635
21 834
Kč/ha
23 498
25 780
32 334
31 101
Kč/ha
13 211
17 126
22 027
20 964
Kč/ha
10 287
8 654
10 307
10 137
Kč/ha
42 841
61 525
97 656
90 469
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B15. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Smíšená výroba
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
70
Počet podniků v souboru
Celkem
velká
(X.-XIV.)
74
5
149
1 922
593
39
2 554
Vstup pracovní síly
AWU/100ha
4,92
2,35
2,08
3,19
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/100ha
4,65
1,64
0,32
2,47
Vstup placené pracovní síly
AWU/100ha
Počet reprezentovaných podniků
0,26
0,71
1,75
0,73
ha/podnik
31,00
141,60
734,21
67,36
%
43,11
63,31
77,49
58,65
Obiloviny
%
36,18
41,92
34,32
38,67
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Ostatní polní plodiny
%
6,74
14,85
19,79
12,86
Zelenina a květiny
%
0,00
0,33
0,00
0,16
Vinice
%
0,05
0,05
0,00
0,04
Trvalé kultury
%
0,54
0,44
0,14
0,43
Krmné plodiny
%
56,38
42,22
45,76
47,71
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,23
0,55
0,00
0,30
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/100ha
49,39
53,37
47,22
50,97
Dojnice
DJ/100ha
0,86
4,54
17,38
5,39
Ostatní skot
DJ/100ha
33,42
33,27
29,71
32,73
Ovce a kozy
DJ/100ha
2,54
0,53
0,13
1,16
Prasata
DJ/100ha
8,91
13,74
0,00
9,80
Drůbež
DJ/100ha
0,00
0,88
0,00
0,43
Výnos pšenice
t/ha
4,66
5,70
6,73
5,53
Výnos kukuřice
t/ha
7,89
7,39
0,00
7,44
DJ/ha
0,65
0,90
1,03
0,82
5 637
6 431
5 862
6 084
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/ha
24 605
29 838
33 911
28 699
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/ha
12 572
17 783
16 658
15 792
Obiloviny
Kč/ha
6 496
9 375
7 585
8 082
Proteinové plodiny
Kč/ha
9
117
0
60
Brambory
Kč/ha
1 068
521
908
774
Cukrovka
Kč/ha
100
351
228
244
Olejniny
Kč/ha
1 752
4 252
5 576
3 605
Průmyslové plodiny
Kč/ha
19
0
0
7
Zelenina a květiny
Kč/ha
0
463
0
226
Ovoce
Kč/ha
233
117
71
150
Víno a hrozny
Kč/ha
65
45
0
45
Krmné plodiny
Kč/ha
2 658
2 321
2 048
2 393
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/ha
171
222
241
207
Kč/ha
8 903
11 398
16 106
11 312
Produkce živočišné výroby celkem
Mléko a mléčné výrobky
Kč/ha
422
2 605
11 550
3 327
Hovězí a telecí maso
Kč/ha
4 109
4 861
4 527
4 545
Vepřové maso
Kč/ha
2 254
3 403
0
2 443
Ovce a kozy
Kč/ha
315
69
28
148
Drůbeží maso
Kč/ha
0
41
0
20
Vejce
Kč/ha
0
297
0
145
Ovčí a kozí mléko
Kč/ha
303
33
0
121
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/ha
1 500
89
0
563
Kč/ha
3 130
657
1 148
1 595
Ostatní produkce
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B15. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Smíšená výroba
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
Celkem
velká
(X.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/ha
23 991
27 699
32 530
27 213
Výrobní spotřeba
Kč/ha
17 729
20 499
21 939
19 777
Přímé náklady
Kč/ha
9 122
12 915
14 253
11 822
Osiva nakupovaná
Kč/ha
743
1 202
1 152
1 035
Osiva vlastní
Kč/ha
110
40
581
153
Hnojiva nakupovaná
Kč/ha
646
1 930
2 490
1 578
Prostředky ochrany rostlin
Kč/ha
601
1 775
2 515
1 490
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/ha
271
453
902
464
Krmiva nakupovaná
Kč/ha
1 438
1 758
3 215
1 888
Krmiva vlastní
Kč/ha
4 580
4 912
2 826
4 452
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/ha
732
846
571
761
Kč/ha
8 607
7 585
7 686
7 956
Náklady budov a strojů
Kč/ha
2 954
2 449
1 589
2 482
Energie
Kč/ha
3 447
3 207
4 542
3 511
Služby
Kč/ha
519
700
508
606
Ostatní náklady
Kč/ha
1 687
1 229
1 047
1 357
Odpisy
Kč/ha
4 466
4 237
2 720
4 066
Externí faktory
Kč/ha
1 796
2 963
7 871
3 370
Mzdové náklady
Kč/ha
872
1 607
6 004
2 079
Nájemné půdy a budov
Kč/ha
558
836
1 238
806
Nákladové úroky
Kč/ha
367
520
629
485
Kč/ha
10 130
8 916
10 756
9 641
Jednotná platba na plochu
Kč/ha
5 894
5 738
5 922
5 822
Environmentální dotace
Kč/ha
2 185
1 428
1 931
1 773
Dotace na LFA
Kč/ha
1 270
845
1 153
1 043
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/ha
88
26
19
46
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/ha
259
381
857
417
Dotace na externí faktory
Kč/ha
190
183
206
189
Ostatní dotace na výrobu
Kč/ha
244
315
668
349
Daně a poplatky
Kč/ha
312
196
122
224
Investiční dotace
Kč/ha
178
179
998
314
Hrubá přidaná hodnota
Kč/ha
16 695
18 059
22 606
18 338
Čistá přidaná hodnota
Kč/ha
12 228
13 822
19 886
14 272
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/ha
10 610
11 038
13 013
11 216
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
248 574
589 023
957 142
446 925
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Kč/FWU
227 938
674 114
4 011 063
454 895
Aktiva celkem
Kč/ha
105 509
80 198
65 087
86 469
Stálá aktiva celkem
Kč/ha
79 677
62 940
50 801
66 732
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/ha
30 245
17 931
16 594
21 976
Stavby
Kč/ha
23 549
17 842
15 610
19 450
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/ha
21 084
22 222
11 538
20 062
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/ha
4 799
4 945
7 060
5 244
Kč/ha
25 832
17 258
14 286
19 737
Zvířata
Kč/ha
6 161
5 186
3 267
5 207
Výrobky
Kč/ha
3 650
3 160
2 571
3 232
Ostatní oběžná aktiva
Kč/ha
16 021
8 912
8 447
11 298
Kč/ha
4 802
8 886
12 760
8 112
Kč/ha
3 197
6 713
11 217
6 240
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Vlastní kapitál
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Kč/ha
1 605
2 173
1 543
1 872
Kč/ha
100 707
71 312
52 327
78 357
Tabulka B16. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
14
Počet podniků v souboru
velká
(X.-XI.)
17
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
7
11
49
135
106
57
73
371
Vstup pracovní síly
AWU/podnik
1,34
5,28
8,08
32,36
9,63
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/podnik
1,12
1,36
0,57
0,00
0,88
Vstup placené pracovní síly
AWU/podnik
0,22
3,92
7,51
32,36
8,75
ha/podnik
4,78
20,55
42,73
96,57
33,24
ha/podnik
1,90
18,11
28,34
72,46
24,53
Obiloviny
ha/podnik
2,19
8,66
36,86
57,58
20,28
Počet reprezentovaných podniků
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Ostatní polní plodiny
ha/podnik
0,26
0,00
5,06
8,04
2,45
Zelenina a květiny
ha/podnik
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinice
ha/podnik
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trvalé kultury
ha/podnik
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krmné plodiny
ha/podnik
2,33
11,89
0,82
29,74
10,26
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,00
0,00
0,00
0,31
0,06
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/podnik
24,34
137,18
744,27
2 948,45
744,59
Dojnice
DJ/podnik
0,00
0,03
0,00
0,00
0,01
Ostatní skot
DJ/podnik
0,71
6,03
0,00
0,00
1,99
Ovce a kozy
DJ/podnik
0,01
0,00
0,37
0,25
0,11
Prasata
DJ/podnik
18,82
41,73
452,13
1 635,75
411,13
Drůbež
DJ/podnik
4,79
89,17
291,49
1 312,45
331,24
Výnos pšenice
t/ha
5,28
4,53
4,29
6,11
5,55
Výnos kukuřice
t/ha
0,00
0,00
0,00
4,15
4,15
DJ/ha
0,31
0,49
0,45
0,00
0,19
0
0
0
0
0
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/podnik
931 769
7 163 158
20 580 860
110 807 254
27 437 953
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/podnik
85 168
152 208
1 002 371
3 092 213
838 756
Obiloviny
Kč/podnik
45 071
131 751
836 928
1 412 301
460 991
Proteinové plodiny
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Brambory
Kč/podnik
18 968
0
0
0
6 884
Cukrovka
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Olejniny
Kč/podnik
5 240
0
141 917
348 392
92 420
Průmyslové plodiny
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Zelenina a květiny
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Ovoce
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Víno a hrozny
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/podnik
15 164
20 835
6 264
1 331 520
275 674
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/podnik
725
-378
17 262
0
2 787
Kč/podnik
784 381
5 296 199
19 461 068
105 512 523
25 631 347
Produkce živočišné výroby celkem
Mléko a mléčné výrobky
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Hovězí a telecí maso
Kč/podnik
14 950
228 222
0
0
70 899
Vepřové maso
Kč/podnik
450 586
1 064 342
11 716 641
50 775 988
12 293 896
Ovce a kozy
Kč/podnik
0
0
1 592
526
347
Drůbeží maso
Kč/podnik
312 528
3 802 623
7 096 774
23 446 236
6 921 818
Vejce
Kč/podnik
0
169 872
0
31 285 904
6 233 876
Ovčí a kozí mléko
Kč/podnik
0
0
0
0
0
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/podnik
6 316
31 141
646 061
3 869
110 513
Kč/podnik
62 220
1 714 751
117 421
2 202 518
967 850
Ostatní produkce
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B16. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního
zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
střední
(VII.-IX.)
velká
(X.-XI.)
největší
(XII.-XIV.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/podnik
738 333
6 865 309
21 232 898
112 231 656
27 663 337
Výrobní spotřeba
Kč/podnik
655 983
5 074 730
17 425 970
94 023 641
22 939 546
Přímé náklady
Kč/podnik
506 213
3 758 941
14 706 504
76 350 494
18 599 071
Osiva nakupovaná
Kč/podnik
3 502
20 055
99 753
384 754
98 301
Osiva vlastní
Kč/podnik
1 818
64
556
0
763
Hnojiva nakupovaná
Kč/podnik
6 270
19 222
165 203
169 589
66 510
Prostředky ochrany rostlin
Kč/podnik
6 260
9 195
112 352
259 292
73 304
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/podnik
119
11 869
2 395
67 025
17 064
Krmiva nakupovaná
Kč/podnik
411 019
3 371 969
12 360 179
67 191 276
16 284 948
Krmiva vlastní
Kč/podnik
37 507
153 600
46 392
6 096
65 957
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/podnik
39 718
172 968
1 919 673
8 272 463
1 992 223
Kč/podnik
149 770
1 315 789
2 719 467
17 673 148
4 340 475
Náklady budov a strojů
Kč/podnik
34 991
328 699
814 253
6 944 889
1 604 154
Energie
Kč/podnik
62 777
615 262
1 136 399
5 179 818
1 396 624
Služby
Kč/podnik
11 864
23 498
162 253
625 278
159 406
Ostatní náklady
Kč/podnik
40 137
348 330
606 562
4 923 163
1 180 291
Odpisy
Kč/podnik
52 566
883 471
1 189 723
5 235 079
1 488 919
Externí faktory
Kč/podnik
29 784
907 109
2 617 204
12 972 936
3 234 872
Mzdové náklady
Kč/podnik
26 978
749 883
2 219 024
12 333 964
3 001 705
Nájemné půdy a budov
Kč/podnik
1 792
133 372
302 004
359 570
156 053
Nákladové úroky
Kč/podnik
1 014
23 853
96 175
279 401
77 114
Kč/podnik
54 339
288 971
953 913
3 958 105
1 030 597
Jednotná platba na plochu
Kč/podnik
28 827
121 980
250 279
564 320
195 187
Environmentální dotace
Kč/podnik
3 470
22 871
2 989
0
8 277
Dotace na LFA
Kč/podnik
6 447
1 764
1 543
0
3 081
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/podnik
0
4 938
3 243
3 363
2 576
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/podnik
14 526
94 390
456 337
3 239 739
742 428
Dotace na externí faktory
Kč/podnik
0
18 428
1 658
11 293
7 772
Ostatní dotace na výrobu
Kč/podnik
1 068
24 599
237 864
139 390
71 275
Daně a poplatky
Kč/podnik
5 295
36 037
52 568
197 233
59 269
Investiční dotace
Kč/podnik
0
0
209 622
0
31 967
Hrubá přidaná hodnota
Kč/podnik
324 829
2 341 362
4 056 235
20 544 485
5 469 734
Čistá přidaná hodnota
Kč/podnik
272 263
1 457 891
2 866 511
15 309 406
3 980 815
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/podnik
242 479
550 783
458 930
2 336 470
777 910
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
202 776
276 152
354 908
473 059
413 312
Aktiva celkem
Kč/podnik
1 874 871
39 958 575
47 043 098
161 594 849
51 264 589
Stálá aktiva celkem
Kč/podnik
1 253 627
33 858 264
32 977 587
113 588 594
37 653 407
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/podnik
160 977
2 794 849
868 736
5 956 305
2 170 238
Stavby
Kč/podnik
902 528
25 687 114
25 930 162
69 271 921
25 345 836
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/podnik
176 105
5 233 243
5 350 589
36 111 667
9 520 361
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/podnik
14 018
143 058
828 100
2 248 701
616 972
Kč/podnik
621 244
6 100 311
14 065 511
48 006 255
13 611 182
Zvířata
Kč/podnik
123 916
388 726
5 321 627
22 298 152
5 376 306
Výrobky
Kč/podnik
23 976
40 940
22 492
220 101
67 390
Ostatní oběžná aktiva
Kč/podnik
473 352
5 670 645
8 721 392
25 488 001
8 167 486
Kč/podnik
181 583
1 510 680
7 728 246
44 248 446
10 425 620
Kč/podnik
154 046
659 976
2 669 609
7 321 645
2 099 818
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Vlastní kapitál
Kč/FWU
Kč/podnik
27 537
850 705
5 058 637
36 926 801
8 325 802
Kč/podnik
1 693 289
38 447 895
39 314 851
117 346 403
40 838 969
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B17. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle
výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik
Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá 1)
(IV.-VI.)
střední 1)
(VII.-IX.)
1
Počet podniků v souboru
velká 1)
(X.-XI.)
2
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
4
11
18
73
158
Vstup pracovní síly
AWU/podnik
32,36
19,99
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/podnik
0,00
0,00
Vstup placené pracovní síly
AWU/podnik
32,36
19,99
ha/podnik
96,57
56,62
ha/podnik
72,46
41,34
Obiloviny
ha/podnik
57,58
30,70
Ostatní polní plodiny
ha/podnik
8,04
3,74
Zelenina a květiny
ha/podnik
0,00
0,00
Vinice
ha/podnik
0,00
0,00
Trvalé kultury
ha/podnik
0,00
0,00
Krmné plodiny
ha/podnik
29,74
21,62
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,31
0,14
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/podnik
2 948,45
1 602,52
Dojnice
DJ/podnik
0,00
0,02
Ostatní skot
DJ/podnik
0,00
3,94
Ovce a kozy
DJ/podnik
0,25
0,25
Prasata
DJ/podnik
1 635,75
881,87
Drůbež
DJ/podnik
Počet reprezentovaných podniků
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
1 312,45
716,34
Výnos pšenice
t/ha
6,11
6,11
Výnos kukuřice
t/ha
4,15
4,15
DJ/ha
0,00
0,19
0
0
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/podnik
110 807 254
60 226 155
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/podnik
3 092 213
1 607 986
Obiloviny
Kč/podnik
1 412 301
808 189
Proteinové plodiny
Kč/podnik
0
0
Brambory
Kč/podnik
0
0
Cukrovka
Kč/podnik
0
0
Olejniny
Kč/podnik
348 392
161 964
Průmyslové plodiny
Kč/podnik
0
0
Zelenina a květiny
Kč/podnik
0
0
Ovoce
Kč/podnik
0
0
Víno a hrozny
Kč/podnik
0
0
Krmné plodiny
Kč/podnik
1 331 520
633 969
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/podnik
0
3 864
Kč/podnik
105 512 523
56 426 190
Mléko a mléčné výrobky
Kč/podnik
0
0
Hovězí a telecí maso
Kč/podnik
0
151 015
Vepřové maso
Kč/podnik
50 775 988
26 695 947
Ovce a kozy
Kč/podnik
526
816
Drůbeží maso
Kč/podnik
23 446 236
14 993 496
Vejce
Kč/podnik
31 285 904
14 544 504
Ovčí a kozí mléko
Kč/podnik
0
0
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/podnik
3 869
40 412
Kč/podnik
2 202 518
2 191 978
Produkce živočišné výroby celkem
Ostatní produkce
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B17. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle
výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik
Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
1)
malá
(IV.-VI.)
střední 1)
(VII.-IX.)
velká 1)
(X.-XI.)
Celkem
největší
(XII.-XIV.)
Celkové náklady
Kč/podnik
112 231 656
61 510 616
Výrobní spotřeba
Kč/podnik
94 023 641
50 891 257
Přímé náklady
Kč/podnik
76 350 494
41 457 692
Osiva nakupovaná
Kč/podnik
384 754
188 168
Osiva vlastní
Kč/podnik
0
0
Hnojiva nakupovaná
Kč/podnik
169 589
98 100
Prostředky ochrany rostlin
Kč/podnik
259 292
133 484
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/podnik
67 025
39 457
Krmiva nakupovaná
Kč/podnik
67 191 276
36 429 981
Krmiva vlastní
Kč/podnik
6 096
83 640
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/podnik
8 272 463
4 484 862
Kč/podnik
17 673 148
9 433 565
Náklady budov a strojů
Kč/podnik
6 944 889
3 532 661
Energie
Kč/podnik
5 179 818
2 952 857
Služby
Kč/podnik
625 278
315 036
Ostatní náklady
Kč/podnik
4 923 163
2 633 011
Ostatní věcné náklady
Odpisy
Kč/podnik
5 235 079
3 234 666
Externí faktory
Kč/podnik
12 972 936
7 384 692
Mzdové náklady
Kč/podnik
12 333 964
6 865 264
Nájemné půdy a budov
Kč/podnik
359 570
342 671
Nákladové úroky
Kč/podnik
279 401
176 758
Kč/podnik
3 958 105
2 211 959
Jednotná platba na plochu
Kč/podnik
564 320
331 977
Environmentální dotace
Kč/podnik
0
14 657
Dotace na LFA
Kč/podnik
0
553
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/podnik
3 363
4 895
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/podnik
3 239 739
1 687 848
Dotace na externí faktory
Kč/podnik
11 293
15 466
Ostatní dotace na výrobu
Kč/podnik
139 390
156 564
Daně a poplatky
Kč/podnik
197 233
126 675
Investiční dotace
Kč/podnik
0
39 193
Hrubá přidaná hodnota
Kč/podnik
20 544 485
11 420 181
Čistá přidaná hodnota
Kč/podnik
15 309 406
8 185 515
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/podnik
2 336 470
840 016
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
473 059
409 579
Aktiva celkem
Kč/podnik
161 594 849
113 865 316
Stálá aktiva celkem
Kč/podnik
113 588 594
84 422 373
Provozní dotace a podpory celkem
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/podnik
5 956 305
4 553 053
Stavby
Kč/podnik
69 271 921
56 962 425
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/podnik
36 111 667
21 602 021
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/podnik
2 248 701
1 304 875
Kč/podnik
48 006 255
29 442 944
Zvířata
Kč/podnik
22 298 152
12 140 480
Výrobky
Kč/podnik
220 101
110 421
Ostatní oběžná aktiva
Kč/podnik
25 488 001
17 192 043
Kč/podnik
44 248 446
24 394 668
Kč/podnik
7 321 645
4 881 509
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Vlastní kapitál
1)
Kč/FWU
Kč/podnik
36 926 801
19 513 158
Kč/podnik
117 346 403
89 470 649
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B18. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle
výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
13
Počet podniků v souboru
Celkem
velká 1)
(X.-XIV.)
střední
(VII.-IX.)
15
3
31
117
79
213
Vstup pracovní síly
AWU/podnik
1,36
2,12
1,97
Vstup neplacené pracovní síly
FWU/podnik
1,29
1,83
1,54
Vstup placené pracovní síly
AWU/podnik
0,07
0,28
0,43
ha/podnik
5,49
12,53
15,94
ha/podnik
2,18
9,24
12,09
Obiloviny
ha/podnik
2,51
11,68
12,58
Ostatní polní plodiny
ha/podnik
0,30
0,00
1,51
Zelenina a květiny
ha/podnik
0,00
0,00
0,00
Vinice
ha/podnik
0,00
0,00
0,00
Trvalé kultury
ha/podnik
0,00
0,00
0,00
Krmné plodiny
ha/podnik
2,68
0,85
1,86
Výměra lesní půdy
ha/podnik
0,00
0,00
0,00
Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem
DJ/podnik
22,47
112,60
109,80
Dojnice
DJ/podnik
0,00
0,00
0,00
Ostatní skot
DJ/podnik
0,81
0,26
0,54
Ovce a kozy
DJ/podnik
0,01
0,00
0,01
Prasata
DJ/podnik
21,64
56,29
62,83
Drůbež
DJ/podnik
0,00
55,77
46,31
Výnos pšenice
t/ha
5,28
4,53
4,42
Výnos kukuřice
t/ha
0,00
0,00
0,00
DJ/ha
0,31
0,00
0,24
0
0
0
Počet reprezentovaných podniků
Využívaná zemědělská půda
Využívaná připachtovaná zem. půda
Výměra:
Intenzita chovu přežvýkavců
(na ha krmných plodin)
l/ks
Roční dojivost
Celková produkce
Kč/podnik
704 085
4 115 059
3 177 761
Produkce rostlinné výroby celkem
Kč/podnik
97 907
179 336
269 597
Obiloviny
Kč/podnik
51 813
177 719
204 097
Proteinové plodiny
Kč/podnik
0
0
0
Brambory
Kč/podnik
21 805
0
11 977
Cukrovka
Kč/podnik
0
0
0
Olejniny
Kč/podnik
6 024
0
40 964
Průmyslové plodiny
Kč/podnik
0
0
0
Zelenina a květiny
Kč/podnik
0
0
0
Ovoce
Kč/podnik
0
0
0
Víno a hrozny
Kč/podnik
0
0
0
Krmné plodiny
Kč/podnik
17 432
2 127
10 569
Ostatní plodiny a výrobky RV
Kč/podnik
833
-510
1 990
Kč/podnik
542 429
3 892 024
2 846 055
Produkce živočišné výroby celkem
Mléko a mléčné výrobky
Kč/podnik
0
0
0
Hovězí a telecí maso
Kč/podnik
17 187
5 889
11 620
Vepřové maso
Kč/podnik
517 982
1 435 695
1 637 730
Ovce a kozy
Kč/podnik
0
0
0
Drůbeží maso
Kč/podnik
0
2 184 844
949 534
Vejce
Kč/podnik
0
229 141
84 791
Ovčí a kozí mléko
Kč/podnik
0
0
0
Ostatní zvířata a výrobky ŽV
Kč/podnik
7 261
36 455
162 381
Kč/podnik
63 749
43 699
62 109
Ostatní produkce
1)
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)
Tabulka B18. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle
výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže
Ekonomická velikost podniku
Jednotka
malá
(IV.-VI.)
velká 1)
(X.-XIV.)
střední
(VII.-IX.)
Celkem
Celkové náklady
Kč/podnik
515 221
3 221 080
2 619 528
Výrobní spotřeba
Kč/podnik
444 186
2 948 208
2 257 904
Přímé náklady
Kč/podnik
289 065
2 321 308
1 685 838
Osiva nakupovaná
Kč/podnik
4 026
26 608
31 808
Osiva vlastní
Kč/podnik
2 090
86
1 327
Hnojiva nakupovaná
Kč/podnik
7 208
25 929
43 137
Prostředky ochrany rostlin
Kč/podnik
7 196
12 403
28 777
Ostatní přímé náklady rostl. výroby
Kč/podnik
137
1 134
495
Krmiva nakupovaná
Kč/podnik
206 556
2 059 032
1 379 516
Krmiva vlastní
Kč/podnik
43 117
49 550
52 873
Ostatní přímé náklady živ. výroby
Kč/podnik
18 735
146 567
147 905
Kč/podnik
155 120
626 900
572 067
Náklady budov a strojů
Kč/podnik
39 029
135 032
177 240
Energie
Kč/podnik
66 184
358 991
245 158
Služby
Kč/podnik
13 639
31 697
44 254
Ostatní náklady
Kč/podnik
36 269
101 180
105 414
Odpisy
Kč/podnik
60 429
179 451
197 229
Externí faktory
Kč/podnik
10 606
93 422
164 394
Mzdové náklady
Kč/podnik
7 680
73 520
143 034
Nájemné půdy a budov
Kč/podnik
1 761
13 920
17 974
Nákladové úroky
Kč/podnik
1 165
5 981
3 387
Kč/podnik
47 771
112 071
156 499
Jednotná platba na plochu
Kč/podnik
33 139
74 395
93 976
Environmentální dotace
Kč/podnik
3 989
1 543
3 555
Dotace na LFA
Kč/podnik
7 412
2 380
4 952
Ostatní platby na rozvoj venkova
Kč/podnik
0
0
860
Dotace na výrobní spotřebu
Kč/podnik
2 003
29 267
42 906
Dotace na externí faktory
Kč/podnik
0
4 431
2 080
Ostatní dotace na výrobu
Kč/podnik
1 228
55
8 170
Daně a poplatky
Kč/podnik
5 788
6 822
9 395
Investiční dotace
Kč/podnik
0
0
26 620
Hrubá přidaná hodnota
Kč/podnik
301 881
1 272 100
1 066 962
Čistá přidaná hodnota
Kč/podnik
241 453
1 092 649
869 732
Důchod ze zemědělské činnosti
Kč/podnik
230 846
999 228
731 958
Čistá přidaná hodnota/AWU
Kč/AWU
178 188
516 352
441 321
Ostatní věcné náklady
Provozní dotace a podpory celkem
Kč/FWU
179 414
544 640
476 464
Aktiva celkem
Kč/podnik
1 617 766
4 461 224
4 945 928
Stálá aktiva celkem
Kč/podnik
914 521
2 640 337
3 048 764
Zemědělská půda a trvalé kultury
Kč/podnik
185 054
690 270
407 178
Stavby
Kč/podnik
510 906
1 152 633
1 952 529
Samostat. movité věci a soubory
movitých věcí
Kč/podnik
202 446
728 134
581 068
Základní stádo a tažná zvířata
Kč/podnik
16 114
69 300
107 989
Kč/podnik
703 246
1 820 888
1 897 164
Zvířata
Kč/podnik
142 450
372 327
371 453
Výrobky
Kč/podnik
27 562
41 680
35 551
Ostatní oběžná aktiva
Kč/podnik
533 234
1 406 880
1 490 161
Kč/podnik
11 755
191 171
89 836
Kč/podnik
3 433
107 398
41 627
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU
Oběžná aktiva celkem
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Vlastní kapitál
1)
Kč/podnik
8 322
83 773
48 209
Kč/podnik
1 606 011
4 270 053
4 856 092
Údaje v tabulce nejsou uvedeny pro malý počet podniků v souboru
Pramen: FADN CZ Zemědělská účetní datová síť CZ
Zpracoval: J.Hanibal a kolektiv (ÚZEI)

Podobné dokumenty

Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader

Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba B2. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle vý...

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE Pokud mají členské státy více než jednu oblast FADN, počet řádně vyplněných a předložených podnikových výkazů na oblast FADN, které jsou způsobilé k vyplacení paušálního poplatku, může být až o 20 ...

Více

poslední rok projektu op vk zaměřeného na

poslední rok projektu op vk zaměřeného na mlékárny přihlásit do soutěže. Letos bylo do soutěže přihlášeno na 70 výrobků, které soutěžily v celkem

Více

Zaměstnanost a venkovský rozvoj

Zaměstnanost a venkovský rozvoj Měsíční nominální mzda v zemědělství (2003: 11 762 Kč)

Více

číslo 98 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

číslo 98 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací 2.10 Ukazatel hrubé přidané hodnoty, resp. čisté přidané hodnoty na ha z. p., resp. AWU ................................................................................................................

Více

2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací podniky na požadované úrovni významnosti (10 %). V případě dílčího cíle 2 bylo provedeno vyhodnocení účinku podpor pro vybrané typy investic v chovu dojnic na základě dat Nákladového šetření ÚZEI p...

Více

2013 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2013 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací Žádná kvalitní vědecká instituce se však nemůže spoléhat primárně na stálé úkoly k udržení potřebné odborné úrovně. A i kdyby spoléhala, velice rychle se otupí i její schopnost poskytovat fundované...

Více