letak_Olomouc_Kromeriz

Komentáře

Transkript

letak_Olomouc_Kromeriz
Ak
u
ečk
Ko
p
Já
ká
Kpt. Jaroše
an
o
vs
ké
us
6
ino
vs
ké
ho
va
co
rav
rn
Pr
í
Riegrovo
náměstí
Husovo
náměstí
kého
Ve
jv
Vo
d
á
va
Komenského
náměstí
Tovačovs
en
vo
ní
ac
sla
Mo
Ztr
ní
Šafaříkova
1. máje
a
veřejné WC
v
Ko
řov
parkoviště
Vo
d
Velké
náměstí
ho
Fa
llá
Ko
dní
Sou
H
Bla
L
uli enn
čk on
a ov
a
ho
ké
zs
Tř
e
bí
y
od
ob
Smetanova
Sv
va
ko
líč
av
ho
Na
5
Stojanovo
náměstí
Milíčovo
náměstí
Chotkův
rybník
3
1
ns
ká
Malý val
Sněmovní
náměstí
Masarykovo
náměstí
Květná
zahrada
2
4
al
lý v
ářs
Gen. Svobody
va
no
k
Ulička
čku
Ma
ého
ká
pe
Sý
tíns
U
Koje
Šk
Kop
e
ká
Voln
ch
ňs
Na
t
bo
o
Ch
e
ic
ov
í
oln
i
ste
ze
á
vl
Pa
yer
Ze
ova
éh
o
ann
lick
um
Ne
va
Vrc
h
Olomouc
& Kroměříž
Barokní perly Moravy
en
Lá
Re
Myslbekovasslo
ittg
W
a
Krakovsk
va
ě
Št
Zámecká zahrada
a
ltov h
c
ná
ov
ad
Sl
Koupaliště
e
sev
á
Roo
Na
sk
tín
Polská
Galerie
Šantovka
ovin
Dom
Po
lsk
á
Podzámecká zahrada
je
Ko
ce
ov
yer
ov
a
listopadu
Vejdovsk
ká
Dlouhý
rybník
d
Lin
Ze
a
třída 17.
ňs
Sbírkové
skleníky
no
yer
ov
Bř
Tržnice
y
ého
Re
od
ezi
Ze
a1
7.
li
sa
mi
to
va
u
Smetanova
šo
ad
Božetěchova
me
Vý
p
Hlavní
nádraží
ČD
Hálkova
ob
Du
kel
ská
Sta
rod
ruž
iník
ů
e
řic
st
By
ká
va
ins
va
teř
ro
Ka
be
Víd
e
Blažejské
náměstí
U
tříd
m
Sv
Nábřeží
Hu
so
va
ova
du
sto
pa
La
fay
tí
ett
Rozárium
Še
ká
čs
ká
á
ova
va
Hrnčířská
Ko
zí
Pa
n
s
mě
ov
a
ná
oří
ňs
da
sk
Wa
nkl
ova
Un
sk
á
Kos
in
ive
rzit
ní
Wurm
o
nic
ká
Zá
me
č
Opletalova
ko
va
lčá
Pa
ve
k
va
išo
Div
oto
a
Jeremenkov
lní
36
va
teuro
ýp
á
6
nová
Kašta
sk
rkov
nsk
Botanická zahrada
Cha
ho
Bezručovy
sady
Mlý
duben kého
Komens
Flora Olomouc | mezinárodní
zahradnická výstava
Kp
t. N
ále
www.flora-ol.cz
pk
y
červen
Žižkovo
náměstí
Ma | historické
Svátky
města
oslavy města
Pra
sar
sko
é
yko
va
ov
va
tříd
ák
tourism.olomouc.eu
or
a
U
H
Re
Šm
álk
dy
y červenec era
ila
ce
lov
.M
řič
a
Dr
st
By večeryBs barokní
lan
Olomoucké barokníUslavnosti
|
letní
So
a
ick
N
uto
á
ku
operou v historických kulisách
starobylé Olomouce
www.baroko.olomouc.eu
Kři
žík
ov
a
září
a
Oslava
maršála
Radeckého
|
slavnosti
s přehlídkou
v
alo
er
m
dechových
vojenských
hudeb
Š
ů
ist
ler
a
va
alova
www.radecky.eu
av
Nezv
Ka
or
M
říjen
nautů
Podzimní festival duchovnítřhudby
osmo | festival duchovní
ída K
hudby konající se v olomouckých Jun
chrámech
gmannova
www.podzimni-festival.cz
Fibichova
prosinec
Olomoucké Vánoce | tradiční vánoční
trhy v historickém
Štursova
centru města
tourism.olomouc.eu
Blahoslavova
Do
lná
ká
ýns
e
Uh
Ml
Jav
e
Víd
tří
Kroměříž
Olomouc a Kroměříž jsou ideálními cílem nejen pro milovníky historie a kultury, ale také pro cykloturisty, kteří chtějí
obohatit sportovní zážitky i o ty další, duchovní.
Bližší informace o cyklotrasách naleznete na:
tourism.olomouc.eu nebo www.kromeriz.eu.
ké
a
rov
teu
Pas
vská
dy
bo
N
Cyklotoulky Olomoucí a Kroměříží
vs
a
v
lero
Žerotínovo
náměstí
Pu
rkr
ab
sk
á
ívá
Kř
M
lýn
a
u
er
Využijte bohaté nabídky ubytování v obou městech, která
obsahuje celou škálu možností, od čtyřhvězdičkových hotelů po penziony, či ubytování v soukromí. Taktéž možností, kde se dobře najíst a poznat tradiční moravskou kuchyni, se nabízí poměrně hodně.
Přehled ubytovacích kapacit a stravovacích zařízení
v obou městech najdete na: tourism.olomouc.eu
a www.kromeriz.eu.
ko
m
3
nská Biskupské
náměstí
Kř
íž
Sokolo
á
ick
á
en
Mariá
náměstí
Republiky
Z
ah
Mic M
hals Na
tí
ká Hra
ěs
dě
ná
rní
Ho
v
do
Smetanovy
sady
Na
ku
2
Palachovo
nám.
er
olk
směrW
aquapark
Muzeum Kroměřížska
ova
5
je
1. má
třída
3
Denis
c
tra
ká
Cz
Tipy z kulturního kalendáře
Olomouc
Václavské
náměstí
žs
Koželu
ho plu
va
vo
aS
tříd
4
cké
Haná
ro
a
28. říjn
eg
Ri
a
ov
Olomouc & Kroměříž
Ubytování a stravování
ova
Franklin
Legionářská
va
á
žn
tru
Os
3
n.
www.arcibiskupskypalac.cz | www.zamek-kromeriz.cz
www.olmuart.cz | www.duchovniosa.cz
ká
éds
Šv
ko
vlíč
Ha
Ge
Vstupenka umožňuje jednu návštěvu každého ze tří objektů
po dobu jednoho kalendářního roku.
Čechovy
sady
a
Velký okruhMalý okruh
180 Kč
100 Kč
120 Kč
50 Kč
420 Kč
230 Kč
Š
ov
Plné vstupné
Studenti, senioři
Rodinné vstupné
Vlastivědné muzeum Olomouc
r
ve
3
1
a
of
Ceník společné vstupenky do všech zapojených subjektů D.O.M:
V Kroměříži a blízkém okolí můžete navštívit celou řadu technických zajímavostí, z nichž některé se po dlouhé době dočkaly turistického využití. Jmenujme například Arcibiskupskou vodárnu z přelomu 19. a 20. století a Foucaultovo kyvadlo v Květné zahradě, které demonstruje otáčení planety
Země kolem své osy a je jedním ze čtyř kyvadel tohoto druhu na světě. K technickým zajímavostem patří protiatomový
kryt pod Knihovnou Kroměřížska, lokomotivní depo s originální vahadlovou točnou, větrný mlýn ve Velkých Těšanech,
skanzen v Rymicích či podivný Linduškův časostroj v Muzeu
Kroměřížska, k jehož největším záhadám patří kalendář s třináctým měsícem marsincem. | www.kromeriz.eu
ká
vířs
Sokolsk
Pekařská
ar
v
mo
nh
Letecké muzeum
V leteckém muzeu jsou k vidění sbírky související s leteckou historií. | www.letecke-muzeum.cz
Technické památky
3
me
Veteran Arena
Muzeum historických automobilů je největší soukromé veřejně přístupné muzeum svého druhu v ČR.
www.veteranarena.cz
SMĚR D1
Brno, Praha
Expozice Karla KrylA
Osobnost Karla Kryla, významného kroměřížského rodáka,
se stala inspirací pro novou zážitkovou expozici, která zdůrazňuje osobité a nezaměnitelné Krylovo dílo plné radosti, vtipu a poetiky, ale zároveň obsahující vzdor, smutek, sarkasmus a pozdější rozčarování z politického vývoje v České republice. Rozmanité dílo básníka s kytarou je plné emocí a stejně taková je i jeho expozice v Kroměříži. Nenajdete
v ní vitríny s muzejními artefakty ani Krylovy osobní předměty. Naopak, expozice vás přímo vtáhne do Krylových
myšlenek a jejím hlavním smyslem je vyvolat v návštěvnících pocity, prožitky a emoce. | www.expozicekryl.cz
ětna
Za
Vlastivědné muzeum
V muzeu naleznete zajímavé netradičně pojaté expozice
k historii města. Rodiny s dětmi ocení nově vytvořenou, interaktivní expozici o živočišné říší. | www.vmo.cz
Muzeum Kroměřížska
B
V původně renesanční budově z počátku 17. století s klenbami a portálem dnes sídlí muzeum s Galerií
v podloubí a dalšími výstavními sály. Stálými expozicemi jsou Památník Maxe Švabinského, věnovaný životu
a dílu slavného českého malíře a kroměřížského rodáka, archeologicko-přírodovědná expozice Příroda a člověk a archeologicko-historická expozice Historie ukrytá
pod dlažbou města. | www.muzeum-km.cz
6
8. kv
a
Muzeum moderního umění
Muzeum moderního umění zaměřené převážně na kulturu
20. a 21. století pořádá dlouhodobé expozice.
www.olmuart.cz
Sokolská
náměstí
Národních
hrdinů
ov
pk
Arcidiecézní muzeum
Svým zaměřením ojedinělé muzeum ve střední Evropě dokumentující duchovní kulturu olomoucké arcidiecéze.
www.olmuart.cz
5
Studentská
a
Kr
Projekt Duchovní Osy Moravy je postaven na prezentaci
jednotlivých objektů a expozic prostřednictvím těchto základní témat:
• Duchovní dějiny olomoucké diecéze a arcidiecéze
• Umělecký mecenát olomouckých biskupů a arcibiskupů
• Umělecký mecenát olomoucké diecéze a arcidiecéze
• Rezidenční kultura olomoucké diecéze a arcidiecéze
• Územně – hospodářská správa olomoucké diecéze
a arcidiecéze
Muzea
Ve svém podzemí ukrývá zámek rozsáhlé vinné sklepy,
které založil již v roce 1266 olomoucký biskup Bruno ze
Schauenburgu. Vína zrají v historických dřevěných sudech,
z nichž největší pojme více jak 19 tisíc litrů a je třetím největším sudem na Moravě. | www.arcibiskupskevino.cz
Každý prázdninový pátek se můžete v doprovodu vojáků
va
Hynaiso
a měšťanů v podání kostýmovaných průvodců ze skupi1
ny historického šermu Biskupští manové projít působivými místy historické Kroměříže. Výklad v rámci netradičních
prohlídek je zaměřen na zajímavosti, o nichž se v běžných
propagačních materiálech nedočtete. | www.kromeriz.eu Kollárovo
náměstí
jenců
třída Spo
Tyto tři subjekty nabízí v rámci jednoho vstupného konkrétní prohlídkové trasy tří objektů a dále společné výstavní, publikační a marketingové produkty.
Navštivte radnici a využijte možnosti zapůjčení audioprůvodce po radnici v informačním centru. Budete tak mít
možnost sami nasát atmosféru dávných dob a navštívit
tři stálé expozice, které jsou věnované historii olomoucké
radnice, orloji či dějinám města. | tourism.olomouc.eu
Arcibiskupské sklepy
Olomouc
a
Pöttingov
• Arcibiskupský palác Olomouc
• Arcidiecézní muzeum Olomouc
• Arcibiskupský zámek Kroměříž
Prohlídky radnice
4
Tajemství staré Kroměříže
Hynaisova
Využijte ucelený návštěvnický program pro milovníky památek a umění rozvinutý mezi Olomoucí a Kroměříží, který představuje bohaté kulturní a duchovní dějiny podstatné části Moravy v rámci tisíciletého vývoje.
Kroměříž
erova
Welln
Duchovní Osa Moravy – D.O.M.
Atraktivní tipy, které byste
si rozhodně neměli nechat ujít
Olomouc
tova
Helcele
l
c
Vá
k
tné
Na Le
Společný produkt Olomouce a Kroměříže
oto
va
Kubíčko
B
U Stadionu
Kroměříž
Tovární
celoročně
Floria | zahrádkářské výstavy
www.vystavistefloria.cz
červenec | srpen
Hudba v zahradách a zámku | festival vážné hudby
www.unesco-kromeriz.cz
srpen
Veteránem nejen Kroměřížskem | velké setkání
historických vozidel
www.ceskyveteran.cz
Dožínky Zlínského kraje | tradiční oslava sklizně
www.kromeriz.eu
Mezinárodní festival vojenských hudeb | přehlídka
dechových vojenských hudeb
www.kromeriz.eu
rní
á
Tov
směr
nádraží
BUS
Olomouc & Kroměříž
silné pouto prověřené staletími
Slavné osobnosti spjaté
s Olomoucí a Kroměříží
Olomouc a Kroměříž – dvě překrásná města, jejichž
podobu formovaly stejné či velmi podobné osudy. Obě jsou odnepaměti spjata s bohatou historií, tradicemi, úrodnou hanáckou krajinou i s církevní mocí.
S městy Olomouc a Kroměříž je spojeno mnoho významných osobností, které se zde narodily, žily či dlouhodobě působily. Možná vás samotné překvapí, jak významné osoby v obou městech pobývaly.
Olomouc vždy byla a stále je hanáckou metropolí a po staletí je sídelním městem biskupů a arcibiskupů. Kroměříž si pro změnu vysloužila přízvisko Hanácké Atény, olomoučtí biskupové si ji vybrali
za své letní sídlo a oběma městům vtiskli neopakovatelný architektonický, kulturní i duchovní ráz.
Díky této jedinečné kombinaci patří Olomouc i Kroměříž k vyhledávaným cílům turistů z celého světa.
Jejich jedinečnost podtrhuje i zápis v prestižní listině světového kulturního dědictví UNESCO – Kroměříž v roce 1998 a Olomouc v roce 2000. Celou řadu shodných rysů si obě města uchovávají
i do dnešních dnů.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
Nejen společná historie, ale také kulturní dění
ve městech je propojeno pupeční šňůrou. Známé
olomoucké květinové výstavy Flora mají v Kroměříži partnera v podobě zahradní výstavy FLORIA, velkolepá přehlídka vojenských hudeb nazvaná OslavA maršála Radeckého v Olomouci
bývá programově propojena s kroměřížským Mezinárodním festivalem vojenských hudeb.
Také olomoucké Arcidiecézní muzeum má svou významnou pobočku v Kroměříži, v žilách obou měst
zkrátka koluje stejná krev.
Navštivte Olomouc a Kroměříž a objevte i vy silné pouto, které k sobě obě města po staletí pojí.
Arcibiskupský palác Olomouc
Arcidiecézní muzeum
Víte, že Olomouc je:
– p
odle Lonely Planet nejkrásnějším městem
České republiky?
– po Praze druhou největší památkovou rezervací v ČR
a sídlem druhé nejstarší univerzity v českých zemích?
Víte, že Kroměříž je:
– v yhledávaným místem filmařů (Amadeus, Královská
aféra, Napoleon, Kateřina Veliká, Četnické humoresky,
Peklo s princeznou…)?
– známá tím, že zde najdete po Vatikánu druhou největší
sbírku mincí na světě?
– proslavena díky obrazárně kroměřížského zámku, která
je druhou nejvýznamnější sbírkou obrazů v České
republice a je zde k vidění světoznámý obraz Apollo
a Marsyas od Tiziana Vecelliho?
Mlýnská brána Kroměříž
Biskup Karel II.
z Lichtensteinu-Castelcorna
(v úřadu 1664–1695), je považován
za druhého zakladatele města Kroměříže, které po třicetileté válce vybudoval z trosek. Přestavěl rezidenci v raně
barokní zámek (italští architekti Filiberto Lucchese a jeho žák Giovanni Pietro
Tencalla) a založil zde obrazovou galerii.
Nejznámějším dílem jeho sbírky je obraz benátského mistra Tiziana Vecellia, zv. Tizian, s názvem Apollo a Marsyas.
Biskup působil i v Olomouci, část jeho sbírek můžete vidět
v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.
Pavel Josef Vejvanovský
skladatel, hudebník, trubač, houslista. Od roku 1664 působil v Kroměříži ve službách olomouckého biskupa
Lichtensteina v biskupské kapele a na kůru v chrámu Sv.
Mořice v Olomouci. Je autorem světské i chrámové barokní hudby, mší, litanií apod.
Wolfgang Amadeus Mozart
Hudební génius pobýval roku 1767
v Olomouci a při zotavování z pravých
neštovic v budově kapitulního děkanství složil 6. symfonii F-dur. V Kroměříži
je s Mozartem spjato natáčení slavných
scén oscarového snímku Amadeus režiséra Miloše Formana.
Carský pokoj Arcibiskupský zámek Kroměříž
Nejvýznamnějsí památky Olomouce
1
Sloup Nejsvětější TrojicE
Dominanta hlavního olomouckého náměstí, 32 m vysoký
monument, představuje vrcholné sochařské dílo středoevropského baroka. Spolu s Mariánským morovým sloupem
na Dolním náměstí a šesti barokními kašnami tvoří originální kolekci, jež jedinečným způsobem spoluutváří charakter městského jádra, které je druhou největší památkovou rezervací ČR. Od roku 2000 je zařazen na seznam
světového dědictví UNESCO.
Po dobu letní sezony je zpřístupněna kaple sloupu.
5
Katedrála sv. Václava
Impozantní gotický chrám s charakteristickou novogotickou věží, druhou nejvyšší v ČR (100,6 m). Sídelní kostel arcibiskupa, kromě působivého interiéru je přístupná i krypta.
tourism.olomouc.eu
Na objednávku jsou možné exkurze a prohlídky varhan.
6
Arcibiskupský palác
Sídlo olomouckého arcibiskupství, jedna z nejhonosnějších olomouckých barokních palácových staveb, pochází
ze 17. století. Přístupný veřejnosti, organizované prohlídky
paláce. | www.arcibiskupskypalac.ado.cz
V–IX Út – Ne 10:00–17:00
IV, X So, Ne, svátky 10:00–17:00
Horní náměstí v Olomouci
Nejvýznamnějsí památky Kroměříže
1
2
Radnice s orlojem
Původně gotická, později renesančně upravená radnice
s raritním orlojem (produkce denně ve 12 hod.), zpřístupněnou věží a gotickou kaplí sv. Jeronýma.
3
Soubor barokních kašen
Šestice mistrně zpracovaných kašen s mytologickými motivy zdobí městské centrum od přelomu 17. a 18. století.
4
AriÓnova kašna
Úchvatné dílo slavného rodáka I. Theimera z roku 2002,
ztvárňující původně zamýšlený motiv nerealizované 7. barokní kašny. V létě slouží také jako originální brouzdaliště
oblíbené dětmi i utrmácenými turisty.
Ariónova kašna
Arcibiskupský zámek
2
Květná zahrada
Víte, že…
– v hudebním archivu Arcibiskupského zámku si můžete prohlédnout rukopis W. A. Mozarta?
– v arcibiskupských sklepech najdete velký sud, který pojme více než 19 tisíc litrů, a je třetím největším
sudem na Moravě?
– abyste se dostali na vyhlídkovou terasu zámecké
věže, musíte vyšlapat 200 schodů? Výhled ale určitě stojí za to.
Ostrava
Olomouc
Kroměříž
Brno
Architektonicky a historicky nejcennější památkou ve městě, která nemá ve světě srovnání, je Květná zahrada neboli Libosad. Představuje vrcholné dílo evropského zahradního umění 17. století a je srovnávaná se zahradou ve Versailles. Architektonickými dominantami zahrady jsou Rotunda s krásnou sochařskou a malířskou výzdobou a 244
metrů dlouhá Kolonáda. | www.zamek-kromeriz.cz
Víte, že…
Kolonáda Květné zahrady neudrží žádné tajemství, a to
díky akustickému kouzlu zvanému Dionýsovo ucho?
Cokoli zašeptáte na jednom konci kolonády, uslyší někdo další na druhém konci ve vzdálenosti 244 metrů.
Nepřehlédnutelnou dominantou města je zámek se skvostnými sály, unikátním hudebním archivem, knihovnou a věhlasnou obrazárnou, jejíž poklady patří k tomu nejvýznamnějšímu, co v České republice najdete (Tizian Vecellio, Paolo Veronese, P. Brueghel, Anthonis van Dyck, Lucas Cranach). V zámku můžete obdivovat krásu spojenou s příběhy a událostmi jednotlivých pokojů a sálů, např. Manský sál,
Carský pokoj, Růžový salon, Poradní sál, Trůnní sál nebo
Lovecký sál. Největší a nejkrásnější Sněmovní sál sloužil
v letech 1848 a 1849 jako zasedací sál říšského sněmu
habsburské monarchie. | www.zamek-kromeriz.cz
IV–X 9:00–16:00; V, VI, IX 9:00–17:00
VII–VIII 9:00–18:00
Praha
Květná zahrada a Arcibiskupské sklepy v Kroměříži
otevírací doba
náš tip
Olomouc region Card
Využijte slevovou turistickou kartu platnou v celém
regionu včetně Kroměříže. MHD, muzea a hrady
zdarma. Slevy ve vybraných restauracích a hotelech.
www.olomoucregioncard.cz
Informační centrum Olomouc
Horní náměstí – podloubí radnice
tel.: 585 513 385, 585 513 392
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
e-mail: [email protected] | tourism.olomouc.eu
V–XI Po – Ne 9:00–19:00, X–IV Po – Ne 9:00–18:00
3
Podzámecká zahrada
Původní zelinářská a ovocnářská zahrada byla v 17. století přebudována na zahradu barokní, v 19. století na stylový
krajinářský park a dnes je zde na 64 hektarech vysázeno
přes 200 druhů vzácných stromů z různých částí Evropy,
Ameriky i Asie. Tato velkorysá výsadba stromů je doplněna vodními plochami a drobnou architekturou.
Víte, že…
v Podzámecké zahradě se můžete projet vláčkem
a dozvědět se tak více o vzácných dřevinách i romantických stavbách?
Turistické informační centrum Kroměříž
Velké náměstí 115, vedle radnice
tel: 573 321 408, 777 671 116
www.facebook.com/MestoKromerizOficialne
e-mail: [email protected] | www.kromeriz.eu
V–XI
X–IV
Po – Pá 9:00–18:00
So 9:00–17:00, Ne 10:00–17:00
Po – Pá 9:00–17:00
So 9:00–14:00, Ne zavřeno
Vydalo statutární město Olomouc a město Kroměříž
ve spolupráci s Muzeem moderního umění Olomouc, 2014
Foto: archiv města Olomouce, Muzea moderního umění,
m-ARK a města Kroměříže

Podobné dokumenty

Duchovní osa Moravy D.o.M.

Duchovní osa Moravy D.o.M. Arcidiecézní muzeum Olomouc Arcibiskupský zámek v Kroměříži Ucelený návštěvnický program pro milovníky památek a umění rozvinutý mezi Olomoucí a Kroměříží, který představuje bohaté kulturní a ducho...

Více

pruvodce do kapsy - Pension u Jakuba

pruvodce do kapsy - Pension u Jakuba Podrobné informace naleznete na stránkách tourism.olomouc.eu

Více

Praha / Prague - REICO investiční společnost České spořitelny, as

Praha / Prague - REICO investiční společnost České spořitelny, as s adekvátní cenou jsou prodávány poměrně rychle. Rostoucí míra prodeje nemovitostí je ovlivněna také zahraničními kupci, kteří dlouhodobě zůstávají v České republice, nebo investory, kteří dále pr...

Více

Východní Morava - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Východní Morava - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy a Metoděje či kamennou sochou pohanského boha Radegasta. A co více, v roce 2010 byla obnovena historická lázeňská tradice a byly otevřeny Rožnovské pivní lázně. Asi největšími poklady valašské přír...

Více