Slajd 1

Komentáře

Transkript

Slajd 1
Projekt SUGAR
Statutory City of Ústí nad Labem
New method for urban freight transport planning
Data collection for loading and unloading zones
planning
Vilém Čekajle, Dipl. Ek.
Statutory City of Ústí nad Labem
Praha 11. 4. 2013
About the project




Beginning of the project 05/ 2009
End of the project 02/ 2012
Budget 3 641 565,- € (Partner budget 227 990,- €)
17 Partners (Region Emilia Romagna, London, Paris, Barcelona,
Palma de Mallorca , Region of Crete, Athens, Poznań,
Vratsa, Celje, Usti nad Labem (Usti Region and Prague),
POLIS, CEI, ITL, INRETS, ILIM, Czech Railways;
2
Selected good practice (1)
 New methods for data collection for urban freight transport
planning – to get more detailed and accurate data about
freight transport in the city
 Developed in France since 1994, used by several large cities
since 2004
 Used to get data necessary to prepare tailored measures for
urban freight regulations
3
Present approach
4
Good practice approach
5
Pilot test – selected area
6
Pilot test – territory mapping (1)
Pilot test – territory mapping (2)
lova
S14 Banky pojišťovny finanční služby
aro
Hilspotřebiče
P05 Elektro TV domácí
P19 Hudební nástroje hudebniny
S15 Právní služby
P06 Mobilní telefony PC foto multimedia
P20 Bazary a zastavárny
S16 Spolky sdružení neziskové organizace
P07 Nábytek bytové doplňky
P21 Restaurace hospody jídelny
S17 Úřady státní správy a samosprávy
P22 Cukrárny kavárny čajovny vinárny bary
S18 Jiné uveďte slovně
va
P09 Hobby domácí zvířata domácí_potřeby
P23 Rychlá občerstvení bez sezení
P10 Auto moto a příslušenství
S01 Hotely penziony ubytovny
Na Vyhlídce
P14 Knihy mapy studijní materiály
hu
r yko
Horo
ká
ní
Spojovací
Dlouhá
U Divadla
Příčná
ní
E.
Be
ne
še
ebn
í
í
st
hr ad
draž
v
sta
Pří
u
tk
Malá
iště
U Ná
ůs
ti
Předmostí
Mo
Fabiána Pulíře
Hrad
U Kostela
U Tra
ěstí
M
K
á
Klášterní ěšsk
jt
Vo
Revoluč
ní
Mírové nám
Hrnčířská
Zámečnická
Bílinská
U České besedy
Panská
Krajská
Paříž
s
S08 Školy vědecké a výzkumné instituce
Velká hradeb
Pivovarská
Vaníčkova
va
va
tí
ěs
á
S07 Kulturní zařízení kino divadlo
ká
illa
Masa
m
ná
ky
U Chemič
r ní
Tová
Brněnsk
ežnického
Stroup
B
ra
tis
la
vs
ká
S06 Kadeřnictví kosmetika péče o tělo
Dvořákova
r ch
e
aC
a
hkov
Petsc
é
lsk
itá
Šp
Prok
iviš
opa D
ton
ká
P13 Papírnictv kancelářské potřeby
S03 Lékařské ordinace a pracoviště
ení
P12 Drogerie parfumerie
Hoř
ns
Wi
P11 Lékárny zdravotnické zboží
Kl
íšs
va
tic
Krá
leslavíno
Ve
P08 Stavebniny železářství
Do
bě
va
Na Schodech
ov
Sa
d
k
el
to
d
on
M L
os
ke
vs
ká
va
S13 Realitní kanceláře a služby
P18_Hračky zábavní zboží
P04 Sportovní potřeby outdoor vybavení
a
če
ev
ká
ýns
ro
t eu
S12 Cestovní kanceláře a agentury
P17 Květiny zahradnictví
P03 Textil oděvy obuv
Mošnov
u
lo
s
Pa
S09 Servisy čístírny opravny
á
radsk
pa
va
Ro
os
ké nivy
P16 Klenoty bižuterie hodinářství umění
P02 Potraviny polotovary zemědělské produkty
vý
o
ch
í
ic
Stříbrn
P15 Noviny časopisy tabákové výrobky
Důlce
výš
á
P01 SupermarketOndříčkova
žo
Rů
la
Pa
rn
Be
Běleh
Typy provozoven
SN P
ina
Pilot test – selected sample
Transfer of selected good practice
Methodology
• mapping of the territory (988 records - 484 shops and
gastronomy, 300 services, 204 others);
• processing of data from territory mapping into a common
electronic database – sample selection;
• survey among facilities – data processed using GIS, statistical
evaluation, characteristic of the categories of facilities, notice to
the problematic issues and definition of improvement in
conditions for supply
• survey among transport operators according to their share in
the supply of the area;
10
11
ny
tr
av
i
,p
ot
o
ol
P0
4_
Sp
va
ry
,
P0
1_
ze
m Sup
ě
or
dě erm
P
to
vn 03_ lské a rk
et
P0 P0 í po T ex pro
tř
til
du
6_ 5_
e
,
E
kt
M
by
od
y
ob lekt
,o
ěv
ro
iln
ut
y
,o
,T
do
ít
bu
V,
el
or
ef
on dom vyb v
y
a
á
P 0 , P C c í s ve n
,f
7_
po
í
P0
o
N
9_
áb t o, t řeb
Ho
m
iče
bb
P0 ytek
u
y,
8_
, b ltim
do
St
yt
av
ov edia
m
ác
eb
é
d
í
ni
ny opl
P1 zvíř
ňk
,ž
0_ a ta
y
Au
, d ele
zá
P1
o
t
řs
1_ o-m má
tv
cí
Lé
ot
po í
ká
o
a
rn
t
ře
př
y,
b
P1
í
3_
P1 zdr sluš y
av
Pa
en
2_
ot
p
st
Dr
v
P1 írni
og nic
c
ké í
4
e
t
_
v
rie
P1
K
z
í
,
ni
5_
, p bo
ka
h
ž
N
ov y, m nce a rfu í
P1
m
ap lá řs
6_ iny
,
y
Kl
ké erie
en čas , st
ud pot
op
ot
ře
ijn
y,
isy
b
bi
ž u , ta í ma y
b
te
t
á
e
rie
k
r
, h ové iály
vý
P 1 od
ro
in
7_
bk
Kv ářs
y
t
ět
ví
P1 P1
,u
i
n
y,
9_ 8_
m
ěn
za
Hu Hr
í
de ačk hra
dn
y,
bn
i
z
í
ct
P2
áb
ná
ví
2_
a
P2
P2 st ro vní
Cu
je
1_
0_
zb
kr
,h
Re
Ba
ož
ár
u
ny
í
st
z
a u ary deb
,k
av
ni
ra
a
ny
ce
z
P2 á rn
, h ast
y,
av
3_
os
č
ár
Ry
a
po
ny
ch jov
ny dy,
lá
jíd
,v
ob
in
el
če
n
ár
rs
ny y
tv
,b
en
a
í(
be r y
zs
ez
en
í)
P0
2_
Po
Počet cyklů za 30 dnů / provozovna
The survey results examples (1)
Četnost a provádění zásobování - prodejny a gastronomie
120
Externí dopravce
Přímo dodavatel
Kategorie provozovny
Přímo výrobce
Vlastní
100
80
60
40
20
0
The survey results examples (2)
12
Lehký NA do 6 t
Běžný NA nad 6 t
Návěsová souprava
ínova
Veleslav
Na Schodech
aC
hu
rch
ská
tic
ká
á
Velká hradební
Krajská
Paříž
vs
k
Pivovarská
Horo
va
Vaníčkova
á
la
Dvořákova
illa
a
ykov
r
Masa
ská
kev
Mos
U České besedy
Panská
Spojovací
Dlouhá
U Divadla
Příčná
Mírové nám
ěstí
Fabiána Pulíře
M
Ká
Klášterní ěšsk
jt
Vo
rní
iště
Hrad
U Kostela
ti
draž
U Ná
u
Malá hradební
í
v
sta
Pří
tk
ůs
U Tra
Předmostí
Hrnčířská
Zámečnická
Revoluč
ní
Bílinská
U Chemičky
Brněnsk
Br
at
is
Do
bě
a
hkov
ení
ton
Petsc
Hoř
ns
Wi
Na Vyhlídce
Důlce
šina
a vý
Krá
lov
vá
Sa
do
Dodávka do 3,5 t
a
Hilarov
va
Klí
š sk
á
Tová
Osobní automobil
é
a
ov
ur
á
to
Elišky Krásnohorsk
s te
Pa
k
ýns
nd
Lo
ev
el
y
ické niv
Stříbrn
a
Mošnov
Ro
os
á
í
rn
Be
Typ zásobovacího vozidla
SNP
Ondříčkova
radsk
e
Běleh
va
c
cni
o
em
UN
míru
Obránců
a
ov
o
ch
sady
ěv
on
la
Pa
Městsk
é
K
The survey results examples (3)
ní
Krá
lov
á
Na vlastním pozemku
a
ínova
Veleslav
Na Schodech
ton
aC
rch
a
ykov
ská
á
Velká hradební
Krajská
Paříž
vs
k
Pivovarská
Horo
va
Vaníčkova
U České besedy
Panská
Spojovací
Dlouhá
U Divadla
Příčná
Fabiána Pulíře
rní
Zámečnická
U Kostela
Předmostí
Hrnčířská
iště
Hrad
í
draž
U Ná
u
tk
ůs
U Tra
ti
Mírové nám
ěstí
M
Ká
k
Klášterní
šs
jtě
Vo
Revoluč
ní
Bílinská
U Chemičky
Tová
á
Brněnsk
la
Dvořákova
illa
r
Masa
ská
kev
Mos
Br
at
is
a
annov
Weinm
tic
ká
a
hkov
hu
Petsc
ení
š sk
á
Hoř
Na Vyhlídce
ns
Wi
Klí
Do
bě
sk
dýn
Na ulici - vyhrazené zásobovací stání
Důlce
šina
a vý
vá
Sa
do
a
ov
ur
n
Lo
Hilarov
va
Na ulici - stání v jízdním pruhu
é
to
Elišky Krásnohorsk
ste
Pa
ev
el
Na ulici - obecné parkovací stání
é nivy
k
ic
rn
Na ulici - stání na chodníku
Stříb
a
Mošnov
Ro
os
á
í
rn
Be
Způsob parkování zásobovacího vozidla
SNP
Ondříčkova
radsk
e
Běleh
va
U
ic
ocn
Nem
míru
Obránců
a
ov
o
ch
sady
ěv
on
la
Pa
Městs
ké
K
The survey results examples (4)
Pří
í
vn
sta
15
:59
:59
:59
:59
:59
:59
:59
:59
1 0:0 0
- 10 :5
9
1 1:0 0
- 11 :5
9
1 2:0 0
- 12 :5
9
1 3:0 0
- 13 :5
9
1 4:0 0
- 14 :5
9
1 5:0 0
- 15 :5
9
1 6:0 0
- 16 :5
9
1 7:0 0
- 17 :5
9
1 8:0 0
- 18 :5
9
1 9:0 0
- 19 :5
9
2 0:0 0
- 20 :5
9
2 1:0 0
- 21 :5
9
2 2:0 0
- 22 :5
9
2 3:0 0
- 23 :5
9
9 :00 -9
8 :00 -8
7 :00 -7
6 :00 -6
5 :00 -5
4 :00 -4
3 :00 -3
:59
-1 :00
2 :00 -2
1 :59
0 :00 -0
Počet zásobujících vozidel za průměrný pracovní den
16
14
12
10
8
6
4
Počet zásobujících vozidel
The survey results (5) – transport operators
Time variation of supply
Denní variace zásobování
0
Hodina
Týdenní variace zásobování
22
70
20
18
60
50
40
30
2
20
10
0
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
Den
SO
NE
The survey results (6) – transport operators
Manipulation per stop
Průměrná hmotnost na 1 zastavení
Průměrná doba manipulace na 1 zastavení
250
35
30
200
20
Kilogramy
Minuty
25
15
10
5
150
100
50
Přepravované zboží
16
Přepravované zboží
Ti s
k
Piv
o
vo
Peč
i
Od
p ad
ny
eni
Ma
so,
uz
íky
0
B al
Os
tat
ní
Od
p ad
Ti s
k
Piv
o
vo
Peč
i
ási
lky
Ma
so,
uze
nin
y
Lék
y
Kv ě
tin
y
Lis
tov
ní z
Kan
cel
á
řsk
é
B al
po
tře
by
íky
0
Aplication of the good practice (1)
17
Aplication of the good practice (2)
What do you need to use the best practice
 Willingness to change used approaches!!
 Report from the City of Usti nad Labem about the good
practice implementation
 City Logistics Best Practice guide (available at
www.sugarlogistics.eu)
 Ing. Tereza Dostálová, Statutory City of Ústí nad Labem [email protected]
 Vilém Čekajle, External technical assistance - [email protected]

Podobné dokumenty

Chladič oleje močál

Chladič oleje močál ...pracují na bázi metalických pružin fy STOP-CHOC (D). Díky příznivým hodnotám tlumení (6-12%) a díky nelineární charakteristice pružin jsou VIP Redyst vhodným vibroizolačním prostředkem v obou oh...

Více

Náročné inženýrské problémy a superpočítání

Náročné inženýrské problémy a superpočítání • OpenFOAM je free and open source software, pod licencí GNU General Public License. • OpenFOAM obsahuje více než 80 řešičů, pro simulaci specifických problémů inženýrské mechaniky, více jak 170 ut...

Více

Výsledky Saranga sprintu 2013

Výsledky Saranga sprintu 2013 Jméno psa 106 Amélie Kirké ze Studánek 105 Amálie Kirké ze Studánek

Více

starostovo slovo - Město Stráž pod Ralskem

starostovo slovo - Město Stráž pod Ralskem Připravuje se další koncert živé hudby, který by se měl uskutečnit v září 2006 a již od 28. května se můžete každou neděli (červen, červenec, srpen a září 2006) vypravit do kostela sv. Zikmunda ve ...

Více

Large - Klub agility

Large - Klub agility A3Ch Coudy Dycou Od Zlatonosné říčky 3,21

Více

SiMoNA 2009 - Fp tul - Technical University of Liberec

SiMoNA 2009 - Fp tul - Technical University of Liberec Expertomica metabolomics profiling: Using probabilistic system approach to gather more information from LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Více

Pro stažení klikněte zde

Pro stažení klikněte zde NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

Více