více informací naleznete zde v plakátku

Komentáře

Transkript

více informací naleznete zde v plakátku
Sekce Pohyblivé schody a výtahy
Sekce sdě
sdělovací a zabezpeč
zabezpečovací technika
Řezno v kouzelném adventním čase
Město s historií čítající dva tisíce let v lesku světel, jež září v ulicích a na náměstích, posílá svou třpytící záři ke štítům patricijských sídel a prastarých věží.
Město zahrnuté do světového kulturního dědictví UNESCO je naplněno sváteční atmosférou a nabízí svým návštěvníkům hned čtyři vánoční trhy. Všude
Vás očekává vánoční zboží, kulinářské zážitky, speciality a rámcový kulturní program.
Tradiční trh Christkindlmarkt (od čtvrtka před 1. adventní nedělí do 23. prosince) láká místní i návštěvníky již po staletí na náměstí Neupfarrplatz. Zde se
řadí stánky a budky s třpytivou nabídkou vánočních ozdob, na kupce čekají betlémy a vyřezávané figurky, hračky a řada praktických dárků. Děti jezdí s
rozzářenýma očima na dřevěných konících a sedí jako hrdé princezny v polstrovaném kočáru. Umělečtí řemeslníci na Lučním náměstí a na Uhelném trhu
zvou na trh Lucreziamarkt (od pátku před 1. nedělí adventní až do 23. prosince). Návštěvníci mohou zakoupit ručně vyráběné předměty ze všech možných
materiálů. U knížecího zámku rodu Thurn-Taxisů vzniklo společně s romantickým vánočním trhem – Romantischer Weihnachtsmarkt (od čtvrtka před 1.
nedělí adventní až 23. prosince) – dřevěné městečko. Na vnitřním nádvoří zámku ční nádherně ozdobený vánoční strom do zimní oblohy a kněžna Gloria
se tu a tam nenuceně vmísí mezi hosty. Kdo přejde přes obdivuhodný Kamenný most, najde na druhém břehu Dunaje adventní trh ve Špitálské zahradě
(Adventsmarkt im Spitalgarten) – od čtvrtka před 1. adventní nedělí až do 23. prosince.
Odjezd od stanice
Andě
Anděl -Na Knížecí v 6.00
6.00 hod.
stanice STUDENT
STUDENT AGENCY nástupiště
nástupiště č.1
Objednávka : paní Šindelová Jana ;
DK budova N : telefon 2226/ 72706.
72706.
e-mail:
mail: [email protected] zanechejte své telefonní číslo,
íslo, jméno a poč
počet míst.
V případě nepřítomnosti paní Šindelové můžete volat na telefon : 773748926 tel FPO pan Rajský Aleš.
Cena zájezdu
Člen a rod.příslušník
Příbuzný člena
Ostatní
FPO
150 Kč
250 Kč
390 Kč
V případě
ípadě odhlášení zájezdu pě
pět dní př
před odjezdem je storno poplatek 100 % ceny zájezdu..
Je možno si zajistit svého náhradníka a př
případně
ípadně doplatit cenu.Rodinný př
příslušník je dle článku KS 5.8..1 bod d,e .
Zájezd je nutno do 14 dní zaplatit po potvrzené telefonické nebo emailové rezervaci.
V ceně
ceně zájezdu
zájezdu je jízdné .Pojiště
Pojištění léč
léčebných výloh do zahranič
zahraničí není zahrnuto v ceně
ceně..Lze plat
platit
atit poukázkami FlexiFlexi-Pass do 15.11.2013
15.11.2013
Předpokládaný
edpokládaný odjezd z Řezna v 18.
18.00 hod.