MARTIN PROCHÁZKA OCENIL NEJLEPšÍ

Komentáře

Transkript

MARTIN PROCHÁZKA OCENIL NEJLEPšÍ
12
Číslo 12, ročník 66, prosinec 2013
ÚVODEM
Vánoce raději bez dluhů
Jak zjistily celostátní průzkumy,
na vánoční nákupy si půjčuje 10 až
17 procent Čechů.
A jak zjistil náš
malý podnikový
průzkum, nejsou
tato čísla daleko od pravdy. V rámci intranetové ankety by si na nejkrásnější
svátky v roce půjčilo téměř deset procent z dvou stovek respondentů.
Na jedné straně možná někdo podobné skutky odsuzuje, na druhé straně je to výsledek konzumní společnosti.
Vzpomínám si na historku jednoho bývalého kolegy, která se stala už někdy
před čtrnácti lety. Aby udělal radost
manželce a dětem, vypůjčil si na dovolenou v Turecku, kterou měl v plánu
splácet téměř dva roky. Po jeho návratu jsme čekali nadšená vyprávění, co
všechno viděli a zažili. Moc toho nebylo. Jak nám smutným hlasem sdělil,
museli šetřit. Manželka si totiž hned
druhý den koupila ručně tkaný koberec
a bylo vymalováno.
Chápu, že úplně stejně, jako chtěl
udělat můj kolega radost manželce
a dětem, přemýšlí zmíněné procento
lidí o vánočních svátcích. Dospělí situaci pochopí, i když mnohdy má větší radost darující než obdarovaný, já třeba
rozdávám, a dostávám, vánoční dárky
už od listopadu a je to moc fajn. Jiné
je to u dětí. Ty starší se chtějí předvést
před svými vrstevníky, ty mladší zas
nepochopí finanční realitu dnešní dnů.
Zvýšené výdaje pak rodiče kompenzují
půjčkami.
Každý z nás chce mít nejkrásnější
svátky v roce spokojené a šťastné. Za celou redakci přeji našim čtenářům splnění všech přání, i těch nejtajnějších. Kolegům, kteří v práci finišují, aby si v době
volna odpočinuli a načerpali síly do nového roku. A všem, kteří si musí nějakou
tu korunu přece jen půjčit, aby pečlivě
zvažovali a půjčovali si s rozmyslem.
Do nového roku 2014 pak přeji všem
hodně zdraví a štěstí a v lednu zase
na shledanou.
Marie Logrová, tisková mluvčí
EXPRES Noviny zaměstnanců chemického průmyslu v Ústí nad Labem zdarma
Martin Procházka ocenil nejlepší zaměstnance
M. Procházka s milým hostem večera Bárou Štěpánovou,
která se ujala moderování i zpěvu.
Renata Štěrbová
přišla poprvé do Spolku v roce
1960. Z chemičky si „odskočila“ v roce
1979, aby se rok po sametové revoluci na chvíli vrátila, podruhé vydržela
bez „své“ fabriky jen čtrnáct měsíců
a od devadesátého čtvrtého je zase
zpět mezi námi.
Práci v chemickém oboru předznamenala už její studia, kdy k absolvování
gymnázia přidala i střední průmyslovou školu chemickou. Své teoretické
znalosti doplnila v praxi ve Spolku jako
laborantka a posléze vedoucí skupiny
analytické kontroly lakařských pryskyřic. První návrat pro ni znamenal práci
v odbytu a v obchodním oddělení,
druhý potom v zásobování a prodeji.
Parketu obchodního zástupce dodnes
Foto: M. Logrová
neopustila a stala se úspěšným prodejcem s „naprosto nezaměnitelným a nenapodobitelným stylem práce“, jak říká
její současný šéf Jan Křička. Své znalosti
a zkušenosti teď s vervou sobě vlastní
předává mladším kolegům.
„Vnímám to jako ocenění celého kolektivu včetně kolegů z výzkumu a výroby, bez kterých by nebylo možné naše
dobré výsledky realizovat,“ řekla k slavnostnímu okamžiku Renata Štěrbová.
Tomáš Šafr
Před čtvrt stoletím přišel do chemičky jako praktikant do oddělení přípravy investic. Jako absolvent střední
průmyslové školy strojní s oborem
strojírenství mu byla jeho práce té-
Milé kolegyně, vážení kolegové,
v nejbližších dnech nás čekají snad nejkrásnější svátky
v roce a vstup do roku nového, do roku 2014.
Při této příležitosti vám chci všem upřímně poděkovat
za práci, kterou jste pro společnost letos vykonali. Přeji vám i vašim nejbližším tolik potřebné zdraví a štěstí, krásné vánoční svátky v kruhu rodiny, odpočinek a načerpání sil do dalšího roku. Stejně jako v minulých letech nás
v novém období čeká spousta práce, ale věřím, že cestu máme nastavenu
dobrým směrem a s vaší pomocí se nám podaří splnit všechny naplánované
úkoly. Martin Procházka
výkonný ředitel pro provoz a obchod
Čtyři vybrané pracovníky ocenil v rámci společenského večera u příležitosti
slavnostního ukončení letošního roku skupiny Spolchemie Group výkonný ředitel
pro provoz a obchod Martin Procházka.
Obchodní zástupkyně Renata Štěrbová, vedoucí provozu techniků a mechaniků Tomáš Šafr, vedoucí čistírny odpadních vod na Střekově Karel Wild a technik
péče o majetek Jiří Graf obdrželi ohodnocení především za svoji práci v letošním
roce v podobě dárkových poukazů od Čedoku.
Jak ve svém projevu řekl Martin Procházka, poděkování ale patří všem zaměstnancům skupiny. „Bez vaší obětavé práce bychom současné výsledky nemohli
dosáhnout,“ obrátil se nejen k přítomným kolegům, ale zmínil i všechny ostatní
zaměstnance. Uvedl rovněž, že díky finanční konsolidaci, která proběhla v minulém roce, mohla společnost pokračovat ve svém rozvoji. „A podporu nám banky
vyjádřily i v uplynulých dnech,“ dodal k aktuální situaci. V rámci skupiny se zmínil
rovněž o nové organizační struktuře holdingového typu i nových připravovaných
projektech. Těm bude pro nadcházející období dominovat především membránová elektrolýza, Popelkou ale nezůstane ani intenzifikace epiku, glycerín, vodní sklo
či nový permanganát.
Kladně zhodnotil Martin Procházka také dobrou spolupráci s krajem i s ústeckým magistrátem.
měř předurčena. Z investiční činnosti
si odskočil do podnikového výzkumu,
nechyběl ani v provoze epichlorhydrin
a ve strojní údržbě. Dnes pracuje jako
vedoucí provozu techniků a mechaniků ve Spolku. Jak se mnozí z jeho kolegů mohli osobně přesvědčit, neexistuje
pro něj žádný technický problém, který
by nedokázal se svými spolupracovníky zvládnout.
Tomáši Šafrovi patří ocenění především za perfektní organizaci podnikové
údržby celé skupiny Spolchemie Group
včetně zvládnutí legislativního procesu
v rámci společnosti Infraspol. Letošní
bravurně provedená výměna šedesátimetrového polního hořáku provozu
epichlorhydrin byla tou pověstnou
třešničkou na dortu.
„Byl jsem opravdu příjemně překvapený. Beru to i jako ocenění celé strojní
údržby za výkony, které podáváme,“
dodal Tomáš Šafr.
čelní představitelé politické a ekonomické sféry,“ uvedl pro Expres Martin
Procházka. Již třetím rokem, co se Spolek zmíněné soutěže účastní, se ústecká
chemička hrdě postavila vedle takových společností, jako jsou Škoda Auto,
která každoročně vykazuje nejvyšší
objem vývozu z českých firem, Barum
Continental, Moravia Steel, Siemens
Group ČR či Mitas nebo Ostroj a.s. Z cel-
Jiří Graf
Karel Wild
Ocenění za letitou dobrou práci pro
firmu si zaslouží i další absolvent střední průmyslové školy strojní Karel Wild.
Ve skupině začínal v roce 1995 v Setuze jako referent péče o hmotný majetek.
Jeho třetím dítětem, ke dvěma vlastním
dospělým, se v posledních letech stala
Spolek znovu bodoval v soutěži exportu
Z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana převzal výkonný ředitel pro
provoz a obchod Martin Procházka pro
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
i v letošním roce cenu za nejlepšího exportéra v Ústeckém kraji.
Spolu s tím se firma umístila na
19. příčce v kategorii objemu exportu
1993 - 2012. „Vedle prezidenta republiky se této prestižní akce účastnili i další
čistírna odpadních vod na Střekově. Karel Wild ji spolu se svými kolegy zvládají
na jedničku. V letošním roce se museli
vyrovnat nejen s plným zatížením technologie s ohledem na maximální využití
všech výrobních kapacit střekovského
areálu, ale především s povodněmi. Ty
po jedenácti letech znovu zasáhly i Ústí
nad Labem. Stejně jako při prvních záplavách byla i letos střekovská čistírna
celá pod vodou. Také za její rychlé a bezpečné odstavení stejně jako následný
operativní nájezd si zaslouží Karel Wild
poděkování.
„Ocenění si vážím, děkuji touto cestou spolupracovníkům, kteří pomohli
po povodni k hladkému obnovení provozu čistírny,“ dodal Karel Wild.
kového objemu loňských tržeb dosáhl
export Spolku za rok 2012 částku 4,608
miliard korun.
Vyhlášení devatenáctého ročníku
soutěže Exportér roku se stejně jako
v předchozích letech konalo pod záštitou Hospodářské komory ČR v Praze.
Pořadateli soutěže jsou tradičně Střední
podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání ČR.
Jiří Graf pracuje ve Spolku jako technik péče o majetek a má na starosti
kompletní železniční vozový park a kolejiště.
Do chemičky nastoupil po absolvování středního odborného učiliště
spojů s oborem spojový mechanik a to
už od roku 1997 jako strojník energetických zařízení v oddělení železniční
dopravy. Kolejím i všemu s nimi souvisejícímu zůstává věrný dodnes.
V letošním roce se nad rámec svých
pracovních činností zasloužil o zajištění certifikace pro údržbu železničních
cisteren, přičemž tuto činnost mohou
v rámci nového zákona vykonávat
pouze speciální autorizované opravny. A díky dobré práci Jiřího Grafa pak
také Spolek pro chemickou a hutní
výrobu.
„Upřímně musím říct, že jsem byl
překvapený a samozřejmě mě těší, že
byla má práce oceněna. V mém případě se jedná o každodenní rutinu a o týmovou spolupráci s kolegy napříč Spolkem. Tímto bych jim chtěl poděkovat,“
doplnil Jiří Graf
prosinec 2013
2
Společnosti skupiny Spolchemie Group uzavřely novou kolektivní smlouvu
Na podmínkách nové kolektivní
smlouvy se v závěru listopadu dohodli
zástupci odborových organizací a vedení
společností skupiny Spolchemie Group.
Po dvouměsíčním maratonu vyjednávání jednotlivých kapitol se oběma
stranám podařilo dospět k vzájemnému kompromisu. Oproti stávající dohodě bylo vyjednáno několik desítek
změn především dílčího charakteru.
Mezi ty důležitější lze zařadit časový
rozsah platnosti nové smlouvy; zatímco předcházející dokument byl uzavřen na tříleté období, nově bude mít
platnost pět let. Z těch nejvýznamnějších témat, která jsou v hledáčku
zaměstnanců, lze uvést především
čtyřprocentní zvýšení tarifní stupnice
a zrušení výplaty tzv. 13. platu. Novin-
Zástupci vedení společnosti (vlevo) se zástupci odborových
organizací při kolektivním vyjednávání.
Foto: M. Logrová
Bilancování roku 2013
Rok 2013 rychle uplynul a s jeho
koncem přichází čas na krátké zhodnocení. V Oleochemu se odehrával
ve znamení opakovaných oprav destilační jednotky mastných kyselin, což
bylo hlavní příčinou nesplnění plánovaných úkolů.
Rok 2013 byl ale i rokem stabilizace, doplnění pracovního kolektivu,
postupného navýšení výkonu a zlepšení spolupráce mezi jednotlivými
útvary, což se již během posledního
čtvrtletí roku odrazilo ve stabilnějším
výkonu Oleochemu. Předpokládám,
že tento nastavený trend nám pomůže ve splnění plánu roku 2014. Během
letošního roku došlo také ke změně
organizační struktury Oleochemu,
kdy byla z tohoto útvaru vyčleněna výroba glycerinu do společnosti
Zeppoil a naopak se do Oleochemu
po letech vrátila výroba silikátové
chemie. Skupina Specialit, reprezentovaná dnes již jen Organickými
specialitami, rok 2013 naplnila zatím
nejlepším výkonem ve své historii.
Překročení plánu výroby umožnila
realizovaná investice do technologie
na počátku roku.
Chci touto cestou poděkovat za odvedenou práci a za spolupráci nejen
pracovníkům Oleochemu a Specialit,
ale i kolegům kooperujících útvarů.
Do nového roku přeji všem hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním
i osobním životě.
Pavel Kundrát
vedoucí výrobní skupiny
Oleochemie a Speciality
Stávající úsek Dodavatelského řetězce
vznikl po reorganizaci v prosinci 2012,
což nám umožnilo
rozvoj nových obchodních
procesů
k posílení a zlepšení
našeho plánování v rámci obchodních a výrobních prostředků.
Jedením z nových procesů, které
jsme zavedli a vidíme jeho výhody,
je pravidelné týdenní setkávání, kde
můžeme koordinovat, plánovat a řídit odchylky od původních plánů.
Jsme tak v lepší pozici pro operativní
komunikaci při plnění uspokojivých
služeb pro naše zákazníky v rámci naší
aktuální cash situace. Při zajišťování
včasné a dostatečné zásoby surovin
podával tým našich logistických pracovníků v letošním roce skvělé výkony a zvýšeným tlakem na dopravce
a dodavatele k jejich snížení nákladů
a zlepšení služeb výrazně přispěl k výsledkům EBITDA.
V závěru letošního roku vidíme, že
se nám naše trvalé úsilí vyplácí a objemy výroby pro naše obchodní partnery se zvyšují. Jsme sice stále ještě daleko od uspokojivých úrovní, ale věřím,
že v roce 2014 už budou výsledky po-
zitivnější. Pokračující úspory, zlepšení
plánování a posílení nákupních procesů v souladu s požadavky výroby –
to jsou jen základní cíle pro příští rok,
do kterého přeji všem svým kolegům
hodně štěstí a zdraví.
Gorm Jensen
ředitel úseku
Dodavatelského řetězce
Vážené kolegyně
a kolegové,
blíží se čas vánočních svátků a čas
hodnocení
roku
2013 a nastínění základních úkolů pro
rok nadcházející.
V oblasti kontraktační výroby se nám
podařilo udržet vysoký objem prodejů
produktů dentální hygieny a dosáhnout navýšení v komoditě emulsní
kosmetiky. Dále jsme pokračovali
v intenzivní akviziční činnosti v oblasti kontraktační výroby kosmetických
produktů. V oblasti prodeje vlastních
výrobků nově zformovaná prodejní
skupina pro oblast detergentů a kosmetiky prokázala svoji ekonomickou
životaschopnost a ve spolupráci s oddělením technologie zahájila proces
rozšiřování prodejního portfolia.
Výroba a prodej kosmetiky se pohybují ve velmi tvrdém konkurenčním
prostředí evropského trhu. Proto se i v
následujícím roce zaměříme na hledání nových obchodních příležitostí
pro zvyšování objemu prodejů vlastní, kontraktační výroby i obchodního
zboží a na hledání úspor v nákladových položkách.
Závěrem chci poděkovat všem
za spolupráci a plnění pracovních
úkolů. Do nového roku přeji vám i vašim rodinám pevné zdraví, pevné nervy a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.
Jan Jílek
jednatel Spolpharma
Vážené kolegyně
a kolegové,
přiblížil se čas
Vánoc a s tím i příležitost ohlédnout
se zpět za skoro
uplynulým rokem.
Pro nás na prodeji
to bylo určitě období mnohých změn,
které od všech vyžadovaly o to usilovnější práci. Z prodeje anorganických
výrobků odešel náš dlouholetý kolega Manfred Köhler a jeho nástupci
se museli postarat o to, aby v pro nás
klíčové oblasti, prodeji hydroxidů,
vše běželo bez sebemenších problémů. Ke změnám došlo i na prodeji
pryskyřic, kde se navíc dlouhodobě
potýkáme s rostoucí konkurencí asijských výrobců. To, že se nám podařilo
navýšit prodeje a zvýšit podíl Spolku
na evropském trhu, osobně považuji za velký úspěch, na který můžeme
být pyšní. Nemalý podíl v tom sehráli
i pracovníci výzkumu a technického
servisu, kteří řešili často rozporuplné
požadavky našich zákazníků. Zákaznický servis a podporu prodeje jsme
si zvyklí považovat za automatickou
součást našich služeb. Je to ale velice
důležitá oblast naší práce, na které
často závisí úspěch obchodu. Díky!
V nadcházejícím svátečním období
máme konečně šanci si odpočinout
a trošku zpomalit to hektické tempo,
kterým jsme všichni v poslední době
pracovali. Udělejme to, plány na další
rok jsou hodně ambiciózní, ale splnitelné. A tak vám všem přeji hodně
štěstí, pohody a lásky. Do nového
roku vykročme se vztyčenou hlavou
a s vírou v sebe sama. In Spolek we
trust!
Jan Křička
pověřený řízením
obchodního úseku
Vážení
spolupracovníci,
rád bych se připojil krátkou rekapitulací a poděkováním vám všem
za úsek pro projekty, který v každodenním hektickém životě společnosti
zůstává trochu na okraji zájmu.
Ne vše ale můžeme bez obalu prezentovat. Jednáme o formování strategie Spolku, která bude v blízké budoucnosti vyjádřena novými, moderními
technologiemi. Předpokládám, že jejich
postupnou realizací posuneme naši
společnost k efektivnějším výrobám
s nižšími nároky na zdroje, šetrnějším
k životnímu prostředí a že se nám podaří obohatit portfolio novými výrobky.
Bude to umožněno především na základě vaší technické erudice a invence,
vkládané do jednotlivých projektů. Jeden z našich externích dodavatelů mi
řekl: „Spolek mám rád především pro
jeho technologický sex-appeal, který
stále ještě vyzařuje.“
Pro pořádek zmíním nejdůležitější
projekty Spolchemie Group, na kterých pracujeme. Na konverzi elektrolýzy bylo dokončeno výběrové řízení,
na intenzifikaci epichlorhydrinu a permanganát byly podány žádosti o podporu z Ministerstva životního prostředí,
glycerinka v Zeppoilu Schwarzheide
právě v polovině prosince najela destilaci. Na leden připravujeme pilotní
jednotku pro další noviny.
Věřím, milé kolegyně a milí kolegové, že do roku 2014 přijdeme s novým
entuziasmem a zachováme Spolku
jeho technologický sex-appeal. Přeji
vám i vašim rodinám hezké prožití vánočních a novoročních svátků.
Alexej Vítek
ředitel úseku pro projekty
kou je také výplata příspěvku na penzijní připojištění již po jednom roce
pracovního poměru, místo po dvou,
spolu se zvýšením částky ze 750 korun na tisíc korun měsíčně. Potěšeni
budou jistě i zaměstnanci, kteří využívají zvýhodněné telefonické volání
pro své rodinné příslušníky. Zatímco
dosud bylo možno získat pouze čtyři
SIM karty T-mobile, od ledna 2014 jich
lze využít až šest.
„Charakter probíhajícího jednání
mohu hodnotit jen kladně,“ říká za vedení skupiny Spolchemie Group personální ředitel Petr Hetto. Jak dodal,
všechny zúčastněné strany si byly vědomy stávajících poměrů na celosvětovém trhu a s tím souvisejícího ekonomického stavu. „Přestože mnohdy
byla diskuze náročná a napjatá,
s ohledem na danou situaci můžeme
dohodnuté závěry určitě hodnotit
pozitivně,“ komentovala předsedkyně
odborové organizace Spolku ECHO
Růžena Pečená. Své pocity sdělil také
předseda Základní odborové organizace NOS PPP Setuza Jan Judl: „Kolektivní vyjednávání má každý rok své
kouzlo. Proti sobě nastupují namotivované týmy, aby během jednání,
stejně jako v minulých letech, našli
společnou řeč. Každý rok si to těžce
prožívám a každý rok odcházím s pocitem, že bych chtěl víc, ale přitom
vím, že jsme dosáhli maxima, které
bylo v dané době možné. Děkuji za to
odborovým kolegům i protistraně
a budu se zase těšit na příští jednání.“
Vážené kolegyně
a kolegové,
v personální oblasti jsme po celý rok
v několika krocích
směřovali k vytvoření cílové organizační
struktury uskupení
Spolchemie Group, která nám umožňuje optimální řízení procesů napříč
celou skupinou. V rámci podnikových
vazeb jsme dojednali s odborovými organizacemi novou pětiletou kolektivní
smlouvu. Jedná se o moderní dokument, v němž jsou obsaženy všechny
prvky odpovídající vyšší kolektivní
smlouvě, tedy pravidlům českého chemického průmyslu. V tomto směru
především oceňuji korektní přístup odborářů, kteří jednali tvrdě, ale reálně.
Mohu konstatovat, že bylo oboustranně dosaženo maximum možného.
Přestože součinnost s městem i krajem je na dobré úrovni, propojili jsme ještě významněji naše vztahy a pracujeme
v různých týmech pro poznání a zlepšení
trhu práce. Spolupracujeme také se školami a dalšími firmami v regionu.
Také v uplynulém roce jsme zaznamenali stále vzrůstající zájem o zaměstnání ve skupině Spolchemie Group a to
u všech vzdělanostních kategorií. Těší
nás, že si při výběrových řízeních můžeme stále více vybírat opravdu kvalitní spolupracovníky, kterým tímto přeji
krásné a veselé vánoční svátky a hodně
štěstí do nového roku 2014.
Petr Hetto
personální ředitel
zkumné organizace a průmysloví
uživatelé těchto produktů a technologií. Výsledek se nám podařil díky
několika odhodlaným, schopným
a mimořádně pracovitým jedincům,
kteří připravili potřebné podklady.
To vše i navzdory neformálnímu varování, že pravděpodobnost úspěchu je minimální, protože se vědělo, že žádostí bude daleko víc, než
dostupných finančních prostředků.
Posuďte sami: Prvním kolem soutěže bez formálních nedostatků prošlo
do druhého kola 80 žádostí o Centra
kompetencí. Schváleno pro finanční
podporu bylo pouze 11. V chemii
byla pro celou Českou republiku
schválena jen dvě Centra. A obě jsou
vedená Synpem!
V konečném stádiu jsme také ve vyjednávání s Evropskou kosmickou
agenturou na již třetí vývojový projekt. Tentokrát půjde o vývoj nových
kompozitních systémů založených
na nanouhlíkatých vláknech. Spolupráce si vážíme jako známky důvěry,
kterou Evropská kosmická agentura
(European Space Agency) v naši firmu má - po dokončení dvou projektů
nám zadává tento třetí úkol.
Zhruba 40 procent našich tržeb
pak tvoří oblast výroby a prodeje
nových produktů. Nově jmenovaný
výkonný ředitel pro výrobu a obchod Ivan Beránek připravil se svými spolupracovníky ambiciózní plán
rozvoje prodeje nových produktů
do moderních aplikací, který má přinést další tržby a zisky již v příštím
roce. Naskýtá se nám též příležitost
stát se globálním výrobcem a dodavatelem inovovaného produktu,
jehož výrobní proces jsme vyvinuli
v našich laboratořích pro konkrétního klienta, který si též tento vývoj
zaplatil. Jde o vysoce specializovaný produkt (v podstatě lepidlo)
pro elektronické displeje, a Synpo
by mělo být schopno pokrýt světovou spotřebu této speciality, která
se může pohybovat v rozmezích
50 až 70 tun za rok. S největší pravděpodobností nás čekají investice
do nového zařízení, proto již nyní
vyjednáváme s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest o možné pomoci ve výši 40 procent celkových finančních nákladů
na tento projekt.
Synpo má tým zkušených, uznávaných a technicky mimořádně zdatných odborníků, díky kterým věřím,
že jej čeká i nadále úspěšný rozvoj
a bude i v následujících letech výborným místem, kde najdou zaměstnanci intelektuálně i finančně atraktivní
podmínky pro práci a seberealizaci.
Jsem potěšen, že už dnes máme klíčové zaměstnance, které jejich práce
ve firmě baví, a kteří mají osobní zájem o její rozvoj. Moje nejdůležitější
role coby ředitele je nepřekážet jim
a pokud možno jim co nejvíce jejich
činnost usnadňovat.
Martin Navrátil
generální ředitel
a předseda představenstva
Synpo končí tento rok v souladu se
schváleným
rozpočtem, což bude
již 12. rok v řadě,
kdy společnost plány splnila nebo je
i překročila, a předcházející léta tak
nikdy nekončila se ztrátou. Naším
hlavním cílem pro tento rok ale nebylo jen plnění rozpočtu, ale též příprava
a realizace strategie rozvoje, která by
zajistila úspěšný rozvoj Synpa v následujícím období. A těší mě, že už slavíme první úspěchy.
Synpo se chce stát efektivním
a uznávaným centrem výzkumu a vývoje v České republice v těch několika oborech, ve kterých máme špičkové znalosti a zkušenosti. Chceme
tak tvořit dlouhodobé a blízké vztahy
s jinými subjekty, které mají podobné zájmy jako my. V této souvislosti
se nám podařil mimořádný úspěch:
v náročné soutěži, vypsané Technologickou agenturou České republiky,
jsme zvítězili jako příjemce šestileté
finanční podpory na vedení a koordinaci dvou nových Center kompetencí, a to:
(1) v alternativních, ekologicky vysoce účinných antimikrobiálních prostředcích, sedm členů, a
(2) v povrchových úpravách, devět
členů.
Členy Center jsou univerzity, vý-
prosinec 2013
3
nejdůležitější události roku 2013
Leden
Červenec
Ředitelem pro projekty byl jmenován Alexej Vítek
V rámci sjednocení vzniklo uskupení společností s názvem
Spolchemie Group
Spolek se zapojil do volby osobnosti roku Ústeckého kraje
V chemičce pracuje pivní znalec. Jiří Puc zvítězil ve stejnojmenné soutěži pořádané pivovarem Velké Březno
Proběhl již 16. ročník tradičního Vánočního kuželkářského turnaje
Zahájily přípravy na populární Ústecký 1/2Maraton
Vedení obchodního úseku Spolku převzal Jan
Křička, dosavadní šéf Paul Yianni se zapojil jako
konzultant do oblasti investičních projektů a obchodu
Výkonný ředitel pro provoz a obchod Spolku
Martin Procházka byl zvolen do představenstva Svazu chemického průmyslu
V Oleochemu proběhly pravidelné odstávky především ve znamení čištění
technologie
Odboráři pomohli svým členům, kteří byli postiženi vodním živlem
Spolparma rozšířila své portfolio produktů s Jelenem o tekuté mýdlo
a prací prášek
Tenisté chemičky reprezentovali na univerzitním turnaji ve čtyřhře FSE
CUP 2013
Ze sportovních her odborového svazu ECHO přivezli zástupci Spolku zlato
z bowlingu i z tenisových kurtů
Únor
Chemička se i letos podílela na organizaci prestižního Plesu patriotů, z jehož výtěžku bylo věnováno sto
tisíc korun na charitativní účely
Spolek rozhodl o vybudování podzemní těsnící stěny, tzv. ekokontejnmentu jako o jednom z řešení sanace starých ekologických zátěží
Pracovníci odborné firmy ODOUR měřili ovzduší na Střekově pro zpracování rozptylové studie
Praktická část 9. ročníku konference „Analytická chemie a životní prostředí – Hodnocení výsledků analýz“ proběhla na čistírně odpadních vod ve Spolku
Novým šéfem provozu UP I Epoxidy byl jmenován Boris Siedtmann
Zaměstnanci Spolku zvolili nové členy dozorčí rady za zaměstnance. Stali se jimi Jaroslav Rýdl a Ivana Mráčková
Provozy Oleochemu na Střekově navštívil poslanec a předseda strany NS-LEV 21
Jiří Paroubek s předsedou krajské organizace Petrem Bendou
V rámci 19. ročníku fotbalového turnaje Spolchemie zvítězil tým Delfínů
Klub Seniorů Spolku zahájil novou sezonu setkáním s policisty
Březen
Spolek a Synpo se prezentovaly na European
Coatings Show v německém Norimberku
Skupina Spolchemie Group se připravovala
na audity
Havárie na provoze Polyestery poznamenala
ekonomiku celé skupiny Spolchemie Group
Také díky podílu Spolku získal Ústecký 1/2Maraton ocenění od Mezinárodní asociace atletických federací v podobě stříbrné známky kvality
Národní technické muzeum v Praze se zajímalo o technickou dokumentaci z provozů bývalé Setuzy na Střekově
Spolek se zúčastnil mezinárodní výstavy JEC Composites Show v Paříži
Spolek se stal členem České technické platformy pro udržitelnou chemii s názvem
SusChem
Duben
Ve Spolku i jeho dceřinkách proběhly
úspěšné obhajoby certifikátů systémů řízení kvality, ochrany životního prostředí
a bezpečnosti
V rámci pokračující rekonstrukce provozu chlorové chemie se Spolchemie připravuje na velkou EIU u výměny syntézní
jednotky na výrobu chlorovodíku
Spolek pomáhal Kráse – Krása pomáhala dětem
Úsek Anorganika prošel pravidelnými jarními zastávkami
Výroční setkání seniorů firmy proběhlo za účasti vedení Spolku
V oblíbené fotosoutěži se zimní tématikou zvítězil Zdeněk Ondruš
Květen
Jarním zastávkám v chemičce dominovala výměna polního hořáku na provoze Epichlorhydrin
Spolpharma úspěšně prošla kontrolním auditem
V rámci skupiny Spolchemie Group skončilo první kolo programu Talent management
Tradiční Den otevřených dveří ve Spolku navštívilo přes tři tisíce lidí
Vodáci jeli letos už 13. ročník Expedice Bílina
Červen
Červnové povodně opět postihly firmy skupiny Spolchemie Group, zasažena byla především
čistírna na Střekově a Labská vodárna u železničního mostu
Spolpharma oživila značku pracího prášku Merkur, který je od poloviny roku znovu v prodeji
Ústecká jídelna Spolku změnila provozovatele, po několika letech spolupráce s firmou Eurest uzavřela chemička smlouvu se společností GTH catering
Ústeckým koloběžkám znovu dominovali reprezentanti chemičky a zvítězili už
po deváté
Srpen
V provozech olomoucké kosmetiky Spolpharma proběhly pravidelné odstávky technologií
Chemička se připravovala na druhý ročník Ústeckého
1/2Maratonu i Dny evropského dědictví
Září
Reprezentanti Spolku opět slavili úspěchy
v Ústeckém 1/2Maratonu, z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka a výkonného ředitele
Spolku Martina Procházky převzali odměnu
za třetí místo v kategorii 2Run Jan Černohorský se synem Antonínem
V rámci Dnů evropského dědictví otevřela
Spolchemie znovu svoji správní budovu
Do chemičky zavítali vedoucí představitelé Ústeckého kraje
Zahájilo jednání o nové kolektivní smlouvě
Na stáž do Anglie odjel první absolvent Talent managementu
Vedení provozu Epispol nově převzal Pavel Engler, do provozu Polyestery
nastoupil jako vedoucí Petr Zajpt
Proběhl jubilejní 21. ročník tenisového turnaje Spolchemie – Memoriál
Karla Pilcha
Říjen
Pokračovala připravovaná reorganizace Spolchemie Group v rámci společnosti Infraspol
Podzimní zastávky v chemičce připravily provozy na zimní období
Spolek získal prestižní mezinárodní certifikát pro laminační pryskyřice
V rámci předvolebních jízd navštívili chemičku vedoucí představitelé
ČSSD
Spolek se podílí na rozvoji chemie v kraji na základě odborné platformy
vytvořené Ústeckým krajem
Hasiči cvičili při simulovaném úniku chloru
V soutěži s Jelenem zvítězila Andrea Drmotová
Ministerstvo kultury se zajímalo o správní budovu Spolku jako možný objekt pro prohlášení kulturní památkou
Epispol získal osvědčení za odpovědné podnikání v rámci dobrovolného
programu Responsible Care
V letní fotosoutěži zvítězila Exotika v podání fotografií Gabriely Mackové
Listopad
V areálu Spolku končí první etapa tzv. ekokontejnmentu v rámci likvidace starých ekologických zátěží
Výběrové řízení k nové membránové elektrolýze vyhrála firma Kovoprojekta
Do areálu na Střekově zavítal jeden z potomků rodu Schichtů, Rudolf Schicht
V souvislosti s obměnou nové technologie nakoupil Spolek dvanáct vysokozdvižných vozíků
Zástupci Spolpharmy se inspirovali historií a navštívili Muzeum města Ústí
nad Labem, aby si prohlédli staré exponáty z výroby drogerie na Střekově
Prosinec
Spolek získal opět ocenění v prestižní soutěži Exportér roku
Renata Štěrbová, Tomáš Šafr, Karel Wild
a Jiří Graf převzali při příležitosti slavnostního ukončení roku 2013 ocenění za svoji práci
V areálu Spolku byla zahájena demolice starých objektů výroby permanganátu
Ve 47. ročníku turnaje v kanastě zvítězili opět neporazitelní Libuše Pokorná a Miroslav Foršt
ŽIVOTNÍ JUBILEA - PROSINEC
55 let
Vlastimil Kudrna z požární stanice
ARSPOL výrobního úseku Spolku pro
chemickou a hutní výrobu
Miluše Staňková z laboratoří společnosti Infraspol
Luděk Veselý z výrobny Základní polyestery výrobního úseku Spolku pro
chemickou a hutní výrobu
50 let
Zdeněk Kindl z oddělení nákupu společnosti CSS
Jaroslav Papík ze střediska Strojní dílna I
Anorganika výrobního úseku Spolku pro
chemickou a hutní výrobu
PRACOVNÍ JUBILEA - PROSINEC
40 let
Jana Nohová z Laboratoří analýz pro
epitetra společnosti Infraspol
35 let
Adolf Michel z provozu Skladové
hospodářství výrobního úseku Spolku
pro chemickou a hutní výrobu
30 let
Zdeněk Liebl ze střediska Strojní dílna IV Oleo společnosti Infraspol
20 let
Daniel Bílek z provozu Elektrolýza výrobního úseku Spolku pro chemickou
a hutní výrobu
Inzerce
ProdÁM
●pánské brusle Botas, vel. 41, velmi
málo používané. Cena: 200,- Kč
Kontakt: linka Spolek 4677, 731 452 069
Podniková jídelna
s novým vedením
Počátkem prosince nastoupil
do funkce vedoucího podnikové
jídelny Spolku pro chemickou
a hutní výrobu, která je ve správě
firmy GTH catering, nový vedoucí, třiačtyřicetiletý Ústečan Ludvík
Němeček.
Ludvík Němeček je absolventem střední odborné školy služeb
v oboru gastronomie, s nímž má
bohaté zkušenosti i díky specializovaným kurzům s daným
zaměřením a také vzděláváním
v oblasti řízení lidí. Jak nám řekl,
své praktické znalosti získal nejen během třináctileté práce vedoucího oddělení gastronomie
v hypermarketu Globus Ústí nad
Labem, ale také jako obchodní
zástupce firmy BIDVEST, která se
zabývá výrobou a velkoobchodem potravin.
Hledá se název
pro zubní pastu
V rámci připravované výroby
vlastní řady zubních past hledají
kolegové ze Spolpharmy nový
moderní název.
Napadá-li právě vás nějaké
zajímavé označení, můžete se
stát autorem značky, která možná bude stejně oblíbenou, jako
Odol. „Nový název musí být lehce
zapamatovatelný a musí se snadno komunikovat,“ říká Jana Kačírková ze Spolpharmy. Nemusí ani
vyjadřovat nic konkrétního, může
to být pouze náhodný shluk písmen, který bude příjemný na poslech.
Své nápady posílejte do
10. ledna na e-mailovou adresu: [email protected]
Janě Kačírkové můžete donést
své nápady také osobně do
správní budovy Spolku.
4
prosinec 2013
„Déjà vu“
na turnaji
v canastě
L. Pokorná a M. Foršt znovu zvítězili.
Foto: J. Tomášek
Nejstarší turnaj chemičky, v pořadí
letos již 47. ročník, který proběhl v samém závěru listopadu, měl znovu své
tradiční vítěze.
Jak nám řekl jeden z nich, Miroslav
Foršt, již v prvním kole došlo k oddělení „zrna od plev“ a do finále postoupili pouze čtyři nejlepší páry. „První
místo jsme obhájili s Libuškou Pokornou a opět jsme neprohráli jedinou
hru,“ upřesnil detaily. Jako druhé se
umístily Zdena Balogová a Lenka
Kořánová, na třetí místo, díky lepšímu skóre, se vyhoupla dvojice Michaela Slunéčková a Josef Provazník.
Bramborová medaile zbyla tentokrát
na Gábinu Vejrychovou a Radku Šimkovou.
Turnaj proběhl v přátelské atmosféře v restauraci u Korbele, kam dorazili i bývalí zaměstnanci z řad seniorů naší firmy, společně zavzpomínali
na staré dobré časy. „Dík zaslouží především Vladimír Plíšek za výtečnou
organizaci turnaje,“ dodal Miroslav
Foršt s tím, že poděkování patří rovněž odborové organizaci ECHO, která
přispěla na pěkné ceny pro finalisty.
Na závěr našeho krátkého povídání
opět vyzývá všechny „karbaníky“:
„Přijďte příští rok přehrát „dinosaury“
v této krásné karetní hře, abychom
nemuseli znovu zažívat Déjà vu!“
(přeloženo z francouzštiny „již viděno“, což představuje pocit, kdy už
dotyčný jednou něco viděl či zažil –
pozn. redakce).
Vánoční turnaj v kuželkách v lednu
Stejně jako loni proběhne i letos
tradiční Vánoční kuželkářský turnaj hned po Novém roce, v sobotu
4. ledna 2014 v prostředí všebořické
kuželny s nově zrekonstruovanými
drahami.
Pravidla zůstávají stejná, jako
v předchozích letech. Hrají čtyřčlenná družstva s maximálně dvěma registrovanými hráči a alespoň se třemi hráči - zaměstnanci, důchodci či
bývalými dlouholetými pracovníky
skupiny Spolchemie Group.
Přijďte fandit svým kolegům!
Trumfne někdo v rámci lednového klání loňské kostýmy?

NENÍ JAZYK
JAKO JAZYK
- BTW by the way (mimochodem)
- EOD end of the day (konec dne)
- FYI for your information (pro tvou informaci)
- IMHO in my humble/honest opinion
(podle mého skromného mínění)
Jak se chovat ke kolegům
Zdá se, že téma etikety zaujalo mnohé z našich čtenářů. Jedním z okruhů, o nichž jste často psali, byla etiketa na pracovišti. Stejně jako k mnoha dalším sociálním tématům, dalo by se k tomuto napsat hodně. Ale jedna věta autora knih
o etiketě Ladislava Špačka říká vše: Etiketa má spoustu pravidel, ale jedno je nade všemi: Našim vztahům by vždy měly
kralovat ohleduplnost, takt a empatie.
Na tuto jednoduchou zásadu bychom neměli zapomínat ani mezi přáteli, natož pak v zaměstnání, kdy potřebujeme
a musíme vycházet s množstvím lidí, o kterých toho příliš nevíme.
Zejména pokud pracujeme ve větším podniku a trávíme většinu času v tzv. open space office (velké otevřené kanceláři). Bez ohleduplného jednání je zde práce těžká a mnohdy nemožná. Od roku 2007 se dokonce začíná mluvit
o syndromu open space (SOS) a specializuje se na něj jeden ze známých českých lékařů. Soustředit se totiž na důležitý hovor v místnosti s dvaceti kolegy je dost obtížné samo o sobě. Když si zrovna takovou chvíli někdo vybere pro
likvidaci dokumentů ve skartovače stojící metr od našeho stolu a další dva lidé začnou probírat zážitky z minulého
víkendu opírajíce se nedbale o stěnu za našimi zády, chtělo by to zázračné schopnosti, abychom nezačali do telefonu
přihlouple koktat.
Jak se tedy chovat
v kanceláři?
Respektujte soukromí
Psací stůl a jeho bezprostřední
okolí jsou výsostným územím maji-
tele. Nehledejte na něm nic bez povolení a nezdržujte se poblíž, pokud
vidíte, že váš kolega potřebuje pracovat. Potřebujete-li s ním hovořit
a vidíte, že je zabrán do práce či hovoru, naznačte mu svůj požadavek
a vyčkejte chvíli, než se vám bude
moci věnovat.
Ve Spolku se bourají budovy
starého permanganátu
První etapa demolice končí.
Foto: M. Logrová
V návaznosti na připravovanou výstavbu nové membránové elektrolýzy v ústeckém areálu Spolku pro chemickou a hutní
výrobu jdou v těchto dnech „k zemi“ staré
objekty bývalé výroby permanganátu.
Druhým z důvodů tohoto postupu je
příprava projektu „Nový permanganát“,
o němž rozhodlo vedení společnosti.
„Část ze stoletých staveb navíc již byla
v havarijním stavu a k jejich odstranění
jsme přistoupili na základě vyjádření statika,“ upřesnil postup Pavel Buzik, který
má likvidaci nevyužitých budov na starosti. Demolice objektů, která se provádí
na základě výběrového řízení, proběhne ve dvou etapách, první s termínem
ukončení v letošním roce, druhá by měla
končit v únoru 2014. Největším oříškem
budou přilehlé komíny. Z důvodu bezpečnosti bude větší z nich rozebírán ručně až do výšky potřebné k spolehlivému
odstranění.
Používejte sluchátka
Vypněte vyzvánění mobilního telefonu, a pokud posloucháte hudbu
nebo rádio, pouštějte si ho do sluchátek. Sebetišší zpravodajství
z různých stanic linoucí se od několika stolů vytváří nepříjemnou kakofonii.
Foto: Archiv
Dnes se v našem jazykovém okénku podíváme do ciziny. Nemusíme ale chodit daleko, angličtina se stává stále častěji používaným jazykem i u nás a možná vám přijde
vhod soubor nejpoužívanějších zkratek v e-mailové komunikaci.
- IMO in my opinion (dle mého názoru)
- BCNU be seeing you (uvidíme se)
- ASAP as soon as possible (co nejdříve)
- OIS oh, I see (aha, už vím)
- FAQ frequently asked questions (často
kladené otázky)
Nenechte na sebe čekat
Platí nejen pro styk se zákazníky a se
šéfem, ale i s podřízenými. Dodržujte
sjednané termíny a nebuďte notorickými opozdilci. Pozdními příchody narušujete ostatním jejich časový rozvrh
a přispíváte k jejich stresu, když koncem pracovního dne zjistí, kolik toho
ještě musí dodělat.
Rozdíl mezi přátelským jednáním a dotěrností
Přátelský pracovní kolektiv nám dokáže zpříjemnit těžké povinnosti i zamračený den. Mnoho z našich přátel bylo
původně „jen“ pracovními kolegy. Je
naprosto přirozené se o ostatní zajímat.
Musíme ale respektovat individuální
hranice, aby se ze zájmu o nového kolegu nestala dotěrnost a ze zvědavosti
výslech. To platí i při hovorech o sobě.
Magda Vašáryová, slovenská diplomatka, politička a herečka, jejíž role
paní správcové v Postřižinách půvabně
kontrastuje s autorstvím knihy Diskrétní
průvodce… co možná nevíte o společenském chování, uvádí na zdvořilou otázku
„Jak se máte“ jedinou vhodnou odpověď:
- FW forward (přeposlání e-mailu dalšímu adresátovi)
- OBO or best offer (nebo nejlepší nabídka)
- TIA thanks in advance (předem děkuji)
- WAYTA what are you talking about?
(o čem to mluvíš?)
„Dobře“. Na první pohled to působí pokrytecky (co když se vůbec dobře nemáme?) a studeně, na druhý rozlišíme mezi
motivací tázajícího se. Pokud jde o pouhou zdvořilost nepříliš známého člověka,
nebylo by správné vychrlit na něj všechny
své problémy, jde-li o dobrého známého
nebo o kamaráda, je na naší úvaze, zda se
chceme svěřit a s čím.
Při respektování tohoto pravidla
předejdeme situaci, kdy se budeme
plížit podél stěn v obavě před setkáním se spoustou lidí, kteří nás zavalí
nechtěnými detaily ze svých životů.
Kritizujte konstruktivně a mezi
čtyřma očima
Pokud se vám něco nelíbí, řekněte
to a navrhněte lepší řešení. Nekritizujte ale veřejně (proč z toho dělat divadlo) a už vůbec ne za něčími zády.
Poslechněte zdravý rozum
Když vám není dobře, zůstaňte
doma. Svět se za těch pár dní bez vás
nezboří a krom toho není zrovna kolegiální šířit nemoc mezi ostatními.
S použitím www.vkancelari.cz
Zástupci Spolku diskutovali na akademické půdě
Setkání s názvem „Kulatý stůl“ proběhlo v rámci projektu PARNET-partnerská síť počátkem prosince za účasti zástupců skupiny Spolchemie Group
na univerzitní půdě v Ústí nad Labem.
Jak řekla jedna z organizátorek akce
z Přírodovědecké fakulty Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně Zdeňka Kolská, cílem již druhého setkání je nalézt
vhodné partnery z řad firem, institucí
a výzkumných ústavů z regionu pro oblast nanotechnologií, vzájemné poznání
a v neposlední řadě i výměna informací.
Její slova potvrdili jak děkan fakulty Jaroslav Pavlík, tak proděkanka pro vědu
a zahraniční vztahy Pavla Čapková.
„Našim partnerům nabízíme možnosti využití vlastních výzkumů přímo
na fakultě i naopak, výzkumů z univerzity přímo v praxi,“ dodala ve svém
úvodním slovu Zdeňka Kolská. Zástupci Spolku, personální ředitel Petr
P. Hetto při prezentaci na univerzitě.
Foto: M. Logrová
Hetto a šéf výzkumu a vývoje Tomáš
Loubal vstřícnost skupiny Spolchemie
Group neodmítli. Naopak, Petr Hetto
prezentoval konkrétní typy spolupráce, které již na obou stranách probíhají. „Odborné exkurze, spolupráce
při studiu a zpracování písemných
materiálů studentů, vyučování našich
pracovníků, to vše již v určité míře funguje ke spokojenosti obou stran,“ konkretizoval jednotlivé body Petr Hetto.
Posteskl si snad pouze na určitou
nekoordinovanost mezi jednotlivými
fakultami a odděleními uvnitř skupiny, což by měla i právě uskutečněná
schůzka vylepšit.
Přestože nanotechnologie nepatří
mezi doménu Spolku, skupině Spolchemie Group rozhodně cizí nejsou
s ohledem na zaměření dceřiné společnosti Synpo právě tímto směrem.
„Následná prohlídka opravdu moderně vybavených laboratoří mě zaujala
a po konzultaci s kolegy ve firmě možná najdeme společnou řeč i v tomto
směru,“ řekl po jednání na akademické půdě Tomáš Loubal.
Setkání se zúčastnili i studenti zmíněné oboru.
Noviny zaměstnanců chemického průmyslu Ústí nad Labem. Vydává vedení akciové společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu pro interní potřebu. Podávání
novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ústí n. L., č.j. P/1–2372/92. Vychází měsíčně. Redakce Spolchemie: Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, telefon
477 162 003, fax 477 162 060, e–mail: [email protected] Nepodepsané materiály jsou dílem redakce. Editor: Marie Logrová. Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.

Podobné dokumenty

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy škody na nejnižší možnou hranici. Přeji nám všem, abychom se v budoucnu s podobnou katastrofou už nikdy nesetkali.  Martin Procházka, výkonný ředitel pro provoz a obchod Spolku pro chemickou a hut...

Více