číslo 1 / 2015

Komentáře

Transkript

číslo 1 / 2015
Zpravodaj
číslo 1 / 2015
|!
eshop
E-shop má opět otevřeno
V našem e-shopu najdete kromě kvalitních učebnic hebrejštiny a slovníků také dárkové
poukazy na kulinářské přednášky či na kurzy Alef mini.
Poukaz rádi upravíme podle Vašich požadavků a doručíme poštou či předáme osobně.
www.ulpan.eshop-zdarma.cz
minikurz pro začátečníky
výstava
film
Novinka – minikurz hebrejštiny pro TLV24
20. 1.–27. 2. | Vzdělávací a kulturní centrum
falešné začátečníky
Gisi
Od 5. února 2015
vypisujeme nový
kurz
Alef mini 1b
pro tzv. falešné
začátečníky.
Kurz je určen jak
absolventům
začátečnického
minikurzu, tak
i falešným začátečníkům obecně. Pokud
ovládáte hebrejskou abecedu a základy
čtení a psaní a k tomu umíte pár
základních společenský obratů a několik
nejpoužívanějších sloves v přítomném
čase, je tento kurz právě pro vás. Během
9 setkání po 120 minutách si můžete své
znalosti upevnit a prohloubit.
Osobitý dokument o Gisi
Fleischmannové – výjimečné ženě,
která uvěřila, že, podaří-li se jí shromáždit
dostatek finančních prostředků, dokáže
zastavit holokaust.
Zůstala by zcela
zapomenuta, nebýt
desítek dopisů,
které rozeslala do
celého světa
ve snaze získat dva
miliony dolarů –
přesně tolik
požadovali nacisté jako výkupné za slib
záchrany části evropských Židů.
Celovečerní dokumentární snímek
izraelské režisérky československého
původu Nataši Dudinski. Po projekci
filmu bude následovat diskuse
s režisérkou. Podívejte se na ukázku.
Židovského muzea, Praha
Podrobnosti i přihlášku najdete na našem
webu www.ulpan.cz
Vernisáž výstavy fotografií Pavlíny
Schultz, spoluautorky projektu TLV24,
v němž se spolu s architektem Danielem
Zissem snaží přiblížit každodenní Tel Aviv
a jeho obyvatele. Výstava zachycuje
několik vybraných míst v Tel Avivu
a zkoumá,
jak se tato
místa mění
během
dne, jakou
mají roli ve
fungování
města a čím
jsou pro Tel
Aviv specifická. Výstavu uvede
21. 1. v 18 h její autorka Pavlína
Schultz a Jitka Pánek Jurková z
Velvyslanectví Státu Izrael, jež vytvoření
výstavy iniciovalo. Vstup volný.
20. 1. , 18 h | Kino Světozor, Praha
www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani
www.pavlinaschultz.com
www.facebook.com/events
http://en.wikipedia.org/wiki/Gisi_Fleischmann
www.csfd.cz
projekce
diskuse
výstava
Mládež (!"#$%)
Kontrasty a paradoxy současného
Izraele
Papež František ve Svaté zemi
21. 1., 18 h, Ulpan Praha
Dva dospívající chlapce – bratry Jakiho
a Šaula – pojí nezvykle silná citová vazba,
která hraničí až s telepatií. Když jejich otec
přijde
o práci,
dostane se
rodina do
finančních
potíží
a utápí se
v dluzích.
Jaki se
Šaulem
cítí, že nemohou rozpadu rodiny jen
nečinně přihlížet. Starší Jaki v té době
právě rukuje a skutečnost, že dostane
zbraň, umožní bratrům vzít osud do
vlastních rukou...
Poslechněte si, co o filmu říká sám autor,
a podívejte se na upoutávku. Filmová
projekce je určena výhradně současným
studentům Ulpanu. Vstup zdarma.
www.facebook.com/events
http://ulpan.cz/projekce_1_leden_2015.pdf
Do 1. 3. | Chrám Matky Boží před Týnem, Praha
26. 1., 18 h, | DOX, Praha
Stejně jako jeho předchůzci navštívil
i papež František Izrael. Během své
návštěvy v květnu 2014 zejména vyzýval
všechna tři monoteistická náboženství, jež
mají v Jeruzalémě svá svatá místa,
k dialogu a zdůrazňoval univerzální
náboženskou a kulturní hodnotu
Jeruzaléma.
Krásné,
někdy vážné
až dojemné
V rámci doprovodného programu
k výstavě This Place proběhne diskusní a někdy
večer spojený s prezentaci „izraelského“ humorné
záběry z jeho
dvojčísla revue Prostor 103/104.
Diskuze se bude zabývat tématy současné návštěvy,
které pořídilo
izraelské společnosti i česko-izraelských
několik
vztahů. Diskuzi bude předcházet
komentovaná prohlídka výstavy This Place vynikajících fotografů, budou až do
března k vidění v Týnském chrámu,
od 17 h.
později pak v dalších katolických
Diskutující: bývalý velvyslanec v Izraeli
Tomáš Pojar, hebraistka Terezie Dubinová, kostelech po celé ČR.
odborník na Blízký východ Marek Čejka
www.apha.cz/vystava-papez-frantisek-ve-svatea architekt Dani Ziss. Vstup volný.
zemi
www.dox.cz/cs/doprovodne-akce
www.revueprostor.cz
přednáška
Ulpan uvádí...
Jak se jí v Izraeli
Peníze a válka vítězí nad pravdou a láskou: Sociální
protesty v Izraeli roku 2011
27. 1., 19 h | Langhans – Centrum Člověka v tísni, Praha
Izraelský šéfkuchař Noam Darom
(‫ )נועם דרום‬se zaměří na původ,
vznik a vývoj izraelské kuchyně.
Zvyky, svátky, tradice různých
komunit, rodinné zvyklosti – to vše
spolu s mnoha dalšími rozličnými
prvky proměnilo izraelskou kuchyni
do dnešní podoby: Izrael je
kulinářskou velmocí, jejíž šéfkuchaři
dobývají svět.
Přednáška pořádaná pražským
Ulpanem proběhne v češtině.
Rezervace nutná.
Podrobnosti zde.
Podívejte se na snímky z minulé
přednášky.
www.ulpan.cz
www.facebook.com/events
28. 1., 19 h | Langhans – Centrum Člověka v tísni, Praha
Od ledna opět zahajujeme
cyklus Ulpan uvádí... – sérii
přednášek určených široké
veřejnosti.
Události léta 2011
představovaly zlomový bod
ve vývoji izraelské
společnosti v sociální
i hospodářské oblasti. Co
zvedlo obyvatele Tel Avivu
z kavárenských židlí a
vyhnalo je demonstrovat a stanovat v ulicích? Jak se události
léta 2011 odrazily v izraelské kultuře?
Na tyto otázky odpoví a protesty do širšího kontextu uvede
přednášející Ruth Ben Hadar (!&% '( )#!).
Přednáška proběhne v češtině. Podrobnosti najdete zde. Vstup
zdarma.
http://ulpan.cz/ulpan-uvadi
www.facebook.com/events
www.ulpan.cz
[email protected]
Ulpan e-shop
Facebook
Pokud si náš Zpravodaj již nepřejete dostávat, napište nám na email [email protected]
‫ת‬
‫ף אהג‬
‫דב ש‬
Celoroční kurzy hebrejštiny 2014/2015
Zápis na celoroční kurzy v Ulpanu začne v druhé polovině srpna. Školní rok začíná 20. října 2014.
Sledujte náš web a facebookový profil.
9. 1. 2015

Podobné dokumenty

Zeď nářků - minulost a současnost

Zeď nářků - minulost a současnost Izraeli a v okolním židovském světě?

Více

číslo 10 / 2015

číslo 10 / 2015 Pokud si náš Zpravodaj již nepřejete dostávat, napište nám na email [email protected]

Více