mixer.cz

Komentáře

Transkript

mixer.cz
SPIR NetMonitor
Výzkum sociodemografie návštěvníků
internetu v České Republice
Název média:
mixer.cz
Měsíc:
Leden 2016
Základní informace
Velikost internetové populace ČR
Počet respondentů
Médium
Total (za všechna měřená média)
RU(počet)
Reach(%)
PV(počet) (od návštěvníků z ČR)
PV(počet) (od všech návštěvníků)
GRP (%)
6 921 144
N = 1 532
N = 22 155
413 891
5.98
1 529 588
1 553 572
22.10
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch
Leden 2016
-1-
mixer.cz
Tabulka 1: Pohlaví
RU
(%)
RU
(počet)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Muž
56.50
233 852
6.65
61.39
939 084
26.71
111.23
50.86
3 439 141
54.36
3 471 425 755
Žena
43.50
180 039
5.29
38.61
590 504
17.34
88.40
49.14
3 322 816
45.64
2 914 306 994
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 1: Pohlaví dle RU(%)
0%
50 %
100 %
57
Muž
51
44
Žena
49
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-2-
Total
mixer.cz
Tabulka 2: Věk
RU
(%)
RU
(počet)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
10-14 let
2.47
10 212
2.32
1.16
17 795
4.04
38.79
6.18
418 049
2.11
15-24 let
11.20
46 355
4.39
10.41
159 159
15.08
73.46
15.24
1 030 477
13.50
861 873 841
25-34 let
13.82
57 219
4.29
18.84
288 238
21.64
71.82
19.12
1 293 190
16.19
1 034 033 887
35-44 let
26.30
108 844
6.82
23.99
366 915
22.99
114.05
23.18
1 567 273
25.14
1 605 545 563
45-54 let
22.05
91 278
8.18
26.87
410 941
36.83
136.80
16.17
1 093 370
18.52
1 182 536 863
55-64 let
15.26
63 177
7.12
13.05
199 617
22.49
119.03
12.92
873 482
14.88
950 488 584
8.89
36 802
7.45
5.68
86 924
17.59
124.55
7.19
486 113
9.65
616 485 682
65 let a více
134 768 329
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 2: Věk dle RU(%)
0%
10-14 let
50 %
2
6
11
15-24 let
15
14
25-34 let
19
26
35-44 let
23
22
45-54 let
16
15
13
55-64 let
65 let a více
9
7
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-3-
Total
100 %
mixer.cz
Tabulka 3: Nejvyšší dokončené vzdělání
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Neukončené základní
3.44
14 232
2.55
2.70
41 260
7.39
42.62
7.89
533 617
3.28
Dokončené základní
6.91
28 579
5.71
7.76
118 677
23.72
95.52
7.19
486 508
6.34
404 937 482
Vyučen(a) bez maturity
34.33
142 093
8.06
41.80
639 328
36.29
134.86
25.36
1 715 125
30.12
1 923 523 009
Středoškolské s maturitou
38.28
158 437
6.13
34.33
525 042
20.30
102.46
37.52
2 537 008
39.22
2 504 427 147
5.90
24 418
5.11
5.72
87 538
18.33
85.50
6.97
471 518
6.50
415 024 248
11.15
46 129
4.45
7.70
117 742
11.35
74.37
15.06
1 018 179
14.53
928 071 136
Vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské Bc.
Vysokoškolské
209 749 728
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 3: Nejvyšší dokončené vzdělání dle RU(%)
0%
Neukončené základní
Dokončené základní
50 %
3
8
7
7
34
Vyučen(a) bez maturity
25
38
38
Středoškolské s maturitou
Vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské Bc.
Vysokoškolské
6
7
11
15
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-4-
Total
100 %
mixer.cz
Tabulka 4: Počet osob v domácnosti
RU
(počet)
RU
(%)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
1 osoba
16.60
68 703
8.20
18.71
286 251
34.18
137.19
13.97
944 610
15.84
1 011 625 155
2 osoby
29.11
120 483
6.49
27.03
413 460
22.28
108.57
27.01
1 826 377
28.73
1 834 390 292
3 osoby
22.54
93 306
6.04
19.12
292 486
18.93
100.99
20.65
1 396 187
22.10
1 411 184 520
4 osoby
20.88
86 407
5.73
28.25
432 053
28.64
95.80
23.04
1 557 985
22.49
1 435 971 473
5 osob
6.27
25 963
4.98
4.56
69 746
13.37
83.24
6.51
440 484
6.06
386 905 065
6 a více osob
2.13
8 813
4.14
1.16
17 798
8.36
69.22
2.64
178 261
2.68
170 887 915
Respondent nebyl dotazován
2.47
10 212
2.32
1.16
17 795
4.04
38.79
6.18
418 049
2.11
134 768 329
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 4: Počet osob v domácnosti dle RU(%)
0%
50 %
17
1 osoba
14
29
27
2 osoby
3 osoby
23
21
4 osoby
21
23
6
7
5 osob
6 a více osob
2
3
Respondent nebyl dotazován
2
6
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-5-
Total
100 %
mixer.cz
Tabulka 5: Hlava domácnosti
RU
(%)
RU
(počet)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Ano
57.24
236 901
6.94
64.86
992 083
29.06
116.04
50.09
3 387 366
54.85
3 502 460 670
Ne
42.76
176 989
5.05
35.14
537 505
15.33
84.38
49.91
3 374 591
45.15
2 883 272 079
0.00
0
-
0.00
0
-
-
0.00
0
0.00
0
Respondent nebyl dotazován
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 5: Hlava domácnosti dle RU(%)
0%
50 %
57
Ano
50
43
Ne
Respondent nebyl dotazován
100 %
50
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-6-
Total
mixer.cz
Tabulka 6: Ekonomická aktivita
RU
(%)
RU
(počet)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
TOTAL
PV
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
3 951 882
57.83
PV
(počet)
V pracovním poměru (i nepravidelném)
61.67
255 260
6.75
58.79
899 231
23.78
112.90
58.44
Podnikatel(ka), živnostník
12.42
51 418
5.21
19.09
291 963
29.58
87.12
12.64
854 877
13.94
889 982 339
Nepracující
14.86
61 486
4.10
9.27
141 810
9.46
68.56
20.78
1 405 365
16.66
1 063 963 577
Důchodce
11.05
45 725
6.99
12.85
196 583
30.07
116.96
8.13
549 832
11.57
738 906 668
0.00
0
-
0.00
0
-
-
0.00
0
0.00
0
Respondent nebyl dotazován
3 692 880 165
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 6: Ekonomická aktivita dle RU(%)
0%
50 %
62
V pracovním poměru (i nepravidelném)
58
12
13
Podnikatel(ka), živnostník
15
Nepracující
21
11
Důchodce
Respondent nebyl dotazován
100 %
8
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-7-
Total
mixer.cz
Tabulka 7: ABCDE národní socioekonomická klasifikace
RU
(%)
A - nejvyšší
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
11.32
46 861
4.36
8.11
124 003
11.55
72.97
15.10
1 021 166
15.55
B
9.63
39 856
5.31
7.20
110 184
14.67
88.73
9.56
646 276
10.33
992 785 858
659 820 226
C1
13.51
55 909
4.99
13.70
209 616
18.71
83.45
15.57
1 053 023
15.88
1 013 977 604
C2
17.57
72 734
6.37
15.91
243 372
21.32
106.53
15.33
1 036 835
17.71
1 131 124 062
D
24.30
100 583
8.54
32.43
496 036
42.13
142.85
18.75
1 267 880
19.05
1 216 174 922
E1
11.09
45 892
9.66
12.10
185 114
38.97
161.54
8.61
582 193
9.01
575 073 718
E2
4.54
18 771
5.83
4.60
70 347
21.86
97.54
4.63
312 854
4.60
293 618 961
E3
4.42
18 313
7.74
3.38
51 733
21.87
129.47
4.37
295 635
4.55
290 751 957
Ne kvalifikovaný
3.62
14 968
2.40
2.56
39 184
6.29
40.16
8.08
546 090
3.33
212 405 440
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 7: ABCDE národní socioekonomická klasifikace dle RU(%)
0%
50 %
11
A - nejvyšší
15
10
10
B
14
16
C1
18
15
C2
24
D
19
11
E1
9
E2
5
5
E3
4
4
Ne kvalifikovaný
4
8
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-8-
Total
100 %
mixer.cz
Tabulka 8: Čistý příjem domácnosti
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Do 6000 Kč
0.96
3 958
5.36
0.46
7 064
9.56
89.61
1.13
76 180
1.01
64 311 771
6001 - 10000 Kč
3.64
15 081
6.23
4.77
73 023
30.15
104.13
3.44
232 871
4.18
266 920 958
10001 - 15000 Kč
12.63
52 254
9.34
10.24
156 596
27.98
156.13
9.19
621 371
10.54
673 050 084
15001 - 20000 Kč
16.25
67 244
9.41
19.62
300 152
42.00
157.36
11.54
780 634
12.48
796 866 592
20001 - 25000 Kč
10.82
44 802
6.11
11.05
169 024
23.04
102.12
11.59
784 033
13.19
841 985 959
25001 - 30000 Kč
11.90
49 233
6.02
12.47
190 740
23.31
100.62
11.32
765 487
11.90
759 801 606
30001 - 35000 Kč
8.86
36 653
5.30
7.25
110 954
16.03
88.57
8.05
544 601
8.39
535 492 065
35001 - 40000 Kč
8.63
35 711
5.70
5.83
89 139
14.23
95.35
8.14
550 589
8.06
514 755 969
40001 - 50000 Kč
6.28
25 973
4.89
5.22
79 785
15.02
81.76
7.11
480 722
7.71
492 172 016
50001 Kč a více
4.66
19 290
3.55
4.58
70 130
12.92
59.41
7.03
475 341
6.65
424 777 997
Bez příjmu
1.72
7 105
2.69
1.64
25 153
9.53
45.01
2.89
195 595
1.79
114 318 607
11.20
46 368
6.80
15.69
240 034
35.18
113.65
12.37
836 477
12.00
766 510 796
2.47
10 212
2.32
1.16
17 795
4.04
38.79
6.18
418 049
2.11
134 768 329
Nevím, nechci odpovídat
Respondent nebyl dotazován
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 8: Čistý příjem domácnosti dle RU(%)
0%
Do 6000 Kč
6001 - 10000 Kč
50 %
1
1
4
3
13
10001 - 15000 Kč
9
16
15001 - 20000 Kč
12
20001 - 25000 Kč
11
12
25001 - 30000 Kč
12
11
30001 - 35000 Kč
9
8
35001 - 40000 Kč
9
8
6
7
40001 - 50000 Kč
5
50001 Kč a více
Bez příjmu
7
2
3
11
12
Nevím, nechci odpovídat
Respondent nebyl dotazován
2
6
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-9-
Total
100 %
mixer.cz
Tabulka 9: Velikost místa bydliště
RU
(počet)
RU
(%)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Do 999 obyvatel
18.85
78 033
7.04
17.42
266 448
24.05
117.77
15.99
1 080 918
16.06
1 025 788 364
1000 - 4999 obyvatel
21.36
88 417
6.19
24.79
379 161
26.55
103.55
20.58
1 391 927
21.30
1 360 025 778
5000 - 19999 obyvatel
17.48
72 358
5.95
18.38
281 142
23.10
99.43
17.54
1 186 203
17.46
1 114 805 508
20000 - 99999 obyvatel
21.70
89 809
5.84
19.58
299 550
19.49
97.71
22.17
1 499 131
23.38
1 492 715 905
Nad 100000 obyvatel
20.60
85 272
5.23
19.83
303 288
18.59
87.41
23.72
1 603 778
21.80
1 392 397 194
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 9: Velikost místa bydliště dle RU(%)
0%
50 %
19
Do 999 obyvatel
16
21
21
1000 - 4999 obyvatel
17
18
5000 - 19999 obyvatel
22
22
20000 - 99999 obyvatel
21
Nad 100000 obyvatel
24
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-10-
Total
100 %
mixer.cz
Tabulka 10: Kraj
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Praha
10.89
45 059
4.62
7.81
119 418
12.25
77.30
14.16
957 764
12.32
786 980 756
Středočeský kraj
11.21
46 378
5.44
6.97
106 640
12.52
91.05
12.20
825 254
11.64
743 336 385
Jihočeský kraj
5.93
24 561
6.31
7.01
107 166
27.55
105.59
5.68
383 808
5.98
381 897 630
Plzeňský kraj
4.87
20 168
5.44
6.49
99 194
26.76
91.00
5.36
362 647
6.11
390 448 348
Karlovarský kraj
3.18
13 154
7.90
3.84
58 721
35.26
132.11
2.38
160 954
1.94
124 121 779
Ústecký kraj
7.69
31 822
6.26
9.16
140 113
27.55
104.64
7.38
498 999
6.20
395 711 738
Liberecký kraj
3.64
15 085
5.47
4.01
61 331
22.23
91.44
3.93
265 430
3.69
235 669 778
Hradecký kraj
5.37
22 207
6.38
4.66
71 241
20.48
106.75
5.02
339 409
5.59
356 669 349
Pardubický kraj
4.89
20 220
5.54
6.97
106 662
29.24
92.70
5.30
358 467
5.70
364 137 319
Kraj Vysočina
4.49
18 587
6.11
2.80
42 896
14.09
102.09
4.44
300 144
4.88
311 854 474
11.52
47 666
5.87
8.12
124 226
15.30
98.15
11.66
788 578
12.21
779 832 890
Olomoucký kraj
7.73
31 981
7.81
16.37
250 365
61.13
130.57
6.00
405 957
6.81
434 614 747
Zlínský kraj
6.38
26 388
6.73
6.03
92 202
23.52
112.59
5.62
379 809
5.94
379 556 829
12.23
50 606
6.72
9.77
149 413
19.83
112.33
10.87
734 728
10.98
700 900 727
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 10: Kraj dle RU(%)
0%
50 %
11
Praha
14
11
12
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
6
6
Plzeňský kraj
5
5
Karlovarský kraj
3
2
8
7
Ústecký kraj
Liberecký kraj
4
4
Hradecký kraj
5
5
Pardubický kraj
5
5
Kraj Vysočina
4
4
12
12
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
8
6
6
6
12
11
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-11-
Total
100 %
mixer.cz
Tabulka 11: Vybavenost
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Rodinný domek, vila, zemědělská usedlost
41.36
171 186
6.52
35.52
543 304
20.69
109.02
38.46
2 600 701
41.91
Chata, chalupa
14.07
58 218
5.06
13.39
204 823
17.81
84.67
15.35
1 038 138
15.16
967 889 326
Osobní automobil - mladší 10 let
36.94
152 881
5.85
29.85
456 547
17.48
97.88
37.56
2 540 086
37.81
2 414 370 868
Osobní automobil - starší 10 let
44.19
182 900
6.11
39.52
604 547
20.20
102.20
39.96
2 701 885
43.67
2 788 963 757
Mikrovlnná trouba
78.70
325 737
5.96
68.29
1 044 579
19.10
99.58
75.75
5 121 878
80.35
5 131 107 272
Myčka na nádobí
40.51
167 675
5.49
30.79
471 017
15.41
91.74
42.31
2 861 077
42.57
2 718 342 849
Elektrická vrtačka
61.85
255 985
5.81
50.95
779 330
17.69
97.17
59.37
4 014 884
63.66
4 064 955 344
Digitální fotoaparát
65.29
270 223
5.46
58.39
893 062
18.05
91.35
66.41
4 490 696
69.95
4 466 863 464
Videopřehrávač/ DVD přehrávač
65.32
270 353
5.88
55.96
856 006
18.62
98.32
61.61
4 165 766
65.11
4 157 533 297
Videokamera, digitální videokamera
25.44
105 313
4.70
19.54
298 938
13.33
78.52
27.69
1 872 279
28.10
1 794 324 994
Barevná TV
83.55
345 817
6.00
76.58
1 171 334
20.32
100.31
79.33
5 364 078
84.40
5 389 531 347
Domácí kino
19.10
79 069
5.08
15.34
234 603
15.06
84.88
19.12
1 292 707
18.82
1 201 753 160
Osobní počítač
81.95
339 196
5.83
76.93
1 176 661
20.24
97.56
79.06
5 345 732
83.87
5 355 673 177
Přípojka kabelové TV
31.07
128 596
5.19
29.49
451 028
18.21
86.80
30.60
2 069 043
30.99
1 978 751 946
Nic z uvedeného
3.50
14 469
9.38
10.44
159 746
103.57
156.87
3.80
256 902
3.38
216 045 009
Respondent nebyl dotazován
2.47
10 212
2.45
1.16
17 795
4.28
41.03
5.98
404 650
2.03
129 721 434
2 676 029 828
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 11: Vybavenost dle RU(%)
0%
50 %
100 %
41
Rodinný domek, vila, zemědělská usedlost
38
14
15
Chata, chalupa
37
38
Osobní automobil - mladší 10 let
44
Osobní automobil - starší 10 let
40
79
Mikrovlnná trouba
76
41
42
Myčka na nádobí
62
Elektrická vrtačka
59
65
66
Digitální fotoaparát
65
Videopřehrávač/ DVD přehrávač
62
25
28
Videokamera, digitální videokamera
84
Barevná TV
79
19
19
Domácí kino
82
Osobní počítač
79
31
31
Přípojka kabelové TV
Nic z uvedeného
Respondent nebyl dotazován
4
4
2
6
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-12-
Total
mixer.cz
Tabulka 12: Všechna místa používání internetu
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Doma
94.06
389 310
5.92
95.39
1 459 057
22.18
98.95
93.18
6 300 581
94.85
6 056 783 061
V zaměstnání
33.21
137 438
5.12
29.14
445 762
16.60
85.57
38.93
2 632 520
36.50
2 330 717 554
Ve škole
7.27
30 075
3.82
7.84
119 984
15.25
63.92
11.37
768 528
8.50
542 520 352
V internetové kavárně
2.77
11 456
2.77
1.29
19 764
4.78
46.33
4.53
305 985
3.41
217 778 974
U známých / rodiny
9.20
38 081
2.86
7.98
121 998
9.18
47.91
15.29
1 033 763
12.34
788 103 675
Na jiném místě
8.32
34 445
3.41
6.37
97 489
9.64
56.99
11.91
805 503
9.91
632 662 535
Respondent nebyl dotazován
0.00
0
-
0.00
0
-
-
0.00
0
0.00
0
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 12: Všechna místa používání internetu dle RU(%)
0%
50 %
Doma
33
V zaměstnání
39
7
Ve škole
11
3
V internetové kavárně
5
9
U známých / rodiny
15
8
Na jiném místě
Respondent nebyl dotazován
100 %
94
93
12
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-13-
Total
mixer.cz
Tabulka 13: Měřená četnost užívání internetu (NetMonitor)
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
1-5 dní v měsíci
3.27
13 524
0.93
1.58
24 239
1.67
15.60
25.64
1 733 878
1.58
6-10 dní v měsíci
5.57
23 042
2.27
3.72
56 831
5.59
37.88
13.61
920 257
3.55
100 596 813
226 574 689
11-15 dní v měsíci
9.66
39 987
5.17
14.54
222 456
28.75
86.41
11.32
765 687
5.97
381 216 152
16-20 dní v měsíci
17.03
70 485
7.07
15.93
243 624
24.42
118.17
15.61
1 055 688
16.64
1 062 779 024
21 a více dní v měsíci
64.47
266 851
9.95
64.23
982 437
36.62
166.34
33.81
2 286 445
72.26
4 614 566 070
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 13: Měřená četnost užívání internetu (NetMonitor) dle RU(%)
0%
1-5 dní v měsíci
6-10 dní v měsíci
11-15 dní v měsíci
50 %
100 %
3
26
6
14
10
11
17
16
16-20 dní v měsíci
64
21 a více dní v měsíci
34
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-14-
Total
mixer.cz
Tabulka 14: Charakteristika zaměstnání
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Vyšší management
0.62
2 574
2.36
0.36
5 526
5.06
39.46
1.45
97 744
1.26
80 737 936
Střední management
7.04
29 150
5.81
4.93
75 477
15.05
97.23
7.37
498 157
6.80
434 090 601
Vysoce kvalifikovaný odborník (učitel, vědec)
6.35
26 300
5.02
4.00
61 152
11.67
83.95
8.85
598 378
8.12
518 464 278
10.62
43 966
5.77
8.61
131 724
17.28
96.44
11.96
808 737
11.53
735 961 037
Pracující v kanceláři (úředník, účetní)
Pracující mimo kancelář (obchodní agent)
2.05
8 469
5.93
4.19
64 142
44.87
99.08
2.05
138 804
1.65
105 171 765
Mistr, staniční sestra, vedoucí směny apod.
3.72
15 406
10.42
2.19
33 563
22.69
174.18
3.15
213 326
3.12
199 150 217
Manuální pracovník s min. středoškolskou
kvalifikací
9.44
39 077
8.37
9.21
140 807
30.17
140.03
6.80
459 678
6.67
425 862 747
Kvalifikovaný manuální pracovník v zemědělství,lesnictví apod.
2.04
8 454
6.99
1.73
26 509
21.93
116.93
1.30
87 694
1.37
87 485 193
Kvalifikovaný manuální pracovník v ostatních
oborech (montér, řemeslník)
15.30
63 312
7.83
18.92
289 464
35.79
130.89
11.37
768 732
12.90
823 975 103
Manuální pracovník bez kvalifikace (vrátný,
popelář)
4.56
18 867
5.85
4.66
71 230
22.10
97.89
4.35
294 452
4.50
287 389 996
38.25
158 311
5.25
41.19
629 994
20.90
87.81
41.35
2 796 250
42.09
2 687 443 877
Respondent není v zaměstnaneckém poměru
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 14: Charakteristika zaměstnání dle RU(%)
0%
Vyšší management
50 %
1
1
7
7
Střední management
6
Vysoce kvalifikovaný odborník (učitel, vědec)
9
11
12
Pracující v kanceláři (úředník, účetní)
Pracující mimo kancelář (obchodní agent)
Mistr, staniční sestra, vedoucí směny apod.
2
2
4
3
9
Manuální pracovník s min. středoškolskou kvalifikací
Kvalifikovaný manuální pracovník v zemědělství,lesnictví apod.
7
2
1
Kvalifikovaný manuální pracovník v ostatních oborech (montér,
řemeslník)
Manuální pracovník bez kvalifikace (vrátný, popelář)
15
11
5
4
38
Respondent není v zaměstnaneckém poměru
41
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-15-
Total
100 %
mixer.cz
Tabulka 15: Podnikatelská činnost
RU
(%)
RU
(počet)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Specializovaný odborník (právník, architekt)
2.31
9 576
3.56
1.52
23 241
8.63
59.48
3.01
203 210
3.26
208 184 767
Samostatná fyzická osoba (řemeslník, prodejce)
7.79
32 224
5.36
15.35
234 753
39.06
89.65
7.16
484 416
8.21
524 577 566
Vlastník obchodu, společnosti
2.13
8 829
5.85
2.08
31 866
21.12
97.84
2.38
161 025
2.31
147 661 561
Soukromý zemědělec
0.20
842
5.41
0.15
2 226
14.29
90.40
0.15
10 045
0.17
11 009 067
87.56
362 418
6.16
80.90
1 237 503
21.03
102.99
87.30
5 903 260
86.04
5 494 299 789
Respondent není podnikatel
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 15: Podnikatelská činnost dle RU(%)
0%
50 %
2
3
Specializovaný odborník (právník, architekt)
8
7
Samostatná fyzická osoba (řemeslník, prodejce)
2
2
Vlastník obchodu, společnosti
Soukromý zemědělec
100 %
0
0
88
87
Respondent není podnikatel
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-16-
Total
mixer.cz
Tabulka 16: Počet podřízených
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Bez podřízených
46.36
191 889
6.74
46.09
704 964
24.77
112.76
43.31
2 928 792
45.97
2 935 538 816
1 až 5 podřízených
10.92
45 193
4.60
9.93
151 964
15.47
76.95
11.58
783 035
11.08
707 744 967
6 až 10 podřízených
3.89
16 085
5.35
10.17
155 529
51.76
89.53
4.11
278 128
4.27
272 615 462
11 až 50 podřízených
4.26
17 614
5.80
2.75
42 108
13.86
96.96
4.11
278 208
3.70
236 135 926
více než 50 podřízených
2.01
8 330
6.90
1.21
18 438
15.27
115.38
1.48
99 805
1.22
77 921 363
32.56
134 777
5.69
29.85
456 585
19.28
95.17
35.40
2 393 987
33.76
2 155 776 215
Respondent nemá možnost mít podřízené
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 16: Počet podřízených dle RU(%)
0%
50 %
46
Bez podřízených
43
11
12
1 až 5 podřízených
6 až 10 podřízených
4
4
11 až 50 podřízených
4
4
více než 50 podřízených
2
1
33
Respondent nemá možnost mít podřízené
35
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-17-
Total
100 %
mixer.cz
Tabulka 17: Činnost respondenta na počítači
RU
(počet)
RU
(%)
Měním sám software počítače,
lace/odinstalování/aktualizace
insta-
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
24.55
101 624
3.64
23.99
366 893
13.13
60.81
28.73
1 942 378
27.52
1 757 303 388
Starám se sám o bezpečnost počítače,
zabezpečení jej proti virům, spyware a dalaímu
˛
malware, bráním se spamům
27.50
113 800
2.98
23.62
361 348
9.47
49.85
29.48
1 993 183
28.55
1 823 157 155
Měním sám
ovladače
13.37
55 326
3.01
11.23
171 792
9.36
50.39
15.43
1 043 317
15.68
1 001 439 887
Nic z uvedeného
30.46
126 091
12.18
36.50
558 299
53.92
203.62
28.42
1 921 765
30.04
1 918 391 270
Vytváří a upravuje soubory nebo složky
35.50
146 913
4.13
33.01
504 842
14.19
69.05
40.42
2 732 963
39.62
2 529 998 954
pracuje s textem, používá příkazy kopírovat a
vložit a ovládá další jednoduché úpravy
47.47
196 483
5.09
41.85
640 144
16.59
85.15
48.22
3 260 421
49.72
3 175 076 071
připojuji počítač do LAN nebo WLAN sítě
13.10
54 208
2.97
12.85
196 607
10.76
49.59
17.47
1 181 610
16.65
1 062 919 364
Jiné odpovědi (pouze starý dotazník)
6.30
26 071
5.10
6.09
93 134
18.21
85.26
6.06
410 108
4.94
315 589 457
Respondent nebyl dotazován
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.03
2 023
0.01
583 324
hardware
počítače,
instaluji
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 17: Činnost respondenta na počítači dle RU(%)
0%
50 %
25
Měním sám software počítače, instalace/odinstalování/aktualizace
29
Starám se sám o bezpečnost počítače, zabezpečení jej proti virům,
spyware a dalaímu
˛
malware, bráním se spamům
28
29
13
15
Měním sám hardware počítače, instaluji ovladače
30
28
Nic z uvedeného
36
Vytváří a upravuje soubory nebo složky
40
pracuje s textem, používá příkazy kopírovat a vložit a ovládá další
jednoduché úpravy
47
48
13
připojuji počítač do LAN nebo WLAN sítě
17
6
6
Jiné odpovědi (pouze starý dotazník)
Respondent nebyl dotazován
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-18-
Total
100 %
mixer.cz
Tabulka 18: Pravidelné aktivity na internetu
RU
(počet)
RU
(%)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Instant messaging - online komunikace typu
ICQ, AOL, ...
26.13
108 148
4.96
24.80
379 395
17.40
82.96
30.88
2 088 085
28.44
1 815 790 874
Sledování videí či ukázek na internetu (např.
YouTube, iDNES, Stream, archivy TV stanic, ...)
60.24
249 311
5.31
57.79
883 985
18.82
88.74
59.70
4 036 726
60.20
3 843 901 674
používání vyhledávače
65.84
272 485
5.33
67.55
1 033 171
20.22
89.16
64.05
4 331 222
67.54
4 313 114 534
je členem sociálních sítí (např. Spolužáci.cz,
Facebook, Libimseti.cz. . . )
42.27
174 963
4.34
42.34
647 610
16.05
72.51
46.81
3 165 359
46.61
2 976 365 919
stahuje hry, hudbu, filmy, videa a animace
33.08
136 906
4.30
28.43
434 878
13.66
71.89
33.49
2 264 807
31.33
2 000 931 143
nakupuje na internetu (E-shopy)
49.55
205 092
5.05
42.44
649 097
15.99
84.49
48.97
3 311 253
53.18
3 395 732 099
4.69
19 409
17.80
4.32
66 091
60.62
297.71
3.96
267 715
3.57
228 009 564
13.51
55 905
6.99
10.48
160 336
20.06
116.94
17.21
1 163 666
15.28
975 971 489
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.03
2 023
0.01
583 324
Nic z uvedeného
Jiné odpovědi (pouze starý dotazník)
Respondent nebyl dotazován
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 18: Pravidelné aktivity na internetu dle RU(%)
0%
50 %
26
Instant messaging - online komunikace typu ICQ, AOL, ...
31
Sledování videí či ukázek na internetu (např. YouTube, iDNES,
Stream, archivy TV stanic, ...)
60
60
66
64
používání vyhledávače
je členem sociálních sítí (např. Spolužáci.cz, Facebook,
Libimseti.cz. . . )
42
47
33
33
stahuje hry, hudbu, filmy, videa a animace
50
49
nakupuje na internetu (E-shopy)
5
4
Nic z uvedeného
14
Jiné odpovědi (pouze starý dotazník)
Respondent nebyl dotazován
100 %
17
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-19-
Total
mixer.cz
Tabulka 19: Čas trávený na zahraničních serverech v cizích jazycích vyjma slovenštiny
RU
(%)
Žádný nebo téměř žádný
zahraničním serverům
čas
nevěnuji
RU
(počet)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
73.24
303 143
12.19
77.71
1 188 631
47.79
203.83
62.96
4 257 101
69.96
4 467 437 829
14.48
59 944
3.15
14.34
219 373
11.52
52.64
16.31
1 103 131
15.77
1 006 998 916
Asi 10 až 30 %
6.15
25 436
2.54
4.26
65 128
6.49
42.40
8.29
560 397
7.44
475 032 788
Asi 31 až 50 %
2.08
8 592
1.88
1.40
21 340
4.67
31.41
3.12
211 086
2.35
150 055 724
Asi 51 až 75 %
0.81
3 354
1.32
0.38
5 788
2.28
22.11
1.62
109 809
1.52
97 342 845
Více než 75 %
0.67
2 770
3.36
0.67
10 315
12.53
56.26
1.10
74 575
0.71
45 504 940
Nevím, nejsem si jist
0.11
435
0.16
0.08
1 218
0.46
2.74
0.38
25 782
0.13
8 008 054
Respondent nebyl dotazován
2.47
10 212
2.19
1.16
17 795
3.81
36.55
6.21
420 073
2.12
135 351 653
Asi do 10 %
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
Graf 19: Čas trávený na zahraničních serverech v cizích jazycích vyjma slovenštiny dle RU(%)
0%
50 %
73
Žádný nebo téměř žádný čas nevěnuji zahraničním serverům
63
14
16
Asi do 10 %
6
Asi 10 až 30 %
8
2
3
Asi 31 až 50 %
Asi 51 až 75 %
1
2
Více než 75 %
1
1
Nevím, nejsem si jist
0
0
Respondent nebyl dotazován
100 %
2
6
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & Mediaresearch, Leden 2016
-20-
Total
LEGENDA
Níže uváděný pojem "cílová skupina"(daná cílová skupina, vybraná cílová skupina, vybraná CS) je zde používán ve smyslu cílová
skupina uvedená v řádku tabulky (resp. sloupci grafu) daného socio-demografického ukazatele, tj. např. cílová skupina "ženy", "Liberecký
kraj", "Důchodce"apod. Cílová skupina Všichni je definována jako Osoby ve věku 10+ let, které alespoň jednou v posledním měsíci
navštívily internet.
MÉDIUM:
RU(počet) – počet návštěvníků (reálných uživatelů) vybraného média z příslušné cílové skupiny
RU(%) – složení návštěvníků
Informace o profilu návštěvníků vybraného média – v podobě procentuálního rozložení uživatelů internetu (dle Reache) mezi jednotlivé
cílové skupiny.
RU(%) = RU(počet)(médium)(vybraná CS)/RU(počet)(médium)(CS všichni)*100
Reach(%) – poměr počtu návštěvníků média z příslušné cílové skupiny ku velikosti této cílové skupiny
Reach(%)(CS) = RU(počet)(médium)(CS)/velikost CS(počet)*100
PV(počet) – počet zobrazení (page views) generovaných na médiu uživateli z příslušné cílové skupiny
PV(%) – složení zobrazení (page views)
Informace o profilu návštěvníků vybraného média – v podobě procentuálního rozložení uživatelů internetu (dle zobrazení (page views))
mezi jednotlivé cílové skupiny.
PV(%) = PV(počet)(médium)(vybraná CS)/PV(počet)(médium)(CS všichni)*100
TRP(%) – Target Rating Points
Hrubý zásah dané cílové skupiny na vybraném médiu.
TRP(%) = PV(počet)(médium)/velikost CS(počet)*100
(obdobně je definován ukazatel GRP(%) Gross Rating Points, pouze jako cílová skupina je brána celá populace, cílová skupina "Všichni")
Afinita(%) – afinita reache
Koeficient vyjadřující vztah návšt’evnosti vybraného média k návšt’evnosti internetu.
Afinita(%) = Reach(%)(médium)(vybraná CS)/Reach(%)(médium)(CS všichni)
TOTAL:
Total RU(počet) – počet návštěvníků (reálných uživatelů) všech měřených médií z příslušné cílové skupiny
Total RU(%) – složení návštěvníků, tj. informace o profilu Reache celkem pro všechna měřená média
Informace o profilu návštěvníků všech měřených médií – v podobě procentuálního rozložení uživatelů internetu (dle Reache) mezi
jednotlivé cílové skupiny.
RU(%) = RU(počet)(všechna média)(vybraná CS) /RU(počet)(všechna média)(CS všichni)*100
Total PV(počet) – počet zobrazení (page views) generovaných na všech měřených médiích uživateli z příslušné cílové skupiny
Total PV(%) – složení zobrazení, tj. informace o profilu zobrazení (page views) celkem pro všechna měřená média
Informace o profilu návštěvníků všech měřených médií – v podobě procentuálního rozložení uživatelů internetu (dle zobrazení (page
views)) mezi jednotlivé cílové skupiny.
PV(%) = PV(počet)(všechna média)(vybraná CS)/PV(počet)(všechna média)(CS všichni)*100
Otázka IT znalosti
Základní – osoby, které deklarují základní znalosti práce s počítačem a internetem. (např. psaní základních textů, ukládání souborů,
elektronická pošta, prohlížení www stránek apod.)
Nadstandardní – osoby, které deklarují užívání počítače a internetu na nadstandardní úrovni. (např. využívání matematických funkcí v
tabulkovém procesoru, tvorba grafických prezentací, práce s vyhledávači, databáze na uživatelské úrovni apod.)
Profesionální – osoby, které se profesionálně věnují IT, technologiím apod. (např. programátorská nebo administrátorská činnost)
-21-
ABCDE klasifikace
ABCDE klasifikace umožňuje posuzování sociálního a ekonomického postavení jednotlivců ve společnosti. Obvykle je počítána pro přednostu domácnosti (hlavu domácnosti), vzhledem ke specifiku internetového dotazování byla přijata metoda přímého výpočtu přímo pro
jednotlivé respondenty. Na aktualizaci ABCDE klasifikace pracovala v posledním roce metodická komise se zástupci výzkumných agentur, reklamních agentur a odborné veřejnosti. Výsledkem je navržení škály A,B,C1,C2,D,E1,E2,E3. Tato škála odpovídá mezinárodnímu
standardu potvrzeného sdružením ESOMAR a i algoritmus zařazení jednotlivce odpovídá mezinárodním zvyklostem. ABCDE klasifikace rozčleňuje jednotlivce domácnosti do sociálních kategorií na základě ekonomického postavení (ekonomicky aktivní x neaktivní
jednotlivec). Pro ekonomicky aktivní potom rozlišuje podnikatele a zaměstnance. Pozice v zaměstnání potom slouží k další diferenciaci
(včetně případného počtu podřízených osob pro vedoucí zaměstnance). Pro všechny vzniklé třídy má na závěrečné zařazení vliv vzdělání
zkoumané osoby. Pro ekonomicky neaktivní osoby se na základě standardu ESOMAR nepostupuje dle jejich posledního zaměstnání, ale
na základě stupně ekonomické síly měřené prostřednictvím vybavenosti domácnosti, vliv vzdělání se projevuje i zde. Vzhledem k tomu,
že mezinárodní postup odpovídá evropským stupňům, vychází při jeho použití horší sociální struktura obyvatel ČR než bylo zvykem
pro stávající klasifikaci ABCD, nicméně tato struktura umožňuje provádět srovnání v rámci Evropy. Přesto se komise rozhodla, že pro
použití v rámci ČR bude použita upravená škála, která zohlední specifika ČR. Tato upravená škála vzniká z evropského standardu posunutím o jednu nebo dvě třídy výše či níže na základě indexu životního minima domácnosti, ve které zkoumaná osoba žije.
A – Skupina s nejvyšším sociálním statusem ve společnosti daným vysoce prestižním zaměstnáním a zároveň nejvyššími příjmy.
B – Skupina s nadprůměrnými příjmy, obvykle vyšší management a skupina vyšších profesionálů s minimálně středoškolským vzděláním.
C1, C2 – Skupina s průměrným životním standardem a průměrnými příjmy. Jde o skupinu např. malých podnikatelů a živnostníků, techniků, úředníků a nižších odborníků.
D – Skupina s průměrným až mírně podprůměrným životním standardem. Patří sem např. skupina kvalifikovaných manuálních pracovníků.
E1, E2, E3 – Skupina charakterizována podprůměrným životním standardem, kde se nacházejí především neaktivní jednotlivci, tzn.
nezaměstnaní, důchodci nebo nekvalifikovaní dělníci apod.
Otázky k ekonomické aktivitě a k zaměstnání:
Tyto otázky (ot.18, 19, 20, 21 a 22) jsou (mimo jiných) použity především ke stanovení ABCDE klasifikace. Na základě odpovědi respondenta na otázku 8 (Ekonomická aktivita) je dále dotazován skupinou specifických otázek. Otázka 8 je tedy použita jako filtr pro kladení
dalších otázek. Tedy výše uvedených pět otázek není položeno každému respondentovi. Proto pro možnost tvorby cílových skupin v
rámci celé populace je doplněna segmentace jednotlivých odpovědí na tuto otázku o skupinu respondentů, kterým tato příslušná otázka
nebyla položena. Tedy například u otázky č. 20 "Podnikatelská činnost"je tato skupina označena "Respondent není podnikatel".
-22-

Podobné dokumenty

Sociodemografie - soubor

Sociodemografie - soubor Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016

Více

sbazar.cz

sbazar.cz Graf 13: Měřená četnost užívání internetu (NetMonitor) dle RU(%)

Více

Sociodemografie - soubor

Sociodemografie - soubor Rodinný domek, vila, zemědělská usedlost

Více

Sociodemografie - soubor

Sociodemografie - soubor Pracující v kanceláři (úředník, účetní) Pracující mimo kancelář (obchodní agent) Mistr, staniční sestra, vedoucí směny apod.

Více

TOTAL Mˇesíc

TOTAL Mˇesíc PV(počet) (od návštěvníků z ČR) PV(počet) (od všech návštěvníků)

Více

4. Brain drain / Brain gain / Brain circulation

4. Brain drain / Brain gain / Brain circulation je závislá na jejich remitencích a nemohou se tedy vrátit, nebo jsou k tomu donuceni zam#stnavateli nebo prost edníky, protože se na rozdíl od více kvalifikovaných a vzd#laných nedokáží efektivn# b...

Více

Recenzovaný vědecký časopis / Peer

Recenzovaný vědecký časopis / Peer k umístění reklamy bohatý výběr oborově specializovaných serverů. V případě českého trhu je v rámci oficiálního měření internetu definováno 21 oborových kategorií serverů. Z obsahového zaměření ser...

Více