ř,li - Novis

Komentáře

Transkript

ř,li - Novis
t,
',' \:
\\
,
/'-r
ř,li
,
:dí/ii;l\!
>oč dovolená?
. : : -:.o
nespíte, protoŽe
běŽí na plné
':'
':s hlava častěji neŽ
: . :_ '''::. :iuh ou šÍiajste
:-_j::_ : __a' 9ní už po ÍánU?
+ : ' šš.:s ,''ypnout a odjet
'- :: - :'a '' '/ezměte si volno
_.Ž odcestujete, ať
! :' .: '=- _aodvážíte
_=:-, ::-:3
s sebou
:::: ::.:'.ici doporučUií
.
-
|
:: - ' s siále
a- , -: -:-a ta tuaz
:a
t4
'::: :: aa{azali skutečně
..š:' '.'1.o
nedokáže být
::: _: ', ioinÝ. bezchybný
::_
- ..{-c i']edopřeje svému
:-- ...cČ nek' D]ouhodobý
.;
- ::
::'a --Že Vést k závaŽným
: :': ' ::. - (ompLikacím, jako je
_'.-...
'.
\ so k]j
,.:*
krevnítlak nebo
Ža udečníVředy.
-iJ
I
JnŤ
ýl
9t
'l'l'l''n
v
'
VITAMINO\T
KOKTEJL!
:a Juicer značky [email protected] kombinuje
:]/'''unkce
lisovánl' odšt'avňováni.
funkci [email protected] a [email protected]
Tec*nologie Vitatec kombinuje
]:středivou sílu s lisem na citrusy' a tím
Vzniká šťáVa optimá|ní konzistence,
_:o.la pro výrobu domacích smoothies.
Díky systému [email protected] můŽete
:' cravovat dřeň' takže ovoce zužitkujete
beze zbytku. Vita Juicer se prodává
V osmi barevných provedeních, jeho
design zÍskal mezinárodnÍ ocenění Red
Dot Design Award. 12490 Kó'
www.potténpannen.cz
GENIALNI
PomůckU chairless na pikniky
a Výlety do přírody navrhI
pro značku Vitra Alejandro
Aravena' ZaručíVám
pohodlné a zdravé sezení
V posedu inspirovaném
nomády, kteřísi při sezení
dávaji svázaný prcvaz za záda
a kolem nohou. Sedite tak
rovně, máte Volné ruce
a nečekanépohodlí při sezení
na zemi. Popruh sbalíte
jednoduše do tašky a můŽete
ho mít kdykoli s sebou'
565
Kč' www.designbuy.cz
MO.]E PSYCHOLOGIE
CERVEN
2O] 4

Podobné dokumenty