Číslo 23

Komentáře

Transkript

Číslo 23
ROSÍK
Noviny plné novinek aneb co se děje ve
škole i za školou
ČÍSLO
rosického občasníku žáků ZŠ Rosice
* 23. 6. 2009 * ročník VI * školní rok 2008/2009 * cena 15 Kč *
Obsah:
Akce, které se uskutečnily a uskuteční na naší škole ..................................................2
Ředitelské okénko .......................................................................................................3
Žákovský parlament ................................................................................................ 4-5
Koutek Komunitní školy; Koutek výchovného poradenství ......................................6
Školní akce ............................................................................................................. 7-14
Projektové dny ..................................................................................................... 14-21
Školní výlety ........................................................................................................ 21-23
Rozhovory ........................................................................................................... 23-24
Plánované akce 2009/2010 .................................................................................. 24-25
Literární rubrika ................................................................................................... 25-26
Čínský horoskop ........................................................................................................27
Pro chytré hlavy ................................................................................................... 28-31
Křížovka na závěr ......................................................................................................32
Některé akce, které se uskutečnily na naší škole v
dubnu, květnu a červnu
28.4.
29.a 30.4.
4. – 7.5.
27.5.
16.6.
Coca-cola cup
Hasiči Chrudim
Koukol
Parlament ČR
Policie ČR – I.stupeň
Některé akce, které se uskuteční na naší škole
v červnu a v září 2009
23.6. školní akademie
25.6. filmová představení (I.stupeň kino Skuteč, II. stupeň kino Pardubice)
1.9.2009 slavnostní zahájení školního roku 2009/2010
7.9. – 11.9. ŠOTEK (Přírodovědný a ekovýchovný kurz pro 7. a 8. třídu)
16.9. – 18-9. KOLODĚJ (již tradiční zážitkový kurz pro 6. a 9. třídu)
Vtip na prázdniny
→Autor
Honza Chytil,
náš bývalý žák
2
Ředitelské okénko
Školní bufet
Od června je možnost odebírat mimo rohlíků a housek i čerstvé
sladké pečivo z pekárny ZD Rosice.
Objednáváme vždy v pátek na pondělí, úterý a čtvrtek dalšího týdne.
Vybrat si můžete z těchto tří druhů (samozřejmě lze různě kombinovat) :
Kapsa (tvaroh + marmeláda)
23,- Kč/týden/3 ks
Kobliha (nutela, marmeláda)
21,-Kč/týden/3 ks
Šáteček (nutela, tvaroh + marmeláda)
30,-Kč/týden/3 ks
Pečivo se platí dopředu při objednávce.
V případě nepřítomnosti je potřeba odhlásit dítě nejpozději ráno v den odběru (u paní
Janečkové nebo při odhlašování obědů), jinak nelze vrátit peníze.
Svačinu si děti vyzvednou ve školním kiosku během první nebo druhé (velké)
přestávky.
Od září dochází ke změně provozovatele školního bufetu. Stane se jím firma
paní Jirsákové Bio-Natural (více na www.bio-natural.cz nebo přímo v prodejně v
Chrudimi). Rádi uvítáme Vaše nápady, podněty a tipy na rozšíření sortimentu.
Organizace školního roku 2009/2010
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září 2009.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v
pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010.
Jarní prázdniny: 22.2. - 28.2. 2010
Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. 7. 2010 do úterý 31. 8. 2010.
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.
Poděkování od předsedy školské rady a tatínka žákyně I.třídy
PROJEKT INTERAKTIVNÍ TABULE
Jsem rád, že se zase jednou podařila dobrá věc. Tou dobrou věcí myslím
zakoupení interaktivní tabule pro žáky první třídy.
Samozřejmě by vše nebylo možné bez finanční pomoci Obecního úřadu Rosice, ZŠ
Rosice, Komunitní školy Rosice a také rodičů žáků 1. třídy.
Všem těmto subjektům bych chtěl poděkovat a věřím, že interaktivní tabule bude
sloužit bez problémů a dlouho.
Je dobře, že i v dnešní době mají takové projekty zelenou a doufám, že tento projekt
bude inspirací pro rodiče žáků ostatních ročníků.
Jiří Laub
3
Žákovský parlament
Žákovský parlament na návštěvě u kolegů
Ve středu 27.5.2009 se žákovský
parlament vydal vlakem do hlavního
města, aby navštívil své starší kolegy a
kolegyně
v Poslanecké
sněmovně
Parlamentu České republiky.
Stručný program:
• odjezd z Chrasti vlakem po půl
sedmé
• příjezd do Prahy v 8.30
• samostatný nákup lístků na metro
• přesun ze stanice Holešovice na stanici Malostranská (přestup ve stanici
Muzeum)
• pěšky ke Karlovu mostu
• svačina na hřišti Na Kampě
• přesun k Parlamentu ČR
• promítání filmu a prohlídka parlamentu s výkladem
• pěšky z Malostranského náměstí, přes Karlův most, Staroměstské náměstí,
královskou cestou k ulici Na Příkopě a Václavské náměstí, na hlavní vlakové
nádraží a rychlíkem domů
• příjezd okolo 17 hodiny do Chrasti
Více v příspěvcích parlamentářů níže nebo na www.rosiceparlament2009.estranky.cz
Metro v Praze
Dne 27.5. jsme byli v Praze. Hned jsme si
šli koupit lístky do metra. Každý si koupil
lístek sám. Když jsme si je kupovali, tak
jeden automat přestal fungovat. Šli jsme
k druhému, ten fungoval. Když jsme si
konečně koupili lístky, čekali jsme na
metro. S metrem jsme jeli do stanice
Muzeum. Byl to hezký výlet. Těšíme se na
další, jestli pojedeme.
Ester Fričková, Nicol Hesová- II.třída
←Co to mám zmáčknout?
Ve středu 27. května jsme jeli na výlet do Prahy. Vlastně to nebyl klasický
výlet, ale návštěva našeho budoucího pracoviště ☺ - navštívili jsme Parlament České
republiky, protože i my jsme členové parlamentu, i když zatím jen toho školního ☺.
Žádného hooodně slavného poslance jsme nepotkali, ale možná že to bylo dobře,
protože večer v televizních novinách na všech programech říkali, že právě po těch
4
jedněch nejslavnějších lítala vajíčka. Mimo
parlamentu jsme s panem ředitelem prošli
opravdu hodně – Karlův most, Orloj,
McDonald, dětské hřiště.. Jeli jsme také
metrem. Domů jsme se vrátili skoro po 11
hodinách vlakem unaveni – ještě že nebylo moc
velké horko, ale počasí na výlet příjemné.
←↑Bára Chytilová, IV.třída
↑Michaela Paclíková, IV.třída
Se školním parlamentem jsme vyrazili na výlet do Prahy a jel s náma i pan ředitel.
Jeli jsme na prohlídku parlamentu, něco se dozvědět jak to tam chodí. V parlamentu
se mi líbilo, potom jsme byli na takový menší procházce po Praze. Měli jsem rozchod
na Václavském náměstí, na závěr jsme zašli do MC-DONALDU.
Marťa Chmelíková, VI.třída
VÝLET DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČESKÉ REPUBLIKY
Dne 27.5. jsme se jako školní parlament vydali na exkurzi do Prahy do Poslanecké
sněmovny. Sraz jsme měli na vlakovém nádraží v Chrasti v 6:30. Odtud jsme jeli do
Pardubic, kde jsme přesedali na vlak do Prahy. Cesta byla dlouhá, počasí nám moc
nepřálo. Když jsme přijeli do Prahy, pršelo. Ale mezitím, co jsme jeli metrem,
přestalo pršet a vykouklo na nás sluníčko. Měli jsme ještě chvíli čas, tak jsme se šli
kouknout na Karlův most. Poté jsme šli do Poslanecké sněmovny. Přehlídka trvalo
asi hodinu. Po přehlídce jsme se odebrali na Václavské náměstí, kde jsme měli
rozchod (Na to jsme se nejvíce těšili ☺). Všichni jsme zamířili do McDonald´s
,,napapat´´ se a uvolnit po namáhavém dnu. Když jsme si všichni odpočali, zamířili
jsme na Hlavní vlakové nádraží, odkud nám jel vlak. Cesta trvala přibližně 2 hodiny.
Vrátili jsme se kolem 5 hodiny odpoledne. Pro menší děti to bylo vyčerpávající, tak
se neubránili spánku. Myslíme si, že se výlet líbil.
Nicole Svobodová a Lukáš Krátký IX. třída
5
I velcí mohou do školy
aneb koutek Komunitní školy
Poslední rozhovor v tomto školním roce Vám představí vedoucí kurzu orientálního
tance. Touto velmi tajemnou a půvabnou dámou je Jana Zejfartová.
1. Jak hodnotíte spolupráci s KOŠ?
Velice kladně.
2. Uvažujete o dlouhodobé spolupráci?
Pokud bude mít škola zájem, tak ano.
3. Proč jste se rozhodla vést kurz orientálního tance?
Protože vedu tance i na jiné škole a tato práce mě baví
a ráda se dívám na její výsledky-pokroky svých svěřenkyň
při vystoupení.
4. Je to Váš koníček, zabýváte se jím ve volném čase?
Ano, pomáhá mi zvládnout stres této doby, je to pro mě druh
relaxace.
5. Kde a jak získáváte zkušenosti/vědomosti. Vzděláváte se?
Jezdím na semináře k různým lektorkám orient-tance, nebo na vystoupení, která mě
inspirují pro vlastní choreografie.
6. Jak jste spokojena se svými svěřenci?
Jsem, protože každá se snaží a dává do toho kus sama sebe.
7. Co Vám přináší vedení kurzu?
Zábavu i poučení, jak zlepšit svůj tanec, ale i vedení tanečnic v kurzech dál.
Nemusíte se bát, tímto rozhovorem naše výzvědná rubrika nekončí. Další
odhalení a přiblížení osobností vás čeká zase po prázdninách. (poznámka redakce)
Koutek výchovného poradenství
Školní rok mílovými kroky chvátá ke svému konci. Jsme zase o rok starší, ale
jsme i moudřejší? To ukáže až čas. V letošním červnu při slavnostní akademii opět
vyřadíme naše deváťáky. Zamíří jinam, „na lepší“. Jednu z nich čeká gymnázium,
deset bude hledat své štěstí na středních odborných školách a sedm posílí střední
odborná učiliště. Tentokrát se s Vámi neloučím jen jako výchovná poradkyně, ale
také jako třídní. Snad si někdy řeknete, že roky u nás byly fajn a že jsem měla
v něčem pravdu. Ať Vás vede šťastná hvězda.
Eva Malinská, výchovná poradkyně a třídní učitelka IX. třídy
P.S. A v září vykročte pravou!
6
ŠKOLNÍ AKCE
Turnaj Coca-Cola v kopané
Dne 28.4.2009 se odehrálo 1. kolo tradičního Coca-Cola
školského poháru v kopané v Hrochově Týnci.
Díky nesportovnímu chování některých žáků na hřišti i mimo něj
jsme přišli nejen o možnost postoupit do dalšího kola, ale „uřízli“
si i pěknou ostudu.
Jestli bude nějaké „příště“, tak se žáky, kteří budou dodržovat
pravidla fair play a dobře reprezentovat naši školu.
Milan Línek
Návštěva u hasičů v Chrudimi
29. a 30. dubna 2009
Postřehy druháků
Dnes 30. dubna jsme jeli do
Chrudimi na hasiče. Když jsme
přijeli, tak nám hned ukázali jejich
auta, která byla super. Pak nám ještě
ukázali, jak to vypadá nahoře obývák, ložnice, koupelny a taky
tyče, po kterých jezdí k zásahu.
Nakonec nám dovolili projet se na
žebříku.
Vanessa Synková
←Vždy připravena!
Dnes 30. dubna to bylo super.
Bylo hezky. Dozvěděli jsme se nové
zprávy. Když zavoláme hasičům a
budeme si dělat srandu, tak si to zjistí a přijede policie. A tak to nesmíme dělat.
Nikola Drahošová
Dnes jsme jeli na hasičskou
stanici. Šli jsme kolem velkých aut. Taky
jsme viděli tělocvičnu, plynové masky a
hadice. Zjistili jsme, že hasiči pracují 24
hodin za den.
Daniel Drábek
Vzhůru k výšinám..→
Na hasičích se mi líbilo, jak jsme
byli dole u tyče. Pak kdo chtěl – mohl se
svézt na jezdícím žebříku. Ale před tím
7
nám pan hasič ukazoval věci, které potřebují hasiči na hašení. Ukazoval nám i
posilovnu, jídelnu a další věci. Když nám všechno ukázal tak jsme jeli do Rosic.
Dan Paclík
Dnes jsme jeli k hasičům, kteří nás svezli na řebříku. Bylo to vzrušující když jsme se
koukali na děti co jedou pořád nahoru. Potom
jsme se pořád hlásili, abychom se mohli také
svézt. Pak jsem začala brečet, protože jsem se
pořád hlásila a nedostala se na mě řada.
Nakonec mě paní učitelka vyvolala a svezla
jsem se jako poslední. Řebřík se může vysunout
až do 30 metrů.
Áďa Rázková
←Uf, ještě že už jsme dole!
Na konci výletu jsme mohli jet po
žebříku. Byli jsme 22 metrů vysoko. Já jsem se
nebála, přestože jsme byli tak vysoko. Ty
schody jezdily jako na pouti. Viděla jsem až na
hory, kostel a domy. Pak jsme sjeli dolů a už
jsme jeli domů. Mám velký zážitek.
Nicole Hesová
←Tomáš Šiba, II. třída a
Lucie Pleskotová, II. třída
8
A nyní postřehy z exkurze od našich nejkritičtějších
(Co napsali naši deváťáci)
Dne 29.4. jsme se školou vyrazili na prohlídku hasičské zbrojnice v Chrudimi. …
Míša Šimonová
Když jsme přijeli do Chrudimě na
exkurzi, byl k nám přidělen jeden
z hasičů, který nás provázel po
objektu. …
Petra Bartoníčková
… Prohlédli jsme si hasičská auta,
vyprošťovací i záchrannou techniku
a vyslechli spoustu užitečných rad i
osobních zkušeností. Mohli jsme si
obtěžkat vyprošťovací nůžky i
kleště.
Gábina Paclíková
←Sestra v akci
… Ukazovali nám také, jak se sjíždí dolů po tyči, když mají poplach a výjezd. Bylo
to velmi poučné a zábavné a určitě nám to k něčemu bude. Velmi se mi to líbilo.
Martin Smejkal
… Prohlídli jsme si hasičské vybavení a všechno, co k hasičům patří. Nejvíc mne
zaiújalo, kolik vybavení potřebují. Jak perfektně jsou ta auta připravena na povel
HOŘÍ! …
Jitka Stehlíková
… Mně se to líbilo a nejvíc mě zaujala helma a obleky. …
Tomáš Ivanič
Líbilo se mi to, protože jsme se dozvěděl spoustu zajímavých věcí.
Jakub Čečetka
Máš postřeh, tak hraj s námi!
Poznáš osoby skrývající se pod maskou hasiče? Pokud ano předej lísteček se
jmény třídnímu učiteli. Správné řešení a vylosovaný vítěz bude vyhlášen školním
rozhlasem 26.6. 2009
Osoba č.1
Osoba č.2
9
POLICIE ČR u nás ve škole
16. 6. 2009
Beseda byla určena pro 1. – 5. ročník.
V úterý přijeli policajti. V jídelně
nám ukázali, co musí mít ke své práci.
Řekli nám, že v noci potřebují reflexní
vestu. A hráli jsme hru, ale všichni nešli,
protože nás bylo moc. Když hra skončila,
ukazovali nám obrázky. Jeden byl dobře a
druhý špatně. Potom nám dali samolepku a
omalovánku. A šli jsme ven. Venku nám
ukázali auta. Říkali, že tam mají i počítač a
tiskárnu. Pak pustili tři tóny houkačky. Už
se těšíme, až zase přijedou.
Martin Chytil a Lucka Pleskotová, II. třída
Dne 16. června k nám do školy přijeli
dva policajti. Říkali nám různé zajímavosti.
Pak nám dávali otázky, co se smí a co ne.
Když to bylo správně, tak jsme hodili kostkou
a kolik jsme hodili, o tolik jsme postoupili. Do
té doby, než jsme se dostali na konec jsme se
pořád střídali. A potom jsme se šli podívat na
policajtské auto. Bylo to hezké a ještě jsme
dostali za odměnu omalovánku a samolepku.
Ester Fričková, II. třída
Pravidla se týkají nás všech a tak policie prověřila naše žáky v pravidlech, která musí
dodržovat chodci.
↑Já to vím!
↑Nebo ne?
10
Vybarvi si.
↑Obrázek Honza Chytil, náš bývalý žák
Koukol
Takže, když jsme vyjížděli od školy, tak jsem se tam těšila. No a potom jsme
vyjeli ze začátku jsme do sebe
naráželi, ale potom už to šlo. Dobré
byly
přestávky,
abychom
si
odpočinuli. Když jsme jeli, začalo
pršet a foukal vítr a vůbec jsem už
nechtěla jezdit. Bylo mi zima a byla
jsem promočená. Do kopců jsme
většinou chodili pěšky. No a když
jsme konečně byli u konce, tak jsme
šli rychle do chatek a šli se
vykoupat. Vybalili jsme si, povlíkli a
lehli si… Šlapu si ani nevím jak →
Zuzana Chlebounová, VIII.třída
Cesta byla docela dobrá, až na ten začátek, protože všichni do sebe naráželi, ale
potom už se jelo dobře. Až na to, že mne bolely nohy. ….
Ester Ščuková, VII.třída
Bylo to docela dobrý, až na
počasí a kopce, který jsem stejně
skoro pokaždé vyšla s Verčou pěšky.
Jinak se mi líbilo vše, dobrá byla hra
na Pepu!
Kdo vymyslí název? →
Petra Samková, VIII.třída
Nejvíc mě bavily ty lyže. Hry byly
zajímavé, srandovní byla ta na Pepu.
Koukol je fakt sranda a zábava.
Hlavně je dobrý, že jsme byli ve
11
skupinách, kde jsme si pomáhali. Jsem ráda, že jsem jela na Koukol. …
Verča Mládková, VIII, třída
Na Koukolu to bylo super! Až na ty
kopce!!! Jak jsme jeli na kolách.
Nejvíc mě na Koukolu bavilo ringo a
na záchranáře. Jinak i cesta na Oheb
byla super a potom výstup na skály s
holkama a p.uč. Ostrčilem…..
Hedvika Chourová, VII.třída
Bylo to dobrý, líbilo se mi nejvíc
ringo,
indiaca
a
jak
jsme
zachraňovali lidi…
My
dvě a Seč…→
Nikola Tlustá, VII.třída
… Nezapomenu, jak jsme zmokli na
kole.
Tomáš Bažant, VIII.třída
Koukol byl super, až na to počasí,
které se nám „vydařilo“. Byli tu super
lidi!!! Doufám, že to bude zas. Ahoj
Tomáš Dang, VIII.třída
… Líbily se mi hlavně netradiční hry např.
„Hele Pepo“, lyže atd. Mohlo by být lepší
počasí, ale byla jsem moc spokojená, i
když často pršelo. Jídlo bylo taky velmi
dobré. Odnesla jsem
si spoustu nových
zážitků.
←To je moje!!!
Petra Stupavská VIII. třída
… Vždycky se mi večer líbilo, jak jsme si dávali kolíček pro
člověka dne. …
Kristýna Chybová, VII.třída
Nejvíc se mi líbil fotbal, protože to je můj nejoblíbenější sport.
☺ Ale jinak tady bylo všechno fajn. Zkusili jsme spoustu sportů,
o kterých jsem doposud neměl ani tušení. Bylo to tady moc
pěkné, hodně se mi to tu líbilo.
David Smejkal, VII.třída
Jdeme na to? Levá, pravá, přední, zadní.↑
Cesta se mi nelíbila, protože mi bylo špatně, ale
jinak to docela šlo. Nejvíc se mi líbilo ringo….
Andrea Moučková, VII.třída
… Nejvíc se mi líbil turnaj v ringu. …
Lenka Pražanová, VII.třída
↑Máš? Ne!
12
Projekt VIII. třídy
Zahradní jezírko a bylinková spirála ve školní zahradě (díl druhý)
S koncem školního roku dokončujeme i práce na spirále a jezírku. Spirála
je již prakticky hotova, osázena různými bylinkami- šalvějí, mátou, meduňkou,
majoránkou, dobromyslí, levandulí, ….
Jezírko, ač zatím mírně zakalené, se již začíná obydlovat. Zatím si svůj
příbytek v něm našel potápník a na další návštěvníky čekáme. Bude ještě postupně
osázeno, aby kořeny rostlin plnily i svoji čistící funkci. Součástí projektu je i
vypracování jednoduchého katalogu bylin a vytvoření webových stránek. To však až
po prázdninách. Děkujeme rovněž všem dárcům bylin, vodních rostlin a panu
školníkovi Hlaváčkovi.
Na závěr anketní otázka:
Kolik konví vody museli osmáci nanosit, když nyní je v jezírku asi 1688 litrů a
konev má obsah 7,5 l ? Nejrychlejší čtenář se správnou odpovědí, ať se okamžitě
dostaví na kobereček do ředitelny. Je pro něj připravena malá odměna (soutěže
se neúčastní žáci osmé třídy:-).
↑„My to doma napouštíme hadicí“
↑ „Ty můj leknínku“
↑„Tak, ještě osázet jezírko, kapříky, …“
13
Pozvánka na
ŠKOLNÍ AKADEMII 2009
Téma: Ať žije televize
Pořádá ZŠ Rosice pod vedením IX. třídy
Dne 23. června 2009 od 16:00
Na sále v hospodě Na Křižovatce
1. 1. tř. Šmoulové
2. 3. tř. Proč bychom se netopili, aneb
ze života vodáků
3. 2. tř. Ježibaba
4. 4. tř. Be fit with English
5. ŠD - Kouzelné pohádky školní
družiny
6. 5. tř. Ať žijí duchové
7. 7. tř. Scénky ze života I.
8. 8. tř. Mr. Bean
9. 7. tř. Scénky ze života II.
10. 7. tř. Star Dance aneb když
sedmička tančí
11. 6. tř. Sportem ku zdraví, nebo
trvalé invaliditě
12. 9. tř. Nic než pravda
PROGRAM NA ŠKOLNÍ
AKADEMII ROKU 2009
Téma: Ať žije televize
Dne: 23.6. 2009 Rosice
Kde: Hospoda Na Křižovatce
Děkujeme za pozornost ☺.
Projektové dny ve škole
Projekt I. třídy: Jak pejsek a kočička dělali dort
Je pondělí, 1. června a děti přicházejí do školy jako každý den. Nikdo z nich netuší,
že dnes bude „pěkný den“ (tak říkají projektovému dnu) . Proč právě dnes? Mají
přece svátek všechny děti a to si zaslouží oslavit.
Začínáme sledováním pohádky Jak pejsek a kočička dělali dort a pokračujeme úkoly,
které si pro nás pejsek a kočička připravili (zašifrovaná zpráva, hledáme slovo,
14
nakupujeme, vyrábíme dorty z papíru…). A je tu i sladká odměna – opravdický
dort.Doufám, že všem dětem chutnal (nezbyl ani kousíček).
A co na to děti? Tady jsou jejich první příspěvky.
Jitka Bumbálková, tř. učitelka I. třídy
Pěkný den…
To je dobrota↓
Nejvíce se mi na dnešku líbilo, když
nám paní učitelka dala každému dort, byl
moc dobrý.
Sabina Dostálová
Moc se mi líbil celý den, ale nejvíc
vybarvování a dělání dortu.
Andrejka Tlapáková
… Viděl jsem hru bingo a hledání písmen
na vytvoření slov…
Dan Filipov
… Ve škole jsme se neučili. (Prvňáci měli
projektový den a měli pocit, že to není učení. ☺ pozn. red.) Nejvíce se mi líbilo bingo
a nelíbilo se mi, že mě Jirka zlobil.
Zdeňka Kadidlová
Co se mi líbí ve škole, V Den dětí se mi líbilo: skupinová práce, jedení dortu,
společenské hry, stavění dortu pejska a kočičky z papíru.
Natálka Švitorková
… Taky mě baví hledat písmenka a skládat slova. …
Zuzanka Stehnová
Mě se nejvíc líbilo, jak jsme dělali dort a ještě jak jsem dělali ve skupinách.
Míša Svoboda
Nejvíc se mi líbilo vypočítávání kočičky a pejska.
Jakub Čermák
Ve škole se mi nejvíc
líbilo, že jsme se neučili a jak
nám paní učitelka upekla dort.
Tomáš Charvát
Ve škole jsme dělali dort
z papíru…..
Zdenda Chyba
Paní učitelka upekla dort,
který mi moc chutnal. Líbila se
mi skupinová práce. ….
Jirka Chour
Mně se nejvíc líbilo, jak
jsme s Natálkou lepily dort.
Lucka Tlustá
Jak se mně dnes líbilo ve škole
↑Ukázka pracovního listu.
Dnes byl 1.červen a my děti jsem měly svátek. Vyráběly jsem dort z papíru a
moc se mně to líbilo. Taky jsme plnily dva úkoly od pejska a kočičky. Musely jsme
hledat slova a vymalovat obrázek podle vypočítaných příkladů. Také jsme si při
15
skupinové práci pěkně započítaly a
vyluštily správné slovo. Ale nejlepší
z celého dne byl moc dobrý dort od paní
učitelky.
Jiřík Rajnoch
←Martin Kozumplík
Projektový den 2. třídy „Sluníčko a my děti“
3. 6. 2009
O sluníčku
Dnes jsme měli projektový den o sluníčku. Paní učitelka nám rozdala papíry,
kde bylo všechno napsáno o sluníčku. Dozvěděl jsem se například, že když poletím
raketou 100 km rychlostí, budu u sluníčka za sto let. Ještě jsem se dozvěděl, že
sluníčko je v poledne vždycky nejvýše. Kdyby nebylo sluníčko, tak bychom zmrzli.
Sluníčko nám dává světlo a teplo. Projektový den byl moc a moc zajímavý.
Tomáš Šiba
O projektovém dnu na téma SLUNCE.
... Povídali jsme si o slunci. Slunce je velká hvězda. Dostali jsme otázky o Slunci a
vyráběli jsme sluníčko s pomocí rukou a tempery.
Daniel Drábek
... Dostali jsme žlutý papír a na něm bylo kolečko. K tomu nám paní učitelka dala
ještě dva listy o sluníčku. Když jsme to ve skupině přečetli, tak nám dala otázky...
Lucka Pleskotová
16
Jak jsme dělali sluníčko a básničku
Dělali jsme otázkové sluníčko. Moc mě to bavilo. My dva s Danem jsme to
sluníčko pak dodělávali, aby bylo pěkné, zatímco Lůca s Estou šly kreslit obrázek
k písničce. Ta se jmenovala Kotě a sluníčko. Obrázek byl moc povedený.
Renda Braciník
... Teď už víme, že kouzelnou raketou bychom doletěli ke sluníčku až za sto let.
Kouzelná raketa letí 100 kilometrů za hodinu. A taky jsme zjistili, že když by nebylo
sluníčko, tak bychom zmrzli...
Nikola Drahošová
V létě krásně hřeje, na podzim barví listí, v zimě je od nás daleko a na jaře budí
přírodu. Sluníčko ráno vychází, přes den pluje po obloze a večer zapadá. Když prší a
svítí sluníčko, tak se vytvoří duha. Sluníčko svítí celý rok a nikdy si neodpočine.
Kristýnka Šmejdová
... Malovali jsme sluníčko, ale nemalovali jsme to štětcem, ale rukama. Oči, pusa a
nos byly nakreslené prsty. Paprsky mělo sluníčko z dlaní. Nechali jsme to zaschnout
a slunce je na světě! Na tomto dnu jsem se hodně poučila. Těším se na další.
Nicol Hesová
... Když jsme měli výtvarku, tak jsme si ve skupině udělali sluníčko. Jak na to?
Nevíte? Tak poslouchejte! Nejdřív si vezmeme papír nebo čtvrtku. Pak si
vymáčkneme žlutou temperu a dojdeme si pro vodu. Když už to máme, tak si
potřeme ruku tou temperou a obtiskneme ji na papír jako paprsky. Vnitřek sluníčka
vymalujeme prstem...
Ester Fričková
... Natřeli jsme si ruce žlutou barvou a obtiskávali je na papír. Já jsem byl ve skupince
s Luckou a Váňou. Naše sluníčko vyplazovalo jazyk. Všem se sluníčka povedla. Paní
učitelka nám je vystavila ve třídě...
Péťa Plachý
↑Sluníčko, …
….↑↓ sluníčko, …
17
…popojdi maličko!↑↓
Projektový den IV.třídy
V zdravém těle zdravý duch….
12.5.2009
V úterý 12.května si naše 4.třída zařadila do
vyučování vše o zdravém životním stylu….
K zdravému životnímu stylu ovšem nepatří jen
kvalitní a pestrá strava, která by měla
obsahovat hodně zeleniny a ovoce a
neperlivých a neslazených nápojů, ale patří k
němu i pohyb na
čerstvém
vzduchu,
duševní pohoda
☺,
vydatný
spánek a osobní hygiena…V matematice jsme si
procvičovali mozek slovními úlohami na zadané téma a
někteří žáci se seznámili s logickou hrou SUDOKUnejpopulárnější hlavolam současnosti. (Z japonštiny
SU- číslo, DOKU-umístění). Více na www.sudoku.cz .
V češtině každá skupinka po třech žácích si připravila
otázky a zajímavosti o různých druzích ovoce a
zeleniny pro své spolužáky. V hodině angličtiny jsme si
dali trošku do těla a zatančili na oblíbené písně, při
kterých si žáci zároveň zopakovali části těla. Nakonec
18
jsem si udělali testík Zdravý životní styl, který si můžete vyluštit také (řešení najdete
pod testem).
V našem testu ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU si můžete ověřit jaké jsou vaše
znalosti o zdravé výživě.
Vaším úkolem v testu je v každé z 12 otázek doplnit uvedenou větu.
Na výběr máte 3 varianty (A, B, C):
1) Potraviny, které obsahují hodně cukru a tuku (např. sladkosti), dodají
našemu tělu také hodně ...
A) bacilů.
B) vitamínů.
C) energie.
2) Zelenina obsahuje…
A) hodně tuku.
B) málo energie, ale hodně vitamínů a minerálních látek.
C) vůbec nic, proto jí nemusíme jíst.
3) Abychom zajistili našemu tělu správný pitný režim...
A) měli bychom vypít neméně 2 litry neslazených nápojů.
B) měli bychom vypít 2 litry slazených limonád nebo colových nápojů.
C) měli bychom vypít 2 litry tekutin hned ráno.
4) Pro zajištění dostatečného pitného režimu je nejlepší...
A) sladká limonáda.
B) mléko.
C) voda.
5) Tomu, abychom zbytečně přibírali na váze, předejdeme tím, že…
A) budeme jíst hodně tučných jídel a nebudeme se hýbat.
B) budeme jíst přiměřené porce a dostatečně zařadíme do našeho života pohyb.
C) budeme dlouho spát.
6) Potravinami energii do těla přijímáme a pohybem naopak vydáváme. Nejvíce
energie vydáme při…
A) lenošení u televize.
B) domácím úklidu.
C) tenisu.
7) Mléčným výrobkem není…
A) jogurt.
B) koláč.
C) kefír.
8) Mléko a mléčné výrobky dodávají našemu tělu, mimo jiné,
i důležitou minerální látku, kterou je ...
A) vápník.
B) vitamín C.
D) voda.
9) Pečivo nám dodává do těla zejména sacharidy. Látka (hormon), která v těle
„dopravuje“ sacharidy do buněk a pokud ji naše tělo neprodukuje, můžeme
dostat nemoc zvanou cukrovka neboli diabetes, se jmenuje...
19
A) inzulín.
B) protein.
C) vitamín.
10) Nejméně zdravou přílohou k jídlům jsou...
A) hranolky.
B) brambory.
C) těstoviny.
11) Nejvhodnějším jídlem k snídaní (z následujících variant) je...
A) bílá houska s tvrdým salámem, kakao.
B) tatranka, sladký černý čaj.
C) celozrnný chléb s rostlinným tukem, plátkovým sýrem a kolečky salátové
okurky, ovocný neslazený čaj.
12) Maso (a i mléko a mléčné výrobky) jsou pro naše tělo zdrojem proteinů.
Toto cizí slovo lze do češtiny přeložit jako...
A) tuky.
B) cukry.
C) bílkoviny.
Nyní si můžete zkontrolovat správnost odpovědí, spočítat správné odpovědi a
zhodnotit své znalosti.
Správné řešení: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C, 7B, 8A, 9A, 10A, 11C, 12C
• 0-4 body – Tvé znalosti z oblasti zdravého životního stylu, zejména zdravé stravy,
nejsou, bohužel, až tak úplně dobré. Zdravý životní styl, a tudíž i zdravá strava,
jsou pro nás velmi důležité, a proto by chtělo se o ně začít více zajímat.
• 5-9 bodů– Máš docela dobré znalosti v oblasti životního stylu – především o tom,
jak by měla vypadat zdravá strava. Ale přesto měj na paměti, že zdravý životní
styl je pro nás velmi důležitý, a proto by ses o něj měl(a) dále zajímat.
• 10-12 bodů - Vidíme, že máš velmi dobré znalosti v oblasti zdravého životního
stylu, zejména zdravé stravy, ale i v této oblasti se
objevuje spousta nových poznatku, proto
doporučujeme toto téma i dále sledovat a zajímat se
o něj
Po dni nabitém informacemi o zdravém životním stylu
našim čtvrťákům nedělal větší obtíže, a jak jste na tom
Vy?
A na závěr projektového dne v pracovních činnostech
společně s paní učitelkou Dobruskou si připravili různé
zdravé pochutiny, které měly dokonce vtipné tvary,
protože jak je známo, jíme i očima a zdravá strava by
neměla být v žádném případě jednotvárná, tučná a slaná,
ale hezky pestrá, a barevná a měla by obsahovat dostatek
ovoce a zeleniny….
S pozdravem a přáním hezkého dne třídní učitelka Dana Kapiasová a žáci čtvrté třídy☺.
20
Zeleninová zvířátka
jsou přímo
k nakousnutí!
Postřehy ze školních výletů, aneb kam kdo jel či šel
První a druhá třída zamířily na Kočičí hrádek u Slatiňan
Postřehy prvňáků
Výlet na Kočičí hrádek
Jeli jsme vlakem na Kočičí hrádek.
Nám se líbilo, jak jsme byli v zámecké
zahradě.
A. Tlapáková, N. Laubová, Z.
Stehnová, Z. Kadidlová
Moc se nám líbilo, jak jsme šli lesem.
Líbilo se nám, jak jsme stavěli kočičí
domečky.
M. Kozumplík, S. Dostálová,
J. Čermák, J. Chour, T. Charvát
21
Šli jsme na Kočičí hrádek, stavěli jsme domečky pro kočičky.
N. Švitorková, S. Giňová, L. Tlustá, J. Rajnoch
… A jak jsem jeli vlakem, jak jsme byli nakupovat a jak jsme byli na Monaku a jak
jsme byli okolo koní.
D. Filipov, H. Bureš, M. Svoboda
↑My a hrad I.
A co na to druháci?
V 8.00 hodin jsme se sešli v Chrasti na nádraží. A společně odjeli vlakem do
Slatiňan. Z nádraží ve Slatiňanech jsme šli pěšky přes část města – most směrem na
Kočičí hrádek. Cesta nám rychle ubíhala, než jsme se nadáli, byl před námi hrádek.
Kristýna Procházková
… Když jsme tam dorazili, tak jsme si pohráli na hrádku. Pak jsme si odpočinuli u
svačiny. Když jsme dojedli, tak jsme se rozdělili do skupinek a šli jsme dělat
z přírodních věcí domečky pro zvířátka. Než jsme šli z Kočičího hrádku, tak jsem se
všichni vyfotili u svého domečku. A nakonec se vyfotila celá třída u Kočičího
hrádku. …
Ester Fričková
… Pak jsem šli, až jsme došli na lesní hřiště. Tam jsme si chvíli užívali a pak jsme šli
z kopečka dolů. Až jsme došli k restauraci. Tam jsme se nasvačili. A pak kdo chtěl,
mohl jít do dřevěné perníkové chaloupky. …
Dan Paclík
… Pak jsme šli na zmrzlinu a tam byla fontána a kluci do ní házeli peníze. Potom
jsme šli na vlak a jeli domů. Výlet se mi moc líbil.
Tomáš Šiba
↓My a hrad II.
22
Třetí a čtvrtá třída prozkoumaly naučnou stezku Chrastecka
Pátá a šestá třída objevovaly krásy Doubravky
Osmá třída navštíví Akvapark
Rozhovory s „nováčky“ na naší škole
Naše redakce oslovila zaměstnance školy, kteří mají za sebou první školní rok
na naší škole (někteří po rodičovské pauze) a položila jim pár otázek. Předem se
omlouváme paní Kafkové, kterou se našim redaktorkám do uzávěrky příspěvků
nepodařilo zastihnout. Nebyl v tom zlý úmysl, jen shoda okolností.
V tomto případě nepřikládáme fotografie, ani neuvádíme profesi, kterou u nás
ve škole dotazované osoby vykonávají. Podle obrázku hádejte. Správné odpovědi na
str.30
Jiří Hlaváček
1. Jak se Vám ve škole líbí?
Líbí, líbí. Moc se mi tady líbí.
2. Jste tady spokojený?
Jsem.
3. Baví Vás práce v naší škole?
Baví.
4. Co byste popřál deváťákům?
Aby se v životě měli co nejlíp!
Danuta Kapiasová
1. Jak se Vám ve škole líbí?
Líbí.
2. Jste tady spokojená?
Ano, jsem.
3. Baví Vás práce v naší škole?
Baví, moc.
4. Co byste popřála deváťákům?
Deváté třídě bych přála, aby se po škole, kterou si vybrali, uplatnili v zaměstnání,
které je bude bavit, a nebo pokračovali ve studiu na vysoké škole.
Monika Dobruská
1. Jak se Vám ve škole líbí?
Líbí.
2. Jste tady spokojená?
Ano, jsem.
3. Baví Vás práce v naší škole?
Baví, kdyby mne nebavila, tak tu nejsem.
4. Co byste popřála deváťákům?
Co bych jim přála? Aby se chovali dobře, ať úspěšně dokončí
učiliště a střední školy.
23
Jana Fričková
1. Jak se Vám ve škole líbí?
Je to tady dobré.
2. Jste tady spokojená?
Jsem.
3. Baví Vás práce v naší škole?
Baví, musí. ☺
4. Co byste popřála deváťákům?
Aby se hlavně dobře zaučili v nové škole. Aby se tam dobře zapsali a byli tam
spokojení.
Plánované akce pro školní rok
2009/2010
Přírodovědný a ekovýchovný pobytový kurz „ŠOTEK“
Naše škola se rozhodla využít nabídky Rozvojového
programu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy na podporu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách
v roce 2009. V rámci tohoto Programu jsme podali žádost
o poskytnutí finanční podpory na uskutečnění přírodovědného a
ekovýchovného pobytového programu pro žáky 7. a 8. třídy se zaměřením
především na praktické poznávání přírody, vztahy mezi jednotlivými složkami
ekosystémů a dopady lidských aktivit na životní prostředí. Naše žádost byla úspěšná,
takže se nám podařilo na tuto akci získat příspěvek přes 48 000 Kč.
Tato finanční částka bude použita především na úhradu nákladů na dopravu a
ubytování žáků, výukového programu v Ekocentru Pasíčka u Proseče, nákup
mikroskopů a dalekohledu a na úhradu lektorské činnosti externích spolupracovníků.
Svoji účast nám mimo jiné přislíbili zaměstnanci Východočeského muzea
v Pardubicích RNDr. Vladimír Lemberk a Mgr. Jan Dolanský, či vedoucí Správy
chráněné krajinné oblasti Železné hory RNDr. František Bárta. Jediná položka, již si
musí uhradit sami žáci, jsou náklady na stravování, které činí 500 Kč.
Kurz, jejž jsme pojmenovali „ŠOTEK“ (Školní Otevřený Terénní Ekovýchovný
Kurz), proběhne v termínu 7.-11. září 2009 v areálu Táborové základny DOMINO v
Hluboké u Skutče.
Marek Odstrčil, školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
e-mail: [email protected]
„Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového
programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve
školách v roce 2009“
24
Koloděj, aneb co se děje kolem nás
Zážitkový program Koloděj naše škola organizuje již řadu let. Ani příští školní
rok nebude jiný. Již několik let vyjíždíme na osvědčené místo tábora ve Svratouchu,
které nám pronajímá Dům dětí a mládeže Hlinsko. Zážitkový program je určen
krajním ročníkům II.stupně, tedy VI. a IX. třídě. Měl by fungovat k jejich sblížení a
odbourání možné šikany v tomto problémovém věku.
Ve školním roce 2009/2010 program realizujeme v termínu od 16.9. do 18.9.
2009.
Vzhledem k tomu, že i v letošním roce naše škola podala grant na Pardubický kraj,
budeme doufat, že i tentokrát budeme úspěšní a náklady spojené s akcí budou pro děti
minimální.
Bližší informace obdrží žáci na začátku nového školního roku.
Eva Malinská, výchovná poradkyně
Literární pokusy našich žáků
Tentokrát z II. třídy na téma: Povídání o zvířátkách
Lodička
Nikola Drahošová
Žába, kuřátko, myška, mravenec a beruška si vyšli na výlet. Přišli k řece.
„Pojďme se koupat“, řekla žabka. Skočila do vody. „My neumíme plavat“, řekla
zvířátka. „Cha, cha, chá, cha“, smála se žabka. Zvířátka to mrzelo. Přemýšlela a
přemýšlela, až něco vymyslela. Vyrobila si lodičku z listu. Žabka se jim chtěla zase
smát, ale lodička jí uplavala. Už byly daleko, daleko. A žabka, protože se ostatním
smála, zůstala sama.
Krtek cestuje
Lucka Pleskotová
Jednou šel krtek k metru a
počkal až přijede vlak. Krtek
nastoupil do vlaku. Vlak se
rozjel.
Krtek
vystupoval
v Rosicích. Jak vystoupil, šel do
obchodu. V obchodě si koupil
potraviny a když nakoupil, čekal
zase na vlak. Za chvíli vlak jel a
krtek si do něj nastoupil. Za
hodinu byl doma. Krtek doma
vybalil nákup. Šel se umýt a
když se vykoupal, tak šel spát.
25
Motýl a pes
Adélka Rázková
Žil byl jeden motýl. Jednoho dne se
rozhodl, že se půjde podívat, co asi dělá
pes. A ten pes se jmenoval Rex. Motýl
Rexovi přistál rovnou na čumáku. Rex se
podíval na svůj čumák a vidí tam motýla.
Rex povídá: „Ahoj motýle!“ A motýl říká:
„Ahoj Rexi, jak se máš?“ „No, jde to, ale
pořád mi sem děti hází svačiny“, povídá
Rex. „To se tedy nemáš, pojď půjdeme se
projít a budeme si povídat vtipy, jo?“ „Tak
jo“, řekl Rex. Tak šli a šli, až narazili na pána, který si je odvezl domů a pečoval o ně.
O Rexe i o motýla. A Rex s motýlem si ho tak zamilovali. A víte proč? Uhodli jste!
Protože se o ně tak dobře staral. A kam šel ten pán, tam šli oba dva.
Kuřátko a kachňátko
Adélka Rázková
Jednou se z vejce vylíhlo kachňátko.
„Už jsem tady!“, řeklo. „Já také!“, řeklo
kuřátko. „Jdu se projít!“, řeklo kachňátko. „Já
také“, rozhodlo se kuřátko. „Kopu jamku“,
chlubilo se kachňátko. „Já také“, řeklo
kuřátko. „Našlo jsem červíka“, řeklo
kachňátko. „Já také“, nedalo se kuřátko.
„Chytilo jsem motýlka“, zvolalo kachňátko.
„Já také“, řeklo kuřátko. „Chci se jít
vykoupat“, vzpomnělo si kachňátko. „Já
také“, řeklo kuřátko. „Já plavu“, volalo
kachňátko. „Já ta.... pom-ó-ó-ó-c! Topím se...“, naříkalo kuřátko. Kachňátko popadlo
kuřátko za hřebínek a vytáhlo ho z vody ven. „Já se jdu ještě koupat“, řeklo potom
kachňátko. „Já už ne“, otřepalo se kuřátko.
Had a vosa
Tomáš Šiba
Jednoho dne se vydali všichni hadi z
louky na piknik. Zabalili si sebou sladké koláče
s marmeládou a malinovou limonádu. Jenže
zapomněli, že i vosy milují pikniky. A zvlášť,
když se na nich podává jejich oblíbené menu.
Hadi se právě pustili do jídla, bylo to moc a moc
dobré, chutnalo to jako nějaký dort. Všichni si
moc pochutnali a když šli cestou domů tak si
povídali.
26
ČÍNSKÝ HOROSKOP
Pes
(pro roky narození 1910, 1922, 1934, 1946,
1958, 1970, 1982, 1994, 2006)
Nejlépe vychází s jiným Psem, s Koněm,
Prasetem, Tygrem a Opicí
Příznivý den: pondělí
Příznivá čísla: 3, 5, 7
Vlastnosti objevující se u Psa:
Důvěryhodný, loajální, ušlechtilý, skromný,
oddaný, úspěšný, odvážný, úctyhodný,
nesobecký, věrný, čestný, důvěřivý,
inteligentní, introvertní, cynický, kritický,
moralizující, tvrdohlavý, starostlivý
Charakteristika
Pes je uzavřený, bdělý, k neznámým a
novým lidem vrcholně nedůvěřivý. Je
krajně tvrdohlavý. Má sklon utápět se ve
zcela nedůležitých věcech a drobnostech. Je
tak trochu blázen, ale jeho dobrý čich a
kritický duch ho chrání před nejhorším.
Povrchně pozorován, jeví se Pes
chladnokrevným, ale tento dojem většinou
klame. Je jenom velmi nejistý a bez ustání
pochybuje o vlastních pocitech i pocitech
ostatních. Přes tyto vady má Pes skutečně
nejušlechtilejší vlastnosti lidské povahy. Je loajální, věrný, čestný, poctivý a vědom si
svých povinností. Jako přítel je absolutně spolehlivý.
Ve společnosti se pohybuje a vyjadřuje většinou nemotorně, vypráví banality. Zřídka
kdy se skutečně zalíbí, ale je inteligentní a pozorný posluchač, čímž získává oblibu
přátel. Dělá vše pro druhé, svou obětavostí, která jde až do sebezapření a často se sám
poškozuje na úkor druhých.
Pes nevisí na penězích, je pokorný a velkorysý, materiální výhody ho nezajímají a
snadno se jich zříká ve prospěch druhých. Pes, ať si zvolí jakékoliv povolání, věnuje
se mu s idealismem a veškerou svou energií. Také v lásce je Pes otevřený, silný a
zejména čestný. Má s ní ale velké problémy.
Známé osobnosti narozené ve znamení Psa
Claudia Schiffer, Elvis Presley, Matka Theresa, William Clinton, George W. Bush,
Michelle Pfeiffer, Connie Chung, Andre Agassi, Sally Field, Candice Bergen, David
Bowie, Cher, Madonna, Winston Churchill, Liza Minelli, Michael Jackson, Linda
Ronstadt, Sophie Loren, Sade, Norman Schwarzkopf, Sylvester Stallone, Shelly
Winters, Mariah Carey, Rodney Dangerfield
Zpracovala Eva Malinská
27
Pro chytré hlavy na mokré
prázdniny
28
29
Děkujeme paní Hesové za pěkné obrazy, které věnovala na výzdobu naší školy.
Tyto obrazy si můžete prohlédnout na chodbách v přízemí.
Vyluštění povolání ze str. 23 a 24 Jiří Hlaváček – školník
Danuta Kapiasová a Monka Dobruská – učitelky
Jana Fričková – kuchařka
30
Do rubriky pro chytré hlavy byly použity materiály z časopisů
Dětské křížovky a hádanky a Oskar.
31
Rosík, noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou
Redakční rada: Paclíková Gabriela, Svobodová Nicole, Chmelíková
Martina, Dostálová Michala, Červinková Andrea, Šimonová Jiřka,
Motyčková Katka, Šach Martin, pod vedením p. uč. Evy Malinské
Adresa školy: ZŠ Rosice, Rosice 97, 538 34
Telefon: 469 667 445 (ředitelna), 469 666 520 (kancelář)
E-mail: [email protected]
32

Podobné dokumenty