slezské kopačky 2016 4.6. - 5.6. 2016

Komentáře

Transkript

slezské kopačky 2016 4.6. - 5.6. 2016
SLEZSKÝ
AEROKLUB
ZÁBŘEH
SLEZSKÉ KOPAČKY 2016
4.6. - 5.6. 2016
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Ředitel soutěže:
Jana Jablonská
Hl. rozhodčí:
Rozhodčí:
Vl. Janek
L. Horák
H. Moudrá
J. Rychtařík
J. Matuš
CZ G - 006
S l e z s k é k o p a č k y 2016
STARTOVNÍ LISTINA
JMÉNO, PŘÍJMENÍ
1
2
3
4
5
6
7
1
Lenka Vašková
2
Roman Fousek
3
DRUŽSTVO
Hranice
2.8.1970
D
F 252
1472
Hranice
1.6.1964
D
F 282
1483
Petr Hlaviczka
Hranice
5.6.1980
Ž
F 282
138
4
Rostislav Salamon
Ostrava
9.1.1964
D
F 2000
3426
5
Tomáš Bumba
Ostrava
23.1.1964
D
M 291
1806
6
Pavel Nytra
Ostrava
12.8.1960
D
F 282
1485
7
Vladislav Říha
Olomouc
10.10.1961
D
F 282
3600
8
Jaromír Říha
Olomouc
25.9.1965
D
F 282
1600
9
Karel Štencl
Olomouc
24.11.1967
C
F 282
1206
10 Tomasz Nowak
Leszno
1974
C
Classic
531
Leszno
1980
D
Classic 281
730
12 Robert Jurczak
Leszno
1969
D
Classic 281
3475
13 Petr Nytra
Ostrava
28.7.1997
B
Profil 280
176
Hranice
14.4.1967
C
F 282
715
15 Jacek Huszcza
Opole
29.11.1962
D
Spectra 190
2004
16 Andrej Nalepa
Lubin
1956
D
Classic
4600
Lubin
1959
D
Classic
2600
18 Roman Wejksznia
Lubin
1965
D
Classic
2500
19 Viktor Krol
Kielce
1970
D
F 282
3080
Kielce
1961
D
ZERO
3500
Leszno
1979
C
Pilot 168
402
Slezský aeroklub Zábřeh
22.7.1973
C
M 282
352
Slezský aeroklub Zábřeh
26.12.1978
C
M 282
1143
24 Hana Babišová
Slezský aeroklub Zábřeh
1.10.1975
C
M 282
697
25 Vladimír Puchýř
Liberec
25.7.1951
D
F 282
3298
Říp
2.12.1972
D
F 300
2005
/
14.6.1978
C
F 282
750
11 Bartos Miara
14 Tomáš Vykoukal
17 Edvard Wejksznia
20 Jan Mach
BERUŠKY
SUPI
OLOMOUC 1
LSS FENIKS
ZÁVODNÍCI
LUBIN
KIELCE
21 Bartos Donke
22 Marek Schachl
8
9
AEROKLUB / PARAKLUB ROK NAROZENÍ KATEGORIE TYP PADÁKU POČET SESKOKŮ
23 Kateřina Špoková
26 Martin Horák
27 Martin Vrána
KOBRA TEAM
MIX
V Zábřehu u Hlučína 4.6.2016
S l e z s k é k o p a č k y 2016
SOUTĚŽ DRUŽSTEV
DRUŽSTVO
BERUŠKY
SUPI
JMÉNO
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
Lenka Vašková
5
2
3
4
5
19
Roman Fousek
4
16
4
1
100
125
Petr Hlaviczka
100
12
30
31
100
273
Rostislav Salamon
1
4
2
0
2
9
Tomáš Bumba
3
7
0
5
4
19
Pavel Nytra
5
4
3
8
4
24
Vladislav Říha
2
4
1
10
2
19
2
5
5
0
15
27
5
2
7
5
3
22
100
100
100
100
100
500
100
12
70
14
5
201
Robert Jurczak
4
4
2
14
7
31
Petr Nytra
7
10
14
100
100
231
6
100
12
100
6
224
Jacek Huszcza
16
100
100
100
100
416
Andrej Nalepa
2
0
5
2
3
12
Edvard Wejksznia
11
5
3
0
5
24
Roman Wejksznia
2
3
3
2
5
15
Viktor Krol
35
3
1
1
2
42
Jan Mach
100
5
0
4
7
116
Bartos Donke
100
100
100
100
100
500
Marek Schachl
100
100
100
100
100
500
3
6
11
5
5
30
Hana Babišová
100
100
100
23
100
423
Vladimír Puchýř
1
2
1
6
25
35
Martin Horák
100
7
2
6
100
215
Martin Vrána
5
100
97
14
66
282
OLOMOUC 1 Jaromír Říha
Karel Štencl
Tomasz Nowak
LSS FENIKS Bartos Miara
ZÁVODNÍCI Tomáš Vykoukal
LUBIN
KIELCE
KOBRA TEAM
MIX
Kateřina Špoková
SOUČET JEDNOTL. SOUČET DRUŽSTVO
POŘADÍ
417
4.
52
2.
68
3.
732
7.
871
8.
51
1.
658
6.
953
9.
532
5.
V Zábřehu u Hlučína 4.6.2016
S l e z s k é k o p a č k y 2 016
POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ PO SOUTĚŽI DRUŽSTEV
JMÉNO
AEROKLUB / PARAKLUB
1.
2.
3.
4.
5.
SOUČET
Ostrava
1
4
2
0
2
9
1.
Rostislav Salamon
2.
Andrej Nalepa
Lubin
2
0
5
2
3
12
3.
Roman Wejksznia
Lubin
2
3
3
2
5
15
4.
Lenka Vašková
Hranice
5
2
3
4
5
19
5.
Tomáš Bumba
Ostrava
3
7
0
5
4
19
6.
Vladislav Říha
Olomouc
2
4
1
10
2
19
7.
Karel Štencl
Olomouc
5
2
7
5
3
22
8.
Pavel Nytra
Ostrava
5
4
3
8
4
24
9.
Edvard Wejksznia
Lubin
11
5
3
0
5
24
Olomouc
2
5
5
0
15
27
Slezský aeroklub Zábřeh
3
6
11
5
5
30
12. Robert Jurczak
Leszno
4
4
2
14
7
31
13. Vladimír Puchýř
Liberec
1
2
1
6
25
35
14. Viktor Krol
Kielce
35
3
1
1
2
42
15. Jan Mach
Kielce
100
5
0
4
7
116
16. Roman Fousek
Hranice
4
16
4
1
100
125
17. Bartos Miara
Leszno
100
12
70
14
5
201
18. Martin Horák
Říp
100
7
2
6
100
215
19. Tomáš Vykoukal
Hranice
6
100
12
100
6
224
20. Petr Nytra
Ostrava
7
10
14
100
100
231
21. Petr Hlaviczka
Hranice
100
12
30
31
100
273
/
5
100
97
14
66
282
23. Jacek Huszcza
Opole
16
100
100
100
100
416
24. Hana Babišová
Slezský aeroklub Zábřeh
100
100
100
23
100
423
25. Tomasz Nowak
Leszno
100
100
100
100
100
500
26. Bartos Donke
Leszno
100
100
100
100
100
500
Slezský aeroklub Zábřeh
100
100
100
100
100
500
10. Jaromír Říha
11. Kateřina Špoková
22. Martin Vrána
27. Marek Schachl
V Zábřehu u Hlučína 4.6.2016
S l e z s k é k o p a č k y 2 016
SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ
jméno
16 Roman Fousek
1. kolo
2. kolo
2
Edward Wejksznia
9 Edvard Wejksznia
0
0
Edward Wejksznia
21 Petr Hlaviczka
15 Jan Mach
22 Martin Vrána
3 Roman Wejksznia
17 Bartos Miara
8 Pavel Nytra
20 Petr Nytra
14 Viktor Krol
23 Jacek Huszcza
2 Andrej Nalepa
18 Martin Horák
7 Karel Štencl
19 Tomáš Vykoukal
13 Vladimír Puchýř
Roman Wejksznia
2
Roman Wejksznia
3
Pavel Nytra
4
Pavel Nytra
12
43
1
16
100
54
6
5
91
Viktor Krol
2
Vladislav Říha
7
5
Jacek Huszcza
100
Karel Štencl
16
11
12
0
100
3
3
13
82
3
4
28
Rostislav Salomon
1 Rostislav Salomon
Rostislav Salomon
11
Rostislav Salomon
24 Hana Babišová
6
1
Robert Jurczak
12 Robert Jurczak
Viktor Krol
2
14
Vladislav Říha
6 Vladislav Říha
65
16
Viktor Krol
11 Kateřina Špoková
Roman Wejksznia
0
Petr Nytra
5 Tomáš Bumba
3
4
Jan Mach
10 Jaromír Říha
5
9
Lenka Vašková
4 Lenka Vašková
finále
3. kolo
3
11
V Zábřehu u Hlučína 4.6.2016
S l e z s k é k o p a č k y 2 0 16
POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ
JMÉNO
AEROKLUB
1. KOLO
2. KOLO
3. KOLO
FINÁLE
Kielce
6
5
2
6
1
Viktor Krol
2
Rostislav Salomon
Ostrava
11
3
4
43
3
Roman Wejksznia
Lubin
1
2
3
65
4
Edward Wejksznia
Lubin
0
0
5
5
Vladislav Říha
Olomouc
3
3
7
6
Pavel Nytra
Ostrava
1
4
12
7
Jan Mach
Kielce
0
2
8
Lenka Vašková
Hranice
4
3
9
Karel Štencl
Olomouc
0
16
10
Robert Jurczak
Leszno
3
82
11
Petr Nytra
Ostrava
16
100
12
Jacek Huszcza
Opole
5
100
13
Roman Fousek
Hranice
2
14
Petr Hlaviczka
Hranice
9
15
Andrej Nalepa
Lubin
11
16
Bartos Miara
Leszno
11
17
Martin Horák
Říp
12
18
Vladimír Puchýř
Liberec
13
19
Martin Vrána
/
14
20
Jaromír Říha
Olomouc
16
21
Hana Babišová
Slezský aeroklub Zábřeh
28
22
Tomáš Bumba
Ostrava
54
23
Kateřina Špoková
Slezský aeroklub Zábřeh
91
24
Tomáš Vykoukal
Hranice
100
25
Tomasz Nowak
Leszno
26
Bartos Donke
Leszno
27
Marek Schachl
Slezský aeroklub Zábřeh
V Zábřehu u Hlučína 4.6.2016

Podobné dokumenty

Kategorie honorativu v českých konjugačních paradigmatech

Kategorie honorativu v českých konjugačních paradigmatech Komárek, M. (1976): Nástin morfologického vývoje českého jazyka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Komárek, M. (1979): Příspěvky k české morfologii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství...

Více

Stáhnout PDF

Stáhnout PDF Webové stránky www.redroofsfilm.com Scénář Cesar Ballester, Zuzka Markova Kamera Zuzka Markova Střih Bara K. Jichova Hudba Vladivojna La Chia Produkce Zuzka Markova (Rooftop Films Ltd), Emilia Bromi...

Více

Skripta_pro_sportovce.

Skripta_pro_sportovce. 7). Takto umístěné výřezy navíc pomáhají padák stabilizovat. Aby nedošlo při otvírání padáku k zablokování přehozených šňůr ve výřezech, bývají překryty vysoce propustnou tkaninou. b) klapky Jsou z...

Více

SLEZSKÉ KOPAČKY 2014

SLEZSKÉ KOPAČKY 2014 postupuje 24 nejlepších závodníků ze soutěže družstev rozdělí se do dvojic dle pavouka (viz příloha), v případě menšího počtu závodníků postupuje 12 nejlepších závodníků a pavouk bude upraven dle t...

Více

1.kolo ČEZ ligy ve vzpírání družstev mužů

1.kolo ČEZ ligy ve vzpírání družstev mužů 1.kolo ČEZ ligy ve vzpírání družstev mužů Termín: 26.3.2011 Těl.hm.

Více

Intelligent, innovative services and products for proffesional

Intelligent, innovative services and products for proffesional partner. EngRoTec nabízí různorodé a perspektivní řešení od plánování a simulací robotických systémů po jejich programování v režimu offline/online. Pracujeme s moderními softwarovými nástroji v př...

Více