VŠE MGU - Katedra ruského jazyka

Komentáře

Transkript

VŠE MGU - Katedra ruského jazyka
VŠE
MGU
Závazná přihláška k certifikační zkoušce z ruského jazyka
Termín: 30. 5. 2014
Jméno:
Příjmení
Datum narození:
Fakulta:
Bydliště
Číslo:
Ulice
Město:
PSČ:
E-mail:
@
Dopolední termín: od 9.15 hodin
Telefon:
Odpolední termín: od 14.00 hodin
Závazně se přihlašuji na typ zkoušky (označte křížkem):
Všeobecná znalost ruského jazyka
Elementární úroveň
Základní úroveň A1
Základní úroveň A2
První certifikační úroveň B1
Druhá certifikační úroveň B2
Ruský jazyk jako jazyk obchodní komunikace
První úroveň B1
Druhá úroveň B2
Třetí úroveň C1
Platební údaje
Banka:
Adresa:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Poznámka:
Česká spořitelna, a.s. Praha 4
VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3
1828782/0800
DČ 209014
jméno uchazeče
Společně s přihláškou uchazeč předloží potvrzení o zaplacení (ústřižek složenky, výpis z účtu)
nejpozději do 20. 4. 2014.
V případě, že se student na zkoušku nedostaví z důvodu nemoci, mu po předložení lékařského
potvrzení bude umožněno skládat zkoušku v dalším termínu, ve výjimečných případech bude
vráceno 70% zaplacené částky.
Podpis uchazeče:
Datum:

Podobné dokumenty

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SPORTOVNÍHO KLUBU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SPORTOVNÍHO KLUBU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SOUKROMÉHO KLUBU

Více

Přihláška 2014 pdf

Přihláška 2014 pdf Jméno  a příjmení jezdce* Jméno koně* Věk jezdce Věk koně Plemeno koně Pohlaví koně* Pár vět o Vašem koni a vzájemném vztahu, práci: *

Více

8th JUNIORS` FILM CLUB

8th JUNIORS` FILM CLUB výhradně interním potřebám KRYŠTOFa JUNIOR.

Více

Přihláška uchazeče na ECDL testování

Přihláška uchazeče na ECDL testování 1.KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno

Více

KUNG FU ASSOCIATION, o.s. WUDANG

KUNG FU ASSOCIATION, o.s. WUDANG Přihláška o členství v občanském sdružení WUDANG KUNG FU ASSOCIATION, o.s. Já, níže podepsaný Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa bydliště: Telefonní kontakt: Email: se tímto závazně přihlašuj...

Více

Vystavení a prodlouženi průkazu

Vystavení a prodlouženi průkazu II. Prodloužení platnosti( = výměna průkazu para AeČR za Průkaz parašutisty ÚCL ) A – Osobně na ÚCL Žadatel předloží 1. „Žádost o prodloužení průkazu parašutisty“ viz vzor žádosti 2. Průkaz parašut...

Více

Permanentní make-up Lenka Březinová - Makeup

Permanentní make-up Lenka Březinová - Makeup mob.: +420 603 386 718, e-mail: [email protected], www. makeup-rasy.cz

Více