Agip Dexron III

Komentáře

Transkript

Agip Dexron III
KATA LO G OV É
LISTY
AGIP DEXRON III
Olej na přenos síly pro vysoce zatížené automatické převodovky a posilovače řízení motorových vozidel,
stejně jako pro oblast převodovek a hydrauliky, pokud jsou doporučeny Automatic Transmission Fluids
(ATF).
JAKOSTNÍ PARAMETRY
AGIP DEXRON III
Jednotky
Kin. viskozita
Kin. viskozita
při -40°C
při 40°C
při 100°C
Zkušební metody
2
18.000
ISO 3104
2
35,8
DIN 51562
2
7,5
ASTM D 445
195
DIN ISO 2909
mm /s
mm /s
mm /s
Viskozitní index
3
Hustota při 20°C
kg/m
863
ASTM D 1298
Bod vznícení o. k.
°C
200
ASTM D 92
Bod tuhnutí
°C
-42
ASTM D 97
VLASTNOSTI
Agip DEXRON III má typické třecí vlastnosti DEXRON- olejů. Specifické účinné látky regulují koeficient
tření a zajišťují tak plynulý průběh řazení a dlouhou životnost lamelové spojky.
Vynikající ochrana před opotřebením zajišťuje na místech, na nichž se na základě konstrukčních vlastností
vyskytuje smíšené tření, dostatečné mazání. Díky vylepšenému viskozitně-teplotnímu chování se dosahuje
dobré schopnosti řazení, konstantních řadících dob a rovnoměrného stupně účinnosti měniče i při nízkých
teplotách. Vysoká tepelná a oxidační stabilita zabraňuje i při vysokých teplotách u automatických převodovek
a měničů točivého momentu slepení ventilů a vzniku usazenin na lamelách.
Vhodná aditiva se starají o odpovídající odvod vzduchu a zabraňují vzniku pěny. Řídící funkce automatické
převodovky a účinnost převodníku je tímto zachována.
Agip DEXRON III se snáší se všemi v konstrukci převodů běžnými kroužkovými a plochými těsněními.
Mísitelnost s jinými převodovými oleji, které odpovídají těmto specifikacím, je zajištěna. Smáčené části
převodu jsou chráněny před korozí.
POUŽITÍ
Agip DEXRON III je určen pro použití u automatických převodovek a servořízení motorových vozidel. Kromě toho jej lze použít také v průmyslové oblasti jako olej na přenos síly a mazací olej všude tam, kde jsou
doporučeny kapaliny DEXRON.
Při volbě produktu je třeba dbát předpisů výrobce.
Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: [email protected]
www.agip.cz
tisk: 03/04
strana 1 z 1
AGIP DEXRON III
GM DEXRON III (G-34193)
ALLISON C4 (C4-22452596)
MB 236.1/ 236.5
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D,11B, 14A, 17C
BMW BG 24
MAN 339 Typ F FORD MERCON
VOITH G 607 (55.6335.32, DIWA, MIDIMAT)
OCHRANA ZDRAVÍ
Při zacházení s tímto produktem je třeba dbát bezpečnostních předpisů!
Evropský katalog odpadů:
13 02 05
Třída ohrožení vody WGK:
2
Odstupňováno podle VwVwS
KATA LO G OV É
LISTY
SPECIFIKACE
Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: [email protected]
www.agip.cz
tisk: 03/04
strana 2 z 1

Podobné dokumenty

mogul trans atf diii - I

mogul trans atf diii - I ZF TE-ML 02F, 04D, 17C ZF Lenksystem TE-ML 09A, 09B MAN Standard 339 Type F

Více

zemedelskestroje - Petr Kubáček

zemedelskestroje - Petr Kubáček TO-2 • Allison C-4 • Fiat AF 87 • Ford ESN-M2C41-B, ESN- M2C121-E, ESN-M 2C-134D • Ford ESN-M2C-159C • International Harvester B6 • Case MS 1118, MS 1207, MS 1209 • John Deere JDM J20C, JDM J27 • M...

Více

Agip ATF 33 FG - CS maziva sro

Agip ATF 33 FG - CS maziva sro regulují hodnotu tření a zajišťují tak plynulý průběh řazení a dlouhou životnost lamelové spojky. Vynikající ochrana před opotřebením zajišťuje na místech, na nichž se na základě konstrukčních vlas...

Více

Titan ATF - Fuchs Oil

Titan ATF - Fuchs Oil nové standardy ve všech oblastech. Má nejlepší třecí charakteristiky ze všech kapalin ATF. Zlepšuje průběh řazení jak v nových, tak ve starších automatických převodovkách. Stálý komfort řazení v pr...

Více

Agip Rotra MP - CS maziva sro

Agip Rotra MP - CS maziva sro Oleje Agip ROTRA MP jsou zvláště vhodné k mazání hypoidních ozubených převodovek při vysokém zatížení, vysokých pracovních teplotách a vysokém prokluzování mezi boky zubů ozubených kol. Oleje Agip ...

Více

mogul - OLEJE

mogul - OLEJE ZF TE-ML 02F, 04D, 17C, ZF Lenksystem TE-ML 09A, 09B, MAN Standard Type F

Více

Procesní oleje

Procesní oleje 2005/69/EC. Tedy obsah všech vyjmenovaných PAU musí být pod hodnotou 10 ppm a obsah benzo-a-pyrrenu pod hodnotou 1 ppm.  Současně uvedený olej splňuje podmínku PCA dle metody IP 346 na obsah DMSO e...

Více

technický list - 77 lubricants

technický list - 77 lubricants Type 2001-2005), JASO 1-A KIA SP-II/SP-III, Mazda ATF-MIII/MV, MAN 339 V1/339 V-2/339 Z-1/339 Z-2 Mitsubishi Diamond SP-II/SP-III, Nissan Matic-D/J/K/S N402 (JATCO FWD Daimler in Nissan, Rover 800,...

Více

Bezpečnostní list podle 91/155/EWG

Bezpečnostní list podle 91/155/EWG RAVENOL ATF Dexron F III je vysoce kvalitní polosyntetický převodový olej pro automatické převodovky. RAVENOL ATF Dexron F III je navržen na základě vysoce kvalitních základových olejů se speciální...

Více