Tool / Náĥadí

Komentáře

Transkript

Tool / Náĥadí
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0005
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100517
Pg./Str. 1 / 8
13
7
6
9
1
4
3
2
18
15
16
19
14
17
6
10
E 100423
8
11
12
5
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0005
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14*
15*
16
17
18
19
Part / Díl
10-0011
10-0012
30-0207
30-0283
30-0284
10-0401
10-0402
30-0165
30-0280
30-0282
30-0281
30-0160
30-0021
10-0007
10-0003
10-0009
10-0010
30-0159
30-0043
Description
Core
Setting Nut
O-Ring
Handle
Handgrip
Washer
Pin
Retained Ring
Pliers Body
Handgrip
Clip
Spring
Spring Pin
Nosepiece 5
Mandrel M5
Nut
Nut
Spring Ring
Screw
Popis
Jádro
SeĜizovací matice
O-kroužek
Páka
RukojeĢ pro páku
Podložka
ýep
Pojistný kroužek
TČlo kleští
RukojeĢ pro kleštČ
Spojovací díl
Pružina
Kolík pružný
Hubice 5
Závitová tyþka M5
Matice
Matice
Pružinový kroužek
Šroub
Pcs.
Ks
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0010
87-0010
87-0010
87-0010
87-0010
87-0010
87-0284
87-0340
87-0340
87-0284
87-0340
87-0340
* other sizesand packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 3 / 8
99-0005
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Exchange Kit M3
VýmČnná sada M3
Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks
15
10-0001
1
14
10-0005
1
16
10-0009
1
17
10-0010
1
19
30-0043
1
18
30-0159
1
87-0008
Exchange Kit M4
VýmČnná sada M4
Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks
15
10-0002
1
14
10-0006
1
16
10-0009
1
17
10-0010
1
19
30-0043
1
18
30-0159
1
87-0009
Exchange Kit M5
VýmČnná sada M5
Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks
15
10-0003
1
14
10-0007
1
16
10-0009
1
17
10-0010
1
19
30-0043
1
18
30-0159
1
87-0010
Exchange Kit M6
VýmČnná sada M6
Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks
15
10-0004
1
14
10-0008
1
16
10-0009
1
17
10-0010
1
19
30-0043
1
18
30-0159
1
87-0011
RIVETEC E100517
Pg./Str. 4 / 8
99-0005
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 Komplet
Pos. / Poz. Part / Díl
Pcs / Ks
14
10-0005
1
17
10-0010
1
87-0282
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 Komplet
Pos. / Poz. Part / Díl
Pcs / Ks
14
10-0006
1
17
10-0010
1
Mandrel M3 Assembly
Závitový trn M3 Komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0001
1
16
10-0009
1
19
30-0043
1
18
30-0159
1
87-0338
87-0283
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 Komplet
Pos. / Poz. Part / Díl
Pcs / Ks
14
10-0007
1
17
10-0010
1
87-0284
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 Komplet
Pos. / Poz. Part / Díl
Pcs / Ks
14
10-0008
1
17
10-0010
1
87-0285
Mandrel M4 Assembly
Závitový trn M4 Komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0002
1
16
10-0009
1
19
30-0043
1
18
30-0159
1
87-0339
Mandrel M5 Assembly
Závitový trn M5 Komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0003
1
16
10-0009
1
19
30-0043
1
18
30-0159
1
87-0340
Mandrel M6 Assembly
Závitový trn M6 Komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0004
1
16
10-0009
1
19
30-0043
1
18
30-0159
1
87-0341
RIVETEC E100517
Pg./Str. 5 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0012
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100517
Pg./Str. 1 / 8
13
14
12
11
10
9
8
1
29
30
28
27
29
28
30
31
32
32
6
2
31
3
4
27
5
21
22
15
19
16
18
17
20
23
24
25
26
E 100423
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0012
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11*
12
13*
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Part / Díl
10-0445:þerná
10-0447
10-0446:þerná
30-0043
10-0045
10-0043
30-0220
30-0158
10-0292
10-0158
10-0144:0
10-0041
10-0154
10-0156
10-0166
10-0289
10-0288
10-0287
30-0050
30-0121
10-0048
10-0049
10-0046
10-0047
10-0585
30-0035
10-0473
30-0109
10-0019
10-0022:Ni
10-0020:Ni
30-0271
Description
Front Body
Tube
Rear Body
Screw
Drawing Screw
Stroke Nut
O-Ring
Spring
Pressure Nut
Lock Nut
Mandrel M8
Nose Cap
Nosepiece 8
Lock Nut
Gear Ring
Slide Bearing
Planet Carrier
Gearwheel
Screw
Ball Bearing
Pinion Gear
Washer
Tenon
Gear Housing
Twist Handle
Screw
Pin
Nut
Screw
Lever
Pull
Handgrip
Popis
PĜední domek
Trubka
Zadní domek
Šroub
Tažný šroub
Matice zdvihu
O-kroužek
Pružina
Tlaþná matka
Pojistná matka
Závitový trn M 8
Hubice
Náustek 8
Pojistná matka
Ozubený vČnec
Ložisko
Unašeþ
Ozubené kolo
Šroub
Ložisko kuliþkové
Pastorek
Podložka
Unašeþ
Domek pĜevodovky
Otoþná rukojeĢ
Šroub
ýep
Matice
Šroub
Páka
Táhlo
RukojeĢ
Pcs.
Ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
2
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0148
87-0175
87-0175
87-0344
87-0043
87-0068
87-0030
87-0030
87-0354
87-0354
87-0354
87-0354
87-0354
87-0354
87-0076
87-0076
87-0075
87-0075
87-0075
87-0075
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 3 / 8
99-0012
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0150:0
1
14
10-0156
1
87-0026
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0151:0
1
14
10-0156
1
87-0027
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0152:0
1
14
10-0156
1
87-0028
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0153:0
1
14
10-0156
1
87-0029
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0154:0
1
14
10-0156
1
87-0030
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0155:0
1
14
10-0156
1
87-0031
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
14
10-0156
1
13
10-0315
1
87-0032
RIVETEC E100517
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0150:0
20
14
10-0156
20
87-0311
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0151:0
20
14
10-0156
20
87-0312
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0152:0
20
14
10-0156
20
87-0313
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0153:0
20
14
10-0156
20
87-0314
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0154:0
20
14
10-0156
20
87-0315
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0155:0
20
14
10-0156
20
87-0316
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
14
10-0156
20
13
10-0315
20
87-0317
Pg./Str. 4 / 8
99-0012
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0140:0
87-0039
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0141:0
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
87-0041
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0143:0
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0144:0
20
87-0325
Pcs / Ks
1
Mandrel M10
Závitový trn M10
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0145:0
1
87-0044
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0291:0
1
RIVETEC E100517
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0143:0
20
87-0324
87-0043
87-0045
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0142:0
20
87-0323
87-0042
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0144:0
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0141:0
20
87-0322
87-0040
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0142:0
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz. Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0140:0
20
87-0321
Mandrel M10
Závitový trn M10
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0145:0
20
87-0326
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0291:0
20
87-0327
Pg./Str. 5 / 8
99-0012
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Inner Mandrel M4
VnitĜní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0146
1
87-0046
Inner Mandrel M5
VnitĜní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0147
1
87-0047
Inner Mandrel M6
VnitĜní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0148
1
87-0048
Inner Mandrel M8
VnitĜní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0149
1
87-0049
RIVETEC E100517
Inner Mandrel M4
VnitĜní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0146
20
87-0328
Inner Mandrel M5
VnitĜní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0147
20
87-0329
Inner Mandrel M6
VnitĜní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0148
20
87-0330
Inner Mandrel M8
VnitĜní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0149
20
87-0331
Pg./Str. 6 / 8
99-0012
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0154:0
1
14
10-0156
1
87-0030
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0144:0
87-0344
Pos. / Poz.
10
87-0354
87-0043
Pcs / Ks
1
Nose Cap Assembly
Hubice komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0041
1
87-0068
Pos. / Poz.
15
18
17
16
19
20
Lock Nut
Pojistná matka
Part / Díl
10-0158
Pcs / Ks
1
Planet Gear Assembly
Planetová pĜevodovka komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0166
1
10-0287
3
10-0288
1
10-0289
3
30-0050
3
30-0121
1
Gear Case assembly
Domek pĜevodovky komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
23
10-0046
1
24
10-0047
1
25
10-0585
1
26
30-0035
1
87-0075
Pinion
Pastorek
Pos. / Poz.
Part / Díl
21
10-0048
22
10-0049
Pcs / Ks
1
1
Drawing Screw
Tažný šroub
Pos. / Poz.
Part / Díl
5
10-0045
Pcs / Ks
1
Pressure Spring
Tlaþní pružina
Pos. / Poz.
Part / Díl
9
10-0292
8
30-0158
Pcs / Ks
1
1
87-0076
87-0148
87-0175
RIVETEC E100517
Pg./Str. 7 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0013
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100517
Pg./Str. 1 / 8
9
8
6
4
5
1
7
10
17
18
14
17
18
15
16
16
19
3
2
10
11
11
12
13
E 100423
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0013
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6*
7
8
9*
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Part / Díl
10-0689:þerná
10-0696:þerná
30-0157
10-0056
10-0014
30-0277
30-0156
10-0013
10-0053
10-0016
30-0271
30-0219
10-0718
10-0017:Ni
10-0379:Ni
10-0020:Ni
30-0109
10-0019
30-0292
Description
Front Body
Rear Body
Spring
Jaw Case
Jaw pusher
Jaws (2-piece)
Spring
Nose Cap
Nosepiece 5
Pin
Handgrip
O-Ring
Mandrel Collector
Lever
Lever Left
Pull
Nut
Screw
Flat Key 11
Popis
PĜední tČlo
Zadní domek
Pružina
SvČrací hlava
Vodicí trubka
Kleštiny (2-dílné)
Pružina
Hubice
Náustek 5
ýep
RukojeĢ
O-kroužek
SbČrná nádobka
Páka
Páka levá
Táhlo
Matice
Šroub
Klíþ otevĜený 11
Pcs.
Spare Parts Kit No.
Ks
Objednací þíslo sady
1
1
1
1
1
1
87-0055
1
1
1
87-0019
4
2
1
1
87-0286
1
1
2
2
2
1
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 3 / 8
99-0013
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
9
10-0050
1
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
9
10-0050
20
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
9
10-0051
1
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
9
10-0051
20
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
9
10-0052:0
1
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
9
10-0052:0
20
87-0019
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
9
10-0053
1
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
9
10-0053
20
Jaws (2-piece)
Kleštiny (2-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
6
30-0277
1
Jaws (2-piece)
Kleštiny (2-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
6
30-0277
20
87-0016
87-0017
87-0018
87-0055
RIVETEC E100517
87-0301
87-0302
87-0303
87-0304
87-0335
Pg./Str. 4 / 8
99-0013
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
9
10-0053
87-0019
Pcs / Ks
1
Jaws (2-piece)
Kleštiny (2-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
6
30-0277
1
87-0055
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0718
1
87-0286
RIVETEC E100517
Pg./Str. 5 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0014
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100517
Pg./Str. 1 / 8
13
16
22
15
19
14
20
1
17
3
8
7
8
24
5
12
7
24
23
25
21
2
3
10
12
11
E 100423
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0014
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
5
7
8
10
11
12
13*
14
15
16
17
19*
20
21
22
23
24
25
Part / Díl
10-0689:þerná
10-0696:þerná
10-0016
10-0379:Ni
10-0019
30-0109
30-0219
10-0718
30-0271
10-0054
10-0101
10-0102
10-0023:Ni
10-0024
30-0275
30-0145
30-0157
10-0025:Ni
10-0017:Ni
10-0020:Ni
30-0292
Description
Front Body
Rear Body
Pin
Lever Left
Screw
Nut
O-Ring
Mandrel Collector
Handgrip
Nosepiece 6
Jaw pusher
Jaw Case
Nose Cap
Jaws Case Body
Jaws (3-piece)
Spring
Spring
Grooved Nut
Lever
Pull
Flat Key 11
Popis
PĜední tČlo
Zadní domek
ýep
Páka levá
Šroub
Matice
O-kroužek
SbČrná nádobka
RukojeĢ
Náustek 6
Vodicí trubka
SvČrací hlava
Hubice
Mezikus
Kleštiny (3-dílné)
Pružina
Pružina
Rýhovaná matice
Páka
Táhlo
Klíþ otevĜený 11
Pcs.
Spare Parts Kit No.
Ks
Objednací þíslo sady
1
1
4
1
2
2
1
1
87-0286
2
1
87-0020
1
1
1
1
1
87-0052
1
1
1
1
2
1
* other sizes or various of paking parts see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 3 / 8
99-0014
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0052:0
Pcs / Ks
1
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
13
10-0052:0
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
13
10-0053
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
13
10-0054
20
87-0021
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
13
10-0098
1
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
13
10-0098
20
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
19
30-0275
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks
19
30-0275
20
87-0018
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0053
87-0303
87-0019
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0054
87-0304
87-0020
87-0052
RIVETEC E100517
87-0305
87-0306
87-0334
Pg./Str. 4 / 8
99-0014
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0054
87-0020
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
19
30-0275
1
87-0052
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
11
10-0718
1
87-0286
RIVETEC E100517
Pg./Str. 5 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0015
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100517
Pg./Str. 1 / 8
11
10
12
13
14
9
15
8
1
6
3
9
8
7
4
4
5
2
18
18
3
16
17
19
E 100423
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0015
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11*
12
13*
14
15
16
17
18
19
Part / Díl
10-0689:þerná
10-0696:þerná
10-0016
10-0020:Ni
10-0330:Ni
10-0022:Ni
30-0157
10-0019
30-0109
10-0013
10-0053
10-0102
30-0275
10-0448
30-0156
30-0219
10-0628
30-0271
30-0292
Description
Front Body
Rear Body
Pin
Pull
Lever Left
Lever
Spring
Screw
Nut
Nose Cap
Nosepiece 5
Jaw Case
Jaws (3-piece)
Jaw pusher
Spring
O-Ring
Mandrel Collector
Handgrip
Flat Key 11
Popis
PĜední tČlo
Zadní domek
ýep
Táhlo
Páka levá
Páka
Pružina
Šroub
Matice
Hubice
Náustek 5
SvČrací hlava
Kleštiny (3-dílné)
Vodicí trubka
Pružina
O-kroužek
SbČrná nádobka
RukojeĢ
Klíþ otevĜený 11
Pcs.
Spare Parts Kit No.
Ks
Objednací þíslo sady
1
1
4
2
1
1
1
2
2
1
1
87-0019
1
1
87-0052
1
1
1
1
87-0287
2
1
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 3 / 8
99-0015
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
11
10-0052:0
1
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
11
10-0052:0
20
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
11
10-0053
1
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
11
10-0053
20
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
11
10-0054
1
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
11
10-0054
20
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
11
10-0098
1
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
11
10-0098
20
87-0018
87-0019
87-0020
87-0021
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
13
30-0275
1
87-0052
RIVETEC E100517
87-0303
87-0304
87-0305
87-0306
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
13
30-0275
20
87-0334
Pg./Str. 4 / 8
99-0015
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0053
87-0019
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
30-0275
1
87-0052
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
17
10-0628
1
87-0287
RIVETEC E100517
Pg./Str. 5 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0016
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100517
Pg./Str. 1 / 8
13
12
14
8
7
9
17
10
6
3
16
15
4
17
16
5
5
11
6
2
1
23
22
18
15
18
19
20
E 100423
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0016
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7*
8
9
10
11
12
13*
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Part / Díl
10-0347:þerná
10-0653
10-0345:þerná
10-0022:Ni
10-0020:Ni
10-0330:Ni
30-0275
10-0102
10-0101
30-0145
30-0157
10-0023:Ni
10-0098
10-0025:Ni
10-0473
10-0019
30-0109
30-0271
30-0219
10-0628
10-0024
30-0043
30-0292
Description
Rear Body
Tube
Front Body
Lever
Pull
Lever Left
Jaws (3-piece)
Jaw Case
Jaw pusher
Spring
Spring
Nose Cap
Nosepiece 6,4
Grooved Nut
Pin
Screw
Nut
Handgrip
O-Ring
Mandrel Collector
Jaws Case Body
Screw
Flat Key 11
Popis
Zadní domek
Trubka
PĜední domek
Páka
Táhlo
Páka levá
Kleštiny (3-dílné)
SvČrací hlava
Vodicí trubka
Pružina
Pružina
Hubice
Náustek 6,4
Rýhovaná matice
ýep
Šroub
Matice
RukojeĢ
O-kroužek
SbČrná nádobka
Mezikus
Šroub
Klíþ otevĜený 11
Pcs.
Spare Parts Kit No.
Ks
Objednací þíslo sady
1
1
1
1
2
1
1
87-0052
1
1
1
1
1
1
87-0021
1
4
2
2
2
1
1
87-0287
1
1
1
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 3 / 8
99-0016
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0052:0
Pcs / Ks
1
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
131
10-0052:0
Pcs / Ks
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0053
Pcs / Ks
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0054
Pcs / Ks
20
87-0018
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0053
87-0303
87-0019
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0054
87-0304
87-0020
87-0305
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
13
10-0098
1
87-0021
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
7
30-0275
1
87-0052
RIVETEC E100517
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
13
10-0098
20
87-0306
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
7
30-0275
20
87-0334
Pg./Str. 4 / 8
99-0016
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0098
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
7
30-0275
Pcs / Ks
1
87-0021
87-0052
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
20
10-0628
1
87-0287
RIVETEC E100517
Pg./Str. 5 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0017
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100517
Pg./Str. 1 / 8
13
10
9
20
8
7
6
12
16
3
14
16
4
5
15
4
5
15
11
22
2
1
19
21
19
14
17
18
E 100423
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0017
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7*
8
9
10
11
12
13*
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Part / Díl
10-0347:þerná
10-0358
10-0345:þerná
10-0022:Ni
10-0020:Ni
10-0101
30-0274
10-0359
10-0025:Ni
10-0360
30-0157
30-0145
10-0252
10-0473
10-0019
30-0109
30-0219
10-0628
30-0271
10-0259
30-0043
30-0292
Description
Rear Body
Tube
Front Body
Lever
Pull
Jaw pusher
Jaws (3-piece)
Lock Nut
Grooved Nut
Nose Cap
Spring
Spring
Nosepiece 6,4
Pin
Screw
Nut
O-Ring
Mandrel Collector
Handgrip
Jaw Case
Screw
Flat Key 11
Popis
Zadní domek
Trubka
PĜední domek
Páka
Táhlo
Vodicí trubka
Kleštiny (3-dílné)
Pojistná matka
Rýhovaná matice
Hubice
Pružina
Pružina
Náustek 6,4
ýep
Šroub
Matice
O-kroužek
SbČrná nádobka
RukojeĢ
SvČrací hlava
Šroub
Klíþ otevĜený 11
Pcs.
Spare Parts Kit No.
Ks
Objednací þíslo sady
1
1
1
2
2
1
1
87-0051
1
1
1
1
1
1
87-0025
4
2
2
1
1
87-0287
2
1
1
1
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 3 / 8
99-0017
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0255
Pcs / Ks
1
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0255
Pcs / Ks
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0254
Pcs / Ks
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0253
Pcs / Ks
20
87-0022
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0254
87-0307
87-0023
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0253
87-0308
87-0024
87-0309
87-0025
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
13
10-0252
1
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
13
10-0252
20
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
7
30-0274
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
7
30-0274
20
87-0051
RIVETEC E100517
87-0310
87-0333
Pg./Str. 4 / 8
99-0017
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0252
87-0025
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
7
30-0274
1
87-0051
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
18
10-0628
1
87-0287
RIVETEC E100517
Pg./Str. 5 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0020: Rivetec
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100517
Pg./Str. 1 / 12
34 33
31 30 29 28 27 32 26
13 9
96
35
36 37 40 41 43
7
6
5
12
50
51
68
93
70
69
82
55
21
22
58 61 60 59
18
73
86
77
76
78
15
54
88
75
E 100423
79
72
74
16
56
81
83
80
85
57
71
17
53
46 2
84
14
4 3
42 1
44 94
45
47
46
49
48
10
8
52
91
38
39
11
67
64
63
95
65
66
62
19
20 23 24
25
92
90
87
89
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0020: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30*
31
32
33
34*
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
Description
10-0690:zelená
10-0221
30-0034
30-0178
30-0258
10-0212
30-0182
30-1179
10-0204
10-0280
30-0187
30-0260
10-0351:0
10-0222:0
10-0218
30-0148
30-0146
10-0329
30-0219
30-0004
10-0302
30-0139
10-0549
30-0041
10-0713
10-0332
10-0480
30-0150
10-0301
30-0273
10-0479
30-0215
10-0206
10-0053
30-0007
10-0708
10-0064
10-0693:zelená
30-0083
10-0209
30-0140
10-0217
10-0205
10-0314
10-0210
30-0201
30-0189
10-0220
30-0191
30-0194
Hydraulic Body
Leading rod
Screw
O-Ring
Stepseal
Leading Piece
O-Ring
O-Ring
Hydraulic Piston
Guide Ring
O-Ring
Stepseal
Jet
Air Tube
Guide
Spring
Spring
Safety Stopper
O-Ring
Cylindrical Pin
Latch
Spring
Cover Plate
Screw
Mandrel Collector
Lock Nut
Jaw Case Body
Spring
Jaws Pusher
Jaws (3-piece)
Jaw Case
O-Ring
Nose Cap
Nosepiece 5
Cylindrical Pin
Trigger
Pressure Roller
Adjusting Wheel
Screw
Tenon
Spring
Adjusting Screw
Jet Head
Sliding Valve-Spacer
Jet Body
O-Ring
O-Ring
Valve Bar
O-Ring
O-Ring
Pcs.
Ks
Hydraulické tČlo
1
Vodící tyþka
2
Šroub
1
O-kroužek
1
TČsnČní pístnice
1
Vodící vložka
1
O-kroužek
1
O-kroužek
2
Hydraulický píst
1
Vodící kroužek
1
O-kroužek
1
TČsnČní pístu
1
Tryska
1
Vzduchová trubka
1
Vodítko
1
Pružina
1
Pružina
1
Pojistný uzávČr
1
O-kroužek
1
Kolík válcový
1
Západka
1
Pružina
1
Krycí deska
1
Šroub
2
SbČrná nádobka
1
Pojistná matka
1
Mezikus
1
Pružina
1
Vodící trubka
1
Kleštiny (3-dílné)
1
SvČrací hlava
1
O-kroužek
1
Hubice
1
Náustek 5
1
Kolík válcový
1
Tlaþítko
1
Tlaþný váleþek
1
SeĜizovací koleþko
1
Šroub
1
Unašeþ
1
Pružina
1
Šroub seĜizovaþe
1
Hlava trysky
1
Posuvný ventil-mezikus
1
TČlo trysky
1
O-kroužek
2
O-kroužek
1
Ventilová tyþ
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0134
87-0134
87-0134 87-0107
87-0134 87-0107 87-0179
87-0161 87-0179 87-0358
87-0161 87-0358
87-0161 87-0179 87-0358
87-0161 87-0179 87-0358
87-0161
87-0161 87-0179
87-0161 87-0179
87-0161 87-0179
87-0161
87-0161
87-0169
87-0169
87-0169
87-0070
87-0070 87-0179
87-0070
87-0070
87-0070
87-0070
87-0070
87-0059
87-0129 87-0189
87-0129 87-0189
87-0124 87-0189
87-0124 87-0189
87-0050 87-0189
87-0129 87-0189
87-0124 87-0189 87-0179
87-0063 87-0189
87-0019
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159 87-0179
87-0159 87-0179
87-0111
87-0111 87-0179
87-0111 87-0179 87-0015
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 3 / 12
99-0020: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Part / Díl
30-0193
10-0219
10-0695
30-0200
10-0123
30-0221
10-0694:zelená
10-0079
10-0080
30-0144
30-0269
10-0317:mosaz
10-0761:mosaz
30-0497
30-0208
30-0300
30-0483
30-0143
10-0334
30-0203
30-0089
30-0106
10-0812
10-0583
30-0266
10-0714
10-0584
30-0080
10-0806
10-0791
10-0792
30-0491
30-0228
30-0173
30-0400
10-0251
10-0830
30-0288
30-0292
30-0293
30-0004
30-0178
30-0194
30-0258
30-0193
30-0301
Description
O-Ring
Piston Rod
Piston Plate
O-Ring
Retained Ring
O-Ring
Valve Body
Safety Valve - Body
Safety Valve Spring
Ball
Relief Valve - Body
Relief Valve - Seal
Spring
O-Ring
Spring
Retained Ring
Spring
Valve Stopper
O-Ring
Washer
Crown Nut
Safety Cover
Silencer
Safety Gum
Cover Plate
Silencer
Screw
Swivel-joint
Swivel-joint Screw
Swivel-joint Ball
Seal
O-Ring
Retained Ring
Stopper
Adapter
Key SW 11
Oil Syringe
Flat Key 11
Internal Hex Key
Cylindrical Pin
O-Ring
O-Ring
Stepseal
O-Ring
Lifting Attachment
Pcs.
Ks
O-kroužek
2
Spodní píst
1
TalíĜ pístu
1
O-kroužek
3
Pojistný kroužek
3
O-kroužek
1
Ventilové tČlo
1
Pojistný ventil - trubka
1
Pojist. ventil - uzávČr
1
Pružina
1
Kuliþka
1
Odp. ventil - TČlo
1
Odp. ventil -TČsnČní
1
Pružina
1
O-kroužek
1
Pružina
1
Pojistný kroužek
1
Pružina
1
Ventilový uzávČr
1
O-kroužek
1
Podložka
2
Matice uzavĜená
2
ZajišĢovací kryt
1
Tlumiþ
1
Ochranná guma
1
Krycí deska
1
Tlumiþ
1
Šroub
2
Vzduchový pĜípoj
1
1
Vzduch. pĜípoj - šroub
Vzduch. pĜípoj - koule
1
TČsnČní 1/4"
1
O-kroužek
2
Pojistný kroužek
1
Zátka
1
Adaptér
1
Klíþ nástrþný 11
1
StĜíkaþka na olej
1
Klíþ otevĜený 11
1
Klíþ imbusový
1
Kolík válcový
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
TČsnČní pístnice
1
O-kroužek
1
ZávČs
1
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0111 87-0179 87-0015
87-0101
87-0101
87-0101 87-0179 87-0355
87-0101
87-0101 87-0179
87-0082
87-0082 87-0094
87-0082 87-0094
87-0082 87-0094
87-0082 87-0094
87-0082
87-0082
87-0082
87-0082 87-0179
87-0082
87-0082
87-0109
87-0109
87-0109 87-0179
87-0082 87-0179 87-0014
87-0082 87-0014
87-0082 87-0014
87-0118
87-0118
87-0118
87-0118
87-0118 87-0082 87-0014
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0187
87-0187
87-0159
87-0187
87-0109 87-0179
87-0134 87-0179
87-0082
87-0123
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 4 / 12
99-0020: Rivetec
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0050
87-0016
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0051
Pcs / Ks
1
87-0017
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0052:0
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
20
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0052:0
Pcs / Ks
20
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0053
Pcs / Ks
20
87-0304
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
30
30-0273
1
RIVETEC E100517
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0051
87-0303
87-0019
87-0050
Pcs / Ks
20
87-0302
87-0018
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0053
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0050
87-0301
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
30
30-0273
20
87-0332
Pg./Str. 5 / 12
99-0020: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
73
10-0812
1
78
30-0080
2
71
30-0089
2
72
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové
tyþe
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
51
30-0193
2
50
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0053
87-0019
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
30
30-0273
1
87-0050
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
25
10-0713
1
87-0059
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
33
10-0206
87-0063
Pcs / Ks
1
Safety Stopper Assembly
Pojistný uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
21
10-0302
1
18
10-0329
1
23
10-0549
1
20
30-0004
1
24
30-0041
2
22
30-0139
1
19
30-0219
1
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
58
10-0079
1
59
10-0080
1
62
10-0317:mosaz
1
57
10-0694:zelená
1
63
10-0761:mosaz
1
73
10-0812
1
78
30-0080
2
71
30-0089
2
72
30-0106
2
60
30-0144
1
95
30-0193
1
65
30-0208
1
61
30-0269
1
66
30-0300
1
67
30-0483
1
64
30-0497
1
87-0082
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
58
10-0079
1
59
10-0080
1
60
30-0144
1
61
30-0269
1
87-0094
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
55
10-0123
3
52
10-0219
1
53
10-0695
1
54
30-0200
3
56
30-0221
1
87-0101
87-0070
RIVETEC E100517
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
3
30-0034
1
4
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0334
1
68
30-0143
1
93
30-0194
1
70
30-0203
1
87-0109
Pg./Str. 6 / 12
99-0020: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
48
10-0220
1
49
30-0191
1
51
30-0193
2
50
30-0194
1
87-0111
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
74
10-0583
1
77
10-0584
1
76
10-0714
1
78
30-0080
2
75
30-0266
1
87-0118
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
96
30-0033
1
96
30-0301
1
96
30-0302
2
87-0123
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
37
10-0064
1
43
10-0205
1
40
10-0209
1
45
10-0210
1
42
10-0217
1
44
10-0314
1
38
10-0693
1
36
10-0708
1
91
30-0004
1
35
30-0007
1
39
30-0083
1
41
30-0140
1
47
30-0189
1
46
30-0201
2
87-0159
Spring and Jaws Pusher
Pružina a vodiþ þelistí
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
29
10-0301
1
28
30-0150
1
32
30-0215
1
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
9
10-0204
1
6
10-0212
1
14
10-0222:0
1
10
10-0280
1
13
10-0351:0
1
7
30-0182
1
11
30-0187
1
5
30-0258
1
12
30-0260
1
8
30-1179
2
Jaw Case
SvČrací hlava
Pos. / Poz.
Part / Díl
26
10-0332
31
10-0479
27
10-0480
Pressure Springs
Tlaþné pružiny
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0218
1
17
30-0146
1
16
30-0148
1
87-0124
87-0129
87-0161
87-0169
Pcs / Ks
1
1
1
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
2
10-0221
2
1
10-0690:zelená
1
3
30-0034
1
4
30-0178
1
94
30-0258
1
87-0134
RIVETEC E100517
Pg./Str. 7 / 12
99-0020: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Seal Kit 20
Sada tČsnČní 20
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
10
10-0280
1
71
30-0089
2
4
30-0178
1
7
30-0182
1
11
30-0187
1
47
30-0189
1
49
30-0191
1
51
30-0193
2
50, 93
30-0194
2
54
30-0200
3
46
30-0201
2
70
30-0203
1
65
30-0208
1
32
30-0215
1
19
30-0219
1
56
30-0221
1
5, 94
30-0258
2
12
30-0260
1
8
30-1179
2
87-0179
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
86
10-0251
92
30-0178
88
30-0288
87-0187
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
80
10-0791
1
81
10-0792
1
79
10-0806
1
84
30-0173
1
83
30-0228
2
82
30-0491
1
87-0281
Seal Of Pneumatic Piston
Assembly
87-0355
TČsnČní pneumatického
pístu komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
54
30-0200
3
Leading Piece
Vodící vložka
Pos. / Poz.
Part / Díl
6
10-0212
7
30-0182
5
30-0258
8
30-1179
87-0358
Pcs / Ks
1
1
1
2
Pcs / Ks
1
1
1
Pulling Head
Trhací hlava standard
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
33
10-0206
1
29
10-0301
1
26
10-0332
1
31
10-0479
1
27
10-0480
1
28
30-0150
1
32
30-0215
1
30
30-0273
1
87-0189
RIVETEC E100517
Pg./Str. 8 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0020: Titgemeyer
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100517
Pg./Str. 1 / 12
34 33
31 30 29 28 27 32 26
13 9
96
35
36 37 40 41 43
7
6
5
12
50
51
68
93
70
69
82
55
21
22
58 61 60 59
18
73
86
77
76
78
15
54
88
75
E 100423
79
72
74
16
56
81
83
80
85
57
71
17
53
46 2
84
14
4 3
42 1
44 94
45
47
46
49
48
10
8
52
91
38
39
11
67
64
63
95
65
66
62
19
20 23 24
25
92
90
87
89
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0020: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30*
31
32
33
34*
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
10-0690:þervená
10-0221
30-0034
30-0178
30-0258
10-0212
30-0182
30-1179
10-0204
10-0280
30-0187
30-0260
10-0351:0
10-0222:0
10-0218
30-0148
30-0146
10-0329
30-0219
30-0004
10-0302
30-0139
10-0549
30-0041
10-0713
10-0332
10-0480
30-0150
10-0301
30-0273
10-0479
30-0215
10-0206
10-0053
30-0007
10-0708
10-0064
10-0693:þervená
30-0083
10-0209
30-0140
10-0217
10-0205
10-0314
10-0210
30-0201
30-0189
10-0220
30-0191
30-0194
Description
Hydraulic Body
Leading rod
Screw
O-Ring
Stepseal
Leading Piece
O-Ring
O-Ring
Hydraulic Piston
Guide Ring
O-Ring
Stepseal
Jet
Air Tube
Guide
Spring
Spring
Safety Stopper
O-Ring
Cylindrical Pin
Latch
Spring
Cover Plate
Screw
Mandrel Collector
Lock Nut
Jaw Case Body
Spring
Jaws Pusher
Jaws (3-piece)
Jaw Case
O-Ring
Nose Cap
Nosepiece 5
Cylindrical Pin
Trigger
Pressure Roller
Adjusting Wheel
Screw
Tenon
Spring
Adjusting Screw
Jet Head
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
Šroub
O-kroužek
TČsnČní pístnice
Vodící vložka
O-kroužek
O-kroužek
Hydraulický píst
Vodící kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístu
Tryska
Vzduchová trubka
Vodítko
Pružina
Pružina
Pojistný uzávČr
O-kroužek
Kolík válcový
Západka
Pružina
Krycí deska
Šroub
SbČrná nádobka
Pojistná matka
Mezikus
Pružina
Vodící trubka
Kleštiny (3-dílné)
SvČrací hlava
O-kroužek
Hubice
Náustek 5
Kolík válcový
Tlaþítko
Tlaþný váleþek
SeĜizovací koleþko
Šroub
Unašeþ
Pružina
Šroub seĜizovaþe
Hlava trysky
Sliding Valve-Spacer Posuvný ventil-mezikus
Jet Body
TČlo trysky
O-Ring
O-kroužek
O-Ring
O-kroužek
Valve Bar
Ventilová tyþ
O-Ring
O-kroužek
O-Ring
O-kroužek
Pcs.
Ks
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0135
87-0135
87-0135 87-0107
87-0135 87-0107 87-0179
87-0161 87-0179 87-0358
87-0161 87-0358
87-0161 87-0179 87-0358
87-0161 87-0179 87-0358
87-0161
87-0161 87-0179
87-0161 87-0179
87-0161 87-0179
87-0161
87-0161
87-0169
87-0169
87-0169
87-0070
87-0070 87-0179
87-0070
87-0070
87-0070
87-0070
87-0070
87-0059
87-0129 87-0189
87-0129 87-0189
87-0124 87-0189
87-0124 87-0189
87-0050 87-0189
87-0129 87-0189
87-0124 87-0189 87-0179
87-0063 87-0189
87-0019
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159
87-0159 87-0179
87-0159 87-0179
87-0111
87-0111 87-0179
87-0111 87-0179 87-0015
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 3 / 12
99-0020: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Part / Díl
30-0193
10-0219
10-0695
30-0200
10-0123
30-0221
1010-0079
10-0080
30-0144
30-0269
10-0317:mosaz
10-0761:mosaz
30-0497
30-0208
30-0300
30-0483
30-0143
10-0334
30-0203
30-0089
30-0106
10-0812
10-0583
30-0266
10-0714
10-0584
30-0080
10-0806
10-0791
10-0792
30-0491
30-0228
30-0173
30-0400
10-0251
10-0830
30-0288
30-0292
30-0293
30-0004
30-0178
30-0194
30-0258
30-0193
30-0301
Description
O-Ring
Piston Rod
Piston Plate
O-Ring
Retained Ring
O-Ring
Valve Body
Safety Valve - Body
Safety Valve Spring
Ball
Relief Valve - Body
Relief Valve - Seal
Spring
O-Ring
Spring
Retained Ring
Spring
Valve Stopper
O-Ring
Washer
Crown Nut
Safety Cover
Silencer
Safety Gum
Cover Plate
Silencer
Screw
Swivel-joint
Swivel-joint Screw
Swivel-joint Ball
Seal
O-Ring
Retained Ring
Stopper
Adapter
Key SW 11
Oil Syringe
Flat Key 11
Internal Hex Key
Cylindrical Pin
O-Ring
O-Ring
Stepseal
O-Ring
Lifting Attachment
Pcs.
Ks
O-kroužek
2
Spodní píst
1
TalíĜ pístu
1
O-kroužek
3
Pojistný kroužek
3
O-kroužek
1
Ventilové tČlo
1
Pojistný ventil - trubka
1
Poj. ventil - uzávČr
1
Pružina
1
Kuliþka
1
Odp. ventil - TČlo
1
Odp. ventil - TČsnČní
1
Pružina
1
O-kroužek
1
Pružina
1
Pojistný kroužek
1
Pružina
1
Ventilový uzávČr
1
O-kroužek
1
Podložka
2
Matice uzavĜená
2
ZajišĢovací kryt
1
Tlumiþ
1
Ochranná guma
1
Krycí deska
1
Tlumiþ
1
Šroub
2
Vzduch. pĜípoj
1
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
Vzduch. pĜípoj - koule
1
TČsnČní 1/4"
1
O-kroužek
2
Pojistný kroužek
1
Zátka
1
Adaptér
1
Klíþ nástrþný 11
1
StĜíkaþka na olej
1
Klíþ otevĜený 11
1
Klíþ imbusový
1
Kolík válcový
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
TČsnČní pístnice
1
O-kroužek
1
ZávČs
1
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0111 87-0179 87-0015
87-0101
87-0101
87-0101 87-0179 87-0355
87-0101
87-0101 87-0179
87-0083
87-0083 87-0094
87-0083 87-0094
87-0083 87-0094
87-0083 87-0094
87-0083
87-0083
87-0083
87-0083 87-0179
87-0083
87-0083
87-0109
87-0109
87-0109 87-0179
87-0083 87-0179 87-0014
87-0083 87-0014
87-0083 87-0014
87-0118
87-0118
87-0118
87-0118
87-0118 87-0083 87-0014
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0187
87-0187
87-0159
87-0187
87-0109 87-0179
87-0135 87-0179
87-0083
87-0123
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 4 / 12
99-0020: Titgemeyer
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0050
87-0016
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0051
Pcs / Ks
1
87-0017
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0052:0
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
20
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0052:0
Pcs / Ks
20
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0053
Pcs / Ks
20
87-0304
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
30
30-0273
1
RIVETEC E100517
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0051
87-0303
87-0019
87-0050
Pcs / Ks
20
87-0302
87-0018
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0053
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0050
87-0301
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
30
30-0273
20
87-0332
Pg./Str. 5 / 12
99-0020: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
73
10-0812
1
78
30-0080
2
71
30-0089
2
72
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové
tyþe
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
51
30-0193
2
50
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0053
87-0019
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
30
30-0273
1
87-0050
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
25
10-0713
1
87-0059
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
33
10-0206
87-0063
Pcs / Ks
1
Safety Stopper Assembly
Pojistný uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
21
10-0302
1
18
10-0329
1
23
10-0549
1
20
30-0004
1
24
30-0041
2
22
30-0139
1
19
30-0219
1
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
58
10-0079
1
59
10-0080
1
62
10-0317:mosaz
1
57
10-0694:þervená
1
63
10-0761:mosaz
1
73
10-0812
1
78
30-0080
2
71
30-0089
2
72
30-0106
2
60
30-0144
1
95
30-0193
1
65
30-0208
1
61
30-0269
1
66
30-0300
1
67
30-0483
1
64
30-0497
1
87-0083
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
58
10-0079
1
59
10-0080
1
60
30-0144
1
61
30-0269
1
87-0094
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
55
10-0123
3
52
10-0219
1
53
10-0695
1
54
30-0200
3
56
30-0221
1
87-0101
87-0070
RIVETEC E100517
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
3
30-0034
1
4
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0334
1
68
30-0143
1
93
30-0194
1
70
30-0203
1
87-0109
Pg./Str. 6 / 12
99-0020: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
48
10-0220
1
49
30-0191
1
51
30-0193
2
50
30-0194
1
87-0111
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
74
10-0583
1
77
10-0584
1
76
10-0714
1
78
30-0080
2
75
30-0266
1
87-0118
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
96
30-0033
1
96
30-0301
1
96
30-0302
2
87-0123
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
37
10-0064
43
10-0205
40
10-0209
45
10-0210
42
10-0217
44
10-0314
38
10-0693:þervená
36
10-0708
91
30-0004
35
30-0007
39
30-0083
41
30-0140
47
30-0189
46
30-0201
87-0159
Pcs / Ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Spring and Jaws Pusher
Pružina a vodiþ þelistí
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
29
10-0301
1
28
30-0150
1
32
30-0215
1
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
9
10-0204
1
6
10-0212
1
14
10-0222:0
1
10
10-0280
1
13
10-0351:0
1
7
30-0182
1
11
30-0187
1
5
30-0258
1
12
30-0260
1
8
30-1179
2
Jaw Case
SvČrací hlava
Pos. / Poz.
Part / Díl
26
10-0332
31
10-0479
27
10-0480
Pressure Springs
Tlaþné pružiny
Pos. / Poz.
Part / Díl
15
10-0218
17
30-0146
16
30-0148
87-0124
87-0129
87-0161
87-0169
Pcs / Ks
1
1
1
Pcs / Ks
1
1
1
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
2
10-0221
2
1
10-0690:þervená
1
3
30-0034
1
4
30-0178
1
94
30-0258
1
87-0135
RIVETEC E100517
Pg./Str. 7 / 12
99-0020: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Seal Kit 20
Sada tČsnČní 20
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
10
10-0280
1
71
30-0089
2
4
30-0178
1
7
30-0182
1
11
30-0187
1
47
30-0189
1
49
30-0191
1
51
30-0193
2
50, 93
30-0194
2
54
30-0200
3
46
30-0201
2
70
30-0203
1
65
30-0208
1
32
30-0215
1
19
30-0219
1
56
30-0221
1
5, 94
30-0258
2
12
30-0260
1
8
30-1179
2
87-0179
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
86
10-0251
92
30-0178
88
30-0288
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
80
10-0791
1
81
10-0792
1
79
10-0806
1
84
30-0173
1
83
30-0228
2
82
30-0491
1
87-0281
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneumatického
pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
54
30-0200
3
87-0355
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
6
10-0212
1
7
30-0182
1
5
30-0258
1
8
30-1179
2
87-0358
87-0187
Pcs / Ks
1
1
1
Pulling Head
Trhací hlava standard
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
33
10-0206
1
29
10-0301
1
26
10-0332
1
31
10-0479
1
27
10-0480
1
28
30-0150
1
32
30-0215
1
30
30-0273
1
87-0189
RIVETEC E100517
Pg./Str. 8 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0021: Rivetec
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100517
Pg./Str. 1 / 12
31 23 30 29 28 27 25 88 24
9
80
79
87
57
56
45
44
48
97
86
82
84
49
91
13
12
21
40
19
14
58
51
71
68
7
37
70
52
69
36
81
95
53
8
41
83
50
10
39
1
85
46
47
38
17
54
55
42
43
11
3 2 5 4
99
35
33 32 34
6
72
75
76
74
60
62
59
15 20 17 16 22
18
67
61
65
64
96
89
78
26
94
66
90
63
93
92
73
77
E 100423
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0021: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29*
30
31*
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
10-0712:zelená
10-0212
30-0182
30-1179
30-0258
10-0204
10-0222:0
10-0280
10-0351:0
30-0187
30-0260
30-0148
30-0146
10-0329
10-0302
10-0549
30-0004
30-0041
30-0139
30-0219
10-0218
10-0713
10-0206
10-0332
10-0480
30-0208
30-0150
10-0301
30-0273
10-0479
10-0053
10-0064
10-0711
30-0141
30-0007
10-0221
10-0123
10-0219
10-0695
30-0200
30-0221
10-0579
30-0236
10-0481
30-0201
30-0268
30-0142
10-0565
10-0586
30-0191
Description
Hydraulic Body
Leading Piece
O-Ring
O-Ring
Stepseal
Hydraulic Piston
Air Tube
Guide Ring
Jet
O-Ring
Stepseal
Spring
Spring
Safety Stopper
Latch
Cover Plate
Cylindrical Pin
Screw
Spring
O-Ring
Guide
Mandrel Collector
Nose Cap
Lock Nut
Jaw Case Body
O-Ring
Spring
Jaws Pusher
Jaws (3-piece)
Jaw Case
Nosepiece 5
Pressure Roller
Trigger
Spring
Cylindrical Pin
Leading rod
Retained Ring
Piston Rod
Piston Plate
O-Ring
O-Ring
Valve Pin
O-Ring
Sliding Valve
O-Ring
Ball
Spring
Stopper
Valve Bar
O-Ring
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící vložka
O-kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístnice
Hydraulický píst
Vzduchová trubka
Vodící kroužek
Tryska
O-kroužek
TČsnČní pístu
Pružina
Pružina
Pojistný uzávČr
Západka
Krycí deska
Kolík válcový
Šroub
Pružina
O-kroužek
Vodítko
SbČrná nádobka
Hubice
Pojistná matka
Mezikus
O-kroužek
Pružina
Vodící trubka
Kleštiny (3-dílné)
SvČrací hlava
Náustek 5
Tlaþný váleþek
Tlaþítko
Pružina
Kolík válcový
Vodící tyþka
Pojistný kroužek
Spodní píst
TalíĜ pístu
O-kroužek
O-kroužek
Ventilový þep
O-kroužek
Posuvný ventil
O-kroužek
Kuliþka
Pružina
Zátka
Ventilová tyþ
O-kroužek
Pcs.
Ks
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0136
87-0161 87-0358
87-0161 87-0180 87-0358
87-0161 87-0180 87-0358
87-0161 87-0180 87-0358
87-0161
87-0161
87-0161 87-0180
87-0161
87-0161 87-0180
87-0161 87-0180
87-0169
87-0169
87-0070
87-0070
87-0070
87-0070
87-0070
87-0070
87-0070 87-0180
87-0169
87-0059
87-0063 87-0189
87-0129 87-0189
87-0129 87-0189
87-0082 87-0180
87-0124 87-0189
87-0124 87-0189
87-0050 87-0189
87-0129 87-0189
87-0019
87-0151
87-0151
87-0151
87-0151
87-0136
87-0101
87-0101
87-0101
87-0101 87-0180 87-0355
87-0101 87-0180
87-0158
87-0158 87-0180
87-0158
87-0158 87-0180
87-0158
87-0158
87-0158
87-0112
87-0112 87-0180
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 3 / 12
99-0021: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Pcs.
Ks
30-0193
O-Ring
O-kroužek
2
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0143
Spring
Pružina
1
30-0153
Spring
Pružina
1
10-0581
Suction Trigger
Tlaþítko odsávání
1
10-0582
Lever
Páþka
1
30-0082
Screw
Šroub
1
10-0694:zelená Valve Body
Ventilové tČlo
1
10-0080
Safety Valve -Stopper Pojistný ventil-uzávČr
1
10-0079
Safety Valve - Body
Pojistný ventil - trubka
1
30-0269
Ball
Kuliþka
1
30-0144
Spring
Pružina
1
10-0317:mosaz Relief Valve - Body
Odpoušt. ventil - TČlo
1
Odpoušt. ventil-TČsnČní
10-0761:mosaz Relief Valve - Seal
1
30-0497
Spring
Pružina
1
30-0300
Spring
Pružina
1
30-0483
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
10-0334
Valve Stopper
Ventilový uzávČr
1
30-0203
O-Ring
O-kroužek
1
30-0089
Washer
Podložka
2
30-0106
Crown Nut
Matice uzavĜená
2
10-0812
Safety Cover
ZajišĢovací kryt
1
10-0714
Cover Plate
Krycí deska
1
10-0584
Silencer
Tlumiþ
1
10-0583
Silencer
Tlumiþ
1
30-0266
Safety Gum
Ochranná guma
1
30-0080
Screw
Šroub
2
10-0251
Adapter
Adaptér
1
30-0034
Screw
Šroub
1
30-0178
O-Ring
O-kroužek
1
10-0806
Swivel-joint
Vzduchový pĜípoj
1
30-0491
Seal
TČsnČní 1/4"
1
30-0228
O-Ring
O-kroužek
2
10-0791
Swivel-joint Screw
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
10-0792
Swivel-joint Ball
Vzduch. pĜípoj - koule
1
30-0173
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
10-0580
Pressure Roller
Tlaþný váleþek
1
30-0215
O-Ring
O-kroužek
1
30-0288
Oil Syringe
StĜíkaþka na olej
1
30-0293
Internal Hex Key
Klíþ imbusový
1
30-0400
Stopper
Zátka
1
30-0292
Flat Key 11
Klíþ otevĜený 11
1
10-0830
Key SW 11
Klíþ nástrþný 11
1
30-0178
O-Ring
O-kroužek
1
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
1
30-0258
Stepseal
TČsnČní pístnice
1
30-0004
Cylindrical Pin
Kolík válcový
2
30-0301
Lifting Attachment
ZávČs
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0112 87-0180 87-0015
87-0109 87-0180
87-0109
87-0158
87-0158
87-0158
87-0158
87-0082
87-0082 87-0094
87-0082 87-0094
87-0082 87-0094
87-0082 87-0094
87-0082
87-0082
87-0082
87-0082
87-0082
87-0109
87-0109 87-0180
87-0014 87-0082 87-0180
87-0014 87-0082
87-0014 87-0082
87-0118
87-0118
87-0118
87-0118
87-0014 87-0082 87-0118
87-0187
87-0107 87-0136
87-0107 87-0136 87-0180
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0151
87-0124 87-0180 87-0189
87-0187
87-0187
87-0112 87-0180 87-0015
87-0082
87-0136 87-0180
87-0151
87-0123
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100517
Pg./Str. 4 / 12
99-0021: Rivetec
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
31
10-0050
1
87-0016
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0051
87-0017
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0052:0
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
20
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0053
Pcs / Ks
20
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0054
Pcs / Ks
20
87-0305
Pcs / Ks
1
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
31
10-0098
1
87-0021
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
29
30-0273
1
RIVETEC E100517
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0052:0
87-0304
87-0020
87-0050
Pcs / Ks
20
87-0303
87-0019
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0054
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0051
87-0302
87-0018
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0053
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
31
10-0050
20
87-0301
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
31
10-0098
20
87-0306
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
29
30-0273
20
87-0332
Pg./Str. 5 / 12
99-0021: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
72
10-0812
1
77
30-0080
2
70
30-0089
2
71
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventil. tyþe
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
51
30-0193
2
95
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0053
87-0019
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
29
30-0273
1
87-0050
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
22
10-0713
1
87-0059
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
60
10-0079
1
59
10-0080
1
63
10-0317:mosaz
1
58
10-0694:zelená
1
64
10-0761:mosaz
1
72
10-0812
1
77
30-0080
2
70
30-0089
2
71
30-0106
2
62
30-0144
1
96
30-0193
1
26
30-0208
1
61
30-0269
1
66
30-0300
1
67
30-0483
1
65
30-0497
1
87-0082
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
60
10-0079
1
59
10-0080
1
62
30-0144
1
61
30-0269
1
87-0094
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
37
10-0123
3
38
10-0219
1
39
10-0695
1
40
30-0200
3
41
30-0221
1
87-0101
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
23
10-0206
87-0063
Pcs / Ks
1
Safety Stopper Assembly
Pojistný uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0302
1
14
10-0329
1
16
10-0549
1
17
30-0004
1
18
30-0041
2
19
30-0139
1
20
30-0219
1
87-0070
RIVETEC E100517
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
79
30-0034
1
80
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
68
10-0334
1
53
30-0143
1
52
30-0194
1
69
30-0203
1
87-0109
Pg./Str. 6 / 12
99-0021: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
49
10-0586
1
50
30-0191
1
51
30-0193
2
95
30-0194
1
87-0112
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
75
10-0583
1
74
10-0584
1
73
10-0714
1
77
30-0080
2
76
30-0266
1
87-0118
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
99
30-0033
1
99
30-0301
1
99
30-0302
2
87-0123
Spring and Jaws Pusher
Pružina a vodiþ þelistí
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
28
10-0301
1
27
30-0150
1
88
30-0215
1
87-0124
Jaw Case
SvČrací hlava
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0332
30
10-0479
25
10-0480
87-0129
Pcs / Ks
1
1
1
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
36
10-0221
2
1
10-0712:zelená
1
79
30-0034
1
80
30-0178
1
97
30-0258
1
87-0136
RIVETEC E100517
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
32
10-0064
2
87
10-0580
1
33
10-0711
1
98
30-0004
2
35
30-0007
1
34
30-0141
1
87-0151
Suction Trigger Assembly
Tlaþítko odsávání komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
44
10-0481
1
48
10-0565
1
42
10-0579
1
55
10-0581
1
56
10-0582
1
57
30-0082
1
47
30-0142
1
54
30-0153
1
45
30-0201
2
43
30-0236
1
46
30-0268
1
87-0158
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
6
10-0204
1
2
10-0212
1
7
10-0222:0
1
8
10-0280
1
9
10-0351:0
1
3
30-0182
1
10
30-0187
1
5
30-0258
1
11
30-0260
1
4
30-1179
2
87-0161
Pressure Springs
Tlaþné pružiny
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
21
10-0218
1
13
30-0146
1
12
30-0148
1
87-0169
Pg./Str. 7 / 12
99-0021: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Seal Kit 20A
Sada tČsnČní 20A
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
8
10-0280
1
70
30-0089
2
80
30-0178
1
3
30-0182
1
10
30-0187
1
50
30-0191
1
51
30-0193
2
52, 95
30-0194
2
40
30-0200
3
45
30-0201
2
69
30-0203
1
26
30-0208
1
88
30-0215
1
20
30-0219
1
41
30-0221
1
43
30-0236
1
5, 97
30-0258
2
11
30-0260
1
4
30-1179
2
87-0180
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
78
10-0251
94
30-0178
89
30-0288
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneu. pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
40
30-0200
3
87-0355
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
2
10-0212
1
3
30-0182
1
5
30-0258
1
4
30-1179
2
87-0358
87-0187
Pcs / Ks
1
1
1
Pulling Head
Trhací hlava standard
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
23
10-0206
1
28
10-0301
1
24
10-0332
1
30
10-0479
1
25
10-0480
1
27
30-0150
1
88
30-0215
1
29
30-0273
1
87-0189
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
84
10-0791
1
85
10-0792
1
81
10-0806
1
86
30-0173
1
83
30-0228
2
82
30-0491
1
87-0281
RIVETEC E100517
Pg./Str. 8 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0021: Titgemeyer
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100518
Pg./Str. 1 / 12
31 23 30 29 28 27 25 88 24
9
80
79
87
57
56
45
44
48
97
86
82
84
49
91
13
12
21
40
19
14
58
51
71
68
7
37
70
52
69
36
81
95
53
8
41
83
50
10
39
1
85
46
47
38
17
54
55
42
43
11
3 2 5 4
99
35
33 32 34
6
72
75
76
74
60
62
59
15 20 17 16 22
18
67
61
65
64
96
89
78
26
94
66
90
63
93
92
73
77
E 100423
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0021: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29*
30
31*
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
10-0712:þervená
10-0212
30-0182
30-1179
30-0258
10-0204
10-0222:0
10-0280
10-0351:0
30-0187
30-0260
30-0148
30-0146
10-0329
10-0302
10-0549
30-0004
30-0041
30-0139
30-0219
10-0218
10-0713
10-0206
10-0332
10-0480
30-0208
30-0150
10-0301
30-0273
10-0479
10-0053
10-0064
10-0711
30-0141
30-0007
10-0221
10-0123
10-0219
10-0695
30-0200
30-0221
10-0579
30-0236
10-0481
30-0201
30-0268
30-0142
10-0565
10-0586
30-0191
Description
Hydraulic Body
Leading Piece
O-Ring
O-Ring
Stepseal
Hydraulic Piston
Air Tube
Guide Ring
Jet
O-Ring
Stepseal
Spring
Spring
Safety Stopper
Latch
Cover Plate
Cylindrical Pin
Screw
Spring
O-Ring
Guide
Mandrel Collector
Nose Cap
Lock Nut
Jaw Case Body
O-Ring
Spring
Jaws Pusher
Jaws (3-piece)
Jaw Case
Nosepiece 5
Pressure Roller
Trigger
Spring
Cylindrical Pin
Leading rod
Retained Ring
Piston Rod
Piston Plate
O-Ring
O-Ring
Valve Pin
O-Ring
Sliding Valve
O-Ring
Ball
Spring
Stopper
Valve Bar
O-Ring
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící vložka
O-kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístnice
Hydraulický píst
Vzduchová trubka
Vodící kroužek
Tryska
O-kroužek
TČsnČní pístu
Pružina
Pružina
Pojistný uzávČr
Západka
Krycí deska
Kolík válcový
Šroub
Pružina
O-kroužek
Vodítko
SbČrná nádobka
Hubice
Pojistná matka
Mezikus
O-kroužek
Pružina
Vodící trubka
Kleštiny (3-dílné)
SvČrací hlava
Náustek 5
Tlaþný váleþek
Tlaþítko
Pružina
Kolík válcový
Vodící tyþka
Pojistný kroužek
Spodní píst
TalíĜ pístu
O-kroužek
O-kroužek
Ventilový þep
O-kroužek
Posuvný ventil
O-kroužek
Kuliþka
Pružina
Zátka
Ventilová tyþ
O-kroužek
Pcs.
Ks
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0137
87-0161 87-0358
87-0161 87-0180 87-0358
87-0161 87-0180 87-0358
87-0161 87-0180 87-0358
87-0161
87-0161
87-0161 87-0180
87-0161
87-0161 87-0180
87-0161 87-0180
87-0169
87-0169
87-0070
87-0070
87-0070
87-0070
87-0070
87-0070
87-0070 87-0180
87-0169
87-0059
87-0063 87-0189
87-0129 87-0189
87-0129 87-0189
87-0082 87-0180
87-0124 87-0189
87-0124 87-0189
87-0050 87-0189
87-0129 87-0189
87-0019
87-0151
87-0151
87-0151
87-0151
87-0136
87-0101
87-0101
87-0101
87-0101 87-0180 87-0355
87-0101 87-0180
87-0158
87-0158 87-0180
87-0158
87-0158 87-0180
87-0158
87-0158
87-0158
87-0112
87-0112 87-0180
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 3 / 12
99-0021: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Pcs.
Ks
30-0193
O-Ring
O-kroužek
2
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0143
Spring
Pružina
1
30-0153
Spring
Pružina
1
10-0581
Suction Trigger
Tlaþítko odsávání
1
10-0582
Lever
Páþka
1
30-0082
Screw
Šroub
1
10-0694:þervená Valve Body
Ventilové tČlo
1
Safety Valve-Stopper Pojistný ventil -uzávČr
10-0080
1
10-0079
Safety Valve - Body Pojistný ventil - trubka
1
30-0269
Ball
Kuliþka
1
30-0144
Spring
Pružina
1
10-0317:mosaz
Relief Valve - Body Odpoušt. ventil -TČlo
1
Odpoušt.ventil-TČsnČní
10-0761:mosaz
Relief Valve - Seal
1
30-0497
Spring
Pružina
1
30-0300
Spring
Pružina
1
30-0483
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
10-0334
Valve Stopper
Ventilový uzávČr
1
30-0203
O-Ring
O-kroužek
1
30-0089
Washer
Podložka
2
30-0106
Crown Nut
Matice uzavĜená
2
10-0812
Safety Cover
ZajišĢovací kryt
1
10-0714
Cover Plate
Krycí deska
1
10-0584
Silencer
Tlumiþ
1
10-0583
Silencer
Tlumiþ
1
30-0266
Safety Gum
Ochranná guma
1
30-0080
Screw
Šroub
2
10-0251
Adapter
Adaptér
1
30-0034
Screw
Šroub
1
30-0178
O-Ring
O-kroužek
1
10-0806
Swivel-joint
Vzduchový pĜípoj
1
30-0491
Seal
TČsnČní 1/4"
1
30-0228
O-Ring
O-kroužek
2
10-0791
Swivel-joint Screw
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
10-0792
Swivel-joint Ball
Vzduch. pĜípoj - koule
1
30-0173
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
10-0580
Pressure Roller
Tlaþný váleþek
1
30-0215
O-Ring
O-kroužek
1
30-0288
Oil Syringe
StĜíkaþka na olej
1
30-0293
Internal Hex Key
Klíþ imbusový
1
30-0400
Stopper
Zátka
1
30-0292
Flat Key 11
Klíþ otevĜený 11
1
10-0830
Key SW 11
Klíþ nástrþný 11
1
30-0178
O-Ring
O-kroužek
1
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
1
30-0258
Stepseal
TČsnČní pístnice
1
30-0004
Cylindrical Pin
Kolík válcový
2
30-0301
Lifting Attachment
ZávČs
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0112 87-0180 87-0015
87-0109 87-0180
87-0109
87-0158
87-0158
87-0158
87-0158
87-0083
87-0082 87-0094
87-0082 87-0094
87-0082 87-0094
87-0082 87-0094
87-0082
87-0082
87-0082
87-0082
87-0082
87-0109
87-0109 87-0180
87-0014 87-0082 87-0180
87-0014 87-0082
87-0014 87-0082
87-0118
87-0118
87-0118
87-0118
87-0014 87-0082 87-0118
87-0187
87-0107 87-0136
87-0107 87-0136 87-0180
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0151
87-0124 87-0180 87-0189
87-0187
87-0187
87-0112 87-0180 87-0015
87-0082
87-0136 87-0180
87-0151
87-0123
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 4 / 12
99-0021: Titgemeyer
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
31
10-0050
1
87-0016
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0051
87-0017
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0052:0
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
20
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0053
Pcs / Ks
20
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0054
Pcs / Ks
20
87-0305
Pcs / Ks
1
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
31
10-0098
1
87-0021
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
29
30-0273
1
RIVETEC E100518
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0052:0
87-0304
87-0020
87-0050
Pcs / Ks
20
87-0303
87-0019
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0054
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0051
87-0302
87-0018
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0053
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
31
10-0050
20
87-0301
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
31
10-0098
20
87-0306
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
29
30-0273
20
87-0332
Pg./Str. 5 / 12
99-0021: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
72
10-0812
1
77
30-0080
2
70
30-0089
2
71
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventil. tyþe
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
51
30-0193
2
95
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0053
87-0019
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
29
30-0273
1
87-0050
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
22
10-0713
1
87-0059
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
60
10-0079
1
59
10-0080
1
63
10-0317:mosaz
1
58
10-0694:þervená
1
64
10-0761:mosaz
1
72
10-0812
1
77
30-0080
2
70
30-0089
2
71
30-0106
2
62
30-0144
1
96
30-0193
1
26
30-0208
1
61
30-0269
1
66
30-0300
1
67
30-0483
1
65
30-0497
1
87-0083
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
60
10-0079
1
59
10-0080
1
62
30-0144
1
61
30-0269
1
87-0094
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
37
10-0123
3
38
10-0219
1
39
10-0695
1
40
30-0200
3
41
30-0221
1
87-0101
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
23
10-0206
87-0063
Pcs / Ks
1
Safety Stopper Assembly
Pojistný uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0302
1
14
10-0329
1
16
10-0549
1
17
30-0004
1
18
30-0041
2
19
30-0139
1
20
30-0219
1
87-0070
RIVETEC E100518
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
79
30-0034
1
80
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
68
10-0334
1
53
30-0143
1
52
30-0194
1
69
30-0203
1
87-0109
Pg./Str. 6 / 12
99-0021: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
49
10-0586
1
50
30-0191
1
51
30-0193
2
95
30-0194
1
87-0112
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
75
10-0583
1
74
10-0584
1
73
10-0714
1
77
30-0080
2
76
30-0266
1
87-0118
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
99
30-0033
1
99
30-0301
1
99
30-0302
2
87-0123
Spring and Jaws Pusher
Pružina a vodiþ þelistí
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
28
10-0301
1
27
30-0150
1
88
30-0215
1
87-0124
Jaw Case
SvČrací hlava
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0332
30
10-0479
25
10-0480
87-0129
Pcs / Ks
1
1
1
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
36
10-0221
2
1
10-0712:þervená
1
79
30-0034
1
80
30-0178
1
97
30-0258
1
87-0137
RIVETEC E100518
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
32
10-0064
2
87
10-0580
1
33
10-0711
1
98
30-0004
2
35
30-0007
1
34
30-0141
1
87-0151
Suction Trigger Assembly
Tlaþítko odsávání komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
44
10-0481
1
48
10-0565
1
42
10-0579
1
55
10-0581
1
56
10-0582
1
57
30-0082
1
47
30-0142
1
54
30-0153
1
45
30-0201
2
43
30-0236
1
46
30-0268
1
87-0158
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
6
10-0204
1
2
10-0212
1
7
10-0222:0
1
8
10-0280
1
9
10-0351:0
1
3
30-0182
1
10
30-0187
1
5
30-0258
1
11
30-0260
1
4
30-1179
2
87-0161
Pressure Springs
Tlaþné pružiny
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
21
10-0218
1
13
30-0146
1
12
30-0148
1
87-0169
Pg./Str. 7 / 12
99-0021: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Seal Kit 20A
Sada tČsnČní 20A
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
8
10-0280
1
70
30-0089
2
80
30-0178
1
3
30-0182
1
10
30-0187
1
50
30-0191
1
51
30-0193
2
52, 95
30-0194
2
40
30-0200
3
45
30-0201
2
69
30-0203
1
26
30-0208
1
88
30-0215
1
20
30-0219
1
41
30-0221
1
43
30-0236
1
5, 97
30-0258
2
11
30-0260
1
4
30-1179
2
87-0180
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
78
10-0251
94
30-0178
89
30-0288
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneu. pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
40
30-0200
3
87-0355
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
2
10-0212
1
3
30-0182
1
5
30-0258
1
4
30-1179
2
87-0358
87-0187
Pcs / Ks
1
1
1
Pulling Head
Trhací hlava standard
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
23
10-0206
1
28
10-0301
1
24
10-0332
1
30
10-0479
1
25
10-0480
1
27
30-0150
1
88
30-0215
1
29
30-0273
1
87-0189
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
84
10-0791
1
85
10-0792
1
81
10-0806
1
86
30-0173
1
83
30-0228
2
82
30-0491
1
87-0281
RIVETEC E100518
Pg./Str. 8 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0022: Rivetec
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100518
Pg./Str. 1 / 12
32 33 42 34 43 35 38 40 39 36 41 37
105 87 88
14 12 17 16 15 13
4 3 7 6
53
54
56
55
62
61
63
64
65
60
57
59
58
81
104
80
79
9
8
11 10
48
47
5
44
108
45
46
50
1
22
23
52
2
49
51
67
94
96
93
95
72
71
69
73
107
74
70
26
91
24
68
92
101
82
83
84
86
89
19 18 20 21
102
25
27 29 28 30 31
66
76
103
78
106
77
75
99
98
97
100
85
90
E 100423
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0022: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32*
33
34
35
36
37
38*
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Part / Díl
10-0698:zelená
10-0124
10-0064
10-0703
30-0001
30-0002
30-0141
10-0109
30-0181
30-0212
30-0257
10-0105
10-0106
10-0107
10-0280
30-0187
30-0260
30-0148
30-0146
10-0499
30-0265
30-0259
30-0182
10-0560:zelená
10-0688:zelená
10-0561:zelená
30-0207
10-0500
10-0707:zelená
30-0039
10-0706
10-0054
10-0197
10-0100
10-0195
10-0196
10-0104
30-0275
30-0150
10-0101
30-0202
30-0214
30-0218
10-0112
30-0190
30-0036
30-0034
30-0178
10-0123
10-0685
30-0200
30-0223
10-0117
30-0189
Description
Hydraulic Body
Leading rod
Pressure Roller
Trigger
Cylindrical Pin
Cylindrical Pin
Spring
Leading Piece
O-Ring
O-Ring
Stepseal
Hydraulic Piston
Air Tube
Jet
Guide Ring
O-Ring
Stepseal
Spring
Spring
Pressure Washer
Cup
Stepseal
O-Ring
Rear Stopper
Sleeve
Lever
O-Ring
Metal Cover
Cover
Screw
Mandrel Collector
Nosepiece 6
Nose Cap
Grooved Nut
Jaw Case
Jaw Case Body
Lock Nut
Jaws (3-piece)
Spring
Jaws Pusher
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Jet
O-Ring
Screw
Screw
O-Ring
Retained Ring
Piston Plate
O-Ring
O-Ring
Valve
O-Ring
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
Tlaþný váleþek
Tlaþítko
Kolík válcový
Kolík válcový
Pružina
Vodící vložka
O-kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístnice
Hydraulický píst
Vzduchová trubka
Tryska
Vodící kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístu
Pružina
Pružina
Tlaþná podložka
Manžeta
TČsnČní pístnice
O-kroužek
Zadní uzávČr
Objímka
Páþka
O-kroužek
Krytka plechová
Kryt
Šroub
SbČrná nádobka
Náustek 6
Hubice
Rýhovaná matice
SvČrací hlava
Mezikus
Pojistná matka
Kleštiny (3-dílné)
Pružina
Vodící trubka
O-kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Tryska
O-kroužek
Šroub
Šroub
O-kroužek
Pojistný kroužek
TalíĜ pístu
O-kroužek
O-kroužek
Ventil
O-kroužek
Pcs.
Ks
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0138
87-0138
87-0138 87-0152
87-0138 87-0152
87-0138 87-0152
87-0138 87-0152
87-0138 87-0152
87-0162 87-0359
87-0162 87-0181 87-0359
87-0162 87-0181 87-0359
87-0162 87-0181 87-0359
87-0162
87-0162
87-0162
87-0162 87-0181
87-0162 87-0181
87-0162 87-0181
87-0170
87-0170
87-0170
87-0170 87-0181
87-0138 87-0181
87-0138 87-0181
87-0071
87-0071
87-0071
87-0071
87-0071
87-0071
87-0071
87-0060
87-0020
87-0064
87-0064
87-0130
87-0130
87-0130
87-0052
87-0125
87-0125
87-0125 87-0181
87-0064
87-0064
87-0138 87-0156
87-0138 87-0156
87-0138 87-0156
87-0138 87-0107
87-0138 87-0107 87-0181
87-0102
87-0102
87-0102 87-0181 87-0355
87-0102 87-0181
87-0152
87-0152 87-0181
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 3 / 12
99-0022: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Pcs.
Ks
10-0326
Valve Tube
Trubka ventilu
1
30-0197
O-Ring
O-kroužek
1
10-0120
Valve Bar
Ventilová tyþ
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
2
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0191
O-Ring
O-kroužek
1
10-0119
Sliding Valve
Posuvný ventil
1
30-0204
O-Ring
O-kroužek
2
30-0268
Ball
Kuliþka
1
30-0142
Spring
Pružina
1
10-0565
Stopper
Zátka
1
10-0699:zelená Valve Body
Ventilové tČlo
1
10-0546
Chamber Sleeve
Trubka
1
30-0224
O-Ring
O-kroužek
1
Odpoušt. ventil-TČsnČní
10-0761:mosaz Relief Valve - Seal
1
10-0317:mosaz Relief Valve - Body
Odpoušt. ventil - TČlo
1
30-0497
Spring
Pružina
1
30-0483
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
30-0208
O-Ring
O-kroužek
1
30-0300
Spring
Pružina
1
10-0080
Safety Valve -Stopper Pojist. ventil - uzávČr
1
10-0079
Safety Valve - Body
Pojist. ventil - trubka
1
30-0144
Spring
Pružina
1
30-0269
Ball
Kuliþka
1
10-0121
Valve Stopper
Ventilový uzávČr
1
30-0206
O-Ring
O-kroužek
1
30-0143
Spring
Pružina
1
30-0089
Washer
Podložka
2
30-0106
Crown Nut
Matice uzavĜená
2
10-0812
Safety Cover
ZajišĢovací kryt
1
10-0715
Cover Plate
Krycí deska
1
10-0656
Silencer
Tlumiþ
1
10-0108
Washer
Podložka
1
30-0209
O-Ring
O-kroužek
1
30-0296
Safety Gum
Ochranná guma
1
30-0080
Screw
Šroub
2
10-0806
Swivel-joint
Vzduch. pĜípoj
1
10-0791
Swivel-joint Screw
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
10-0792
Swivel-joint Ball
Vzduch. pĜípoj - koule
1
30-0491
Seal
TČsnČní 1/4"
1
30-0228
O-Ring
O-kroužek
2
30-0173
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
10-0830
Key SW 11
Klíþ nástrþný 11
1
30-0288
Oil Syringe
StĜíkaþka na olej
1
30-0293
Internal Hex Key
Klíþ imbusový
1
30-0292
Flat Key 11
Klíþ otevĜený 11
1
30-0400
Stopper
Zátka
1
10-0219
Piston Rod
Spodní píst
1
10-0251
Adapter
Adaptér
1
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0181
O-Ring
O-kroužek
1
30-0178
O-Ring
O-kroužek
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
1
30-0301
Lifting Attachment
ZávČs
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0152
87-0152 87-0181
87-0113
87-0113 87-0015 87-0181
87-0113 87-0015 87-0181
87-0113 87-0181
87-0152
87-0152 87-0181
87-0152
87-0152
87-0152
87-0084
87-0084
87-0084 87-0181
87-0084
87-0084
87-0084
87-0084
87-0084 87-0181
87-0084
87-0084 87-0094
87-0084 87-0094
87-0084 87-0094
87-0084 87-0094
87-0110
87-0110 87-0181
87-0110
87-0014 87-0084 87-0181
87-0014 87-0084
87-0014 87-0084
87-0119
87-0119
87-0162
87-0162 87-0181
87-0119
87-0014 87-0084 87-0119
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0187
87-0102
87-0187
87-0110 87-0181
87-0162 87-0181
87-0187
87-0084
87-0123
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 4 / 12
99-0022: Rivetec
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0052:0
Pcs / Ks
1
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0052:0
Pcs / Ks
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0053
Pcs / Ks
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0054
Pcs / Ks
20
87-0303
87-0018
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0053
87-0019
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0054
87-0304
87-0020
87-0305
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
32
10-0098
1
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
32
10-0098
20
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
38
30-0275
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
38
30-0275
20
87-0021
87-0052
RIVETEC E100518
87-0306
87-0334
Pg./Str. 5 / 12
99-0022: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
87-0014
Pos. / Poz.
84
90
82
83
87-0015
Pos. / Poz.
58
59
87-0020
Pos. / Poz.
32
87-0052
Pos. / Poz.
38
87-0060
Pos. / Poz.
31
87-0064
Pos. / Poz.
33
34
42
43
87-0071
Pos. / Poz.
28
24
26
25
29
30
27
Valve Body Locking
ZajištČní ventil. tČla
Part / Díl
10-0812
30-0080
30-0089
30-0106
Pcs / Ks
1
2
2
2
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pcs / Ks
Part / Díl
30-0193
2
30-0194
1
Nosepiece 6
Náustek 6
Part / Díl
10-0054
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Part / Díl
30-0275
Pcs / Ks
1
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Part / Díl
10-0706
Pcs / Ks
1
Nose Cap Assembly
Hubice komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0197
1
10-0100
1
30-0214
1
30-0218
1
Rear Stopper Assembly
Zadní uzávČr komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0500
1
10-0560:zelená
1
10-0561:zelená
1
10-0688:zelená
1
10-0707:zelená
1
30-0039
2
30-0207
1
RIVETEC E100518
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
76
10-0079
1
75
10-0080
1
70
10-0317:mosaz
1
67
10-0546
1
66
10-0699:zelená
1
69
10-0761:mosaz
1
84
10-0812
1
90
30-0080
2
82
30-0089
2
83
30-0106
2
77
30-0144
1
107
30-0193
1
73
30-0208
1
68
30-0224
1
78
30-0269
1
74
30-0300
1
72
30-0483
1
71
30-0497
1
87-0084
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
76
10-0079
1
75
10-0080
1
77
30-0144
1
78
30-0269
1
87-0094
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
49
10-0123
3
102
10-0219
1
50
10-0685
1
51
30-0200
3
52
30-0223
1
87-0102
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
47
30-0034
1
48
30-0178
1
87-0107
Pg./Str. 6 / 12
99-0022: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
79
10-0121
1
81
30-0143
1
104
30-0194
1
80
30-0206
1
87-0110
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
57
10-0120
1
58
30-0193
2
59
30-0194
1
60
30-0191
1
87-0113
87-0119
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
86
10-0656
1
85
10-0715
1
90
30-0080
2
89
30-0296
1
87-0123
Pos. / Poz.
108
108
108
87-0125
Lifting Attachment
ZávČs
Part / Díl
30-0033
30-0301
30-0302
Pcs / Ks
1
1
2
Spring and Jaws Pusher
Pružina a vodiþ þelistí
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
40
10-0101
1
39
30-0150
1
41
30-0202
1
Jaw Case
87-0130
SvČrací hlava
Pos. / Poz.
Part / Díl
37
10-0104
35
10-0195
36
10-0196
RIVETEC E100518
Pcs / Ks
1
1
1
87-0138
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
3
10-0064
2
44
10-0112
1
2
10-0124
2
1
10-0698:zelená
1
4
10-0703
1
5
30-0001
2
6
30-0002
1
47
30-0034
1
46
30-0036
1
7
30-0141
1
48
30-0178
1
23
30-0182
1
45
30-0190
1
22
30-0259
1
87-0152
Pos. / Poz.
3
53
61
55
65
4
5
6
7
64
54
56
62
63
87-0156
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0064
2
10-0117
1
10-0119
1
10-0326
1
10-0565
1
10-0703
1
30-0001
2
30-0002
1
30-0141
1
30-0142
1
30-0189
1
30-0197
1
30-0204
2
30-0268
1
Jet Assembly
Tryska komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
44
10-0112
46
30-0036
45
30-0190
Pcs / Ks
1
1
1
Pg./Str. 7 / 12
99-0022: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
87-0162
Pos. / Poz.
12
13
14
87
8
15
9, 105
16
88
10
11
17
87-0170
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0105
1
10-0106
1
10-0107
1
10-0108
1
10-0109
1
10-0280
1
30-0181
2
30-0187
1
30-0209
1
30-0212
2
30-0257
1
30-0260
1
Pressure Springs
Tlaþné pružiny
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0499
19
30-0146
18
30-0148
21
30-0265
Pcs / Ks
1
1
1
1
87-0187
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
103
10-0251
106
30-0178
98
30-0288
87-0281
Pcs / Ks
1
1
1
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
92
10-0791
1
93
10-0792
1
91
10-0806
1
96
30-0173
1
95
30-0228
2
94
30-0491
1
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneumatického pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
51
30-0200
3
87-0355
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
8
10-0109
1
9
30-0181
1
10
30-0212
2
11
30-0257
1
87-0359
87-0181
Pos. / Poz.
15
82
48
9, 105
23
16
54
60
58
59, 104
56
51
41
62
80
73
88
10
52
68
11
22
17
21
Seal Kit 40
Sada tČsnČní 40
Part / Díl
10-0280
30-0089
30-0178
30-0181
30-0182
30-0187
30-0189
30-0191
30-0193
30-0194
30-0197
30-0200
30-0202
30-0204
30-0206
30-0208
30-0209
30-0212
30-0223
30-0224
30-0257
30-0259
30-0260
30-0265
RIVETEC E100518
Pcs / Ks
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Pg./Str. 8 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0022: Titgemeyer
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100518
Pg./Str. 1 / 12
32 33 42 34 43 35 38 40 39 36 41 37
105 87 88
14 12 17 16 15 13
4 3 7 6
53
54
56
55
62
61
63
64
65
60
57
59
58
81
104
80
79
9
8
11 10
48
47
5
44
108
45
46
50
1
22
23
52
2
49
51
67
94
96
93
95
72
71
69
73
107
74
70
26
91
24
68
92
101
82
83
84
86
89
19 18 20 21
102
25
27 29 28 30 31
66
76
103
78
106
77
75
99
98
97
100
85
90
E 100423
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0022: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32*
33
34
35
36
37
38*
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Part / Díl
10-0698:þervená
10-0124
10-0064
10-0703
30-0001
30-0002
30-0141
10-0109
30-0181
30-0212
30-0257
10-0105
10-0106
10-0107
10-0280
30-0187
30-0260
30-0148
30-0146
10-0499
30-0265
30-0259
30-0182
10-0560:þervená
10-0688:þervená
10-0561:þervená
30-0207
10-0500
10-0707:þervená
30-0039
10-0706
10-0054
10-0197
10-0100
10-0195
10-0196
10-0104
30-0275
30-0150
10-0101
30-0202
30-0214
30-0218
10-0112
30-0190
30-0036
30-0034
30-0178
10-0123
10-0685
30-0200
30-0223
10-0117
Description
Hydraulic Body
Leading rod
Pressure Roller
Trigger
Cylindrical Pin
Cylindrical Pin
Spring
Leading Piece
O-Ring
O-Ring
Stepseal
Hydraulic Piston
Air Tube
Jet
Guide Ring
O-Ring
Stepseal
Spring
Spring
Pressure Washer
Cup
Stepseal
O-Ring
Rear Stopper
Sleeve
Lever
O-Ring
Metal Cover
Cover
Screw
Mandrel Collector
Nosepiece 6
Nose Cap
Grooved Nut
Jaw Case
Jaw Case Body
Lock Nut
Jaws (3-piece)
Spring
Jaws Pusher
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Jet
O-Ring
Screw
Screw
O-Ring
Retained Ring
Piston Plate
O-Ring
O-Ring
Valve
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
Tlaþný váleþek
Tlaþítko
Kolík válcový
Kolík válcový
Pružina
Vodící vložka
O-kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístnice
Hydraulický píst
Vzduchová trubka
Tryska
Vodící kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístu
Pružina
Pružina
Tlaþná podložka
Manžeta
TČsnČní pístnice
O-kroužek
Zadní uzávČr
Objímka
Páþka
O-kroužek
Krytka plechová
Kryt
Šroub
SbČrná nádobka
Náustek 6
Hubice
Rýhovaná matice
SvČrací hlava
Mezikus
Pojistná matka
Kleštiny (3-dílné)
Pružina
Vodící trubka
O-kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Tryska
O-kroužek
Šroub
Šroub
O-kroužek
Pojistný kroužek
TalíĜ pístu
O-kroužek
O-kroužek
Ventil
Pcs.
Ks
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0139
87-0139
87-0139 87-0152
87-0139 87-0152
87-0139 87-0152
87-0139 87-0152
87-0139 87-0152
87-0162 87-0359
87-0162 87-0181 87-0359
87-0162 87-0181 87-0359
87-0162 87-0181 87-0359
87-0162
87-0162
87-0162
87-0162 87-0181
87-0162 87-0181
87-0162 87-0181
87-0170
87-0170
87-0170
87-0170 87-0181
87-0139 87-0181
87-0139 87-0181
87-0072
87-0072
87-0072
87-0072
87-0072
87-0072
87-0072
87-0060
87-0020
87-0064
87-0064
87-0130
87-0130
87-0130
87-0052
87-0125
87-0125
87-0125 87-0181
87-0064
87-0064
87-0139 87-0156
87-0139 87-0156
87-0139 87-0156
87-0139 87-0107
87-0139 87-0107 87-0181
87-0102
87-0102
87-0102 87-0181 87-0355
87-0102 87-0181
87-0152
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 3 / 12
99-0022: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Pcs.
Ks
30-0189
O-Ring
O-kroužek
1
10-0326
Valve Tube
Trubka ventilu
1
30-0197
O-Ring
O-kroužek
1
10-0120
Valve Bar
Ventilová tyþ
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
2
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0191
O-Ring
O-kroužek
1
10-0119
Sliding Valve
Posuvný ventil
1
30-0204
O-Ring
O-kroužek
2
30-0268
Ball
Kuliþka
1
30-0142
Spring
Pružina
1
10-0565
Stopper
Zátka
1
10Valve Body
Ventilové tČlo
1
10-0546
Chamber Sleeve
Trubka
1
30-0224
O-Ring
O-kroužek
1
Odpoušt. ventil-TČsnČní
10-0761:mosaz Relief Valve - Seal
1
10-0317:mosaz Relief Valve - Body
Odpoušt. ventil -TČlo
1
30-0497
Spring
Pružina
1
30-0483
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
30-0208
O-Ring
O-kroužek
1
30-0300
Spring
Pružina
1
10-0080
Safety Valve -Stopper Pojist. ventil - uzávČr
1
10-0079
Safety Valve - Body
Pojist. ventil - trubka
1
30-0144
Spring
Pružina
1
30-0269
Ball
Kuliþka
1
10-0121
Valve Stopper
Ventilový uzávČr
1
30-0206
O-Ring
O-kroužek
1
30-0143
Spring
Pružina
1
30-0089
Washer
Podložka
2
30-0106
Crown Nut
Matice uzavĜená
2
10-0812
Safety Cover
ZajišĢovací kryt
1
10-0715
Cover Plate
Krycí deska
1
10-0656
Silencer
Tlumiþ
1
10-0108
Washer
Podložka
1
30-0209
O-Ring
O-kroužek
1
30-0296
Safety Gum
Ochranná guma
1
30-0080
Screw
Šroub
2
10-0806
Swivel-joint
Vzduch. pĜípoj
1
10-0791
Swivel-joint Screw
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
10-0792
Swivel-joint Ball
Vzduch. pĜípoj - koule
1
30-0491
Seal
TČsnČní 1/4"
1
30-0228
O-Ring
O-kroužek
2
30-0173
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
10-0830
Key SW 11
Klíþ nástrþný 11
1
30-0288
Oil Syringe
StĜíkaþka na olej
1
30-0293
Internal Hex Key
Klíþ imbusový
1
30-0292
Flat Key 11
Klíþ otevĜený 11
1
30-0400
Stopper
Zátka
1
10-0219
Piston Rod
Spodní píst
1
10-0251
Adapter
Adaptér
1
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0181
O-Ring
O-kroužek
1
30-0178
O-Ring
O-kroužek
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
1
30-0301
Lifting Attachment
ZávČs
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0152 87-0181
87-0152
87-0152 87-0181
87-0113
87-0113 87-0015 87-0181
87-0113 87-0015 87-0181
87-0113 87-0181
87-0152
87-0152 87-0181
87-0152
87-0152
87-0152
87-0085
87-0085
87-0085 87-0181
87-0085
87-0085
87-0085
87-0085
87-0085 87-0181
87-0085
87-0085 87-0094
87-0085 87-0094
87-0085 87-0094
87-0085 87-0094
87-0110
87-0110 87-0181
87-0110
87-0014 87-0085 87-0181
87-0014 87-0085
87-0014 87-0085
87-0119
87-0119
87-0162
87-0162 87-0181
87-0119
87-0014 87-0085 87-0119
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0187
87-0102
87-0187
87-0110 87-0181
87-0162 87-0181
87-0187
87-0085
87-0123
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 4 / 12
99-0022: Titgemeyer
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0052:0
Pcs / Ks
1
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0052:0
Pcs / Ks
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0053
Pcs / Ks
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0054
Pcs / Ks
20
87-0303
87-0018
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0053
87-0019
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0054
87-0304
87-0020
87-0305
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
32
10-0098
1
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
32
10-0098
20
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
38
30-0275
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
38
30-0275
20
87-0021
87-0052
RIVETEC E100518
87-0306
87-0334
Pg./Str. 5 / 12
99-0022: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
84
10-0812
1
90
30-0080
2
82
30-0089
2
83
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
58
30-0193
2
59
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0054
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
30-0275
Pcs / Ks
1
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0706
Pcs / Ks
1
87-0020
87-0052
87-0060
Nose Cap Assembly
Hubice komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
33
10-0197
34
10-0100
42
30-0214
43
30-0218
87-0064
Pcs / Ks
1
1
1
1
Rear Stopper Assembly
Zadní uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
28
10-0500
1
24
10-0560:þervená
1
26
10-0561:þervená
1
25
10-0688:þervená
1
29
10-0707:þervená
1
30
30-0039
2
27
30-0207
1
87-0072
RIVETEC E100518
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
76
10-0079
1
75
10-0080
1
70
10-0317:mosaz
1
67
10-0546
1
66
10-0699:þervená
1
69
10-0761:mosaz
1
84
10-0812
1
90
30-0080
2
82
30-0089
2
83
30-0106
2
77
30-0144
1
107
30-0193
1
73
30-0208
1
68
30-0224
1
78
30-0269
1
74
30-0300
1
72
30-0483
1
71
30-0497
1
87-0085
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
76
10-0079
1
75
10-0080
1
77
30-0144
1
78
30-0269
1
87-0094
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
49
10-0123
3
102
10-0219
1
50
10-0685
1
51
30-0200
3
52
30-0223
1
87-0102
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
47
30-0034
1
48
30-0178
1
87-0107
Pg./Str. 6 / 12
99-0022: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
79
10-0121
1
81
30-0143
1
104
30-0194
1
80
30-0206
1
87-0110
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
57
10-0120
1
58
30-0193
2
59
30-0194
1
60
30-0191
1
87-0113
87-0119
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
86
10-0656
1
85
10-0715
1
90
30-0080
2
89
30-0296
1
87-0123
Pos. / Poz.
108
108
108
87-0125
Pos. / Poz.
40
39
41
Lifting Attachment
ZávČs
Part / Díl
30-0033
30-0301
30-0302
Pcs / Ks
1
1
2
Spring and Jaws Pusher
Pružina a vodiþ þelistí
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0101
1
30-0150
1
30-0202
1
Jaw Case
87-0130
SvČrací hlava
Pos. / Poz.
Part / Díl
37
10-0104
35
10-0195
36
10-0196
RIVETEC E100518
Pcs / Ks
1
1
1
87-0139
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
3
10-0064
2
44
10-0112
1
2
10-0124
2
1
10-0698:þervená
1
4
10-0703
1
5
30-0001
2
6
30-0002
1
47
30-0034
1
46
30-0036
1
7
30-0141
1
48
30-0178
1
23
30-0182
1
45
30-0190
1
22
30-0259
1
87-0152
Pos. / Poz.
3
53
61
55
65
4
5
6
7
64
54
56
62
63
87-0156
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Part / Díl
10-0064
10-0117
10-0119
10-0326
10-0565
10-0703
30-0001
30-0002
30-0141
30-0142
30-0189
30-0197
30-0204
30-0268
Pcs / Ks
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
Jet Assembly
Tryska komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
44
10-0112
46
30-0036
45
30-0190
Pcs / Ks
1
1
1
Pg./Str. 7 / 12
99-0022: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
87-0162
Pos. / Poz.
12
13
14
87
8
15
9, 105
16
88
10
11
17
87-0170
Pos. / Poz.
20
19
18
21
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0105
1
10-0106
1
10-0107
1
10-0108
1
10-0109
1
10-0280
1
30-0181
2
30-0187
1
30-0209
1
30-0212
2
30-0257
1
30-0260
1
Pressure Springs
Tlaþné pružiny
Part / Díl
10-0499
30-0146
30-0148
30-0265
Pcs / Ks
1
1
1
1
87-0187
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
103
10-0251
106
30-0178
98
30-0288
87-0281
Pcs / Ks
1
1
1
Air Joint Assembly
Vzduch. pĜípoj komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
92
10-0791
1
93
10-0792
1
91
10-0806
1
96
30-0173
1
95
30-0228
2
94
30-0491
1
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneu. pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
51
30-0200
3
87-0355
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
8
10-0109
1
9
30-0181
1
10
30-0212
2
11
30-0257
1
87-0359
87-0181
Pos. / Poz.
15
82
48
9, 105
23
16
54
60
58
59, 104
56
51
41
62
80
73
88
10
52
68
11
22
17
21
Seal Kit 40
Sada tČsnČní 40
Part / Díl
10-0280
30-0089
30-0178
30-0181
30-0182
30-0187
30-0189
30-0191
30-0193
30-0194
30-0197
30-0200
30-0202
30-0204
30-0206
30-0208
30-0209
30-0212
30-0223
30-0224
30-0257
30-0259
30-0260
30-0265
RIVETEC E100518
Pcs / Ks
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Pg./Str. 8 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0023: Rivetec
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100518
Pg./Str. 1 / 12
38 35 36 34 37 33 32 30 31 27 29 28
105 25 26
44
41 42 45
110
43
59
60
67
66
65
61
63
62
64
69
68
70
71
87
86
85
100
83
81
80
84
108
82
79
E 100423
49
48 50
39
40
51
52
16
4 21
3 5
6
47
46
1
17 20
18
19
23 22
58
56
57
54
10
13
2
24
7
96
98 95
106
109 102
14
53
55
9
111
97
99
15
11
12
88
73
89
74
90
72
76
8
92
78
77
101
104
107
103
113
93
75
91
94
112
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0023: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32*
33
34
35
36
37
38*
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
10-0686:zelená
10-0203
10-0109
30-0212
30-0257
30-0181
10-0560:zelená
10-0688:zelená
10-0561:zelená
30-0207
10-0707:zelená
10-0500
30-0039
30-0265
10-0499
10-0133
10-0280
30-0187
30-0260
10-0134:4,0
10-0318:4,0
30-0149
30-0147
10-0706
10-0108
30-0209
10-0260
10-0104
30-0210
10-0101
30-0145
30-0274
10-0259
10-0100
10-0258
30-0214
30-0218
10-0252
30-0259
30-0182
10-0683
10-0064
30-0001
30-0002
30-0141
30-0178
30-0034
10-0112
30-0190
30-0036
Description
Hydraulic Body
Leading rod
Leading Piece
O-Ring
Stepseal
O-Ring
Rear Stopper
Sleeve
Lever
O-Ring
Cover
Metal Cover
Screw
Cup
Pressure Washer
Hydraulic Piston
Guide Ring
O-Ring
Stepseal
Air Tube
Jet
Spring
Spring
Mandrel Collector
Washer
O-Ring
Jaw Case Body
Lock Nut
O-Ring
Jaws Pusher
Spring
Jaws (3-piece)
Jaw Case
Grooved Nut
Nose Cap
O-Ring
O-Ring
Nosepiece 6,4
Stepseal
O-Ring
Trigger
Pressure Roller
Cylindrical Pin
Cylindrical Pin
Spring
O-Ring
Screw
Jet
O-Ring
Screw
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
Vodící vložka
O-kroužek
TČsnČní pístnice
O-kroužek
Zadní uzávČr
Objímka
Páþka
O-kroužek
Kryt
Krytka plechová
Šroub
Manžeta
Tlaþná podložka
Hydraulický píst
Vodící kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístu
Vzduchová trubka
Tryska
Pružina
Pružina
SbČrná nádobka
Podložka
O-kroužek
Mezikus
Pojistná matka
O-kroužek
Vodící trubka
Pružina
Kleštiny (3-dílné)
SvČrací hlava
Rýhovaná matice
Hubice
O-kroužek
O-kroužek
Náustek 6,4
TČsnČní pístnice
O-kroužek
Tlaþítko
Tlaþný váleþek
Kolík válcový
Kolík válcový
Pružina
O-kroužek
Šroub
Tryska
O-kroužek
Šroub
Pcs.
Ks
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0140
87-0140
87-0163 87-0359
87-0163 87-0182 87-0359
87-0163 87-0182 87-0359
87-0163 87-0182 87-0359
87-0071
87-0071
87-0071
87-0071 87-0182
87-0071
87-0071
87-0071
87-0171 87-0182
87-0171
87-0163
87-0163 87-0182
87-0163 87-0182
87-0163 87-0182
87-0163
87-0163
87-0171
87-0171
87-0060
87-0163
87-0163 87-0182
87-0131
87-0131
87-0126 87-0182
87-0126
87-0126
87-0051
87-0131
87-0065
87-0065
87-0065
87-0065
87-0025
87-0140 87-0182
87-0140 87-0182
87-0140 87-0153
87-0140 87-0153
87-0140 87-0153
87-0140 87-0153
87-0140 87-0153
87-0140 87-0107 87-0182
87-0140 87-0107
87-0140 87-0156
87-0140 87-0156
87-0140 87-0156
* other sizes or various of paking parts see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 3 / 12
99-0023: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Pcs.
Ks
30-0267
Snubber
Doraz
1
30-0067
Screw
Šroub
2
10-0494
Piston Rod
Spodní píst
1
10-0123
Retained Ring
Pojistný kroužek
3
10-0507
Piston Plate
TalíĜ pístu
1
30-0108
Nut
Matice
1
30-0200
O-Ring
O-kroužek
3
30-0225
O-Ring
O-kroužek
1
10-0328
Valve
Ventil
1
30-0189
O-Ring
O-kroužek
1
10-0119
Sliding Valve
Posuvný ventil
1
30-0142
Spring
Pružina
1
30-0268
Ball
Kuliþka
1
10-0565
Stopper
Zátka
1
30-0204
O-Ring
O-kroužek
2
10-0326
Valve Tube
Trubka ventilu
1
30-0197
O-Ring
O-kroužek
1
10-0382
Valve Bar
Ventilová tyþ
1
30-0191
O-Ring
O-kroužek
1
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
2
10-0687:zelená Valve Body
Ventilové tČlo
1
10-0498
Chamber Sleeve
Trubka
1
30-1156
O-Ring
O-kroužek
1
10-0080
Safety Valve -Stopper Pojist. ventil - uzávČr
1
10-0079
Safety Valve - Body
Pojist.ventil - trubka
1
30-0144
Spring
Pružina
1
30-0269
Ball
Kuliþka
1
10-0317:mosaz Relief Valve - Body
Odpoušt. ventil - TČlo
1
10-0761:mosaz Relief Valve - Seal
Odpoušt. ventil-TČsnČní
1
30-0497
Spring
Pružina
1
30-0300
Spring
Pružina
1
30-0483
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
30-0208
O-Ring
O-kroužek
1
10-0121
Valve Stopper
Ventilový uzávČr
1
30-0206
O-Ring
O-kroužek
1
30-0143
Spring
Pružina
1
30-0089
Washer
Podložka
2
30-0106
Crown Nut
Matice uzavĜená
2
10-0812
Safety Cover
ZajišĢovací kryt
1
10-0717
Cover Plate
Krycí deska
1
10-0657
Silencer
Tlumiþ
1
30-0297
Safety Gum
Ochranná guma
1
30-0080
Screw
Šroub
2
10-0791
Swivel-joint Screw
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
10-0792
Swivel-joint Ball
Vzduch. pĜípoj - koule
1
10-0806
Swivel-joint
Vzduch. pĜípoj
1
30-0228
O-Ring
O-kroužek
2
30-0491
Seal
TČsnČní 1/4"
1
30-0173
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0140
87-0140
87-0103
87-0103
87-0103
87-0103
87-0103 87-0182 87-0355
87-0103 87-0182
87-0153
87-0153 87-0182
87-0153
87-0153
87-0153
87-0153
87-0153 87-0182
87-0153
87-0153 87-0182
87-0114
87-0114 87-0182
87-0015 87-0114 87-0182
87-0015 87-0114 87-0182
87-0086
87-0086
87-0086 87-0182
87-0086 87-0094
87-0086 87-0094
87-0086 87-0094
87-0086 87-0094
87-0086
87-0086
87-0086
87-0086
87-0086
87-0086 87-0182
87-0110
87-0110 87-0182
87-0110
87-0014 87-0086 87-0182
87-0014 87-0086
87-0014 87-0086
87-0120
87-0120
87-0120
87-0120 87-0014 87-0086
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
* other sizes or various of paking parts see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 4 / 12
99-0023: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
101
102
103
104
105
16
107
108
109
110
111
112
113
Part / Díl
30-0288
30-0400
10-0830
10-0251
30-0181
30-0178
30-0178
30-0193
30-0034
30-0301
30-0194
10-0250
30-0293
Description
Oil Syringe
Stopper
Key SW 11
Adapter
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Screw
Lifting Attachment
O-Ring
Crank
Internal Hex Key
Popis
StĜíkaþka na olej
Zátka
Klíþ nástrþný 11
Adaptér
O-kroužek
O-kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Šroub
ZávČs
O-kroužek
Táhlo
Klíþ imbusový
Pcs.
Ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0187
87-0187
87-0163 87-0182
87-0086
87-0187
87-0086
87-0086
87-0123
87-0110 87-0182
* other sizes or various of paking parts see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 5 / 12
99-0023: Rivetec
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0255
Pcs / Ks
1
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0255
Pcs / Ks
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0254
Pcs / Ks
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0253
Pcs / Ks
20
87-0022
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0254
87-0307
87-0023
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0253
87-0308
87-0024
87-0309
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
38
10-0252
1
87-0025
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
32
30-0274
1
87-0051
RIVETEC E100518
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
38
10-0252
20
87-0310
87-0333
Pos. / Poz.
32
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Part / Díl Pcs / Ks
30-0274
20
Pg./Str. 6 / 12
99-0023: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
90
10-0812
1
94
30-0080
2
88
30-0089
2
89
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
71
30-0193
2
70
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0252
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
30-0274
Pcs / Ks
1
87-0025
87-0051
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0706
Pcs / Ks
1
Nose Cap Assembly
Hubice komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-0258
1
34
10-0100
1
36
30-0214
1
37
30-0218
1
87-0065
Rear Stopper Assembly
Zadní uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0500
1
7
10-0560:zelená
1
9
10-0561:zelená
1
8
10-0688:zelená
1
11
10-0707:zelená
1
13
30-0039
2
10
30-0207
1
RIVETEC E100518
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
76
10-0079
1
75
10-0080
1
77
30-0144
1
78
30-0269
1
87-0094
87-0060
87-0071
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
76
10-0079
1
75
10-0080
1
79
10-0317:mosaz
1
73
10-0498
1
72
10-0687:zelená
1
80
10-0761:mosaz
1
90
10-0812
1
109
30-0034
1
94
30-0080
2
88
30-0089
2
89
30-0106
2
77
30-0144
1
106
30-0178
1
108
30-0193
1
84
30-0208
1
78
30-0269
1
82
30-0300
1
83
30-0483
1
81
30-0497
1
74
30-1156
1
87-0086
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
54
10-0123
3
53
10-0494
1
55
10-0507
1
56
30-0108
1
57
30-0200
3
58
30-0225
1
87-0103
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
47
30-0034
1
46
30-0178
1
87-0107
Pg./Str. 7 / 12
99-0023: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
85
10-0121
1
87
30-0143
1
111
30-0194
1
86
30-0206
1
87-0110
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
68
10-0382
1
69
30-0191
1
71
30-0193
2
70
30-0194
1
87-0114
87-0120
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
92
10-0657
1
91
10-0717
1
94
30-0080
2
93
30-0297
1
87-0123
Pos. / Poz.
110
110
110
87-0126
Lifting Attachment
ZávČs
Part / Díl
30-0033
30-0301
30-0302
Pcs / Ks
1
1
2
Spring and Jaws Pusher
Pružina a vodiþ þelistí
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0101
1
31
30-0145
1
29
30-0210
1
Jaw Case
SvČrací hlava
Pos. / Poz.
Part / Díl
28
10-0104
33
10-0259
27
10-0260
Pcs / Ks
1
1
1
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
42
10-0064
2
48
10-0112
1
2
10-0203
2
41
10-0683
1
1
10-0686:zelená
1
43
30-0001
2
44
30-0002
1
47
30-0034
1
50
30-0036
1
52
30-0067
2
45
30-0141
1
46
30-0178
1
40
30-0182
1
49
30-0190
1
39
30-0259
1
51
30-0267
1
87-0153
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
42
10-0064
2
61
10-0119
1
66
10-0326
1
59
10-0328
1
64
10-0565
1
41
10-0683
1
43
30-0001
2
44
30-0002
1
45
30-0141
1
62
30-0142
1
60
30-0189
1
67
30-0197
1
65
30-0204
2
63
30-0268
1
87-0156
87-0131
RIVETEC E100518
87-0140
Pos. / Poz.
48
50
49
Jet Assembly
Tryska komplet
Part / Díl
10-0112
30-0036
30-0190
Pcs / Ks
1
1
1
Pg./Str. 8 / 12
99-0023: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
87-0163
Pos. / Poz.
25
3
16
20
17
21
6, 105
18
26
4
5
19
87-0171
Pos. / Poz.
15
23
22
14
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0108
1
10-0109
1
10-0133
1
10-0134:4,0
1
10-0280
1
10-0318:4,0
1
30-0181
2
30-0187
1
30-0209
1
30-0212
2
30-0257
1
30-0260
1
Pressure Springs
Tlaþné pružiny
Part / Díl
10-0499
30-0147
30-0149
30-0265
Pcs / Ks
1
1
1
1
87-0187
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
104
10-0251
107
30-0178
101
30-0288
87-0281
Pcs / Ks
1
1
1
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
95
10-0791
1
96
10-0792
1
97
10-0806
1
100
30-0173
1
98
30-0228
2
99
30-0491
1
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneu. pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
57
30-0200
3
87-0355
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
3
10-0109
1
6
30-0181
1
4
30-0212
2
5
30-0257
1
87-0359
87-0182
Pos. / Poz.
17
88
46
6, 105
40
18
60
69
71
70, 111
67
57
65
86
10
84
26
29
4
58
5
39
19
14
74
Seal Kit 60
Sada tČsnČní 60
Part / Díl
10-0280
30-0089
30-0178
30-0181
30-0182
30-0187
30-0189
30-0191
30-0193
30-0194
30-0197
30-0200
30-0204
30-0206
30-0207
30-0208
30-0209
30-0210
30-0212
30-0225
30-0257
30-0259
30-0260
30-0265
30-1156
RIVETEC E100518
Pcs / Ks
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Pg./Str. 9 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0023: Titgemeyer
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100518
Pg./Str. 1 / 12
38 35 36 34 37 33 32 30 31 27 29 28
105 25 26
44
41 42 45
110
43
59
60
67
66
65
61
63
62
64
69
68
70
71
87
86
85
100
83
81
80
84
108
82
79
E 100423
49
48 50
39
40
51
52
16
4 21
3 5
6
47
46
1
17 20
18
19
23 22
58
56
57
54
10
13
2
24
7
96
98 95
106
109 102
14
53
55
9
111
97
99
15
11
12
88
73
89
74
90
72
76
8
92
78
77
101
104
107
103
113
93
75
91
94
112
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0023: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32*
33
34
35
36
37
38*
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
10-0686:þervená
10-0203
10-0109
30-0212
30-0257
30-0181
10-0560:þervená
10-0688:þervená
10-0561:þervená
30-0207
10-0707:þervená
10-0500
30-0039
30-0265
10-0499
10-0133
10-0280
30-0187
30-0260
10-0134:4,0
10-0318:4,0
30-0149
30-0147
10-0706
10-0108
30-0209
10-0260
10-0104
30-0210
10-0101
30-0145
30-0274
10-0259
10-0100
10-0258
30-0214
30-0218
10-0252
30-0259
30-0182
10-0683
10-0064
30-0001
30-0002
30-0141
30-0178
30-0034
10-0112
30-0190
30-0036
Description
Hydraulic Body
Leading rod
Leading Piece
O-Ring
Stepseal
O-Ring
Rear Stopper
Sleeve
Lever
O-Ring
Cover
Metal Cover
Screw
Cup
Pressure Washer
Hydraulic Piston
Guide Ring
O-Ring
Stepseal
Air Tube
Jet
Spring
Spring
Mandrel Collector
Washer
O-Ring
Jaw Case Body
Lock Nut
O-Ring
Jaws Pusher
Spring
Jaws (3-piece)
Jaw Case
Grooved Nut
Nose Cap
O-Ring
O-Ring
Nosepiece 6,4
Stepseal
O-Ring
Trigger
Pressure Roller
Cylindrical Pin
Cylindrical Pin
Spring
O-Ring
Screw
Jet
O-Ring
Screw
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
Vodící vložka
O-kroužek
TČsnČní pístnice
O-kroužek
Zadní uzávČr
Objímka
Páþka
O-kroužek
Kryt
Krytka plechová
Šroub
Manžeta
Tlaþná podložka
Hydraulický píst
Vodící kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístu
Vzduchová trubka
Tryska
Pružina
Pružina
SbČrná nádobka
Podložka
O-kroužek
Mezikus
Pojistná matka
O-kroužek
Vodící trubka
Pružina
Kleštiny (3-dílné)
SvČrací hlava
Rýhovaná matice
Hubice
O-kroužek
O-kroužek
Náustek 6,4
TČsnČní pístnice
O-kroužek
Tlaþítko
Tlaþný váleþek
Kolík válcový
Kolík válcový
Pružina
O-kroužek
Šroub
Tryska
O-kroužek
Šroub
Pcs.
Ks
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0141
87-0141
87-0163 87-0359
87-0163 87-0182 87-0359
87-0163 87-0182 87-0359
87-0163 87-0182 87-0359
87-0072
87-0072
87-0072
87-0072 87-0182
87-0072
87-0072
87-0072
87-0171 87-0182
87-0171
87-0163
87-0163 87-0182
87-0163 87-0182
87-0163 87-0182
87-0163
87-0163
87-0171
87-0171
87-0060
87-0163
87-0163 87-0182
87-0131
87-0131
87-0126 87-0182
87-0126
87-0126
87-0051
87-0131
87-0065
87-0065
87-0065
87-0065
87-0025
87-0141 87-0182
87-0141 87-0182
87-0141 87-0153
87-0141 87-0153
87-0141 87-0153
87-0141 87-0153
87-0141 87-0153
87-0141 87-0107 87-0182
87-0141 87-0107
87-0141 87-0156
87-0141 87-0156
87-0141 87-0156
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 3 / 12
99-0023: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Pcs.
Ks
30-0267
Snubber
Doraz
1
30-0067
Screw
Šroub
2
10-0494
Piston Rod
Spodní píst
1
10-0123
Retained Ring
Pojistný kroužek
3
10-0507
Piston Plate
TalíĜ pístu
1
30-0108
Nut
Matice
1
30-0200
O-Ring
O-kroužek
3
30-0225
O-Ring
O-kroužek
1
10-0328
Valve
Ventil
1
30-0189
O-Ring
O-kroužek
1
10-0119
Sliding Valve
Posuvný ventil
1
30-0142
Spring
Pružina
1
30-0268
Ball
Kuliþka
1
10-0565
Stopper
Zátka
1
30-0204
O-Ring
O-kroužek
2
10-0326
Valve Tube
Trubka ventilu
1
30-0197
O-Ring
O-kroužek
1
10-0382
Valve Bar
Ventilová tyþ
1
30-0191
O-Ring
O-kroužek
1
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
2
10Valve Body
Ventilové tČlo
1
10-0498
Chamber Sleeve
Trubka
1
30-1156
O-Ring
O-kroužek
1
10-0080
Safety Valve -Stopper Pojist. ventil - uzávČr
1
10-0079
Safety Valve - Body
Pojist. ventil - trubka
1
30-0144
Spring
Pružina
1
30-0269
Ball
Kuliþka
1
10-0317:mosaz Relief Valve - Body
Odpoušt. ventil - TČlo
1
10-0761:mosaz Relief Valve - Seal
Odpoušt.ventil -TČsnČní
1
30-0497
Spring
Pružina
1
30-0300
Spring
Pružina
1
30-0483
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
30-0208
O-Ring
O-kroužek
1
10-0121
Valve Stopper
Ventilový uzávČr
1
30-0206
O-Ring
O-kroužek
1
30-0143
Spring
Pružina
1
30-0089
Washer
Podložka
2
30-0106
Crown Nut
Matice uzavĜená
2
10-0812
Safety Cover
ZajišĢovací kryt
1
10-0717
Cover Plate
Krycí deska
1
10-0657
Silencer
Tlumiþ
1
30-0297
Safety Gum
Ochranná guma
1
30-0080
Screw
Šroub
2
10-0791
Swivel-joint Screw
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
10-0792
Swivel-joint Ball
Vzduch. pĜípoj - koule
1
10-0806
Swivel-joint
Vzduch. pĜípoj
1
30-0228
O-Ring
O-kroužek
2
30-0491
Seal
TČsnČní 1/4"
1
30-0173
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0141
87-0141
87-0103
87-0103
87-0103
87-0103
87-0103 87-0182 87-0355
87-0103 87-0182
87-0153
87-0153 87-0182
87-0153
87-0153
87-0153
87-0153
87-0153 87-0182
87-0153
87-0153 87-0182
87-0114
87-0114 87-0182
87-0015 87-0114 87-0182
87-0015 87-0114 87-0182
87-0087
87-0087
87-0087 87-0182
87-0087 87-0094
87-0087 87-0094
87-0087 87-0094
87-0087 87-0094
87-0087
87-0087
87-0087
87-0087
87-0087
87-0087 87-0182
87-0110
87-0110 87-0182
87-0110
87-0014 87-0087 87-0182
87-0014 87-0087
87-0014 87-0087
87-0120
87-0120
87-0120
87-0120 87-0014 87-0087
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 4 / 12
99-0023: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
101
102
103
104
105
16
107
108
109
110
111
112
113
Part / Díl
30-0288
30-0400
10-0830
10-0251
30-0181
30-0178
30-0178
30-0193
30-0034
30-0301
30-0194
10-0250
30-0293
Description
Oil Syringe
Stopper
Key SW 11
Adapter
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Screw
Lifting Attachment
O-Ring
Crank
Internal Hex Key
Popis
StĜíkaþka na olej
Zátka
Klíþ nástrþný 11
Adaptér
O-kroužek
O-kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Šroub
ZávČs
O-kroužek
Táhlo
Klíþ imbusový
Pcs.
Ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0187
87-0187
87-0163 87-0182
87-0087
87-0187
87-0087
87-0087
87-0123
87-0110 87-0182
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 5 / 12
99-0023: Titgemeyer
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0255
Pcs / Ks
1
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0255
Pcs / Ks
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0254
Pcs / Ks
20
Pcs / Ks
1
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0253
Pcs / Ks
20
87-0022
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0254
87-0307
87-0023
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0253
87-0308
87-0024
87-0309
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
38
10-0252
1
87-0025
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
32
30-0274
1
87-0051
RIVETEC E100518
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl Pcs / Ks
38
10-0252
20
87-0310
87-0333
Pos. / Poz.
32
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Part / Díl Pcs / Ks
30-0274
20
Pg./Str. 6 / 12
99-0023: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
90
10-0812
1
94
30-0080
2
88
30-0089
2
89
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
71
30-0193
2
70
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0252
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
30-0274
Pcs / Ks
1
87-0025
87-0051
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0706
Pcs / Ks
1
Nose Cap Assembly
Hubice komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-0258
1
34
10-0100
1
36
30-0214
1
37
30-0218
1
87-0065
Rear Stopper Assembly
Zadní uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0500
1
7
10-0560:þervená
1
9
10-0561:þervená
1
8
10-0688:þervená
1
11
10-0707:þervená
1
13
30-0039
2
10
30-0207
1
RIVETEC E100518
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
76
10-0079
1
75
10-0080
1
77
30-0144
1
78
30-0269
1
87-0094
87-0060
87-0072
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
76
10-0079
1
75
10-0080
1
79
10-0317:mosaz
1
73
10-0498
1
72
10-0687:þervená
1
80
10-0761:mosaz
1
90
10-0812
1
109
30-0034
1
94
30-0080
2
88
30-0089
2
89
30-0106
2
77
30-0144
1
106
30-0178
1
108
30-0193
1
84
30-0208
1
78
30-0269
1
82
30-0300
1
83
30-0483
1
81
30-0497
1
74
30-1156
1
87-0087
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
54
10-0123
3
53
10-0494
1
55
10-0507
1
56
30-0108
1
57
30-0200
3
58
30-0225
1
87-0103
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
47
30-0034
1
46
30-0178
1
87-0107
Pg./Str. 7 / 12
99-0023: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
85
10-0121
1
87
30-0143
1
111
30-0194
1
86
30-0206
1
87-0110
87-0114 Valve bar Assembly
Pos. / Poz.
68
69
71
70
87-0120
Pos. / Poz.
92
91
94
93
87-0123
Pos. / Poz.
110
110
110
87-0126
Ventilová tyþ komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0382
1
30-0191
1
30-0193
2
30-0194
1
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0657
1
10-0717
1
30-0080
2
30-0297
1
Lifting Attachment
ZávČs
Part / Díl
30-0033
30-0301
30-0302
Pcs / Ks
1
1
2
Spring and Jaws Pusher
Pružina a vodiþ þelistí
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0101
1
31
30-0145
1
29
30-0210
1
Jaw Case
SvČrací hlava
Pos. / Poz.
Part / Díl
28
10-0104
33
10-0259
27
10-0260
Pcs / Ks
1
1
1
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
42
10-0064
2
48
10-0112
1
2
10-0203
2
41
10-0683
1
1
10-0686:þervená
1
43
30-0001
2
44
30-0002
1
47
30-0034
1
50
30-0036
1
52
30-0067
2
45
30-0141
1
46
30-0178
1
40
30-0182
1
49
30-0190
1
39
30-0259
1
51
30-0267
1
87-0153
Pos. / Poz.
42
61
66
59
64
41
43
44
45
62
60
67
65
63
87-0156
87-0131
RIVETEC E100518
87-0141
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Part / Díl
10-0064
10-0119
10-0326
10-0328
10-0565
10-0683
30-0001
30-0002
30-0141
30-0142
30-0189
30-0197
30-0204
30-0268
Pcs / Ks
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
Jet Assembly
Tryska komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
48
10-0112
50
30-0036
49
30-0190
Pcs / Ks
1
1
1
Pg./Str. 8 / 12
99-0023: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
87-0163
Pos. / Poz.
25
3
16
20
17
21
6, 105
18
26
4
5
19
87-0171
Pos. / Poz.
15
23
22
14
87-0182
Pos. / Poz.
17
88
46
6, 105
40
18
60
69
71
70, 111
67
57
65
86
10
84
26
29
4
58
5
39
19
14
74
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0108
1
10-0109
1
10-0133
1
10-0134:4,0
1
10-0280
1
10-0318:4,0
1
30-0181
2
30-0187
1
30-0209
1
30-0212
2
30-0257
1
30-0260
1
Pressure Springs
Tlaþné pružiny
Part / Díl
10-0499
30-0147
30-0149
30-0265
Pcs / Ks
1
1
1
1
RIVETEC E100518
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
104
10-0251
107
30-0178
101
30-0288
87-0281
Pcs / Ks
1
1
1
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
95
10-0791
1
96
10-0792
1
97
10-0806
1
100
30-0173
1
98
30-0228
2
99
30-0491
1
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneumatického pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
57
30-0200
3
87-0355
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
3
10-0109
1
6
30-0181
1
4
30-0212
2
5
30-0257
1
87-0359
Seal Kit 60
Sada tČsnČní 60
Part / Díl
10-0280
30-0089
30-0178
30-0181
30-0182
30-0187
30-0189
30-0191
30-0193
30-0194
30-0197
30-0200
30-0204
30-0206
30-0207
30-0208
30-0209
30-0210
30-0212
30-0225
30-0257
30-0259
30-0260
30-0265
30-1156
87-0187
Pcs / Ks
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Pg./Str. 9 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0024: Rivetec
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100518
Pg./Str. 1 / 16
100
101
102
97
98 96
99
93 92 58 55 57 59
113 46 54 45 18
104
4 3 6
94
95
5
37
21
19
23
22
20
41
38
40
39
44
122
43
42
116
114
112
111
7
72 70 73 69
8
1
120
121
11
74 71
10
9
2
61 65
60 64 66 62
24
30 65
31
115
25
47
48
49
119
50
117
51
52
63 67 68
84 87
124 75 123 56 78
110 108
105
107
109
106
103 90 91 88 89
27
26
35
32
36
33
29 34
28
79 77 78
80
17 12 14
83 76
81 82 86 85
16 118 15 13
53
E 100518
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0024: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Pcs.
Ks
10-0684:zelená Hydraulic body
Hydraulické tČlo
1
10-0189
Leading rod
Vodící tyþka
2
10-0064
Pressure Roller
Tlaþný váleþek
2
10-0703
Trigger
Tlaþítko
1
30-0001
Cylindrical Pin
Kolík válcový
2
30-0141
Spring
Pružina
1
10-0188
Piston Rod
Spodní píst
1
10-0685
Piston Plate
TalíĜ pístu
1
10-0123
Retained Ring
Pojistný kroužek
3
30-0200
O-Ring
O-kroužek
3
30-0223
O-Ring
O-kroužek
1
10-0181
Pressure Screw
Tlaþný šroub
1
10-0562
Trigger
Tlaþítko
1
10-0691:zelená End cap
Kryt motoru
1
10-0692
Setting Screw
SeĜizovací šroub
1
30-0037
Screw
Šroub
2
30-0152
Spring
Pružina
1
30-0212
O-Ring
O-kroužek
2
10-0184
Sliding Valve
Posuvný ventil
1
10-0564
Stopper
Zátka
1
30-0198
O-Ring
O-kroužek
3
30-0142
Spring
Pružina
1
30-0268
Ball
Kuliþka
1
10-0497
Chamber Sleeve
Trubka
1
10-0682:zelená Valve Body
Ventilové tČlo
1
10-0080
Safety Valve-Stopper Pojistný ventil-uzávČr
1
10-0079
Safety Valve - Body
Pojistný ventil - trubka
1
30-0144
Spring
Pružina
1
30-0269
Ball
Kuliþka
1
30-0224
O-Ring
O-kroužek
1
30-0038
Screw
Šroub
1
10-0186
Stroke Adjuster-Body TČlo seĜizovaþe
1
10-0187
Stroke Adjuster-Screw Šroub seĜizovaþe
1
30-0164
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
30-0199
O-Ring
O-kroužek
1
30-0205
O-Ring
O-kroužek
1
10-0183
Valve
Ventil
1
10-0185
Valve bar
Ventilová tyþ
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
2
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0195
O-Ring
O-kroužek
1
10-0121
Valve Stopper
Ventilový uzávČr
1
30-0206
O-Ring
O-kroužek
1
30-0143
Spring
Pružina
1
30-0257
Stepseal
TČsnČní pístnice
1
30-0181
O-Ring
O-kroužek
1
30-0089
Washer
Podložka
2
30-0106
Crown Nut
Matice uzavĜená
2
10-0812
Safety Cover
ZajišĢovací kryt
1
10-0656
Silencer
Tlumiþ
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0144
87-0144
87-0144 87-0154
87-0144 87-0154
87-0144 87-0154
87-0144 87-0154
87-0105
87-0105
87-0105
87-0105 87-0184 87-0355
87-0105 87-0184
87-0077
87-0077
87-0077
87-0077
87-0077
87-0077
87-0166 87-0184 87-0359
87-0154
87-0154
87-0154 87-0184
87-0154
87-0154
87-0090
87-0090
87-0090 87-0094
87-0090 87-0094
87-0090 87-0094
87-0090 87-0094
87-0090 87-0184
87-0090 87-0096
87-0090 87-0096
87-0090 87-0096
87-0090 87-0096
87-0090 87-0096 87-0184
87-0090 87-0096
87-0154
87-0116
87-0015 87-0116 87-0184
87-0015 87-0116 87-0184
87-0116 87-0184
87-0110
87-0110 87-0184
87-0110
87-0166 87-0184 87-0359
87-0166 87-0184 87-0359
87-0014 87-0090 87-0184
87-0014 87-0090
87-0014 87-0090
87-0121
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 3 / 16
99-0024: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97*
98
99
100*
Part / Díl
30-0296
10-0716
30-0080
10-0109
10-0199
10-0174
10-0198
10-0280
30-0092
10-0170
10-0172
10-0200
30-0005
10-0201
30-0120
10-1498
10-0294
30-0055
10-0166
10-0287
10-0288
10-0289
30-0050
30-0121
10-0173
30-0154
10-0202
30-0179
30-0192
10-0176
30-0165
10-0290
30-0196
10-0293
30-0176
30-0210
315630000
30-0066
30-0065
30-0404
10-0465
30-0187
30-0260
10-0180
30-0190
10-0159
10-0143:0
10-0158
30-0151
10-0153:0
Description
Safety Gum
Cover Plate
Screw
Leading piece
Hydraulic Piston
Collar
Drawing Screw
Guide Ring
Washer
Front Bearing Cover
Rear Bearing Cover
Stator
Cylindrical Pin
Rotor
Ball Bearing
Lamella
Rubber Washer
Screw
Gear Ring
Gearwheel
Planet Carrier
Slide Bearing
Screw
Ball Bearing
Collar
Spring
Sliding Valve
O-Ring
O-Ring
Valve Gasket
Retained Ring
Change Over Piston
O-Ring
Valve Head
Retained Ring
O-Ring
Blind Rivet
Screw
Lock Screw
Inlock
Sifter
O-Ring
Stepseal
Air Tube
O-Ring
Pressure Nut
Mandrel M6
Lock Nut
Spring
Nosepiece 6
Popis
Ochranná guma
Krycí deska
Šroub
Vodící vložka
Hydraulický píst
TČsnČní
Tažný šroub
Vodící kroužek
Podložka
PĜední þelo
Zadní þelo
Stator
Kolík válcový
Rotor
Ložisko kuliþkové
Lamela
Gumová destiþka
Šroub
Ozubený vČnec
Ozubené kolo
Unašeþ
Ložisko
Šroub
Ložisko kuliþkové
TČsnČní
Pružina
Posuvný ventil
O-kroužek
O-kroužek
TČsnČní ventilu
Pojistný kroužek
PĜepínací píst
O-kroužek
Ventilová hlava
Pojistný kroužek
O-kroužek
Trhací nýt
Šroub
Šroub tlaþítko
Inlock
Sítko tlumiþe
O-kroužek
TČsnČní pístu
Vzduchová trubka
O-kroužek
Tlaþná matka
Závitový trn M6
Pojistná matka
Pružina
Náustek 6
Pcs.
Ks
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
1
3
1
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0121
87-0121
87-0014 87-0090 87-0121
87-0166 87-0359
87-0166 87-0350
87-0166
87-0166 87-0352
87-0166 87-0350 87-0184
87-0166 87-0352
87-0166
87-0166
87-0166
87-0166
87-0166
87-0166 87-0347
87-0166 87-0346
87-0166 87-0346 87-0347
87-0166 87-0346 87-0347
87-0166 87-0354
87-0166 87-0354
87-0166 87-0354
87-0166 87-0354
87-0166 87-0354
87-0166 87-0354
87-0166
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0348
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0348
87-0166 87-0348
87-0166 87-0348
87-0166 87-0173
87-0166 87-0173
87-0166 87-0350 87-0184
87-0166 87-0350 87-0184
87-0166
87-0166
87-0098
87-0042
87-0344
87-0098
87-0029
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 4 / 16
99-0024: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Part / Díl
10-0156
10-0157
10-0286
30-0002
30-0173
10-0791
10-0792
10-0806
30-0228
30-0491
30-0178
30-0034
30-0301
10-0251
30-0400
30-0288
30-0293
30-0212
30-0178
30-0257
30-0181
30-0194
30-0154
30-0205
Description
Lock Nut
Nose Cap
Exhaust Silencer
Cylindrical Pin
Retained Ring
Swivel-joint Screw
Swivel-joint Ball
Swivel-joint
O-Ring
Seal
O-Ring
Screw
Lifting Attachment
Adapter
Stopper
Oil Syringe
Internal Hex Key
O-Ring
O-Ring
Stepseal
O-Ring
O-Ring
Spring
O-Ring
Pcs.
Ks
Pojistná matka
1
Hubice
1
Tlumiþ výfuku
1
Kolík válcový
1
Pojistný kroužek
1
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
Vzduch. pĜípoj - koule
1
Vzduchový pĜípoj
1
O-kroužek
2
TČsnČní 1/4"
1
O-kroužek
1
Šroub
1
ZávČs
1
Adaptér
1
Zátka
1
StĜíkaþka na olej
1
Klíþ imbusoý
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
TČsnČní pístnice
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
Pružina
1
O-kroužek
1
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0029
87-0066
87-0166 87-0173
87-0144 87-0154
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0107 87-0144 87-0184
87-0107 87-0144
87-0123
87-0187
87-0187
87-0077
87-0187
87-0144 87-0184
87-0144 87-0184
87-0110 87-0184
87-0166
87-0166
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 5 / 16
99-0024: Rivetec
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0150:0
1
101
10-0156
1
87-0026
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0151:0
1
101
10-0156
1
87-0027
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0152:0
1
101
10-0156
1
87-0028
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0153:0
1
101
10-0156
1
87-0029
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0154:0
1
101
10-0156
1
87-0030
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0155:0
1
101
10-0156
1
87-0031
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
101
10-0156
1
100
10-0315
1
87-0032
RIVETEC E100518
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0150:0
20
101
10-0156
20
87-0311
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0151:0
20
101
10-0156
20
87-0312
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0152:0
20
101
10-0156
20
87-0313
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0153:0
20
101
10-0156
20
87-0314
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0154:0
20
101
10-0156
20
87-0315
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0155:0
20
101
10-0156
20
87-0316
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
101
10-0156
20
100
10-0315
20
87-0317
Pg./Str. 6 / 16
99-0024: Rivetec
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0140:0
87-0039
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0141:0
Pcs / Ks
1
87-0040
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0142:0
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0142:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0143:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0144:0
Pcs / Ks
20
87-0325
Pcs / Ks
1
Mandrel M10
Závitový trn M10
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0145:0
1
87-0044
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0291:0
1
RIVETEC E100518
Pcs / Ks
20
87-0324
87-0043
87-0045
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0141:0
87-0323
87-0042
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0144:0
Pcs / Ks
20
87-0322
87-0041
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0143:0
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0140:0
87-0321
Mandrel M10
Závitový trn M10
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0145:0
20
87-0326
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0291:0
20
87-0327
Pg./Str. 7 / 16
99-0024: Rivetec
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Inner Mandrel M4
VnitĜní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0146
1
87-0046
Inner Mandrel M5
VnitĜní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0147
1
87-0047
Inner Mandrel M6
VnitĜní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0148
1
87-0048
Inner Mandrel M8
VnitĜní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0149
1
87-0049
RIVETEC E100518
Inner Mandrel M4
VnitĜní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0146
20
87-0328
Inner Mandrel M5
VnitĜní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0147
20
87-0329
Inner Mandrel M6
VnitĜní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0148
20
87-0330
Inner Mandrel M8
VnitĜní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0149
20
87-0331
Pg./Str. 8 / 16
99-0024: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
49
10-0812
1
53
30-0080
2
47
30-0089
2
48
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
39
30-0193
2
40
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
100
10-0153:0
1
101
10-0156
1
87-0029
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0143:0
Pcs / Ks
1
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
102
10-0157
Pcs / Ks
1
87-0042
87-0066
Air-engine Cap Assembly
Kryt motoru komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0181
1
13
10-0562
1
14
10-0691:zelená
1
15
10-0692
1
16
30-0037
2
17
30-0152
1
118
30-0212
1
87-0077
RIVETEC E100518
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
27
10-0079
1
26
10-0080
1
32
10-0186
1
33
10-0187
1
24
10-0497
1
25
10-0682:zelená
1
49
10-0812
1
31
30-0038
1
53
30-0080
2
47
30-0089
2
48
30-0106
2
28
30-0144
1
34
30-0164
1
35
30-0199
1
36
30-0205
1
30
30-0224
1
29
30-0269
1
87-0090
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
27
10-0079
1
26
10-0080
1
28
30-0144
1
29
30-0269
1
87-0094
Stroke Adjuster Assembly
SeĜizovaþ zdvihu komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0186
1
33
10-0187
1
31
30-0038
1
34
30-0164
1
35
30-0199
1
36
30-0205
1
87-0096
Engine Spring
Pružina motoru
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
96
10-0159
1
99
30-0151
1
87-0098
Pg./Str. 9 / 16
99-0024: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
9
10-0123
3
7
10-0188
1
8
10-0685
1
10
30-0200
3
11
30-0223
1
87-0105
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
112
30-0034
1
111
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
42
10-0121
1
44
30-0143
1
122
30-0194
1
43
30-0206
1
87-0110
87-0116
Pos. / Poz.
38
39
40
41
87-0121
Pos. / Poz.
50
52
53
51
87-0123
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0185
1
30-0193
2
30-0194
1
30-0195
1
87-0144
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
3
10-0064
2
2
10-0189
2
1
10-0684:zelená
1
4
10-0703
1
5
30-0001
2
104
30-0002
1
112
30-0034
1
6
30-0141
1
111
30-0178
1
121
30-0181
1
120
30-0257
1
87-0154
Pos. / Poz.
3
37
19
20
4
5
104
6
22
21
23
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0064
2
10-0183
1
10-0184
1
10-0564
1
10-0703
1
30-0001
2
30-0002
1
30-0141
1
30-0142
1
30-0198
1
30-0268
1
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0656
1
10-0716
1
30-0080
2
30-0296
1
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
Part / Díl
113
30-0033
113
30-0301
113
30-0302
RIVETEC E100518
Pcs / Ks
1
1
2
Pg./Str. 10 / 16
99-0024: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
87-0166
Pos. / Poz.
54
69
60
61
75
56
80
94
57
55
62
64
77
58
103
70
71
72
82
84
67
91
66
63
73
68
89
88
59
65
74
76, 123
81
85
78
46
92
95
79
83
124
86
18
45
93
90
87
Engine Assembly
Motor komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0109
1
10-0166
1
10-0170
1
10-0172
1
10-0173
1
10-0174
1
10-0176
1
10-0180
1
10-0198
1
10-0199
1
10-0200
1
10-0201
1
10-0202
1
10-0280
1
10-0286
1
10-0287
3
10-0288
1
10-0289
3
10-0290
1
10-0293
1
10-0294
1
10-0465
1
10-1498:Pertinax
5
30-0005
1
30-0050
3
30-0055
1
30-0065
3
30-0066
3
30-0092
1
30-0120
2
30-0121
1
30-0154
2
30-0165
1
30-0176
1
30-0179
2
30-0181
1
30-0187
1
30-0190
4
30-0192
1
30-0196
1
30-0205
1
30-0210
1
30-0212
2
30-0257
1
30-0260
1
30-0404
1
315630000
3
RIVETEC E100518
87-0173
Pos. / Poz.
103
91
90
87-0174
Pos. / Poz.
80
77
82
76
81
85
78
79
83
86
87-0184
Pos. / Poz.
58
47
111
46, 121
92
39
40, 122
41
21
35
10
43
18
11
30
45, 120
93
87-0187
Engine Silencer
Tlumiþ motoru
Part / Díl
10-0286
10-0465
30-0404
Pcs / Ks
1
1
1
Engine Valve Assembly
Ventil motoru komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0176
1
10-0202
1
10-0290
1
30-0154
1
30-0165
1
30-0176
1
30-0179
1
30-0192
1
30-0196
1
30-0210
1
Seal Kit 50
Sada tČsnČní 50
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0280
1
30-0089
2
30-0178
1
30-0181
2
30-0187
1
30-0193
2
30-0194
2
30-0195
1
30-0198
3
30-0199
1
30-0200
3
30-0206
1
30-0212
2
30-0223
1
30-0224
1
30-0257
2
30-0260
1
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
114
10-0251
119
30-0178
116
30-0288
Pcs / Ks
1
1
1
Pg./Str. 11 / 16
99-0024: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
87-0281
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
106
10-0791
1
107
10-0792
1
108
10-0806
1
105
30-0173
1
109
30-0228
2
110
30-0491
1
87-0344
Pos. / Poz.
98
87-0346
Lock Nut
Pojistná matka
Part / Díl
10-0158
Pcs / Ks
1
87-0352
Pos. / Poz.
57
59
87-0354
Drawing Screw
Tažný šroub
Part / Díl
10-0198
30-0092
Pcs / Ks
1
1
Planet Gear Assembly
Planetová pĜevodovka komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0166
1
70
10-0287
3
71
10-0288
1
72
10-0289
3
73
30-0050
3
74
30-0121
1
Lamellae
Lamely
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
67
10-0294
1
66
10-1498:Pertinax
5
68
30-0055
1
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneumatického pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
10
30-0200
3
87-0355
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
54
10-0109
1
46
30-0181
1
18
30-0212
2
45
30-0257
1
87-0359
87-0347
Pos. / Poz.
67
68
65
87-0348
Pos. / Poz.
87
84
89
88
87-0350
Ball Bearings
Ložiska
Part / Díl
10-0294
30-0055
30-0120
Pcs / Ks
1
1
2
Valve Head Assembly
Ventilová hlava komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
315630000
3
10-0293
1
30-0065
3
30-0066
3
Hydraulic Piston
Hydraulický píst
Pos. / Poz.
Part / Díl
55
10-0199
58
10-0280
92
30-0187
93
30-0260
RIVETEC E100518
Pcs / Ks
1
1
1
1
Pg./Str. 12 / 16
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0024: Titgemeyer
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100518
Pg./Str. 1 / 16
100
101
102
97
98 96
99
93 92 58 55 57 59
113 46 54 45 18
104
4 3 6
94
95
5
37
21
19
23
22
20
41
38
40
39
44
122
43
42
116
114
112
111
7
72 70 73 69
8
1
120
121
11
74 71
10
9
2
61 65
60 64 66 62
24
30 65
31
115
25
47
48
49
119
50
117
51
52
63 67 68
84 87
124 75 123 56 78
110 108
105
107
109
106
103 90 91 88 89
27
26
35
32
36
33
29 34
28
79 77 78
80
17 12 14
83 76
81 82 86 85
16 118 15 13
53
E 100518
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0024: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
Description
Popis
10-0684:þervená
10-0189
10-0064
10-0703
30-0001
30-0141
10-0188
10-0685
10-0123
30-0200
30-0223
10-0181
10-0562
10-0691:þervená
10-0692
30-0037
30-0152
30-0212
10-0184
10-0564
30-0198
30-0142
30-0268
10-0497
10-0682:þervená
10-0080
10-0079
30-0144
30-0269
30-0224
30-0038
10-0186
10-0187
30-0164
30-0199
30-0205
10-0183
10-0185
30-0193
30-0194
30-0195
10-0121
30-0206
30-0143
30-0257
30-0181
30-0089
30-0106
10-0812
10-0656
Hydraulic body
Leading rod
Pressure Roller
Trigger
Cylindrical Pin
Spring
Piston Rod
Piston Plate
Retained Ring
O-Ring
O-Ring
Pressure Screw
Trigger
End cap
Setting Screw
Screw
Spring
O-Ring
Sliding Valve
Stopper
O-Ring
Spring
Ball
Chamber Sleeve
Valve Body
Safety Valve - Stopper
Safety Valve - Body
Spring
Ball
O-Ring
Screw
Stroke Adjuster - Body
Stroke Adjuster - Screw
Retained Ring
O-Ring
O-Ring
Valve
Valve bar
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Valve Stopper
O-Ring
Spring
Stepseal
O-Ring
Washer
Crown Nut
Safety Cover
Silencer
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
Tlaþný váleþek
Tlaþítko
Kolík válcový
Pružina
Spodní píst
TalíĜ pístu
Pojistný kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Tlaþný šroub
Tlaþítko
Kryt motoru
SeĜizovací šroub
Šroub
Pružina
O-kroužek
Posuvný ventil
Zátka
O-kroužek
Pružina
Kuliþka
Trubka
Ventilové tČlo
Pojistný ventil - uzávČr
Pojistný ventil - trubka
Pružina
Kuliþka
O-kroužek
Šroub
TČlo seĜizovaþe
Šroub seĜizovaþe
Pojistný kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Ventil
Ventilová tyþ
O-kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Ventilový uzávČr
O-kroužek
Pružina
TČsnČní pístnice
O-kroužek
Podložka
Matice uzavĜená
ZajišĢovací kryt
Tlumiþ
Pcs.
Ks
1
2
2
1
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0145
87-0145
87-0145 87-0154
87-0145 87-0154
87-0145 87-0154
87-0145 87-0154
87-0105
87-0105
87-0105
87-0105 87-0184 87-0355
87-0105 87-0184
87-0078
87-0078
87-0078
87-0078
87-0078
87-0078
87-0166 87-0184 87-0359
87-0154
87-0154
87-0154 87-0184
87-0154
87-0154
87-0091
87-0091
87-0091 87-0094
87-0091 87-0094
87-0091 87-0094
87-0091 87-0094
87-0091 87-0184
87-0091 87-0096
87-0091 87-0096
87-0091 87-0096
87-0091 87-0096
87-0091 87-0096 87-0184
87-0091 87-0096
87-0154
87-0116
87-0015 87-0116 87-0184
87-0015 87-0116 87-0184
87-0116 87-0184
87-0110
87-0110 87-0184
87-0110
87-0166 87-0184 87-0359
87-0166 87-0184 87-0359
87-0014 87-0090 87-0184
87-0014 87-0090
87-0014 87-0090
87-0121
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 3 / 16
99-0024: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97*
98
99
100*
Part / Díl
30-0296
10-0716
30-0080
10-0109
10-0199
10-0174
10-0198
10-0280
30-0092
10-0170
10-0172
10-0200
30-0005
10-0201
30-0120
10-1498
10-0294
30-0055
10-0166
10-0287
10-0288
10-0289
30-0050
30-0121
10-0173
30-0154
10-0202
30-0179
30-0192
10-0176
30-0165
10-0290
30-0196
10-0293
30-0176
30-0210
315630000
30-0066
30-0065
30-0404
10-0465
30-0187
30-0260
10-0180
30-0190
10-0159
10-0143:0
10-0158
30-0151
10-0153:0
Description
Safety Gum
Cover Plate
Screw
Leading piece
Hydraulic Piston
Collar
Drawing Screw
Guide Ring
Washer
Front Bearing Cover
Rear Bearing Cover
Stator
Cylindrical Pin
Rotor
Ball Bearing
Lamella
Rubber Washer
Screw
Gear Ring
Gearwheel
Planet Carrier
Slide Bearing
Screw
Ball Bearing
Collar
Spring
Sliding Valve
O-Ring
O-Ring
Valve Gasket
Retained Ring
Change Over Piston
O-Ring
Valve Head
Retained Ring
O-Ring
Blind Rivet
Screw
Lock Screw
Inlock
Sifter
O-Ring
Stepseal
Air Tube
O-Ring
Pressure Nut
Mandrel M6
Lock Nut
Spring
Nosepiece 6
Popis
Ochranná guma
Krycí deska
Šroub
Vodící vložka
Hydraulický píst
TČsnČní
Tažný šroub
Vodící kroužek
Podložka
PĜední þelo
Zadní þelo
Stator
Kolík válcový
Rotor
Ložisko kuliþkové
Lamela
Gumová destiþka
Šroub
Ozubený vČnec
Ozubené kolo
Unašeþ
Ložisko
Šroub
Ložisko kuliþkové
TČsnČní
Pružina
Posuvný ventil
O-kroužek
O-kroužek
TČsnČní ventilu
Pojistný kroužek
PĜepínací píst
O-kroužek
Ventilová hlava
Pojistný kroužek
O-kroužek
Trhací nýt
Šroub
Šroub tlaþítko
Inlock
Sítko tlumiþe
O-kroužek
TČsnČní pístu
Vzduchová trubka
O-kroužek
Tlaþná matka
Závitový trn M6
Pojistná matka
Pružina
Náustek 6
Pcs.
Ks
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
1
3
1
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0121
87-0121
87-0014 87-0090 87-0121
87-0166 87-0359
87-0166 87-0350
87-0166
87-0166 87-0352
87-0166 87-0350 87-0184
87-0166 87-0352
87-0166
87-0166
87-0166
87-0166
87-0166
87-0166 87-0347
87-0166 87-0346
87-0166 87-0346 87-0347
87-0166 87-0346 87-0347
87-0166 87-0354
87-0166 87-0354
87-0166 87-0354
87-0166 87-0354
87-0166 87-0354
87-0166 87-0354
87-0166
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0348
87-0166 87-0174
87-0166 87-0174
87-0166 87-0348
87-0166 87-0348
87-0166 87-0348
87-0166 87-0173
87-0166 87-0173
87-0166 87-0350 87-0184
87-0166 87-0350 87-0184
87-0166
87-0166
87-0098
87-0042
87-0344
87-0098
87-0029
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 4 / 16
99-0024: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Part / Díl
10-0156
10-0157
10-0286
30-0002
30-0173
10-0791
10-0792
10-0806
30-0228
30-0491
30-0178
30-0034
30-0301
10-0251
30-0400
30-0288
30-0293
30-0212
30-0178
30-0257
30-0181
30-0194
30-0154
30-0205
Description
Lock Nut
Nose Cap
Exhaust Silencer
Cylindrical Pin
Retained Ring
Swivel-joint Screw
Swivel-joint Ball
Swivel-joint
O-Ring
Seal
O-Ring
Screw
Lifting Attachment
Adapter
Stopper
Oil Syringe
Internal Hex Key
O-Ring
O-Ring
Stepseal
O-Ring
O-Ring
Spring
O-Ring
Pcs.
Ks
Pojistná matka
1
Hubice
1
Tlumiþ výfuku
1
Kolík válcový
1
Pojistný kroužek
1
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
Vzduch. pĜípoj - koule
1
Vzduch. pĜípoj
1
O-kroužek
2
TČsnČní 1/4"
1
O-kroužek
1
Šroub
1
ZávČs
1
Adaptér
1
Zátka
1
StĜíkaþka na olej
1
Klíþ imbusoý
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
TČsnČní pístnice
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
Pružina
1
O-kroužek
1
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0029
87-0066
87-0166 87-0173
87-0145 87-0154
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0107 87-0145 87-0184
87-0107 87-0145
87-0123
87-0187
87-0187
87-0078
87-0187
87-0145 87-0184
87-0145 87-0184
87-0110 87-0184
87-0166
87-0166
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100518
Pg./Str. 5 / 16
99-0024: Titgemeyer
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0150:0
1
101
10-0156
1
87-0026
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0151:0
1
101
10-0156
1
87-0027
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0152:0
1
101
10-0156
1
87-0028
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0153:0
1
101
10-0156
1
87-0029
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0154:0
1
101
10-0156
1
87-0030
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0155:0
1
101
10-0156
1
87-0031
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
101
10-0156
1
100
10-0315
1
87-0032
RIVETEC E100518
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0150:0
20
101
10-0156
20
87-0311
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0151:0
20
101
10-0156
20
87-0312
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0152:0
20
101
10-0156
20
87-0313
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0153:0
20
101
10-0156
20
87-0314
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0154:0
20
101
10-0156
20
87-0315
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
100
10-0155:0
20
101
10-0156
20
87-0316
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
101
10-0156
20
100
10-0315
20
87-0317
Pg./Str. 6 / 16
99-0024: Titgemeyer
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0140:0
87-0039
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0141:0
Pcs / Ks
1
87-0040
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0142:0
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0142:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0143:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0144:0
Pcs / Ks
20
87-0325
Pcs / Ks
1
Mandrel M10
Závitový trn M10
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0145:0
1
87-0044
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0291:0
1
RIVETEC E100518
Pcs / Ks
20
87-0324
87-0043
87-0045
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0141:0
87-0323
87-0042
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0144:0
Pcs / Ks
20
87-0322
87-0041
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0143:0
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0140:0
87-0321
Mandrel M10
Závitový trn M10
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0145:0
20
87-0326
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0291:0
20
87-0327
Pg./Str. 7 / 16
99-0024: Titgemeyer
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Inner Mandrel M4
VnitĜní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0146
1
87-0046
Inner Mandrel M5
VnitĜní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0147
1
87-0047
Inner Mandrel M6
VnitĜní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0148
1
87-0048
Inner Mandrel M8
VnitĜní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0149
1
87-0049
RIVETEC E100518
Inner Mandrel M4
VnitĜní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0146
20
87-0328
Inner Mandrel M5
VnitĜní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0147
20
87-0329
Inner Mandrel M6
VnitĜní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0148
20
87-0330
Inner Mandrel M8
VnitĜní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
97
10-0149
20
87-0331
Pg./Str. 8 / 16
99-0024: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
49
10-0812
1
53
30-0080
2
47
30-0089
2
48
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
39
30-0193
2
40
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
100
10-0153:0
1
101
10-0156
1
87-0029
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
97
10-0143:0
Pcs / Ks
1
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
102
10-0157
Pcs / Ks
1
87-0042
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
27
10-0079
1
26
10-0080
1
32
10-0186
1
33
10-0187
1
24
10-0497
1
25
10-0682:þervená
1
49
10-0812
1
31
30-0038
1
53
30-0080
2
47
30-0089
2
48
30-0106
2
28
30-0144
1
34
30-0164
1
35
30-0199
1
36
30-0205
1
30
30-0224
1
29
30-0269
1
87-0091
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
27
10-0079
1
26
10-0080
1
28
30-0144
1
29
30-0269
1
87-0094
87-0066
Stroke Adjuster Assembly
SeĜizovaþ zdvihu komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-0186
1
33
10-0187
1
31
30-0038
1
34
30-0164
1
35
30-0199
1
36
30-0205
1
87-0096
Air-engine Cap Assembly
Kryt motoru komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0181
1
13
10-0562
1
14
10-0691:þervená
1
15
10-0692
1
16
30-0037
2
17
30-0152
1
118
30-0212
1
87-0078
RIVETEC E100518
Engine Spring
Pružina motoru
Pos. / Poz.
Part / Díl
96
10-0159
99
30-0151
87-0098
Pcs / Ks
1
1
Pg./Str. 9 / 16
99-0024: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
9
10-0123
3
7
10-0188
1
8
10-0685
1
10
30-0200
3
11
30-0223
1
87-0105
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
112
30-0034
1
111
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
42
10-0121
1
44
30-0143
1
122
30-0194
1
43
30-0206
1
87-0110
87-0116
Pos. / Poz.
38
39
40
41
87-0121
Pos. / Poz.
50
52
53
51
87-0123
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0185
1
30-0193
2
30-0194
1
30-0195
1
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
3
10-0064
2
2
10-0189
2
1
10-0684:þervená
1
4
10-0703
1
5
30-0001
2
104
30-0002
1
112
30-0034
1
6
30-0141
1
111
30-0178
1
121
30-0181
1
120
30-0257
1
87-0154
Pos. / Poz.
3
37
19
20
4
5
104
6
22
21
23
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Part / Díl
10-0064
10-0183
10-0184
10-0564
10-0703
30-0001
30-0002
30-0141
30-0142
30-0198
30-0268
Pcs / Ks
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0656
1
10-0716
1
30-0080
2
30-0296
1
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
Part / Díl
113
30-0033
113
30-0301
113
30-0302
RIVETEC E100518
87-0145
Pcs / Ks
1
1
2
Pg./Str. 10 / 16
99-0024: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
87-0166
Engine Assembly
Motor komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
54
10-0109
1
69
10-0166
1
60
10-0170
1
61
10-0172
1
75
10-0173
1
56
10-0174
1
80
10-0176
1
94
10-0180
1
57
10-0198
1
55
10-0199
1
62
10-0200
1
64
10-0201
1
77
10-0202
1
58
10-0280
1
103
10-0286
1
70
10-0287
3
71
10-0288
1
72
10-0289
3
82
10-0290
1
84
10-0293
1
67
10-0294
1
91
10-0465
1
66
10-1498:Pertinax
5
63
30-0005
1
73
30-0050
3
68
30-0055
1
89
30-0065
3
88
30-0066
3
59
30-0092
1
65
30-0120
2
74
30-0121
1
76, 123
30-0154
2
81
30-0165
1
85
30-0176
1
78
30-0179
2
46
30-0181
1
92
30-0187
1
95
30-0190
4
79
30-0192
1
83
30-0196
1
124
30-0205
1
86
30-0210
1
18
30-0212
2
45
30-0257
1
93
30-0260
1
90
30-0404
1
87
315630000
3
RIVETEC E100518
87-0173
Engine Silencer
Tlumiþ motoru
Pos. / Poz.
Part / Díl
103
10-0286
91
10-0465
90
30-0404
87-0174
Pos. / Poz.
80
77
82
76
81
85
78
79
83
86
87-0184
Pos. / Poz.
58
47
111
46, 121
92
39
40, 122
41
21
35
10
43
18
11
30
45, 120
93
87-0187
Pos. / Poz.
114
119
116
Pcs / Ks
1
1
1
Engine Valve Assembly
Ventil motoru komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0176
1
10-0202
1
10-0290
1
30-0154
1
30-0165
1
30-0176
1
30-0179
1
30-0192
1
30-0196
1
30-0210
1
Seal Kit 50
Sada tČsnČní 50
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0280
1
30-0089
2
30-0178
1
30-0181
2
30-0187
1
30-0193
2
30-0194
2
30-0195
1
30-0198
3
30-0199
1
30-0200
3
30-0206
1
30-0212
2
30-0223
1
30-0224
1
30-0257
2
30-0260
1
Oil Refill Set
Plnící sada
Part / Díl
10-0251
30-0178
30-0288
Pcs / Ks
1
1
1
Pg./Str. 11 / 16
99-0024: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
87-0281
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
106
10-0791
1
107
10-0792
1
108
10-0806
1
105
30-0173
1
109
30-0228
2
110
30-0491
1
87-0344
Lock Nut
Pojistná matka
Pos. / Poz.
Part / Díl
98
10-0158
87-0346
Pcs / Ks
1
87-0352
Drawing Screw
Tažný šroub
Pos. / Poz.
Part / Díl
57
10-0198
59
30-0092
87-0354
Pcs / Ks
1
1
Planet Gear Assembly
Planetová pĜevodovka komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0166
1
70
10-0287
3
71
10-0288
1
72
10-0289
3
73
30-0050
3
74
30-0121
1
Lamellae
Lamely
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
67
10-0294
1
66
10-1498:Pertinax
5
68
30-0055
1
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneumatického pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
10
30-0200
3
87-0355
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
54
10-0109
1
46
30-0181
1
18
30-0212
2
45
30-0257
1
87-0359
87-0347
Pos. / Poz.
67
68
65
87-0348
Pos. / Poz.
87
84
89
88
87-0350
Ball Bearings
Ložiska
Part / Díl
10-0294
30-0055
30-0120
Valve Head Assembly
Ventilová hlava komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
315630000
3
10-0293
1
30-0065
3
30-0066
3
Hydraulic Piston
Hydraulický píst
Pos. / Poz.
Part / Díl
55
10-0199
58
10-0280
92
30-0187
93
30-0260
RIVETEC E100518
Pcs / Ks
1
1
2
Pcs / Ks
1
1
1
1
Pg./Str. 12 / 16
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0025: Rivetec
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100520
Pg./Str. 1 / 16
70 69 68
67
66
65
64
18 19 17 16 21 27
124 14 12
6
4 3 7
113
114
77
81
5
78
82
80
1
79
9
84
8
83
86
2
85
87
125
126
101
122
119
131
123
120
132
115
88
117
11
10
112
104
127
107
116
108
111
106
71
25
24
23 22 20
74
76
38 40 39
75
55 54 47 53 50
73 30
32 29
33 28 31
37
43
42
90
33 34 36 35 41
121
118
26
72
110
102
15 13
91
103
105
93
92
89
97
130 128 52 56
98
51
100
99
94 44 48 49 46 45
95
96
129
60
58 57 63 59
62 61
109
E 100520
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0025: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
10-0701:zelená
10-0245
10-0064
10-0683
30-0001
30-0002
30-0141
30-0181
30-0257
30-0034
30-0178
10-0237
30-0217
30-0184
30-0262
10-0239
10-0282
30-0263
30-0188
10-0166
10-0601
10-0288
30-0121
30-0050
10-0287
10-0289
30-0100
10-0170
10-0200
10-0172
10-0201
10-1498
30-0120
30-0005
30-0055
10-0294
10-0600
30-0065
30-0066
315630000
30-0404
10-0465
10-0286
10-0202
10-0290
30-0165
30-0154
10-0176
30-0196
30-0179
Description
Hydraulic body
Leading rod
Pressure Roller
Trigger
Cylindrical Pin
Cylindrical Pin
Spring
O-Ring
Stepseal
Screw
O-Ring
Leading piece
O-Ring
O-Ring
Stepseal
Hydraulic Piston
Guide Ring
Stepseal
O-Ring
Gear Ring
Drawing Screw
Planet Carrier
Ball Bearing
Screw
Gearwheel
Slide Bearing
Washer
Front Bearing Cover
Stator
Rear Bearing Cover
Rotor
Lamella
Ball Bearing
Cylindrical Pin
Screw
Rubber Washer
Valve Head
Lock Screw
Screw
Blind Rivet
Inlock
Sifter
Exhaust Silencer
Sliding Valve
Change Over Piston
Retained Ring
Spring
Valve Gasket
O-Ring
O-Ring
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
Tlaþný váleþek
Tlaþítko
Kolík válcový
Kolík válcový
Pružina
O-kroužek
TČsnČní pístnice
Šroub
O-kroužek
Vodící vložka
O-kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístnice
Hydraulický píst
Vodící kroužek
TČsnČní pístu
O-kroužek
Ozubený vČnec
Tažný šroub
Unašeþ
Ložisko kuliþkové
Šroub
Ozubené kolo
Ložisko
Podložka
PĜední þelo
Stator
Zadní þelo
Rotor
Lamela
Ložisko kuliþkové
Kolík válcový
Šroub
Gumová destiþka
Ventilová hlava
Šroub tlaþítko
Šroub
Trhací nýt
Inlock
Sítko tlumiþe
Tlumiþ výfuku
Posuvný ventil
PĜepínací píst
Pojistný kroužek
Pružina
TČsnČní ventilu
O-kroužek
O-kroužek
Pcs.
Ks
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0146
87-0146
87-0146 87-0155
87-0146 87-0155
87-0146 87-0155
87-0146 87-0155
87-0146 87-0155
87-0146 87-0185
87-0146 87-0185
87-0092
87-0092 87-0185
87-0167
87-0167 87-0185
87-0167 87-0185
87-0167 87-0185
87-0167 87-0351
87-0167 87-0185 87-0351
87-0167 87-0185 87-0351
87-0167 87-0185 87-0351
87-0167 87-0354
87-0167 87-0353
87-0167 87-0354
87-0167 87-0354
87-0167 87-0354
87-0167 87-0354
87-0167 87-0354
87-0167 87-0353
87-0167
87-0167
87-0167
87-0167
87-0167 87-0346
87-0167 87-0347
87-0167
87-0167 87-0346 87-0347
87-0167 87-0346 87-0347
87-0167 87-0349
87-0167 87-0349
87-0167 87-0349
87-0167 87-0349
87-0167 87-0173
87-0167 87-0173
87-0167 87-0173
87-0167 87-0174
87-0167 87-0174
87-0167 87-0174
87-0167
87-0167 87-0174
87-0167 87-0174
87-0167
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 3 / 16
99-0025: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67*
68
69
70*
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Pcs.
Ks
30-0192
O-Ring
O-kroužek
1
30-0210
O-Ring
O-kroužek
1
10-0174
Collar
TČsnČní
1
10-0173
Collar
TČsnČní
1
30-0205
O-Ring
O-kroužek
1
30-0176
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
10-0700:zelená End cap
Kryt motoru
1
10-0264
Pressure Screw
Tlaþný šroub
1
30-0212
O-Ring
O-kroužek
1
30-0152
Spring
Pružina
1
10-0562
Trigger
Tlaþítko
1
10-0692
Setting Screw
SeĜizovací šroub
1
30-0037
Screw
Šroub
2
30-0155
Spring
Pružina
1
10-0236
Pressure Nut
Tlaþná matka
1
10-0235
Lock Nut
Pojistná matka
1
10-0225
Mandrel M12
Závitový trn M12
1
10-0234
Nose Cap
Hubice
1
10-0233
Lock Nut
Pojistná matka
1
10-0230
Nosepiece 12
Náustek M12
1
10-0424
Piston Rod
Spodní píst
1
10-0507
Piston Plate
TalíĜ pístu
1
10-0123
Retained Ring
Pojistný kroužek
3
30-0108
Nut
Matice
1
30-0200
O-Ring
O-kroužek
3
30-0225
O-Ring
O-kroužek
1
10-0482
Piston
Píst ventilu
1
10-0184
Sliding Valve
Posuvný ventil
1
10-0564
Stopper
Zátka
1
30-0142
Spring
Pružina
1
30-0198
O-Ring
O-kroužek
3
30-0268
Ball
Kuliþka
1
10-0249
Valve bar
Ventilová tyþ
1
30-0195
O-Ring
O-kroužek
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
2
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
10-0548
Chamber Sleeve
Trubka
1
10-0702:zelená Valve Body
Ventilové tČlo
1
10-0080
Safety Valve -Stopper Pojistný ventil -uzávČr
1
30-0226
O-Ring
O-kroužek
1
10-0079
Safety Valve - Body
Pojistný ventil - trubka
1
30-0144
Spring
Pružina
1
30-0269
Ball
Kuliþka
1
10-0246
Stroke Adjuster -Body TČlo seĜizovaþe
1
10-0247
Spacer
Mezikus
1
Stroke Adjuster-Screw Šroub seĜizovaþe
10-0248
1
30-0107
Nut
Matice
1
30-0167
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
30-0197
O-Ring
O-kroužek
1
30-0203
O-Ring
O-kroužek
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0167 87-0174
87-0167 87-0174
87-0167
87-0167
87-0167
87-0167 87-0174
87-0079
87-0079
87-0079
87-0079
87-0079
87-0079
87-0079
87-0099
87-0099
87-0345
87-0291
87-0069
87-0036
87-0036
87-0106
87-0106
87-0106
87-0106
87-0106 87-0185 87-0355
87-0106 87-0185
87-0155
87-0155
87-0155
87-0155
87-0155 87-0185
87-0155
87-0117
87-0117 87-0185
87-0117 87-0185 87-0015
87-0117 87-0185 87-0015
87-0092
87-0092
87-0092 87-0094
87-0092 87-0185
87-0092 87-0094
87-0092 87-0094
87-0092 87-0094
87-0092 87-0097
87-0092 87-0097
87-0092 87-0097
87-0092 87-0097
87-0092 87-0097
87-0092 87-0097 87-0185
87-0092 87-0097 87-0185
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 4 / 16
99-0025: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Part / Díl
10-0121
30-0206
30-0089
30-0106
10-0812
10-0716
10-0657
30-0297
30-0080
30-0143
10-0250
10-0251
10-0362
30-0190
30-0288
30-0293
30-0400
10-0791
10-0792
10-0806
30-0228
30-0173
30-0491
30-0301
30-0034
30-0178
30-0178
30-0154
30-0205
30-0179
30-0194
30-0038
Description
Valve Stopper
O-Ring
Washer
Crown Nut
Safety Cover
Cover Plate
Silencer
Safety Gum
Screw
Spring
Crank
Adapter
Air Tube
O-Ring
Oil Syringe
Internal Hex Key
Stopper
Swivel-joint Screw
Swivel-joint Ball
Swivel-joint
O-Ring
Retained Ring
Seal
Lifting Attachment
Screw
O-Ring
O-Ring
Spring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Screw
Pcs.
Ks
Ventilový uzávČr
1
O-kroužek
1
Podložka
2
Matice uzavĜená
2
ZajišĢovací kryt
1
Krycí deska
1
Tlumiþ
1
Ochranná guma
1
Šroub
2
Pružina
1
Táhlo
1
Adaptér
1
Vzduchová trubka
2
O-kroužek
4
StĜíkaþka na olej
1
Klíþ imbusový
1
Zátka
1
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
Vzduch. pĜípoj - koule
1
Vzduch. pĜípoj
1
O-kroužek
2
Pojistný kroužek
1
TČsnČní 1/4"
1
ZávČs
1
Šroub
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
Pružina
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
Šroub
1
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0110
87-0110 87-0185
87-0014 87-0092 87-0185
87-0014 87-0092
87-0014 87-0092
87-0122
87-0122
87-0122
87-0122 87-0014 87-0092
87-0110
87-0187
87-0167
87-0167
87-0187
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0123
87-0146
87-0146
87-0187
87-0167
87-0092
87-0167
87-0185
87-0092
87-0107
87-0107 87-0185
87-0174
87-0097 87-0185
87-0174
87-0110
87-0097
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 5 / 16
99-0025: Rivetec
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0233
1
70
10-0793
1
87-0033
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0228
1
69
10-0233
1
87-0034
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0229:0
1
69
10-0233
1
87-0035
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0230
1
69
10-0233
1
87-0036
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0228
20
69
10-0233
20
87-0318
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0229:0
20
69
10-0233
20
87-0319
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0230
20
69
10-0233
20
87-0320
Nosepiece 14 Assembly
Náustek 14 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0231
1
69
10-0233
1
87-0037
Nosepiece 16 Assembly
Náustek 16 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0232
1
69
10-0233
1
87-0038
RIVETEC E100520
Pg./Str. 6 / 16
99-0025: Rivetec
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
67
10-0794
1
87-0288
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
67
10-0223
1
87-0289
Mandrel M10
Závitový trn M10
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
67
10-0224
1
87-0290
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
67
10-0225
1
87-0291
Mandrel M14
Závitový trn M14
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
67
10-0226
1
87-0292
Mandrel M16
Závitový trn M16
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
67
10-0227
1
87-0293
RIVETEC E100520
Pg./Str. 7 / 16
99-0025: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
105
10-0812
1
109
30-0080
2
103
30-0089
2
104
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventil. tyþe
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
85
30-0193
2
86
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0230
1
69
10-0233
1
87-0036
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
68
10-0234
87-0069
Pcs / Ks
1
Air-engine Cap Assembly
Kryt motoru komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
58
10-0264
1
61
10-0562
1
62
10-0692
1
57
10-0700:zelená
1
63
30-0037
2
60
30-0152
1
59
30-0212
1
87-0079
RIVETEC E100520
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
91
10-0079
1
89
10-0080
1
94
10-0246
1
95
10-0247
1
96
10-0248
1
87
10-0548
1
88
10-0702:zelená
1
105
10-0812
1
10
30-0034
1
132
30-0038
1
109
30-0080
2
103
30-0089
2
104
30-0106
2
97
30-0107
1
92
30-0144
1
98
30-0167
1
11
30-0178
1
99
30-0197
1
100
30-0203
1
129
30-0205
1
90
30-0226
1
93
30-0269
1
87-0092
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
91
10-0079
1
89
10-0080
1
92
30-0144
1
93
30-0269
1
87-0094
Stroke Adjuster Assembly
SeĜizovaþ zdvihu komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
94
10-0246
1
95
10-0247
1
96
10-0248
1
132
30-0038
1
97
30-0107
1
98
30-0167
1
99
30-0197
1
100
30-0203
1
129
30-0205
1
87-0097
Pg./Str. 8 / 16
99-0025: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Engine Spring
Pružina motoru
Pos. / Poz.
Part / Díl
65
10-0236
64
30-0155
87-0099
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
124
30-0033
1
124
30-0301
1
124
30-0302
2
87-0123
Pcs / Ks
1
1
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
73
10-0123
3
71
10-0424
1
72
10-0507
1
74
30-0108
1
75
30-0200
3
76
30-0225
1
87-0106
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
125
30-0034
1
126
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
101
10-0121
1
110
30-0143
1
131
30-0194
1
102
30-0206
1
87-0110
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
83
10-0249
1
85
30-0193
2
86
30-0194
1
84
30-0195
1
87-0117
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
3
10-0064
2
2
10-0245
2
4
10-0683
1
1
10-0701:zelená
1
5
30-0001
2
6
30-0002
1
125
30-0034
1
7
30-0141
1
126
30-0178
1
8
30-0181
1
9
30-0257
1
87-0146
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
3
10-0064
78
10-0184
77
10-0482
79
10-0564
4
10-0683
5
30-0001
6
30-0002
7
30-0141
80
30-0142
81
30-0198
82
30-0268
87-0155
Pcs / Ks
2
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
107
10-0657
1
106
10-0716
1
109
30-0080
2
108
30-0297
1
87-0122
RIVETEC E100520
Pg./Str. 9 / 16
99-0025: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Engine Assembly
Motor komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
40
315630000
20
10-0166
28
10-0170
30
10-0172
54
10-0173
53
10-0174
48
10-0176
29
10-0200
31
10-0201
44
10-0202
12
10-0237
16
10-0239
17
10-0282
43
10-0286
25
10-0287
22
10-0288
26
10-0289
45
10-0290
36
10-0294
113
10-0362
42
10-0465
37
10-0600
21
10-0601
32
10-1498:Pertinax
34
30-0005
24
30-0050
35
30-0055
38
30-0065
39
30-0066
27
30-0100
33
30-0120
23
30-0121
47, 128
30-0154
46
30-0165
56
30-0176
50, 130
30-0179
14
30-0184
19
30-0188
114
30-0190
51
30-0192
49
30-0196
55
30-0205
52
30-0210
13
30-0217
15
30-0262
18
30-0263
41
30-0404
RIVETEC E100520
Engine Silencer
Tlumiþ motoru
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
43
10-0286
1
42
10-0465
1
41
30-0404
1
87-0173
87-0167
Pcs / Ks
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
2
1
1
1
5
1
3
1
3
3
1
2
1
2
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
Engine Valve Assembly
Ventil motoru komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
48
10-0176
1
44
10-0202
1
45
10-0290
1
128
30-0154
1
46
30-0165
1
56
30-0176
1
130
30-0179
1
51
30-0192
1
49
30-0196
1
52
30-0210
1
87-0174
Seal Kit 100 Assembly
Sada tČsnČní 100 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
17
10-0282
1
103
30-0089
2
11, 126
30-0178
2
8
30-0181
1
14
30-0184
1
19
30-0188
1
85
30-0193
2
86, 131
30-0194
2
84
30-0195
1
99
30-0197
1
81
30-0198
3
75
30-0200
3
100
30-0203
1
129
30-0205
1
102
30-0206
1
13
30-0217
2
76
30-0225
1
90
30-0226
1
9
30-0257
1
15
30-0262
1
18
30-0263
1
87-0185
Pg./Str. 10 / 16
99-0025: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
112
10-0251
127
30-0178
115
30-0288
87-0187
Hydraulic Piston
Hydraulický píst
Pos. / Poz.
Part / Díl
16
10-0239
17
10-0282
19
30-0188
18
30-0263
Pcs / Ks
1
1
1
1
Drawing Screw
Tažný šroub
Pos. / Poz.
Part / Díl
21
10-0601
27
30-0100
Pcs / Ks
1
1
87-0351
Pcs / Ks
1
1
1
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
118
10-0791
1
119
10-0792
1
120
10-0806
1
122
30-0173
1
121
30-0228
2
123
30-0491
1
87-0281
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
67
10-0225
Pcs / Ks
1
Lock Nut
Pojistná matka
Pos. / Poz.
Part / Díl
66
10-0235
Pcs / Ks
1
Lamellae
Lamely
Pos. / Poz.
Part / Díl
36
10-0294
32
10-1498:Pertinax
35
30-0055
Pcs / Ks
1
5
1
Ball Bearings
Ložiska
Pos. / Poz.
Part / Díl
36
10-0294
35
30-0055
33
30-0120
Pcs / Ks
1
1
2
87-0291
87-0345
87-0346
87-0353
Planet Gear Assembly
87-0354 Planetová pĜevodovka
komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0166
25
10-0287
22
10-0288
26
10-0289
24
30-0050
23
30-0121
Pcs / Ks
1
3
1
3
3
1
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneumatického pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
75
30-0200
3
87-0355
87-0347
Valve Head Assembly
Ventilová hlava komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
40
315630000
3
37
10-0600
1
38
30-0065
3
39
30-0066
3
87-0349
RIVETEC E100520
Pg./Str. 11 / 16
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0025: Titgemeyer
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100520
Pg./Str. 1 / 16
70 69 68
67
66
65
64
18 19 17 16 21 27
124 14 12
6
4 3 7
113
114
77
81
5
78
82
80
1
79
9
84
8
83
86
2
85
87
125
126
101
122
119
131
123
120
132
115
88
117
11
10
112
104
127
107
116
108
111
106
71
25
24
23 22 20
74
76
38 40 39
75
55 54 47 53 50
73 30
32 29
33 28 31
37
43
42
90
33 34 36 35 41
121
118
26
72
110
102
15 13
91
103
105
93
92
89
97
130 128 52 56
98
51
100
99
94 44 48 49 46 45
95
96
129
60
58 57 63 59
62 61
109
E 100520
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0025: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
10-0701:zelená
10-0245
10-0064
10-0683
30-0001
30-0002
30-0141
30-0181
30-0257
30-0034
30-0178
10-0237
30-0217
30-0184
30-0262
10-0239
10-0282
30-0263
30-0188
10-0166
10-0601
10-0288
30-0121
30-0050
10-0287
10-0289
30-0100
10-0170
10-0200
10-0172
10-0201
10-1498
30-0120
30-0005
30-0055
10-0294
10-0600
30-0065
30-0066
315630000
30-0404
10-0465
10-0286
10-0202
10-0290
30-0165
30-0154
10-0176
30-0196
30-0179
Description
Hydraulic body
Leading rod
Pressure Roller
Trigger
Cylindrical Pin
Cylindrical Pin
Spring
O-Ring
Stepseal
Screw
O-Ring
Leading piece
O-Ring
O-Ring
Stepseal
Hydraulic Piston
Guide Ring
Stepseal
O-Ring
Gear Ring
Drawing Screw
Planet Carrier
Ball Bearing
Screw
Gearwheel
Slide Bearing
Washer
Front Bearing Cover
Stator
Rear Bearing Cover
Rotor
Lamella
Ball Bearing
Cylindrical Pin
Screw
Rubber Washer
Valve Head
Lock Screw
Screw
Blind Rivet
Inlock
Sifter
Exhaust Silencer
Sliding Valve
Change Over Piston
Retained Ring
Spring
Valve Gasket
O-Ring
O-Ring
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
Tlaþný váleþek
Tlaþítko
Kolík válcový
Kolík válcový
Pružina
O-kroužek
TČsnČní pístnice
Šroub
O-kroužek
Vodící vložka
O-kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístnice
Hydraulický píst
Vodící kroužek
TČsnČní pístu
O-kroužek
Ozubený vČnec
Tažný šroub
Unašeþ
Ložisko kuliþkové
Šroub
Ozubené kolo
Ložisko
Podložka
PĜední þelo
Stator
Zadní þelo
Rotor
Lamela
Ložisko kuliþkové
Kolík válcový
Šroub
Gumová destiþka
Ventilová hlava
Šroub tlaþítko
Šroub
Trhací nýt
Inlock
Sítko tlumiþe
Tlumiþ výfuku
Posuvný ventil
PĜepínací píst
Pojistný kroužek
Pružina
TČsnČní ventilu
O-kroužek
O-kroužek
Pcs.
Ks
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0146
87-0146
87-0146 87-0155
87-0146 87-0155
87-0146 87-0155
87-0146 87-0155
87-0146 87-0155
87-0146 87-0185
87-0146 87-0185
87-0092
87-0092 87-0185
87-0167
87-0167 87-0185
87-0167 87-0185
87-0167 87-0185
87-0167 87-0351
87-0167 87-0185 87-0351
87-0167 87-0185 87-0351
87-0167 87-0185 87-0351
87-0167 87-0354
87-0167 87-0353
87-0167 87-0354
87-0167 87-0354
87-0167 87-0354
87-0167 87-0354
87-0167 87-0354
87-0167 87-0353
87-0167
87-0167
87-0167
87-0167
87-0167 87-0346
87-0167 87-0347
87-0167
87-0167 87-0346 87-0347
87-0167 87-0346 87-0347
87-0167 87-0349
87-0167 87-0349
87-0167 87-0349
87-0167 87-0349
87-0167 87-0173
87-0167 87-0173
87-0167 87-0173
87-0167 87-0174
87-0167 87-0174
87-0167 87-0174
87-0167
87-0167 87-0174
87-0167 87-0174
87-0167
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 3 / 16
99-0025: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67*
68
69
70*
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Pcs.
Ks
30-0192
O-Ring
O-kroužek
1
30-0210
O-Ring
O-kroužek
1
10-0174
Collar
TČsnČní
1
10-0173
Collar
TČsnČní
1
30-0205
O-Ring
O-kroužek
1
30-0176
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
10-0700:zelená End cap
Kryt motoru
1
10-0264
Pressure Screw
Tlaþný šroub
1
30-0212
O-Ring
O-kroužek
1
30-0152
Spring
Pružina
1
10-0562
Trigger
Tlaþítko
1
10-0692
Setting Screw
SeĜizovací šroub
1
30-0037
Screw
Šroub
2
30-0155
Spring
Pružina
1
10-0236
Pressure Nut
Tlaþná matka
1
10-0235
Lock Nut
Pojistná matka
1
10-0225
Mandrel M12
Závitový trn M12
1
10-0234
Nose Cap
Hubice
1
10-0233
Lock Nut
Pojistná matka
1
10-0230
Nosepiece 12
Náustek M12
1
10-0424
Piston Rod
Spodní píst
1
10-0507
Piston Plate
TalíĜ pístu
1
10-0123
Retained Ring
Pojistný kroužek
3
30-0108
Nut
Matice
1
30-0200
O-Ring
O-kroužek
3
30-0225
O-Ring
O-kroužek
1
10-0482
Piston
Píst ventilu
1
10-0184
Sliding Valve
Posuvný ventil
1
10-0564
Stopper
Zátka
1
30-0142
Spring
Pružina
1
30-0198
O-Ring
O-kroužek
3
30-0268
Ball
Kuliþka
1
10-0249
Valve bar
Ventilová tyþ
1
30-0195
O-Ring
O-kroužek
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
2
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
10-0548
Chamber Sleeve
Trubka
1
10-0702:zelená Valve Body
Ventilové tČlo
1
10-0080
Safety Valve -Stopper Pojistný ventil -uzávČr
1
30-0226
O-Ring
O-kroužek
1
10-0079
Safety Valve - Body
Pojistný ventil - trubka
1
30-0144
Spring
Pružina
1
30-0269
Ball
Kuliþka
1
10-0246
Stroke Adjuster -Body TČlo seĜizovaþe
1
10-0247
Spacer
Mezikus
1
Stroke Adjuster -Screw Šroub seĜizovaþe
10-0248
1
30-0107
Nut
Matice
1
30-0167
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
30-0197
O-Ring
O-kroužek
1
30-0203
O-Ring
O-kroužek
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0167 87-0174
87-0167 87-0174
87-0167
87-0167
87-0167
87-0167 87-0174
87-0079
87-0079
87-0079
87-0079
87-0079
87-0079
87-0079
87-0099
87-0099
87-0345
87-0291
87-0069
87-0036
87-0036
87-0106
87-0106
87-0106
87-0106
87-0106 87-0185 87-0355
87-0106 87-0185
87-0155
87-0155
87-0155
87-0155
87-0155 87-0185
87-0155
87-0117
87-0117 87-0185
87-0117 87-0185 87-0015
87-0117 87-0185 87-0015
87-0092
87-0092
87-0092 87-0094
87-0092 87-0185
87-0092 87-0094
87-0092 87-0094
87-0092 87-0094
87-0092 87-0097
87-0092 87-0097
87-0092 87-0097
87-0092 87-0097
87-0092 87-0097
87-0092 87-0097 87-0185
87-0092 87-0097 87-0185
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 4 / 16
99-0025: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Part / Díl
10-0121
30-0206
30-0089
30-0106
10-0812
10-0716
10-0657
30-0297
30-0080
30-0143
10-0250
10-0251
10-0362
30-0190
30-0288
30-0293
30-0400
10-0791
10-0792
10-0806
30-0228
30-0173
30-0491
30-0301
30-0034
30-0178
30-0178
30-0154
30-0205
30-0179
30-0194
30-0038
Description
Valve Stopper
O-Ring
Washer
Crown Nut
Safety Cover
Cover Plate
Silencer
Safety Gum
Screw
Spring
Crank
Adapter
Air Tube
O-Ring
Oil Syringe
Internal Hex Key
Stopper
Swivel-joint Screw
Swivel-joint Ball
Swivel-joint
O-Ring
Retained Ring
Seal
Lifting Attachment
Screw
O-Ring
O-Ring
Spring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Screw
Pcs.
Ks
Ventilový uzávČr
1
O-kroužek
1
Podložka
2
Matice uzavĜená
2
ZajišĢovací kryt
1
Krycí deska
1
Tlumiþ
1
Ochranná guma
1
Šroub
2
Pružina
1
Táhlo
1
Adaptér
1
Vzduchová trubka
2
O-kroužek
4
StĜíkaþka na olej
1
Klíþ imbusoý
1
Zátka
1
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
Vzduch. pĜípoj - koule
1
Vzduch. pĜípoj
1
O-kroužek
2
Pojistný kroužek
1
TČsnČní 1/4"
1
ZávČs
1
Šroub
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
Pružina
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
Šroub
1
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0110
87-0110 87-0185
87-0014 87-0092 87-0185
87-0014 87-0092
87-0014 87-0092
87-0122
87-0122
87-0122
87-0122 87-0014 87-0092
87-0110
87-0187
87-0167
87-0167
87-0187
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0123
87-0146
87-0146
87-0187
87-0167
87-0092
87-0167
87-0185
87-0092
87-0107
87-0107 87-0185
87-0174
87-0097 87-0185
87-0174
87-0110
87-0097
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 5 / 16
99-0025: Titgemeyer
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0233
1
70
10-0793
1
87-0033
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0228
1
69
10-0233
1
87-0034
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0229:0
1
69
10-0233
1
87-0035
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0230
1
69
10-0233
1
87-0036
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0228
20
69
10-0233
20
87-0318
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0229:0
20
69
10-0233
20
87-0319
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0230
20
69
10-0233
20
87-0320
Nosepiece 14 Assembly
Náustek 14 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0231
1
69
10-0233
1
87-0037
Nosepiece 16 Assembly
Náustek 16 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0232
1
69
10-0233
1
87-0038
RIVETEC E100520
Pg./Str. 6 / 16
99-0025: Titgemeyer
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
67
10-0794
1
87-0288
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
67
10-0223
1
87-0289
Mandrel M10
Závitový trn M10
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
67
10-0224
1
87-0290
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
67
10-0225
1
87-0291
Mandrel M14
Závitový trn M14
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
67
10-0226
1
87-0292
Mandrel M16
Závitový trn M16
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
67
10-0227
1
87-0293
RIVETEC E100520
Pg./Str. 7 / 16
99-0025: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
105
10-0812
1
109
30-0080
2
103
30-0089
2
104
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventil. tyþe
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
85
30-0193
2
86
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0230
1
69
10-0233
1
87-0036
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
68
10-0234
87-0069
Pcs / Ks
1
Air-engine Cap Assembly
Kryt motoru komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
58
10-0264
1
61
10-0562
1
62
10-0692
1
57
10-0700:zelená
1
63
30-0037
2
60
30-0152
1
59
30-0212
1
87-0079
RIVETEC E100520
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
91
10-0079
1
89
10-0080
1
94
10-0246
1
95
10-0247
1
96
10-0248
1
87
10-0548
1
88
10-0702:zelená
1
105
10-0812
1
10
30-0034
1
132
30-0038
1
109
30-0080
2
103
30-0089
2
104
30-0106
2
97
30-0107
1
92
30-0144
1
98
30-0167
1
11
30-0178
1
99
30-0197
1
100
30-0203
1
129
30-0205
1
90
30-0226
1
93
30-0269
1
87-0092
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
91
10-0079
1
89
10-0080
1
92
30-0144
1
93
30-0269
1
87-0094
Stroke Adjuster Assembly
SeĜizovaþ zdvihu komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
94
10-0246
1
95
10-0247
1
96
10-0248
1
132
30-0038
1
97
30-0107
1
98
30-0167
1
99
30-0197
1
100
30-0203
1
129
30-0205
1
87-0097
Pg./Str. 8 / 16
99-0025: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Engine Spring
Pružina motoru
Pos. / Poz.
Part / Díl
65
10-0236
64
30-0155
87-0099
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
124
30-0033
1
124
30-0301
1
124
30-0302
2
87-0123
Pcs / Ks
1
1
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
73
10-0123
3
71
10-0424
1
72
10-0507
1
74
30-0108
1
75
30-0200
3
76
30-0225
1
87-0106
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
125
30-0034
1
126
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
101
10-0121
1
110
30-0143
1
131
30-0194
1
102
30-0206
1
87-0110
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
83
10-0249
1
85
30-0193
2
86
30-0194
1
84
30-0195
1
87-0117
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
3
10-0064
2
2
10-0245
2
4
10-0683
1
1
10-0701:zelená
1
5
30-0001
2
6
30-0002
1
125
30-0034
1
7
30-0141
1
126
30-0178
1
8
30-0181
1
9
30-0257
1
87-0146
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
3
10-0064
78
10-0184
77
10-0482
79
10-0564
4
10-0683
5
30-0001
6
30-0002
7
30-0141
80
30-0142
81
30-0198
82
30-0268
87-0155
Pcs / Ks
2
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
107
10-0657
1
106
10-0716
1
109
30-0080
2
108
30-0297
1
87-0122
RIVETEC E100520
Pg./Str. 9 / 16
99-0025: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Engine Assembly
Motor komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
40
315630000
20
10-0166
28
10-0170
30
10-0172
54
10-0173
53
10-0174
48
10-0176
29
10-0200
31
10-0201
44
10-0202
12
10-0237
16
10-0239
17
10-0282
43
10-0286
25
10-0287
22
10-0288
26
10-0289
45
10-0290
36
10-0294
113
10-0362
42
10-0465
37
10-0600
21
10-0601
32
10-1498:Pertinax
34
30-0005
24
30-0050
35
30-0055
38
30-0065
39
30-0066
27
30-0100
33
30-0120
23
30-0121
47, 128
30-0154
46
30-0165
56
30-0176
50, 130
30-0179
14
30-0184
19
30-0188
114
30-0190
51
30-0192
49
30-0196
55
30-0205
52
30-0210
13
30-0217
15
30-0262
18
30-0263
41
30-0404
RIVETEC E100520
Engine Silencer
Tlumiþ motoru
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
43
10-0286
1
42
10-0465
1
41
30-0404
1
87-0173
87-0167
Pcs / Ks
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
2
1
1
1
5
1
3
1
3
3
1
2
1
2
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
Engine Valve Assembly
Ventil motoru komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
48
10-0176
1
44
10-0202
1
45
10-0290
1
128
30-0154
1
46
30-0165
1
56
30-0176
1
130
30-0179
1
51
30-0192
1
49
30-0196
1
52
30-0210
1
87-0174
Seal Kit 100
Sada tČsnČní 100
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
17
10-0282
1
103
30-0089
2
11, 126
30-0178
2
8
30-0181
1
14
30-0184
1
19
30-0188
1
85
30-0193
2
86, 131
30-0194
2
84
30-0195
1
99
30-0197
1
81
30-0198
3
75
30-0200
3
100
30-0203
1
129
30-0205
1
102
30-0206
1
13
30-0217
2
76
30-0225
1
90
30-0226
1
9
30-0257
1
15
30-0262
1
18
30-0263
1
87-0185
Pg./Str. 10 / 16
99-0025: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
112
10-0251
127
30-0178
115
30-0288
Hydraulic Piston
Hydraulický píst
Pos. / Poz.
Part / Díl
16
10-0239
17
10-0282
19
30-0188
18
30-0263
Pcs / Ks
1
1
1
1
Drawing Screw
Tažný šroub
Pos. / Poz.
Part / Díl
21
10-0601
27
30-0100
Pcs / Ks
1
1
87-0351
87-0187
Pcs / Ks
1
1
1
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
118
10-0791
1
119
10-0792
1
120
10-0806
1
122
30-0173
1
121
30-0228
2
123
30-0491
1
87-0281
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
67
10-0225
Pcs / Ks
1
Lock Nut
Pojistná matka
Pos. / Poz.
Part / Díl
66
10-0235
Pcs / Ks
1
Lamellae
Lamely
Pos. / Poz.
Part / Díl
36
10-0294
32
10-1498:Pertinax
35
30-0055
Pcs / Ks
1
5
1
Ball Bearings
Ložiska
Pos. / Poz.
Part / Díl
36
10-0294
35
30-0055
33
30-0120
Pcs / Ks
1
1
2
87-0291
87-0345
87-0346
87-0353
Planet Gear Assembly
87-0354 Planetová pĜevodovka
komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0166
25
10-0287
22
10-0288
26
10-0289
24
30-0050
23
30-0121
Pcs / Ks
1
3
1
3
3
1
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneumatického pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
75
30-0200
3
87-0355
87-0347
Valve Head Assembly
Ventilová hlava komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
40
315630000
3
37
10-0600
1
38
30-0065
3
39
30-0066
3
87-0349
RIVETEC E100520
Pg./Str. 11 / 16
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0026: Rivetec
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100520
Pg./Str. 1 / 12
31
30
29
28
90
14
91
15
17
20
19
92
10
13
12
11
35
36
37
38
39
42
41
44
72
24
25
26
86
84
43
46
50
48
49
47
27
78
2
45
22
81
6
66
E 100520
21
5
93
67
23
8
3
7
33
40
16
1
54
55
89
4
32
34
18
9
60
59
57
61
94
58
56
87
88
53
83
52
85
82
51
96
97
68
69
70
71
74
80
62
79
64
65
63
95
77
75
73
76
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0026: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
50-0001:zelená
10-0350
30-0257
30-0182
30-0267
30-0067
30-0181
10-0503
30-0002
10-0683
30-0001
10-0064
30-0141
10-0109
30-0212
10-0352
10-0190
10-0280
30-0187
30-0260
30-0146
30-0148
10-0599
30-0244
10-0303
10-0560:zelená
30-0320
10-0104
10-0192
10-0191
10-0194
10-0328
30-0189
10-0326
30-0197
10-0193
30-0268
30-0142
10-0565
30-0204
10-0595
30-0191
30-0194
30-0193
10-0123
10-0349
10-0507
30-0108
30-0200
30-0225
Description
Hydraulic Body
Leading rod
Stepseal
O-Ring
Snubber
Screw
O-Ring
Reducer
Cylindrical Pin
Trigger
Cylindrical Pin
Pressure Roller
Spring
Leading Piece
O-Ring
Guide
Hydraulic Piston
Guide Ring
O-Ring
Stepseal
Spring
Spring
Washer
O-Ring
Filler
Rear Stopper
Deflector
Lock Nut
Spacer
Nose Cap
Nut
Valve
O-Ring
Valve Tube
O-Ring
Sliding Valve
Ball
Spring
Stopper
O-Ring
Valve Bar
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Retained Ring
Piston Rod
Piston Plate
Nut
O-Ring
O-Ring
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
TČsnČní pístnice
O-kroužek
Doraz
Šroub
O-kroužek
Reduktor
Kolík válcový
Tlaþítko
Kolík válcový
Tlaþný váleþek
Pružina
Vodící vložka
O-kroužek
Vodítko
Hydraulický píst
Vodící kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístu
Pružina
Pružina
Podložka
O-kroužek
Vložka
Zadní uzávČr
Lapaþ trnĤ
Pojistná matka
Mezikus
Hubice
Matice
Ventil
O-kroužek
Trubka ventilu
O-kroužek
Posuvný ventil
Kuliþka
Pružina
Zátka
O-kroužek
Ventilová tyþ
O-kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Pojistný kroužek
Spodní píst
TalíĜ pístu
Matice
O-kroužek
O-kroužek
Pcs.
Ks
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
3
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0142
87-0142
87-0142 87-0183
87-0142
87-0142
87-0142
87-0142 87-0183
87-0142
87-0142 87-0157
87-0142 87-0157
87-0142 87-0157
87-0142 87-0157
87-0142 87-0157
87-0164 87-0359
87-0164 87-0183 87-0359
87-0172
87-0164
87-0164 87-0183
87-0164 87-0183
87-0164 87-0183
87-0172
87-0172
87-0172
87-0172
87-0073
87-0073
87-0073 87-0062
87-0127
87-0127
87-0067
87-0067
87-0157
87-0157 87-0183
87-0157
87-0157 87-0183
87-0157
87-0157
87-0157
87-0157
87-0157 87-0183
87-0115
87-0115 87-0183
87-0115 87-0183 87-0015
87-0115 87-0183 87-0015
87-0104
87-0104
87-0104
87-0104
87-0104 87-0183 87-0355
87-0104 87-0183
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 3 / 12
99-0026: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Part / Díl
Description
10-0687:zelená
30-1156
10-0374
30-0034
30-0178
10-0317:mosaz
10-0761:mosaz
30-0300
30-0497
30-0483
30-0208
10-0079
10-0080
30-0269
30-0144
10-0121
30-0206
10-1202
30-0089
30-0106
10-0812
30-0143
10-0657
10-0717
30-0080
30-0297
10-0706
10-0250
10-0251
30-0288
30-0293
30-0400
10-0806
10-0792
10-0791
30-0173
30-0228
30-0491
30-0259
30-0181
30-0257
30-0301
30-0194
30-0193
30-0178
30-0178
30-0034
Valve Body
O-Ring
Chamber Sleeve
Screw
O-Ring
Relief Valve - Body
Relief Valve - Seal
Spring
Spring
Retained Ring
O-Ring
Safety Valve - Body
Safety Valve -Stopper
Ball
Spring
Valve Stopper
O-Ring
Reducer
Washer
Crown Nut
Safety Cover
Spring
Silencer
Cover Plate
Screw
Safety Gum
Mandrel Collector
Crank
Adapter
Oil Syringe
Internal Hex Key
Stopper
Swivel-joint
Swivel-joint Ball
Swivel-joint Screw
Retained Ring
O-Ring
Seal
Stepseal
O-Ring
Stepseal
Lifting Attachment
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Screw
Popis
Ventilové tČlo
O-kroužek
Trubka
Šroub
O-kroužek
Odpoušt.ventil - TČlo
Odpoušt. ventil -TČsnČní
Pružina
Pružina
Pojistný kroužek
O-kroužek
Pojistný ventil - trubka
Pojistný ventil -uzávČr
Kuliþka
Pružina
Ventilový uzávČr
O-kroužek
Reduktor
Podložka
Matice uzavĜená
ZajišĢovací kryt
Pružina
Tlumiþ
Krycí deska
Šroub
Ochranná guma
SbČrná nádobka
Táhlo
Adaptér
StĜíkaþka na olej
Klíþ imbusový
Zátka
Vzduch. pĜípoj
Vzduch. pĜípoj - koule
Vzduch. pĜípoj - šroub
Pojistný kroužek
O-kroužek
TČsnČní 1/4"
TČsnČní pístnice
O-kroužek
TČsnČní pístnice
ZávČs
O-kroužek
O-kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Šroub
Pcs.
Ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0088
87-0088 87-0183
87-0088
87-0142 87-0107
87-0142 87-0107
87-0088
87-0088
87-0088
87-0088
87-0088
87-0088 87-0183
87-0088 87-0094
87-0088 87-0094
87-0088 87-0094
87-0088 87-0094
87-0110
87-0110 87-0183
87-0095
87-0014 87-0088 87-0183
87-0014 87-0088
87-0014 87-0088
87-0110
87-0120
87-0120
87-0120 87-0014 87-0088
87-0120
87-0060
87-0187
87-0187
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0142
87-0164
87-0164
87-0123
87-0110
87-0088
87-0187
87-0088
87-0088
87-0183 87-0359
87-0183 87-0359
87-0142
87-0183
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 4 / 12
99-0026: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
71
10-0812
1
76
30-0080
2
69
30-0089
2
70
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
44
30-0193
2
43
30-0194
1
87-0015
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
77
10-0706
Pcs / Ks
1
Deflector
Lapaþ trnĤ
Pos. / Poz.
Part / Díl
27
30-0320
Pcs / Ks
1
87-0060
87-0062
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0079
1
63
10-0080
1
56
10-0317:mosaz
1
53
10-0374
1
51
10-0687:zelená
1
57
10-0761:mosaz
1
71
10-0812
1
97
30-0034
1
76
30-0080
2
69
30-0089
2
70
30-0106
2
65
30-0144
1
96
30-0178
1
94
30-0193
1
61
30-0208
1
64
30-0269
1
58
30-0300
1
60
30-0483
1
59
30-0497
1
52
30-1156
1
87-0088
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0191
31
10-0194
Pcs / Ks
1
1
Rear Stopper
Zadní uzávČr
Pos. / Poz.
Part / Díl
25
10-0303
26
10-0560:zelená
27
30-0320
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0079
1
63
10-0080
1
65
30-0144
1
64
30-0269
1
Pcs / Ks
1
1
1
Reducer
Reduktor
Pos. / Poz.
Part / Díl
68
10-1202
87-0094
87-0067
87-0073
87-0095
Pcs / Ks
1
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
49
10-0123
3
45
10-0349
1
46
10-0507
1
47
30-0108
1
48
30-0200
3
50
30-0225
1
87-0104
RIVETEC E100520
Pg./Str. 5 / 12
99-0026: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
54
30-0034
1
55
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
66
10-0121
1
72
30-0143
1
93
30-0194
1
67
30-0206
1
87-0110
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
41
10-0595
42
30-0191
44
30-0193
43
30-0194
87-0115
87-0120
Pos. / Poz.
28
29
Hydraulické tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0064
2
2
10-0350
2
8
10-0503
1
10
10-0683
1
11
30-0001
2
9
30-0002
1
92
30-0033
1
54
30-0034
1
6
30-0067
2
13
30-0141
1
55
30-0178
1
7
30-0181
1
4
30-0182
1
3
30-0257
1
89
30-0259
1
5
30-0267
1
92
30-0301
1
92
30-0302
2
1
50-0001:zelená
1
87-0157
Pcs / Ks
1
1
2
1
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
92
92
92
87-0127
Hydraulic Body Assembly
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
74
10-0657
73
10-0717
76
30-0080
75
30-0297
87-0123
Pcs / Ks
1
1
2
1
87-0142
Part / Díl
30-0033
30-0301
30-0302
Pcs / Ks
1
1
2
Lock Nut and Spacer
Pojistná matka a mezikus
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0104
1
10-0192
1
RIVETEC E100520
Pos. / Poz.
12
36
34
32
39
10
11
9
13
38
33
35
40
37
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0064
2
10-0193
1
10-0326
1
10-0328
1
10-0565
1
10-0683
1
30-0001
2
30-0002
1
30-0141
1
30-0142
1
30-0189
1
30-0197
1
30-0204
1
30-0268
1
Pg./Str. 6 / 12
99-0026: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
87-0164
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
14
10-0109
1
17
10-0190
1
18
10-0280
1
90
30-0181
1
19
30-0187
1
15
30-0212
2
91
30-0257
1
20
30-0260
1
87-0172
Pressure Springs
Tlaþné pružiny
Pos. / Poz.
Part / Díl
16
10-0352
23
10-0599
21
30-0146
22
30-0148
24
30-0244
87-0183
Pos. / Poz.
18
69
7, 90
19
33
42
44
43, 93
35
48
40
67
61
15
50
3, 91
20
52
Pcs / Ks
1
1
1
1
1
87-0187
Pos. / Poz.
79
95
80
87-0281
Pos. / Poz.
85
84
83
86
87
88
Oil Refill Set
Plnící sada
Part / Díl
10-0251
30-0178
30-0288
Pcs / Ks
1
1
1
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0791
1
10-0792
1
10-0806
1
30-0173
1
30-0228
2
30-0491
1
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneumat. pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
48
30-0200
3
87-0355
Seal Kit 75
Sada tČsnČní 75
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0280
1
30-0089
2
30-0181
2
30-0187
1
30-0189
1
30-0191
1
30-0193
2
30-0194
2
30-0197
1
30-0200
3
30-0204
1
30-0206
1
30-0208
1
30-0212
2
30-0225
1
30-0257
2
30-0260
1
30-1156
1
RIVETEC E100520
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
14
10-0109
1
90
30-0181
1
15
30-0212
2
91
30-0257
1
87-0359
Pg./Str. 7 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0026: Titgemeyer
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100520
Pg./Str. 1 / 12
31
30
29
28
90
14
91
15
17
20
19
92
10
13
12
11
35
36
37
38
39
42
41
44
72
24
25
26
86
84
43
46
50
48
49
47
27
78
2
45
22
81
6
66
E 100520
21
5
93
67
23
8
3
7
33
40
16
1
54
55
89
4
32
34
18
9
60
59
57
61
94
58
56
87
88
53
83
52
85
82
51
96
97
68
69
70
71
74
80
62
79
64
65
63
95
77
75
73
76
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0026: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
50-0001:þervená
10-0350
30-0257
30-0182
30-0267
30-0067
30-0181
10-0503
30-0002
10-0683
30-0001
10-0064
30-0141
10-0109
30-0212
10-0352
10-0190
10-0280
30-0187
30-0260
30-0146
30-0148
10-0599
30-0244
10-0303
10-0560:þervená
30-0320
10-0104
10-0192
10-0191
10-0194
10-0328
30-0189
10-0326
30-0197
10-0193
30-0268
30-0142
10-0565
30-0204
10-0595
30-0191
30-0194
30-0193
10-0123
10-0349
10-0507
30-0108
30-0200
30-0225
Description
Hydraulic Body
Leading rod
Stepseal
O-Ring
Snubber
Screw
O-Ring
Reducer
Cylindrical Pin
Trigger
Cylindrical Pin
Pressure Roller
Spring
Leading Piece
O-Ring
Guide
Hydraulic Piston
Guide Ring
O-Ring
Stepseal
Spring
Spring
Washer
O-Ring
Filler
Rear Stopper
Deflector
Lock Nut
Spacer
Nose Cap
Nut
Valve
O-Ring
Valve Tube
O-Ring
Sliding Valve
Ball
Spring
Stopper
O-Ring
Valve Bar
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Retained Ring
Piston Rod
Piston Plate
Nut
O-Ring
O-Ring
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
TČsnČní pístnice
O-kroužek
Doraz
Šroub
O-kroužek
Reduktor
Kolík válcový
Tlaþítko
Kolík válcový
Tlaþný váleþek
Pružina
Vodící vložka
O-kroužek
Vodítko
Hydraulický píst
Vodící kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístu
Pružina
Pružina
Podložka
O-kroužek
Vložka
Zadní uzávČr
Lapaþ trnĤ
Pojistná matka
Mezikus
Hubice
Matice
Ventil
O-kroužek
Trubka ventilu
O-kroužek
Posuvný ventil
Kuliþka
Pružina
Zátka
O-kroužek
Ventilová tyþ
O-kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Pojistný kroužek
Spodní píst
TalíĜ pístu
Matice
O-kroužek
O-kroužek
Pcs.
Ks
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
3
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0143
87-0143
87-0143 87-0183
87-0143
87-0143
87-0143
87-0143 87-0183
87-0143
87-0143 87-0157
87-0143 87-0157
87-0143 87-0157
87-0143 87-0157
87-0143 87-0157
87-0164 87-0359
87-0164 87-0183 87-0359
87-0172
87-0164
87-0164 87-0183
87-0164 87-0183
87-0164 87-0183
87-0172
87-0172
87-0172
87-0172
87-0074
87-0074
87-0074 87-0062
87-0127
87-0127
87-0067
87-0067
87-0157
87-0157 87-0183
87-0157
87-0157 87-0183
87-0157
87-0157
87-0157
87-0157
87-0157 87-0183
87-0115
87-0115 87-0183
87-0115 87-0183 87-0015
87-0115 87-0183 87-0015
87-0104
87-0104
87-0104
87-0104
87-0104 87-0183 87-0355
87-0104 87-0183
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 3 / 12
99-0026: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Pcs.
Ks
10-0687:þervená Valve Body
Ventilové tČlo
1
30-1156
O-Ring
O-kroužek
1
10-0374
Chamber Sleeve
Trubka
1
30-0034
Screw
Šroub
1
30-0178
O-Ring
O-kroužek
1
10-0317:mosaz
Relief Valve - Body Odpoušt. ventil - TČlo
1
Odpoušt. ventil -TČsnČní
10-0761:mosaz
Relief Valve - Seal
1
30-0300
Spring
Pružina
1
30-0497
Spring
Pružina
1
30-0483
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
30-0208
O-Ring
O-kroužek
1
10-0079
Safety Valve - Body Pojistný ventil - trubka
1
10-0080
Safety Valve-Stopper Pojistný ventil - uzávČr
1
30-0269
Ball
Kuliþka
1
30-0144
Spring
Pružina
1
10-0121
Valve Stopper
Ventilový uzávČr
1
30-0206
O-Ring
O-kroužek
1
10-1202
Reducer
Reduktor
1
30-0089
Washer
Podložka
2
30-0106
Crown Nut
Matice uzavĜená
2
10-0812
Safety Cover
ZajišĢovací kryt
1
30-0143
Spring
Pružina
1
10-0657
Silencer
Tlumiþ
1
10-0717
Cover Plate
Krycí deska
1
30-0080
Screw
Šroub
2
30-0297
Safety Gum
Ochranná guma
1
10-0706
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
1
10-0250
Crank
Táhlo
1
10-0251
Adapter
Adaptér
1
30-0288
Oil Syringe
StĜíkaþka na olej
1
30-0293
Internal Hex Key
Klíþ imbusový
1
30-0400
Stopper
Zátka
1
10-0806
Swivel-joint
Vzduch. pĜípoj
1
10-0792
Swivel-joint Ball
Vzduch. pĜípoj - koule
1
10-0791
Swivel-joint Screw
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
30-0173
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
30-0228
O-Ring
O-kroužek
2
30-0491
Seal
TČsnČní 1/4"
1
30-0259
Stepseal
TČsnČní pístnice
1
30-0181
O-Ring
O-kroužek
1
30-0257
Stepseal
TČsnČní pístnice
1
30-0301
Lifting Attachment
ZávČs
1
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
1
30-0178
O-Ring
O-kroužek
1
30-0178
O-Ring
O-kroužek
1
30-0034
Screw
Šroub
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0089
87-0089 87-0183
87-0089
87-0143 87-0107
87-0143 87-0107
87-0089
87-0089
87-0089
87-0089
87-0089
87-0089 87-0183
87-0089 87-0094
87-0089 87-0094
87-0089 87-0094
87-0089 87-0094
87-0110
87-0110 87-0183
87-0095
87-0014 87-0088 87-0183
87-0014 87-0088
87-0014 87-0088
87-0110
87-0120
87-0120
87-0120 87-0014 87-0088
87-0120
87-0060
87-0187
87-0187
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0143
87-0164
87-0164
87-0123
87-0110
87-0089
87-0187
87-0089
87-0089
87-0183 87-0359
87-0183 87-0359
87-0142
87-0183
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 4 / 12
99-0026: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
71
10-0812
1
76
30-0080
2
69
30-0089
2
70
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
44
30-0193
2
43
30-0194
1
87-0015
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
77
10-0706
Pcs / Ks
1
Deflector
Lapaþ trnĤ
Pos. / Poz.
Part / Díl
27
30-0320
Pcs / Ks
1
87-0060
87-0062
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0079
1
63
10-0080
1
56
10-0317:mosaz
1
53
10-0374
1
51
10-0687:þervená
1
57
10-0761:mosaz
1
71
10-0812
1
97
30-0034
1
76
30-0080
2
69
30-0089
2
70
30-0106
2
65
30-0144
1
96
30-0178
1
94
30-0193
1
61
30-0208
1
64
30-0269
1
58
30-0300
1
60
30-0483
1
59
30-0497
1
52
30-1156
1
87-0089
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0191
31
10-0194
Pcs / Ks
1
1
Rear Stopper
Zadní uzávČr
Pos. / Poz.
Part / Díl
25
10-0303
26
10-0560:þervená
27
30-0320
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0079
1
63
10-0080
1
65
30-0144
1
64
30-0269
1
Pcs / Ks
1
1
1
Reducer
Reduktor
Pos. / Poz.
Part / Díl
68
10-1202
87-0094
87-0067
87-0074
87-0095
Pcs / Ks
1
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
49
10-0123
3
45
10-0349
1
46
10-0507
1
47
30-0108
1
48
30-0200
3
50
30-0225
1
87-0104
RIVETEC E100520
Pg./Str. 5 / 12
99-0026: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
54
30-0034
1
55
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
66
10-0121
1
72
30-0143
1
93
30-0194
1
67
30-0206
1
87-0110
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
41
10-0595
42
30-0191
44
30-0193
43
30-0194
87-0115
87-0120
Pos. / Poz.
28
29
Hydraulické tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0064
2
2
10-0350
2
8
10-0503
1
10
10-0683
1
11
30-0001
2
9
30-0002
1
92
30-0033
1
54
30-0034
1
6
30-0067
2
13
30-0141
1
55
30-0178
1
7
30-0181
1
4
30-0182
1
3
30-0257
1
89
30-0259
1
5
30-0267
1
92
30-0301
1
92
30-0302
2
1
50-0001:þervená
1
87-0157
Pcs / Ks
1
1
2
1
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
92
92
92
87-0127
Hydraulic Body Assembly
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
74
10-0657
73
10-0717
76
30-0080
75
30-0297
87-0123
Pcs / Ks
1
1
2
1
87-0143
Part / Díl
30-0033
30-0301
30-0302
Pcs / Ks
1
1
2
Lock Nut and Spacer
Pojistná matka a mezikus
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0104
1
10-0192
1
RIVETEC E100520
Pos. / Poz.
12
36
34
32
39
10
11
9
13
38
33
35
40
37
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Part / Díl
10-0064
10-0193
10-0326
10-0328
10-0565
10-0683
30-0001
30-0002
30-0141
30-0142
30-0189
30-0197
30-0204
30-0268
Pcs / Ks
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Pg./Str. 6 / 12
99-0026: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
87-0164
Pos. / Poz.
14
17
18
90
19
15
91
20
87-0172
Pos. / Poz.
16
23
21
22
24
87-0183
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0109
1
10-0190
1
10-0280
1
30-0181
1
30-0187
1
30-0212
2
30-0257
1
30-0260
1
Pressure Springs
Tlaþné pružiny
Part / Díl
10-0352
10-0599
30-0146
30-0148
30-0244
Pcs / Ks
1
1
1
1
1
87-0187
Pos. / Poz.
79
95
80
87-0281
Pos. / Poz.
85
84
83
86
87
88
Oil Refill Set
Plnící sada
Part / Díl
10-0251
30-0178
30-0288
Pcs / Ks
1
1
1
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pcs / Ks
Part / Díl
10-0791
1
10-0792
1
10-0806
1
30-0173
1
30-0228
2
30-0491
1
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneumat. pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
48
30-0200
3
87-0355
Seal Kit 75
Sada tČsnČní 75
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
18
10-0280
1
69
30-0089
2
7, 90
30-0181
2
19
30-0187
1
33
30-0189
1
42
30-0191
1
44
30-0193
2
43, 93
30-0194
2
35
30-0197
1
48
30-0200
3
40
30-0204
1
67
30-0206
1
61
30-0208
1
15
30-0212
2
50
30-0225
1
3, 91
30-0257
2
20
30-0260
1
52
30-1156
1
RIVETEC E100520
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
14
10-0109
1
90
30-0181
1
15
30-0212
2
91
30-0257
1
87-0359
Pg./Str. 7 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0034
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100525
Pg./Str. 1 / 8
13
11
12
4
3
1
7
9
6
2
5
8
10
E 100525
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0034
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8*
9
10
11
12*
13
Part / Díl
10-0425
10-0426
10-0427
30-0172
30-0133
30-0162
10-0429
10-0435
30-0131
10-0433
10-0457
10-0458
10-0455
Description
Lever HL1
Latch
Tooth Wheel 21
Retained Ring
Ball
Spring
Nut 21
Nosepiece 6
Axial Bearing
Tube
Mandrel holder
Mandrel M6
Socket-Screw Key 9
Popis
Páka HL1
Závora
Ozubené kolo 21
Pojistný kroužek
Kuliþka
Pružina
Matice 21
PĜední hubice 6
Kroužek axiální
Trubka
Držák trnu
Závitový trn M6
Imbusový klíþ 9
Pcs.
Ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0196
87-0196
87-0196
87-0196
87-0196
87-0196
87-0200
87-0200
87-0200
87-0200
87-0277
87-0277
87-0273
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100525
Pg./Str. 3 / 8
99-0034
MANDRELS AND HEADS / ZÁVITOVÉ TRNY A HLAVY
Head M4 Assembly
Hlavice M4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
7
10-0429
1
10
10-0432
1
8
10-0433
1
9
30-0131
1
87-0198
Head M5 Assembly
Hlavice M5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
7
10-0429
1
10
10-0433
1
8
10-0434
1
9
30-0131
1
87-0199
Head M6 Assembly
Hlavice M6 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
7
10-0429
1
10
10-0433
1
8
10-0435
1
9
30-0131
1
87-0200
Mandrel M4 Assembly
Závitový trn M4 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0453
1
12
10-0454
1
87-0275
Mandrel M5 Assembly
Závitový trn M5 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0453
1
12
10-0456
1
87-0276
Mandrel M6 Assembly
Závitový trn M6 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0457
1
12
10-0458
1
87-0277
RIVETEC E100525
Pg./Str. 4 / 8
99-0034
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Ratchet Key 21 Assembly
Ráþna 21 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
1
10-0425
1
2
10-0426
1
3
10-0427
1
5
30-0133
1
6
30-0162
1
4
30-0172
1
87-0196
Head M6 Assembly
Hlavice M6 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
7
10-0429
1
10
10-0433
1
8
10-0435
1
9
30-0131
1
87-0200
Internal Hex Key 9
Klíþ Imbus 9
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0455
1
87-0273
Mandrel M6 Assembly
Závitový trn M6 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0457
1
12
10-0458
1
87-0277
RIVETEC E100525
Pg./Str. 5 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0084: Rivetec
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100520
Pg./Str. 1 / 12
84 33 32 31 30
86 85 36 35 34
16
19
18
17 28
14 12 13 15
91
6
5
9 11 10
1
7
24
25
26
38
43
39
23 29
20 22
8
21
37
27
21
3
4
2
48
62
79 80 75
41
45
44
46
47
66
90
65
64
59
60
40
42
61
49
77 78 76
52
83
53
50
51
88
87
71
63
55 57 58 56
54
67
68
69
70
72
73
82
81
74
89
E 100520
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0084: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
10-0701:zelená
10-0245
30-0257
30-0181
30-0141
30-0002
30-0034
30-0178
10-0683
10-0064
30-0001
10-0237
30-0262
30-0184
30-0217
10-0821
10-0282
30-0188
30-0263
10-0362
30-0190
10-0822
315630000
10-0823
10-0824
30-0020
30-0214
30-0493
10-0816:zelená
30-0155
10-0236
10-0815
10-0827
10-0614
10-0814
10-0813
10-0482
30-0236
10-0184
30-0142
30-0268
10-0564
30-0198
10-0249
30-0195
30-0194
30-0193
10-0424
10-0507
30-0200
Description
Hydraulic body
Leading rod
Stepseal
O-Ring
Spring
Cylindrical Pin
Screw
O-Ring
Trigger
Pressure Roller
Cylindrical Pin
Leading piece
Stepseal
O-Ring
O-Ring
Hydraulic Piston
Guide Ring
O-Ring
Stepseal
Air Tube
O-Ring
Head
Blind Rivet
Mandrel
Mandrel Piston
Cylindrical Pin
O-Ring
Spring
Hydraulic Piston Cap
Spring
Pressure Nut
Spacer
Lock Nut
Puncher Case
Nose Cap Cover
Nose Cap
Piston
O-Ring
Sliding Valve
Spring
Ball
Stopper
O-Ring
Valve bar
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Piston Rod
Piston Plate
O-Ring
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
TČsnČní pístnice
O-kroužek
Pružina
Kolík válcový
Šroub
O-kroužek
Tlaþítko
Tlaþný váleþek
Kolík válcový
Vodící vložka
TČsnČní pístnice
O-kroužek
O-kroužek
Hydraulický píst
Vodící kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístu
Vzduchová trubka
O-kroužek
Hlava
Trhací nýt
Trn
Píst trnu
Kolík válcový
O-kroužek
Pružina
Kryt hydr. pístu
Pružina
Tlaþná matka
Mezikus
Pojistná matka
Pouzdro razníku
Kryt pĜední hubice
Hubice
Píst ventilu
O-kroužek
Posuvný ventil
Pružina
Kuliþka
Zátka
O-kroužek
Ventilová tyþ
O-kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Spodní píst
TalíĜ pístu
O-kroužek
Pcs.
Ks
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
3
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0146
87-0146
87-0146 87-0186
87-0146 87-0186
87-0146 87-0155
87-0146 87-0155
87-0107 87-0146
87-0107 87-0146 87-0186
87-0146 87-0155
87-0146 87-0155
87-0146 87-0155
87-0186
87-0186
87-0186
87-0186
87-0186
87-0186
87-0186
87-0186
87-0099
87-0099
87-0155
87-0186
87-0155
87-0155
87-0155
87-0155
87-0155
87-0117
87-0117
87-0117
87-0117
87-0106
87-0106
87-0106
87-0186
87-0186
87-0186 87-0015
87-0186 87-0015
87-0186 87-0355
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 3 / 12
99-0084: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84*
85
86*
87
88
89
90
91
Pcs.
Ks
10-0123
Retained Ring
Pojistný kroužek
3
30-0108
Nut
Matice
1
30-0225
O-Ring
O-kroužek
1
10-0702:zelená Valve Body
Ventilové tČlo
1
10-0079
Safety Valve - Body
Pojistný ventil -trubka
1
10-0080
Safety Valve -Stopper Pojistný ventil -uzávČr
1
30-0269
Ball
Kuliþka
1
30-0144
Spring
Pružina
1
10-0825
Stopper
Zátka
1
30-0205
O-Ring
O-kroužek
1
30-1156
O-Ring
O-kroužek
1
10-0548
Chamber Sleeve
Trubka
1
30-0038
Screw
Šroub
1
10-0121
Valve Stopper
Ventilový uzávČr
1
30-0206
O-Ring
O-kroužek
1
30-0143
Spring
Pružina
1
30-0089
Washer
Podložka
2
30-0106
Crown Nut
Matice uzavĜená
2
10-0812
Safety Cover
ZajišĢovací kryt
1
30-0297
Safety Gum
Ochranná guma
1
10-0657
Silencer
Tlumiþ
1
10-0716
Cover Plate
Krycí deska
1
30-0080
Screw
Šroub
2
10-0251
Adapter
Adaptér
1
10-0806
Swivel-joint
Vzduch. pĜípoj
1
10-0791
Swivel-joint Screw
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
10-0792
Swivel-joint Ball
Vzduch. pĜípoj - koule
1
30-0228
O-Ring
O-kroužek
2
30-0173
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
30-0491
Seal
TČsnČní 1/4"
1
30-0288
Oil Syringe
StĜíkaþka na olej
1
30-0293
Internal Hex Key
Klíþ imbusoý
1
30-0400
Stopper
Zátka
1
10-0612
Puncher M6
Razník M6
1
10-0156
Lock Nut
Pojistná matka
1
10-0819
Nosepiece 6
Náustek 6
1
30-0034
Screw
Šroub
1
30-0178
O-Ring
O-kroužek
1
30-0178
O-Ring
O-kroužek
1
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0301
Lifting Attachment
ZávČs
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0106
87-0106
87-0106 87-0186
87-0094
87-0094
87-0094
87-0094
87-0186
87-0110
87-0110 87-0186
87-0110
87-0014 87-0186
87-0014
87-0014
87-0122
87-0122
87-0122
87-0122 87-0014
87-0187
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0187
87-0003
87-0003
87-0003
87-0186
87-0187
87-0110 87-0186
87-0123
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 4 / 12
99-0084: Rivetec
PUNCHING KITS / PROSTĤIHOVACÍ SADY
Punching Kit M4
ProstĜihovací sada M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
85
10-0156
1
84
10-0625
1
86
10-0817
1
87-0001
Punching Kit M5
ProstĜihovací sada M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
85
10-0156
1
84
10-0626
1
86
10-0818
1
87-0002
Punching Kit M6
ProstĜihovací sada M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
85
10-0156
1
84
10-0612
1
86
10-0819
1
87-0003
Punching Kit M8
ProstĜihovací sada M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
85
10-0156
1
84
10-0613
1
86
10-0820
1
87-0004
Punching Kit M5 L
ProstĜihovací sada M5 L
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
85
10-0156
1
84
10-0617
1
86
10-0818
1
87-0005
Punching Kit M6 L
ProstĜihovací sada M6 L
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
85
10-0156
1
84
10-0618
1
86
10-0819
1
87-0006
Punching Kit M8 L
ProstĜihovací sada M8 L
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
85
10-0156
1
84
10-0619
1
86
10-0820
1
87-0007
RIVETEC E100520
Pg./Str. 5 / 12
99-0084: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Punching Kit M6
ProstĜihovací sada M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
85
10-0156
1
84
10-0612
1
86
10-0819
1
87-0003
Valve Body Locking
87-0014
ZajištČní ventilového tČla
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0812
1
73
30-0080
2
67
30-0089
2
68
30-0106
2
Main Valve Rod Seal
87-0015
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
47
30-0193
2
46
30-0194
1
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
55
10-0079
1
56
10-0080
1
58
30-0144
1
57
30-0269
1
87-0094
Engine Spring
Pružina motoru
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
10-0236
30
30-0155
87-0099
Pcs / Ks
1
1
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
51
10-0123
3
48
10-0424
1
49
10-0507
1
52
30-0108
1
50
30-0200
3
53
30-0225
1
87-0106
RIVETEC E100520
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
7
30-0034
1
8
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
64
10-0121
1
66
30-0143
1
90
30-0194
1
65
30-0206
1
87-0110
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
44
10-0249
1
47
30-0193
2
46
30-0194
1
45
30-0195
1
87-0117
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0657
1
72
10-0716
1
73
30-0080
2
70
30-0297
1
87-0122
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
91
30-0033
1
91
30-0301
1
91
30-0302
2
87-0123
Pg./Str. 6 / 12
99-0084: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
10
10-0064
2
2
10-0245
2
9
10-0683
1
1
10-0701:zelená
1
11
30-0001
2
6
30-0002
1
7
30-0034
1
5
30-0141
1
8
30-0178
1
4
30-0181
1
3
30-0257
1
87-0146
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
10
10-0064
39
10-0184
37
10-0482
42
10-0564
9
10-0683
11
30-0001
6
30-0002
5
30-0141
40
30-0142
43
30-0198
41
30-0268
87-0155
Pcs / Ks
2
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
Seal Kit 6100
Sada tČsnČní 6100
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
17
10-0282
1
67
30-0089
2
8, 88
30-0178
2
4
30-0181
1
14
30-0184
1
18
30-0188
1
21
30-0190
4
47
30-0193
2
46, 90
30-0194
2
45
30-0195
1
43
30-0198
3
50
30-0200
3
65
30-0206
1
27
30-0214
1
15
30-0217
2
53
30-0225
1
38
30-0236
1
3
30-0257
1
13
30-0262
1
19
30-0263
1
61
30-1156
1
87-0186
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
74
10-0251
89
30-0178
81
30-0288
87-0187
Pcs / Ks
1
1
1
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
76
10-0791
1
77
10-0792
1
75
10-0806
1
79
30-0173
1
78
30-0228
2
80
30-0491
1
87-0281
Seal Of Pneumatic Piston
87-0355 Assembly
TČsnČní pneu. Pístu komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
50
30-0200
3
RIVETEC E100520
Pg./Str. 7 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0100
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100524
Pg./Str. 1 / 8
58 76 74
71
65 69
20
13
14
73
12 10 15
49
47
65
48
66 65
46
21
22
27
7
24
23
38
44
45
68 67
80
46
55
54
53
43
52
42
50
36
51
62
64
46
41
63
57
61
79
78
59
60
65
75
28
8
4
72
6
3
39
38
40
77
58
70
37
56
35 34 35 34
33 31 30 29 32 31
9
5
5
E 100524
26
2
5
8
7
4
1
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
11 17 16
18 19 25
Pg./Str. 2
99-0100
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
10-0844
10-0847
10-0843
30-0226
10-0846
30-0106
30-0267
30-0062
30-0043
10-0926
10-0927
30-1047
30-0049
10-0925
30-0529
10-0928
30-0191
30-0171
30-0144
30-1048
10-0845
10-0857
30-0108
30-0225
30-0208
30-0507
30-0528
30-0491
10-0836
30-0514
30-0517
30-0182
10-0837
30-0516
30-0515
10-1103
10-0842
30-0210
10-1104
30-0203
10-1105
30-0740
30-0739
10-1107
30-0145
30-0072
30-0742
10-1106
30-0622
30-0192
Description
Back Cover
Pneumatic Cylinder
Front Cover
O-Ring
Bolt
Blind Nut
Snubber
Screw
Screw
Sensor Cover
Nut
Inductive Sensor
Screw
Sensor holder
Screw
Pin
O-Ring
Retained Ring
Spring
Cable 5m
Piston Rod
Piston Plate
Nut
O-Ring
O-Ring
Fitting Straight
Screw
Seal
Leading Piece
U-Ring Packing
Quide Ring
O-Ring
Leading Piece
Support Ring
O-Ring
Oil Chamber
Housing
O-Ring
Valve RHP
O-Ring
Cover
O-Ring
O-Ring
Piston Disk
Spring
Screw
Screw
Pneumatic Cylinder
Fitting Straight
O-Ring
Popis
Zadní þelo
Pneumatický válec
PĜední þelo
O-kroužek
Svorník
Matice uzavĜená
Gumový doraz
Šroub
Šroub
Kryt snímaþe
Matice
Indukþní snímaþ
Šroub
Držák snímaþe
Šroub
ýep
O-kroužek
Pojistný kroužek
Pružina
Kabel 5 m
Pístnice
TalíĜ pístu
Matice
O-kroužek
O-kroužek
Šroubení pĜímé
Šroub
TČsnČní
TČsnící vložka
U-manžeta
Vodící kroužek
O-kroužek
Vodící vložka
OpČrný kroužek
O-kroužek
Nádoba na olej
TČlo
O-kroužek
Ventil RHP
O-kroužek
Víko
O-kroužek
O-kroužek
TalíĜ pístu
Pružina
Šroub
Šroub
Pneumatický válec
Šroubení pĜímé
O-kroužek
Pcs.
Ks
1
1
1
2
4
4
2
4
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0267
87-0267
87-0364
87-0364
87-0266
87-0266
87-0266
87-0266
87-0266
87-0266
87-0266
87-0266
87-0266
87-0266
87-0266
87-0364
87-0364
87-0364
87-0364 87-0267
87-0266 87-0267
87-0264
87-0267
87-0267
87-0267
87-0267
87-0267
87-0267
87-0267
87-0267
87-0265
87-0265 87-0267
87-0265
87-0265
87-0265
87-0265
87-0265
87-0265
87-0265
87-0265
87-0265
87-0265
87-0265
87-0265
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 3 / 8
99-0100
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Part / Díl
30-0064
30-0730
30-0611
30-0734
30-0735
30-0044
30-0508
30-0644
10-0855
336711435
30-0505:E
30-0069
30-0506
30-0601
30-0540
30-0511
30-0511
30-0511
10-0960
30-0530
30-0581
30-0089
30-0645
30-0643
30-0741
30-0530
30-0508
30-0540
30-0507
10-1108
Description
Screw
Angle Coupling
Hose
Direct Coupling
Plug
Screw
Angle Fitting
Hydraulic Fitting
Holder
Rivet Nut
Pneunatic Valve
Screw
Exhaust Silencer
Electomagnetic Coil
Screw
Hose
Hose
Hose
Cover
O-Ring
Handle
Washer
Hydraulic Hose
Hydraulic Coupling
Oil Gauge
O-Ring
Angle Fitting
Screw
Fitting Straight
Endstop
Popis
Šroub
Úhlová spojka
Hadice
Spojka pĜímá
Ucpávka
Šroub
Šroubení úhlové
Hrdlo
Držák
Maticový nýt
Pneumatický ventil
Šroub
Tlumiþ hluku
Elektromagnet. cívka
Šroub
Hadice
Hadice
Hadice
Kryt
O-kroužek
RukojeĢ
Podložka
Hadice hydraulická
Rychlospojka
Olejoznak
O-kroužek
Šroubení úhlové
Šroub
Šroubení pĜímé
Doraz
Pcs.
Ks
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
6
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
2
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0265
87-0265
87-0265
87-0265
87-0265
87-0265
87-0264
87-0268
87-0264
87-0264
87-0264
87-0264
87-0264
87-0264
87-0267
87-0268
87-0269
87-0265
87-0264
87-0264
87-0265
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 4 / 8
99-0100
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Main Valve
Hlavní ventil
Pos. / Poz.
Part / Díl
59
10-0855
62
30-0069
61
30-0505:E
63
30-0506
79
30-0507
57
30-0508
64
30-0601
Senzor
Snímaþ
Pos. / Poz.
Part / Díl
14
10-0925
10
10-0926
11
10-0927
16
10-0928
13
30-0049
19
30-0144
18
30-0171
17
30-0191
25
30-0208
15
30-0529
12
30-1047
20
30-1048
87-0266
87-0264
Pcs / Ks
1
2
1
2
1
2
1
Oil Reservoir Assembly
Olejový zásobník komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
36
10-1103
1
39
10-1104
1
41
10-1105
1
48
10-1106
1
44
10-1107
1
80
10-1108
1
87-0265
56
30-0044
2
51
46
45
50
40
38
53
49
52
54
55
43
42
75
47
30-0064
30-0072
30-0145
30-0192
30-0203
30-0210
30-0611
30-0622
30-0730
30-0734
30-0735
30-0739
30-0740
30-0741
30-0742
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Pcs / Ks
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
Seal Kit RHP
Sada tČsnČní RHP
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
29
10-0836
1
33
10-0837
1
72
30-0089
4
6
30-0106
4
32
30-0182
1
25
30-0208
1
38
30-0210
1
24
30-0225
1
4
30-0226
2
28
30-0491
1
30
30-0514
1
35
30-0515
2
34
30-0516
2
31
30-0517
2
87-0267
Hydraulic Hose
Hydraulická hadice
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
58
30-0644
1
73
30-0645
1
87-0268
Quick Coupling
Rychlospojka
Pos. / Poz.
Part / Díl
74
30-0642
74
30-0643
87-0269
RIVETEC E100524
Pcs / Ks
1
1
Pg./Str. 5 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0101
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100520
Pg./Str. 1 / 8
18
24 23 25 22
19
17 36 26 27
21 20
35 32
31
28
6
33
9
8
7
11
34
1
2
29
30
3
5
10
4
13
E 100520
12
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
14 16
15
Pg./Str. 2
99-0101
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22*
23
24*
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Part / Díl
Description
Popis
10-0958
10-0109
30-0257
30-0181
30-0212
10-0133
10-0280
30-0187
30-0260
10-0318:4,0
10-0134:4,0
30-0149
30-0147
10-0499
10-0966
10-0990
10-0104
10-0260
30-0210
30-0145
10-0101
30-0274
10-0970:S
10-0252
10-0259
10-0108
30-0209
10-1002
30-0192
30-1066
30-0642
30-0644
30-0649
30-0729
30-0645
30-0181
Housing
Leading Piece
Stepseal
O-Ring
O-Ring
Hydraulic Piston
Guide Ring
O-Ring
Stepseal
Jet
Air Tube
Spring
Spring
Pressure Washer
Rear Stopper
Distance Ring
Lock Nut
Jaw Case Body
O-Ring
Spring
Jaws Pusher
Jaws (3-piece)
Nose Cap
Nosepiece 6,4
Jaw Case
Washer
O-Ring
Oil Joint
O-Ring
Screw
Hydr. Quick Coupling
Hydraulic Fitting
Washer
Swivel Angle Coupling
Hydraulic Hose
O-Ring
TČlo
Vodící vložka
TČsnČní pístnice
O-kroužek
O-kroužek
Hydraulický píst
Vodící kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístu
Tryska
Vzduchová trubka
Pružina
Pružina
Tlaþná podložka
Zadní uzávČr
Vymez. kroužek
Pojistná matka
Mezikus
O-kroužek
Pružina
Vodící trubka
Kleštiny (3-dílné)
Hubice
Náustek 6,4
SvČrací hlava
Podložka
O-kroužek
Olejový pĜípoj
O-kroužek
Šroub
Rychlospojka hydr.
Hrdlo hydraulické
Podložka
Úhl. spojka otoþná
Hadice hydraulická
O-kroužek
Pcs.
Ks
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0163
87-0163
87-0163
87-0163
87-0163
87-0163
87-0163
87-0163
87-0163
87-0163
87-0247
87-0247
87-0247
87-0247
87-0247
87-0131
87-0131
87-0126
87-0126
87-0126
87-0051
87-0239
87-0025
87-0131
87-0163
87-0163
87-0359
87-0359
87-0359
87-0359
87-0246
87-0246
87-0269
87-0268
87-0268
87-0163
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 3 / 8
99-0101
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0255
87-0022
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0254
Pcs / Ks
1
87-0023
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0253
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
20
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0253
Pcs / Ks
20
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
24
10-0252
20
87-0310
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
22
30-0274
1
RIVETEC E100520
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0254
87-0309
87-0025
87-0051
Pcs / Ks
20
87-0308
87-0024
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0252
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0255
87-0307
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
22
30-0274
20
87-0333
Pg./Str. 4 / 8
99-0101
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0252
87-0025
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
22
30-0274
1
87-0051
87-0126
Pcs / Ks
1
Fill Screw Assembly
DoplĖovací šroub komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
29
30-0192
1
30
30-1066
1
87-0246
Spring and Jaws Pusher
Pružina a vodiþ þelistí
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
21
10-0101
1
20
30-0145
1
19
30-0210
1
Jaw Case
SvČrací hlava
Pos. / Poz.
Part / Díl
17
10-0104
25
10-0259
18
10-0260
87-0131
87-0163
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
23
10-0970:S
87-0239
Pcs / Ks
1
1
1
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
26
10-0108
1
2
10-0109
1
6
10-0133
1
11
10-0134:4,0
1
7
10-0280
1
10
10-0318:4,0
1
4, 36
30-0181
2
8
30-0187
1
27
30-0209
1
5
30-0212
2
3
30-0257
1
9
30-0260
1
RIVETEC E100520
Pressure Springs
Tlaþné pružiny
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
14
10-0499
1
15
10-0966
1
16
10-0990
1
13
30-0147
1
12
30-0149
1
87-0247
Hydraulic Hose
Hydraulická hadice
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
30-0644
1
35
30-0645
1
87-0268
Quick Coupling
Rychlospojka
Pos. / Poz.
Part / Díl
31
30-0642
X
30-0643
87-0269
Pcs / Ks
1
1
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
2
10-0109
1
4
30-0181
1
5
30-0212
2
3
30-0257
1
87-0359
Pg./Str. 5 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0126: Titgemeyer
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100520
Pg./Str. 1 / 12
67
36
68
67
21
22
62
53
20
19
57
56
51
52
44
46
111
10
45
61
11
24
23
42
43
120
14
47
49
13
16
15
1
7
25
17 18
58
60 59
12
118
9
118
121
112
123
37
35
8
48
50
55
54
31
27
29 28
26
30
32
34
33
3
89
4
64
41
39
40
5
6
63
65
122
69
70
77
129
76
125
126
127
90
117
74
91
99
100
96
98
116
97
95
75
79
78
80
133
131
82
114
115
73
65
88
124
71
38
2
128
72
66
105
108
93
113
83
92
104 94
106
107
84
135
87
130
85
81
103
102
119
101
109
86 132
134
110
E 100520
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0126: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50*
Part / Díl
25-0002:þervená
10-0203
10-1262
30-0067
30-0259
30-0182
30-0141
30-1005
30-0567
30-0850
30-0666
30-0580
30-0036
30-0002
30-0034
30-0178
10-0112
30-0190
10-0109
30-0212
30-0257
30-0181
10-0683
10-0064
30-0001
10-0133
10-0280
30-0187
30-0260
10-0318:4,0
10-0134:4,0
10-1260
30-0147
30-0149
10-0218
10-1046:þervená
10-1261
10-1257
10-1251
30-1045
30-0993
10-0108
30-0209
10-1244
30-0210
10-1269
10-0101
30-0145
10-0259
30-0274
Description
Hydraulic Body
Leading rod
Snubber
Screw
Stepseal
O-Ring
Spring
Lifting Attachment
Cable
Fastener Band
Grommet
Insulation
Screw
Cylindrical Pin
Screw
O-Ring
Jet
O-Ring
Leading Piece
O-Ring
Stepseal
O-Ring
Trigger
Pressure Roller
Cylindrical Pin
Hydraulic Piston
Guide Ring
O-Ring
Stepseal
Jet
Air Tube
Rider
Spring
Spring
Guide
Rear Stopper
Push Pin 3
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
Doraz
Šroub
TČsnČní pístnice
O-kroužek
Pružina
ZávČs
Kabel
Stahovací pásek
Návlek
Bužírka þerná
Šroub
Kolík válcový
Šroub
O-kroužek
Tryska
O-kroužek
Vodící vložka
O-kroužek
TČsnČní pístnice
O-kroužek
Tlaþítko
Tlaþný váleþek
Kolík válcový
Hydraulický píst
Vodící kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístu
Tryska
Vzduchová trubka
Jezdec
Pružina
Pružina
Vodítko
Zadní uzávČr
Tlaþný kolík 3
Stroke Sensor Holder Držák senzoru dráhy
Stroke Sensor
Snímaþ dráhy
Tenon
Unašeþ
Screw
Šroub
Washer
Podložka
O-Ring
O-kroužek
Lock Nut
Pojistná matka
O-Ring
O-kroužek
Spacer
Mezikus
Jaws Pusher
Vodící trubka
Spring
Pružina
Jaw Case
SvČrací hlava
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pcs.
Ks
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0153
87-0153
87-0107
87-0107
87-0253
87-0253
87-0163
87-0163
87-0163
87-0163
87-0153
87-0153
87-0153
87-0163
87-0163
87-0163
87-0163
87-0163
87-0163
87-0254
87-0254
87-0254
87-0254
87-0214
87-0254
87-0359
87-0359
87-0359
87-0359
87-0256
87-0256
87-0256
87-0163
87-0163
87-0363
87-0126 87-0363
87-0363
87-0126
87-0126
87-0363
87-0051
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 3 / 12
99-0126: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62*
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Pcs.
Ks
30-0562
O-Ring
O-kroužek
1
10-1239
Nose Cap Holder
Držák hubice
1
10-1015
Tensiometer
Tenzometr
1
10-1259
Nose Cap
Hubice
1
30-0759
Tensiometer Cover
Spona krytu
1
10-0100
Grooved Nut
Rýhovaná matice
1
30-0218
O-Ring
O-kroužek
1
10-1240
Valve Extension
Prodloužení ventilku
1
10-1247
Push Pin 2
Tlaþný kolík 2
1
30-0139
Spring
Pružina
1
10-1248
Push Pin 1
Tlaþný kolík 1
1
10-0252
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
1
30-0704
Screw
Šroub
4
10-1258
Stroke Sensor Cover Kryt potenciometru
1
30-0035
Screw
Šroub
4
10-1266
Cable Covering
Kryt kabelu
1
30-0702
Screw
Šroub
2
10-0706
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
1
10-0328
Valve
Ventil
1
30-0189
O-Ring
O-kroužek
1
10-0119
Sliding Valve
Posuvný ventil
1
30-0204
O-Ring
O-kroužek
1
30-0268
Ball
Kuliþka
1
30-0142
Spring
Pružina
1
10-0565
Stopper
Zátka
1
10-0326
Valve Tube
Trubka ventilu
1
30-0197
O-Ring
O-kroužek
1
10-0382
Valve Bar
Ventilová tyþ
1
30-0191
O-Ring
O-kroužek
1
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
2
10-0494
Piston Rod
Spodní píst
1
10-0507
Piston Plate
TalíĜ pístu
1
30-0108
Nut
Matice
1
30-0200
O-Ring
O-kroužek
3
10-0123
Retained Ring
Pojistný kroužek
3
30-0225
O-Ring
O-kroužek
1
10-0687:þervená Valve Body
Ventilové tČlo
1
10-1263
Chamber Sleeve
Trubka
1
30-1156
O-Ring
O-kroužek
1
10-0079
Safety Valve -Body
Pojist. ventil - trubka
1
10-0080
Safety Valve -Stopper Pojist. ventil - uzávČr
1
30-0269
Ball
Kuliþka
1
30-0144
Spring
Pružina
1
10-0317:mosaz Relief Valve - Body
Odpoušt. ventil - TČlo
1
Odpoušt. ventil -TČsnČní
10-0761:mosaz Relief Valve - Seal
1
30-0300
Spring
Pružina
1
30-0208
O-Ring
O-kroužek
1
30-0483
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
30-0497
Spring
Pružina
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0363
87-0205
87-0251
87-0251 87-0252
87-0251
87-0251
87-0253
87-0253
87-0253
87-0253
87-0025
87-0257
87-0257
87-0255
87-0214
87-0060
87-0153
87-0153
87-0153
87-0153
87-0153
87-0153
87-0153
87-0153
87-0153
87-0114
87-0114
87-0114 87-0015
87-0114 87-0015
87-0103
87-0103
87-0103
87-0103 87-0355
87-0103
87-0103
87-0094
87-0094
87-0094
87-0094
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 4 / 12
99-0126: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Part / Díl
10-0121
30-0206
30-0143
30-0089
30-0106
10-0812
30-0297
10-0657
10-0717
30-0080
30-0181
30-0570
30-0178
30-0178
30-0034
30-0193
30-0204
30-1118
30-0194
30-0851
30-0749
30-0049
10-1529
10-0791
10-0792
10-0806
30-0491
30-0228
30-0173
10-0250
10-0251
10-0830
30-0288
30-0292
30-0293
Description
Valve Stopper
O-Ring
Spring
Washer
Crown Nut
Safety Cover
Safety Gum
Silencer
Cover Plate
Screw
O-Ring
Connector M
O-Ring
O-Ring
Screw
O-Ring
O-Ring
Screw
O-Ring
Silicone
Connector Housing
Screw
Calchip
Swivel-joint Screw
Swivel-joint Ball
Swivel-joint
Seal
O-Ring
Retained Ring
Crank
Adapter
Key SW 11
Oil Syringe
Flat Key 11
Internal Hex Key
Pcs.
Ks
Ventilový uzávČr
1
O-kroužek
1
Pružina
1
Podložka
2
Matice uzavĜená
2
ZajišĢovací kryt
1
Ochranná guma
1
Tlumiþ
1
Krycí deska
1
Šroub
2
O-kroužek
1
Konektor - zástrþka
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
Šroub
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
Šroub
2
O-kroužek
1
Silikon
1
Kryt konektoru
1
Šroub
2
Calchip
1
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
Vzduch. pĜípoj - koule
1
Vzduchový pĜípoj
1
TČsnČní 1/4"
1
O-kroužek
2
Pojistný kroužek
1
Táhlo
1
Adaptér
1
Klíþ nástrþný 11
1
StĜíkaþka na olej
1
Klíþ otevĜený 11
1
Klíþ imbusový
1
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0110
87-0110
87-0110
87-0014
87-0014
87-0014
87-0120
87-0120
87-0120
87-0014 87-0120
87-0163
87-0187
87-0153
87-0110
87-0255
87-0248
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0187
87-0187
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100520
Pg./Str. 5 / 12
99-0126: Titgemeyer
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0255
87-0022
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0254
Pcs / Ks
1
87-0023
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0253
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
20
Nosepiece 6
Náustek 6
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0253
Pcs / Ks
20
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
62
10-0252
20
87-0310
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
50
30-0274
1
RIVETEC E100520
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0254
87-0309
87-0025
87-0051
Pcs / Ks
20
87-0308
87-0024
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0252
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0255
87-0307
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
50
30-0274
20
87-0333
Pg./Str. 6 / 12
99-0126: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
106
10-0812
1
110
30-0080
2
104
30-0089
2
105
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
81
30-0193
2
80
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 6,4
Náustek 6,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0252
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
50
30-0274
Pcs / Ks
1
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
68
10-0706
Pcs / Ks
1
87-0051
87-0060
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
91
10-0079
1
92
10-0080
1
94
30-0144
1
93
30-0269
1
87-0094
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
86
10-0123
3
82
10-0494
1
83
10-0507
1
84
30-0108
1
85
30-0200
3
87
30-0225
1
RIVETEC E100520
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
101
10-0121
1
103
30-0143
1
119
30-0194
1
102
30-0206
1
87-0110
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
78
10-0382
1
79
30-0191
1
81
30-0193
2
80
30-0194
1
87-0114
87-0025
87-0103
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
15
30-0034
1
16
30-0178
1
87-0107
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
108
10-0657
1
109
10-0717
1
110
30-0080
2
107
30-0297
1
87-0120
Spring and Jaws Pusher
Pružina a vodiþ þelistí
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
47
10-0101
1
48
30-0145
1
45
30-0210
1
70
30-0189
1
77
30-0197
1
72, 117
30-0204
2
73
30-0268
1
87-0126
Pg./Str. 7 / 12
99-0126: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-0064
2
71
10-0119
1
76
10-0326
1
69
10-0328
1
75
10-0565
1
23
10-0683
1
25
30-0001
2
14
30-0002
1
7
30-0141
1
74
30-0142
1
70
30-0189
1
77
30-0197
1
72, 117
30-0204
2
73
30-0268
1
87-0153
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
42
10-0108
1
19
10-0109
1
26
10-0133
1
31
10-0134:4,0
1
27
10-0280
1
30
10-0318:4,0
1
22, 111
30-0181
2
28
30-0187
1
43
30-0209
1
20
30-0212
2
21
30-0257
1
29
30-0260
1
Rear Adapter E214
Zadní adaptér E214
Pos. / Poz.
Part / Díl
36
10-1046:þervená
67
30-0702
87-0214
Pcs / Ks
1
2
Calchip 15/26 Assembly
Calchip 15/26 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
123
10-1529
1
87-0248
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
56
10-0100
54
10-1259
57
30-0218
55
30-0759
87-0251
Pcs / Ks
1
1
1
1
87-0163
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
131
10-0251
113
30-0178
133
30-0288
87-0187
RIVETEC E100520
Jet Assembly
Tryska komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
17
10-0112
58
10-1240
59
10-1247
61
10-1248
60
30-0139
18
30-0190
Pcs / Ks
1
1
1
1
1
1
Rider
Jezdec
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-0218
32
10-1260
37
10-1261
33
30-0147
34
30-0149
Pcs / Ks
1
1
1
1
1
Locking Of Clip
ZajištČní spony
Pos. / Poz.
Part / Díl
66
10-1266
122
30-0049
Pcs / Ks
1
2
87-0253
87-0254
Pcs / Ks
1
1
1
Tensiometer Assembly
Tenzometr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
53
10-1015
1
53
30-0750
0,05
53
30-0752
0,1
87-0205
Tensiometer Cover Clip
Spona krytu tenzometru
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
55
30-0759
1
87-0252
87-0255
Pg./Str. 8 / 12
99-0126: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Stroke Sensor Assembly
Snímaþ dráhy komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
39
10-1251
1
41
30-0993
4
40
30-1045
1
87-0256
Stroke Sensor Cover
Kryt snímaþe dráhy
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
64
10-1258
1
65
30-0035
4
87-0257
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
124
10-0791
1
125
10-0792
1
126
10-0806
1
129
30-0173
1
128
30-0228
2
127
30-0491
1
87-0281
Seal Of Pneumatic Piston
Assembly
87-0355
TČsnČní pneumatického
pístu komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
85
30-0200
3
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
19
10-0109
1
22
30-0181
1
20
30-0212
2
21
30-0257
1
87-0359
Jaw Case
SvČrací hlava
Pos. / Poz.
Part / Díl
49
10-0259
44
10-1244
46
10-1269
45
30-0210
51
30-0562
87-0363
RIVETEC E100520
Pcs / Ks
1
1
1
2
1
Pg./Str. 9 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0135
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100524
Pg./Str. 1 / 8
23
24
23
3
4
2
5
7
6
8
14
15
1
41
61
62
7
31
20
32
36
37 32
11
21
13
31
34
35
23
38
12
29
22
26
28
39
40
16
23
34
33
10
9
29
18
63
30
25
17
19
30
72
43
42
44
54
78
44
55
68 65
79 77
48
60
49
46
45
50
47
53
59
51
69
52
70
76
75
74
66
67
58
73
71
57
56
64
E 100524
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0135
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
Description
Popis
10-1315
10-1381
30-1176
30-0186
30-1036
10-1383
30-0263
10-1324
10-1316
10-1382
30-1034
30-0186
30-1036
10-1333
10-1336
10-1334
10-1289
10-1318
30-0738
30-0193:POLY
10-1317
30-0073
30-1066
10-1354
10-1357
30-1045
30-1066
10-1319
30-1068
30-0912
30-0064
30-1144
10-1294
30-1032:POLY
30-1033:POLY
10-1265
10-1320
10-1321
10-1292
30-1031
10-1284
10-1326
10-1326
30-1064
10-1359
10-1351
10-1337
10-1349
30-1122
30-1123
Housing
Front Leading Piece
O-Ring
O-Ring
Steapseal
Hydraulic piston
Steapseal
Rear Quide
End Cap
Rear Leading Piece
O-Ring
O-Ring
Steapseal
Washer
Tenon
Tenon Holder
Back Cover
Quide
Screw
O-Ring
Sensor Housing
Screw
Screw
Balancer Hook
Stroke Sensor
Rubber Tenon
Screw
Stroke Sensor Holder
Screw
Screw
Screw
Washer Cu
Compensator
O-Ring
O-Ring
Tensiometer
Tensiometer Nut
Nut
Quide 2
O-Ring
Nose Cap
Handle Assembly
Handle Assembly
Screw
Trigger Cover
Trigger
Plate
Trigger Base
Spring
Spring
TČlo
Vodící vložka pĜední
O-kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístnice
Hydraulický píst
TČsnČní pístu
Vodítko zadní
Zadní uzávČr
Vodící vložka zadní
O-kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístnice
Podložka
Unašeþ
Držák unašeþe
Zadní kryt
Vodítko
Šroub
O-kroužek
Modul - TČlo senzorĤ
Šroub
Šroub
ZávČs
Snímaþ dráhy
Gumový unašeþ
Šroub
Držák senzoru dráhy
Šroub
Šroub
Šroub
TČsnící podložka
Kompenzátor
O-kroužek
O-kroužek
Tenzometr
Matice tenzometru
Matice
Vodítko 2
O-kroužek
PĜední hubice
RukojeĢ komplet
RukojeĢ komplet
Šroub
Návlek tlaþítka
Tlaþítko spouštČ
Pájecí destiþka
Základna tlaþítka
Pružina
Pružina
Pcs.
Ks
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
1
1
1
2
1
2
4
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
2
2
2
2
2
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0225
87-0225
87-0225
87-0225
87-0225
87-0225
87-0225
87-0229
87-0225
87-0225
87-0225
87-0225
87-0226
87-0226
87-0226
87-0229
87-0229
87-0229
87-0236
87-0236
87-0236
87-0236
87-0236
87-0236
87-0236
87-0236
87-0236
87-0236
87-0360
87-0233
87-0233
87-0360
87-0233
87-0234
87-0234
87-0234
87-0234
87-0234
87-0232
87-0232
87-0234
87-0234
87-0234
87-0223
87-0220
87-0220
87-0220
87-0231
87-0231
87-0231
87-0231
87-0231
87-0231
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 3 / 8
99-0135
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Part / Díl
30-1070
30-0704
30-0107
30-1042
10-1350
10-1530
30-1104
30-0749
30-1163
30-1162
30-0211
10-0194:A
30-0320
30-1103
30-1075
30-0967
30-1118
10-1391
30-1161
30-1177
30-0861
30-1072
30-1073
30-1124
30-1043
30-1043
30-1044
30-1067
10-1329
Description
Cable Holder
Screw
Nut
Diode
Trigger Contact
Calchip 26/26
Hydraulic Coupling F
Connector Housing
Cable
Cable
O-Ring
Nut
Deflector
Hydraulic Coupling M
Plate
Fastener Band
Screw
Hose adapter
Hoses Sleeve
Shrink Insulation
Conector M26
Screwing 1
Screwing 2
Protection Rubber
Hose
Hose
Resistor
Screw
Roller
Popis
Kabelový držák
Šroub
Matice
Dioda
Kontakt tlaþítka
Calchip 26/26
Zásuvka hydraulická
Kryt konektoru
Kabel
Kabel
O-kroužek
Matice
Lapaþ trnĤ
Zástrþka hydraulická
Pájecí destiþka
Stahovací pásek
Šroub
Adaptér pro hadici
Ochrana hadic
SmršĢovací bužírka
Konektor M26
Šroubení 1
Šroubení 2
Ochranná guma
Hadice
Hadice
Rezistor
Šroub
Váleþek
Pcs.
Ks
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0218
87-0218
87-0218
87-0221
87-0231
87-0219
87-0361
87-0218
87-0218
87-0218
87-0223
87-0223
87-0062
87-0361
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0220
87-0218
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 4 / 8
99-0135
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Deflector
Lapaþ trnĤ
Pos. / Poz.
Part / Díl
63
30-0320
87-0062
Pcs / Ks
1
Cabling and hydraulic hoses
Assembly
87-0218
Kabeláž a hydraulické hadice
komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
79
10-1329
1
68
10-1391
1
53
52
58
71
66
75
77
51
72
73
65
67
74
30-0107
30-0704
30-0749
30-0861
30-0967
30-1043
30-1044
30-1070
30-1072
30-1073
30-1075
30-1118
30-1124
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
2
2
69
30-1161
2,25
60
59
70
30-1162
30-1163
30-1177
2,7
2,7
0,07
Calchip 26/26 Assembly
87-0219
Calchip 26/26 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
56
10-1530
1
Handle
RukojeĢ
Pos. / Poz.
Part / Díl
42
10-1326
44
30-1064
78
30-1067
Pcs / Ks
1
6
3
Diode Assembly
Dioda komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
54
10-1531
Pcs / Ks
1
87-0220
Pcs / Ks
1
1
1
Hydraulic Piston H35 Assembly
Hydraulický píst H35 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
8
10-1324
1
2
10-1381
1
10
10-1382
1
6
10-1383
1
12
30-0186
2
7
30-0263
2
11
30-1034
2
13
30-1036
2
3
30-1176
2
87-0225
Tenon H35
Unašeþ H35
Pos. / Poz.
Part / Díl
14
10-1333
16
10-1334
15
10-1336
Pcs / Ks
1
1
1
Rear Stopper
Zadní uzávČr
Pos. / Poz.
Part / Díl
17
10-1289
9
10-1316
18
10-1318
19
30-0738
Pcs / Ks
1
1
1
2
Trigger
Tlaþítko
Pos. / Poz.
Part / Díl
47
10-1337
48
10-1349
55
10-1350
46
10-1351
45
10-1359
49
30-1122
50
30-1123
Pcs / Ks
1
1
1
1
1
1
1
87-0226
87-0229
87-0231
87-0221
RIVETEC E100524
Nose Cap H35
Hubice H35
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0194:A
41
10-1284
61
30-0211
87-0223
Pg./Str. 5 / 8
99-0135
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Tensiometer Assembly
Tenzometr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
36
10-1265
1
37
10-1320
1
Balancer Hook
ZávČs
Pos. / Poz.
Part / Díl
24
10-1354
27
30-1066
Stroke Sensor
Snímaþ dráhy
Pos. / Poz.
Part / Díl
25
10-1357
30
30-0912
26
30-1045
Pcs / Ks
1
4
1
Kit Coupling
Sada rychlospojek
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
64
30-1103
1
57
30-1104
1
Compensator
Kompenzátor
Pos. / Poz.
Part / Díl
39
10-1292
33
10-1294
38
10-1321
31
30-0064
40
30-1031
34
30-1032:POLY
35
30-1033:POLY
32
30-1144
Pcs / Ks
1
1
1
2
1
2
1
2
87-0232
87-0233
87-0360
Pcs / Ks
1
2
87-0361
87-0234
Seal Kit H35
Sada tČsnČní H35
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
4
30-0186
2
20
30-0193:POLY
3
61
30-0211
1
7
30-0263
2
40
30-1031
1
34
30-1032:POLY
2
35
30-1033:POLY
1
11
30-1034
2
13
30-1036
2
3
30-1176
2
87-0236
RIVETEC E100524
Pg./Str. 6 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0139
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100524
Pg./Str. 1 / 8
5
73
19
18
2
3
4
1
9
7
10
8
22
34 32 25
35
24
11
27 28 26 27
39
38
31 30
36
37
33
40
29
24 35
21
15
5
2
3
12 13 6
4
39
40
17
60 59 72 23
23
47
16
20
14
43 41 74 51
61
67
65
66
71
63
70
64
68
55
62
69
54
44
45
50
52
42
49
53
48
56
46
58
57
E 100524
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0139
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
Description
Popis
10-1399
10-1406
30-1081
30-1080
30-1079
10-1405
10-1409
30-1078
30-0530
10-1408
10-1407
10-1404
10-1403
10-1400
10-1402
10-1401
30-0742
10-1410
30-0214
30-0320
10-1317
30-0193:POLY
30-1064
30-1144
10-1320
10-1294
30-1032:POLY
30-1033:POLY
10-1292
30-1031
10-1321
10-1265
10-1357
30-1045
30-0064
10-1319
30-1068
30-0073
30-1066
30-0912
30-1075
30-1118
10-1391
30-1161
30-1177
30-0861
30-1072
30-1073
30-1124
30-1043
Housing
Leading Piece
O-Ring
O-Ring
Steapseal
End Cap
Hydraulic piston
Steapseal
O-Ring
Rear Quide
Washer
Tenon
Nut
Back Cover
Quide
Adapter
Screw
Nose Cap
O-Ring
Deflector
Sensor Housing
O-Ring
Screw
Washer Cu
Tensiometer Nut
Compensator
O-Ring
O-Ring
Quide 2
O-Ring
Nut
Tensiometer
Stroke Sensor
Rubber Tenon
Screw
Stroke Sensor Holder
Screw
Screw
Screw
Screw
Plate
Screw
Hose adapter
Hoses Sleeve
Shrink Insulation
Conector M26
Screwing 1
Screwing 2
Protection Rubber
Hose
TČlo
Vodící vložka
O-kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístnice
Zadní uzávČr
Hydraulický píst
TČsnČní pístu
O-kroužek
Vodítko zadní
Podložka
Unašeþ
Matice
Zadní kryt
Vodítko
Adapter
Šroub
PĜední hubice
O-kroužek
Lapaþ trnĤ
Modul - TČlo senzorĤ
O-kroužek
Šroub
TČsnící podložka
Matice tenzometru
Kompenzátor
O-kroužek
O-kroužek
Vodítko 2
O-kroužek
Matice
Tenzometr
Snímaþ dráhy
Gumový unašeþ
Šroub
Držák senzoru dráhy
Šroub
Šroub
Šroub
Šroub
Pájecí destiþka
Šroub
Adaptér pro hadici
Ochrana hadic
SmršĢovací bužírka
Konektor M26
Šroubení 1
Šroubení 2
Ochranná guma
Hadice
Pcs.
Ks
1
2
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
6
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
4
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0224
87-0224
87-0224
87-0224
87-0228
87-0224
87-0224
87-0224
87-0224
87-0227
87-0227
87-0227
87-0228
87-0228
87-0230
87-0228
87-0222
87-0222
87-0062
87-0235
87-0235
87-0235
87-0235
87-0235
87-0235
87-0220
87-0234
87-0232
87-0234
87-0234
87-0234
87-0234
87-0234
87-0234
87-0232
87-0233
87-0233
87-0234
87-0235
87-0235
87-0233
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 3 / 8
99-0139
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Part / Díl
30-1044
30-0967
30-0749
30-1163
30-1162
30-1103
30-1104
10-1530
10-1326
10-1326
30-0067
30-0704
30-0107
30-1070
10-1359
10-1351
30-1122
30-1123
10-1337
10-1349
10-1350
30-1042
10-1411
10-1329
Description
Resistor
Fastener Band
Connector Housing
Cable
Cable
Hydraulic Coupling M
Hydraulic Coupling F
Calchip 26/26
Handle Assembly
Handle Assembly
Screw
Screw
Nut
Cable Holder
Trigger Cover
Trigger
Spring
Spring
Plate
Trigger Base
Trigger Contact
Diode
Nut
Roller
Popis
Rezistor
Stahovací pásek
Kryt konektoru
Kabel
Kabel
Zástrþka hydraulická
Zásuvka hydraulická
Calchip 26/26
RukojeĢ komplet
RukojeĢ komplet
Šroub
Šroub
Matice
Kabelový držák
Návlek tlaþítka
Tlaþítko spouštČ
Pružina
Pružina
Pájecí destiþka
Základna tlaþítka
Kontakt tlaþítka
Dioda
Matice
Váleþek
Pcs.
Ks
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0218
87-0361
87-0361
87-0219
87-0220
87-0220
87-0220
87-0218
87-0218
87-0218
87-0231
87-0231
87-0231
87-0231
87-0231
87-0231
87-0231
87-0221
87-0222
87-0218
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 4 / 8
99-0139
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Deflector
Lapaþ trnĤ
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
30-0320
87-0062
Nose Cap H40
Hubice H40
Pos. / Poz.
Part / Díl
73
10-1411
18
10-1410
19
30-0214
87-0222
Pcs / Ks
1
Cabling and hydraulic hoses
Assembly
87-0218
Kabeláž a hydraulické hadice
komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
74
10-1329
1
43
10-1391
1
63
62
53
46
52
50
51
64
47
48
41
42
49
30-0107
30-0704
30-0749
30-0861
30-0967
30-1043
30-1044
30-1070
30-1072
30-1073
30-1075
30-1118
30-1124
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
2
2
44
30-1161
2,25
55
54
45
30-1162
30-1163
30-1177
2,7
2,7
0,07
Calchip 26/26 Assembly
Calchip 26/26 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
58
10-1530
1
87-0219
Pcs / Ks
1
1
1
Hydraulic Piston H40 Assembly
Hydraulický píst H40 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
2
10-1406
2
10
10-1408
1
9
30-0530
1
8
30-1078
1
5
30-1079
2
4
30-1080
4
3
30-1081
2
87-0224
Tenon H40
Unašeþ H40
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-1403
12
10-1404
11
10-1407
Pcs / Ks
1
1
1
Rear Stopper
Zadní uzávČr
Pos. / Poz.
Part / Díl
14
10-1400
15
10-1402
6
10-1405
17
30-0742
Pcs / Ks
1
1
1
2
Adapter E230
Adaptér E230
Pos. / Poz.
Part / Díl
16
10-1401
Pcs / Ks
1
87-0227
87-0228
87-0230
Handle
RukojeĢ
Pos. / Poz.
Part / Díl
59, 60
10-1326
23
30-1064
61
30-1067
Pcs / Ks
1
6
3
Diode Assembly
Dioda komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
72
10-1531
Pcs / Ks
1
87-0220
87-0221
RIVETEC E100524
Pg./Str. 5 / 8
99-0139
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Trigger
Tlaþítko
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-1337
70
10-1349
71
10-1350
66
10-1351
65
10-1359
67
30-1122
68
30-1123
Pcs / Ks
1
1
1
1
1
1
1
Tensiometer
Tenzometr
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
10-1265
25
10-1320
Pcs / Ks
1
1
Seal Kit H40
Sada tČsnČní H40
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
30-0073
1
22
30-0193:POLY
3
19
30-0214
1
9
30-0530
1
30
30-1031
1
27
30-1032:POLY
2
28
30-1033:POLY
1
39
30-1066
3
8
30-1078
1
5
30-1079
2
4
30-1080
4
3
30-1081
2
87-0235
87-0231
87-0232
Kit Coupling
Sada rychlospojek
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
56
30-1103
1
57
30-1104
1
87-0361
Stroke Sensor
Snímaþ dráhy
Pos. / Poz.
Part / Díl
33
10-1357
40
30-0912
34
30-1045
Pcs / Ks
1
4
1
Compensator
Kompenzátor
Pos. / Poz.
Part / Díl
29
10-1292
26
10-1294
31
10-1321
35
30-0064
30
30-1031
27
30-1032:POLY
28
30-1033:POLY
24
30-1144
Pcs / Ks
1
1
1
2
1
2
1
2
87-0233
87-0234
RIVETEC E100524
Pg./Str. 6 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0140: Rivetec
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100524
Pg./Str. 1 / 12
27
30
29
25
26
23
24
22
28
33
42
82
4
2
3
5
78
79
44
43
46
8
34 35
10 6
45
7
11
9
47
48
61
54
31
32
1
52
5
53
36
12
13
15
14 16
19
20 17
18
21
50
51
40
55
73
77
81
37
E 100524
72
39
41
76
74
70
75
38
68
67
71
49
69
62
66
57
56
58
64
65
63
59
60
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0140: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Part / Díl
Pozice
1
10-1011:zelená/16N
10-0212
2
Description
Popis
Hydraulic Body
Leading Piece
Hydraulické tČlo
Vodící vložka
3
30-1179
O-Ring
O-kroužek
4
30-0182
O-Ring
O-kroužek
5
30-0258
Stepseal
TČsnČní pístnice
10-0300
10-0281
30-0213
30-0261
10-0351:0
10-0222:0
30-0146
10-1005
10-0329
10-0302
30-0139
10-0549
30-0041
30-0219
30-0004
10-0721
10-0332
10-0480
30-0215
10-0301
30-0150
30-0273
10-0479
10-0206
10-0052:0
10-1007
10-1006
30-0007
30-0178
30-0034
10-0984
10-0983
10-0123
30-0230
10-0219
30-0200
10-1004
10-0980
30-0201
10-0981
30-0191
30-0194
Hydraulic Piston
Guide Ring
O-Ring
Stepseal
Jet
Air Tube
Spring
Guide
Safety Stopper
Latch
Spring
Cover Plate
Screw
O-Ring
Cylindrical Pin
Mandrel Collector
Lock Nut
Jaw Case Body
O-Ring
Jaws Pusher
Spring
Jaws (3-piece)
Jaw Case
Nose Cap
Nosepiece 4
Trigger
Stone
Cylindrical Pin
O-Ring
Screw
Leading rod
Piston Plate
Retained Ring
O-Ring
Piston Rod
O-Ring
Pressure Roller
Sliding Valve
O-Ring
Valve Bar
O-Ring
O-Ring
Hydraulický píst
Vodící kroužek
O-kroužek
TČsnČní pístu
Tryska
Vzduchová trubka
Pružina
Vodítko
Pojistný uzávČr
Západka
Pružina
Krycí deska
Šroub
O-kroužek
Kolík válcový
SbČrná nádobka
Pojistná matka
Mezikus
O-kroužek
Vodící trubka
Pružina
Kleštiny (3-dílné)
SvČrací hlava
Hubice
Náustek 4
Tlaþítko
Kámen
Kolík válcový
O-kroužek
Šroub
Vodící tyþka
TalíĜ pístu
Pojistný kroužek
O-kroužek
Spodní píst
O-kroužek
Tlaþný váleþek
Posuvný ventil
O-kroužek
Ventilová tyþ
O-kroužek
O-kroužek
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27*
28
29
30*
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pcs.
Spare Parts Kit No.
Ks
Objednací þíslo sady
1 87-0149
1 87-0149 87-0160 87-0358
87-0149 87-0160 87-0177
2
87-0358
87-0149 87-0160 87-0177
1
87-0358
87-0149 87-0160 87-0177
1
87-0358
1 87-0160
1 87-0160 87-0177
1 87-0160 87-0177
1 87-0160 87-0177
1 87-0160
1 87-0160
1 87-0168
1 87-0168
1 87-0070
1 87-0070
1 87-0070
1 87-0070
2 87-0070
1 87-0070 87-0177
1 87-0070
1 87-0058
1 87-0129 87-0189
1 87-0129 87-0189
1 87-0124 87-0189 87-0177
1 87-0124 87-0189
1 87-0124 87-0189
1 87-0050 87-0189
1 87-0129 87-0189
1 87-0063 87-0189
1 87-0018
1 87-0149 87-0150
1 87-0149 87-0150
1 87-0149 87-0150
1 87-0149 87-0107 87-0177
1 87-0149 87-0107
2 87-0149
1 87-0100
3 87-0100
1 87-0100 87-0177
1 87-0100
3 87-0100 87-0177 87-0355
1 87-0150
1 87-0176
2 87-0176 87-0177
1 87-0176
1 87-0176 87-0177
1 87-0176 87-0177 87-0015
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 3 / 12
99-0140: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Part / Díl
Pozice
30-0193
48
10-0974:zelená
49
50
10-1003
10-1008
51
30-0229
52
10-1009
53
30-0653
54
30-0654
55
10-1010
56
10-0583
57
30-0089
58
30-0106
59
30-0080
60
30-0143
61
10-0079
62
10-0080
63
30-0269
64
30-0144
65
30-0400
66
10-0806
67
10-0792
68
10-0791
69
30-0491
70
30-0228
71
30-0173
72
30-0288
73
30-0292
74
30-0293
75
10-0830
76
10-0251
77
30-0249
78
10-0333
79
30-0258
80
30-0178
81
30-0301
82
Pcs.
Ks
O-Ring
O-kroužek
2
Valve Body
Ventilové tČlo
1
Valve Stopper
Ventilový uzávČr
1
Setting Screw
SeĜizovací šroub
1
O-Ring
O-kroužek
1
Washer
Podložka
1
O-Ring
O-kroužek
1
Ring
Kroužek
1
Cover Plate
Krycí deska
1
Silencer
Tlumiþ
1
Washer
Podložka
2
Crown Nut
Matice uzavĜená
2
Screw
Šroub
2
Spring
Pružina
1
Safety Valve -Body
Pojistný ventil - trubka
1
Safety Valve -Stopper Pojistný ventil -uzávČr
1
Ball
Kuliþka
1
Spring
Pružina
1
Stopper
Zátka
1
Swivel-joint
Vzduch. pĜípoj
1
Swivel-joint Ball
Vzduch. pĜípoj - koule
1
Swivel-joint Screw
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
Seal
TČsnČní 1/4"
1
O-Ring
O-kroužek
2
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
Oil Syringe
StĜíkaþka na olej
1
Flat Key 11
Klíþ otevĜený 11
1
Internal Hex Key
Klíþ imbusový
1
Key SW 11
Klíþ nástrþný 11
1
Adapter
Adaptér
1
O-Ring
O-kroužek
2
Filler Tube
Vložka
1
Stepseal
TČsnČní pístnice
1
O-Ring
O-kroužek
1
Lifting Attachment
ZávČs
1
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0176 87-0177 87-0015
87-0081
87-0108
87-0108
87-0108 87-0177
87-0108
87-0108 87-0177
87-0108
87-0081
87-0081
87-0081
87-0081
87-0081
87-0108
87-0081 87-0094
87-0081 87-0094
87-0081 87-0094
87-0081 87-0094
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0187
87-0187
87-0149 87-0160 87-0177
87-0149
87-0149 87-0177
87-0187
87-0123
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 4 / 12
99-0140: Rivetec
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0050
87-0016
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0051
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0052:0
Pcs / Ks
20
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0053
Pcs / Ks
20
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
27
30-0273
87-0332
87-0050
RIVETEC E100524
Pcs / Ks
20
87-0304
87-0019
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
27
30-0273
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0051
87-0303
87-0018
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0053
Pcs / Ks
20
87-0302
87-0017
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0052:0
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0050
87-0301
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
20
Pg./Str. 5 / 12
99-0140: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
48
30-0193
2
47
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
30
10-0052:0
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
27
30-0273
Pcs / Ks
1
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
21
10-0721
Pcs / Ks
1
87-0018
87-0050
87-0058
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
29
10-0206
87-0063
Pcs / Ks
1
Safety Stopper Assembly
Pojistný uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
15
10-0302
1
14
10-0329
1
17
10-0549
1
20
30-0004
1
18
30-0041
2
16
30-0139
1
19
30-0219
1
87-0070
RIVETEC E100524
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0079
1
63
10-0080
1
57
10-0583
1
49
10-0974:zelená
1
56
10-1010
1
60
30-0080
2
58
30-0089
2
59
30-0106
2
65
30-0144
1
64
30-0269
1
87-0081
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
62
10-0079
1
63
10-0080
1
65
30-0144
1
64
30-0269
1
87-0094
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
10-0123
3
40
10-0219
1
37
10-0983
1
41
30-0200
3
39
30-0230
1
87-0100
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
30-0034
1
34
30-0178
1
87-0107
Pg./Str. 6 / 12
99-0140: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
50
10-1003
1
51
10-1008
1
53
10-1009
1
61
30-0143
1
52
30-0229
1
54
30-0653
1
55
30-0654
1
87-0108
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
Part / Díl
82
30-0033
82
30-0301
82
30-0302
87-0123
Pcs / Ks
1
1
2
Spring and Jaws Pusher
Pružina a vodiþ þelistí
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
25
10-0301
1
26
30-0150
1
24
30-0215
1
87-0124
Jaw Case
SvČrací hlava
Pos. / Poz.
Part / Díl
22
10-0332
28
10-0479
23
10-0480
87-0129
Pcs / Ks
1
1
1
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
2
10-0212
1
79
10-0333
1
36
10-0984
2
32
10-1006
1
31
10-1007
1
1
10-1011:zelená
1
33
30-0007
1
35
30-0034
1
34
30-0178
1
4
30-0182
1
78
30-0249
2
5, 80
30-0258
2
3
30-1179
2
87-0149
RIVETEC E100524
Trigger
Tlaþítko
Pos. / Poz.
Part / Díl
42
10-1004
32
10-1006
31
10-1007
33
30-0007
87-0150
Pcs / Ks
1
1
1
1
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
2
10-0212
1
11
10-0222:0
1
7
10-0281
1
6
10-0300
1
10
10-0351:0
1
4
30-0182
1
8
30-0213
1
78
30-0249
2
5
30-0258
1
9
30-0261
1
3
30-1179
2
87-0160
Pressure Spring
Tlaþná pružina
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-1005
1
12
30-0146
1
87-0168
Sliding Valve Assembly
Posuvný ventil komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
43
10-0980
1
45
10-0981
1
46
30-0191
1
48
30-0193
2
47
30-0194
1
44
30-0201
2
87-0176
Pg./Str. 7 / 12
99-0140: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Seal Kit 10
Sada tČsnČní 10
Pos. / Poz.
Part / Díl
7
10-0281
34
30-0178
4
30-0182
46
30-0191
48
30-0193
47
30-0194
41
30-0200
44
30-0201
8
30-0213
24
30-0215
19
30-0219
52
30-0229
39
30-0230
78
30-0249
5, 80
30-0258
9
30-0261
54
30-0653
3
30-1179
Pcs / Ks
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
77
10-0251
81
30-0178
73
30-0288
Pcs / Ks
1
1
1
87-0177
87-0355
Pos. / Poz.
41
87-0358
Pos. / Poz.
2
4
5
3
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneumatického pístu
Part / Díl
Pcs / Ks
30-0200
3
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Part / Díl
Pcs / Ks
10-0212
1
30-0182
1
30-0258
1
30-1179
2
87-0187
Pulling Head
Trhací hlava standard
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
29
10-0206
1
25
10-0301
1
22
10-0332
1
28
10-0479
1
23
10-0480
1
26
30-0150
1
24
30-0215
1
27
30-0273
1
87-0189
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0791
1
68
10-0792
1
67
10-0806
1
72
30-0173
1
71
30-0228
2
70
30-0491
1
87-0281
RIVETEC E100524
Pg./Str. 8 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0141: Rivetec
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100524
Pg./Str. 1 / 12
35
34
33
32
31
99
30
28
10
29
7
9
27
6
8
5
36 37 38 39
40 44
41
42
47
49
50
51
53
52
54
55
88
96
67
66
43
45
46
48
87
56
9
83
85
82
11
12
14 13
18
17
16
1
22
57
2
19
59
61
58
60
86
73
71
69
72
97
70
68
23
84
94
62
74
75
65
64
63
20
21
90
100 24
76
77
78
80
79
81
E 100524
15
4 3
25
26
91
89
95
92
93
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
98
Pg./Str. 2
99-0141: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
Part / Díl
Description
Popis
Pcs.
Ks
1
2
1
1
1
2
1
10-1416:zelená
10-0221
30-0034
30-0178
10-0333
30-0249
10-0212
Hydraulic Body
Leading rod
Screw
O-Ring
Filler
O-Ring
Leading Piece
Hydraulické tČlo
Vodící tyþka
Šroub
O-kroužek
Vložka
O-kroužek
Vodící vložka
8
30-1179
O-Ring
O-kroužek
2
9
30-0258
Stepseal
TČsnČní pístnice
2
10
30-0182
O-Ring
O-kroužek
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32*
33
34
35*
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
10-0300
30-0261
10-0281
30-0213
10-0351:0
10-0222:0
30-0149
30-0147
10-0218
10-0331
10-0302
30-0004
30-0139
10-0549
30-0041
10-0721
10-0332
10-0480
30-0215
30-0150
10-0301
30-0273
10-0479
10-0206
10-0053
10-0711
10-0064
30-0141
30-0007
10-0581
10-0582
30-0082
30-0153
10-0580
10-0579
30-0236
10-0481
30-0201
Hydraulic Piston
Stepseal
Guide Ring
O-Ring
Jet
Air Tube
Spring
Spring
Guide
Safety Stopper
Latch
Cylindrical Pin
Spring
Cover Plate
Screw
Mandrel Collector
Lock Nut
Jaw Case Body
O-Ring
Spring
Jaws Pusher
Jaws (3-piece)
Jaw Case
Nose Cap
Nosepiece 5
Trigger
Pressure Roller
Spring
Cylindrical Pin
Suction Trigger
Lever
Screw
Spring
Pressure Roller
Valve Pin
O-Ring
Sliding Valve
O-Ring
Hydraulický píst
TČsnČní pístu
Vodící kroužek
O-kroužek
Tryska
Vzduchová trubka
Pružina
Pružina
Vodítko
Pojistný uzávČr
Západka
Kolík válcový
Pružina
Krycí deska
Šroub
SbČrná nádobka
Pojistná matka
Mezikus
O-kroužek
Pružina
Vodící trubka
Kleštiny (3-dílné)
SvČrací hlava
Hubice
Náustek 5
Tlaþítko
Tlaþný váleþek
Pružina
Kolík válcový
Tlaþítko odsávání
Páþka
Šroub
Pružina
Tlaþný váleþek
Ventilový þep
O-kroužek
Posuvný ventil
O-kroužek
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0132
87-0132
87-0132 87-0107
87-0132 87-0107 87-0178
87-0132
87-0132 87-0160 87-0178
87-0132 87-0160 87-0358
87-0132 87-0160 87-0178
87-0358
87-0132 87-0160 87-0178
87-0358
87-0132 87-0160 87-0178
87-0358
87-0160
87-0160 87-0178
87-0160 87-0178
87-0160 87-0178
87-0160
87-0160
87-0357
87-0357
87-0357
87-0356
87-0356
87-0151
87-0356
87-0356
87-0356
87-0058
87-0129 87-0189
87-0129 87-0189
87-0124 87-0189 87-0178
87-0124 87-0189
87-0124 87-0189
87-0050 87-0189
87-0129 87-0189
87-0063 87-0189
87-0019
87-0151
87-0151
87-0151
87-0151
87-0158
87-0158
87-0158
87-0158
87-0151
87-0158
87-0158 87-0178
87-0158
87-0158 87-0178
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 3 / 12
99-0141: Rivetec
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Part / Díl
Pozice
30-0268
49
50
30-0142
10-0565
51
10-0586
52
30-0191
53
30-0194
54
30-0193
55
10-0219
56
10-0695
57
30-0200
58
30-0221
59
10-0123
60
10-0694:zelená
61
10-0079
62
10-0080
63
30-0144
64
30-0269
65
10-0334
66
30-0203
67
10-0317:mosaz
68
10-0761:mosaz
69
30-0300
70
30-0497
71
30-0208
72
30-0483
73
30-0089
74
30-0106
75
10-0812
76
10-0583
77
30-0266
78
10-0714
79
10-0584
80
30-0080
81
10-0806
82
10-0792
83
10-0791
84
30-0491
85
30-0228
86
30-0173
87
30-0143
88
10-0251
89
30-0219
90
30-0288
91
30-0292
92
30-0293
93
30-0400
94
10-0830
95
30-0194
96
30-0193
97
30-0178
98
30-0301
99
30-0004
100
Pcs.
Ks
Ball
Kuliþka
1
Spring
Pružina
1
Stopper
Zátka
1
Valve Bar
Ventilová tyþ
1
O-Ring
O-kroužek
1
O-Ring
O-kroužek
1
O-Ring
O-kroužek
2
Piston Rod
Spodní píst
1
Piston Plate
TalíĜ pístu
1
O-Ring
O-kroužek
3
O-Ring
O-kroužek
1
Retained Ring
Pojistný kroužek
3
Valve Body
Ventilové tČlo
1
Safety Valve -Body
Pojistný ventil -trubka
1
Safety Valve -Stopper Pojistný ventil -uzávČr
1
Spring
Pružina
1
Ball
Kuliþka
1
Valve Stopper
Ventilový uzávČr
1
O-Ring
O-kroužek
1
Relief Valve - Body
Odpoušt. ventil -TČlo
1
Odpoušt. ventil -TČsnČní
Relief Valve - Seal
1
Spring
Pružina
1
Spring
Pružina
1
O-Ring
O-kroužek
1
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
Washer
Podložka
2
Crown Nut
Matice uzavĜená
2
Safety Cover
ZajišĢovací kryt
1
Silencer
Tlumiþ
1
Safety Gum
Ochranná guma
1
Cover Plate
Krycí deska
1
Silencer
Tlumiþ
1
Screw
Šroub
2
Swivel-joint
Vzduch. pĜípoj
1
Swivel-joint Ball
Vzduch. pĜípoj - koule
1
Swivel-joint Screw
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
Seal
TČsnČní 1/4"
1
O-Ring
O-kroužek
2
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
Spring
Pružina
1
Adapter
Adaptér
1
O-Ring
O-kroužek
1
Oil Syringe
StĜíkaþka na olej
1
Flat Key 11
Klíþ otevĜený 11
1
Internal Hex Key
Klíþ imbusový
1
Stopper
Zátka
1
Key SW 11
Klíþ nástrþný 11
1
O-Ring
O-kroužek
1
O-Ring
O-kroužek
1
O-Ring
O-kroužek
1
Lifting Attachment
ZávČs
1
Cylindrical Pin
Kolík válcový
1
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0158
87-0158
87-0158
87-0112
87-0112 87-0178
87-0015 87-0178 87-0112
87-0015 87-0178 87-0112
87-0101
87-0101
87-0101 87-0178 87-0355
87-0101 87-0178
87-0101
87-0082
87-0082 87-0094
87-0082 87-0094
87-0082 87-0094
87-0082 87-0094
87-0109
87-0109 87-0178
87-0082
87-0082
87-0082
87-0082
87-0082
87-0082
87-0082 87-0014 87-0178
87-0082 87-0014
87-0082 87-0014
87-0118
87-0118
87-0118
87-0118
87-0082 87-0014 87-0118
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0109
87-0187
87-0356 87-0178
87-0187
87-0109 87-0178
87-0082
87-0187
87-0123
87-0356
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 4 / 12
99-0141: Rivetec
NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-0050
87-0016
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-0051
Pcs / Ks
1
87-0017
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-0052:0
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
20
Nosepiece 4
Náustek 4
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-0052:0
Pcs / Ks
20
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-0053
Pcs / Ks
20
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
30-0273
Pcs / Ks
20
87-0304
Pcs / Ks
1
87-0050
RIVETEC E100524
Nosepiece 3
Náustek 3
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-0051
87-0303
87-0019
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
30-0273
Pcs / Ks
20
87-0302
87-0018
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-0053
Nosepiece 2,4
Náustek 2,4
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-0050
87-0301
87-0332
Pcs / Ks
1
Pg./Str. 5 / 12
99-0141: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
76
10-0812
1
81
30-0080
2
74
30-0089
2
75
30-0106
2
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
62
10-0079
1
63
10-0080
1
64
30-0144
1
65
30-0269
1
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
55
30-0193
2
54
30-0194
1
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
60
10-0123
3
56
10-0219
1
57
10-0695
1
58
30-0200
3
59
30-0221
1
87-0014
87-0015
Nosepiece 5
Náustek 5
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-0053
Pcs / Ks
1
Jaws (3-piece)
Kleštiny (3-dílné)
Pos. / Poz.
Part / Díl
32
30-0273
Pcs / Ks
1
87-0019
87-0050
Mandrel Collector
SbČrná nádobka
Pos. / Poz.
Part / Díl
26
10-0721
Pcs / Ks
1
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
34
10-0206
Pcs / Ks
1
87-0063
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
62
10-0079
1
63
10-0080
1
68
10-0317:mosaz
1
61
10-0694:zelená
1
69
10-0761:mosaz
1
76
10-0812
1
81
30-0080
2
74
30-0089
2
75
30-0106
2
64
30-0144
1
97
30-0193
1
72
30-0208
1
65
30-0269
1
70
30-0300
1
73
30-0483
1
71
30-0497
1
RIVETEC E100524
87-0101
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
3
30-0034
1
4
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
66
10-0334
1
88
30-0143
1
96
30-0194
1
67
30-0203
1
87-0109
87-0058
87-0082
87-0094
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
52
10-0586
1
53
30-0191
1
55
30-0193
2
54
30-0194
1
87-0112
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
77
10-0583
1
80
10-0584
1
79
10-0714
1
81
30-0080
2
78
30-0266
1
87-0118
Pg./Str. 6 / 12
99-0141: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Lifting Attachment
ZávČs
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
99
30-0033
1
99
30-0301
1
99
30-0302
2
87-0123
Spring and Jaws Pusher
Pružina a vodiþ þelistí
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
31
10-0301
1
30
30-0150
1
29
30-0215
1
87-0124
Jaw Case
SvČrací hlava
Pos. / Poz.
Part / Díl
27
10-0332
33
10-0479
28
10-0480
87-0129
Pcs / Ks
1
1
1
Hydraulic Body Assembly
Hydraulické tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
7
10-0212
1
2
10-0221
2
5
10-0333
1
1
10-1416:zelená
1
3
30-0034
1
4
30-0178
1
10
30-0182
1
6
30-0249
2
9
30-0258
2
8
30-1179
2
87-0151
RIVETEC E100524
Hydraulic Piston Assembly
Hydraulický píst komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
7
10-0212
1
16
10-0222:0
1
13
10-0281
1
11
10-0300
1
15
10-0351:0
1
10
30-0182
1
14
30-0213
1
6
30-0249
2
9
30-0258
1
12
30-0261
1
8
30-1179
2
87-0160
87-0132
Trigger Assembly
Tlaþítko komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
37
10-0064
44
10-0580
36
10-0711
22
30-0004
39
30-0007
38
30-0141
Suction Trigger Assembly
Tlaþítko odsávání komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
47
10-0481
1
51
10-0565
1
45
10-0579
1
40
10-0581
1
41
10-0582
1
42
30-0082
1
50
30-0142
1
43
30-0153
1
48
30-0201
2
46
30-0236
1
49
30-0268
1
87-0158
Pcs / Ks
2
1
1
2
1
1
Seal Kit 15A
Sada tČsnČní 15A
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
13
10-0281
1
74
30-0089
2
4
30-0178
1
10
30-0182
1
53
30-0191
1
55
30-0193
2
54, 96
30-0194
2
58
30-0200
3
48
30-0201
2
67
30-0203
1
72
30-0208
1
14
30-0213
1
29
30-0215
1
90
30-0219
1
59
30-0221
1
46
30-0236
1
6
30-0249
2
9
30-0258
2
12
30-0261
1
8
30-1179
2
87-0178
Pg./Str. 7 / 12
99-0141: Rivetec
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
89
10-0251
98
30-0178
91
30-0288
87-0187
Pressure Springs
Tlaþné pružiny
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
19
10-0218
1
18
30-0147
1
17
30-0149
1
87-0357
Pcs / Ks
1
1
1
Pulling Head
Trhací hlava standard
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
34
10-0206
1
31
10-0301
1
27
10-0332
1
33
10-0479
1
28
10-0480
1
30
30-0150
1
29
30-0215
1
32
30-0273
1
87-0189
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
7
10-0212
1
10
30-0182
1
9
30-0258
1
8
30-1179
2
87-0358
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
84
10-0791
1
83
10-0792
1
82
10-0806
1
87
30-0173
1
86
30-0228
2
85
30-0491
1
87-0281
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneu. pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
58
30-0200
3
87-0355
Safety Stopper Assembly
Pojistný uzávČr komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
21
10-0302
1
20
10-0331
1
24
10-0549
1
100
30-0004
1
25
30-0041
2
23
30-0139
1
90
30-0219
1
87-0356
RIVETEC E100524
Pg./Str. 8 / 12
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0143: Titgemeyer
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100524
Pg./Str. 1 / 16
68
71
70
72
69
66
62
60
131
64
67
11
112
73
130
129
65
127
4
2
5
113
114
118
63
145
61
6
33
17
1
32
33
41
12
16
14
13
15
144
133
135
132
20
136
18
24
89
74
36
35
21
38
117
116
115
37
39
26
38
28
27
22
19
29
23
39
37
43
31
30
24 25
37
34
39
38
84
143
137
83
75
57
85
76
88
77
78
86
80
87
79
53
51
50
44
148
46
92
82
107
120
134
125
52
58
56
54
55
45
91
81
49
48
47
140
102
139
103
146
104
106
94
105
124
122
123
97
121
100
126
E 100524
40
42
142
59
8
9
113
119
128
147
3
7
10
90
98
101
99
93
109
138
108
96
110
95
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
111
141
Pg./Str. 2
99-0143: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Part / Díl
Description
10-1461:þervená
10-0109
30-0257
30-0181
30-0212
10-0199
30-0260
10-0280
30-0187
30-0092
10-0198
10-0288
10-0166
10-0287
30-0050
10-0289
30-0121
10-0201
10-0170
10-0172
10-1498
10-0200
30-0005
30-0120
10-0294
30-0055
10-0173
30-0205
30-0154
10-0174
30-0179
10-0180
30-0190
10-1459
10-1056
30-1216
30-0065
315630000
30-0066
30-0663
10-1460
30-0595
30-0750
10-0202
10-0290
10-0176
30-0165
30-0154
30-0196
30-0192
Hydraulic Body
Leading Piece
Stepseal
O-Ring
O-Ring
Hydraulic Piston
Stepseal
Guide Ring
O-Ring
Washer
Drawing Screw
Planet Carrier
Gear Ring
Gearwheel
Screw
Slide Bearing
Ball Bearing
Rotor
Front Bearing Cover
Rear Bearing Cover
Lamella
Stator
Cylindrical Pin
Ball Bearing
Rubber Washer
Screw
Collar
O-Ring
Spring
Collar
O-Ring
Air Tube
O-Ring
Valve Head
Stroke Sensor
Screw
Lock Screw
Blind Rivet
Screw
Spring
Pressure Roller
Screw
Shrink Insulation
Sliding Valve
Change Over Piston
Valve Gasket
Retained Ring
Spring
O-Ring
O-Ring
Popis
Hydraulické tČlo
Vodící vložka
TČsnČní pístnice
O-kroužek
O-kroužek
Hydraulický píst
TČsnČní pístu
Vodící kroužek
O-kroužek
Podložka
Tažný šroub
Unašeþ
Ozubený vČnec
Ozubené kolo
Šroub
Ložisko
Ložisko kuliþkové
Rotor
PĜední þelo
Zadní þelo
Lamela
Stator
Kolík válcový
Ložisko kuliþkové
Gumová destiþka
Šroub
TČsnČní
O-kroužek
Pružina
TČsnČní
O-kroužek
Vzduchová trubka
O-kroužek
Ventilová hlava
Snímaþ dráhy
Šroub
Šroub tlaþítko
Trhací nýt
Šroub
Pružina
Tlaþný váleþek
Šroub
SmršĢovací bužírka
Posuvný ventil
PĜepínací píst
TČsnČní ventilu
Pojistný kroužek
Pružina
O-kroužek
O-kroužek
Pcs.
Ks
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
2
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0244
87-0359
87-0359
87-0359
87-0359
87-0350
87-0350
87-0350
87-0350
87-0352
87-0352
87-0354
87-0354
87-0354
87-0354
87-0354
87-0354
87-0346
87-0347
87-0346 87-0347
87-0346 87-0347
87-0245 87-0096
87-0174
87-0174
87-0243
87-0243
87-0243
87-0243
87-0243
87-0243
87-0174
87-0174
87-0174
87-0174
87-0174
87-0174
87-0174
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 3 / 16
99-0143: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69*
70
71*
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Pcs.
Ks
30-0210
O-Ring
O-kroužek
1
30-0176
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
10-0691:þervená End cap
Kryt motoru
1
10-0181
Pressure Screw
Tlaþný šroub
1
30-0152
Spring
Pružina
1
10-0562
Trigger
Tlaþítko
1
30-0037
Screw
Šroub
2
10-0692
Setting Screw
SeĜizovací šroub
1
10-0703
Trigger
Tlaþítko
1
10-0064
Pressure Roller
Tlaþný váleþek
2
30-0001
Cylindrical Pin
Kolík válcový
2
30-0002
Cylindrical Pin
Kolík válcový
1
30-0141
Spring
Pružina
1
10-1216
Tensiometer Cover Držák krytu
1
30-0151
Spring
Pružina
1
10-0159
Pressure Nut
Tlaþná matka
1
10-0158
Lock Nut
Pojistná matka
1
10-1015
Tensiometer
Tenzometr
1
10-0143:0
Mandrel M6
Závitový trn M6
1
10-0156
Lock Nut
Pojistná matka
1
10-0153:0
Nosepiece 6
Náustek 6
1
10-1221
Tensiometer Cover Kryt tenzometru
1
30-0759
Tensiometer Cover Spona krytu
1
10-0183
Valve
Ventil
1
10-0184
Sliding Valve
Posuvný ventil
1
30-0268
Ball
Kuliþka
1
30-0142
Spring
Pružina
1
10-0564
Stopper
Zátka
1
10-0185
Valve bar
Ventilová tyþ
1
30-0195
O-Ring
O-kroužek
1
30-0194
O-Ring
O-kroužek
1
30-0193
O-Ring
O-kroužek
2
10-1346
Distance Washer
Distanþní podložka
1
10-0188
Piston Rod
Spodní píst
1
10-0685
Piston Plate
TalíĜ pístu
1
30-0200
O-Ring
O-kroužek
3
10-0123
Retained Ring
Pojistný kroužek
3
30-0223
O-Ring
O-kroužek
1
10-0189
Leading rod
Vodící tyþka
2
10-0682:þervená Valve Body
Ventilové tČlo
1
10-0920
Chamber Sleeve
Trubka
1
30-0224
O-Ring
O-kroužek
1
Stroke Adjuster -Body TČlo seĜizovaþe
10-0186
1
30-0199
O-Ring
O-kroužek
1
30-0164
Retained Ring
Pojistný kroužek
1
Stroke Adjuster -Screw Šroub seĜizovaþe
10-0187
1
30-0038
Screw
Šroub
1
10-0079
Safety Valve -Body Pojistný ventil -trubka
1
Safety Valve -Stopper Pojistný ventil -uzávČr
10-0080
1
30-0144
Spring
Pružina
1
Part / Díl
Description
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0244 87-0174
87-0244 87-0174
87-0078
87-0078
87-0078
87-0078
87-0078
87-0078
87-0154
87-0154
87-0154
87-0154
87-0154
87-0098
87-0098
87-0344
87-0205
87-0042
87-0029
87-0029
87-0242
87-0242 87-0252
87-0154
87-0154
87-0154
87-0154
87-0154
87-0116
87-0116
87-0116 87-0015
87-0116 87-0015
87-0105
87-0105
87-0105 87-0355
87-0105
87-0105
87-0245
87-0245
87-0245
87-0245
87-0245
87-0245
87-0245
87-0245
87-0245
87-0245
87-0245
87-0096
87-0096
87-0096
87-0096
87-0096
87-0094
87-0094
87-0094
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 4 / 16
99-0143: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Part / Díl
30-0269
30-0089
30-0106
10-0812
10-0121
30-0206
30-0143
30-0296
10-0656
10-0716
30-0080
30-0301
30-0302
30-0033
10-0286
10-0465
30-0404
30-0034
30-0178
10-0806
10-0791
10-0792
30-0228
30-0173
30-0491
30-0400
30-0851
30-0567
30-0666
30-0850
30-0580
10-1529
30-0570
30-0194
30-0257
30-0181
30-0212
30-0205
10-0251
30-0288
30-0293
30-0747
30-0198
30-0675
30-0749
30-0178
30-1118
30-0179
Description
Ball
Washer
Crown Nut
Safety Cover
Valve Stopper
O-Ring
Spring
Safety Gum
Silencer
Cover Plate
Screw
Lifting Attachment
Starlock
Cylindrical Pin
Exhaust Silencer
Sifter
Inlock
Screw
O-Ring
Swivel-joint
Swivel-joint Screw
Swivel-joint Ball
O-Ring
Retained Ring
Seal
Stopper
Silicone
Cable
Grommet
Fastener Band
Insulation
Chalchip 15/26
Connector M
O-Ring
Stepseal
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Adapter
Oil Syringe
Internal Hex Key
Screw
O-Ring
Fastener Band
Connector Housing
O-Ring
Screw
O-Ring
Pcs.
Ks
Kuliþka
1
Podložka
2
Matice uzavĜená
2
ZajišĢovací kryt
1
Ventilový uzávČr
1
O-kroužek
1
Pružina
1
Ochranná guma
1
Tlumiþ
1
Krycí deska
1
Šroub
2
ZávČs
1
Starlock
2
Kolík válcový
1
Tlumiþ výfuku
1
Sítko tlumiþe
1
Inlock
1
Šroub
1
O-kroužek
1
Vzduch. pĜípoj
1
Vzduch. pĜípoj - šroub
1
Vzduch. pĜípoj - koule
1
O-kroužek
2
Pojistný kroužek
1
TČsnČní 1/4"
1
Zátka
1
Silikon
1
Kabel
1
Návlek
1
Stahovací pásek
1
Bužírka þerná
1
Chalchip 15/26
1
Konektor - zástrþka
1
O-kroužek
1
TČsnČní pístnice
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
O-kroužek
1
Adaptér
1
StĜíkaþka na olej
1
Klíþ imbusový
1
Šroub
1
O-kroužek
3
Páska vázací þerná
1
Kryt konektoru
1
O-kroužek
1
Šroub
2
O-kroužek
1
Popis
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0245 87-0094
87-0245 87-0014
87-0245 87-0014
87-0245 87-0014
87-0110
87-0110
87-0110
87-0121
87-0121
87-0121
87-0245 87-0014 87-0121
87-0123
87-0123
87-0123
87-0244 87-0173
87-0244 87-0173
87-0244 87-0173
87-0107
87-0107
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0281
87-0248
87-0110
87-0078
87-0245 87-0096
87-0187
87-0187
87-0154
87-0187
87-0244 87-0174
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 5 / 16
99-0143: Titgemeyer
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0150:0
1
70
10-0156
1
87-0026
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0151:0
1
70
10-0156
1
87-0027
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0152:0
1
70
10-0156
1
87-0028
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0153:0
1
70
10-0156
1
87-0029
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0154:0
1
70
10-0156
1
87-0030
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0155:0
1
70
10-0156
1
87-0031
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0156
1
71
10-0315
1
87-0032
RIVETEC E100524
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0150:0
20
70
10-0156
20
87-0311
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0151:0
20
70
10-0156
20
87-0312
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0152:0
20
70
10-0156
20
87-0313
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0153:0
20
70
10-0156
20
87-0314
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0154:0
20
70
10-0156
20
87-0315
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
71
10-0155:0
20
70
10-0156
20
87-0316
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
70
10-0156
20
71
10-0315
20
87-0317
Pg./Str. 6 / 16
99-0143: Titgemeyer
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0140:0
87-0039
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0141:0
Pcs / Ks
1
87-0040
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0142:0
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0142:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0143:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0144:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M10
Závitový trn M10
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0145:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0291:0
Pcs / Ks
20
87-0325
Pcs / Ks
1
Mandrel M10
Závitový trn M10
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0145:0
1
87-0044
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0291:0
1
RIVETEC E100524
Pcs / Ks
20
87-0324
87-0043
87-0045
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0141:0
87-0323
87-0042
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0144:0
Pcs / Ks
20
87-0322
87-0041
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0143:0
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0140:0
87-0321
87-0326
87-0327
Pg./Str. 7 / 16
99-0143: Titgemeyer
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Inner Mandrel M4
VnitĜní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0146
1
87-0046
Inner Mandrel M5
VnitĜní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0147
1
87-0047
Inner Mandrel M6
VnitĜní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0148
1
87-0048
Inner Mandrel M8
VnitĜní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0149
1
87-0049
RIVETEC E100524
Inner Mandrel M4
VnitĜní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0146
20
87-0328
Inner Mandrel M5
VnitĜní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0147
20
87-0329
Inner Mandrel M6
VnitĜní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0148
20
87-0330
Inner Mandrel M8
VnitĜní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
69
10-0149
20
87-0331
Pg./Str. 8 / 16
99-0143: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Valve Body Locking
ZajištČní ventilového tČla
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
104
10-0812
1
111
30-0080
2
102
30-0089
2
103
30-0106
2
87-0014
Main Valve Rod Seal
Hlavní tČsnČní ventilové tyþe
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
82
30-0193
2
81
30-0194
1
87-0015
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
71
10-0153:0
1
70
10-0156
1
87-0029
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
69
10-0143:0
87-0042
Pcs / Ks
1
Air-engine Cap Assembly
Kryt motoru komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
54
10-0181
1
56
10-0562
1
53
10-0691:þervená
1
58
10-0692
1
57
30-0037
2
55
30-0152
1
137
30-0212
1
87-0078
Safety Valve Assembly
Pojistný ventil komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
98
10-0079
1
99
10-0080
1
100
30-0144
1
101
30-0269
1
87-0094
RIVETEC E100524
Stroke Adjuster Assembly
SeĜizovaþ zdvihu komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
93
10-0186
1
96
10-0187
1
97
30-0038
1
95
30-0164
1
94
30-0199
1
138
30-0205
1
87-0096
Engine Spring
Pružina motoru
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
66
10-0159
1
65
30-0151
1
87-0098
Pneumatic Piston Assembly
Pneumatický píst komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
87
10-0123
3
84
10-0188
1
85
10-0685
1
86
30-0200
3
88
30-0223
1
87-0105
Fill Screw Assembly
VypouštČcí šroub komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
118
30-0034
1
119
30-0178
1
87-0107
Valve Stopper Assembly
Ventilový uzávČr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
105
10-0121
1
107
30-0143
1
134
30-0194
1
106
30-0206
1
87-0110
Valve bar Assembly
Ventilová tyþ komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
79
10-0185
1
82
30-0193
2
81
30-0194
1
80
30-0195
1
87-0116
Pg./Str. 9 / 16
99-0143: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Bottom Cover Assembly
Spodní kryt komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
109
10-0656
1
110
10-0716
1
111
30-0080
2
108
30-0296
1
87-0121
Lifting Attachment
87-0123
ZávČs
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
114
30-0033
1
112
30-0301
1
113
30-0302
2
Trigger Assembly
87-0154
Tlaþítko komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
60
10-0064
2
74
10-0183
1
75
10-0184
1
78
10-0564
1
59
10-0703
1
61
30-0001
2
62
30-0002
1
63
30-0141
1
77
30-0142
1
143
30-0198
3
76
30-0268
1
Oil Refill Set
Plnící sada
Pos. / Poz.
Part / Díl
139
10-0251
146
30-0178
140
30-0288
87-0187
Pcs / Ks
1
1
1
Tensiometer Assembly
Tenzometr komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
68
10-1015
1
68
30-0750
0,05
68
30-0752
0,1
87-0205
Tensiometer Cover
Kryt tenzometru
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
72
10-1221
1
73
30-0759
1
87-0242
Stroke Sensor Assembly
Snímaþ dráhy komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
35
10-1056
1
41
10-1460
1
42
30-0595
1
40
30-0663
1
43
30-0750
1
36
30-1216
2
87-0243
Engine Silencer Assembly
Tlumiþ motoru komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
115
10-0286
1
116
10-0465
1
117
30-0404
1
87-0173
Engine Valve Assembly
Ventil motoru komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
46
10-0176
1
44
10-0202
1
45
10-0290
1
48
30-0154
1
47
30-0165
1
52
30-0176
1
148
30-0179
1
50
30-0192
1
49
30-0196
1
51
30-0210
1
87-0174
RIVETEC E100524
Pg./Str. 10 / 16
99-0143: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Engine Assembly
Motor komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
38
315630000
3
2
10-0109
1
13
10-0166
1
19
10-0170
1
20
10-0172
1
27
10-0173
1
30
10-0174
1
46
10-0176
1
32
10-0180
1
11
10-0198
1
6
10-0199
1
22
10-0200
1
18
10-0201
1
44
10-0202
1
8
10-0280
1
115
10-0286
1
14
10-0287
3
12
10-0288
1
16
10-0289
3
45
10-0290
1
25
10-0294
1
116
10-0465
1
35
10-1056
1
34
10-1459
1
41
10-1460
1
21
10-1498:Pertinax
5
23
30-0005
1
15
30-0050
3
26
30-0055
1
37
30-0065
3
39
30-0066
3
10
30-0092
1
24
30-0120
2
17
30-0121
1
29, 48
30-0154
2
47
30-0165
1
52
30-0176
1
31, 148
30-0179
2
4
30-0181
1
9
30-0187
1
33
30-0190
4
50
30-0192
1
49
30-0196
1
28
30-0205
1
51
30-0210
1
5
30-0212
2
3
30-0257
1
7
30-0260
1
117
30-0404
1
42
30-0595
1
40
30-0663
1
87-0244
RIVETEC E100524
Valve Body Assembly
Ventilové tČlo komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
98
10-0079
99
10-0080
93
10-0186
96
10-0187
90
10-0682:þervená
104
10-0812
91
10-0920
97
30-0038
111
30-0080
102
30-0089
103
30-0106
100
30-0144
95
30-0164
94
30-0199
138
30-0205
92
30-0224
101
30-0269
87-0245
Pcs / Ks
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Calchip 15/26 Assembly
Calchip 15/26 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
132
10-1529
1
87-0248
Tensiometer Cover Clip
Spona krytu tenzometru
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
73
30-0759
1
87-0252
Air Joint Assembly
Vzduchový pĜípoj komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
121
10-0791
1
122
10-0792
1
120
10-0806
1
124
30-0173
1
123
30-0228
2
125
30-0491
1
87-0281
Lock Nut
Pojistná matka
Pos. / Poz.
Part / Díl
67
10-0158
Pcs / Ks
1
Lamellae
Lamely
Pos. / Poz.
Part / Díl
25
10-0294
21
10-1498:Pertinax
26
30-0055
Pcs / Ks
1
5
1
87-0344
87-0346
Pg./Str. 11 / 16
99-0143: Titgemeyer
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Ball Bearings
Ložiska
Pos. / Poz.
Part / Díl
25
10-0294
26
30-0055
24
30-0120
Pcs / Ks
1
1
2
Hydraulic Piston
Hydraulický píst
Pos. / Poz.
Part / Díl
6
10-0199
8
10-0280
9
30-0187
7
30-0260
Pcs / Ks
1
1
1
1
Drawing Screw
Tažný šroub
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0198
10
30-0092
Pcs / Ks
1
1
87-0347
87-0350
87-0352
Planet Gear Assembly
Planetová pĜevodovka komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0166
1
14
10-0287
3
12
10-0288
1
16
10-0289
3
15
30-0050
3
17
30-0121
1
87-0354
Seal Of Pneumatic Piston
TČsnČní pneumatického pístu
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
86
30-0200
3
87-0355
Leading Piece Assembly
Vodící vložka komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
2
10-0109
1
4
30-0181
1
5
30-0212
2
3
30-0257
1
87-0359
RIVETEC E100524
Pg./Str. 12 / 16
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0150
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100524
Pg./Str. 1 / 8
15
16
11
12
13
14
19
17
6
6
3
6
5
2
5
6
3
4
10
9
1
18
4
18
2
7
8
E 100524
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0150: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12*
13
14
15*
16
17
18
19
Part / Díl
10-0705:SBComp
10-0016
10-0020:þerná
10-0017:þerná
10-0018
30-0109
10-1495
10-1496
10-0043
30-0220
10-0041
10-0143:0
10-0158
10-0292
10-0153:0
10-0156
30-0158
30-1240
10-0697:SBc09
Description
Rear Body
Pin
Pull
Lever
Through Bolt
Nut
Drawing Screw
Roller
Stroke Nut
O-Ring
Nose Cap
Mandrel M6
Lock Nut
Pressure Nut
Nosepiece 6
Lock Nut
Spring
Handgrip
Front Body
Popis
Zadní tČlo
ýep
Táhlo
Páka
Závitový þep
Matice
Tažný šroub
Válec
Matice zdvihu
O-kroužek
Hubice
Závitový trn M6
Pojistná matka
Tlaþná matka
Náustek 6
Pojistná matka
Pružina
RukojeĢ
PĜední tČlo
Pcs.
Ks
1
4
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0068
87-0042
87-0344
87-0175
87-0029
87-0029
87-0175
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 3 / 8
99-0150
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0150:0
1
16
10-0156
1
87-0026
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0151:0
1
16
10-0156
1
87-0027
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0152:0
1
16
10-0156
1
87-0028
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0153:0
1
16
10-0156
1
87-0029
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0154:0
1
16
10-0156
1
87-0030
RIVETEC E100524
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0150:0
20
16
10-0156
20
87-0311
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0151:0
20
16
10-0156
20
87-0312
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0152:0
20
16
10-0156
20
87-0313
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0153:0
20
16
10-0156
20
87-0314
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
151
10-0154:0
20
16
10-0156
20
87-0315
Pg./Str. 4 / 8
99-0150
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0140:0
1
87-0039
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0141:0
1
87-0040
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0142:0
1
87-0041
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0143:0
1
87-0042
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0144:0
1
87-0043
RIVETEC E100524
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0140:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0141:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0142:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0143:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0144:0
Pcs / Ks
20
87-0321
87-0322
87-0323
87-0324
87-0325
Pg./Str. 5 / 8
99-0150
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Inner Mandrel M4
VnitĜní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0146
1
87-0046
Inner Mandrel M5
VnitĜní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0147
1
87-0047
Inner Mandrel M6
VnitĜní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0148
1
87-0048
Inner Mandrel M8
VnitĜní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0149
1
87-0049
RIVETEC E100524
Inner Mandrel M4
VnitĜní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0146
20
87-0328
Inner Mandrel M5
VnitĜní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0147
20
87-0329
Inner Mandrel M6
VnitĜní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0148
20
87-0330
Inner Mandrel M8
VnitĜní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0149
20
87-0331
Pg./Str. 6 / 8
99-0150
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
15
10-0153:0
1
16
10-0156
1
87-0029
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0143:0
1
87-0042
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0041
87-0068
Pcs / Ks
1
Pressure Spring
Tlaþní pružina
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
14
10-0292
1
17
30-0158
1
87-0175
87-0344
Pos. / Poz.
13
RIVETEC E100524
Lock Nut
Pojistná matka
Part / Díl
10-0158
Pcs / Ks
1
Pg./Str. 7 / 8
SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLĴ
Tool / Náĥadí
99-0151
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100524
Pg./Str. 1 / 12
15
16
21
20
11
12
18
17
13
8
19
18
9
18
19
18
10
7
6
3
8
9
5
4
14
14
10
1
2
E 100524
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D¯ly lze objednat pouze v sadÝ. Sloŀen¯ sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0151
SPARE PARTS KITS / PĤIĤAZENÍ DÍLĴ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadü. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15*
16
17
18
19
20*
21
Part / Díl
10-1495
10-1496
10-0447
30-0043
10-0446:SBComp
10-0043
30-0220
10-0020:þerná
10-0022:þerná
10-0473
10-0158
10-0292
30-0158
30-1240
10-0154
10-0156
10-0445:SBComp
30-0109
10-0018
10-0144:0
10-0041
Description
Drawing Screw
Roller
Tube
Screw
Rear Body
Stroke Nut
O-Ring
Pull
Lever
Pin
Lock Nut
Pressure Nut
Spring
Handgrip
Nosepiece 8
Lock Nut
Front Body
Nut
Through Bolt
Mandrel M8
Nose Cap
Popis
Tažný šroub
Válec
Trubka
Šroub
Zadní domek
Matice zdvihu
O-kroužek
Táhlo
Páka
ýep
Pojistná matka
Tlaþná matka
Pružina
RukojeĢ
Náustek 8
Pojistná matka
PĜední domek
Matice
Závitový þep
Závitový trn M8
Hubice
Pcs.
Ks
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
1
Spare Parts Kit No.
Objednací þíslo sady
87-0344
87-0175
87-0175
87-0030
87-0030
87-0043
87-0068
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 3 / 12
99-0151
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0150:0
1
16
10-0156
1
87-0026
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0151:0
1
16
10-0156
1
87-0027
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0152:0
1
16
10-0156
1
87-0028
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0153:0
1
16
10-0156
1
87-0029
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0154:0
1
16
10-0156
1
87-0030
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0155:0
1
16
10-0156
1
87-0031
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
16
10-0156
1
15
10-0315
1
87-0032
RIVETEC E100524
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0150:0
20
16
10-0156
20
87-0311
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0151:0
20
16
10-0156
20
87-0312
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0152:0
20
16
10-0156
20
87-0313
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0153:0
20
16
10-0156
20
87-0314
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0154:0
20
16
10-0156
20
87-0315
Nosepiece 10 Assembly
Náustek 10 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0155:0
20
16
10-0156
20
87-0316
Nosepiece 12 Assembly
Náustek 12 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
16
10-0156
20
15
10-0315
20
87-0317
Pg./Str. 4 / 12
99-0151
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0140:0
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0141:0
Pcs / Ks
1
87-0040
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0142:0
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
1
Pcs / Ks
20
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0143:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0144:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M10
Závitový trn M10
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0145:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0291:0
Pcs / Ks
20
87-0326
Pcs / Ks
1
87-0045
RIVETEC E100524
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0142:0
87-0325
87-0044
Mandrel M12
Závitový trn M12
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0291:0
Pcs / Ks
20
87-0324
87-0043
Mandrel M10
Závitový trn M10
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0145:0
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0141:0
87-0323
87-0042
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0144:0
Pcs / Ks
20
87-0322
87-0041
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0143:0
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0140:0
87-0321
87-0039
87-0327
Pcs / Ks
1
Pg./Str. 5 / 12
99-0151
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Inner Mandrel M4
VnitĜní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
20
10-0146
1
87-0046
Inner Mandrel M5
VnitĜní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
20
10-0147
1
87-0047
Inner Mandrel M6
VnitĜní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
20
10-0148
1
87-0048
Inner Mandrel M8
VnitĜní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
20
10-0149
1
87-0049
RIVETEC E100524
Inner Mandrel M4
VnitĜní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
20
10-0146
20
87-0328
Inner Mandrel M5
VnitĜní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
20
10-0147
20
87-0329
Inner Mandrel M6
VnitĜní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
20
10-0148
20
87-0330
Inner Mandrel M8
VnitĜní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
20
10-0149
20
87-0331
Pg./Str. 6 / 12
99-0151
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
15
10-0154:0
1
16
10-0156
1
87-0030
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
20
10-0144:0
1
87-0043
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
21
10-0041
87-0068
Pcs / Ks
1
Pressure Spring
Tlaþní pružina
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0292
1
13
30-0158
1
87-0175
87-0344
Pos. / Poz.
11
RIVETEC E100524
Lock Nut
Pojistná matka
Part / Díl
10-0158
Pcs / Ks
1
Pg./Str. 7 / 12

Podobné dokumenty

99-0021 - RIVETEC sro

99-0021 - RIVETEC sro Posuvný ventil O-kroužek Kulička Pružina Zátka Ventilová tyč O-kroužek

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool Rear Body Pin Lever Left Screw Nut O-Ring Mandrel Collector Handgrip Nosepiece 6 Jaw pusher Jaw Case Nose Cap Jaws Case Body Jaws (3-piece) Spring Spring Grooved Nut Lever Pull Flat Key 11

Více

99-0021 RL 20A

99-0021 RL 20A Dimensions of tool / Rozměry nářadí

Více

99-0016 HL 6M

99-0016 HL 6M ▪ comfortable operation ▪ adjustable nose housing ▪ used to install medium and large series of rivets ▪ spare nosepieces on the lever of the pliers ▪ dlouhé páky a seřiditelná hubice zajišťují dost...

Více

Bez názvu-2

Bez názvu-2 Hloubku vrtání mĤžete nastavit hloubkovým dorazem. K tomu úþelu uvolnČte pĜídavnou rukojeĢ a hloubkový doraz zavećte do otvoru v pĜídavné rukojeti. Hloubkový doraz nastavte na požadovanou hloubku v...

Více

Beze jména-3

Beze jména-3 PROHLÁŠENÍ O SHODċ S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpovČdnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle smČrnic 73/23/EHS, 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizova...

Více

Radnice 16/2016

Radnice 16/2016 z ZDARMA vám sdělíme cenu vašeho bytu nebo domu. RK – LORD. Tel.: 776

Více

Radnice 13/2016

Radnice 13/2016 192 016, www.bytyhradec.cz. WWW.BYTYHRADEC.CZ z Koupím řadovou garáž, Malšovice, Slezské Předměstí. Tel.: 724 331 816. z KOUPÍME BYT V HK DO 50 m2, NE PŘÍZEMÍ. RK – NE. DĚKUJEME. TEL.:

Více