KATALOG ŠPERKŮ A DoPLŇKŮ 2010 JEWELLERY

Komentáře

Transkript

KATALOG ŠPERKŮ A DoPLŇKŮ 2010 JEWELLERY
KATALOG ŠPERKŮ A D
o PLŇKŮ
2 010
J E W E L L E RY & A C C E S S O R I E S C A T A L O G U E 2 010
R U â N ù
H A N D
M A L O V A N É
P A I N T E D
O
SMALT. TRADIČNÍ, VODĚ
DOLNÁ A BAREVNĚ STÁLÁ TECHNIKA ,
E VRÁTILA V NOVÉ NETRADIČNÍ FORMĚ.
FIRMA
S
T V O Ř Í O R I G I N Á L N Í A K R Á S N É V Ý R O B K Y, K T E R É
P Ř I N E S O U R A D O T N E J E N VÁ M , A L E TA K É VA Š I M P Ř ÁT E L Ů M .
S
T
O
H E T R A D I T I O N A L , WAT E R P RO O F A N D C
LOUR FAST
ENAMEL.
TECHNIQUE, HAS COME BACK IN NEW AND UNUSUAL F
RMS.
HE BRAND
T
O
O
CREATES ORIGINAL AND W
NDERFUL PRODUCTS, THAT BRING
PLEASURE NOT
N LY T O Y O U B U T
L S O T O YO U R F R I E N D S .
O
JAK
A
o BJEDNÁVAT? / HOW TO o RDER?
PŘÍKLAD / EXAMPLE
XXX - kód produktu / product code
XX - kód výrobku / model code
Objednávejte podle kódu / Order with code:
XXX.XX.
119.60.
1
918 - NÁHRDELNÍK / NECKLACE
1
2
3
5
4
6
2
918 - NÁHRDELNÍK / NECKLACE
7
8
9
10
11
12
3
918 - NÁHRDELNÍK / NECKLACE
13
14
15
4
930 - DLOUHÝ NÁHRDELNÍK / LONG NECKLACE
32
33
5
919 - NÁRAMEK / BRACELET
25
26
27
28
29
30
31
6
119 - NÁHRDELNÍK JEDNODUCHÝ / NECKLACE SINGLE
60
63
61
64
62
65
7
119 - NÁHRDELNÍK JEDNODUCHÝ / NECKLACE SINGLE
66
69
68
67
70
8
113/13 - VELKÁ SPONA S KNOFLÍKY/ BIG BUTTON HAIRCLIP
velikost / size: cca 12 cm
19
9
22
20
23
21
24
113/14 - MALÁ SPONA S KNOFLÍKY / SMALL BUTTON HAIRCLIP
velikost / size: cca 6 cm
34
35
9
114/6 - MALÁ SPONKA S KNOFLÍKEM - KLIPS
/ SMALL HAIRCLIPS WITH BUTTON - CLIPS
velikost / size: cca 5 cm
1
11
6
2
12
7
3
8
13
4
9
14
5
10
114/6 - JEDNOBAREVNÁ MALÁ SPONKA
ONKA S KNOFLÍKEM - K
KLIPS
/ SMALL HAIRCLIPS WITH BUTTON - CLIPS - ONE COLOUR
15
16
17
18
10
113/6 - MALÁ OBDÉLNÍKOVÁ SPONKA / SMALL RECTANGLE HAIRCLIP
velikost / size: cca 5 cm
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
11
116 - OBDÉLNÍKOVÁ SPONKA STŘEDNÍ / MIDDLE RECTANGLE HAIRCLIP
velikost / size: cca 8 cm
145
146
147
149
148
150
151
153
152
154
12
113/12 - OBDÉLNÍKOVÁ SPONKA VELKÁ / BIG RECTANGLE HAIRCLIP
velikost / size: cca 9,5 cm
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
13
253 - KOČIČÍ HRAČKA / CAT TOY
02
01
03
Z A D N Í
S T R A N A
B A C K S I D E
14
1111 - SPONA VYŘEZÁVANÁ / SHAPED HAIRCLIP
velikost / size: cca 8 cm
109
110
111
113
112
114
115
116
15
1111 - SPONA VYŘEZÁVANÁ / SHAPED HAIRCLIP
velikost / size: cca 8 cm
117
118
119
120
121
123
122
124
16
1112 - MALÁ SPONA VYŘEZÁVANÁ / SMALL SHAPED HAIRCLIP
velikost / size: cca 5 cm
37
39
41
45
47
49
53
55
57
17
121- KLÍČENKA / KEYCHAIN
36
37
O B O U S T R A N N ¯
B O T H
40
S I D E S
38
39
S M A L T
E N A M E L
41
42
43
18
121- KLÍČENKA / KEYCHAIN
44
45
O B O U S T R A N N ¯
B O T H
48
S I D E S
46
47
S M A L T
E N A M E L
49
50
51
19
121- KLÍČENKA / KEYCHAIN
52
53
O B O U S T R A N N ¯
B O T H
56
S I D E S
54
55
58
59
S M A L T
E N A M E L
57
20
137 - PRSTÝNEK / RING
Různé tvary a vzory, každý kus je originál. / Various types and designs. Every piece is original.
21
107 - MAGNET VYŘEZÁVANÝ
/ SHAPED MAGNET
36
41
37
42
38
43
112 - BROŽ / BROACH
39
40
44
45
22
55
46
51
56
47
52
57
48
53
58
49
54
50
59
23
057 - NÁUŠNICE / EARRINGS
ZOO / ZOO
71
72
81
76
79
78
77
80
75
82
83
24
058 - NÁUŠNICE / EARRINGS
ABSTRAKTNÍ / ABSTRACT
84
85
88
91
9
87
86
89
92
90
93
25
058 - NÁUŠNICE / EARRINGS
ABSTRAKTNÍ / ABSTRACT
94
95
96
97
98
99
101
102
100
26
058 - NÁUŠNICE / EARRINGS
ABSTRAKTNÍ / ABSTRACT
103
104
105
106
107
108
115/12 - SPONA VELKÉ PÉRKO
/ HAIRCLIP - BIG SLIDE
Různé typy a designy.
/ Various types and designs.
Každý kus je originál.
/ Every piece is original.
SMALTUM s.r.o.
Janovského 53
170 00 PRAGUE 7
Czech Republic
export: +420 283 870 070
tel./fax: +420 283 870 920
cell phone: +420 775 366 055
e-mail: [email protected]
www.smaltum.cz

Podobné dokumenty

KATAL o G VÝROBKŮ

KATAL o G VÝROBKŮ Smalt. Tradiční, vodě odolná a barevně s tálá t echnika, se vrátila v nové n e t r a d i č n í f o r m ě . F i r m a S M A LT U M t vo ř í o r i g i n á l n í a k r á s n é v ý r o b k y, k t e r ...

Více

- Konference Security

- Konference Security 1360582258 DEBUG sslsniff : Read from Server (mtalk.google.com) : ×BB0F84F1 google.com*SERVER_NOTIFICATION2do_not_collapse:ń NOTIFICATION_PAYLOADŘCAEY5vOgyMwnIhoKFGNvbS5tZXRhbW9raS5BcXVhcG9wEAEYAyo...

Více

Postup pro vytvoření žádosti o certifikát v operačním systému Apple

Postup pro vytvoření žádosti o certifikát v operačním systému Apple Postup pro vytvoření žádosti o certifikát v operačním systému Apple Mac OS X Pro vygenerování žádosti o certifikát v prostředí operačního systému OS X je potřeba:

Více

Kolekce Jaro – Léto 2012

Kolekce Jaro – Léto 2012 na nás čeká o mnoho příjemnější část roku; jaro a léto. S tímto obdobím je už každoročně spjata i naše nová nabídka šperků. V kolekci Jaro - Léto 2012, opět naleznete nespočet krásných šperků ze zl...

Více

kolekce Podzim - Zima 2009 / 2010

kolekce Podzim - Zima 2009 / 2010 a new collection which would represent your idea of perfect jewelry. We hope that, while browsing this catalogue, you will discover a piece of jewelry which will be exactly the one that you have lo...

Více

kolekce Jaro - Léto 2009

kolekce Jaro - Léto 2009 year follows another so quickly that you could swear it has never actually happened? Well, let’s look at the brighter side of things: the period from the last to the new ALLURE jewelry collection p...

Více