Rybičky, rybičky, rybáři jedou

Komentáře

Transkript

Rybičky, rybičky, rybáři jedou
JAK NA TO …
VÝTVARNÉ PROJEKTY PRO ČESKÉ DĚTI V USA
Rybičky, rybičky, rybáři jedou
ryby v českých řekách a rybnících
Krok za Krokem
Vytiskněte obrázky
ryb. Rybičky z
tvrdého papíru
fungují lépe.
Vystřihněte je,
prostřihněte jim
žábry a ohněte
ploutve nebo ocasy
aby ryby neležely
úplně naplacato.
Na klacík nebo
nějakou tyčku
přivažte provázek a
na jeho konec
provlékněte svorku
na papír. Svorku na
jednom konci
pootevřte.
PŘIPRAVME SI:
Lovte ryby tak, že
budete provlékat
konec svorky
žábrami ryb.
vytištěné ryby
nůžky
bavlnku nebo provázek
sponky na papír
vetvičky nebo tyčky na pruty
1
RYBIČKY, RYBIČKY, RYBÁŘI JEDOU
Další nápady:
- povězte dětem jaké velikosti dorůstá ta která
ryba a čím se živí.
- pojmenujte ryby. Určete, které jsou dravé a
které ne.
- zahrajte si s dětmi “Rybičky rybičky rybáři
jedou”.
- Povězte dětem o Vodníkovi, slavné české
pohádkové bytosti, která pečuje o ryby a jezdí
na sumci.
Pro české děti připravilo:
2
3
řih
v ys t
Candát obecný
něte
pr
po ost
dé řih
l ž ně
ab te
er
Okoun říční
s
vy
tř
i
ě
hn
te
e
ět r
n
h
e
tři žab
s
o l
pr dé
po
4
Štika obecná
prostřihněte
podél žaber
5
v y s tř ih n ě te
Sumec velký
ža
él
d
po
e
t
ě
hn
i
ř
t
os
pr
6
be
r
v ys t ř i h
něte
Pstruh potoční
pro
stř
pod ihněte
él ž
abe
r
7
v ys t ř i h
něte

Podobné dokumenty