Krásná literatura Stav ke 22.10.2015 Spisovatel Název díla

Komentáře

Transkript

Krásná literatura Stav ke 22.10.2015 Spisovatel Název díla
Krásná literatura
Spisovatel
Antologie české poezie 20. stol.
Stav ke 22.10.2015
Název díla
A co básník
Apitz, Bruno
Arbes, Jakub; Čapek-Chod, Karel Matěj;
Havlíček, Jaroslav
Arbes, Jakub
Balzac, Honoré de
Balzac, Honoré de
Nahý mezi vlky
Tři česká romaneta
Baar, Jindřich Šimon
Baar, Jindřich Šimon
Baar, Jindřich Šimon
Výbor z díla
Výbor z díla I (Gobseck; Otec Goriot; Plukovník Chabert)
Výbor z díla II (Evţenie Grandetová; Neznámé arcidílo; Hledání
absolutna)
Holoubek
Komisarka
Poslední soud
Baar, Jindřich Šimon
Bass, Eduard
Bass, Eduard
Bass, Eduard
Barbusse, Henri
Baudelaire, Charles
Beneš Třebízský, Václav
Bezděková, Zdeňka
Bezruč, Petr
Bezruč, Petr
Boccaccio, Giovanni
Boling, Dave
Borland, Hal
Borovský, Karel Havlíček
Branald, Adolf
Brautigan, Richard
Brdečka, Jiří
Bromfield, Louis
Bromfield, Louis
Bronteová, Emily
Bronteová, Emily
Bronteová, Emily
Bronteová, Charlote
Bucková, Pearl S.
Bulgakov, Michail
Bürger, Gottfried August
Busch, Wilhelm
Casanova, Giacomo
Carwell, Erskine
Clavell, James
Clavell, James
Curwood, James, Oliver
Sebrané spisy
Cirkus Humberto část I-II
Cirkus Humberto část III-IV
Klapzubova jedenáctka
Oheň
Květy zla
Sebrané spisy I-XV
Říkali mi Leni
Slezské písně
Slezské písně
Dekameron
Guernica
Kdyţ legendy umírají
Básnické dílo
Dědeček automobil
V melounovém cukru
Kolty bez pozlátka
Kdyţ nastaly deště
Paní Parkingtonová
Na větrné hůrce
Na větrné hůrce
Na větrné hůrce
Jana Eyrová
Dobrá země
Mistr a Markétka
Baron Prášil
Max a Mořic
Paměti
Boţí políčko
Král Krysa
Král Krysa
Král šedých medvědů
Curwood, James, Oliver
Cervantes Saavedra, Miguel de
Cervantes Saavedra, Miguel de
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Vlčák Kazan
Důmyslný řitíř Don Quijote de la Mancha
Důmyslný řitíř Don Quijote de la Mancha
Anglické listy
Bajky a podpovídky
Čtení o TGM
Bílá nemoc
Devatero pohádek
Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívaţek
Dášeňka
Dramata
Francouzská poezie nové doby
Hovory s TGM
Italské listy
Loupeţník; RUR; Bíá nemoc
Loupeţník; RUR; Bíá nemoc
Místo pro Jonathana
zakoupeno
2012
dar ZŘTV-P
2011
2015
2015
2015
2015
2011
2013
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel
Čapek, Karel Matěj
Čech, Svatopluk
Čech, Svatopluk
Čechov, Anton Pavlovič
Čechov, Anton Pavlovič
Čechov, Anton Pavlovič
Čechov, Anton Pavlovič
Defoe, Daniel
Defoe, Daniel; Humpach Vladimír
Defoe, Daniel; Novotný, František
Defoe, Daniel; Pleva Josef Věromír
Defoe, Daniel; Pleva Josef Věromír
Deyl, Rudolf
Dickens, Charles
Dickens, Charles
Dickens, Charles
Dickens, Charles
Dickens, Charles
Dickens, Charles
Dickens, Charles
Dickens, Charles
Dickens, Charles
Dickens, Charles
Döblin, Alfred
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič
Doyle, Cona sir
Drda, Jan
Duffy, Bruce
Dumas, Alexandre
Dumas, Alexandre
Dumas, Alexandre
Dumas, Alexandre
Dürrenmatt, Friedrich
Dyk, Viktor
Dyk, Viktor
Eco, Umberto
Erben, Karel Jaromír
Erben, Karel Jaromír; Němcová Boţena
Fabricius, Johan
Faukner, William
Fitzgerald, Francis Scot
Flaubert, Gustav
Flaubert, Gustav
Feuchtwanger, Lion
Feuchtwanger, Lion
Feuchtwanger, Lion
Feuchtwanger, Lion
Feuchtwanger, Lion
Feuchtwanger, Lion
Feuchtwanger, Lion
Obrázky z Holandska
Povětroň
Povídky a drobné prózy
Krakatit
Krakatit
Povídky z jedné a z druhé kapsy
Továrna Absolutno
Válka s mloky
Výlet do Španěl
Řešany
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. Století
Výběr z poesie
Člověk ve futrálu
Černý mnich a jiné povídky
Dramata
O lásce
Moll Flandersová
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Humor plátěného světa
Americké poznámky
David Copperfield
David Copperfield
Oliver Twist
Nadějné vyhlídky
Nadějné vyhlídky
Nadějné vyhlídky
Kronika Pickwickova klubu
Zvony novoroční
Zvony novoroční
Valdštejn
Bratři Karamazovi
Idiot
Uraţení a poníţení
Výrostek
Zápisky z Mrtvého domu
Příběhy Sherlocka Holmese
Tortiza
Neštěstí bývalo mým bohem
Hrabě Monte Cristo I
Hrabě Monte Cristo III
Hrabě Monte Cristo III
Tři mušketýři
Soudce a jeho kat; Podezření
Anarchist
Krysař
Praţský hřbitov
Kytice
Pohádky
Tajný deník čínské císařovny
Prapory v prachu
Velký Gatsby
Paní Bovaryová
Paní Bovaryová
Bláznova moudrost
Bláznova moudrost
Goya
Ošklivá vévodkyně
Ţid Süss
Ţidovka z Toleda
Ţidovka z Toleda
2015
2013
2013
2015
2011
2015
2011
2012
2011
2015
2015
Fontaine, Jean de la
Franková, Anne (Triáda)
Froissart, Jean
Fučík, Julius
Fuks, Ladislav
Fuks, Ladislav
Galsworthy, John
F. , Christiane
Gadenne, Paul
Gel, František
Gellner, František
Glazarová, Jarmila
Goethe, Johann Wolfgang
Goethe, Johann Wolfgang
Goethe, Johann Wolfgang
Goethe, Johann Wolfgang
Goethe, Johann Wolfgang
Gogol, Nikolaj Vasiljevič
Gogol, Nikolaj Vasiljevič
Gončarov, Ivan Alexandrovič
Gorkij, Maxim
Grass, Günter
Graves, Robert
Grimmové, Jacob a Wilhelm
Gulbranssen, Trygve
Gulbranssen, Trygve
Gulbranssen, Trygve
Gudmundsson, Kristmann
Hájíček, Jiří
Hálek, Vítězslav
Hašek, Jaroslav
Hartog, Jan de
Havlíček, Jaroslav
Hečko, František
Hečko, František
Heine, Heinrich
Heine, Heinrich
Heine, Heinrich
Heine, Heinrich
Hemingway, Ernest
Hemingway, Ernest
Hemingway, Ernest
Hemingway, Ernest
Hemingway, Ernest
Hemingway, Ernest
Hemingway, Ernest
Hemingway, Ernest
Herrmann, Ignát
Herrmann, Ignát
Hesse, Hermann
Hoffmann, Heinrich
Homér
Hora, Josef
Hrabal, Bohumil
Hrabal, Bohumil
Hrabal, Bohumil
Hrabal, Bohumil
Hugo, Victor
Hugo, Victor
Hugo, Victor
Hugo, Victor
Hugo, Victor
Charleston, Gilbert Keith
Bajky
Deník Anne Frankové
Kronika stoleté války
Reportáţ psaná na oprátce
Pan Theodor Mundstock
Spalovač mrtvol
Venkovské sídlo
My děti ze stanice ZOO
Černý vítr
Přemoţitel neviditelných dravců
Povídky a satiry
Advent
Výbor z díla I (Faust)
Výbor z díla II (básně; Egmont; Ifigenie v Tauridě; Prometheus aj.)
Balady
Faust
Utrpení mladého Werthera
Petrohradské povídky
Revizor
Oblomov
Vzpomínky
Při loupání cibule
Zlaté rouno
Pohádky
Není jiné cesty
Vane vítr z hor
Věčně zpívají lesy
Bohyně a býk
Selský baroko
Verše a próza
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Plout musí námořník
Petrolejové lampy
Červené víno
Červené víno
Heinrich
Výbor z díla I (Kniha písní; Nové básně; Romancero aj.)
Výbor z díla II (Próza)
Písně a lamentace
Ostrovy uprostřed proudu
Smrt odpoledne
Smrt odpoledne
Stařec a moře
Stařec a moře
Stařec a moře
Zelené pahorky africké
Zelené pahorky africké
Otec Kondelík a ţenich Vejvara
Usnědeného krámu
Stepní vlk
Jeţipetr
Odysseova dobrodruţství
Kořist smyslů
Obsluhoval jsem anglického krále
Obsluhoval jsem anglického krále
Ostře sledované vlaky
Postřiţiny
Bídníci 1. díl
Bídníci 2. díl
Dělníci moře
Chrám Matky Boţí v Paříţi
Chrám Matky Boţí v Paříţi
Modrý kříţ
2015
2011
2011
2015
2015
2011
2011
Chevallier, Gabriel
Irving, John
Jelineková, Elfriede
Jirásek, Alois
Jirásek, Alois
Jirásek, Alois
Jirásek, Alois
Jirásek, Alois
Jirásek, Alois
Jirotka, Zdeněk
Kafka, Franz
Kafka, Franz
Kafka, Franz
Kästner, Erich
Kazantzaki, Nikos
Keller, Gottfried
Kerouac, Jack
Kerouac, Jack
Kesey, Ken
Kipling, Rudyard
Klicpera, Václav Kliment
Klostermann, Karel
Klostermann, Karel
Klostermann, Karel
Klostermann, Karel
Komenský, Jan Amos
Konopnická, Maria
Koţík, František
Koţík, František
Koţík, František
Kratochvíl, Miloš Václav
Kratochvíl, Miloš Václav
Kubka, František
Kundera, Milan
Kundera, Milan
Langer, František
Lermontov, Michail Jurjevič
Llosa, Mario Vargas
London, Jack
London, Jack
London, Jack
Lustig, Arnošt
MacDonaldová, Betty
Mailer, Norman
Mácha, Karel Hynek
Mácha, Karel Hynek
Mácha, Karel Hynek
Mácha, Karel Hynek
Mácha, Karel Hynek; Erben, Karel
Jaromír
Molière
Machiavelli, Niccolo
Mann, Heinrich
Mann, Heinrich
Mann, Heinrich
Mann, Thomas
Mann, Thomas
Mann, Thomas
Mann, Thomas
Mann, Thomas
Mao Tun
Maupassant, Guy de
Maupassant, Guy de
Maupassant, Guy de
Zvonokosy
Pravidla moštárny
Milovnice
Lucerna
Mezi proudy
Psohlavci
Staré pověsti české
Sebrané spisy I-XXXIII
Temno
Saturnin
Amerika
Proměna a jiné povídky
Zámek
Luisa a Lotka
Řek Zorba
Romeo a Julie na vsi
Mag
Na cestě
Vyhoďme ho z kola ven
Druhá kniha dţunglí
Zlý jelen
Črty ze Šumavy
Urvané listy
V ráji šumavském
Ze šumavského podlesí
Labyrint světa a ráj srdce
Lidé jsou dobří
Josef Mánes
Na křídle větrného mlýna
Pouta věrnosti
Dobrá kočka, která nemlsá
Osamělý rváč
Romance o Ječmínkovi
Nesnesitelná lehkost bytí
Směšné lásky
Periférie
Démon
Zelený dům
Martin Eden
Mořský vlk
Tulák po hvězdách
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Vejce a já
Americký sen
Máj- Márinka
Máj- Márinka
Máj
Máj; Kytice
Máj; Kytice
Lakomec
Vladař
Mládí krále Jindřicha IV.
Zrání krále Jindřicha IV.
Zrání krále Jindřicha IV.
Buddenbrookovi
Buddenbrookovi
Novely
Smrt v Benátkách
Zpověď hochštaplera Felixe Krulla
Šerosvit
Miláček
Miláček
Paříţské dobrodruţství a jié povídky
2015
2012
dar ZŘTV-P
2015
2011
2011
2011
2015
2015
Maupassant, Guy de
Maupassant, Guy de
Maupassant, Guy de
Márai, Sándor
Maurier, DaphneDu
Mauer, Simon
Márquez, García Gabriel
Márquez, García Gabriel
McCarthy, Cormac
McEwan, Ian
Melwille, Herman
Merle, Robert
Merle, Robert
Meyrink, Gustav
Moravia, Alberto
Moravia, Alberto
Moravia, Alberto
Mňačko, Ladislav
Mrštík, Alois a Vilém
Mrštík, Vilém
Murakami, Haruki
Nabokov, Valdimir
Neff, Vladimír
Neff, Vladimír
Neff, Vladimír
Němcová, Boţena
Němcová, Boţena
Němcová, Boţena
Němcová, Boţena
Němcová, Boţena
Němcová, Boţena
Němcová, Boţena
Němcová, Boţena
Němcová, Boţena
Němcová, Boţena
Němcová, Boţena
Neruda, Jan
Neruda, Jan
Neruda, Jan
Neruda, Jan
Neumann, Satnislav Kostka
Nezval, Vítězslav
Nezval, Vítězslav
Nikl, Břetislav
Očadlík, Mirko
Otčenášek, Jan; Kalina, Vladimír
Ovidius
Páleníček, Ludvík
Pasternak, Boris
Pavel, Ota
Perruchot, Henri
Plicka, Karel; Volf, František
Pluhař, Zdeněk
Petiška, Eduard
Petrov, Ilf
Petrov, Ilf
Poe, Edgar Allan
Poe, Edgar Allan
Poe, Edgar Allan
Poláček, Karel
Poláček, Karel
Polák, Karel
Preissová, Gabriela
PreusslerOtfried; Smetana Zdeněk
Výbor z díla I (Povídky; Historie jednoho ţivota)
Výbor z díla I (Povídky; Historie jednoho ţivota)
Výbor z díla II (Miláček; Mont-Oriol; Petr a Jan)
Judita
Hospoda Jamajka
Skleněný pokoj
Láska za časů cholery
Sto roků samoty
Cesta
Nevinný
Bílá velryba
Aţ delfín promluví
Smrt je mým řemeslem
Golem
Horalka
Konec jedné známosti
Římanka
Jak chutná moc
Maryša
Pohádka máje
Kafka na pobřeţí
Lolita
Císařské fialky
Sňatky z rozumu
Třináctá komnata
Babička
Babička
Divá Bára a jiné prózy
Divá Bára a jiné prózy
Dobrý člověk a jiné povídky
Národopisné a cestopisné obrázky a Čech
Pan učitel a jiné povídky
Pohorská vesnice
Povídky
V zámku a podzámčí
V zámku a podzámčí a jiné povídky
Fejetony
Povídky malostranské
Povídky malostranské
Prosté motivy
Kniha lesů, vod a strání
Manon Lescaut
Manon Lescaut
České pověsti
Bedřich Smetana
Lásky mezi kapkami deště
Umění milovati
Karolína Světlá
Doktor Ţivago
Smrt krásných srnců
Ţivot Toulouse Lautreca
Kytice balad
Skleněná dáma
Staré řecké báje a pověsti
Dvanáct křesel
Zlaté tele
Jáma a kyvadlo a jiné fantastické příběhy
Povídky
Vraţdy v ulici Morque
Bylo nás pět
Muţi v ofsajdu
O Antalu Staškovi
Její pastorkyňa
Malá čarodějnice
2015
2011
2012
2012
2015
dar ZŘTV-P
dar ZŘTV-P
dar ZŘTV-P
dar ZŘTV-P
2011
2011
2015
2015
2011
2011
Prus, Boleslaw
Puškin, Alexandr Sergejevič
Puškin, Alexandr Sergejevič
Reinerová, Lenka
Raspail, Jean
Remarque, Erich Maria
Remarque, Erich Maria
Remarque, Erich Maria
Remarque, Erich Maria
Remarque, Erich Maria
Remarque, Erich Maria
Remarque, Erich Maria
Remarque, Erich Maria
Remarque, Erich Maria
Rolland, Romain
Rolland, Romain
Rolland, Romain
Rostand, Edmond
Rudolf, Stanislav
Říha, Bohumil
Říha, Bohumil
Saint-Exupéry, Antoine de
Saint-Exupéry, Antoine de
Salinger, Jerome David
Sapfó
Sekora, Josef
Shakespeare, William
Shakespeare, William
Shakespeare, William
Shakespeare, William
Shakespeare, William
Shakespeare, William
Shakespeare, William
Shakespeare, William
Shakespeare, William
Shakespeare, William
Shaw, George Bernard
Schiller, Friedrich
Schlink, Bernhard
Schulz, Karel
Sienkiewicz, Henryk
Sienkiewicz, Henryk
Sienkiewicz, Henryk
Sienkiewicz, Henryk
Sienkiewicz, Henryk
Sienkiewicz, Henryk
Sienkiewicz, Henryk
Sofoklés
Solţenicin, Alexander
Steinbeck, John
Steinbeck, John
Steinbeck, John
Steinbeck, John
Stendhal
Stendhal
Stendhal
Stendhal
Stendhal
Stendhal
Stendhal
Farao
Evţen Oněgin
2011
Historické prózy
Kavárna nad Prahou
Já, Antonie de Tounens král patagonský
Cesta zpátky
2011
Černý obelisk
Jiskra ţivota
Miluj bliţního svého
Na západní frontě klid
2011
Na západní frontě klid
Na západní frontě klid, Cesta zpátky
Stíny v ráji
Tři kamarádi
Dobrý člověk ještě ţije
Dobrý člověk ještě ţije
Petr a Lucie
Cyrano z Bergeracu
Barvoslepý
Učitel Pelc
Venkovan
Malý princ
Malý princ
Kdo chytá v ţitě
Písně z Lesbu
Děti z hliněné vesnice
Hamlet
Komedie (Zkrocení zlé ţeny; Sen noci svatojánské; Benátský kupec;
Veselé paničky windsorské; Jak se vám líbí; Večer tříkrálový nebo
cokoli chcete
Král Lear
Kupec benátský
Othello
Romeo a Julie
Romeo a Julie
Tragédie (Romeo a Julie; Hamlet, Kralevic dánský; Othello;
Makbeth; Král Lear)
Veselé paničky windsorské
Zkrocení zlé ţeny
Pygmalion
Óda na radost
Předčítač
Kámen a bolest
Křiţáci I
Křiţáci II
Pan Wolodyjowski
Potopa I
Potopa II
Quo vadis
Quo vadis
Krá Oidipús
Jeden den Ivana Děnisoviče
Hrozny hněvu
Na východ od ráje
O myších a lidech
Zima úzkosti
Červený a černý
Červený a černý
Červený a černý
Kartouza Parmská
Kartouza Parmská
Kartouza Parmská
Výbor z díla I (Červená a černá; Ţivot Henry Brularda)
2015
2015
2011
2011
2015
2011
Stendhal
Stendhal
Stendhal
Stendhal
Stendhal
Stevenson, Robert Louis
Stone, Irving
Styron, William
Svatopluk, T.
Světlá, Karolína
Světlá, Karolína
Swift, Jonathan
Šabach, Petr
Škvorecký, Josef
Škvorecký, Josef; Salivarová, Zdena
Škvorecký, Josef
Škvorecký, Josef
Šolochov, Michail Alexandrovič
Šolochov, Michail Alexandrovič
Štorch, Eduard
Teplý František
Těsnohlídek, Rudolf
Thackeray, William Makepeace
Thackeray, W. M
Thürk, Harry
Thürk, Harry
Thürk, Harry
Tolstoj, Lev Nikolajevič
Tolstoj, Lev Nikolajevič
Tolstoj, Lev Nikolajevič
Tolstoj, Lev Nikolajevič
Tolstoj, Lev Nikolajevič
Tolstoj, Lev Nikolajevič
Tolstoj, Lev Nikolajevič
Tolstoj, Lev Nikolajevič
Tučková, Kateřina
Twain, Mark
Twain, Mark
Twain, Mark
Tyl, Josef Kajetán
Tyl, Josef Kajetán
Tyl, Josef Kajetán
Valenta, Edvard
Vančura, Vladislav
Vančura, Vladislav
Vančura, Vladislav
Vančura, Vladislav
Vančura, Vladislav
Verne, Jules
Vian, Boris
Včelička, Géza
Viewegh, Michal
Viewegh, Michal
Viewegh, Michal
Vonnegut, Kurt Jr.
Vrchlická, Eva
Vrchlický, Jaroslav
Vrchlický, Jaroslav
Vrchlický, Jaroslav
Výbor z díla I (Červená a černá; Ţivot Henry Brularda)
Výbor z díla II (Lucián Luewen; O novém spiknutí proti
průmyslníkům; O Anglii; Lord Byron v Itálii)
Výbor z díla II (Lucián Luewen; O novém spiknutí proti
průmyslníkům; O Anglii; Lord Byron v Itálii)
Výbor z díla III (Parmský klášter; VaninaVaniniová; Kufr a duch;
Lamiela aj.)
Výbor z díla III (Parmský klášter; VaninaVaniniová; Kufr a duch;
Lamiela aj.)
Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda
Ţízeň po ţivotě
Sophiina volba
Bez šéfa
Nemodlenec
Vesnický román
Gulliverovy cesty
Opilé banány
Prima sezóna
Samozerbuch
Tankový prapor
Zločin a šantánu a jiné filmové povídky a scénáře
Rozrušená země I
Rozrušená země II
Lovci mamutů
Za ţivota J. Š. Baara
Liška Bystrouška
Trh marnosti
Jarmark marnosti I
Hodina mrtvých očí
Hodina mrtvých očí
Hodina mrtvých očí
Anna Kareninová
Anna Kareninová I
Anna Kareninová II
Chléb
Vojna a mír I
Vojna a mír II
Vzkříšení
Vzkříšení
Vyhnání Gerty Schnirch
Dobrodruţství HuckleberryhoFinna
Princ a chďas; Yankee z Conecticutu; Na dvoře krále Artuše
Tom Sawyer na cestách a jiné prózy
Dramatické báchorky (Strakonický dudák; Tvrdohlavá ţena;
Jiříkovo vidění; Lesní panna)
Strakonický dudák
Výbor z díla
Jdi za zeleným světlem
Markéta Lazarová
Obrazy z dějin národa českého
Obrazy z dějin národa českého
Pole oraná a válečná
Rozmarné léto
Ocelové město
Červená tráva; Pěna dní
Policejní hodina
Báječná léta pod psa
Román pro ţeny
Výchova dívek v Čechách
Dirény z titanu
Cestou necestou
Dramata
Noc na Karlštejně
Noc na Karlštejně
2013
2011
2012
Vrchlický, Jaroslav
Waltari, Mika
Werfel, Franz
Williams, Tennessee
Williams, Tennessee
Wilde, Oskar
Wilde, Oskar
Wilde, Oskar
Willon, Francois
Winter, Zikmund
Wolfe, Thomas
Wolker, Jiří
Wolker, Jiří
Zola, Emile
Zola, Emile
Zola, Emile
Ţáček, Jan
Cizojazyčná literatura
Spisovatel
Defoe, Daniel
Pearson, Longman
Poe, Edgar Allan
Shakespeare, William
Shakespeare, William
Shaw, George Bernard
Stevenson, Robert Louis
Tři klasikové
Ţivot a smrt
Egypťan Sinuhet
Píseň o Bernadettě
Anděl ve výklenku
Tramvaj do stanice touha
Jak je důleţité míti Filipa
Jak je důleţité míti Filipa
Obraz Doriana Graye
Básně
Mistr Kampanus
K domovu pohleď anděle
Balady
Dílo (Host do domu)
Nana
StěstíRougonů
Zabiják
Nesklopím očí svých
Stav ke 20.10.2015
Robinson Crusoe (+CD)
Real LifePre THBK
TheFallofthe House ofUsher
Hamlet (+CD),
Othello
Pygmalion
Treasure Island (+CD)
Tajmené příběhy o ţivotě a smrti
2012
2014
2013
2011
2011

Podobné dokumenty