STL-ULTIMATE Protect-Potrubí pro odvod kouře a tepla

Komentáře

Transkript

STL-ULTIMATE Protect-Potrubí pro odvod kouře a tepla
Systémový technický list
Izolační systém ULTIMATE Protect pro potrubí pro odvod kouře a tepla
Požární odolnost EI 30 S 1500 multi
■
Popis systému
Izolační systém pro potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků s využitím izolačních materiálů ULTIMATE Protect. Jednovrstvým
kladením izolace je možné docílit požární odolnost EI 30 (ve ho) S 1500 multi u čtyřhranného potrubí ve svislé i vodorovné orientaci testovaného
dle ČSN EN 1366-8.
Potrubí pro odvod kouře a tepla
■
Pro VZT potrubí bude použit pozinkovaný plech minimální tloušťky 0,7 mm (standardní tloušťka pro čtyřhranné potrubí dle DIN 24190),
jednotlivé segmenty čtyřhranného potrubí spojeny přírubami výšky 30 mm. Potrubí musí být provedeno tak, aby byla zajištěna jeho maximální
vzduchotěsnost. Mezi příruby potrubí je nutné vložit utěsňující pásku, případně požárně odolný tmel. Přírubu čtyřhranného potrubí je navíc
potřeba pevně sevřít stahovacími svorkami se šrouby M8 v počtu 4 kusy na 1 metr běžný délky příruby.
Každý segment čtyřhranného potrubí je ve středu vyztužen ocelovou trubkou průměru 16 mm, s tloušťkou stěny potrubí 2 mm. Stejná výztuha
se do potrubí použije v místě dělení požárních úseků. Každý segment potrubí je vyztužen L-profily 30 x 30 x 2 mm, které jsou umístěny na vnější
straně potrubí a jsou vzdáleny 310 mm od obou konců segmentu. Tyto L-profily jsou přišroubovány samovrtnými šrouby 4,2 x 16 mm.
Potrubní závěsy
■
Čtyřhranné VZT potrubí zavěšeno pomocí závitových tyčí M10 a nosných profilových lišt (U-profilech Hilti 30 x 30 x 3 mm nebo ekvivalent). Závěsy
jsou umístěny s max. roztečí 1250 mm a cca 50 mm od spoje potrubí. Závěsná tyč je umístěna pod izolací.
Izolace
■
Izolace čtyřhranného vzduchovodu je provedena deskami U Protect Slab 4.0 Alu1 v tloušťce 80 mm. Při kladení izolace je nutné jednotlivé kusy
dotlačovat na sebe, aby mezi nimi nevznikaly žádné mezery. Standardně jsou desky dodávány s hliníkovým polepem, po dokončení izolačního
obkladu se hliníkovou páskou přelepují jednak obvodové spáry mezi izolačními deskami a také rohové spáry. Materiál bez povrchové úpravy nebo
s kašírováním netkanou skelnou textilii je dodáván pouze na vyžádání při splněni minimálního odběrového množství. Izolace se ke čtyřhrannému
potrubí kotví přivařovacími trny s kloboučky, spojení desek mezi sebou v rozích se provádí požárními vruty o délce rovné dvojnásobku tloušťky
izolace.
Čtyřhranné potrubí pro odvod kouře a tepla z více úseků ULTIMATE Protect je v souladu s ČSN EN 13501-4+A1 klasifikováno takto:
EI 30 (ve ho) S 1500 multi
Přivařovací Trny
■
Izolace je ke čtyřhrannému potrubí kotvena trny o min. Ø 2,7 mm, opatřenými ocelovým kloboučkem o min. Ø 30 mm. Orientační počet trnů je
u vodorovného potrubí 18 kusů/m2, u svislého potrubí 25 kusů/m2. Vzdálenost trnů od hrany desek a spojů je 80 mm, maximální vzdálenost mezi
trny je 260 mm. Horní deska se trny nekotví. Rohové styky desek jsou spojeny požárními vruty Isover Fire Protect Screws po vzdálenosti 260 mm.
Požární ucpávka
■
Mezera mezi neizolovaným potrubím a požárně dělicí konstrukcí je vyplněna stejným izolačním materiálem, kterým se izoluje zbytek potrubí.
Tloušťka izolačního materiálu musí být větší než mezera, díky stlačitelnosti výrobku tak dojde k maximálnímu vyplnění mezery.
Následně je obvod požární ucpávky zakryt intumescentním nátěrem Protect BSF v tloušťce minimálně 2 mm. Orientační spotřeba zpěňujícího
nátěru činí 0,4 kg/m délky požární ucpávky (tato hodnota platí pro šířku požární ucpávky 50 mm; v případě menšího rozměru požární ucpávky je
spotřeba adekvátně nižší).
Potrubí je v místě požární ucpávky z vnější strany vyztuženo ocelovými L-profily 30 x 30 x 3 mm. Vodorovné profily u čtyřhranného potrubí o délce
rovné šířce otvoru + 340 mm jsou na obou stranách kanálu připevněny k podpěrné konstrukci ocelovými vruty 7,5 x 60 mm. Svislý profil má výšku
rovnou výšce VZT potrubí. L-profil je k potrubí přinýtován po vzdálenosti cca 100 mm (nýty 3,2 x 10 mm).
Vrstva izolace přiléhající k požárně dělicí konstrukci je k ní přilepena nehořlavým lepidlem Protect BSK. Orientační spotřeba lepidla činí 1,2 kg/m
délky požární ucpávky pro tloušťku izolace 80 mm.
www.isover.cz
■
Požární KLASIFIKACE
Požární izolace ULTIMATE Protect byly zkoušeny v akreditované zkušební laboratoři Danish Institute of Fire and Security Technology (DBI), protokol
o klasifikace byl vydán společností Pavus, a.s., autorizovanou osobou AO 216. Na vyžádání je k dispozici protokol o klasifikaci požární odolnosti.
Protipožární systém byl odzkoušen podle ČSN EN 1366-8. Protokol o klasifikaci je dle této normy možné aplikovat do maximálního rozměru potrubí
1250 x 1000 mm. Je-li tedy na stavbě navrženo potrubí většího průřezu, nelze podle platných norem k tomuto potrubí protokol o klasifikaci
vztáhnout a je nutné postupovat formou individuálních posudků u autorizované osoby k této činnosti oprávněné. Případně ještě ve fázi projektu
potrubí rozdělit do více samostatných průřezů, které nepřekročí dané mezní rozměry a na které je tedy možné vztáhnout klasifikační protokol.
Podklady k protipožárním izolacím je možné stáhnout na adrese: www.isover.cz/TI.
EI multi - požární odolnost EI 30 S
Část
Potrubí
Popis
Jednotka
Čtyřhranné potrubí
Maximální délka jednotlivých dílů potrubí
mm
1250
Minimální tloušťka plechu
mm
0,7
Spojení dílů potrubí
-
přírubami
Stažení přírub svorkami M8
-
4 ks/m‘
Těsnění přírub potrubí utěsňující páskou, případně požárně odolným tmelem
-
povinné
Vložení tuhé trubkové rozpěry do každého segmentu potrubí
-
povinné
-
povinné
Vyztužení každého dílu potrubí z vnějšku L-profily 30 x 30 x 2 mm ve vzdálenosti 310 mm od obou konců
dílu potrubí
Průměr závitové tyče
Umístění závěsů
Závěsy
-
ne
mm
1250
Minimální hloubka osazení ocelových hmoždinek pro závěsy při kotvení k masivním stropům
mm
60
-
U Protect Slab 4.0 Alu1
Tloušťka izolace
Objemová hmotnost izolace
Počet vrstev izolace
80
66
-
1
ks/m2
18 / 25
Maximální vzájemná rozteč trnů
mm
260
mm
80
Průměr kloboučku přivařovacího trnu
mm
30
-
povinné
Mezera mezi neizolovaným potrubím a požárně dělicí konstrukcí
18. 6. 2013
mm
kg/m3
Vzdálenost trnů od hran potrubí, od přírub, od spojů desek
Spojení desek mezi sebou v rozích požárními vruty po vzdálenosti 260 mm
Dělení
požárních
úseků
pod izolací
Maximální rozteč závěsů
Orientační množství přivařovacích trnů - vodorovné / svislé potrubí
Kotvení
izolace
M10
-
Izolování závěsných tyčí
Izolační materiál Ultimate
Izolace
mm
mm
50 (lze i snížit)
Vložení výztuhy do potrubí
-
povinné
Vyztužení z vnějšku L-profilem 30 x 30 x 3 mm
-
povinné
Použití intumescentního nátěru Protect BSF
-
povinné
Použití lepidla Protect BSK pro přilepení izolace přiléhající k požárně dělicí konstrukcí
-
povinné
Informace obsažené v tomto systémovém technickém listě dokumentují vlastnosti protipožárního systému U Protect v době vydání. Vzhledem k neustálému zdokonalování požárně-bezpečnostního řešení může docházet ke změnám v dokumentu.
www.isover.cz

Podobné dokumenty

Systémový technický list

Systémový technický list 30 x 2 mm samopřeznými vruty 4 x 13 mm. Po stranách je potrubí fixováno k dvěma L-profilům délky 250 mm k objímce šrouby M8. Každý L-profil je k podpěrné konstrukci připevněn ocelovými vruty 7,5 x ...

Více

STL-ORSTECH Protect-Požárně odolná potrubí

STL-ORSTECH Protect-Požárně odolná potrubí Inovačním řešením protipožárního systému ORSTECH Protect je výrazné zjednodušení provedení ucpávky – v místě dělení požárních úseků není nutné umisťovat výztuhu zevnitř potrubí, ani vně. Výrazné zj...

Více

Protipožární systém ORSTECH Protect pro požárně odolná potrubí

Protipožární systém ORSTECH Protect pro požárně odolná potrubí výsledek zkoušky lze aplikovat až na rozměry potrubí 1250 x 1000 mm. U kruhových potrubí je průměr zkušebního vzorku 800 mm a výsledek lze aplikovat až na průměr 1000 mm. Tato, ani jiné evropské no...

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení Tel.: (420) 553 694 111 | Fax: (420) 553 694 777 | E-mail: [email protected] | www.arako.cz

Více

M10S kulový kohout ti12

M10S kulový kohout ti12 TI-P133-06 ST Vydání 12

Více

Product Information - Eshop

Product Information - Eshop  oskytuje účinnou protipožární ochranu ocelových nosníků, sloupů a dutých profilů po dobu až P 120 minut před celulózními typy požárů.  odí se k použití v interiérech (s velmi nízkou korozivitou)...

Více

Konstrukce a funkce Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s

Konstrukce a funkce Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s Po úspěšném nasazení pohonu na zemní plyn EcoFuel v modelech Touran a Caddy se nyní nasazuje tato technika také v modelech Passat, Passat Variant a Touran - poprvé ve spojení s motorem TSI s přepl...

Více