InvestIce do komodIty Homo sapIens

Komentáře

Transkript

InvestIce do komodIty Homo sapIens
86
profit
T Jan Boroš, fbconcepts.cz F archiv
Investice
do komodity
Homo sapiens
Zvyšujte svůj zisk
47
Každý podnik má svou duši a tou jsou jeho zaměstnanci. Hlavně ti, kteří cítí k místu, kde
pracují, osobní vztah a spojují s ním svou budoucnost. O to jde totiž především – není
úplně rozhodující, zda je někdo vybaven byť slušnou úrovní znalostí a zkušeností, ale zda
se chce neustále přirozeně zajímat o obor, zda se chce posouvat a vyvíjet dál.
Jakékoli investice energie, času a financí mají
smysl jen za předpokladu, že o to má zaměstnanec skutečný zájem. Do lidí, kteří chápou angažmá v gastronomii jako čekání na zázrak nebo
prince v Bentley, nemá smysl příliš investovat.
Z pohledu času se investice do zaměstnanců dělí do různých skupin, my se zaměříme především na ty s dlouhodobou návratností. Investovat do personálu je totiž potřeba pravidelně,
a to i s tím rizikem, že výnos někdy bývá nejistý.
Proč? Především proto, že čím více své energie
investujete do zaměstnanců a jejich rozvoje, tím
se zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu
práce a s několikaletou praxí ve vašem podniku se mohou stát velmi atraktivním artiklem pro
vaši konkurenci či nově vznikající podniky.
Trénink na úvod
Přes všechna rizika a zklamání je vnitřní systém
tréninku a vzdělávání páteří dlouhodobé úrovně podniku a zaručuje konzistentní kvalitu i při
odchodu některého ze zaměstnanců. Každý systém by měl vycházet ze základů, které podnik
pokládá za nezbytné minimum pro každého zaměstnance. Toto minimum je dobré mít sepsané ve stručném manuálu, který by si měl každý
prostudovat a osvojit ještě předtím, než v podniku pozdraví svého prvního hosta. Není rozhodně
od věci, když člověk musí na úvod projít několika pozicemi, aby pochopil návaznosti a naučil se
respektovat i kolegy, kteří pracují na pomocných
pozicích. Toto úvodní kolečko je dobré ukončit
jednoduchým testem, o kterém ví nováček dopředu, aby se už od počátku na vše dostatečně
soustředil. Uvědomte si při pohovoru, že již úvodní trénink je investice, a proto pozvěte pouze
uchazeče, o kterých jste přesvědčeni, že mohou obstát.
tiž mohou čerpat dotace, které
jsou poskytovány Evropskou
Člověk je tvor učenlivý, a tak
unií. A právě v tom máme stábudete-lido nějinvestovat,a to
le obrovskou rezervu. Něktejak peníze, tak čas a energii,
určitě se vám to vyplatí. Je
ré výzvy jsou totiž orientovány
ovšem dobré vědět, jak na to,
na vzdělávání zaměstnanců či
vybratsitensprávný„materiál“
Vzdělání i loajalita
zvyšování konkurenceschopi odpovídajícíformuvzdělávání
a motivace.
Pokud se zaměstnanec zapracunosti malého či středního podje a vládne oboustranná spokojeniku. V rámci těchto progranost, je dobré zhruba po třech měmů lze systematicky několik
sících práce vyhodnotit, jaké jsou
let pracovat na vzdělávání zasilné stránky daného člověka a kde by bylo dob- městnanců, počínaje jazykovými kurzy přes odré trochu přidat. Jsem toho názoru, že zaměstna- borné semináře na dané téma (baristé, sommevatel by měl mít zájem v případě perspektivního lieři, cukráři…) až po pobytové stáže mimo území
zaměstnance investovat například do kurzu, se- České republiky. A to je velká – a zatím vcelku
mináře či návštěvy dodavatele. Současně by měl nevyužitá – příležitost.
ale sledovat, jestli daný člověk do sebe investuje
také sám, což je pro fungující pracovní vztah klí- Různí lidé, různé cíle
čové a pro zaměstnavatele to určitě působí i jako Strategie pro nábor a školení zaměstnanců se mohou dost lišit a pravděpodobně mohou mít i různé
motivační faktor do budoucna.
Pokud má podnik dobře zvládnutý nábor cíle. Jsou podniky, které investují více „odvahy“
a školení zaměstnanců a fluktuace není příliš vy- do slibů ohledně mzdy a chtějí angažovat takzvasoká, není od věci investovat do loajality progra- ně hotové lidi, což je fajn – tedy pokud se to podamu či dlouhodobější soutěže, třeba na roční bázi. ří. V takovém případě ale zaměstnanci neprojdou
V tomto případě by mělo platit, že má-li loajální spolu se zaměstnavatelem cestu, která může být
zaměstnanec vylepšené mzdové podmínky, není i cílem, a vytrácí se loajalita a kvalitnější vztah.
to za roky ve službě jako u různých sborů různé To, že lidé umějí být kreativní i v této oblasti, jsem
úrovně, ale za to, že se jeho zkušenost odráží také pochopil relativně nedávno, když jsem v rádiu slyv jeho měřitelném výkonu.
šel o nejmenované bratislavské restauraci, která
má zajímavý loajality systém: pracovnicím, které
Pomoc zpoza hranic
jsou ve firmě zaměstnány déle než dva roky, nabíVelkou výhodu v současné době představu- zí na své náklady chirurgickou úpravu poprsí. Neje možnost, kterou nám dává členství v evrop- chávám na vašem posouzení, zda je i toto klíč, jak
ském společenství. Zorientovaní podnikatelé to- gastronomii posunout kupředu...
87
Investovat do personálu je potřeba
pravidelně, a to i s rizikem, že výnos
někdy bývá nejistý.

Podobné dokumenty

Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Mariánské nám

Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Mariánské nám monitoring částí PCKS a procesů ve vztahu k Software, předcházení možných problémů při užívání Software včetně údržby Software v souladu s platnou legislativou a technologickým rozvojem a podpora b...

Více

Vinný lístek Hotýlek “U Kance”

Vinný lístek Hotýlek “U Kance” Lahodné víno zlatožluté barvy se zaoblenou chutí a s aroma hrozinek v medu. Hodí se k hustým omáčkám, k pečené drůbeži ale i k přírodní úpravě hovězího.

Více

Purmelt RS G 270/3

Purmelt RS G 270/3 Nebude-li předtavování / extruder s Purmeltem více provozováno, bude zařízení čističem Purmelt Cleaner 4 (500 g) při 130°C vypláchnuto. Pro zabránění zreagování Purmeltu na zadní stěně předtavování...

Více

P - Linkman Media

P - Linkman Media a přidání embosovaného emblému, který spojuje dvě písmena B do motivu irského čtyřlístku. www.global-spirits.cz.

Více