Klub výsadkových veteránů v Liberci P aralisty

Komentáře

Transkript

Klub výsadkových veteránů v Liberci P aralisty
Klub výsadkových
veteránů v Liberci
1995 - 2012
Paralisty
ročník 2012, číslo 1 (16)
Vážené kolegyně, kolegové.
Máme za sebou v pořadí již 17-tý rok společné činnosti v našem klubu.
Rok 2012 byl především rokem významných jubileí, vztahujících se k historii výsadkových
jednotek. Tato skutečnost se promítla do řady akcí pořádaných kluby VV ČR i SR – Praha,
Žilina, Zákupy, Staré Splavy, Chrudim i další.
Jsem rád, že i náš klub se na nich podílel více než důstojným způsobem – viz zpravodajství
letošních PARALISTŮ.
Jménem svým, ale i výboru děkuji všem, kteří jste se v hojném počtu do akcí letošního roku
zapojili – Váš zájem je důkazem smysluplnosti naší klubové činnosti a je závazkem i do blízké
budoucnosti
Jaroslav Chromek
předseda výboru KVV Liberec
65 let od založení prvního
výsadkového útvaru: Pěšího
praporu 71 čs. parašutistů
v Zákupech
Čekáme a čekáme
Ti „dříve narození“ mohli čekat vsedě
8.9.2012 • Při příležitosti 65. výročí vzniku první
poválečné výsadkové jednotky čs. armády v
Zákupech, Pěšího praporu 71 československých
parašutistů, se uskutečnil v sobotu 8. září na
náměstí Svobody slavnostní nástup.
Vzpomínkovou akci uspořádal Klub vojenských
výsadkových veteránů z Liberce společně s
městem Zákupy.
Na slavnostní akci přijali pozvání zástupce
náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor
Aleš Opata, zástupce velitele společných sil
brigádní generál Milan Kovanda, starosta města
Zákupy Radek Lípa, za současné pokračovatele
výsadkářů byli přítomni zástupci 601. skupiny
speciálních sil, 102. průzkumného praporu a 43.
výsadkového praporu Pěšího praporu 71
československých parašutistů, dále delegace
Klubu výsadkových veteránů Slovenské republiky
v čele s úřadujícím prezidentem plukovníkem v.v.
Antonem Mudrým a další významní hosté.
V úvodu slavnostního programu předseda
libereckého klubu podplukovník v.v. Jaroslav
Chromek vyzdvihl význam slavnostního setkání.
Poté se slova ujal starosta města Radek Lípa a
dekoroval zástavu Klubu výsadkových veteránů
Liberec stuhou. Dále byl vyhlášen rozkaz č. 1 z
roku 1947, jehož nadčasové myšlenky definující
dovednosti a morální vlastnosti jako hrdost, čest a
odvaha vojáka - výsadkáře jsou aplikovatelné i v
současnosti.
Praporečníci KVV
Čestnou pamětní medailí k 65. výročí vzniku
výsadkového vojska byli vyznamenáni příslušníci
Pěšího praporu 71 československých parašutistů.
Stejné ocenění z rukou generálmajora Opaty jako
poděkování za dlouhodobou aktivní spolupráci
města Zákupy s klubem výsadkových veteránů
převzal i starosta města Radek Lípa.
Upozornění pro ty, kteří mají přístup na internet:
Řada dalších fotek je na webových stránkách:
http://zirkon.rajce.net/A65_let_vzniku_vysadkoveho_vojska._Zakupy-k
Čestní hosté
http://www.acr.army.cz/informacniservis/zpravodajstvi/cesti-a-slovensti-vysadkari-sesesli-v-zakupech--73983/
- 2 -
Konečně začínáme
Pochod čestné jednotky
Čestná stráž
Vojenská hudba
Proslov zákupského starosty
Dekorování naší zástavy
Dekorování „těch prvních z roku 1947“
Strefa přímo na náměstí
- 3
-
Stretnutie veteránov výsadkového
vojska - Žilina 2012
(Vyňatek ze slovenského článku.)
Štvrtkový (12. júla 2012) slávnostný nástup na nádvorí
5. pluku špeciálneho určenia v Žiline bol
vrcholom trojdňového podujatia "Stretnutie veteránov
výsadkového vojska Slovenskej republiky a Českej
republiky 2012", ktoré organizoval Klub vojenských
výsadkárov Slovenskej republiky (KVV SR).
Na slávnostnom nástupe boli udelené Pamätné
medaily ministra obrany SR III. stupňa, Medaily
Štefana Baniča a Medaily Jozefa Gabčíka. Tie si z rúk
zástupcu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl
SR generálporučíka Jaroslava Vývleka, komisára
Nadácie Štefana Baniča pre strednú Európu generála
v.v. Emila Vestenického a predsedu KVV SR plk. v.v.
Antona Múdreho prevzali vybraní veteráni.
Slavnostní nástup
Pamätné medaily ministra obrany SR I. stupňa boli
udelené in memoriam plukovníkovi in memoriam
Jozefovi Gabčíkovi a plukovníkovi in memoriam Janovi
Kubišovi. Tie prevzali praneter Jozefa Gabčíka
Katarína Tomčíková a starostka Dolních Vilémovic,
rodiska Jana Kubiša, Jitka Boučková.
Program stretnutia, ktorého sa zúčastnilo približne
tristo hostí zo Slovenska a Českej republiky,
pokračoval v objekte 5. pluku rozsiahlymi ukážkami
výcviku jeho členov. Hostia si pozreli aj materiál
používaný pre výcvik i nasadenie v operáciách
domáceho a medzinárodného krízového manažmentu
a Sálu cti a slávy pluku.
Slavnostní pochod – Liberecký KVV
Zástava žilinského pluku J. Gabčíka
Upozornění pro ty, kteří mají přístup na internet:
Řada dalších fotek je ma webových stránkách:
http://slavinka-jerabkova.rajce.
idnes.cz/Setkani_ZILINA_2012
http://www.mil.sk/27866/stretnutie-veteranovvysadkoveho-vojska-2012.php?pg=1
Nástup vyznamenaných
-4 -
Azimut? Co to sakra je?
A je to tam
Přejímáme cenu
A také medaili
I ta grilovačka vyžaduje frontu – bez ní by to nešlo.
Když na nás přišla řada – zasedli jsme, dlabali …
To snad bylo ze všeho nejlepší
Foto před odjezdem u památníku J. Gabčíka
- 5 -
Výroční setkání KVV 2011
Členové klubu při jednání
Upomínka pro exprezidenta od liberečáků
Ale že nás je!
Pololetní setkání KVV 2012
Členové klubu při jednání
Odměnění kaplana chemické brigády
- 6 -
Pietní akt k uctění památky skupiny
Antropoid
Tak jako každoročně se početná delegace
libereckého KVV zúčastnila pietních aktů
k uctění památky parašutistů jak v Resslově
ulici, tak v Dejvicích.
Tentokrát se pietního aktu zúčastnil i
prezident ČR Václav Klaus.
- 7
-
Novoroční výstup na Ještěd
Novoročního výstupu se zúčastnilo celkem 19
členů a příznivců KVV. Účastníci ve zdraví nejen
dosáhli vrcholu Ještědu, ale i přežili příslušné
posilovací prostřředky v restauraci (viz foto).
Před startem výstupu na Ještěd
Bylo třeba se posílit
A ještě foto na památku
Účast na výroční schůzi KVVV Bratislava dne 10. –
11. 3. t.r.
Setkání se účastnila delegace KVV Liberec ve složení:
Chromek, Hauzer, Semusio. V rámci tohoto setkání
byla na naší zástavu připjata stuha od bratislavského
KVVV
Oslava kulatých narozenin
V tomto roce řada členů klubu dosahla významných –
kulatých – narozenin. Jsou to:
Robert Dolozím – 40 let,
Karel Fidler – 70 let,
Sáva Kubias – 80 let,
Josef Kutman – 70 let,
Věra Mansfeldová – 70 l,
Josef Ryšánek – 70 let,
Dalibor Drozen – 60 let,
Ludmila Habrová – 80 let,
Antonie Kutmanová – 70 l.
Jiří Matouš – 80 let,
Pavel Novák – 70 let,
Ladislav Sadílek – 80 let,
Všem oslavencům přejeme dlouhá léta a alespoň
trochu toho zdravíčka.
- 8 -
Den výsadkářů v Chrudimi
Den výsadkových jednotek AČR 28. září t. r. v Chrudimi byl důstojným příspěvkem oslav 65. výročí
vzniku výsadkového vojska.
Chrudimští výsadkáři a veteráni připravili velmi atraktivní a pestrý program branného odpoledne. Divácká
veřejnost, včetně 30-ti nás z Liberce, si jistě přišla na své.
-9 -
Seskoky libereckých veteránů
v r. 2012
Nebylo to v Liberci, ale v Jičíně.
Nebyl to „Brigadýr“, ale „Andula“.
Nybyl to jeden seskok, ale dva.
A bylo to moc prima!
Díky organizátorům a napřesrok ještě jednou.
15. setkání veteránů pp. 71 čs parašutistů ve Starých Splavech
V pořadí již 15. Setkání výsadkových veteránů ve Starých Splavech, ve dnech 7. – 9. 9. 2012, bylo opět
velmi zdařilé. Kolegové Stahl, Hloušek a Jedlička spolu s manželi Plesarovými se postarali o příjemné prostředí
a pohodu pro více jak 50 účastníků z ČR i SR.
Mělo to být poslední setkání pořádané v takovém rozsahu – nebude poslední – silný hlas všech
zúčastněných rozhodl o svolání 16. Setkání s motivem vzpomínky 20 let od prvého srazu ve Starých Splavech.
- 10 -
Memoriál gen. Mrázka
Memoriálu se zúčastnilo družstvo ve složení
Jaroslav Chromek, Stanislav Dohnal a Petr
Müller. Družstvo se ve II. kategorii umístilo na
prvém místě a získalo putovní pohár.
V jednotlivcích se nejlépe umístil na 3. místě
Stanislav Dohnal.
Otevření památníku VÚ8280 =
22. Výsadkové brigádě v Mladé Boleslavi.
V prostoru bývalého protileteckého krytu v Mladé
Boleslavi byl otevřen 5. října 2012 výše
vzpomínaný památník. Akce se zúčastnila i
delegace našeho klubu
Vystihuje ho jedno jediné slovo = excelentní.
Lze pouze doporučit každému členu KVV aby,
dle svých možností, památník navštívil. Stojí to
za to!
- 11 -
Rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše
Rodná obec Jana KUBIŠE – Dolní Vilémovice – získala darem od původního
majitele rodný dům Jana Kubiše. Obec chce dům renovovat a dát k dispozici
k umístěné stálé expozice o tomto novodobém hrdinovi České republiky.
Protože se náklady na renovaci pohybují kolem 3 milionů korun, nemá obec
tuto částku k dispozici. Vypsala proto veřejnou sbírku. Do této sbírky již přispěli
desítky jednotlivců i organizací nejen z celé republiky, ale i z ciziny, částkami od
desetikorun po tisíce. Výbor KVV na výročním setkání pořádá sbírku prostředků, do
které mohou jednotliví členové přispět podle svých možností. Vybraná částka bude
odeslána na otevřené konto.
Těm členům, kteří se nemohli účastnit výročního setkání, doporučuje výbor
KVV, aby dle svých možností přispěli individuálně na č. účtu 43-6171460287/0100
KB Třebíč. Díky za každou částku.
Bližší údaje jsou na internetové adrese:
www.dolnivilemovice.cz/verejnasbirka.php
Do tohoto čísla Paralistů přispěli obrazem i slovem:
Manželé Dejdovi, Jaroslav Hauzer, Jaroslav Chromek, Sáva Kubias, Jaroslav Málek,
Milan Vaníček a zdroje z Internetu.
- 13 -

Podobné dokumenty

Monogamie, polygamie nebo polyamorie David

Monogamie, polygamie nebo polyamorie David Potom otázka kdo je ten pravý muž se stává zahalená. Už nevíme co je ta mužská síla, když po nás ta matka chtěla uplně jiný fungování. Nemyslím si, že by to bylo až tak špatné s tou otázkou. Nás mu...

Více

UNIVERZITA V UTAHU

UNIVERZITA V UTAHU odporů, spotřeby paliva, výkonu a emisí škodlivin před a po aplikaci mikrodifuzní přísady. Test pokračoval po odstranění přísady kvůli ověření protizáděrových vlastností mikrodifuzní přísady. Během...

Více

PRVOCI, NÁLEVNÍCI PODŘÍŠE 1: PRVOCI (PROTOZOA)

PRVOCI, NÁLEVNÍCI PODŘÍŠE 1: PRVOCI (PROTOZOA) http://files.ucivo.webnode.cz/system_preview_detail_200 002758-5fcf260c8cpublic/Prvoci%20N%C3%A1levn%C3%ADci%20v%C3%AD% C5%99enka.jpg http://img4.rajce.idnes.cz/d0409/2/2967/2967695_fe658 84ae1e55d...

Více

2015-03 - COLAS CZ, a.s.

2015-03  - COLAS CZ, a.s. až v květnu, více než tři roky po vypsání výběrového řízení. Podle médií se oprava Žďákovského mostu stala ukázkovým příkladem, jak mohou poražené firmy na dlouhou dobu zablokovat veřejné

Více

Liberecké listy č. 2008/13

Liberecké listy č. 2008/13 Oceňuji hlavně to, že jsem se nemusel o nic starat. Pouze jsem paní Krebsové řekl co a jak chci a všechno zařídili za mne. Všechno to papírování, odhady, přepisy, daně... Už jsme v jednání o zprost...

Více