Poplatky WESTERN UNION - Východní Evropa* od 6.10.2014

Komentáře

Transkript

Poplatky WESTERN UNION - Východní Evropa* od 6.10.2014
Poplatky WESTERN UNION - Východní Evropa* od 6.10.2014
Poplatky CZK
Poplatky USD
0,01 – 2.600,00
130,00
0,01 - 100,00
6,00
2.600,01 – 5.200,00
230,00
100,01 - 200,00
9,00
5.200,01 – 7.800,00
357,00
200,01 - 300,00
15,00
7.800,01 – 10.600,00
476,00
300,01 - 1.000,00
31,00
10.600,01 – 13.200,00
587,00
1.000,01 - 2.000,00
51,00
13.200,01 – 19.815,00
690,00
2.000,01 - 2.500,00
101,00
19.815,01 – 26.420,00
793,00
2.500,01 - 3.000,00
125,00
26.420,01 a více
4% z odesílané
částky
3.000,01 - 3.500,00
149,00
3.500,01 - 4.000,00
173,00
4.000,01 - 4.500,00
197,00
4.500,01 - 5.000,00
221,00
5.000,01 - 5,500,00
245,00
5.500,01 - 6.000,00
269,00
6.000,01 - 6.500,00
293,00
6.500,01 - 7.000,00
317,00
7.000,01 - 7.500,00
341,00
*Platí pro tyto státy:
Albánie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Estonsko,
Gruzie, Chorvatsko, Kazachstán, Kosovo,
Kyrgizstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko,
Rusko, Severní Kypr, Slovensko, Slovinsko,
Srbsko, Ukrajina, Tádžikistán, Turkmenistán a
Uzbekistán
WESTERN UNION Fees – Eastern Europe * valid from 6.10.2014
In CZK
In USD
0,01 – 2.600,00
130,00
0,01 - 100,00
6,00
2.600,01 – 5.200,00
230,00
100,01 - 200,00
9,00
5.200,01 – 7.800,00
357,00
200,01 - 300,00
15,00
7.800,01 – 10.600,00
476,00
300,01 - 1.000,00
31,00
10.600,01 – 13.200,00
587,00
1.000,01 - 2.000,00
51,00
13.200,01 – 19.815,00
690,00
2.000,01 - 2.500,00
101,00
19.815,01 – 26.420,00
793,00
2.500,01 - 3.000,00
125,00
26.420,01 and more
4% of Principal
3.000,01 - 3.500,00
149,00
* Apply to these States
Albania, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and
Hercegovina, Bulgaria, Montenegro, Estonia,
Georgia, Croatia, Kazakstan, Kosovo, Kyrgyz
Republic, Lithuana, Latvia, Hungary,
Macedonia, Moldova, Poland, Romania,
Russia, Cyprus Northern, Slovakia, Slovenia,
Serbia, Ukraine, Tajikistan, Turkmenistan and
Uzbekistan
3.500,01 - 4.000,00
173,00
4.000,01 - 4.500,00
197,00
4.500,01 - 5.000,00
221,00
5.000,01 - 5,500,00
245,00
5.500,01 - 6.000,00
269,00
6.000,01 - 6.500,00
293,00
6.500,01 - 7.000,00
317,00
7.000,01 - 7.500,00
341,00

Podobné dokumenty

Seznam zemí v ceníku - po zónách

Seznam zemí v ceníku - po zónách Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Více

Seznam top-level domén

Seznam top-level domén Top-level domény (domény 1. řádu) Přidělení jmen

Více

Cenový plán Techniserv Alfa Interval

Cenový plán Techniserv Alfa Interval Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Itálie (včetně Vatikán), Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko (včetně Azory, Madeira), Řecko, Slovinsko, Španělsko...

Více

Ceník - OPAVSKÝ BEZDRÁT sro

Ceník - OPAVSKÝ BEZDRÁT sro Korea, Jordánsko, Kolumbie, Kongo, Kostarika, Kuvajt, Kypr jižní, Kypr severní, Kyrgizstán, Macau, Malajsie, Malawi, Mariánské ostrovy, Mongolsko, Pákistán, Rusko, Salvador, Středoafrická republika...

Více

Ceník - FlexiNet sro

Ceník - FlexiNet sro Maďarsko mobil, Monako, Monako mobil, Německo mobil, Nizozemí mobil, Norsko mobil, Nový Zéland, Nový Zéland mobil, Polsko mobil, Portugalsko mobil, Rakousko mobil, Rumunsko, Rumunsko mobil, Řecko m...

Více

Ceník - FlexiNet sro

Ceník - FlexiNet sro Maďarsko mobil, Monako, Monako mobil, Německo mobil, Nizozemí mobil, Norsko mobil, Nový Zéland, Nový Zéland mobil, Polsko mobil, Portugalsko mobil, Rakousko mobil, Rumunsko, Rumunsko mobil, Řecko m...

Více

Služba hlasového připojení

Služba hlasového připojení Nizozemí , Nizozemí - Amsterdam, Nizozemí - Rotterdam, Norsko, Norsko - Oslo, Portugalsko, Portugalsko - Lisabon, Španělsko , Španělsko - Baleárské ostrovy, Španělsko - Kanárské ostrovy, Švédsko, Š...

Více

Stáhnout kompletní ceník služeb

Stáhnout kompletní ceník služeb Norsko mobil, Polsko mobil, Portugalsko mobil, Rumunsko, Rumunsko - Bukurešť, Rumunsko mobil, San Marino, Singapur, Singapur mobil, Slovensko - Eurotel Mobil, Slovensko - Orange Mobil, Slovinsko, S...

Více