Regionální anestezie B. Braun

Komentáře

Transkript

Regionální anestezie B. Braun
Regionální anestezie B. Braun
Očekávejte více …
Katalog
NOVINKY
1
2010/201
Regionální anestezie B. Braun
Očekávejte více …
Naším úkolem je přispívat k co nejlepším výsledkům léčby.
V průběhu několika posledních let se jednoznačně potvrdilo, že
regionální anestezie významnou měrou napomáhá ke zlepšení
výsledků léčebné péče. Naším cílem je proto přispívat k rozšíření
regionální anestezie, podporovat její využívání, případně i jako
metody první volby. Kromě nabídky prvotřídních výrobků
považujeme za svou povinnost poskytovat také mimořádné
služby.
Ve spolupráci s vámi - našimi zákazníky - vyvíjíme nové a lepší
výrobky, dokonale přizpůsobené každodenním potřebám
v klinické praxi
n
Přinášíme vám cenné a aktuální informace o metodách
regionální anestezie, o našich výrobcích i o jejich správném
používaní
n
Využijte naší unikátní nabídky vzdělávacích seminářů,
workshopů, přednášek i sympozií a podělte se o praktické
znalosti a zkušenosti se svými kolegy
n
Nabízíme vyvážené portfolio inovativních výrobků špičkové
kvality, které jsou navrhovány tak, aby přesně vyhovovaly
vašim potřebám
n
2
ích akcí
ku vzdělávac
íd
ab
n
í
tn
le
p
nete Kom
e o nás nalez
ac
rm
fo
in
ší
al
a d
vé adrese
na interneto
ademie.cz
p-ak
www.aescula
Spinální anestezie
4
Epidurální anestezie
10
Kombinovaná spinální
a epidurální anestezie
20
Periferní nervové blokády
24
3
Spinální anestezie
Jehly pro váš cit
Jednorázová anestezie – jedním vpichem
(single-shot technique)
Pro mnoho anesteziologů je výběr optimální jehly záležitostí
individuální preference a hmatové citlivosti. Koncern B. Braun
nabízí proto tři různé tvary seříznutí hrotu, a to v celém spektru
velikostí jehel, včetně speciálních verzí určených pro pediatrii.
Každý typ jehly má své unikátní vlastnosti. Spojuje je nejvyšší
úroveň kvality a optimální design odpovídající jejich využití.
Výsledkem následné práce expertů je nový výrobek – jehla, která
určuje nový standard spinální anestezie.
Tři dobré důvody pro správnou volbu:
Přednosti výrobku
Ergonomický kónus tvarovaný pro dokonalou kontrolu
jehly, lepší úchop a taktilní zpětnou vazbu
„„
ychlá a snadno identifikovatelná odezva mozkomíšního
R
moku v kónusu jehly
„„
1.Ergonomický kónus
ƒƒ Dokonalá kontrola jehly
ƒƒ Lepší taktilní zpětná vazba
ƒƒ Zlepšený úchop
Design vodící jehly poskytuje lepší využitelnost délky
spinální jehly
„„
Speciální pediatrická řada jehel Pencan® a Atraucan
„„
Nový kónus jehly
I přes mnohaletou mimořádnou oblibu spinální anestezie samotné
spinální jehly zůstávají téměř nezměněny.
S cílem zdokonalit dobře známé jehly Spinocan® a Pencan®
výrobce naslouchal požadavkům trhu a společně s uživateli
z celého světa definoval nejdůležitější vlastnosti pro výkon
spinální anestezie:
ƒƒ Rychlá a snadno identifikovatelná odezva mozkomíšního moku
ƒƒ Vynikající taktilní zpětná vazba pro snadnou identifikaci
struktur tkání
ƒƒ Pevný pocit
2.Krystalická prizma
ƒƒ Rychlá a snadno identifikovatelná odezva mozkomíšního moku
ƒƒ „Totální odraz“ – před vstupem tekutiny do kónusu se prizma
leskne jako stříbro
ƒƒ Průhlednost – po vniknutí tekutiny do kónusu se prizma stane
transparentní
pné
Brzy do20st11u
1Q
3.Nová vodící jehla
ƒƒ Dokonale zapadá do kónusu spinální jehly
ƒƒ Design poskytuje o 10 mm lepší využitelnost délky spinální jehly
4
Spinální anestezie
Jehla Pencan® s kónickým hrotem („pencil point“)
Umožňuje bezpečnou manipulaci díky snadné identifikaci
tkáňových struktur a vynikající taktilní zpětnou vazbu
„„Atraumatický tvar hrotu jehly chrání proti postpunkčním
bolestem hlavy (postdural puncture headache, PDPH),
paresteziím, nabodnutí cév a poškození nervů
„„Má odolný tvar, hrot se nedeformuje ani při kontaktu s kostí
„„Vyniká optimálním designem hrotu jehly: umožňuje minimální
hloubku intratekální penetrace a brání inkompletní blokádě
„„
Měřítko 20:1
Jehla Spinocan® se zkosením hrotu typu Quincke
Ostře zkosený hrot umožňuje provádění punkce s vynaložením
minimální síly
„„Vpich je bezpečný zásluhou spolehlivého vnímání průniku
durou (pocit „lupnutí“)
„„Díky použití tenké jehly dochází k nízkému výskytu
postpunkčních bolestí hlavy („postdural puncture headache,
PDPH“)
„„Dokonale těsnicí mandrén brání zanesení a implantaci
povrchových vrstev tkáně při punkci (tzv. „tissue coring“),
které představují riziko vzniku epidermoidního tumoru
„„
Měřítko 20:1
Jehla Atraucan s hrotem ve dvou rovinách
Snadná punkce bez námahy
„„Minimální punkční trauma
„„
Výrazně nižší výskyt postpunkčních bolestí hlavy (PDPH) „„
Měřítko 20:1
Atraucan má obzvlášť jemnou a citlivou geometrii zkosení, jež
umožňuje atraumatickou punkci. První ostrá rovina zkosení
nejprve vytvoří malou, přesnou incizi. Poté duru mater dilatuje
bez další traumatizace druhá, neřezající rovina zkosení, a riziko
postpunkčních bolestí hlavy se tak minimalizuje.
5
Kontinuální spinální anestezie
(Continuous Spinal Anesthesia, CSA)
Pokroková a přesná technika – Spinocath
Kontinuální spinální anestezie (CSA) – bezpečná metoda
Otázka nejvhodnější metody anestezie pro daný operační výkon
a konkrétního pacienta je jedním z hlavních dilemat, které musí
anesteziologové řešit každý den. Kontinuální spinální anestezie
přináší mnoho výhod – jak pro lékaře, tak i pro pacienty.
V porovnání s epidurální anestezií nabízí kontinuální spinální
anestezie bezpečnou verifikaci pozice katetru před operací,
rychlejší nástup účinku a spolehlivější blokádu. Dále oproti
epidurální anestezii její použití vyžaduje pouze 1/10 až 1/5
anestetik, což vystavuje pacienta mnohem nižšímu riziku
systémové toxické reakce.
Přednosti výrobku
Inteligentní „over-the-needle“ design – katetr je nasazen
na jehle
„„
Nedochází k úniku mozkomíšního moku, riziko
postpunkčních bolestí hlavy je tak minimální
„„
Rychlá zpětná vazba informuje o pozici katetru
„„
Je zapotřebí méně léčiv, tj. riziko toxické reakce
a nežádoucích kardiovaskulárních účinků je minimální
„„
Pooperační léčba bolesti
„„
Rychlé zotavení
„„
Typický úchop jehly Spinocath pro bezpečnější zavedení katetru/jehly
6
V porovnání s jednorázovou spinální anestezií („single-dose
spinal anesthesia“) lze při kontinuální spinální anestezii podávat
anestetikum i během výkonu. Je možné podávat opakované
dávky, a řídit tak délku trvání a úroveň blokády, což zlepšuje
celkové vedení anestezie. Blok také mnohem rychleji ustupuje.
Významně nižší je i riziko poruchy dýchání a výskytu nežádoucích
kardiovaskulárních účinků.
Spinální anestezie
Spinocath – inteligentní design
Hlavním rysem katetrů Spinocath je unikátní systém zavádění
katetru, který je nasazen na jehle (catheter-over-needle design).
Po perforaci dury (tvrdé pleny) se jehla vytáhne z katetru,
který zároveň utěsní punkční otvor v duře. Tento způsob již od
počátku zákroku brání úniku mozkomíšního moku a snižuje riziko
postpunkčních bolestí hlavy (postdural puncture headache, PDPH)
na minimum. Kontrola pomocí zpětné vazby
Spinocath poskytuje anesteziologům přesnou zpětnou vazbu.
Zřetelné „lupnutí“ při perforaci dury na jedné straně a vizuální
kontrola přítomnosti mozkomíšního moku na straně druhé
potvrzují intratekální pozici katetru.
Klasické katetry
Únik mozkomíšního moku – vysoké riziko postpunkčních
bolestí hlavy
Katetr je menší než otvor vzniklý perforací dury. Po vyjmutí
punkční jehly lze očekávat značný únik mozkomíšního moku.
Spinocath
Bez úniku mozkomíšního moku – minimální riziko
postpunkčních bolestí hlavy
Katetr je širší než spinální jehla, a proto dilatuje a utěsňuje
otvor v duře.
1. Situace uvnitř intratekálního
prostoru při punkci dury
1. Situace uvnitř intratekálního
prostoru při punkci dury
2. Vně intratekálního prostoru
po odstranění jehly
2. Vně intratekálního prostoru
po odstranění jehly
7
Spinální anestezie
Přehled výrobků
* číslo za pomlčkou prosím uváděje do objednávky v roce 2011
Velikost
Spinocan®
Délka
(mm)
Průměr
jehly (mm)
Délka
(palce)
Kusů
v balení
Katalogové
číslo *
Jehly typu Quincke pro spinální anestezii
** s vodící jehlou
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
29 G
88 **
0,35
31/2”
25
4501900-13
29 G
120
0,35
4 /4”
25
4501918-13
27 G
88
0,42
3 /2”
25
4503902-01
27 G
120
0,42
4 /4”
25
4502140-13
26 G
88
0,47
3 /2”
25
4502906-01
26 G
120
0,47
3
4 /4”
25
4504917-13
25 G
75
0,53
3”
25
4505751-01
25 G
88
0,53
3 /2”
25
4505905-01
25 G
120
0,53
4 /4”
25
4505913-13
22 G
40
0,70
1
1 /2”
25
4507401-13
22 G
75
0,70
3”
25
4507754-13
22 G
88
0,70
3 /2”
25
4507908-01
22 G
120
0,70
3
4 /4”
25
4506090-13
20 G
75
0,90
3”
25
4509757-13
20 G
88
0,90
3 /2”
25
4509900-01
19 G
40
1,10
1 /2”
25
4501144-13
19 G
88
1,10
1
3 /2”
25
4501195-13
18 G
75
1,30
3”
25
4501373-13
18 G
88
1,30
31/2”
25
4501390-01
Délka
(mm)
Průměr
jehly (mm)
Délka
(palce)
Kusů
v balení
Katalogové
číslo
Velikost
Atraucan
3
1
3
1
1
3
1
1
1
Speciální atraumatické jehly pro spinální anestezii, s vodicí jehlou Atraucan
n
26 G
88
0,47
31/2”
25
4504739
Speciální atraumatické jehly pro anestezii u dětí: Atraucan Paed
n
n
8
26 G
25
0,47
1”
25
4504771
26 G
50
0,47
2”
25
4504763
Spinální anestezie
* číslo za pomlčkou prosím uváděje do objednávky v roce 2011
Velikost
Pencan®
Délka
(mm)
Průměr
jehly (mm)
Délka
(palce)
Kusů
v balení
Katalogové
číslo *
Jehly s kónickým (pencil-point) hrotem pro spinální anestezii
n
n
n
n
n
n
n
n
n
27 G
88
0,42
31/2”
25
4502027-01
27 G
88 **
0,42
1
3 /2”
25
4502051-13
27 G
103 **
0,42
4”
25
4502124-13
27 G
120
0,42
4 /4”
25
4502132-13
25 G
88
0,53
3 /2”
25
4502019-01
25 G
88 **
0,53
1
3 /2”
25
4502043-13
25 G
103 **
0,53
4”
25
4502116-13
25 G
156,5
0,53
6 /4”
25
333877-05
22 G
88
0,73
1
3 /2”
25
4502035-13
3
1
1
Pro anestezii u dětí: Pencan® Paed
** s vodicí jehlou
n
n
n
50
0,42
2”
25
4502175-13
25 G
25
0,53
1”
25
4502167-13
25 G
50
0,53
2”
25
4502159-13
Délka
(mm)
Průměr
jehly (mm)
Délka
(palce)
Kusů
v balení
Katalogové
číslo *
0,70
13/8”
25
4500059-13
0,90
13/8”
25
4505000-13
Velikost
Vodicí jehly
pro Spinocan® a Pencan®
27 G
Pro spinální jehly n 29 G a n 27 G
n
22 G
35
26 G a n 25 G
Pro spinální jehly n n
Spinocath
20 G
Vnější průměr
jehly (mm)
35
G
Vnější/vnitřní
průměr katetru
(mm)
Délka katetru
(mm/palce)
G
Kusů
v balení
Katalogové
číslo
5
4517717
5
4517725
Katetrizační souprava 24 G, s jehlou, injekční stříkačkou Perifix® LOR, konektorem Perifix®
0,35
29
0,71/0,41
720/28”
24
Katetrizační souprava 22 G, s jehlou, injekční stříkačkou Perifix® LOR, konektorem Perifix®
0,42
27
0,85/0,45
720/28”
22
9
Epidurální anestezie
Pro vaše zkušené ruce jen tu nejvyšší kvalitu
Epidurální jehly B. Braun
Každý pacient představuje jedinečnou anatomickou
entitu, při epidurální anestezii jsou proto důležité přesnost
i všestrannost. S epidurálními jehlami B. Braun máte jistotu
precizního a spolehlivého výrobku.
Tuohy jehly
Unikátní zakřivení a zkosení Tuohy jehel umožňují vynikající cit
a rozlišení jednotlivých vrstev tkáně
„„Opracování hrotu jehly je v nejvyšší kvalitě
„„Při každém zákroku máte taktilní „zpětnou vazbu“
„„Jemně zbroušený vnitřní okraj zkoseného hrotu jehly
minimalizuje riziko naříznutí katetru
„„
Jemně zbroušený vnitřní okraj
zkoseného hrotu jehly minimalizuje
riziko naříznutí katetru
Přednosti výrobku
imořádně precizní zakřivení a tvar zkosení Tuohy jehel
M
umožňují vynikající taktilní zpětnou vazbu a rozlišení
jednotlivých tkáňových vrstev
„„
Výborná pevnost umožňuje dokonalou kontrolu posunu
jehly
„„
Kompletní sortiment velikostí pro děti, dospělé a všechny
druhy zákroků
„„
Zaváděcí adaptér přesně zapadá do
konusu jehly a usnadňuje zasouvání
katetru
Bezpečné zavedení katetru s použitím zaváděcího adaptéru
10
Epidurální anestezie
Katetry Perifix® jsou celosvětově příznivě hodnoceny
Nárůst používání epidurálních katetrů k nejrůznějším
anestetickým výkonům, při analgezii i léčbě bolesti, s sebou
přináší potřebu nejrůznějších speciálních tvarů a vlastností
katetrů.
Epidurální katetry Perifix® se vyrábějí ze zvláštní, vysoce
biokompatibilní polyamidové hmoty neobsahující změkčovadla
ani latex.
Perifix® – nejširší nabídka epidurálních katetrů
Aby bylo možné katetr snadno zavést, musí být relativně tuhý.
Příliš měkké katetry se obtížně zavádějí i odstraňují. Ideální
epidurální katetr představuje kombinaci pevného, ale ohebného
těla, a velmi měkkého atraumatického hrotu: Perifix® Soft Tip.
Požadavky ideální tuhosti pro zavedení katetru, potřebnou
poddajnost pro umístění uvnitř těla, spolu s inovovaným
designem hrotu a třemi páry mikrootvorů vytvořenými laserovým
paprskem do žlutého katetru splňuje Perifix® ONE.
Přednosti výrobku
Katetry Perifix® Soft Tip
Katetry jsou velmi stabilní, odolné vůči zalomení,
přitom flexibilní, snadno se zavádějí a odstraňují
„„Jsou průzračně čiré, pro lehkou vizualizaci tekutiny „„
Katetr Perifix® Soft Tip navíc přináší
Flexibilní a měkkou atraumatickou špičku
ižší riziko komplikací N
„„
„„
Perifix® ONE
Vysoce flexibilní
polyamidový katetr
odolný vůči zalomení se
sníženým rizikem okluze
ysoká úspěšnost a menší množství komplikací, snadné
V
a bezpečné zavádění
„„
Umožňuje dokonalé šíření anestetika, a tím kompletní
blokádu
„„
Splňuje zvýšené nároky na bezpečnost, nelze jej
zaměnit s jinými infuzními linkami
„„
1
2
Perifix® ONE Paed a Perifix® ONE (1),
Vysoce flexibilní špička a standardní
tělo katetru s třemi bočními otvory
Perifix® Soft Tip (2)
Měřítko 20:1
11
Epidurální anestezie
Inovovaná řada – Perifix®
Bezodporové (Loss-Of-Resistance, LOR) injekční stříkačky
Neklamná identifikace epidurálního prostoru vyžaduje nejen
zručnost a zkušenosti (na straně anesteziologa), ale také správné
pomůcky: přesné injekční stříkačky s nízkým třením, tzv. bezodporové (Loss-Of-Resistance).
Injekční stříkačka Perifix® LOR se hodí pro obě metody: jak
s použitím vzduchu, tak i fyziologického roztoku. Injekční
stříkačky Perifix® LOR neobsahují latex. Technika bezodporové
aplikace vyžaduje, aby stříkačka LOR byla naprosto přesně
a dokonale usazena v kónusu Tuohy epidurální jehly.
Uživatelské přednosti bezodporových injekčních stříkaček
Perifix® LOR
Hladký posun pístu s excelentními parametry skluzu
n
Parabolicky odstupňované značení brání záměně
s klasickou injekční stříkačkou
n
Neobsahuje latex
n
Filtr Perifix® s fixační podložkou PinPad
Filtry chrání před bakteriálními infekcemi, a představují tak
další bezpečnostní stupeň epidurální anestezie. Minimální mrtvý
prostor umožňuje přesné dávkování. Vysoká tlaková odolnost (až 7 barů) zvyšuje bezpečnost při manuální injekci. Spolu
s ideální fixační pomůckou Perifix® PinPad lze uspořit mnoho
času. Samolepicí a hypoalergenní pěnová podložka bez obsahu
latexu se dá rychle nalepit na kůži a usnadnit tak hygienickou
péči o pacienta.
Uživatelské přednosti filtrů Perifix®
Filtr Perifix® s fixační podložkou PinPad:
Zlepšené možnosti hygieny, větší pohodlí pro pacienta
n Flexibilní fixace bez ztráty času
n
Konektor Perifix®
Bezpečné uchycení katetru
n Snadná manipulace zásluhou ergonomického designu
n „Klik a hotovo“ – zřetelná zpětná vazba
n
Plochý epidurální
filtr Perifix®
Katetrový
konektor Perifix®
Fixační podložka
Perifix® PinPad
12
Epidurální anestezie
Novinka
Fixace katetru Perifix®
Systém fixace katetru Perifix® (Perifix® Catheter Fixation)
kombinuje snadné zacházení s katetrem a zvýšenou bezpečnost.
Lze tak snadno zabránit druhotné migraci katetru. Místo punkce
je možné kontrolovat bez rizika dislokace katetru. Plochý tvar
přispívá k pohodlí pacienta.
Fixační kroužek
Uživatelské přednosti
Fixační kroužek
„„Umožňuje bezpečné a snadné upevnění katetru, čímž brání nežádoucí migraci
„„Krycí folie s nelepivým středem:
„„Poskytuje pohodlnou ochranu místa vpichu
„„Lze ji snadno vyměnit bez rizika dislokace katetru
„„
Krycí fólie
s nelepivým středem
Vlastnosti krycí fólie umožňují snadnou kontrolu místa vpichu
Plochý design přispívá k pohodlí pacienta
13
Epidurální anestezie
Moderní vybavení pro vaše malé pacienty
Nejchoulostivější a nejjemnější postupy vyžadují nejmodernější
a nejdokonalejší pomůcky
Regionální anestezie u dětí doznala v průběhu poslední dekády
celosvětového rozšíření a hraje nyní velmi významnou úlohu
při potlačování stresu a bolesti. U dětí se metody regionální
anestezie obvykle kombinují s lehkou celkovou anestezií.
Regionální blokády poskytují vynikající peri- a pooperační úlevu
od bolesti, a jsou proto u všech operovaných dětí velmi výhodné.
Regionální anestezii v pediatrii lze široce s úspěchem využívat,
podmínkou jsou však speciálně uzpůsobené a bezpečné pomůcky.
V úzké spolupráci s renomovanými odborníky na dětskou
regionální anestezii vyvinul koncern B. Braun komplexní
a prakticky zaměřenou produktovou řadu, jež vyhovuje
současným požadavkům a potřebám v oblasti epidurálních,
kaudálních i kořenových bloků a spinální anestezie: od jehel
určených k jednorázovému podání anestetika (single-shot) až po sety pro kontinuální katetrizaci.
Přednosti výrobku
Kompletní sortiment výrobků vhodný pro jakoukoliv indikaci
„„
Vhodné velikosti pro novorozence, kojence i školní děti
„„
14
Epidurální anestezie
Tuohy pediatrické epidurální jehly Perican® Paed
Tři různé velikosti jehel
(1,3 mm/18 G; 0,9 mm/20 G; 0,7 mm/22 G)
„„K zavedení katetru na kontinuální analgezii i pro jednorázové
podání
„„Speciální délka 50 mm se značením po 5 mm (měřítko hloubky
zavedení): bezpečná a přesná epidurální punkce
„„Dokonale těsnicí mandrény: Brání zanesení a implantaci povrchových vrstev tkáně při punkci (tissue coring), které představují riziko vzniku
epidermoidního tumoru
Pediatrické kaudální jehly Epican® Paed
Tři různé velikosti jehel
(0,9 mm/20 G, 0,7 mm/22 G, 0,5 mm/25 G)
„„Speciální délky 50 mm, 35 mm a 30 mm se značením po 5 mm
(měřítko hloubky zavedení): bezpečná a přesná kaudální punkce
„„Dokonale těsnicí mandrény: Brání zanesení a implantaci povrchových vrstev tkáně při
punkci (tissue coring), které představují riziko vzniku
epidermoidního tumoru
Epidurální sety Perifix® ONE Paed
Epidurální sety Perifix® ONE Paed ve velikosti 20/24 G pro
novorozence a kojence či 18/20 G pro starší děti:
„„Katetry s praktickým měřítkem hloubky vpichu – pro použití
v pediatrii
„„Pro bezpečné zavedení katetru a jeho správné umístění
15
Epidurální anestezie
Přehled výrobků - jehly, katetry, fixace, LOR
Epidurální jehly
Velikost
Délka (mm)
Průměr jehly
(mm)
Délka
(palce)
Kusů v balení
Katalogové
číslo
Perican® se zkosením Tuohy
n
n
n
n
n
Pediatrické jehly
18 G
80
1,3
31/4”
25
4512383
18 G
120
1,3
3
4 /4”
25
4512453
18 G
150
1,3
6”
25
4512200
17 G
80
1,5
3 /4”
25
4512588
16 G
80
1,7
3 /4”
25
4512782
Délka (mm)
Průměr jehly
(mm)
Délka
(palce)
Kusů v balení
Katalogové
číslo
Velikost
1
1
Perican® Paed se zkosením Tuohy
n
n
n
22 G
50
0,73
2“
25
4502078
20 G
50
0,9
2“
25
4502094
18 G
50
1,3
2“
25
4502302
Epican® Paed pro kaudální anestezii
n
n
n
Epidurální katetry s konektory
Katetr Perifix® Soft Tip
25 G
30
0,53
11/8”
25
4502400
22 G
35
0,73
9
1 /8”
25
4502418
20 G
50
0,9
2“
25
4502426
Vhodné pro Perican®
Kusů v balení
Katalogové
číslo
18 G 1,3 mm
25
4515048
0,85 / 0,45 / 1000 (20 G)
18 G 1,3 mm
25
4513150C
1,05 / 0,60 / 1000 (19 G)
16 G 1,7 mm
25
4513258C
Průměr vnější / vnitřní /
délka (mm) (G)
Katetr se třemi bočními otvory
0,85 / 0,45 / 1000 (20 G)
Katetr Perifix® ONE
16
Katetr s šesti bočními otvory
Epidurální anestezie
Kusů v balení
Katalogové
číslo
Perifix® - souprava pro fixaci katetru
25
4511200
Perifix® - samostatná krycí fólie fixace katetru
25
4511201
Kusů v balení
Katalogové
číslo
Bezodporová injekční stříkačka (LOR), Luer-Slip
25
4637100
Bezodporová injekční stříkačka (LOR), Luer-Lock
25
4638107
Konektor katetru Perifix® (19 G)
50
4513801
Konektor katetru Perifix® (20/24 G)
50
4513800
Epidurální plochý filtr Perifix® 0,2 μm
25
4515501
Fixační podložka Perifix® PinPad
25
4515510
Fixace katetru
Fixace katetru Perifix®
Popis
Perifix®
Popis
n
n
17
Epidurální anestezie
Přehled výrobků - sety
Epidurální jehla Perican® Tuohy
n 20 G ∅ 0,9 mm/délka 50 mm
n 18 G ∅ 1,3 mm/délka 80 mm
n 18 G ∅ 1,3 mm/délka 50 mm (Paed Set)
n 16 G ∅ 1,7 mm/délka 80 mm
Epidurální jehla Perican® Tuohy
50/80 mm 120 mm
Kompletní sety
Typ
Perican®
Epidurální katetr
Perifix® ONE, šest
bočních otvorů Tři boční otvory
24G
20G
20G
19G
Perifix® ONE
Katetr Perifix® Soft Tip
Perifix® 901
n
Katetr Perifix® ONE
Perifix® ONE420
n
•
Perifix® ONE421
n
•
Perifix® ONE430
n
•
Perifix® ONE431
n
•
Sety s filtrem
Typ
Perican®
Perifix® ONE
Perifix® 750
n
Katetr Perifix® ONE
Perifix® ONE400
n
•
Perifix® ONE401
n
•
Perifix® ONE402
n
•
Perifix® ONE405
n
•
n
Perifix® ONE451
n
Pediatrické sety
s filtrem
Typ
Perifix® ONE Paed
Perifix® ONE Paed18
n
Perifix® ONE Paed20
n
18
Perican®
Perifix® LOR
•
•
•
Perifix®
Soft Tip
Perifix® LOR
•
•
Omnifix®
•
•
•
•
•
•
Omnifix®
•
Perifix® ONE
•
Perifix®
Soft Tip
Trojdílná injekční
stříkačka
Omnifix®, 3 ml,
Luer-Lock
•
Katetr Perifix® Soft Tip
Perifix® ONE418
Bezodporová
stříkačka Perifix® Loss-of-Resistance (LOR),
Luer-Slip
Perifix®
Soft Tip
Perifix® LOR
Omnifix®
•
•
•
•
Epidurální anestezie
* Jehly Sterican®
n 25 G délka 16 mm, ∅ 0,5 mm
n 21 G délka 40 mm, ∅ 0,8 mm
n 18 G délka 40 mm, ∅ 1,3 mm
Trojdílné injekční
stříkačky Omnifix®,
3 ml, 20 ml,
Luer-Lock, tři
jednorázové jehly*
Trojdílné injekční
stříkačky Omnifix®,
3 ml, 10 ml, 20 ml,
Luer-Lock, tři
jednorázové jehly*
Epidurální filtr Perifix® 0,2 μm,
odolný proti tlaku až 7 barů
Omnifix®/
Sterican®
Omnifix®/
Sterican®
Filtr
Perifix®
Perifix®
PinPad
Konektor katetru
Perifix®
Kusů v balení
Katalogové
číslo
•
•
•
10
4510305
•
•
•
10
4514203C
•
•
•
10
4514211C
•
•
•
10
4514300C
•
•
•
10
4514319C
Filtr
Perifix®
Perifix®
PinPad
Konektor katetru
Perifix®
Kusů v balení
Katalogové
číslo
•
•
•
20
4517504
•
•
20
4514009C
•
•
20
4514017C
•
•
•
•
•
Omnifix®/
Sterican®
Omnifix®/
Sterican®
Omnifix®/
Sterican®
Omnifix®/
Sterican®
Fixační podložka
filtru Perifix®
PinPad
Konektor katetru
Perifix®
•
•
•
20
4514025C
•
•
•
20
4514050C
•
•
•
20
4514183C
•
•
•
20
4514513C
Filtr
Perifix®
Perifix®
PinPad
Konektor katetru
Perifix®
Kusů v balení
Katalogové
číslo
•
•
•
10
4512006C
•
•
•
10
4512014C
19
Kombinovaná spinální a epidurální anestezie
Dokonalý tým – Espocan®
Systém pro kombinovanou spinální a epidurální anestezii
(Combined Spinal-Epidural Anesthesia, CSE)
Kombinovaná spinální a epidurální anestezie spojuje výhody dvou
hlavních a osvědčených metod regionální anestezie, které se
používají v chirurgii a při léčbě bolesti.
Tradiční přístup „needle-through-needle“ (jehla skrz jehlu) byl
zdokonalen vývojem speciální Tuohy jehly se zadním otvorem
(back eye) na zahnutém konci jehly a spinální jehlou v plastovém
středicím pouzdru. To je základ dokonalé a kvalitní sestavy, kterou
tvoří ještě další osvědčené pomůcky včetně injekční stříkačky
Perifix® LOR, epidurálního katetru a katetrového konektoru
a filtru Perifix® s fixační podložkou PinPad.
Perfektní tým, na který se můžete vždy spolehnout.
Přednosti výrobku
Dokonale sladěné a vzájemně přizpůsobené komponenty pro bezpečný zákrok
„„
Z adní otvor v Tuohy jehle umožňuje bezpečné zavedení
spinální jehly (black eye)
„„
Systém bezpečné fixace spinální jehly (docking system)
„„
S pinální jehla v plastovém pouzdře umožňuje hladký výstup
zadním otvorem Tuohy jehly a optimální taktilní zpětnou vazbu
„„
20
Kombinovaná spinální a epidurální anestezie B. Braun
Značení spinální jehly v setu Espocan®
Z důvodu vyšší bezpečnosti jsou spinální jehly
v každém setu Espocan® opatřeny speciálním
značením, které signalizuje okamžik, kdy
hrot spinální jehly vychází zadním otvorem.
Značení ukazuje polohu spinální jehly jak při
použití fixace spinální jehly (docking system),
tak i bez něj.
Systém fixace spinální jehly
(docking system)
„„Zajišťuje bezpečnou a snadnou fixaci spinální
jehly uvnitř Tuohy jehly po úspěšné punkci
dury
„„Umožňuje rotaci spinální jehly dokonce i ve fixované poloze
„„Nabízí možnost vyhnout se obtížnému
a nepohodlnému úchopu prsty pro stabilizaci
jehly v příslušné pozici
Ideální přesah spinální jehly je
15 mm pro jehly Pencil Point,
kompenzující „tenting“ efekt (zvedání a napínání propichované stěny)
„„13 mm pro jehly typu Quincke
„„
21
Kombinovaná spinální a epidurální anestezie
Přehled výrobků
Jehly a sady
Popis
Komponenty:
Epidurální jehla Perican® ∅ 1,3 mm, 18 G x 31/2“
Bezodporová injekční stříkačka Perifix® Loss-of-Resistance (LOR), Luer-Slip
Epidurální plochý filtr Perifix 0,2 µm
Perifix® PinPad
Katetrový konektor Perifix®
Espocan®
Průměr
jehly (G)
Délka
(mm)
Průměr
jehly (mm)
Délka
(inch)
Kusů
v balení
Katalogové
číslo
S epidurálním katetrem Perifix® Standard
Spinocan®
Pencan®
n
n
27 G
125,5
0,42
5”
10
4556674
27 G
127,5
0,42
5”
10
4556666
S katetrem Perifix® Soft Tip a systémem fixace spinální jehly (docking system)
Spinocan®
Pencan®
22
n
n
27 G
136,5
0,42
53/8”
10
4556747
27 G
138,5
0,42
53/8”
10
4556763
Aesculap Akademie
Svět vzdělávání – kvalifikace pro budoucnost
Společnost B. Braun Medical, české zastoupení koncernu
B. Braun, podporuje aktivity národní Aesculap Akademie
v České republice od roku 2002 a od roku 2006 i na
Slovensku. Mezinárodní audit v roce 2006 potvrdil
velmi dynamický a efektivní rozvoj našich aktivit, když
českou Aesculap Akademii vyhodnotil jako třetí nejlepší
v celosvětovém měřítku. Celkový počet kurzů v tomto roce
přesáhl tři stovky. Česká Aesculap Akademie se tak stala
nejúspěšnější pobočkou této vzdělávací instituce na celém
světě.
Všechny akce jsou zařazeny do systému celoživotního
vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických oborů.
Zaměření kurzů Aesculap Akademie
Vzdělávací kurzy Aesculap Akademie v České republice jsou
zaměřeny na tyto oblasti:
Lékaři
Ošetřovatelská péče
Správa/management/logistika
Farmaceuti
ƒƒ regionální
Základ edukačního portfolia tvoří pravidelné kurzy
zaměřené na problematiku:
ƒƒ centrální a periferní žilní kanylace
ƒƒ péče o rány
ƒƒ desinfekce a hygieny
ƒƒ bezpečného podání intravenózních léčiv
ƒƒ péče o stomie
ƒƒ péče o dialyzované pacienty
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
anestezie
invazivní monitorace
prevence nozokomiálních nákaz
chirurgické sutury
implatabilní porty
acích akcí
ídku vzděláv
ab
n
í
tn
le
p
m
Ko
eznete ace o nás nal
a další inform ové adrese
na internet
akademie.cz
pwww.aescula
23
Periferní nervové blokády
Pokrokové duální navádění
Elektrická stimulace periferních nervů je již mnoho let ověřená,
spolehlivá a bezpečná metoda usnadňující provedení blokády nervů
a pletení.
Kombinace nervové stimulace a ultrazvuku (Advanced Dual
Guidance Technique = Pokroková metoda duálního navádění)
přináší nyní ještě lepší výsledky při lokalizaci nervů – vizualizaci
lokalizace jehly a/nebo katetru spolu se zpětnou vazbou z jehly
v těsné blízkosti cílového nervu.
Koncern B. Braun nabízí kompletní sortiment jehel a katetrů pro
blokády periferních nervů – od jednorázového umrtvení (Single
Shot Technique) až po kontinuální techniky. Naším cílem je
dosažení co nejvyšší kvality výrobků a nejlepších možných výsledků
při použití elektrické stimulace nervů v kombinaci s ultrazvukem.
Přednosti výrobku – pokrokové duální navádění
Přesnější lokalizace nervů spolehlivým potvrzením
anatomické struktury a vizualizací polohy jehly a/nebo
katetru
„„
S nížení rizika komplikací, jako je například nesprávná
poloha jehly nebo nedostatečná aplikace anestetika, přispívá k bezpečnosti pacienta
„„
Z ískané funkční a vizuální informace maximalizují celkový
úspěch a zlepšují účinnost anestezie
„„
24
Pokrokové
duální navádění
Kombinované použití nervové stimulace
a ultrazvukové vizualizace
Periferní nervové blokády B. Braun
Stimuplex® D Plus
Novinka
Zlepšená kvalita ultrazvukového
zobrazení
Nový Stimuplex® D Plus nabízí
mimořádně kvalitní ultrazvukový obraz
zásluhou nových zářezů na bázi laserové
technologie.
Hrotová elektroda pro přesnou
elektrickou stimulaci nervu
Značení délky
Přednosti a vlastnosti výrobku
Vysoce echogenní zářezy pro optimální rozpoznání těla
jehly
„„
Reliéfní povrch pod bílým
potahem zlepšuje echogenitu
(tato struktura povrchu sahá
do vzdálenosti 20 mm od hrotu jehly)
T var hrotu se zřetelným odlišením distálního
a proximálního konce seříznutí jehly
„„
Osvědčená hrotová elektroda pro přesnou stimulaci nervu
„„
Bílý potah
Dobře známý atraumatický tvar hrotu (neřezající zkosení)
„„
Ultrazvuková sonda
Ultrazvuková sonda
Distální a proximální
konec seříznutí jehly
Klasická jehla: při strmějších
úhlech se většina ultrazvukového
signálu odráží do strany a jehlu lze
ultrazvukem vizualizovat jen obtížně
Nová jehla: zásluhou speciálního
povrchu se zářezy se i při strmých
úhlech část ultrazvukového signálu
odráží nazpět do sondy, a vzniká tak
výrazný ultrazvukový obraz
25
Periferní nervové blokády
Stimuplex® – jednorázová anestezie – (Single-Shot-Technique)
Unipolární jehly, určené k jednorázovému podání anestetika
(Single-Shot), jsou základní pomůckou pro krátkodobé výkony
nebo doplňkové nervové blokády při kontinuálních metodách.
Stimuplex® A
Nyní se značkami pro měření hloubky vpichu
„„
Průzračně čirý potah usnadňuje hladký průnik všemi vrstvami
tkání
„„
Osvědčené punkční vlastnosti 30° seříznutí hrotu jehly
„„
Ergonomický kónus zlepšuje taktilní zpětnou vazbu
„„
Stimuplex® D
Atraumatická, kompletně potažená stimulační jehla
„„Hrotová elektroda pro přesnou stimulaci nervu
„„Lékař může podle osobních preferencí týkajících se vpichu
a punkčních vlastností jehly volit mezi jehlami se seříznutím
hrotu v úhlu 15° nebo 30°
„„
Stimuplex® D Plus
Stejné vlastnosti jako Stimuplex® D
„„
Vynikající zobrazitelnost ultrazvukem díky echogennímu
značení
„„
Přednosti výrobku
Přesná stimulace nervu pro vyšší úspěšnost zákroku
„„
Vynikající punkční a kluzné vlastnosti
„„
Široký sortiment jehel různých délek a velikostí
„„
Ergonomický kónus zlepšuje taktilní zpětnou vazbu
„„
26
26
Stimuplex® A
30° úkos
Stimuplex® D
a Stimuplex® D Plus
15° nebo 30° úkos
Periferní nervové blokády B. Braun
Stimuplex® Guide
Novinka
Stimuplex® Guide dočasně promění jehlu Stimuplex® D na
transkutánní elektrodu, která umožňuje nalézt správné místo
vpichu a po uvolnění provést rychlou a snadnou blokádu.
Stimuplex® Guide zůstává během celého zákroku na jehle.
Stimuplex® Guide je k dispozici v podobě minisetů obsahujících
jehlu Stimuplex® D příslušné délky.
Stimuplex® Guide – tak jednoduché, jak jen nervová stimulace může být.
Přednosti výrobku
Transkutánní a nitrotkáňová stimulace v jednom zákroku
„„
Z lepšuje pohodlí pacienta, neboť snižuje počet pokusů
o správný vpich
„„
Z vyšuje bezpečnost pacienta tím, že umožňuje nalézt
správné místo vpichu ještě před probodnutím kůže
Zasunutí jehly
„„
27
Periferní nervové blokády
Kontinuální metoda Contiplex®
Sety pro kontinuální periferní nervové blokády umožňují potlačit
bolest během chirurgického výkonu a po něm, a dosáhnout tak co možná nejlepšího zotavení pacienta.
Novinka
Contiplex® Tuohy:
Kompletně potažená
Tuohy jehla
se špendlíkovým hrotem
„„Katetr se zavádí
jehlou (Systém „through-the-needle“)
„„
Contiplex® D:
Seříznutí hrotu jehly
s úhlem 15° nebo 30°
„„Katetr se zavádí skrz
flexilu Braunüly
„„
Měřítko 1:1
Přednosti výrobku
Široká nabídka setů pro spolehlivé kontinuální periferní
nervové blokády
„„
Snadné zavedení a účinné umístění katetru zasunutím
skrz jehlu (through-the-needle) nebo systémem Braunüla® Contiplex®
„„
Lepší ultrazvuková vizualizace nového katetru Contiplex®
„„
Nový katetr Contiplex® s prodlouženým hrotem a třemi páry bočních otvorů
„Vyšší rigidita, zdokonalený tvar hrotu a lepší ultrazvuková zobrazitelnost
usnadňují perineurální zavedení tohoto katetru. Při ultrazvukovém zobrazení
v dlouhé ose (long axis, LAX) lze pozorovat nerv, jehlu, zavádění katetru,
výslednou pozici katetru i šíření lokálního anestetika, a získat tak lepší
vizuální kontrolu.“
Koscielniak-Nielsen ZJ, Rasmussen H, Hesselbjerg L.
Long-axis ultrasound imaging of the nerves and advancement of perineural
catheters under direct vision: A preliminary report of four cases.
Reg Anesth Pain Med 2008 (v tisku)
28
Nový katetr Contiplex®
Nové sety pro periferní nervové blokády od koncernu B. Braun
jsou určeny k optimálnímu provedení nervové blokády
v kombinaci s ultrazvukem. Snaha o zlepšení ultrazvukové
vizualizace je zaměřena nejvíce na jehly. B. Braun přichází
nyní s novým typem katetru, který je výborně zobrazitelný
ultrazvukem. Zásluhou nové dvouvrstvé technologie a třech
kontrastních pruhů lze katetr snadno identifikovat dvěma
paralelními linkami.
Tato nová technologie a nový, zužující se tvar konce katetru
přispívají ke snadnému a bezpečnému zavedení katetru.
Tři páry laserem vytvořených mikrootvorů umožňují rovnoměrnou
distribuci anestetické látky.
Periferní nervové blokády B. Braun
Contiplex® S
Contiplex® S
Nové soupravy Contiplex® S s jehlou 18 G se seříznutím
hrotu pod úhlem 20°, délkou 50, 100 a 150 mm a značením
hloubky umožňují zasouvat katetr přímo skrz jehlu. Boční port
(hadička) umožňuje při zavádění jehly současně aspirovat, což představuje další ochranný prvek pro pacienta.
Nový Contiplex® S
„„Seříznutí hrotu jehly pod úhlem 20°
„„Katetr se zavádí jehlou (systém „through-the-needle“)
Contiplex® S / Contiplex® Tuohy
Sideport-Adapter (Boční port)
„„Simultánní injekce/aspirace
a zavádění katetru
Měřítko 1:1
Komponenty setu Contiplex®
Izolovaná jehla Contiplex® s integrovaným vodičem
„„Katetr se zaváděcím adaptérem
„„Hemostatický ventil/boční port (jen u Contiplex® S / Contiplex® Tuohy)
„„Perifix® katetrový konektor
„„Perifix® filtr
„„Perifix® PinPad
„„Injekční stříkačka Omnifix® 5 ml
„„Katetrový štítek (Nerve blocks)
„„
29
Periferní nervové blokády
Stimuplex® HNS 12 + SENSe
Větší, plně grafický LC-displej přehledně zobrazuje všechny
nezbytné informace. Vyšší kontrast a širší úhel pohledu přispívají
k vynikající čitelnosti displeje.
Novinka
Trvale se zobrazují následující informace:
Amplituda stimulu v mA (velká čísla)
Trvání stimulu v ms
„„Frekvence stimulu v Hz
„„Zatěžovací impedance v kΩ
„„Elektrický náboj (v nC, je-li aktivováno)
„„
„„
Přednosti výrobku Technologie SENSe nyní přináší bezpečnější, snadnější
a účinnější nervovou stimulaci
„„
Zdokonalený ergonomický tvar a velký displej
„„
Ovládací kolečko dovoluje přesné a citlivé nastavení
proudu
„„
Tlačítka rychlé volby umožňují změnu klíčových
parametrů přímo při zákroku
„„
O jakékoliv podstatné odchylce informuje uživatele
vizuální a akustický alarm
„„
Transkutánní mapování nervů pomocí Stimuplex® Pen
30
Periferní nervové blokády B. Braun
Co je to SENSe?
Technologie SENSe (Sequential Electrical Nerve Stimulation,
sekvenční elektrická stimulace nervů) představuje sekvenci dvou
impulsů s pevnou dobou trvání 0,1 ms spolu s třetím, delším
impulsem. Ten vyvolá svalovou kontrakci již ve větší vzdálenosti
od nervu a při udržování vizuální zpětné vazby vyžaduje menší
úpravy intenzity proudu.
Při střídavé sekvenci tří impulsů stimuluje třetí impuls
nerv již na větší vzdálenost. Jeden viditelný svalový
stah ukazuje, že jehla je nasměrována k nervu.
Intenzita proudu
Snadněji se SENSe
SENSe, další inovace přístroje Stimuplex® HNS 12, nabízí
pacientům vyšší bezpečnost a zlepšení klinické účinnosti.
Minimální pohyb jehly znamená v praxi často ztrátu svalové
kontrakce.
Délka impulzu
Intenzita proudu
Stimulační jehla proniká dále směrem k nervu,
zatímco SENSe udržuje motorickou odpověď.
Nastavení intenzity proudu vede ke zřetelnému
snížení třetího impulsu.
Délka impulzu
Intenzita proudu
Při prahové hodnotě přibližně 0,3 mA není znatelný
jeden, ale tři svalové záškuby, neboť nerv stimulují
všechny tři impulsy, a SENSe tak umožňuje snadnější
a spolehlivější lokalizaci nervu, a tím i lepší blokádu.
Délka impulzu
31
Periferní nervové blokády
Přehled výrobků
Stimuplex® D
∅ (G) a délka (palce)
Jehly se zkosením hrotu 15°
25 G x 11/3˝
25 G x 21/8˝
∅ a délka (mm)
Kusů v balení
Katalogové číslo
0,5 x 35 mm
25
4894103N
0,5 x 55 mm
25
4894111N
23 G x 11/2˝
0,6 x 40 mm
25
4894120N
23 G x 23/4˝
0,6 x 70 mm
25
4894138N
4894146N
22 G x 2˝
0,7 x 50 mm
25
22 G x 31/8˝
0,7 x 80 mm
25
4894154N
22 G x 43/4˝
0,7 x 120 mm
25
4894162N
20 G x 6˝
0,9 x 150 mm
25
4894170N
Jehly se zkosením hrotu 30°
22 G x 11/2˝
0,7 x 40 mm
25
4894189N
22 G x 2˝
0,7 x 50 mm
25
4894197N
22 G x 31/8˝
0,7 x 80 mm
25
4894200N
∅ (G) a délka (palce)
∅ a délka (mm)
Kusů v balení
Katalogové číslo
Jehly se zkosením hrotu 15°
25 G x 11/3˝
0,5 x 35 mm
25
4894103U
Stimuplex® D Plus
22 G x 2˝
0,7 x 50 mm
25
4894146U
22 G x 31/8˝
0,7 x 80 mm
25
4894154U
22 G x 4 /4˝
0,7 x 120 mm
25
4894162U
22 G x 2˝
0,7 x 50 mm
25
4894197U
∅ (G) a délka (palce)
∅ a délka (mm)
Kusů v balení
Katalogové číslo
25
4894199
25
4894192
3
Jehly se zkosením hrotu 30°
Stimuplex® D Guide
Stimuplex® D se zkosením hrotu 15° a Stimuplex® Guide 22 G x 2˝
0,7 x 50 mm
22 G x 3 /8˝
1
0,7 x 80 mm
Stimuplex® D se zkosením hrotu 30° a Stimuplex® Guide 22 G x 2˝
0,7 x 50 mm
25
4894195
22 G x 3 /8˝
0,7 x 80 mm
25
4894202
∅ (G) a délka (palce)
∅ a délka (mm)
Kusů v balení
Katalogové číslo
0,55 x 25 mm
25
4894251
0,70 x 25 mm
25
4894539
4894367
1
Stimuplex® A
Jehly se zkosením hrotu 30°
24 G x 1˝
22 G x 1˝
NOVĚ: značení hloubky
a průhledný potah
32
22 G x 11/8˝
0,70 x 35 mm
25
22 G x 2˝
0,70 x 50 mm
25
4894502
21 G x 2˝
0,80 x 50 mm
25
4894375
21 G x 4˝
0,80 x 100 mm
25
4894260
20 G x 6˝
0,90 x 150 mm
25
4894278
Periferní nervové blokády B. Braun
Contiplex® D
Popis
Jehla
(vnějsí ∅ x délka)
Kusů v balení
Katalogové
číslo
25
4894219N
Contiplex® D jehla
Contiplex® D jehla se zkosením hrotu 15°
18 G x 21/8”
1,3 x 55 mm
18 G x 3 /8”
1,3 x 80 mm
25
4894296N
18 G x 43/8”
1,3 x 110 mm
25
4894294N
1,3 x 55 mm
25
4894227N
Kusů v balení
Katalogové
číslo
1
Contiplex® D jehla se zkosením hrotu 30°
18 G x 21/8”
Contiplex® D sety
Popis
Jehla
(vnějsí ∅ x délka)
Contiplex® D Sets
Katetr Contiplex® 0,41 x 0,71 x 400 mm
s jehlou Contiplex® D
20 G x 11/3”, se zkosením hrotu 15°
1,1 x 33 mm
10
4892402N
s jehlou Contiplex® D
20 G x 21/8”, se zkosením hrotu 15°
1,1 x 55 mm
10
4892410N
s jehlou Contiplex® D
18 G x 21/8”, se zkosením hrotu 15°
1,3 x 55 mm
10
4894235N
s jehlou Contiplex® D
18 G x 21/8”, se zkosením hrotu 30°
1,3 x 55 mm
10
4894243N
s jehlou Contiplex® D
18 G x 3”, se zkosením hrotu 15°
1,3 x 80 mm
10
4895819N
s jehlou Contiplex® D
18 G x 43/8”, se zkosením hrotu 15°
1,3 x 110 mm
10
4894391N
Jehla
(vnějsí ∅ x délka)
Kusů v balení
Katalogové
číslo
Katetr Contiplex® 0,45 x 0,85 x 400 mm
Katetr Contiplex® 0,45 x 0,85 x 1000 mm
Contiplex® Tuohy sety
Popis
Katetr Contiplex® 0,45 x 0,85 x 1000 mm
Contiplex® S sety
s jehlou Contiplex® Tuohy
1,3 x 40 mm
10
331695N
s jehlou Contiplex® Tuohy
1,3 x 50 mm
10
331691N
s jehlou Contiplex® Tuohy
1,3 x 100 mm
10
331693N
s jehlou Contiplex® Tuohy
1,3 x 150 mm
10
331694N
Jehla
(vnějsí ∅ x délka)
Kusů v balení
Katalogové
číslo
Popis
Katetr Contiplex® 0,45 x 0,85 x 1000 mm
18 G x 2”, zkosení hrotu 20°
1,3 x 50 mm
10
4898750
18 G x 4”, zkosení hrotu 20°
1,3 x 100 mm
10
4898752
18 G x 6”, zkosení hrotu 20°
1,3 x 150 mm
10
4898754
33
Periferní nervové blokády
Novinka
1
né od 201
Dostup
Přehled výrobků
Contiplex® D sety
Popis
Jehla
(vnější ∅ x délka)
Kusů v balení
Katalogové
číslo
Contiplex® D Sety
Katetr Contiplex® ONE 0,41 x 0,71 x 400 mm, konektor, filtr, PinPad, injekční stříkačka
Katetr Contiplex® ONE – ideální pro ultrazvuk
s jehlou Contiplex® D
20 G x 11/3”, zkosení hrotu 15°
1,1 x 33 mm
10
4892402NC
s jehlou Contiplex® D
20 G x 21/8”, zkosení hrotu 15°
1,1 x 55 mm
10
4892410NC
Katetr Contiplex® ONE 0,45 x 0,85 x 400 mm, konektor, filtr, PinPad, injekční stříkačka
s jehlou Contiplex® D
18 G x 21/8”, zkosení hrotu 15°
1,3 x 55 mm
10
4894235NC
s jehlou Contiplex® D
18 G x 21/8”, zkosení hrotu 30°
1,3 x 55 mm
10
4894243NC
Katetr Contiplex® ONE 0,45 x 0,85 x 1000 mm, konektor, filtr, PinPad, injekční stříkačka
Contiplex® Tuohy sety
s jehlou Contiplex® D
18 G x 3”, zkosení hrotu 15°
1,3 x 80 mm
10
4895819NC
s jehlou Contiplex® D
18 G x 43/8”, zkosení hrotu 15°
1,3 x 110 mm
10
4894391NC
Jehla
(vnější ∅ x délka)
Kusů v balení
Katalogové
číslo
Popis
Katetr Contiplex® ONE 0,45 x 0,85 x 400 mm, adaptér bočního vstupu, konektor, filtr, PinPad, injekční stříkačka
Katetr Contiplex® ONE – ideální pro ultrazvuk
Contiplex® S sety
s izolovanou kanylou 18G (11/2”, 400 mm) typu Tuohy
1,3 x 40 mm
10
331695NC
s izolovanou kanylou 18 G (2”, 400 mm) typu Tuohy
1,3 x 50 mm
10
331691NC
Katetr Contiplex® ONE 0,45 x 0,85 x 1000 mm, adaptér bočního vstupu, konektor, filtr, PinPad, injekční stříkačka
s izolovanou kanylou 18 G (4”) typu Tuohy
1,3 x 100 mm
10
331693NC
s izolovanou kanylou 18 G (6”) typu Tuohy
1,3 x 150 mm
10
331694NC
Jehla
(vnější ∅ x délka)
Kusů v balení
Katalogové
číslo
Popis
Katetr Contiplex® ONE 0,45 x 0,85 x 400 mm, adaptér bočního vstupu, konektor, filtr, PinPad, injekční stříkačka
18 G x 2”, zkosení hrotu 20°
1,3 x 50 mm
10
4898750NC
Katetr Contiplex® ONE 0,45 x 0,85 x 1000 mm, adaptér bočního vstupu, konektor, filtr, PinPad, injekční stříkačka
Katetr Contiplex® ONE – ideální pro ultrazvuk
34
18 G x 4”, zkosení hrotu 20°
1,3 x 100 mm
10
4898752NC
18 G x 6”, zkosení hrotu 20°
1,3 x 150 mm
10
4898754NC
Periferní nervové blokády B. Braun
Plexufix®
Jehla pro metodu imobilní jehly
(Winnie)
Popis
∅ (G) a délka
(palce)
∅ a délka (mm)
24 G x 1˝
0,55 x 25 mm
50
4891520
24 G x 2˝
0,55 x 50 mm
50
4891562
50
4891511
Kusů v balení
Katalogové
číslo
1
4892098
Kusů v balení
Katalogové
číslo
Stimuplex® Pen, pomůcka pro perkutánní mapování nervů
1
4892099
Elektrodový kabel pro Stimuplex® HNS 11/12, délka 125 cm
1
4892070
Popis
Nervový stimulátor Stimuplex® HNS 12 pro jehly Stimuplex® a Contiplex®
Příslušenství
pro periferní nervové blokády
Katalogové
číslo
Jehla se zkosením hrotu 45° a hadičkou 0,75 x 1,85 x 300 mm
Hadička pro Plexufix® 0,75 x 1,85 x 230 mm, šroubovací
Nervové stimulátory
Kusů v balení
Popis
Elektrodový kabel pro Stimuplex® Dig RC, délka 150 cm
1
4892917B
Dálkové ovládání Stimuplex® pro sterilní zákroky (jednou rukou)
1
4892216B
Klobouk regulátoru pro sterilní ovládání
1
4892283
Prstence pro dálkové ovládání Stimuplex®
1
4892224B
Kufřík na Stimuplex® HNS 12
1
4892095
Kontrola odporu pro Stimuplex® HNS 12
1
4892096
Kryt pro baterii pro Stimuplex® HNS 12
1
4892094
35
B. Braun Medical s.r.o. | Divize Hospital Care | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz
B. Braun Medical s.r.o. | Divízia Hospital Care | Handlovská 19 | SK-851 01 Bratislava
Bezplatné linky pre SR: Tel. 0800 155 440 | Fax 0800 155 441 | www.bbraun.sk
0810

Podobné dokumenty

Perifix® ONE

Perifix® ONE jasně identifikují katetr pro regionální anestezii.

Více

Řezačka Fanuc Robocut α ie v českých nástRojáRnách Flexibilní

Řezačka Fanuc Robocut α ie v českých nástRojáRnách Flexibilní Už první instalace nových drátovek Fanuc iE potvrzují, že zákazníci vítají významné zmenšení instalační plochy. Zároveň je oceňován mnohem lepší přístup do pracovního prostoru stroje. Nový standard...

Více

Primární a sekundární dystonie - 1. Česká neurologická akademie

Primární a sekundární dystonie - 1. Česká neurologická akademie doporučuje 10-12 týdnů), v našem případě se jednalo průměrně 15 týdnů, je sníženo na minimum riziko sekundární neodpovídavosti, což je hlavním problémem při dlouhodobé léčbě botulotoxinem A a vede ...

Více

Postpunkční cefalea

Postpunkční cefalea Bier a Hildebrand - 1896 Únik CSF punkčním otvorem a následné změny tlaku v subarachnoidálním prostoru Polohové změny mozku, tah za nervové a cévní struktury (zvláště vsedě) Názor na mechanismus se...

Více

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D.

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D. aplikaci subarachnoidální blokády ajejich užití je technicky obtížnější (16–18). Sohledem na rovnováhu mezi rizikem vzniku postpunkční bolesti hlavy amožností technického selhání při zavádění jehly...

Více

Edukační materiál - Státní ústav pro kontrolu léčiv

Edukační materiál - Státní ústav pro kontrolu léčiv Převedení pacienta na přípravek ELIQUIS® nebo z tohoto přípravku na jinou léčbu ..................................................... 9 Populace s potenciálně vyšším rizikem krvácení .................

Více

Subarach: 3

Subarach: 3 Doba nekomplikovaného operačního výkonu

Více

Atraumatická lumbální punkce

Atraumatická lumbální punkce pod úrovni míchy, tj. pod úrovni obratele L2

Více