S velkou lítostí oznamujeme všem našim přátelům, kolegům a

Komentáře

Transkript

S velkou lítostí oznamujeme všem našim přátelům, kolegům a
S velkou lítostí oznamujeme všem našim pøátelùm, kolegùm
a spolupracovníkùm smutnou zprávu.
Opustil nás náš dlouholetý kolega,
mineralog turnovského muzea a øeditel Geoparku Èeský ráj
RNDr. Tomáš Øídkošil.
Zemøel náhle ve ètvrtek 2. èervence 2015 v odpoledních hodinách
ve vìku 62 let.
Kolektiv Muzea Èeského ráje v Turnovì

Podobné dokumenty

Program

Program Exkurze na Riegrovu stezku pro studenty gymnázia 25. 5. Exkurze k třetihorním sopkám Geoparku 26. 5. Zkameněliny Geoparku Český ráj 27. 5. Riegrova stezka - okno do dávné minulosti Geoparku Geopark...

Více

Metodiky národních geoparků

Metodiky národních geoparků především dva požadavky: význam a prezentaci specifik geologického celku (určovaného přírodními hranicemi a dostupnými přírodními atraktivitami) a správu geoparku, jeho územní a hospodářský managem...

Více

Metodika pro informační systém geoparku

Metodika pro informační systém geoparku naučných geostezek, MŽP ČR, 8 str. [10] ZELENKA, J. (2014b): Metodika pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku, MŽP ČR, 8 str. [11] ZELENKA, J. (2014c): Metodika pro návštěvnická centra geopar...

Více

Bližší informace na www.kolejklub.cz nebo www.facebook.com

Bližší informace na www.kolejklub.cz nebo www.facebook.com - Výstava železničních vozidel - Výstava veteránů - Úzkorozchodná železnice - Ukázka dopravní kanceláře výpravčího - Modelové kolejiště -Jízdy šlapací drezínou Areál depa bude otevřený od 9:00 do 1...

Více

Metodika pro tvorbu geologických expozic a

Metodika pro tvorbu geologických expozic a s Internetem a je druhem lokálně kontextové služby. Po sejmutí (nejčastěji nafocení mobilním telefonem resp. jiným mobilním zařízením, např. PDA) speciálního obrázku ve formě dvourozměrné mozaiky B...

Více

Ostré lokty nebo ostrý jazyk?

Ostré lokty nebo ostrý jazyk? Ostré lokty nebo ostrý jazyk? Nejlepší vyjednavaèi volí diplomacii a umìní se dohodnout

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků (04/2014 Ralsko)

Sborník z 2. konference národních geoparků (04/2014 Ralsko) Sádovská, P.: Geovědní vzdělávání v České republice na příkladu Národního geoparku Železné hory ........................................................................................................

Více