27. 4. 2014 č. 4 č. 4 č. 10 PŘESTÁV

Komentáře

Transkript

27. 4. 2014 č. 4 č. 4 č. 10 PŘESTÁV
Spolek OPEN ART Nová Paka pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France pořádá
18. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ HOUSLOVÉ SOUTĚŽE JOSEFA MUZIKY 26. 4. - 27. 4. 2014
Časový harmonogram
VI. kategorie
2. kolo
Předseda poroty:
Mgr. Pavel Kyncl
Škola
Učitel
DANIELAK
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im.
Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
Maciej
Tomasz Stocki
KOLÁŘOVÁ
Pražská konzervatoř
Milena
Pavel Kudelásek
3.
KULINA
Konzervatoř Brno
Natálie
Miloš Vacek
4.
SCHNEIDERKA
Konzervatoř Brno
Dennis
Pavel Suk
5.
SCHUMOVÁ
Konzervatoř Pardubice
Sára
Iva Svobodová Kramperová
1.
2.
Čas: do 15 minut
Povinná skladba - Leoš Janáček "Balada"
Soutěžící
Příjmení a jméno
Číslo
Věk soutěžících: 16 - 18 let
strana: 1 / 2
Začátek 2. kola soutěže ve 10:00 hodin
Vyhlášení výsledků v cca 13:20 hodin
Soutěž v aule / přízemí (střed)
Skladatel
Johann Sebastian
Bach
Wolfgang Amadeus
Mozart
Johann Sebastian
Bach
Název díla
Giga from Partita d BWV 1004
Houslový koncert A-dur
1. věta, K 219
8´
14´
Partita h-moll - Allemande, Double
14´
(Presto)
Wolfgang Amadeus
Mozart
Koncert č. 5 A-dur, 1. věta
Johann Sebastian
Bach
Partita č. 2 in D minor, BWV 1004
Sarabanda, Giga
PŘESTÁVKA
Čas
12´
11´
Klavírní doprovod
Čas vystoupení
Wiktor Szymajda
10:05 - 10:13
Martina Hájková
10:15 - 10:29
Libuše Pančochová
10:31 - 10:45
Libuše Pančochová
10:47 - 10:59
Markéta Výborná
11:01 - 11:12
11:15 - 11:30
Rozehrávání
Učebna / patro
č. 4
2. patro / VLEVO
č. 8
2. patro / VPRAVO
č. 10
2. patro / VPRAVO
č. 4
2. patro / VLEVO
č. 8
2. patro / VPRAVO
Spolek OPEN ART Nová Paka pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France pořádá
18. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ HOUSLOVÉ SOUTĚŽE JOSEFA MUZIKY 26. 4. - 27. 4. 2014
Časový harmonogram
VI. kategorie
2. kolo
Předseda poroty:
Mgr. Pavel Kyncl
Škola
Učitel
SÝKORA
Gymnázium a HŠ hl. m. Prahy
Michael
Zdeněk Mann
DULANSKÁ
Pražská konzervatoř
Liliana
Jindřich Pazdera
8.
TARKAYOVÁ
Konzervatórium v Bratislave, Slovensko
Emma
František Török
9.
ZAYKOV
Filip
6.
7.
Čas: do 15 minut
Povinná skladba - Leoš Janáček "Balada"
Soutěžící
Příjmení a jméno
Číslo
Věk soutěžících: 16 - 18 let
strana: 2 / 2
Začátek 2. kola soutěže ve 10:00 hodin
Vyhlášení výsledků v cca 13:20 hodin
Soutěž v aule / přízemí (střed)
Skladatel
Název díla
Čas
Wolfgang Amadeus
Mozart
Houslový koncert č. 4 D-dur
11´
Wolfgang Amadeus
Mozart
Houslový koncert č. 5 A-dur,
1. část Allegro aperto
Wolfgang Amadeus
Mozart
Huslový koncert č. 5 A-dur
Gymnázium a HŠ hl. m. Prahy
Johann Sebastian Bach
Adagio ze sonáty g-moll pro sólové
housle
Jiří Fišer
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert č. 4 D-Dur, 3. věta
13´
13´
15´
Klavírní doprovod
Čas vystoupení
Hana Forsterová
11:30 - 11:41
Stanislav Bogunia
11:43 - 11:56
Peter Tarkay
11:58 - 12:11
Martina Hájková
12:13 - 12:28
Rozehrávání
Učebna / patro
č. 10
2. patro / VPRAVO
č. 4
2. patro / VLEVO
č. 8
2. patro / VPRAVO
č. 10
2. patro / VPRAVO

Podobné dokumenty

č. 4 - houslová soutěž Mistra Josefa Muziky

č. 4 - houslová soutěž Mistra Josefa Muziky OPEN ART občanské sdružení Nová Paka pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France pořádá

Více